Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Comitetul Roman pentru Adoptii

Comitetul Roman pentru Adoptii
Comitetul Roman pentru Adoptii

In perioada 2001-2003 erau aplicabile prevederile HG Nr.502/1997 care la art.4 prevedea principalele atributii ale Comitetului Roman pentru Adoptii : a) constituie evidenta centralizata a copiilor care pot fi protejati prin adoptie, pe baza comunicarilor transmise de comisiile pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti; b) efectueaza procedurile legale in vederea identificarii unei familii sau a unor persoane corespunzatoare pentru adoptia fiecarui copil aflat in evidenta sa; c) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care si-au manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte; d) indruma si sprijina in mod corespunzator aceste familii sau persoane in vederea efectuarii procedurii necesare adoptiei; e) incheie acorduri de colaborare cu autoritati publice din alte state care au atributii in domeniul protectiei copilului prin adoptie, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice; f) autorizeaza organismele private romane si straine sa desfasoare activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie; indruma si controleaza activitatea acestor organisme; g) elibereaza confirmarea care atesta respectarea termenelor si indeplinirea procedurilor legale, prealabile incuviintarii adoptiei; h) transmite instantelor judecatoresti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflati in evidenta sa, prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului sau al organismelor private autorizate, numai daca aceste cereri sunt insotite de actele prevazute de lege; i) participa in cauzele care au drept obiect solutionarea cererilor privind incuviintarea adoptiei, aflate pe rolul instantelor judecatoresti; j) asigura un control deontologic in timpul derularii procedurilor legate de incuviintarea adoptiei si ia masuri in vederea evitarii incuviintarii unor adoptii supuse esecului, a obtinerii oricaror foloase materiale necuvenite si a oricaror tendinte de trafic cu copii; k) elibereaza certificate care atesta ca adoptia a fost incuviintata conform normelor impuse de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, pe baza - hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei unui copil aflat in evidenta sa de catre o persoana sau o familie cu domiciliul pe teritoriul altui stat; l) depune diligentele necesare pe langa autoritatile statului al carui cetatean a adoptat un copil aflat in evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale; m) urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi, pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea unei adoptii internationale; n) indeplineste si alte atributii in materia adoptiei, care rezulta din prevederile legislatiei in vigoare, din tratatele internationale la care Romania este parte sau din acordurile de colaborare pe care le incheie cu autoritatile publice din alte state.In prezent Legea nr.274/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii prevede:

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor in domeniul adoptiei, Oficiul indeplineste urmatoarele functii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea reglementarilor in materia adoptiei si coordonarea activitatii desfasurate de persoane juridice de drept public sau privat in acest domeniu;

b) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul adoptiei;

c) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea armonizarii legislatiei interne in materia adoptiei cu normele si principiile prevazute de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;

d) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz.

Art. 6. - (1) Oficiul indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) constituie evidenta centralizata a copiilor pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii de adoptie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei;

b) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care si-au manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte;

c) indruma si sprijina in mod corespunzator aceste familii sau persoane in vederea efectuarii procedurii necesare adoptiei;

d) incheie acorduri de colaborare cu autoritatile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atributii in domeniul adoptiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;

e) autorizeaza organismele private straine si romane sa desfasoare activitati in domeniul adoptiei;

f) recomanda directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului familii ori persoane care doresc sa adopte;g) efectueaza notificarile si comunicarile prevazute de Legea nr. 273/2004;

h) urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si adoptator sau familia adoptatoare straina, pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea unei adoptii internationale, prin autoritatea publica centrala competenta sau organizatia acreditata ori autorizata din statul primitor;

i) transmite instantelor judecatoresti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflati in evidenta sa, in cazul adoptiei internationale;

j) participa in cauzele care au drept obiect solutionarea cererilor privind incuviintarea adoptiei internationale aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

k) stabileste masurile necesare pentru evitarea incuviintarii unor adoptii supuse esecului, a obtinerii oricaror foloase materiale necuvenite si a oricaror tendinte de trafic de copii;

l) elibereaza certificate care atesta ca adoptia a fost incuviintata conform normelor impuse de Conventia de la Haga;

m) depune diligentele necesare pe langa autoritatile statului al carui cetatean a adoptat un copil aflat in evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale;

n) tine evidenta centralizata a tuturor adoptiilor incuviintate;

o) elaboreaza proiecte de acte normative, norme si metodologii in domeniul adoptiei.

(2) Oficiul indeplineste orice alte atributii in materia adoptiei prevazute de legislatia nationala in vigoare, in tratatele la care Romania este parte sau in acordurile de colaborare pe care le incheie cu autoritatile publice din alte state.

(3) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin si atingerii scopului pentru care a fost infiintat, Oficiul colaboreaza cu autoritatile publice romane si straine, cu organizatiile internationale, precum si cu alte persoane juridice straine care desfasoara activitati autorizate in domeniul adoptiei, in orice probleme de interes reciproc.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Folosirea altor instrumente de evaluare (investigatia, proiectul, protofoliul)
 PROIECT DIDACTIC - Cunoasterea numarului cinci
 Proiect iluminat electric si instalatii
 Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTEREA VANZARILOR PRIN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR CATRE CLIENTI

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Proiect atestat - comercializarea produselor turistice balneare in statiunea sangeorz - bai

Standarde in ocrotirea persoanelor virstnice
Comitetul Roman pentru Adoptii
Cauze pentru aparitia familiei monoparentale
Procedura adoptiei interne
PROGNOZA DEMOGRAFICA PENTRU ROMANIA, 2010 - 2030
Probleme cu care se confrunta familia monoparentalaTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu