Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (A N P D C)

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (A N P D C)
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (A N P D C)

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC), constituita in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1432/2004 se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Autoritatea are urmatoarele functii:

functia de strategie;

functia de reglementare;

functia de administrare;

functia de reprezentare;functia de autoritate de stat.

Autoritatea asigura respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului prin interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului.

Autoritatea are urmatoarele atributii principale:

a) In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului: 

1. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, strategia nationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 

2. coordoneaza activitatile si masurile de implementare a obiectivelor strategiei nationale din domeniu;

3. evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare sau, dupa caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a activitatilor de implementare a acestora;

4. identifica nevoile de formare a personalului implicat in protectia si promovarea drepturilor copilului si colaboreaza cu institutiile abilitate de lege la fundamentarea si elaborarea de programe care sa raspunda acestor nevoi;

5. elaboreaza proiecte de acte normative, in vederea armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;

6. elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;

7. elaboreaza metodologia de autorizare si criteriile de evaluare a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul sau de activitate;

8. autorizeaza organismele private de nationalitate straina sa desfasoare activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;

9. organizeaza evidenta la nivel national a tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care activeaza in domeniul sau de activitate, precum si a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoasterea acestora ca fiind de utilitate publica, in conditiile legii;

10. centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului si elaboreazs rapoartele prevazute la art. 44 pct. 1 din aceasta conventie; :11. asigura controlul in ceea ce priveste aplicarea legislatiei din domeniul propriu si modul in care sunt respectate drepturile copilului de catre institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, in conformitate cu legislatia in vigoare; propune institutiilor competente stabilirea raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate;

12. propune autoritatilor competente suspendarea sau incetarea activitatilor care pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a copilului;

13. ia masurile necesare sau, dupa caz, propune autoritatilor ori institutiilor competente luarea masurilor necesare pentru prevenirea sau, dupa caz, inlaturarea efectelor oricaror acte ori fapte care incalca principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte;

14. initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;

b) In domeniul prevenirii separarii copilului de parinti si al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de parinti:

1. elaboreaza norme, standarde si metodologii pentru functionarea serviciilor care asigura prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si protectia speciala a copilului;

2. elaboreaza metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului;

3. licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului, organizate, in conditiile legii, de catre autoritatile publice sau organismele private autorizate; asigura la nivel national evidenta acestor servicii;

4. realizeaza inspectii cu privire la modul in care sunt respectate standardele minime obligatorii pentru organizarea si functionarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului;

5. asigura controlul si indrumarea metodologica a activitatilor serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai si a celor de protectie speciala a copilului, precum si a activitatii desfasurate de comisiile pentru protectia copilului;

c) In domeniul economico-financiarPolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD
ASISTENTA SOCIALA A COPILULUI SI FAMILIEI
Familia monoparentala cu un copil cu dizabilitati
CONSILIEREA VARSTEI A TREIA
Comitetul Roman pentru Adoptii
Cercetare cu privire la familie si rolul ei in societate
PROGNOZA DEMOGRAFICA PENTRU ROMANIA, 2010 - 2030
WORKAHOLISM-UL - FENOMEN DEZADAPTATIV IN RANDUL ASISTENTILOR SOCIALI DIN TIMISOARA?Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu