Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Standarde in ocrotirea persoanelor virstnice

Standarde in ocrotirea persoanelor virstnice


Standarde in ocrotirea persoanelor virstnice

STANDARDE MINIME DE CALITATE

"Locuinte protejate" pentru persoane adulte cu handicap

         MODUL I      Accesarea serviciilor

      INFORMARE

      ADMITERE

      EVALUARE      PROSPECTARE

      PLANIFICAREA SERVICIILOR

      CONTRACT DE SERVICII

      REGULILE CASEI

      IESIREA DIN LOCUINTA PROTEJATA

         MODUL II     Gazduire

      ACCESIBILITATE, SIGURANTA, FUNCTIONALITATE

      CAMERA PROPRIE

      CAMERA DE ZI

      BUCATARIA

      SPATII IGIENICO - SANITARE

      IGIENA SI CONTROLUL INFECTIILOR

         MODUL III   Sprijin pentru viata independenta

      ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE SPRIJIN

      RUTINE ZILNICE DE VIATA

      COMUNICARE

      SANATATE

      SEXUALITATE

      EDUCATIE

      ACTIVITATI OCUPATIONALE

      ACTIVITATI RECREATIVE SI DE SOCIALIZARE

      INCLUZIUNE FAMILIALA SI COMUNITARA

         MODUL IV    Drepturi - etica

      CODUL DREPTURILOR BENEFICIARILOR

      RELATIA BENEFICIARILOR CU PERSONALUL

         MODUL V     Reclamatii si protectie

      RECLAMATII

      PROTECTIE IMPOTRIVA ABUZURILOR SI NE­GLI­JARII

      NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE

         MODUL VI    Resurse umane

      STRUCTURA SI CALIFICAREA PERSONALULUI

      PERFECTIONAREA PERSONALULUI

         MODUL VII  Organizare si administrare

      CADRUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

      PERSONAL DE CONDUCERE

      PLANIFICARE - DEZVOLTARE

      EVALUARE SI CONTROL

      ADMINISTRARE SI FINANTARE

      COMUNICARE INTERNA

      COMUNICARE SI PARTENERIAT

      INREGISTRAREA SI ARHIVAREA DATELOR

 Locuintele protejate sunt institutii de asistenta sociala care asigura persoanelor adulte cu handicap gazduire de tip familial in sistem protejat, precum si asistenta si suport pentru asigurarea unei vieti autonome si active.

Locuinta protejata - denumire generica pentru o locuinta sau un complex de locuinte de acest tip, dezvoltate de un furnizor de servicii sociale, public sau privat.

I  Accesarea serviciilor

Standarde 1 - 8

INFORMARE

Standard 1

Informare

Locuinta Protejata detine si utilizeaza materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv in forme accesibile persoanelor cu handicap.

Rezultat

Populatia are acces la informatii privind oferta de servicii a Locuintei Protejate.

Conditii minime:

1.1.            Unitatea pune la dispozitia beneficiarului, familiei acestuia sau oricarei alte persoane interesate, materiale informative si publicitare privind serviciile acordate.

1.2.            Pentru o informare corecta si completa, unitatea utilizeaza Ghidul beneficiarului, redactat in limba romana sau, dupa caz, in limbile minoritatilor nationale; Ghidul beneficiarului include informatii accesibile, actualizate la zi, privind misiunea unitatii si obiectivele, resursele, facilitatile, serviciile, costurile, conditiile de locuit, calificarea personalului, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor si numarul de locuri, termenii-cheie ai contractului de servicii, procedura de efectuare a reclamatiilor.

1.3.            Unitatea detine un Manual de proceduri care cuprinde toate procedurile aplicate in procesul de furnizare a serviciilor catre beneficiar (admitere, evaluare, iesire, reclamatii etc.).

1.4.            Ghidul beneficiarului si Manualul de proceduri sunt disponibile si in forme adaptate (scriere Braille, casete audio, video etc.) pentru persoanele cu handicap senzorial.

ADMITERE

Standard 2

Admitere

Locuinta Protejata detine si utilizeaza o procedura privind admiterea beneficiarilor.

Rezultat

Solicitantii serviciilor sunt admisi in Locuinta Protejata (in limita locurilor disponibile) numai daca aceasta le poate satisface nevoile specifice handicapului.

Conditii minime:

2.1.            Procedura de admitere trebuie sa precizeze: actele necesare; criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor; cine ia decizia de admitere/respingere; modul in care se consemneaza decizia; modalitatea de contestare a deciziei.

2.2.            In vederea admiterii in Locuinta Protejata, dosarul personal intocmit de solicitantii/reprezentantii legali va contine urmatoarele acte: cerere tip; copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap si al reprezentantului sau legal (in cazul in care acesta exista); certificat de persoana cu handicap, programul individual de reabilitare, readaptare si reintegrare socio-profesionala emis de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti; recomandare de la medic din care sa reiasa ca nu prezinta risc pentru viata in comun (tulburari psihice grave, boli contagioase, violenta, dependenta de alcool, droguri etc.).

EVALUARE

Standard 3

Evaluare

Locuinta Protejata detine si utilizeaza o procedura privind evaluarea  initiala/reevaluarea beneficiarilor.

Rezultat

Beneficiarii sunt admisi in Locuinta Protejata si li se asigura servicii numai in baza evaluarii/reevaluarii nevoilor individuale.

Conditii minime:

3.1.            Unitatea efectueaza o evaluare initiala a fiecarui beneficiar, care include: autonomie personala si stare fizica, greutate si regim alimentar (inclusiv preferinte alimentare), vaz, auz, comunicare (limbaj), sanatate bucala (dentitie etc.), locomotie, mobilitate generala, istoricul "recaderilor", continenta, medicatie curenta, sanatate mentala si cognitie, preocupari, hobby-uri, nevoi culturale, religioase, siguranta personala, riscuri, relatia cu familia si alte contacte sociale, dependenta de droguri, alcool, tutun etc.

3.2.            In baza evaluarii initiale, unitatea stabileste serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor; evaluarea tine cont de programul individual de reabilitare, readaptare si reintegrare socio-profesionala, emis de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.

3.3.            Unitatea asigura reevaluarea beneficiarului atunci cand apar modificari semnificative ale starii sale psiho-fizice, la 6 luni - atunci cand rezidenta in unitate a beneficiarului depaseste 6 luni - si la iesirea beneficiarului din institutie.

3.4.            Evaluarea initiala/reevaluarile se efectueaza de catre personal specializat (psiholog, asistent social etc.).

3.5.            Evaluarea initiala/reevaluarile se efectueaza cu participarea beneficiarului si dupa caz, a reprezentantului sau legal.

3.6.            Unitatea detine si utilizeaza o Fisa de evaluare individuala in care sunt inregistrate datele privind evaluarea initiala/reevaluarile; datele sunt pastrate in regim de confidentialitate, conform legii, beneficiarul/re­pre­zen­tantul sau legal avand acces la acestea.

PROSPECTARE

Standard 4

Prospectare

Locuinta Protejata asigura posibilitatea prospectarii conditiilor de locuit de catre solicitantii de servicii.

Rezultat

Persoanele admise pot prospecta conditiile si serviciile Locuintei Protejate pentru a cunoaste in ce masura acestea corespund nevoilor specifice handicapului.

Conditii minime:

4.1.            Solicitantul admis poate sa viziteze locuinta cel putin o jumatate de zi, pentru: a-i cunoaste pe ceilalti locatari; a se intalni cu personalul; a vedea camera pe care o va ocupa si a cunoaste, daca e cazul, pe cel/cea cu care va imparti camera de dormit; a lua masa in Locuinta Protejata.

4.2.            Atunci cand este posibil, noul locatar beneficiaza de maximum doua luni de rezidenta de proba, pentru a se stabili compatibilitatea sa cu stilul de viata din locuinta si cu ceilalti locatari; noul venit si ceilalti locatari sunt consultati pentru definitivarea deciziei la sfarsitul perioadei de proba.

4.3.            Daca noul locatar nu este acceptat de ceilalti ocupanti ai locuintei, in functie de motivele respingerii, acesta va fi plasat in alta locuinta sau va fi transferat in alt serviciu social; motivele schimbarii plasamentului sau ale transferului, precum si modul de contestare a deciziei vor fi aduse la cunostinta beneficiarului si/sau reprezentantului legal, in forma accesibila.

PLANIFICAREA SERVICIILOR

Standard 5

Planificarea serviciilor

Locuinta Protejata asigura fiecarui beneficiar un plan al serviciilor care ii vor fi furnizate in Locuinta Protejata.

Rezultat

Fiecare beneficiar din Locuinta Protejata primeste servicii in baza unei planificari individuale.

Conditii minime:

5.1.            Pentru fiecare beneficiar se intocmeste un Plan Personal de Viitor.

5.2.            In cazul in care solicitantul a beneficiat de un stagiu de proba (vezi standard 3), Planul Personal de Viitor se intocmeste la finele acestei perioade, dupa emiterea deciziei definitive de admitere in Locuinta Protejata.

5.3.            In cazul in care beneficiarul necesita si alte servicii decat cele pe care le poate asigura Locuinta Protejata, acestea pot fi contractate de la alti furnizori de servicii din comunitate si vor fi incluse in Planul Personal de Viitor.

5.4.            Planul Personal de Viitor stabileste, in baza evaluarii initiale/reevaluarilor (vezi standard 4), serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidentei in Locuinta Protejata (vezi standarde 15 - 23) precum si personalul implicat in realizarea Planului Personal de Viitor; Planul Personal de Viitor contine si o planificare a conditiilor in care se va efectua iesirea beneficiarului din unitate - transfer la o alta unitate de asistenta sociala/revenirea in locuinta familiei/mutare intr-o locuinta in comunitate (vezi standard 8).

5.5.            La elaborarea Planului Personal de Viitor participa personal specializat (psiholog, asistent social etc.) al unitatii sau contractat de la un alt furnizor de servicii.

5.6.            Responsabilitatea coordonarii serviciilor incluse in Planul Personal de Viitor revine unui ,,manager de caz", desemnat din randul personalului specializat al Locuintei Protejate.

5.7.            Planul Personal de Viitor este revizuit dupa reevaluare si oricand este necesar, in functie de nevoile individuale ale beneficiarului.

5.8.            Elaborarea si revizuirea Planului Personal de Viitor se efectueaza impreuna cu beneficiarul sau cu reprezentantul acestuia; Planul Personal de Viitor este semnat de managerul de caz desemnat si de beneficiar/reprezentantul legal.

5.9.            Beneficiarul/reprezentantul legal primeste o copie a Planului Personal de Viitor (in forma initiala si ori de cate ori acesta este revizuit), prezentata intr-o forma accesibila (tiparita obisnuit sau in Braille, casete video/audio, explicatii in limbaj mimico-gestual etc., dupa cum este cazul).

CONTRACT DE SERVICII

Standard 6

Contract de servicii

Locuinta Protejata asigura beneficiarului serviciile necesare, in baza unui contract incheiat in conditiile legii.

Rezultat

Fiecare beneficiar obtine un contract , in baza caruia i se asigura toate resursele si activitatile necesare.

Conditii minime:

6.1.            Contractul de servicii se realizeaza conform modelului prevazut de legislatia in vigoare.

6.2.            Contractul va putea fi modificat ulterior, conform unor clauze prestabilite.

6.3.            Contractul este scris intr-o forma accesibila beneficiarului si/sau explicat acestuia intr-un mod cat mai clar.

6.4.            Beneficiarul/reprezentantul legal primeste un exemplar al contractului de servicii.

REGULILE CASEI

Standard 7

Regulile Casei

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor sprijin pentru a stabili si respecta reguli de comportament si organizare a traiului in comun, in locuinta pe care o ocupa in comun.

Rezultat

Beneficiarii care ocupa impreuna o locuinta isi stabilesc si aplica reguli pentru o buna convietuire.

Conditii minime:

7.1.            In fiecare Locuinta Protejata, colocatarii isi desfasoara traiul in baza unor norme stabilite de comun acord - Regulile Casei (care pot fi scrise sau nescrise); acestea se refera la: accesul in locuinta; pastrarea igienei si curateniei; organizarea activitatilor gospodaresti; intretinerea si reparatiile locuintei; vizitele unor persoane din afara locuintei; absenta din locuinta; plata cheltuielilor comune; relatiile intre locatari, locatari si vecini, locatari si personal etc.

IESIREA DIN LOCUINTA PROTEJATA

Standard 8

Iesirea din locuinta protejata

Locuinta Protejata detine si aplica o  procedura privind iesirea beneficiarilor din unitate.

Rezultat

Iesirea beneficiarilor din Locuinta Protejata se face in conditii de siguranta.

Conditii minime:

8.1.            Procedura privind iesirea beneficiarului din unitate are in vedere stabilirea conditiilor in care se va putea efectua iesirea (transfer la o alta unitate, mutare intr-o locuinta din comunitate etc., dupa caz); stabilirea situatiilor in care se efectueaza iesirea de urgenta din Locuinta Protejata, prin evacuarea din locuinta - in 24 de ore - sau cu preaviz de 28 de zile lucratoare.

8.2.            In cazul evacuarii beneficiarului, acesta este anuntat in scris cu mentionarea motivelor evacuarii; daca  evacuarea se face din cauza unor comportamente antisociale sau cu risc antisocial ale beneficiarului, va fi anuntata politia.

8.3.            Iesirea beneficiarului din unitate se efectueaza cu respectarea conditiilor stabilite in Planul Personal de Viitor si in contractul de servicii.

8.4.            La iesire, unitatea intocmeste pentru fiecare beneficiar o Foaie de iesire in care se precizeaza data iesirii; motivele, locatia in care se muta beneficiarul (alta unitate de asistenta sociala, locuinta proprie etc.), persoana de contact care va putea da relatii despre evolutia ulterioara a beneficiarului; foaia de iesire se arhiveaza in dosarul beneficiarului, in regim de confidentialitate.

8.5.            Pentru fiecare beneficiar, unitatea intocmeste un dosar care va contine: Fisa de evaluare/reevaluare, Planul Personal de Viitor si Foaia de iesire; dosarul se intocmeste in doua exemplare din care unul se inmaneaza beneficiarului iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, departamentului de asistenta sociala din cadrul autoritatii locale/judetene, in vederea monitorizarii beneficiarului dupa iesirea din Locuinta Protejata.

II  Gazduire

Standarde 9 - 14

ACCESIBILITATE, SIGURANTA, FUNCTIONALITATE

Standard 9

Accesibilitate, siguranta, functionalitate

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor conditii de locuit adecvate misiunii unitatii si nevoilor individuale ale beneficiarilor.

Rezultat

Beneficiarii traiesc intr-un mediu sigur, accesibil, functional, confortabil, de tip familial.

Conditii minime:

9.1.            Locuinta Protejata poate functiona intr-o casa sau intr-un apartament de bloc; Locuinta Protejata este amplasata in comunitate, astfel incat sa permita accesul beneficiarilor la toate resursele si facilitatile acesteia (sanatate, educatie, munca, cultura, petrecerea timpului liber, relatii sociale etc.).

9.2.            Locuinta Protejata respecta normele legale in vigoare privind locuintele familiale (siguranta, functionalitate, accesibilitate).

9.3.            Locuinta Protejata deruleaza contracte privind utilitatile aferente locuintei (electricitate, gaze, apa, termoficare, salubritate etc.).

9.4.            Locuinta Protejata are un post telefonic in functiune, accesibil tuturor locatarilor.

9.5.            Locuinta Protejata dispune de adaptarile si echipamentele necesare pentru a raspunde nevoilor evaluate ale locatarilor privind accesibilitatea si siguranta.

9.6.            Locuinta Protejata (interiorul si spatiile exterioare aferente) este bine intretinuta; beneficiarii sunt informati cu privire la efectuarea lucrarilor de intretinere.

9.7.            Fiecare locatar beneficiaza de spatiu locativ in cadrul unui "modul" de locuit; un modul de locuit include camera beneficiarului/beneficiarilor si spatiile comune aferente (toaleta/baie, bucatarie, camera de zi, dependinte, spatii exterioare etc.).

9.8.            Locuinta Protejata poate fi de tip: simplex (include un modul, 2-3 persoane); duplex (include doua module, 3-6 persoane); triplex (include trei module, 6-8 persoane); quadruplex (include patru module, 8-10 persoane).

9.9.            Fiecare locatar beneficiaza de un spatiu locativ total (camera de dormit + spatii comune) de 13,5 m2 sau de 16 m2 in cazul locatarilor care utilizeaza permanent un fotoliu rulant.

9.10.        Locuinta Protejata dispune de o camera pentru personalul acesteia, daca cerintele beneficiarilor necesita asistenta 24 de ore din 24 (vezi standard 15).

9.11.        Amenajarea si dotarea Locuintei Protejate asigura functionalitate, confort si o atmosfera familiala.

CAMERA PROPRIE

Standard 10

Camera proprie

Locuinta Protejata asigura fiecarui beneficiar o camera proprie; in cazul insuficientei spatiului locativ, doi beneficiari pot ocupa impreuna o camera, cu acordul scris al acestora, dupa evaluarea compatibilitatilor si a riscurilor.

Rezultat

Camera beneficiarului corespunde nevoilor si stilului individual de viata al acestuia si ii permite autonomie personala.

Conditii minime:

10.1.        Beneficiarul detine o camera proprie, adaptata tipului si gradului de handicap; pot ocupa impreuna o camera doi beneficiari de acelasi sex sau doi beneficiari de sexe diferite, daca sunt casatoriti sau traiesc in concubinaj.

10.2.        Camera dispune de: iluminare naturala, pe timpul zilei; iluminat artificial general (de plafon) si zonal (veioza); ventilatie directa (geamuri, usi de balcon); echipamente pentru incalzire, functionale si eficiente.

10.3.        Camera prezinta siguranta (instalatii electrice si termice securizate etc.) si are o pardoseala aderenta, calduroasa, usor de igienizat.

10.4.        In camera exista pentru fiecare beneficiar: pat, masa, scaun, sifonier, dulap (noptiera) - cu un spatiu ce poate fi incuiat; fiecare beneficiar detine un spatiu pentru obiectele personale (radio, casetofon, computer etc.).

10.5.        Beneficiarii isi pot aduce obiecte personale si pot sa amenajeze spatiul propriu conform preferintelor, cu respectarea conditiilor stabilite de comun acord prin Regulile Casei.

10.6.        Camera se poate incuia; fiecare beneficiar detine cheia camerei sale; personalul detine o cheie de rezerva, pentru situatii de forta majora.

CAMERA DE ZI

Standard 11

Camera de zi

Locuinta Protejata asigura o camera de zi pentru utilizare in comun. 

Rezultat

Locatarii au acces la un spatiu locativ comun (camera de zi), in Locuinta Protejata.

Conditii minime:

11.1.        Suprafata camerei de zi trebuie sa corespunda numarului de locatari (sa fie suficient de mare pentru ca beneficiarii sa poata lua masa impreuna).

