Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD

STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD


STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD

MISIUNEA D.G.A.S.P.C. ARAD

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad urmareste:

      Sa asigure la nivel judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie si are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial si comunitar.CONTEXT

A.     Informatii privind populatia judetului

Numarul total al populatiei judetului Arad in iulie 2003: 461.744 persoane;

In functie de mediul in care locuiesc:

Urban

Rural

persoane

persoane

In functie de sex:

Masculin

Feminin

persoane

persoane

In functie de categoria de varsta:

Intre 0-18 ani

Intre 19-49 ani

Peste 50 ani

102.052 persoane (22,1%)

207.954 persoane (45%)

151.738 persoane (32,1%)

Populatia de etnie rroma conform recensamantului din 2002 reprezinta 3,8% din totalul populatiei - 17.664.

Nivelul educational al populatiei

Populatie cu studii superioare: 24.953

Populatie cu studii medii:270.628, din care :

Invatamant liceal

Invatamant postliceal

Invatamant profesional

Populatie cu studii gimnaziale: 120.683

Populatie cu studii primare : 86.255

Fara scoala absolvita : 21.881, din care :

Analfabeti

Scoala absolvita nedeclarata

10.180 persoane

330 persoane

Toate datele privind nivelul educational al populatiei dateaza din anul 2003.

B. Informatii generale privind judetul Arad

1. Problemele comunitatii in judetul Arad se inscriu in randul problemelor de la nivelul intregii tari: taxe si impozite ridicate, putere scazuta de cumparare, numar mare a populatiei fara un domiciliu sau venituri stabile.

2. Nivelul somajului in judetul Arad a fluctuat de-a lungul anilor. Astfel in 1991 rata somajului a fost de 2,90% crescand pana la 10,10% in 1994, moment dupa care a urmat o descrestere de pana la 3,80% in 1996. Din acest moment a urmat o crestere progresiva, iar in ultimii ani o stagnare a procentului in jurul a 9%, procent care s-a mentinut pana in anul 2002. Anul 2003 a marcat o scadere a acestui procentaj la 4,8%, numarul somerilor fiind de 9.726 persoane. Dintre acestia, 4.151 sunt someri indemnizati, iar 5.575 sunt someri neindemnizati. Din punctul de vedere al sexului persoanelor in somaj 4.254 sunt femei, 5.472 fiind persoane de sex masculin. Prognoza privind evolutia numarului de someri estimeaza mici fluctuatii in jurul procentului de 5%.

3. Conform ultimei fise lunare a copilului din 2005 au fost protejati 1060 de copii, 793 fiind ocrotiti in centrele D.G.A.S.P.C. Arad si 267 de copii fiind ocrotiti de catre organizatiile nonguvernamentale din judetul Arad.

Locatia

DGASPC Arad

OPA

TOTAL

Nr de copii

Pentru judetul Arad, din statisticile D.G.A.S.P.C., se observa ca exista o diferenta semnificativa intre numarul certificatelor emise pentru copil si cele emise pentru adult. Astfel, in 2005 au fost emise 968 de certificate de incadrare in grad de handicap pentru copil si 4053 certificate de incadrare in grad de handicap pentru adult. Mai putem mentiona ca pentru copil au mai fost realizate 714 orientari scolare.

EMITENTUL

CPC

COMISIA  ADULT

NR DE CAZURI 2005

Situatia copiilor incadrati in grad de handicap pe anul 2005 reiese din prezentarea de mai jos:

Grav cu insotitor

Accentuat

Mediu

Usor

Total

Observatii: Din graficul de mai sus rezulta ca din totalul de 968 de copii incadrati intr-un grad de handicap, 61,26% sunt cu handicap grav care necesita insotitor, 14,35% cu handicap accentuat, 24,27% cu handicap mediu si 0,10% cu handicap usor.

STRATEGIA D.G.A.S.P.C. ARAD IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI SI FAMILIEI

I. REALIZARI PANA IN PREZENT

 


     PROTECTIA COPILULUI PRIN MASURI DE TIP FAMILIAL

Plasament la asistent maternal, la familia extinsa si la familia substitutiva, incredintare in vederea adoptiei, adoptie

Prin intermediul serviciilor de tip familial se asigura la domiciliul unei persoane fizice sau familii cresterea si ingrijirea copilului separat temporar sau definitiv de parintii sai, ca urmare a stabilirii masurii de plasament la asistent maternal profesionist, la familia extinsa si substitutiva, incredintarii in vederea adoptiei si adoptiei.

Responsabili: Serviciul protectie de tip familial si adoptie, Serviciul de asistenta maternala.

Pe parcursul anului 2005, obiectivul principal al serviciilor a constat in cresterea numarului de copii care beneficiaza de servicii alternative la institutionalizare.

Rezultatele activitatilor desfasurate pentru atingerea acestui obiectiv sunt redate in tabelul urmator:

Masura

Reintegrari in familia naturala (acolo unde este cazul)

Plasament la rude gr. IV sau alte familii/persoane (proveniti din familii)

74 din care:

- 47 prin efectul legii

- 27 prin reintegrare in familia naturala

Plasament la rude gr. IV sau alte familii/persoane care au ca finalitate adoptia

Tutele

Plasament la AMP

Total

Observatii: Din situatia de mai sus rezulta faptul ca, la sfarsitul anului 2005 numarul copiilor care au beneficiat de servicii alternative la institutionalizare a crescut cu 10,76% fata de inceputul anului 2005, astfel obiectivul prevazut in Strategie a fost atins

Mentionam faptul ca tutelele au intrat in atributia D.G.A.S.P.C. Arad incepand cu 01.01.2005, conform Legii 272/2004.

     PROTECTIA COPILULUI PRIN MASURI DE TIP REZIDENTIAL

In concordanta cu S.M.O. in domeniul protectiei copilului, Strategia Nationala in domeniul protectiei copilului si Regulamentul de organizare si functionare al D.G.A.S.P.C. se lupta pentru oferirea protectiei conform modelului de tip familial in cadrul centrelor rezidentiale, atunci cand nu este posibila mentinerea copilului in familie sau instituirea unei masuri de protectie intr-o familie.

