Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Alte drepturi de asigurari sociale

Alte drepturi de asigurari sociale


ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

Categorii de prestatii si stagiu de cotizare

--asiguratii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurare sociala au dreptul la anumite prestatii:

1. concediu si indemnizatie pt incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite / accidente in afara muncii

2. prestatii pt prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca3. concediu & indemnizatie de maternitate

4. concediu si indemnizatie pt ingrijirea copilului bolnav

--pt a beneficia de una din ele, asiguratii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni (realizat prin plata efectiva a cotizatiei sau prin luarea in considerare a perioadelor asimilate).

5. concediu si indemnizatie pt incapacitate temporara de munca cauzata de boli profesionale si accidente de munca -fara indeplinirea vreunei conditii de stagiu de cotizare.

6. concediu si indemnizatie pt cresterea copilului - pot beneficia asiguratii care au realizat in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului un stagiu de cotizare de 10 luni (plata efectiva a cotizatiei/ prin perioade asimilate) - valabila in prezent pt toata lumea (anterior era 6 luni din 12 luni)

7. ajutorul de deces - fara conditii de stagiu de cotizare

Baza de calcul

-cand se ia in calcul o medie a veniturilor

punctele 1-4: media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterior primei zile de concediu medical inscrisa in certificatul de concediu medical pe baza carora s-a datorat/ platit contributia de asigurari sociale.

punctul 5: media veniturilor lunare din ultimele 10 luni in perioada anterioara nasterii copilului pe baza carora s-a dat/ s-a platit contributia de asigurari sociale.

--cand in stagiul de cotizare se includ si perioade asimilate, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza dupa caz:

--1. salariul minim brut pe tara din perioadele respective, daca perioadele asimilate sunt cele in care asiguratul a urmat cursurile unei institutii de invatamant universitar/ a satisfacut stagiul militar/ a fost concentrat, mobilizat, in prizonierat.

--2. cuantumul drepturilor de asigurare sociala de care asiguratul a beneficiat in perioadele respective daca perioadele asimilate sunt cele in care asiguratul a beneficiat de astfel de drepturi.

I.        Indemnizatia pt incapacitate temporara de munca

-asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatia corespunzatoare cu conditia de a dovedi incapacitatea temporara de munca cu certificat medical; in cazul bolilor profesionale acesta e vizat obligatoriu de Inspectoratul de Sanatate Publica, iar in cazul accidentelor de munca de Inspectoratul Teritorial de Munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul/ sediul angajatorul / asiguratul.

-Indemnizatia se suporta astfel: A. de catre angajator, in functie de nr de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:

--1. pana in 20 de angajati - din prima zi- 7 zile de incapacitate

--2. intre 21 si 100 de salariati - din prima zi- 12 zile de incapacitate

--3. mai mult de 100 de angajati - din prima zi- 17 zile de incapacitate

B. din bugetul asigurarilor sociale de stat:

--1. din prima zi de incapacitate pt persoanele de la art 5 alin 1 pct 3,4,5. (someri+ cei ce nu au angajator) si alin 2 (cei ce se asigura pe baza de contract)

--2. din ziua urmatoare celor suportate de angajator - data incetarii incapacitatii temporare de munca/ pensionarii (in principiu cea de invaliditate)

--in toate cazurile se plateste de angajator, dar se si suporta de el in acele cazuri.

--pt somerii care se afla la cursuri de calificare, recalificare, pregatire profesionala etc. si care din cauza accidentelor survenite in timpul si din cauza practicii profesionale suporta o incapacitate temporara de munca : L prevede ca acestia beneficiaza de aceleasi dispozitii daca incapacitatatea e >3 zile

--pt incapac temporara cauzata de boli profesionale/ accidente de munca se suporta din I zi de incapacitate temporara de munca pana la data incetarii acesteia/ pensionarii astfel:

-A. de catre angajator pt asociatii prevazuti la art 5 alin 1 punctele 1 si 2 -B. de catre angajatorul prestator al cursurilor de calificare/ recalificare, perfectionare sau a altor forme de pregatire profesionala pt someri din a 4-a zi de incapacitate de munca. -C. de bugetul asigurarilor sociale de stat pt asiguratii prevazuti la art 5 alin 1 pct 4 si 5.

--pt cei de la art 5 alin 2 se acorda indemnizatie, fiind asimilati celor de la punctele 4 si 5 (fara angajator)

D de bugetul asigurarilor sociale de stat in cazul asiguratilor prevede la art 5 alin 1 punctele 1,2,3 (someri la cursuri) daca bolile profesionale / accidentele de munca s-au produs din vina acestora.