11.2.        Camera de zi este amenajata astfel incat sa fie functionala, curata, confortabila.

11.3.        Camera de zi este amenajata pentru a permite deplina accesibilitate a locatarilor cu handicap fizic (locomotor, senzorial).

11.4.        Mobilierul este bine intretinut, functional si raspunde cerintelor desfasurarii activitatilor de timp liber si socializare.

11.5.        Camera de zi e dotata cu: lampa de plafon; masa, scaune, fotolii/canapea, dulap (pentru carti etc.); aparat TV, o priza pentru antena TV, doua prize electrice duble; telefon in functiune.


11.6.        Beneficiarii participa (daca doresc) la amenajarea, decorarea camerei de zi, conform preferintelor.

11.7.        Beneficiarii au acces liber in camera de zi, cu respectarea drepturilor celorlalti locatari, conform respectarea Regulilor Casei.

BUCATARIA

Standard 12

Bucataria

Locuinta Protejata asigura un spatiu special, utilizat in comun de locatari, pentru pregatirea, servirea si pastrarea hranei.

Rezultat

Beneficiarii au acces la un spatiu comun (bucatarie) destinat pregatirii, servirii si pastrarii alimentelor.

Conditii minime:

12.1.        Bucataria are un spatiu suficient (corespunzator numarului de beneficiari) pentru prepararea/ servirea mesei si pastrarea alimentelor.

12.2.        Materialele alese pentru amenajarea bucatariei sunt usor de igienizat (gresie, faianta).

12.3.        Mobilierul este suficient, functional si usor, confortabil si intim (masa, scaune; dulapuri pentru vesela, tacamuri etc.).

12.4.        Bucataria dispune de instalatii si echipamente minime (chiuveta, echipament de gatit, frigider cu congelator sau congelator separat, vesela si tacamuri in numar suficient, usor de igienizat).

12.5.        Bucataria are dependinte suficiente (camara sau pivnita) pentru pastrarea in bune conditii a alimentelor.

12.6.        Beneficiarii au acces liber la bucatarie, cu respectarea intelegerilor stabilite prin Regulile Casei.

SPATIILE IGIENICO-SANITARE

Standard 13

Spatiile igienico-sanitare

Locuinta Protejata asigura spatii igienico-sanitare suficiente, accesibile, functionale, sigure, confortabile.

Rezultat

Locuinta are spatii igienico-sanitare adecvate cerintelor personale ale beneficiarilor.

Conditii minime:

13.1.        Se asigura o toaleta (WC) pentru maximum 4 persoane si o baie (dus) pentru maximum 6 persoane.

13.2.        Baia, toaleta sunt dotate cu toate instalatiile necesare, in stare de perfecta intretinere si functionare si adaptate pentru a raspunde cerintelor beneficiarilor; spatiile igienico-sanitare dispun de apa curenta, rece si calda.

13.3.        Materialele folosite la amenajarea spatiilor igienico-sanitare sunt astfel alese incat sa permita o buna igienizare (gresie, faianta etc.).

13.4.        Beneficiarii au acces liber la spatiile igienico-sanitare, cu respectarea Regulilor Casei; spatiile igienico-sanitare se incuie pentru a putea asigura intimitatea; incuietorile trebuie sa fie astfel incat sa permita accesul personalului in caz de nevoie.

13.5.        In Locuinta Protejata exista un spatiu adecvat (baie, spalatorie, alt spatiu) pentru amplasarea unei masini de spalat de uz casnic, automate (o masina de spalat la maximum 8 beneficiari).

IGIENA SI CONTROLUL INFECTIILOR

Standard 14

Igiena si controlul infectiilor

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor o locuinta curata, igienizata, fara igrasie.

Rezultat

Beneficiarii traiesc intr-o locuinta curata, igienica.

Conditii minime:

14.1.        Locuinta Protejata este mentinuta curata si igienica, in conditiile obisnuite ale mediului familial de viata.

14.2.        Responsabilitatea mentinerii curateniei si igienei Locuintei Protejate revine locatarilor; camerele de dormit sunt intretinute de ocupantii acestora, dupa un program comun, stabilit prin intelegere; spatiile comune sunt igienizate printr-un program comun, stabilit prin intelegere de toti locatarii locuintei.

14.3.        Locuinta Protejata dispune de echipamentele necesare pentru igienizarea rufariei - masina de spalat automata de uz casnic cu program de dezinfectie (o masina la maximum 8 beneficiari) - fier de calcat (un fier de calcat la maximum 8 locatari).

14.4.        Fiecare beneficiar isi igienizeaza rufaria proprie, utilizand spatiile si echipamentele pentru spalatul si calcatul rufelor, dupa un program stabilit de locatari prin consens.

14.5.        Unitatea supravegheaza mentinerea curateniei si igienei in Locuinta Protejata si, daca este cazul, contracteaza servicii specializate pentru igienizare, dezinsectie, deratizare etc.

III  Sprijin pentru viata independenta

Standarde 15 - 23

ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE SPRIJIN

Standard 15

Organizarea activitatilor de sprijin

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor sprijin adecvat, pentru a duce un trai pe cat posibil independent, in baza evaluarii cerintelor individuale.

Rezultat

Beneficiarii sunt sprijiniti sa duca o viata pe cat posibil independenta.

Conditii minime:

15.1.        Unitatea asigura fiecarui beneficiar activitati de sprijin pentru viata independenta, conform Planului Personal de Viitor, in baza contractului de servicii.

15.2.        Organizarea activitatilor de sprijin se poate efectua, in functie de  nevoile beneficiarilor, pe trei grade de interventie:

        sprijin ocazional: are drept scop mentinerea abilitatilor de trai independent; asigura asistenta cu caracter sporadic (la nevoie); se efectueaza prin vizite ocazionale ale personalului desemnat, contacte telefonice; acest mod de asistenta este specific locuintelor MINIM PROTEJATE;

        sprijin planificat: are drept scop mentinerea si dezvoltarea abilitatilor de trai independent; asigura asistenta cu caracter regulat (planificat) si la nevoie; se efectueaza prin vizite, contact telefonic; este o modalitate de asistenta specifica locuintelor MODERAT PROTEJATE;

        sprijin permanent: are drept scop mentinerea si dezvoltarea abilitatilor de trai independent; asigura asistenta non-stop (24 de ore din 24); personalul de sprijin locuieste impreuna cu beneficiarii (sau in proximitate); este asistenta specifica locuintelor MAXIM PROTEJATE.

15.3.        Activitatile de sprijin pentru viata independenta constau in:

        monitorizare - supravegherea conditiilor de viata ale beneficiarilor;

        consiliere - informarea si indrumarea beneficiarilor pentru a accesa si valorifica resursele si facilitatile comunitatii (sanatate, educatie, munca,  activitati recreative etc.);

        dezvoltarea abilitatilor de trai independent;

        sprijinire pentru angajare in munca;

        mediere - optimizarea relatiilor sociale ale beneficiarilor in Locuinta Protejata si in comunitate;

        interventie in caz de urgenta - sprijin pentru rezolvarea unor situatii de criza ale locatarilor (accidente, conflicte, boala etc.).

Activitatile de sprijin se realizeaza de catre personalul de sprijin pentru viata independenta - manager de caz - desemnat din randul personalului specializat cu pregatire in domeniul psihosocial si competenta certificata pentru asigurarea activitatilor de sprijin.

15.4.        Coordonarea activitatilor de sprijin, asigurate fiecarui beneficiar in baza Planului Personal de Viitor, revine managerului de caz (vezi standard 5).

RUTINE ZILNICE DE VIATA

Standard 16

Rutine zilnice de viata

Locuinta Protejata asigura fiecarui beneficiar sprijin pentru a-si desfasura programul zilnic, cu exercitarea efectiva si responsabila a dreptului la decizie si autonomie.

Rezultat

Beneficiarii sunt sprijiniti sa-si organizeze si sa desfasoare activitatile zilnice in Locuinta Protejata.

Conditii minime:

16.1.        Unitatea asigura beneficiarilor sprijin pentru viata independenta, conform Planului Personal de Viitor.

16.2.        Unitatea garanteaza accesul nerestrictionat (24 de ore din 24) al beneficiarilor in locuinta, cu respectarea regulilor privind absenta din Locuinta Protejata (stabilite prin contractul de servicii si Regulile Casei).

16.3.        Beneficiarii au deplina libertate de actiune in camera proprie, cu respectarea Regulilor Casei; daca doi beneficiari ocupa aceeasi camera, ei respecta conditiile pe care le stabilesc de comun acord si Regulile Casei.

16.4.        Beneficiarii au acces la toate spatiile si echipamentele comune, cu respectarea conditiilor convenite prin Regulile Casei (organizarea autogospodaririi, curateniei spatiilor comune etc.); beneficiarii au acces la telefonul din locuinta si pot avea convorbiri telefonice private, in conditiile stabilite prin contractul de servicii.

16.5.        Beneficiarii detin cheia locuintei si cheia camerei proprii.

16.6.        Beneficiarii pot primi vizite in regim privat; ei decid cand si cine ii viziteaza, cu respectarea restrictiilor convenite prin contractul de servicii si prin Regulile Casei.

16.7.        Beneficiarii pot detine un animal de sprijin sau un animal de companie, daca acest lucru este in acord cu Regulile Casei si nu prejudiciaza sanatatea sau linistea celorlalti locatari.

16.8.        Personalul se adreseaza beneficiarilor cu apelativul dorit de acestia (conditie care se stabileste chiar in Planul Personal de Viitor).

16.9.        Personalul de sprijin se asigura de respectarea in Locuinta Protejata a restrictiilor (prevazute in contractul de servicii, Regulile Casei) privind fumatul, consumul de bauturi alcoolice, utilizarea drogurilor.