Astfel, in cadrul celor doua servicii responsabile s-a urmarit:

Oferirea de servicii superioare de gazduire, ingrijire, sprijin emotional, consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viata independenta, educare a copiilor si tinerilor aflati in plasament la D.G.A.S.P.C. Arad, conform standardelor de calitate in domeniul protectiei copilului in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale;

Reintegrarea copiilor in familia naturala, in vederea respectarii dreptului copiilor de a creste alaturi de parintii lui;

Schimbarea mentalitatii in ceea ce priveste conditia copilului aflat in dificultate, inclusiv a celui cu nevoi speciale.

RESPONSABILI

t     Serviciul de ingrijire de tip rezidential in domeniul protectiei copilului;

t     Serviciul de recuperare, preventie si reintegrare a copilului cu dizabilitati.

Pe parcursul anului 2005, s-a urmarit reducerea cu 10 % a numarului copiilor institutionalizati din judetul Arad.

Centrul de

plasament/ Compartiment

Existent la 01.01.2005

Existent la 31.12.2005

C.P. 4

C. tineret Arad

Comp. Lipova

Comp. Santana

Complex Ineu

C.P. Siria

C.P. Varadia

(37rez+25diz)

(24rez+34diz)

Total

Observatii: Dupa cum se observa, obiectivul propus a fost atins reducandu-se numarul copiilor institutionalizati cu 10,4%. Acest obiectiv s-a realizat prin absolvirea studiilor a 51 de tineri si reintegrarea sociala a acestora precum si prin reintegrarea familiala a unui numar de 44 de copii.

Un alt obiectiv al Serviciului de ingrijire de tip rezidential in domeniul protectiei copilului se refera la reintegrarea socio-profesionala a tinerilor peste 18 ani iesiti din sistemul de protectie.

Din totalul numarului de tineri care au parasit sistemul de protectie, 20 de tineri au un loc de munca.

Observatii: Din graficul de mai sus rezulta ca din totalul de copii reintegrati in anul 2005, 45% au parasit institutia avand un loc de munca.

Obiectivele generale ale Serviciului de recuperare, preventie si reintegrare a copilului cu dizabilitati au fost stabilite la inceputul anului 2005 si se regasesc in Strategia D.G.A.S.P.C. pe anul 2005, respectiv:

1. Cresterea cu 30% a reintegrarii copiilor cu handicap din regimul de zi in invatamantul special sau de masa cu structuri de sprijin.

Numar copii cu varsta de scolarizare

Numar copii reintegrati intr-o forma de invatamant

Din totalul de 25 de beneficiari ai Centrului de ingrijire si recuperare pentru copii cu nevoi speciale, 19 copii au varsta de scolarizare, iar 6 copii sunt sub sase ani. Din cei 19 copii cu varsta de scolarizare, 3 copii au fost reintegrati intr-o forma de invatamant, ceea ce reprezinta un procent de Obiectivul nu a fost atins deoarece in urma evaluarii majoritatea copiilor au fost incadrati in gradul I si II de handicap si necesita scolarizare la domiciliu, asigurata de profesori itineranti. Insa, pana in prezent, Inspectoratul Scolar Arad nu a dispus de posturi pentru aceasta categorie de profesori urmand sa cuprinda in anul 2006.

2. Integrarea in invatamantul special a unui numar de 20 de copii cu handicap sever.

In urma interventiei echipei de specialisti s-a reusit atingerea obiectivului prin integrarea a 32 de copii cu handicap in invatamantul special.

De remarcat este si participarea a 2 copii la competitia internationala Special Olympics.

     PROTECTIA COPILULUI PRIN PREVENIREA SITUATIILOR CE PUN IN PERICOL SECURITATEA/DEZVOLTAREA LUI

1. SERVICIUL DE ASISTENTA SI SPRIJIN PENTRU PREVENIREA SITUATIILOR CE PUN IN PERICOL SECURITATEA SI DEZVOLTAREA COPILULUI

Acest serviciu este un complex de servicii alternative comunitare care constituie o veriga intre copil, familia sa si institutie si actioneaza pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului prin sprijin, asistenta si educarea parintilor si copilului, asigurand astfel dreptul fiecarui copil de a creste alaturi de familia sa. Acesta cuprinde servicii capabile sa sustina interventii socio-educative in directia familiilor vulnerabile sau in situatie de risc crescut, ca o masura de garantare a respectarii drepturilor copilului prin perspectiva prevenirii sarcinilor nedorite, a abandonului la nastere, a problemelor de sanatate ale noului nascut si chiar al esecului scolar si ale dificultatilor de integrare sociala.

In cadrul acestui serviciu se urmareste:

t     Prevenirea abandonului/ institutionalizarii copiilor aflati in dificultate din comunitatile locale prin asistarea lor in Centrul Maternal, cresterea responsabilitatilor mamelor asistate in centre privind soarta lor si a copiilor precum si reintegrarea socio-familiala si profesionala a cuplurilor;

t     Consilierea copiilor si familiilor in vederea facilitarii mentinerii copilului in mediul familial;

t     Reducerea numarului de copii institutionalizati in centre de plasament de tip clasic prin sprijinirea reintegrarii familiale a copiilor, si prin asistarea lor in centre de consiliere;

t     Acordarea de ajutor material familiilor cu grad ridicat de risc social, predispuse la abandonul copiilor;

t     Prevenirea separarii copilului de familia sa prin oferirea de asistenta si sprijin prin centrele de consiliere;

t     Cresterea responsabilitatii comunitatilor locale fata de obligatia lor de a sprijini parintii in realizarea indatoririlor ce le revin cu privire la copil;

t     Prevenirea separarii copilului mic si a celui nou-nascut de familia sa prin activitati de consiliere, informare si formare de abilitati privind cresterea si ingrijirea copilului mic ;

t     Consilierea gravidelor si mamelor provenite din medii sociale defavorizate in scopul mentinerii copilului in familie si a eliminarii factorilor externi care pot influenta negativ evolutia sarcinii;

Situatia beneficiarilor asistati in cadrul serviciului pe parcursul anului 2005 reiese din prezentarea de mai jos :

Observatii: Din graficul de mai sus reiese faptul ca in anul 2005 au fost asistati in cadrul serviciului 667 copii (fata de 294 copii asistati in anul 2004).