Durata de acordare a indemnizatiei

-cel mult 180 de zile in interval de 1 an socotit din prima zi de imbolnavire

-aceasta durata ajunge la 180 de zile daca, incepand cu cea de-a 90-a zi, concediul medical este prelungit cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

--dupa 180 de zile durata de acordare a indemnizatiei se poate prelungi cu inca 90 de zile, numai daca exista posibilitatea recuperarii pt mentinerea asiguratului in activitate - medicul expert al asiguratorului poate decide, dupa caz: -prelungirea concediului medical

-trecerea temporara in alta munca

-reducerea programului de lucru

-reluarea activitatii

-pensionarea de invaliditate

--daca incapacitatea temporara de munca a intervenit in timpul concediului de odihna/ fara plata, asiguratul beneficiaza de indemnizatie, concediile fiind intrerupte, urmand ca zilele neefectuate sa fie reportate.

--cuantumul indemnizatiei - 75% baza de calcul (=media veniturilor din ultimele 6 luni in ultimele 12 luni)

-daca incapacitatea a survenit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau asimilate acestora, indemnizatia este de 100% baza de calcul.

II. Prestatii pt prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca 

1. indemnizatia pt trecerea temporara in alta munca

-beneficiari : asiguratii de la art 5 alin 1 pct 1,2 (salariatii+ asimilatii care din cauza unei boli profesionale/ unui accident de munca nu mai pot lucra in conditiile de la locul de munca anterior producerii riscului)


-indemnizatia se acorda daca la noul loc de munca asiguratul realizeaza un Venit salarial brut lunar inferior mediei Veniturilor lunare pe ultimele 6 luni anterioare riscului care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.

2. indemnizatia pt reducerea timpului de munca

-beneficiari=asiguratii de la art 5 alin 1,2 (toti asiguratii) daca durata timpului de munca se reduce cu din durata normala deoarece nu mai poate realiza durata normala de munca din motive de sanatate. (L 346 acorda aceasta indemnizatie numai pt accidente de munca si boli profesionale, pt boli obisnuite se va aplica in continuare L 19/2000)

--aceste indemnizatii se acorda pt o perioada de maxim 60 de zile intr-un an calendaristic cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

--cuantum - diferenta dintre baza de calcul (media veniturilor pe ultimele 6 luni) si Venitul Salarial Brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului de munca fara a depasi 25% din baza de calcul.

3. indemnizatia pt carantina - nu exista in L 346

--beneficiari: asiguratii carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase

--durata acordarii indemnizatiei nu este limitata de L : inspectoratul de sanatate publica este cel care stabileste prin certificat aceasta durata.

--cuantum= 75% baza de calcul (media veniturilor pe ultimele 6 luni)

4. actele juridice pt procurarea de proteze si de alte produse ortopedice care nu sunt suportate, conform L, de la asigurarile sociale de sanatate.

5. tratament balnear care nu este suportat conform L de la asigurarile sociale de sanatate

6. prestatii de reabilitare profesionala

7. bilete de odihna pt asiguratii unitatilor in care nu este reglementata constituirea fondului social (se poate constitui prin contract colectiv la nivelul unitatii->niste bani alocati de angajator pt diverse activitati sociale)

III. Indemnizatia de maternitate

au dr la concediu si indemnizatie de maternitate pt o perioada de maxim 126 zile calendaristice femeile asigurate care indeplinesc conditiile prevazute de L (in principiu stagiu de cotizare= 6 luni in ultimele 12 luni)

--beneficiaza de aceleasi drepturi si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii dreptului asigurat

--impartit teoretic in 2: prenatal, de sarcina

postnatal, de lauzie 

Fiecare are 63 de zile. L prevede ca aceste perioade se pot compensa intre ele.

--cuantumul indemnizatiei= 85% baza de calcul (media veniturilor asigurate din ultimele 6 luni)

IV Indemnizatia pt cresterea copilului / ingrijirea copilului bolnav

--conform L 19/2000 asiguratii au dreptul la urmatoarele 2 categorii de prestatii:

1. concediu si indemnizatie pt cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, implinirea varstei de 3 ani, numai dupa efectuarea a cel putin 42 de zile din concediu pt lauzie.

2. concediu si indemnizatie pt ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 18 ani.

--de aceste prestatii pot beneficia, la cerere, oricare dintre parinti + asiguratii care au adoptat copii, au fost numiti tutore/ curator, li s-au incredintat copii spre crestere si educare, le-au fost dati copii in plasament familial (cu indeplinirea stagiului de cotizare)

--pt 1 se pot cere oricare deci pot sa se schimbe intre ei; important sa nu fie amandoi odata.