COMUNICARE

Standard 17

Comunicare

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor sprijin pentru a-si rezolva problemele de comunicare (lingvistice, functionale, socio-afective).

Rezultat

Beneficiarii sunt sprijiniti pentru a putea comunica, in interiorul si in afara Locuintei Protejate.

Conditii minime:

17.1.        Unitatea asigura beneficiarilor sprijin pentru comunicare, cu resurse proprii (personal, mijloace audio-vizuale etc.) sau prin contractarea unor servicii specializate - interpreti in limbajul mimico-gestual, traducatori, logopezi, specialisti in servicii de reprezentare etc.

SANATATE

Standard 18

Sanatate

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor  sprijin pentru  a-si gestiona problemele de sanatate.

Rezultat

Beneficiarii sunt sprijiniti sa-si gestioneze problemele de sanatate.

Conditii minime:

18.1.        Personalul de sprijin este la curent cu starea de sanatate a beneficiarilor pentru a-i ajuta sa-si gestioneze problemele de sanatate curente sau (in situatii) de urgenta.

18.2.        Personalul de sprijin detine cunostintele necesare pentru a consilia beneficiarii cu privire la probleme curente legate de starea fizica (incontinenta, contraceptie etc.).

18.3.        Personalul de sprijin detine cunostintele minimale necesare pentru a consilia beneficiarii in ceea ce priveste procurarea si pastrarea medicamentelor, precum si utilizarea medicamentelor prescrise de medic.

18.4.        Personalul de sprijin detine informatii necesare beneficiarilor de servicii privind resursele si facilitatile de sanatate ale comunitatii si asigura sprijin beneficiarilor pentru a cunoaste si accesa resursele si facilitatile comunitatii privind mentinerea/recuperarea sanatatii (medic de familie, medici specialisti, terapeuti, personal de ingrijire si asistenta medicala la domiciliu etc.).

18.5.        Unitatea sprijina beneficiarii sa contracteze alte servicii de   care   au nevoie (tratament si ingrijire la domiciliu, juridice, funerare etc.), de la furnizori de servicii din comunitate; acestea se includ in Planul Personal de Viitor (vezi standard 5).

18.6.        In caz de deces al beneficiarului, unitatea duce la indeplinire formalitatile necesare, cu respectarea, pe cat posibil, a dorintelor, traditiilor beneficiarului.

 SEXUALITATE

Standard 19

Sexualitate

Locuinta Protejata recunoaste dreptul beneficiarilor la viata sexuala.

Rezultat

Locatarii pot avea o viata sexuala normala, cu respectarea intelegerilor stabilite prin Regulile Casei.

Conditii minime:

19.1.        Personalul de sprijin este pregatit pentru a consilia beneficiarii in probleme curente legate de sexualitate (contraceptie, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala, igiena intima etc.).

19.2.        Personalul de sprijin va trata cu multa delicatete si discretie problemele privind sexualitatea beneficiarilor, cu respectarea demnitatii acestora si a confidentialitatii.

19.3.        Personalul de sprijin va indruma beneficiarii sa utilizeze serviciile specializate din comunitate, in vederea rezolvarii problemelor si situatiilor speciale legate de sexualitate.

EDUCATIE

Standard 20

Educatie

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor sprijin pentru a se instrui conform dorintelor si potentialului individual.

Rezultat

Beneficiarii sunt sprijiniti sa-si exercite dreptul la educatie.

Conditii minime:

20.1.        Unitatea asigura conditii pentru ca beneficiarii sa fie informati si sa aiba acces la serviciile educationale ale comunitatii (educatie scolara, formare si perfectionare profesionala etc.), in functie de nevoile si optiunile individuale (stabilite in urma evaluarii - vezi standard 3).

20.2.        Personalul de sprijin este informat si ajuta beneficiarii in alegerea si utilizarea serviciilor educationale ale comunitatii (educatie scolara, formare profesionala, perfectionare profesionala etc.).

20.3.        Unitatea asigura beneficiarilor sprijin pentru a accesa si a folosi oportunitatile educationale ale comunitatii.

ACTIVITATI OCUPATIONALE

Standard 21

Activitati ocupationale

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor sprijin pentru a desfasura activitati de tip ocupational, conform dorintelor si potentialului propriu.

Rezultat

Beneficiarii sunt sprijiniti sa desfasoare activitati ocupationale, inclusiv munca retribuita.

Conditii minime:

21.1.        Unitatea asigura sprijin beneficiarilor pentru a cunoaste si accesa resursele ocupationale ale comunitatii: ocupatii terapeutice, munca platita, munca voluntara sau protejata.

21.2.        Personalul de sprijin este pregatit pentru a informa beneficiarii cu privire la serviciile de consiliere si orientare vocationala, evaluare si plasare a fortei de munca oferite de comunitate si asigura sprijin beneficiarilor pentru a folosi aceste servicii.

ACTIVITATI RECREATIVE SI DE SOCIALIZARE

Standard 22

Activitati recreative si de socializare

Locuinta Protejata asigura conditii pentru ca beneficiarii sa poata desfasura (in Locuinta Protejata si in afara ei) activitati recreative, fara a-i deranja sau prejudicia pe ceilalti locatari.

Rezultat

Beneficiarii sunt sprijiniti sa desfasoare activitati de timp liber conform potentialului si preferintelor proprii.

Conditii minime:

22.1.        Personalul de sprijin incurajeaza si indruma beneficiarii pentru a-si forma si manifesta abilitati, talente, hobby-uri.

22.2.        Personalul de sprijin este informat in legatura cu resursele recreative ale comunitatii (cultura, sport etc.) si sprijina beneficiarii pentru a cunoaste si accesa aceste resurse.

22.3.        Personalul de sprijin incurajeaza si sprijina organizarea unor activitati recreative comune ale locatarilor din Locuinta Protejata (aniversarea zilei de nastere, serbarea altor evenimente), cu respectarea Regulilor Casei.

INCLUZIUNE FAMILIALA SI COMUNITARA

Standard 23

Incluziune familiala si comunitara

Locuinta Protejata asigura beneficiarilor sprijin pentru  a deveni membri activi si responsabili ai comunitatii de apartenenta.

Rezultat

Beneficiarii participa conform cerintelor si abilitatilor proprii la viata comunitatii de apartenenta.

Conditii minime:

23.1.        Unitatea incurajeaza si sprijina beneficiarii sa mentina relatii cu familia (vizite, telefon, corespondenta).

23.2.        Beneficiarii pot fi vizitati oricand doresc de membrii familiei, cu respectarea Regulilor Casei si isi pot vizita familiile in conditiile de siguranta stabilite in Planul Personal de Viitor.

23.3.        Unitatea sprijina beneficiarii sa aiba relatii de buna convietuire in Locuinta Protejata si relatii bune cu vecinii; personalul sprijina beneficiarii sa intretina relatii de prietenie cu persoane din locuinta si din afara acesteia.

23.4.        Personalul de sprijin asigura informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate de comunitate, asupra drepturilor si obligatiilor lor in calitate de cetateni.

23.5.        Personalul de sprijin asigura informarea beneficiarilor privind institutiile de interes public (centrale sau locale), serviciile si facilitatile pe care le pot accesa in comunitate si sprijina beneficiarii sa apeleze la serviciile comunitatii.

23.6.        Unitatea sprijina beneficiarii sa cunoasca si sa aiba relatii cu organizatii din sfera societatii civile.

23.7.        Unitatea promoveaza activitati de implicare a comunitatii in asistarea beneficiarilor.

IV  Drepturi - Etica

Standarde 24 - 25

CODUL DREPTURILOR BENEFICIARILOR

Standard 24

Codul drepturilor beneficiarilor

Locuinta Protejata respecta drepturile beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor.

Rezultat

Beneficiarii sunt tratati de intregul personal, in procesul de furnizare a serviciilor, cu respectarea prevederilor scrise ale Locuintei Protejate privind drepturile acestora.

Conditii minime:

24.1.        Drepturile beneficiarilor sunt prevazute in Codul drepturilor beneficiarilor.

24.2.        Codul drepturilor beneficiarilor le garanteaza acestora drepturile:

(01)           de a fi informati cu privire la drepturile si responsabilitatile in calitate de rezidenti (contract de servicii, Plan Personal de Viitor etc.);

(02)           de a participa si de a fi consultati cu privire la toate deciziile care ii privesc;

(03)           de a locui intr-un mediu fizic accesibil, sigur, functional si intim (de tip familial);

(04)           de a decide si a-si asuma riscurile (direct sau prin reprezentanti legali) in toate aspectele vietii sale si de a-si exprima liber optiunile;

(05)           de a gandi si actiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalti colocatari, conform potentialului si dorintelor personale;

(06)           de a fi informati cu privire la starea lor de sanatate;

(07)           de a consimti asupra serviciilor asigurate prin intelegeri scrise;

(08)           de a primi serviciile contractate;

(09)           de a li se pastra toate datele in siguranta si confidentialitate; exceptiile de la regula sunt consemnate in scris, in acord cu beneficiarii sau cu reprezentantii lor;

(10)           de a nu fi abuzati, neglijati, abandonati sau pedepsiti, hartuiti sau exploatati sexual;

(11)           de a face sugestii si reclamatii fara teama de represalii;

(12)           de a nu fi exploatati economic (abuzuri privind banii, proprietatile, pretentii care exced taxele convenite pentru servicii);

(13)           de a nu li se impune restrictii de natura fizica sau psihica, in afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat si a celor convenite prin Regulile Casei, contractul de servicii;

(14)           de a fi tratati fara discriminare;