Prezentarea numarului de beneficiari pe tipuri de servicii:

Denumire serviciu

Total beneficiari 2004

Total beneficiari 2005

Compartiment monitorizare, asistenta si sprijin ale femei gravide predispuse sa-si abandoneze copilul

Compartimentul pt. prevenirea abandonului de copii prin planning familial si prin educatie contraceptiva

168

169

Centrul

Maternal

copil

mame

Observatii: Din grafic se observa ca s-a continuat activitatea intensa desfasurata de specialistii serviciului in vederea prevenirii abandonului si monitorizarea femeii gravide.

Total beneficiari 2004

Total beneficiari 2005

Centrul de consiliere Arad

Copii

Familii

Centrul de consiliere Ineu

Copii

Familii

Centrul de consiliere Pancota

Copii

Familii

Centrul de consiliere Nadlac

Copii

Familii

Centrul de consiliere Curtici

Copii

Familii

Total

Observatii: Din graficul de mai sus rezulta faptul ca, pe parcursul anului 2005, Reteaua Centrelor de consiliere a avut un numar de 816 beneficiari, ceea ce reprezinta o crestere de 74,73% fata de anul 2004 cand au fost asistati 467 de beneficiari.

2. SERVICIUL DE RECUPERARE, PREVENTIE SI REINTEGRARE A COPILULUI CU HANDICAP

Acest serviciu are misiunea generala de a furniza sau asigura accesul copiilor, pe o perioada determinata la gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si includerii sociale.

In cadrul acestei componente functioneaza Centru de ingrijire, terapie si recuperare Lipova si Centrul de Ingrijire si Recuperare pentru Copii cu Nevoi Speciale. Scopul acestor centre este acela de a asigura pe timpul zilei copilului cu handicap neuro-motor si celui cu handicap neuro-psiho-motor (handicap grad I, II, III) servicii de ingrijire a sanatatii, servicii de recuperare, socializare, educatie si activitati recreative, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, sprijinind in acelasi timp familiile prin activitati de sprijin, consiliere, educare pentru exercitarea responsabilitatilor parentale, urmarindu-se totodata reintegrarea familiala a copiilor aflati in centrele de plasament.

Pe parcursul anului 2005 au beneficiat de servicii in regim de zi si recuperare 28 de copii. Acestora li s-au oferit servicii de: gazduire/ingrijire pe timp de zi, consiliere pentru copii si apartinatorii acestora, recuperare, medicale, educare si socializare.

Pe parcursul anului 2005 au beneficiat de servicii de recuperare si medicale un numar de 150 de copii.

3. SERVICIUL DE EVALUARE SI INGRIJIRE A COPILULUI CARE SAVARSESTE FAPTE PENALE SI NU RASPUNDE PENAL

Acest serviciu desfasoara activitati de sprijinire a copiilor cu comportamente pre-delincvente si delincvente, de prevenire a acestor conduite, constientizarea copiilor fata de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizica si morala, reintegrarea scolara, sociala si familiala prin consolidarea relatiei parinte-copil.

Activitatea desfasurata de specialistii serviciului pe anul 2005 reiese din tabelul urmator:

Anul

Cazuri sesizate

Copii

cu comportament pre-delincvent

Copii care

au

savarsit

fapte

penale

Copii care au fost asistati in compartimentul de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului cu comportament pre-delincvent si delincvent

Beneficiari activitati de preventie (mun. Arad si judet)

Total beneficiari

(cazuri sesizate + beneficiari preventie)

In graficul de mai jos este redata situatia copiilor pentru care s-a reusit mentinerea in familie in comparatie cu cei pentru care s-a instituit masura de ocrotire intr-un centru de plasament:

Observatii: Din grafic rezulta ca pe parcursul anului 2005, doar 3,5% din numarul copiilor luati in evidenta, ai caror parinti solicitau luarea unei masuri de ocrotire intr-un centru de plasament, au beneficiat de serviciile acestui centru.

Centrul de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane

In tabelul de mai jos, am reliefat activitatea Centrului de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane (C.A.P.V.T.P.), in perioada 01.01.2005-31.12.2005:

Total beneficiari 2005

Cazuri sesizate

In colaborare cu POLITIA

In colaborare cu alte institutii

In colaborare cu Politia de Frontiera

Minori cu masura de ocrotire luata de CPC

Revocare masura ocrotire

Persoane asistate in C.A.P.V.T.P. Arad

Persoane externate din C.A.P.V.T.P. Arad

Plasament la D.G.A.S.P.C.

Reintegrare in familia naturala

Dupa cum se poate observa, toate cazurile aflate in evidenta sunt instrumentate in colaborare cu institutiile care au atributii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane, cu: Serviciul de combatere a crimei organizate si antidrog din cadrul I.P.J.Arad, Politia de frontiera si alte institutii.

In perioada analizata, un numar de 40 de victime ale traficului de persoane au fost reintegrate in familia naturala, un copil fiind in continuare pe teritoriul statului spaniol.

Astfel, putem observa faptul ca, victimele traficului de persoane, aflate in evidenta centrului, au fost reintegrate in familie in procent de 97,56%.