--durata: -1. pe toata durata celor 2 sau 3 ani

-2. 14 zile calendaristice pe an pt un copil

--cuantum : - 2. 85% baza de calcul (media veniturilor pe ultimele 6 luni)

-1. in prezent, 85% salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin L bugetului asigurarilor sociale de stat (anul asta aproximativ 7,6 milioane) - indiferent daca venitul a fost mai mare/mic (Ideal e sa se apeleze la concediul de risc maternal al carui cuantum e mai mare)

V. (de fapt alt numar- vezi clasificarea de mai sus) Ajutorul de deces

1. se acorda in cazul decesului asiguratului sau a pensionarului unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi sotul supravietuitor, copilul, tutorele etc. Se acorda o singura data intr-un cuantum stabilit anual prin L bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat salariul mediu brut pe economie comunicat de Casa de Pensii (cel prognozat pe anul urmator)

2. beneficiaza asiguratul/ pensionarul in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un dr propriu de asigurari sociale; acest membru de familie poate fi :

--a. sotul

--b. copiii proprii, adoptati, aflati in plasament familial, incredintati spre crestere si educare in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor de pensionare.

--c. parintii si bunicii oricaruia dintre soti

--cuantumul ajutorului de deces cuvenit pt un membru de familie = cuantumul ajutorului de deces ce se acorda in cazul decesului unui asigurat.

SISTEMUL ASIGURARILOR PT SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA

-L 76/2002

Notiuni: --persoana in cautarea unui loc de munca - persoana inregistrata la Agentia Nationala pt Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare acreditat in conditiile L, pt a fi sprijinita in ocuparea unui loc de munca (L nu distinge intre situatia in care persoana e salariat si cea in care nu e=> beneficiaza si salariatii)

--somerul - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele categorii de conditii:

->este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minim 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare

->starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pt prestarea unei munci ->nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate conform L venituri < indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni.

->este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca ->este inregistrata la Agentia Nationala pt Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare care functioneaza in conditiile L

--stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de asigurari pt somaj, atat de catre asigurat cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.

Prestatii: --indemnizatia de somaj = o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau o compensatie a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca.

--masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca = au ca scop sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, somerilor, pt a dobandi statutul de persoana ocupata.

Categoriile de beneficiari - persoanele care se afla in una din urmatoarele situatii:

(vezi Normele metodologice: ex incetarea contr prin acordul partilor este diferita de demisie)

--1. au devenit someri (incetarea raporturilor de munca din motive neimputabile salariatilor) --2. nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar

--3. ocupa un loc de munca si doresc schimbarea acestuia

--4. au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala

--5. sunt cetateni straini / apatrizi si au fost incadrati in munca/ au realizat venituri in Romania conform L.

--6. nu au putut ocupa locuri de munca dupa repatriere/ eliberare din detentie

Persoanele asimilate somerilor - persoanele aflate intr-una din urmatoarele situatii:

1. absolventi ai institutiilor de invatamant in varsta de minim 18 ani si intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca conform pregatirii profesionale  2. absolventi ai scolilor speciale pt persoanele cu handicap/ absolventi ai institutiilor de invatamant in varsta de 16 ani care, in cazuri justificate, sunt lipsiti de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitate de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor.

3. persoanele care anterior efectuarii stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care, intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra, nu s-au putut incadra in munca (daca erau angajate se suspenda raportul de munca)

--in cazul beneficiarilor nu trebuie neaparat sa fie asigurati (pt asigurati in plus indemnizatia de somaj)

!!!!ATENTIE!!!! L pensiilor : totul se raporteaza la salariul mediu & Venit plafonat

L somaj : se raporteaza la salariul minim & Venitul NU e plafonat

CATEGORIILE DE ASIGURATI

--in acest sistem sunt asigurate persoanele fizice care pot fi:

cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania in conditiile L, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionar (vezi art 18 alin 3 L 76/2002)- cumulul de pensie cu salariul ; obligatii si drepturi ce revin asiguratilor de la care pensionarii au fost exclusi.

2. cetatenii romani care lucreaza in strainatate

3. strainii care, pe perioada in care au domiciliat / au avut resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in conditiile L

Persoanele fizice sunt de 2 categorii: 1. pers asigurate obligatoriu prin efectul L:

--a. pers care desfasoara activitati pe baza de contr individual de munca

--b. functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati in baza actului

--c. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative, judecatoresti pe durata mandatului.

--d. militarii angajati pe baza de contract

--e. persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator

2. pers care se pot asigura facultativ (pe baza de contract de asigurare)

--a. asociat unic/ asociati (intra si actionarii)

--b. administratorii care au incheiat contracte conform L (contracte de mandat)

--c. persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente

--d. membrii asociatiilor familiale

--e. cetatenii romani care lucreaza in strainatate

--f. alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate conform L si care nu se regasesc intr-una dintre situatiile de mai sus

--angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele asigurate obligatoriu sunt obligate sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pt care se datoreaza contributie, la Agentia pt Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza isi au sediul/ domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pt somaj si dovada efectelor acestei plati.

--pers asigurate facultativ pot incheia contr de asigurare cu Agentia pt Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza isi au domiciliul/ resedinta, daca au cel putin 18 ani; veniturile lunare pt care acestia se asigura nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim pe tara.

Cotele de contributie

--persoanele asigurate obligatoriu prin efectul L: angajatorii au obligatia de a plati lunar contributie la bugetul asigurarilor pt somaj in cota de 3% aplicata asupra fondului total de salarii brute, lunare, realizate de asigurati: angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pt somaj in cota de 1% aplicat asupra salariului de baza lunar brut (venitul salarial de baza lunar brut).

--persoanele asigurate prin contracte de asigurare - L prevede obligatia acestora de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pt somaj in cota de 4% aplicat asupra venitului lunar declarat in contr de asigurare

--indemnizatia de somaj : A. somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative : --1. au un stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii

--2. nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate conform L, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj.

--3. nu indeplinesc conditiile de pensionare prevazute de L

--4. sunt inregistrati la Agentiile pt Ocuparea Fortei de Munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul/ resedinta, daca au avut ultimul loc de munca, sau au realizat venituri in acea localitate

-somerilor li se acorda indemnizatia de somaj pe perioade stabilite diferentiat in functie de stagiul de cotizare, astfel: -a. 6 luni - stagiu= cel putin 1 pana la 5 ani

-b. 9 luni - stagiu = 5-10 ani

-c. 12 luni - stagiu = mai mare de 10 ani

--cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, egala cu 75% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data stabilirii cuantumului; indemnizatia de somaj se plateste lunar (diferit de plati compensatorii care se pot plati cumulat si care suspenda plata somajului).

B. persoanele asimilate somerilor beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: --1. sunt inregistrate la Agentia pt Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul

--2. nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate conform L venituri mai mici decat indemnizatia de somaj

--3. nu indeplinesc conditiile de pensionare prevazute de L

--indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni indiferent de categoria de persoane asimilate din care beneficiarul face parte

--cuantumul indemnizatiei este o suma fixa, neimpozabila, egala cu 50% salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data stabilirii acestuia; indemnizatia de somaj se plateste lunar.

--indemnizatia de somaj se acorda de la data incetarii rap de munca, de la data constatarii imposibilitatii reincadrarii in munca/ de la data expirarii perioadelor prevazute de L in cazul persoanelor asimilate somerilor, daca cererea este inregistrata la Agentia pt Ocuparea Fortei de Munca in termen de 30 de zile de la aceasta data; daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data mentionata mai sus, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii ; termenul de 12 luni este termen de decadere.

--persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj au urmatoarele obligatii:

sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la Agentia pt Ocuparea Fortei de Munca la care sunt inregistrate pt a primi sprijin in vederea incadrarii in munca.

2. sa comunice in termen de 3 zile Agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor.

3. sa participe la serviciile pt stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de Agentie

4. sa caute activ un loc de munca (iei certificat de la angajator ca nu e loc de munca pt tine)

--angajatorii care au incadrat in munca persoane din randul beneficiarilor indemnizatiei de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile Agentia la care acestia au fost inregistrati; aceeasi obligatie revine si Caselor Teritoriale de Pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatii de somaj.

--nu beneficiaza de indemnizatia de somaj persoanele care, la data solicitarii drepturilor, refuza un loc de munca conform pregatirii/ nivelului studiilor situat la o distanta de cel putin 50 de km de locul de domiciliu sau refuza participarea la serviciile pt stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de Agentia pt Ocuparea Fortei de Munca; nu beneficiaza nici absolventii care la data solicitarii dr, urmeaza o forma de invatamant.

--angajatorii au obligatia sa comunice Agentiei pt Ocuparea Fortei de Munca Teritoriala in a carei raza isi au sediul/ domiciliul toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora (singura sanctiune: contraventie- amenda de la 5 la 15 milioane lei)

Masuri pt prevenirea somajului

serviciile de preconcediere - se acorda doar in anumite cazuri expres prevazute de L

-OG 98 cu concedierile colective

--informare conform prevederilor legale referitor la protectia somerilor

--serviciile de ocupare si de formare profesionala

--plasarea pe locuri de munca vacante

--instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca

--reorientare profesionala etc.

Masuri pt stimularea ocuparii fortei de munca

A. masuri care au drept scop cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca: --1. informare si consiliere profesionala

--2. medierea muncii (intalnire cererii cu oferta pe piata muncii)

--3. formarea profesionala

--4. consultanta si asistenta pt inceperea unei activitati independente sau pt initierea unei afaceri

--5. completarea veniturilor salariale ale angajatilor

--6. stimularea mobilitatii fortei de munca etc

B. Masuri ce au drept scop stimularea angajatorilor pt incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca: --ii subventioneaza o parte din salariul platit somerului

--acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca --acodarea unor facilitati angajatorilor etc

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.