(15)           de a beneficia de intimitate in traiul zilnic (tratament, ingrijire, vizite, corespondenta, telefon etc.);

(16)           de a-si manifesta si exercita liber orientarile si interesele sociale, culturale, etnice, religioase, sexuale etc.;

(17)           de a-si dezvolta talentele si abilitatile si de a se implini socio-profesional;

(18)           de a-si utiliza asa cum doresc lucrurile personale in spatiul personal;

(19)           de a-si gestiona asa cum doresc problemele financiare, cu exceptia cazurilor in care sunt restrictionati juridic in acest sens sau daca exista acorduri scrise intre Locuinta Protejata si beneficiari privind gestionarea banilor si bunurilor acestora;

(20)           de a fi anuntati in scris cu cel putin 28 de zile lucratoare inainte daca vor avea loc schimbari privind proprietarul locuintei sau taxele;

(21)           de a fi anuntati in scris si de a putea fi audiati cu 28 de zile lucratoare inainte de a fi evacuati din locuinta (cu exceptia cazurilor de forta majora);

(22)           de a fi mutat din locuinta numai in caz de:

-          din ratiuni de ordin medical;

-          la dorinta beneficiarului;

-          neplata serviciilor;

-          pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalti beneficiari;

-          pentru comportamente care prejudiciaza sau deranjeaza rutinele zilnice ale activitatilor unitatii;

-          in cazul in care cerintele de reabilitare ale beneficiarului depasesc posibilitatile de servicii ale unitatii;

-          in cazul pierderii autorizatiei de functionare de catre unitate;

-          in cazuri de forta majora (cataclisme naturale, aparitia unui focar de infectie epidemica etc.), prevazute in contractul de servicii;

(23)           de a primi vizite, fara restrictii arbitrare sau nejustificate, in camerele proprii si in spatiile comune;

(24)           de a practica cultul religios dorit;

(25)           de a duce o viata de adult implinita, inclusiv in ceea ce priveste relatiile sexuale, fara discriminare in privinta orientarii sexuale;

(26)           de a nu fi pus la munca impotriva vointei sale;

(27)           de a accesa toate spatiile si echipamentele comune (conform contractului de servicii ;

(28)           de a avea acces la toate informatiile financiare care ii privesc;

(29)           de a se implica si a participa la toate deciziile care ii privesc;

(30)           de a fi informati la zi, in mod complet si accesibil (in format clasic sau adaptat) despre politicile, procedurile unitatii si a-si putea exprima liber opiniile in legatura cu acestea;

(31)           de a primi raspuns la solicitarile, opiniile exprimate.

RELATIA PERSONALULUI CU BENEFICIARII

Standard 25

Relatia personalului cu beneficiarii

Locuinta Protejata detine si aplica o procedura privind relatia personalului cu beneficiarii, conforma cu normele deontologice si legislatia in vigoare.

Rezultat

Beneficiarii sunt tratati cu respect de personal.

Conditii minime:

25.1.        Personalul cunoaste si respecta "Codul drepturilor beneficiarilor" (vezi standard 24).

25.2.        Personalul cunoaste si respecta procedura unitatii privind relatia cu beneficiarii; personalul cunoaste si aplica prevederile legale privind restrictionarea persoanelor cu handicap in cazuri de forta majora.

25.3.        Unitatea informeaza beneficiarii/reprezentantii legali, familiile beneficiarilor asupra procedurii unitatii privind relatia personalului cu beneficiarii.

25.4.        Personalul de sprijin cunoaste particularitatile individuale legate de  tipul si gradul de handicap al beneficiarilor, astfel incat sa poata stabili o comunicare si relatii adecvate cu acestia; personalul de sprijin pentru viata independenta trebuie sa aiba abilitati empatice si de comunicare.

V  Reclamatii si protectie

Standarde 26 - 28

RECLAMATII

Standard 26

Reclamatii

Locuinta Protejata detine si aplica o procedura privind inregistrarea si rezolvarea sesizarilor/reclamatiilor.

Rezultat

Beneficiarii cunosc modalitatile de efectuare a reclamatiilor;  reclamatiile sunt solutionate cu promptitudine si corectitudine.

Conditii minime:

26.1.        Unitatea informeaza in scris beneficiarii/reprezentantii legali, chiar de la primirea in Locuinta Protejata, asupra procedurii privind sesizarile/reclamatiile: cui se adreseaza, cum se efectueaza, care sunt etapele si termenele de raspuns, cum se raspunde la sesizare/reclamatie, cine se va ocupa de rezolvarea cazului.

26.2.        Unitatea pune la dispozitia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizarilor/reclamatiilor, intr-un format si la un nivel accesibil, in functie de tipul si gradul de handicap (scriere Braille, casete audio etc.).

PROTECTIE IMPOTRIVA ABUZURILOR SI NEGLIJARII

Standard 27

Protectie impotriva abuzurilor si neglijarii

Locuinta Protejata detine si aplica o procedura privind protectia beneficiarilor impotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijarii, discriminarii, a tratamentului degradant sau inuman - fapte comise deliberat sau din ignoranta.

Rezultat

Beneficiarii sunt protejati impotriva abuzului, neglijarii sau tratamentului inuman sau degradant.

Conditii minime:

27.1.        Unitatea asigura informarea personalului si beneficiarilor/reprezentantilor legali (prin modalitati accesibile, dupa caz) asupra procedurii cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz/neglijenta asupra beneficiarilor.

27.2.        Unitatea incurajeaza si sprijina beneficiarii sa sesizeze orice forma de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din Locuinta Protejata sau a unor persoane din afara acestuia.

27.3.        Angajatii care identifica situatii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar, au obligatia de a instiinta imediat conducerea unitatii care aplica legislatia in vigoare (anunta, dupa caz, salvarea, politia, procuratura etc.).

27.4.        Toate situatiile sesizate, precum si masurile ce au fost luate, se inregistreaza intr-un Registru privind protectia impotriva abuzurilor.

NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE

Standard 28

Notificarea incidentelor deosebite

Locuinta Protejata are si aplica o procedura privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute in procesul de furnizare a serviciilor.

Rezultat

Familia, reprezentantul legal al beneficiarului, precum si alti factori direct interesati, conform legii, sunt anuntati in cel mai scurt timp in legatura cu toate incidentele deosebite care afecteaza securitatea beneficiarilor.

Conditii minime:

28.1.        Unitatea informeaza in scris factorii direct interesati (reprezentantul legal, familia, politia, institutiile de coordonare etc., dupa caz) in legatura cu toate incidentele deosebite (petrecute in procesul de furnizare a serviciilor), care afecteaza beneficiarii si se asigura ca notificarea a fost trimisa in maximum 24 de ore; notificarile efectuate si masurile intreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate se consemneaza in dosarul beneficiarului.

28.2.        Se notifica cel putin urmatoarele evenimente: a) decesul unui beneficiar, inclusiv circumstantele in care s-a produs; b) bolile infectioase si alte boli, conform normelor sistemului de sanatate; c) o ranire sau vatamare importanta ori accident in conditii de rezidenta in locuinte protejate; d) contraventii si infractiuni; e) orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; f) absenta nejustificata din locuinta (vagabondaj, prostitutie); g) orice alt eveniment petrecut in Locuinta Protejata care afecteaza bunastarea sau siguranta beneficiarilor.

VI.  Resurse umane

Standarde 29 - 30

STRUCTURA SI CALIFICAREA PERSONALULUI

Standard 29

Structura si calificarea personalului

Locuinta Protejata  dispune de o structura de personal in concordanta cu misiunea unitatii , cu nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetara si cu normele legale in vigoare.

Rezultat

Beneficiarii sunt asistati de personal suficient si competent.

Conditii minime:

29.1.        Structura de personal a Locuintei Protejate asigura desfasurarea efectiva si eficienta a activitatilor procesului de furnizare a serviciilor (asistenta asigurata beneficiarilor, administrarea resurselor, organizare si comunicare, management-ul curent al unitatii, management-ul urgentelor).

29.2.        Structura de personal a Locuintei Protejate corespunde din punct de vedere numeric si al calificarii, normelor metodologice in domeniu.

29.3.        Locuinta protejata poate sa utilizeze personal voluntar, cu verificarea cazierului judiciar; acesta nu poate prelua responsabilitatile personalului specializat.

29.4.        Fiecare angajat are calificarea, competenta, experienta si calitatile solicitate de fisa postului.

29.5.        Fiecare angajat are obligatia de a cunoaste si respecta prevederile fisei postului pe care il ocupa.

29.6.        Exista o evidenta clara a turelor de zi si de noapte prin care se asigura serviciile; face repartizarea personalului pe ture intr-o maniera flexibila, pentru a asigura continuitatea procesului de furnizare a serviciilor si respectarea standardelor minimale de calitate in domeniu.

29.7.        Orele de munca petrecute in afara unitatii (contacte telefonice, iesiri in comunitate etc.) sunt incluse in turele platite ale personalului.

29.8.        Angajarea/promovarea personalului se realizeaza conform criteriilor de competenta ale postului (calificare, experienta, abilitati profesionale, atitudini, motivatie etc.); inainte de efectuarea oricarei angajari se vor solicita referinte de la locurile anterioare de munca ale solicitantilor.

29.9.        Locuinta Protejata se asigura ca personalul care lucreaza direct cu beneficiarii are o conditie  buna de sanatate (probata cu documente medicale, conform legislatiei in vigoare).

29.10.    Locuinta Protejata asigura, pe cat posibil, stabilitatea personalului care lucreaza direct cu beneficiarii, pentru a realiza continuitatea activitatilor si confortul afectiv al beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor.