     PROTECTIA COPILULUI IN REGIM DE URGENTA

In cadrul acestei componente se urmareste:

t    Protectia copilului a carui integritate fizica si morala este periclitata in familie, copii abuzati si maltratati, copii abandonati in spitale si copiii strazii;

t    Sustinerea emotionala, prelucrarea traumei si consecintelor acesteia precum si capacitatea clientilor pentru obtinerea schimbarilor necesare adaptarii la mediul de viata;

t    Prevenirea neglijarii si abuzului copilului, precum si reducerea cauzelor care genereaza marginalizarea sociala;

t    Asigurarea unui adapost acestor copii, educarea si reeducarea lor, consiliere pentru reintegrarea in familie si in societate, suport moral si social familiilor lor, avand in vedere evitarea starilor de conflict care pot duce la punerea in pericol a sigurantei copilului.

RESPONSABIL: Serviciul de consiliere si interventie in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat.

Dintre obiectivele generale ale serviciului amintim:

Scaderea numarului de copii pentru care se va lua o masura de protectie in regim de urgenta cu 30%.

Numar beneficiari 2004

Numar beneficiari 2005

Observatii: Din graficul de mai sus rezulta ca in anul 2005 numarul copiilor care au beneficiat de o masura de protectie in regim de urgenta este cu 84,61% mai mic decat cel inregistrat in anul 2004.

Imbunatatirea calitatii vietii copiilor strazii, prin cresterea cu 10% a numarului acestei categorii de copii care beneficiaza de servicii de specialitate

Observatii: Din grafic rezulta ca in anul 2005 s-au oferit servicii de specialitate pentru 360 de copii proveniti din mediul stradal, ceea ce reprezinta o crestere de 89,47% fata de anul 2004.

Cazuri sesizate la Telefonul Copilului si Centrul de Consiliere

In anul 2005 au fost 275 de sesizari(486 de copii) dintre care:

Abuz fizic

Neglijare

Abuz sexual

Abuz emotional

Alte cazuri

ADAPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRAZII ''MORCOVEATA''

Gruparea pe categorii de varsta si sex a copiilorlor din mediul stradal este urmatoarea:

CLASIFICAREA COPIILOR DIN MEDIUL STRADAL PE CATEGORII DE VARSTA

0-3 ani


3-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-16 ani

16-18ani

Total

Din totalul de 356 de beneficiari 222 au fost baieti si 134 fete, 4 copii fiind neidentificati.

Alte realizari ale serviciului:

Infiintarea unei "Echipe mobile", in luna octombrie 2005, care sa identifice copii din mediul stradal si indrumarea acestora spre Adapostul de zi si noapte pentru copiii strazii.

Principale obiective ale acestei echipe sunt:

o      Reducerea numarului de copii din mediul stradal;

o      Scaderea numarului de acte infractionale prin monitorizarea copiilor si a activitatilor acestora;

o      Oferirea sansei de reabilitare intr-un mediu social educat in spiritul ajutorarii celuilalt.

In urma actiunilor intreprinse in strada de catre specialistii adapostului, pe perioada 01.01.2005 - 31.12.2005 au fost luati in evidenta si identificati in mediul stradal un numar de 108 copii noi ai strazii, care au fost cuprinsi in programele Adapostului de zi si de noapte pentru copiii strazii. Numarul de abordari in mediul stradal pe anul 2005 a fost de 356 copii.

II. DIFICULTATI INTALNITE SI MODUL IN CARE AU FOST DEPASITE ACESTEA

t     Lipsa personalului specializat si lipsa candidatilor pentru posturile vacante.

Din cauza renumeratiei mici nu au existat suficienti candidati pentru posturile vacante, confruntandu-ne si cu o fluctuatie relativ ridicata a personalului.

t     Modificarea permanenta a legislatiei in domeniul protectiei copilului si neconcordante in interpretarea noii legislatii.

Volumul mare de acte normative aparute in domeniul protectiei copilului precum si punctele de vedere diferite in ceea ce priveste interpretarea si punerea in practica a acestora au adus piedici in desfasurarea activitatii specialistilor nostri. Pentru fluidizarea activitatii au fost intreprinse actiuni de accesibilizare a legislatiei pentru toti angajatii precum si intalniri pentru diseminarea noilor prevederi legislative.

t     Fonduri insuficiente pentru sustinerea in conditii optime a activitatii.

Noile standarde minime obligatorii impun o crestere a nivelului serviciilor oferite precum si o imbunatatire a conditiilor oferite beneficiarilor. Fondurile insuficiente aflate la dispozitia noastra au impiedicat atingerea standardelor impunand anumite concesii in procesul de implementare al acestora.

t     Colaborarea deficitara cu unele comunitati locale.

Colaborarea cu comunitatile locale a fost ingreunata de resursele financiare deficitare ale acestora precum si datorita faptului ca personalul angajat pentru probleme de asistenta sociala nu are studii de specialitate si este insuficient numeric. In acest sens au fost contactati referentii sociali ai primariilor judetului Arad pentru a participa la ateliere de formare organizate de A.N.P.D.C. Pentru solutionarea problemelor sociale identificate la nivelul comunitatilor locale s-au intreprins demersuri pentru infiintarea Consiliilor Comunitare Consultative. Acestea reprezinta primul pas in schimbarea mentalitatii precum si emanciparea populatiei din mediul rural. Aceste consilii reprezinta o structura comunitara independenta care sprijina servicii sociale pentru realizarea activitatii de asistenta sociala si protectia copilului si nu se substituie autoritatilor locale si nici serviciului social pentru copil si familie.

t     Dificultati rezultate din nivelul scazut de educatie la marea majoritate a beneficiarilor nostri care duce la o mentalitate gresita in ceea ce priveste responsabilitatile parentale.

Adeseori intampinam dificultati in instrumentarea cazurilor datorita piedicilor puse de beneficiari. Specialistii nostri au pus accentul pe consilierea, indrumarea si gasirea unor cai de comunicare individualizate pentru fiecare beneficiar in vederea identificarii, impreuna cu acestia, a celor mai potrivite solutii.

III. REALIZARI CHEIE ALE SERVICIILOR, BIROURILOR SI COMPARTIMENTELOR D.G.A.S.P.C ARAD

     Restructurarea partiala a Centrului de plasament Ineu intr-un complex de servicii sociale. Astfel, s-au inaugurat: Casa de tip familial Bocsig, cu o capacitate de 10 locuri si Complexul pentru tineri Sicula, cu o capacitate de 18 locuri.

     Scaderea (cu 20%) a numarului de copii parasiti de parinti in unitatile sanitare pentru care s-a instituit masura de protectie in regim de urgenta. Au fost sesizate 139 de cazuri in maternitate, respectiv 74 in pediatrie (total 213 cazuri), in urma interventiei echipei de specialisti 136 copii au fost (re)integrati in familie, pentru 53 copii a fost luata o masura de protectie speciala iar 24 au ramas in maternitate sau pediatrie datorita starii de sanatate precare.

     Sensibilizarea opiniei publice asupra problematicii copilului aflat in dificultate prin realizarea de campanii mediatice.

Numarul aparitiilor in mass - media: 

Nr.

MIJLOACE

NUMAR APARITII

SCRISE (ARTICOLE)

TV

RADIO

CONFERINTA DE PRESA

COMUNICATE DE PRESA

     Infiintarea Echipei intersectoriale locale pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor.

     Acordarea de sprijin pentru infiintarea a 10 Consilii Comunitare Consultative, la nivelul consiliilor locale din localitatile: Nadlac, Sebis, Semlac, Siria, Ineu, Vladimirescu, Lipova, Curtici, Santana si Birchis al caror scop consta in solutionarea unor cazuri concrete cat si de a raspunde la nevoile globale ale comunitatii

     Intocmirea planului de masuri anti-saracie in domeniul asistentei sociale, parte componenta a Planului anti-saracie si promovare a incluziunii sociale la nivelul judetului Arad.

     Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea acreditarii precum si a licentierii si obtinerea certificatului de acreditare pentru toate serviciile oferite.

IV.OBSTACOLE CE POT IMPIEDICA REALIZAREA STRATEGIEI

     Modificarea permanenta a legislatiei in domeniul protectiei copilului si neconcordante in interpretarea legislatiei noi;

     Inexistenta unui tribunal al carui obiect de activitate sa fie focalizat asupra problemelor copilului;

     Metodologia greoaie de aplicare a legislatiei datorita termenului scurt de depunere a dosarului pentru instituirea masurii de plasament in regim de urgenta de catre instanta si termene lungi de instituire a masurii de plasament de catre instanta;

     Implicarea insuficienta a comunitatilor locale, a serviciilor si institutiilor care ar putea contribui la reforma in domeniul protectiei copilului;

     Dificultati de colaborare cu institutii similare din alte judete;

     Mentalitatea gresita existenta in randul populatiei cu un nivel scazut de educatie privind obligatia statului de a le creste copiii;

     Insuficienta personalului de specialitate;

     Insuficienta fondurilor necesare specializarii personalului pe tipuri de cazuri;

     Dispozitiile legale care limiteaza interventia in situatii de criza;

     Insuficienta fondurilor necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii;

     Neacordarea de fonduri nerambursabile in domeniul protectiei copilului sau posibilitatea de a nu ne incadra in prioritatile programelor;

     Posibilitatea ca bugetul propus pe 2006 sa nu fie aprobat in totalitate;

     Insuficienta fondurilor va conduce la ingreunarea aplicarii standardelor de calitate in domeniul protectiei copilului;

     Rezistenta la descentralizare a structurilor administrative, datorita lipsei de experienta in managementul si organizarea serviciilor sociale; 

     Lipsa unei experiente in implicarea comunitatii, a mediului de afaceri si cetatenilor in actiuni sociale de binefacere;

     Ritmul lent de reforma din alte sectoare de activitate complementare sistemului de protectie a copilului - educatie, sanatate, administratie locala;

     Lipsa de atractivitate a serviciilor din mediul rural fata de personalul calificat in domeniul de asistenta sociala, psihologie, kinetoterapie etc;

     Sistemul actual de salarizare care faciliteaza migratia catre alte domenii de activitate.

V. NEVOI PRIORITARE

t    Nevoia de a creste calitatea serviciilor oferite beneficiarilor;

t    Nevoia de personal specializat si de formare profesionala continua a personalului angajat, pe categorii de beneficiari;

t    Prevenirea abandonului copiilor prin responsabilizarea parintilor cu privire la indeplinirea indatoririlor parintesti si obligativitatea respectarii dreptului copilului de a creste intr-un mediu cat mai apropiat de modelul familial

t    Nevoia prevenirii abandonului copiilor in unitatile sanitare;

t    Nevoia de a asigura un cadru familial stabil in cel mai scurt timp posibil;

t    Nevoia de a diminua numarul de copii ai strazii;

t    Nevoia de dobandire a unui stil de viata independent pentru beneficiarii care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie; 

t    Nevoia de diminuare a numarului de copii care savarsesc fapte penale;

t    Nevoia de scolarizare si integrare in invatamantul de masa a copiilor cu handicap;

t    Nevoia de imbunatatire a colaborarii cu comunitatile locale si de crestere a responsabilitatii acestora in asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar si dezvoltarii serviciilor in functie de nevoile specifice identificate;

t    Nevoia de informare a opiniei publice cu privire la serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. Arad.