PERFECTIONAREA PERSONALULUI

Standard 30

Perfectionarea personalului

Locuinta Protejata are si aplica o planificare privind perfectionarea continua a personalului, in acord cu misiunea unitatii si cu standardele minime de calitate in domeniu.

Rezultat

Personalul aferent Locuintei Protejate este inclus in programe de perfectionare profesionala.

Conditii minime:

30.1.        Locuinta Protejata elaboreaza anual si aplica un Plan de perfectionare profesionala.

30.2.        Locuinta Protejata asigura fiecarui angajat 5 zile (retribuite) pe an, pentru activitati de perfectionare (organizate in Centrul Rezidential sau in afara acestuia).

30.3.        Locuinta Protejata identifica oportunitatile de perfectionare a personalului in vederea cresterii competentei acestuia in procesul de furnizare a serviciilor.

30.4.        Locuinta Protejata asigura, anual sau ori de cate ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului unitatii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.

VII.  Organizare si administrare

Standardele 31 - 38

CADRUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Standard 31

Cadrul de organizare si functionare

Locuinta Protejata respecta normele legale in vigoare in ceea ce priveste organizarea si functionarea unitatii.

Rezultat

Locuinta Protejata este organizata si functioneaza in baza normelor legale in vigoare si a regulamentelor de uz intern.

Conditii minime:

31.1.        Locuinta Protejata are si aplica un Regulament de Organizare si Functionare, conform prevederilor legale in vigoare.

31.2.        Locuinta Protejata are si aplica un Regulament Intern.

31.3.        Locuinta Protejata are si aplica un Manual de proceduri care cuprinde pro­ce­du­ri­le aplicate in pro­ce­sul de furnizare a serviciilor in ve­de­rea in­de­pli­ni­rii misiunii unitatii.

31.4.        Personalul cunoaste documentele privind regulamentele si procedurile unitatii.

31.5.        Locuinta Protejata asigura accesul beneficiarilor/reprezentantilor lor legali la documentele privind regulamentele si procedurile unitatii, intr-o forma adecvata (accesibila, in functie de handicap), iar personalul are obligatia de a explica beneficiarilor aceste informatii.

PERSONAL DE CONDUCERE

Standardul 32

Personal de conducere

Personalul cu atributii de conducere al Locuintei Protejate are calificarea, competenta si experienta necesare pentru a asigura un management de calitate.

Rezultat

Locuinta Protejata este condusa de un personal competent, angajat conform normelor legale in vigoare.

Conditii minime:

32.1.        Personalul cu atributii de conducere al Locuintei Protejate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: diploma de licenta in invatamantul superior de lunga durata, experienta si/sau pregatire manageriala si experienta in domeniul protectiei sociale.

32.2.        Personalul cu atributii de conducere al Locuintei Protejate are obligatia de a asigura conditiile minime prevazute de prezentele standarde de calitate.

32.3.        Personalul cu atributii de conducere al Locuintei Protejate are obligatia de a se perfectiona continuu, atat sub raport managerial cat si in ceea ce priveste cunoasterea problematicii persoanelor cu handicap.

PLANIFICARE - DEZVOLTARE

Standard 33

Planificare - dezvoltare

Conducerea Locuintei Protejate gestioneaza unitatea in baza unei planificari riguroase, menite sa conduca la realizarea misiunii serviciilor, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Rezultat

Locuinta Protejata detine si aplica o planificare a activitatii, conform normelor legale in vigoare.

Conditii minime:

33.1.        Conducerea Locuintei Protejate elaboreaza, in baza legislatiei in vigoare, un document cadru - numit Proiect institutional care cuprinde cel putin urmatoarele: a) tipul si misiunea Centrului Rezidential; b) principiile directoare; c) grupul de beneficiari si nevoile specifice; d) obiectivele de dezvoltare institutionala, pe 3 ani; e) servicii destinate grupului de beneficiari; g) scopul si obiectivele serviciilor; h) resursele umane, materiale si financiare disponibile si potentiale.

33.2.        In vederea elaborarii Proiectului institutional, conducerea Locuintei Protejate realizeaza o analiza a situatiei unitatii din punctul de vedere al gradului de implementare a prezentelor standarde minime de calitate si consemneaza analiza intr-un Raport de evaluare.

33.3.        Proiectul institutional este adus la cunostinta intregului personal.

33.4.        Personalul de conducere al Locuintei Protejate elaboreaza anual si duce la indeplinire un Plan de activitate al unitatii respective, care cuprinde: calendarul activitatilor (termene), scop si obiective, resurse alocate, responsabilitati, indicatori privind monitorizarea  rezultatelor; scopul si obiectivele planului vor fi centrate pe satisfacerea nevoilor  beneficiarilor.

33.5.        Conducerea Locuintei Protejate indruma personalul si monitorizeaza indeplinirea Planului de activitate, in limitele resurselor alocate, in termenele si conform parametrilor calitativi stabiliti.

33.6.        Planul de activitate si Proiectul institutional stau la baza elaborarii/revizuirii celorlalte documente utilizate de Locuinta Protejata.

EVALUARE SI CONTROL

Standard 34

Evaluare si control

Conducerea Locuintei Protejate utilizeaza, in baza prerogativelor legale, un sistem coerent de evaluare si control, orientat pe imbunatatirea rezultatelor activitatii.

Rezultat

Activitatea Locuintei Protejate este monitorizata sistematic, eficient si pe principii de transparenta.

Conditii minime:

34.1.        Controlul si evaluarea au ca obiect: calitatea prestatiei personalului, calitatea activitatilor si serviciilor.

34.2.        Conducerea Locuintei Protejate defineste un set clar de indicatori masurabili pentru evaluarea rezultatelor procesului de furnizare a serviciilor; conducerea Centrului Rezidential promoveaza activitati de masurare a satisfactiei beneficiarilor si a familiilor acestora, a personalului si a celorlalte grupuri de interes.

34.3.        Locuinta Protejata realizeaza activitati de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor conform normelor legale si regulamentelor interne.

34.4.        Conducerea Locuintei Protejate elaboreaza, la finele fiecarui an, un Raport de activitate; raportul este public si este redactat intr-o maniera accesibila tuturor celor interesati.

ADMINISTRARE SI FINANTARE

Standard 35

Administrare si finantare

Conducerea Locuintei Protejate administreaza resursele unitatii conform misiunii acesteia si in baza normelor legale in vigoare.

Rezultat

Beneficiarii primesc servicii de calitate, in baza administrarii eficiente a resurselor Locuintei Protejate

Conditii minime:

35.1.        Conducerea Locuintei Protejate administreaza resursele financiare ale unitatii, in baza unui plan de cheltuieli care stabileste planificarea financiara, evidenta bugetara si controlul financiar, conform legii; la elaborarea planului de cheltuieli se tine cont de propunerile beneficiarilor.

COMUNICARE INTERNA

Standard 36

Comunicare interna

Conducerea Locuintei Protejate promoveaza masuri eficiente de comunicare intra-institutionala.

Rezultat

Locuinta Protejata este condusa pe principii de transparenta, deschidere, participare, a tuturor celor implicati in furnizarea serviciilor.

Conditii minime:

36.1.        Conducerea Locuintei Protejate informeaza personalul cu privire la: strategiile si politicile sociale din domeniu; noi reglementari legislative in domeniu.

36.2.        Fiecare angajat isi cunoaste colaboratorii pe baza fisei postului si a altor documente ale unitatii.

36.3.        Conducerea Locuintei Protejate utilizeaza modalitati operationale de comunicare intre membrii echipei de personal implicati in procesul de furnizare a serviciilor.

COMUNICARE SI PARTENERIAT

Standard 37

Comunicare si parteneriat

Conducerea Locuintei Protejate are si aplica o strategie de relatii publice.

Rezultat

In vederea cresterii calitatii serviciilor oferite, Locuinta Protejata isi dezvolta o politica de colaborare activa cu alte institutii.

Conditii minime:

37.1.        Conducerea Locuintei Protejate desemneaza una sau mai multe persoane pentru a raspunde de realizarea activitatilor de ,,relatii publice".

37.2.        Conducerea Locuintei Protejate are si aplica o politica de comunicare si colaborare cu organismele de coordonare-finantare (centrale, judetene, locale - dupa caz).

37.3.        Conducerea Locuintei Protejate are si aplica o politica de comunicare si colaborare cu institutiile sociale, de ocrotire a sanatatii, culturale, religioase etc., din comunitate.

37.4.        Conducerea Locuintei Protejate are si aplica o politica de comunicare si colaborare cu organizatiile neguvernamentale implicate in asistenta sociala a persoanelor cu handicap.

37.5.        Conducerea Locuintei Protejate detine si utilizeaza materiale pentru promovarea imaginii unitatii in comunitate (ex: materiale tiparite, casete video, audio, pagina WEB etc.).

37.6.        Conducerea Locuintei Protejate intreprinde demersuri pentru ca unitatea sa participe la derularea unor proiecte cu finantare internationala si/sau interna.

INREGISTRAREA SI ARHIVAREA DATELOR

Standard 38

Inregistrarea si  arhivarea datelor

Locuinta Protejata efectueaza inregistrarea, utilizarea si arhivarea datelor conform legislatiei in vigoare si normelor metodologice interne.

Rezultat

Inregistrarea, utilizarea si arhivarea datelor respecta normele legale in vigoare.

Conditii minime:

38.1.        Inregistrarea si arhivarea datelor se efectueaza cu promptitudine, in conformitate cu normele legale in vigoare.

38.2.        Locuinta Protejata asigura pastrarea si utilizarea datelor privind beneficiarii, in regim de confidentialitate, conform normelor legale in vigoare.

38.3.        Locuinta Protejata asigura accesul neconditionat al beneficiarilor/reprezentantilor legali la datele care ii privesc.

GLOSAR

Beneficiar - utilizator de servicii so­ci­a­le; termenul este pre­fe­ra­bil celui de "asis­­­­­­tat", a carui co­no­ta­tie pasiva nu con­­­­­cor­da cu viziunea mo­der­na asupra pro­­tec­tiei spe­cia­le; nici ter­me­nul de "cli­ent" nu este indicat, data fi­ind co­no­ta­tia mer­cantila pe care acest termen o are in limba romana.

Centru/institutie de asistenta sociala pentru persoane cu handicap - cadru or­ga­ni­za­tio­na­l al unui pachet de servicii sociale spe­­cializate pentru persoane cu handicap (vezi "servicii so­ci­a­le specializate").

Cerinte speciale (nevoi spe­cia­le) - ce­rin­te specifice ale per­soa­nei cu han­di­cap, determinate de exis­tenta handicapului, de natura si gravitatea acestora.

Contract (de servicii) - intelegere, acord scris care pro­duce efecte ju­ri­di­ce, intre o unitate fur­ni­zoa­re de ser­vi­cii sociale specializate si un beneficiar, prin care se stipuleaza con­di­ti­i­le in care se des­fasoara activitatile de asistenta sociala - drep­turile si obligatiile fi­e­ca­reia dintre parti.

Egalitate de sanse - acces liber si egal al persoanelor cu handicap la re­sur­sele comunitatii.

Egalizarea sanselor - proces in care sunt implicati o multitudine de "actori so­­­ciali", prin care se tin­de catre rea­li­za­rea egalitatii de sanse (vezi Egalitate de sanse).

Evaluare (a cerintelor) - proces prin care o echipa mul­ti­dis­ci­pli­na­ra de spe­cia­­­listi stabileste ce­rin­­te­le de ingrijire, asis­­tenta, recuperare etc. ale unei per­soa­ne (cu han­di­cap) in vederea in­sti­tuirii unor masuri terapeutice in­di­vi­dua­­lizate; acest proces se rea­li­zeaza pe trei directii de abordare: me­di­cala, psi­ho­lo­gica si so­ciala.

Fisa de evaluare - document in care se consemneaza rezultatele evaluarii/reeva­lua­rii periodice.

Foaie de iesire - document in­toc­mit la iesirea unui beneficiar dintr-un serviciu de asis­ten­ta sociala care cuprinde date des­pre sta­­rea generala a beneficiarului, da­te com­­­­­­­parative despre starea aces­­­tuia la ie­si­­re in raport cu sta­rea din mo­men­tul ad­mi­terii, recomandari pen­tru viitor.

Individualizare - tratare in­di­vi­duala a beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor (evaluarea nevoilor, planificarea serviciilor etc.).

Integrare familiala - participare la via­ta familiei; atitudine de ac­cep­tare a per­soa­nei cu handicap de catre familie.

Integrare/includere/incluziune co­mu­nitara - acces si par­ti­ci­pa­re a persoanei cu handicap la viata comunitatii de apartenenta.

Locuinte protejate - institutii de asistenta sociala care asigura persoanelor adulte cu handicap gazduire de tip familial in sistem protejat, precum si asistenta si suport pentru asigurarea unei vieti autonome si active.

Se pot clasifica astfel:

            locuinte minim protejate - asigura asistenta, supraveghere si consiliere, ocazional (la nevoie), prin vizite, contact telefonic;

            locuinte moderat protejate - asigura asistenta, su­pra­veghere si consiliere, planificat si ocazional (la nevoie); personalul de sprijin contacteaza regulat beneficiarii (vizite, telefon) sau locuieste impreuna cu beneficiarii serviciilor;

            locuinte permanent protejate -

asigura asistenta 24 de ore din 24: supraveghere, consiliere, ingrijire; personalul de sprijin locuieste impreuna cu beneficiarii.

Management (al serviciilor de asis­ten­ta sociala) - gestionarea, de catre con­ducerea desemnata legal, a activitatilor si re­sur­­selor (ma­te­ria­le, umane, fi­nan­ciare) fur­ni­zo­rilor de ser­vi­cii sociale pentru persoanele cu han­dicap.

Manager de caz - lucrator, in cadrul unui serviciu social specializat, ca­re co­or­doneaza de­­­rularea planului personal de viitor, pentru unul sau mai multi beneficiari.

Manualul de proceduri - do­cu­ment ce cuprinde toate proceduri­le aplicate in ca­drul unitatii de asistenta sociala in pro­ce­sul de furnizare a serviciilor catre be­ne­fi­ciar (admitere, evaluare, ie­si­re, re­cla­ma­tii si protectie etc.) in ve­de­rea in­de­pli­ni­rii misiunii ser­vi­ciului social specializat.

Normalizare - ansamblu de ma­suri si actiuni de natura sa asigure per­soanelor cu handicap o viata cat mai apropiata de normele comunitatii de apar­­­te­nenta.

Personal (al unitatii de asis­ten­ta so­ci­a­la) - colectiv al per­soa­ne­lor an­ga­ja­te cu retributie in unitatea de asis­ten­ta sociala.

Persoane cu handicap - "acele per­soa­ne ca­ro­ra mediul so­cial, neadaptat de­ficientelor lor fi­zi­ce, sen­zo­ri­a­le, psihice, mentale le im­pie­dica total sau le li­mi­tea­za accesul cu sanse egale la viata so­ci­a­la, po­trivit varstei, se­xului, factorilor ma­­teriali, sociali si culturali pro­prii, ne­ce­sitand masuri de pro­­tectie speciala in spri­ji­nul in­te­gra­rii lor sociale si pro­fe­sio­na­le" (Ordonanta de Ur­­­gen­­ta a Guvernului nr. 102/1999 pri­vind protectia spe­ciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare).

Plan anual/planificare anuala - an­sam­­­­­blul de documente prin ca­re sunt pla­­­­­ni­ficate ac­ti­vi­ta­ti­le des­fa­su­ra­te in unitatea de asistenta sociala, pe pe­ri­oa­da unui an ca­len­da­ris­tic.

Plan Personal de Viitor - reflecta potentialul, nevoile si aspiratiile beneficiarilor si stabileste obiectivele sale pe termen scurt, mediu si lung; in functie de aceste obiective, se identifica si se planifica serviciile pe care le va asigura furnizorul de servicii si personalul responsabil; contine si o planificare a conditiilor in care se va efectua iesirea beneficiarului din Locuinta Protejata (transfer la o alta unitate de asistenta sociala/revenirea in locuinta familiei/mutare intr-o locuinta in comunitate).

Procedura - con­ti­ne, de regula, scopurile si domeniul de aplicare al unei activitati; continutul activitatii: cine, cand, unde si cum se rea­li­zea­za ac­ti­vi­tatea; ce materiale, echi­pa­men­te si documente tre­bu­ie utilizate; cum tre­bu­ie con­tro­la­ta si inregistrata ac­ti­vi­ta­tea.

Reprezentant (legal al be­ne­fi­cia­ru­lui) - persoana, din afara serviciului de asis­­tenta sociala, care ac­tioneaza, cu re­­cu­noastere le­ga­la, in numele si in in­te­resul be­ne­fi­cia­rului, atunci cand acesta nu se poate reprezenta sin­gur.

Rezultat - efect asteptat, ob­ti­nut ca ur­mare a apli­­­­carii unui standard de calitate, in unitatea de asistenta sociala.

Rutine zilnice de viata - activitatile de zi cu zi, specifice traiului independent, desfasurate intr-o locuinta protejata: autoingrijire si autoservire; autogospodarire si alte activitati practice; mobilitate; transport si cumparaturi; gestionarea bugetului personal.

Servicii sociale - "an­sam­blu com­plex de masuri si actiuni realizate pentru a ras­pun­de ne­vo­i­lor sociale, individuale, fa­mi­li­a­le sau de grup, in vederea pre­ve­ni­rii si depasirii unor situatii de di­fi­cul­t­ate, vulnerabilitate sau de­pendenta pen­tru prezervarea au­to­no­mi­ei si protectiei per­soa­nei (cu han­di­cap n. n.), pentru prevenirea mar­gi­na­li­zarii si ex­clu­ziunii sociale, pentru pro­mo­va­rea incluziunii sociale si in sco­­pul cresterii calitatii vietii." (Or­donanta Guvernului nr. 68/2003 pri­vind serviciile so­ci­ale, cu modificarile si completarile ulterioare).

 "Furnizorii de servicii so­ci­ale pot fi persoane fizice sau ju­ri­di­ce, pu­bli­ce ori private, dupa cum urmeaza:

a)     serviciul public de asis­ten­ta so­ci­ala la nivel judetean si local;

b)     alte servicii publice spe­cia­li­zate la nivel judetean sau local;

c)     UNITATI de asistenta medico-so­ci­ala;

d)     institutii publice care dez­vol­ta com­partimente de asis­­tenta so­ci­ala spe­cia­li­za­te;

e)     asociatii si fundatii, culte re­li­gi­oa­se si orice alte for­me or­ga­ni­za­te ale so­ci­e­ta­tii civile;

f)      persoane fizice autorizate in con­­ditiile legii;

g)     filiale si sucursale ale aso­ci­a­ti­i­lor si fundatiilor in­ter­na­tionale recunoscute in con­formitate cu le­gis­la­tia in vigoare;

h)     organizatii internationale de profil.

(.) Furnizorii de servicii so­ci­a­le pot organiza si acorda ser­­­vi­cii so­ci­ale nu­mai daca sunt acreditati in con­di­ti­ile legii.