VI. OBIECTIVE

Cresterea numarului autoritatilor locale care se implica in asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar si dezvoltarii serviciilor in functie de nevoile specifice identificate;

Cresterea numarului de persoane care au luat cunostinta de drepturile copiilor, exercitarea acestor drepturi si indeplinirea obligatiilor parintesti fata de copil, tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia;

Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite copiilor prin participarea personalului angajat al D.G.A.S.P.C. Arad la cursuri de formare profesionala, in limita resurselor financiare disponibile;

Cresterea calitatii vietii copiilor, beneficiari ai serviciilor D.G.A.S.P.C. Arad, prin aplicarea standardelor minime obligatorii;

Mentinerea in familia naturala a unui numar de 400 de copii

Scaderea cu 10 % a numarului de copii parasiti de parinti in unitatile sanitare;

Reducerea cu 10 % a numarului de cazuri de abuz, neglijare si exploatare;

Reducerea cu 15 % a numarului de copii pentru care se ia masura de plasament in regim de urgenta;

Scaderea numarului de victime ale traficului de persoane prin desfasurarea de activitati, discutii interactive in unitatile de invatamant, la nivelul comunitatilor locale etc;

Diminuarea fenomenului "copiii strazii", prin scaderea numarului de copii care traiesc permanent in strada cu 5%;

Cresterea numarului de adoptii nationale cu 3 %;

Scaderea numarului de copii ingrijiti in regim rezidential cu 10%;

Dobandirea unui stil de viata independent pentru 20 de tineri institutionalizati care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie;

Cresterea cu 10% a numarului de copii, cu varsta cuprinsa intre 0-2 ani, ocrotiti in reteaua de asistenta maternala;

Scaderea cu 15% a numarului de copii cu comportament pre-delincvent si delincvent prin oferirea de servicii in mediul familial si/sau in cadrul Compartimentului de orientare a copilului pre-delincvent si delincvent;

Integrarea/reintegrarea unui numar de 3 copii cu handicap care provin din institutiile subordonate D.G.A.S.P.C.;

Cresterea cu 20 % a numarului de copii cu handicap care beneficiaza de educatie scolara;

Prevenirea abandonului pentru copiii cu handicap locomotor din familie;

Imbunatatirea calitatii vietii copilului bolnav HIV/SIDA.

VII. Riscuri in indeplinirea obiectivelor

 


t     Scaderea nivelului de trai si cresterea numarului de familii predispuse sa isi abandoneze copiii;

t     Disponibilitatea mica din partea angajatorilor de a recruta si angaja tineri care au fost asistati in institutii de protectie;

t     Imposibilitatea asigurarii resurselor materiale, financiare si umane suficiente pentru a putea aplica prevederile noului pachet legislativ in domeniul protectiei copilului;

t     Partenerii prevazuti in legislatie sa nu isi asume responsabilitatile ce le revin;

t     Posibilitatea ca Ministerul Educatiei si Cercetarii sa nu creeze structurile necesare integrarii copiilor cu nevoi speciale in invatamantul de masa; 

t     Rezistenta din partea personalului inclus in planul de restructurare.

Programe ce se vor desfasura pentru atingerea obiectivelor

Obiectiv:

     Cresterea numarului autoritatilor locale care se implica in asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar si dezvoltarii serviciilor in functie de nevoile specifice identificate.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

Serviciile publice de asistenta sociala si persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale au responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar in functie de nevoile sociale cuantificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial si comunitar. In vederea indeplinirii responsabilitatilor D.G.A.S.P.C. vine in sprijinul acestora prin:

o      oferirea de consultanta referentilor si asistentilor sociali in domeniul asistentei sociale;

o      distribuirea de materiale informative cu privire la legislatia in vigoare in domeniul protectiei drepturilor copilului;

o      oferirea de sprijin metodologic in vederea infiintarii structurilor comunitare consultative;

o      incurajarea voluntariatului la nivelul comunitatilor locale pentru desfasurarea de activitati de sprijin al familiei si copilului in situatii de risc.

Responsabili: Serviciile privind protectia copilului, subordonate D.G.A.S.P.C. Arad.

Obiectiv:

     Cresterea numarului de persoane care au luat cunostinta de drepturile copiilor, exercitarea acestor drepturi si indeplinirea obligatiilor parintesti fata de copil, tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

o prezentarea serviciilor oferite de catre D.G.A.S.P.C. Arad in pagina Web a Consiliului Judetean Arad;

o      distribuirea de buletine informative, pliante, afise in unitatile de invatamant;

o      organizarea de conferinte de presa;

o oferirea de materiale de presa.

Responsabili: Serviciile privind protectia copilului, subordonate D.G.A.S.P.C. Arad, Compartimentul difuzare informatii de interes public.

Obiectiv:

     Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite copiilor prin participarea personalului angajat al D.G.A.S.P.C. Arad la cursuri de formare profesionala, in limita resurselor financiare disponibile;

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

o      participarea la cursuri de formare profesionala;

o      organizarea si participarea la intruniri de lucru si seminarii privind noile reglementari legislative, tehnici de lucru etc.

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C. Arad, Serviciul financiar-contabil, sefii de servicii, birouri si compartimente. 

Obiectiv:

     Cresterea calitatii vietii copiilor beneficiari ai serviciilor D.G.A.S.P.C. Arad prin aplicarea standardelor minime obligatorii.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

o      aplicarea legislatiei in vigoare privind standardele minime obligatorii;

o      externalizarea serviciilor de protectie rezidentiala a copiilor din cadrul Complexului de servicii sociale Ineu si Compartimentului Case de tip familial Lipova;

o      oferirea de servicii conform standardelor in vigoare, cu sprijinul organizatiilor nonguvernamentale in domeniu:

Asociatia "Maranata" Arad;

Asociatia "Speranta Copiilor"Arad;

Asociatia Misionara Crestina "Betleem" Lipova;

Fundatia "Debora" Arad;

Fundatia "Osana" Arad;

Fundatia "Adobe Romania" Santana;

Fundatia "Trandafirul din Saron" Arad;

Asociatia "Oaza" Arad;

Fundatia "Caminul Sperantei" Arad;

Asociatia Misionara Crestina Romana "Casa Sperantei";

Fundatia Crestina "Angelis";

Asociatia "Copii in siguranta";

Fundatia "Sf. Joseph" Santana;

Asociatia "Hora Copiilor" Lipova;

Fundatia BRITT Lipova;

Asociatia Caritabila "Haus der Hoffnung";

Fundatia Umanitara "Eben Ezer Moldovan";

Asociatia "O intindere de mana" Vinga;

Fundatia "Prietenii Naturii";

Asociatia "Pro Prietenia";

Fundatia Serviciilor Sociale "Bethany" Timisoara;

Asociatia pentru drepturi civice Arad;

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C. Arad, personalul angajat in domeniul protectiei copilului, organizatiile nonguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului.