(.) Metodologia de acreditare a fur­ni­zorilor de servicii so­ci­ale se apro­ba prin hotarare a Gu­ver­nu­lui, la pro­punerea Ministerului Mu­n­­­cii, So­li­da­ri­ta­tii So­ci­a­le si Fa­mi­liei, in ter­men de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei or­donante." (Or­donanta Guvernului nr. 68/2003 pri­vind serviciile so­ci­ale, cu modificarile si completarile ulterioare).

Servicii sociale specializate - "sunt ser­vi­ciile sociale care au drept scop men­ti­ne­rea, refacerea sau dezvoltarea ca­pa­ci­tatilor individuale pentru depasi­rea unei situatii de nevoie sociala.

Serviciile sociale (.) sunt urmatoarele:

a) recuperare si reabilitare;

b) suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate;

c) educatie informala extracurriculara pentru copii si adulti, in functie de ne­vo­ia fiecarei categorii;

d) asistenta si suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru persoanele varstnice dependente;

e) asistenta si suport pentru toate ca­te­go­riile definite la art.25;

f) sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala;

g) ingrijire social-medicala pentru per­soa­­nele aflate in dificultate, inclusiv pa­le­ative pentru persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli;

h) mediere sociala;

i) consiliere in cadrul institutionalizat, in centre de informare si consiliere;

j) orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dez­voltarea capacitatilor individuale pen­tru depasirea unei situatii de nevoie sociala." (Or­donanta Guvernului nr. 68/2003 pri­vind serviciile so­ci­ale, cu modificarile si completarile ulterioare).

Beneficiarii acestor servicii, conf. art. 25 al or­do­nan­tei amintite, "pot fi: copii, persoane varstnice, persoane cu handicap, per­soa­ne dependente de consumul de dro­guri, alcoolul sau alte substante toxice, persoane care au parasit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afec­ta­te de violenta in familie, victime ale tra­fi­cului de fiinte umane, persoane in­fec­tate sau bolnave HIV/SIDA, fara venituri sau cu venituri mici, imigranti, persoane fara adapost, bolnavi cronici, persoane care sufera de boli incurabile, precum si alte persoane aflate in situatii de nevoie speciala".

Solicitant (de servicii) - per­soa­na cu handicap care, direct sau prin re­pre­zen­tan­tul sau legal, solicita sa devina beneficiar al asistentei sociale o­fe­rite de un furnizor de ser­vi­­cii sociale specializate.

Stagiu de proba - o perioada de maximum doua luni de rezidenta de proba in Locuinta Protejata, pentru a se stabili compatibilitatea noului beneficiar cu stilul de viata din locuinta si cu vechii locatari, in urma careia se emite decizia finala de admitere sau respingere a solicitantului de servicii.

Standarde minime de calitate (a ser­vi­ciilor sociale) - acte normative, obligatorii la nivel national, a caror aplicare garanteaza asigurarea unor nivele minime ac­cep­ta­bile de performanta ale pro­ce­su­lui de fur­­­nizare a serviciilor sociale.

Viata independenta/autonoma - exercitarea controlului deplin si responsabil al propriei vieti.

Voluntariat - "activitate de interes public desfasurata de persoane fizice, denumite voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca si raportul juridic civil de prestare a unei activitati remunerate" (Legea nr. 195/2001 privind voluntariatul)

LISTA DOCUMENTELOR

aferente Standardelor minime de calitate

Locuinte protejate pentru persoane adulte cu handicap

            Ghidul beneficiarului (vezi standard 1)

            Manual de proceduri (vezi standard 1)

                Procedura privind admiterea beneficiarului (vezi standard 2)

                Procedura privind evaluarea initiala /reevaluarea (vezi standard 3)

                Procedura privind iesirea din Locuinta Protejata (vezi standard 8)

                Procedura privind relatia personalului cu beneficiarii (vezi standard 25)

                Procedura privind inregistrarea si rezolvarea sesizarilor//reclamatiilor (vezi standard 26)

                Procedura privind protectia impotriva abuzurilor (vezi standard 27)

                Procedura privind notificarea incidentelor deosebite (vezi standard 28)

            Fisa de evaluare (vezi standard 3)

            Plan Personal de Viitor (vezi standard 5)

            Foaie de iesire (vezi standard 8)

            Codul drepturilor beneficiarilor (vezi standard 24)

            Registru privind protectia impotriva abuzurilor (vezi standard 27)

      Plan de perfectionare profesionala (vezi standard 30)

      Regulament de organizare si functionare (vezi standard 31)

          Regulament intern (vezi standard 31)

          Proiect institutional (vezi standard 33)

          Plan de activitate (vezi standard 33)

          Raport de evaluare a gradului de implementare a standardelor (vezi standard 33)

          Raport de activitate (vezi standard 34)

Munca in echipa

ECHIPA SI GRUPUL

Grupul

Echipa

Lider puternic, responsabil

Conducere impartita

Responsabilitate individuala

Responsabilitate individuala si comuna

Rezultate individuale

Rezultate colective

Masurare indirecta a rezultatelor

Masurare directa a rezultatelor prin estimarea efectelor echipei asupra muncii altora

CONDITIILE DE LUCRU IN ECHIPA

Pentru a lucra ca o echipa, sunt necesare deci cateva conditii de indeplinit:

Scop comun, strategii clare si roluri bine definite care sa conduca la rezultatele asteptate intr-un interval de timp determinat;

Evaluarea continua a nevoilor echipei si membrilor ei, pentru identificarea si rezolvarea problemelor

Metodologie structurata, norme de grup precise in desfasurarea activitatilor de grup

Constientizarea diferentelor de statut: pozitia in ierarhia formala sau informala, rangul si prestigiul fiecarui membru in echipa

Existenta diferentelor de rol (sarcinile si activitatile asumate de fiecare din membrii echipei) care conduc la anumite modele de comportament :

Implicarea activa a fiecarui membru al echipei in indeplinirea scopului

Comunicare, ascultare activa, empatie

Flexibilitate, adaptabilitate, creativitate

Prezenta motivatiei si interesele personale ale membrilor care sa conduca la coeziunea grupului (abilitatea de a gandi si actiona ca un intreg) si nu la ruptura acestuia;

Recunoasterea si aprecierea realizarilor individuale si de grup

PASI IN FORMAREA ECHIPEI

1. FAZA DE ORIENTARE ("FORMING")

q      Comportamentul si sentimentele participantilor

  • " Ce caut eu aici ?"
  • dependenta de lider (formator) petnru structurarea activitatilor
  • sentimente de surescitare, teama, confuzie
  • comunicare supreficiala si politicoasa

q      Facilitarea

    • Ajuta participantii sa-si clarifice asteptarile pentru atelier
    • Trecerea in revista impreuna cu grupul a scopului si obiectivelor atelierului
    • Initiaza procesul invatarii adultului

q      Concluzia fazei 1

    • Toata lumea este de acord ca scopul atelierului este clar si obiectivele pot fi atinse

2. FAZA DE ORGANIZARE SI DE CONFLICT ("STORMING")

q      Comportamentul si sentimentele participantilor

Se incepe stabilirea regulilor de grup

Participantii incep sa isi asume responsabilitati

Experienta conflictului datorat diferentelor intre stiluri si tendinta de a controla grupul (leadership); raportare diferita la activitatile de formare

Rezistenta la schimbare, doreste sa faca lucrurile in propriul mod

o      Facilitarea

Clarifica rolurile formatorilor si participantilor, incluzand responsabilitatea participantilor pentru propria invatare

Utilizarea principiilor de rezolvare a problemei pentru a ajuta grupul sa determine cauza si sa rezolve rezistentele in grup Clarificarea scopului si obiectivelor atelierului

Ajuta participantii sa constientizeze diferentele dintre stilurile de invatare si nivelurile de implicare in activitatile grupului; sa recunoasca efectul comportamentelor lor asupra celorlalti

o      Concluzia fazei 2

Rezolvarea partiala a relatiilor personale

Intelegere a modului de lucru in grup

SCHIMB DE INFORMATII ("NORMING" )

q      Comportamentul si sentimentele participantilor

Se experimenteaza sentimente de apartenenta la grup (coeziunea grupului)

Deschidere cu privire la indeplinirea sarcinilor si asumarea riscurilor

Confort in ceea ce priveste oferirea si cererea de feed back

Deschidere in ceea ce priveste aceptarea punctelor de vedere diferite

o      Facilitare

Supravegheaza grupul in respectarea refulilor de a da si aprimi feed.-back

Monitorizeaza si faciliteaza dinamica de grup

Redefinirea rolului formatorului pe masura ce responsabilitatea grupului pentru continutul formarii creste prin aplicarea in practica a ceea ce au invatat

o      Concluzia fazei 3

Incepe sa apara identitatea grupului

Dezvoltarea abilitatilor de rezolvare a problemelor

4. REZOLVAREA DE PROBLEME ("PERFORMING")

q      Comportamentul si sentimentele participantilor

Dedicatie pentru activitatea de grup

Sarcinile sunt bine definite in cazul grupului

Climat de accptare si consens

Capacitate de a lucra independent, in grupuri mari sau mici

Sunt cooperanti si totodata competitivi

Sunt constienti de abilitatile grupului si de contributiile individuale la indeplinirea acestora

o      Facilitarea

Propune grupului sa-si  identifice punctele tari

Sa discute cu grupul procesul de dezvoltare a grupuui

Discute modul in care grupul si-a indeplinit sarcinile

o      Concluzia fazei 4

Scopurile si obiectivele grupului sunt indeplinite

Dorinta membrilor grupului de a ramane in legatura

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.