Copii aflati in risc de separare de parinti

Obiectiv:

     Mentinerea in familia naturala a unui numar de 400 de copii.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

o      programe de informare si consiliere a mamelor, familiilor apartinand categoriilor defavorizate, aflate in risc de separare a copilului de familie;

o      programe de informare in vederea responsabilizarii comunitatilor locale privind copiii parasiti de mame in unitatile sanitare;

o      programe de educatie parentala;

o      gazduirea pe o perioada determinata de timp, maxim un an si asistenta de specialitate in Centrul Maternal;

o      suport material ( imbracaminte, incaltaminte, alimente etc.)

Responsabili: Serviciul de asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, Centrele de consiliere si sprijin, Centrul maternal.

Obiectiv:

     Scaderea cu 10 % a numarului de copii parasiti de parinti in unitatile sanitare.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

o      organizarea unor grupuri de suport pentru parinti;

o      acordarea de ajutor material (alimente, scutece, etc.);

o      implicarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea acordarii de sprijin pentru cresterea si ingrijirea copilului.

Responsabili: Serviciul de asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, Centrele de consiliere si sprijin, autoritatile administratiei publice locale.

Copiii abuzati, neglijati sau supusi exploatarii

In aceasta categorie sunt inclusi si copiii traficati, exploatati prin munca, exploatati sexual in scopuri comerciale, copiii expusi migratiei ilegale, copiii neacompaniati aflati pe teritoriul altor state, copiii repatriati si copiii refugiati.

Obiectiv:

     Reducerea cu 10% a numarului de cazuri de abuz, neglijare si exploatare.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

programe de informare in vederea responsabilizarii cetatenilor privind drepturile la protectie a copiilor impotriva oricaror forme de violenta fizica, emotionala, sexuala, neglijare sau exploatare;

colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale in prevenirea si combaterea abuzului, neglijarii sau exploatarii;

consilierea acordata prin reteaua centrelor de consiliere de pe raza judetului Arad pe teme precum: abuzul si consecintele acestuia, neglijarea, exploatarea etc;

distribuirea de pliante si afise;

consiliere telefonica.

Responsabili: Serviciul de consiliere si interventie in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, reteaua centrelor de consiliere, persoanele cu atributii de asistenta sociala de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.

Obiectiv:

     Reducerea cu 15 % a numarului de copii pentru care se ia masura de plasament in regim de urgenta.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

distribuirea de pliante si afise;

consiliere telefonica;

colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale pentru prevenirea si combaterea abuzului, neglijarii sau exploatarii;

acordarea de consiliere, asistenta medicala si juridica victimelor oricarei forme de abuz, neglijare, exploatare si familiilor acestora;

consilierea acordata abuzatorului.

Responsabili: Serviciul de consiliere si interventie in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, persoanele cu atributii de asistenta sociala de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.

Obiectiv:

     Scaderea numarului de victime ale traficului de persoane prin desfasurarea de activitati, discutii interactive in unitatile de invatamant, la nivelul comunitatilor locale etc;.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

Acordare de servicii de consiliere psihosociala individuala si de grup victimelor traficului;

Acordare de servicii de consiliere juridica, astfel incat acestia sa poata beneficia de toate drepturile prevazute de lege;

Sensibilizarea comunitatii in privinta problematicii traficului de persoane, a riscurilor si consecintelor pe care le implica.

Responsabil: Serviciul de evaluare si ingrijire a copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal.

Copiii strazii

Obiectiv:

     Diminuarea fenomenului "copiii strazii", prin scaderea numarului de copii care traiesc permanent in strada cu 5%.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

Promovarea reinsertiei sociale prin programe educationale, inscrierea la cursuri de formare profesionala, cultivarea simtului moral-civic, a unui comportament adecvat normelor sociale;

Asigurarea de servicii specializate in mediul stradal;

Oferirea de servicii de consiliere individuala si de grup copiilor care traiesc permanent in strada;

Monitorizarea evolutiei copiilor dupa (re)integrarea acestora in familie;

Sensibilizarea si educarea comunitatii in privinta copiilor strazii, mediatizarea drepturilor de care beneficiaza copiii strazii in situatia de asistare, descurajarea cersetoriei si a vagabondajului, prevenirea consumului de substante toxice.

Responsabili: Serviciul de consiliere si interventie in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, persoanele cu atributii de asistenta sociala de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.

Copiii separati de parinti

In aceasta categorie sunt inclusi copiii aflati in plasament la o persoana sau familie, la asistent maternal profesionist sau la un serviciu rezidential.

Obiectiv:

     Cresterea numarului de adoptii nationale cu 3 %.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

Colaborarea cu organizatii nonguvernamentale in vederea promovarii adoptiei nationale;

Distribuirea de pliante si afise;

Dezvoltarea de grupuri de suport pentru familiile adoptatoare in colaborare cu Fundatia serviciilor sociale "Bethany".

Colaborarea cu referentii si asistentii sociali de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pentru identificarea de familii potential adoptatoare.

Responsabili: Serviciul plasamente de tip familial si adoptie, organizatii nonguvernamentale, referentii si asistentii sociali de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.

Obiectiv:

     Scaderea numarului de copii ingrijiti in regim rezidential cu 10%;

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

reintegrarea familiala a copiilor aflati in plasament;

acordarea serviciilor de consiliere psihologica, sociala, medicala, juridica, educationala sau orice alte servicii pentru copil si familie corespunzator nevoilor acestora;

informarea si promovarea in vederea reintegrarii familiale la nivelul comunitatilor locale;

derularea unor programe de dezvoltare a competentelor parentale;

colaborarea cu organizatiile nonguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului.

Responsabil: Serviciul ingrijire de tip rezidential in domeniul protectiei copilului.

Obiectiv:

     Dobandirea unui stil de viata independent pentru 20 de tineri institutionalizati care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

informarea, indrumarea si sprijinirea in vederea obtinerii unui loc de munca;

facilitarea participarii tinerilor la targurile/bursele locurilor de munca organizate la nivelul judetului Arad;

facilitarea participarii tinerilor la cursuri de formare/calificare profesionala;

elaborarea si implementarea unui program de informare, indrumare si sprijin cu privire la procurarea si administrarea unei locuinte, managementul banilor;

elaborarea si implementarea unui program de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta in ceea ce priveste comunicarea, controlul emotiilor si gestionarea conflictelor.

Responsabil: Biroul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.

Obiectiv:

     Cresterea cu 10% a numarului de copii, cu varsta cuprinsa intre 0-2 ani, ocrotiti in reteaua de asistenta maternala;

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

accesarea de fonduri nerambursabile puse la dispozitie de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului prin programul de interes national privind "Sustinerea retelei de asistenti maternali pentru protectia speciala a copilului 0-2 ani lipsit temporara sau definitiv de ocrotirea parintilor sai";

identificarea asistentilor maternali profesionisti din cadrul retelei existente pentru primirea celui de-al doilea copil;

formarea continua a asistentilor maternali profesionisti, in limita fondurilor disponibile;

potrivirea si prezentarea copilului la asistentul maternal profesionist;

instituirea masurii de plasament la asistentul maternal profesionist;

oferirea serviciilor de consiliere copilului, asistentului maternal profesionist si parintilor copilului;

organizarea de grupuri de suport in vederea acordarii de sprijin asistentilor maternali profesionisti pentru asigurarea unui mediu familial adecvat.

Responsabil: Conducerea D.G.A.S.P.C. Arad, Serviciul Strategie, proiecte, programe, coordonare, relatii internationale, anti-saracie si prevenire a marginalizarii sociale, serviciile destinate protectiei copilului si Serviciul de asistenta maternala.

Copiii delincventi

Din aceasta categorie fac parte atat copiii care au savarsit o fapta penala dar nu raspund penal, cat si cei care raspund penal. Astfel, copiii care nu raspund penal sunt cei care nu au implinit varsta de 14 ani si cei cu varsta intre 14 si 16 ani daca se dovedeste ca au savarsit fapta fara discernamant; copiii care raspund penal sunt cei care au varsta intre 14 si 16 ani daca se dovedeste ca au savarsit fapta cu discernamant si cei care au implinit varsta de 16 ani.

Obiectiv:

     Scaderea cu 15% a numarului de copii cu comportament pre-delincvent si delincvent prin oferirea de servicii in mediul familial si/sau in cadrul Compartimentului de orientare a copilului pre-delincvent si delincvent.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

acordarea serviciilor de consiliere psihologica, sociala, medicala, juridica, educationala sau orice alte servicii pentru copilul cu comportament pre-delincvent si delincvent precum si a familiei acestuia;

prevenirea repetarii comportamentului delincvent prin post-monitorizare a cazurilor instrumentate;

sensibilizarea comunitatii in privinta problematicii fenomenului de delincventa a riscurilor si consecintelor pe care le implica;

consiliere in cadrul orelor de dirigentie.

Responsabil: Serviciul de evaluare si ingrijire a copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal.

Copiii cu handicap

Obiectiv

     Integrarea/reintegrarea unui numar de 3 copii cu handicap care provin din institutiile subordonate D.G.A.S.P.C.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

incurajarea vizitarii beneficiarilor de catre familie;

informarea permanenta a familiei cu privire la starea si evolutia copilului;

acordarea de consiliere si sprijin pentru favorizarea integrarii;

acordarea de indrumare si sprijin cu privire la existenta centrelor de zi;

Responsabili: Serviciul de recuperare, preventie si reintegrare a copilului cu dizabilitati si centrele coordonate de acest serviciu.

Obiectiv

     Cresterea cu 20 % a numarului de copii cu handicap care beneficiaza de educatie scolara;

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

colaborarea cu Inspectoratul Scolar Judetean Arad si organizatiile nonguvernamentale in vederea integrarii copiilor cu handicap in invatamantul de masa cu curriculum adaptat si oferirea de invatamant la domiciliu prin intermediul profesorilor itineranti.

Responsabili: Serviciul de recuperare, preventie si reintegrare a copilului cu dizabilitati si centrele coordonate de acest serviciu.

Obiectiv

     Prevenirea abandonului pentru copii cu handicap locomotor din familie.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

acordarea serviciilor de consiliere medicala, sociala, educationala si psihologica atat a copilului cat si a familiei;

asigurarea serviciilor de ingrijire de zi pentru copilul cu handicap locomotor.

Responsabili: Serviciul de recuperare, preventie si reintegrare a copilului cu dizabilitati si centrele coordonate de acest serviciu.

Obiectiv

     Imbunatatirea calitatii vietii copilului bolnav HIV/SIDA.

Termen: 31.12.2006

Metodologie:

Accesarea de fonduri nerambursabile puse la dispozitie de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului prin programul de interes national "Dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilitati/handicap/HIV/SIDA";

Colaborarea cu organizatiile nonguvernamentale implicate in domeniul protectiei copilului;

Promovarea unei atitudini non-discriminative in ceea ce priveste copilul bolnav HIV/SIDA.

Responsabili. Conducerea D.G.A.S.P.C. Arad, Serviciul Strategie, proiecte, programe, coordonare, relatii internationale, anti-saracie si prevenire a marginalizarii sociale, serviciile destinate protectiei copilului, Compartimentul difuzare informatii de interes public si organizatiile nonguvernamentale implicate in domeniul protectiei copilului.

Profilul centrelor de tip familial, rezidential si alternative la ocrotirea de tip rezidential

Centrul Maternal

Este un serviciu pentru protectia copilului in regim rezidential, organizat pe model familial, a carui misiune este de a permite formarea, mentinerea si intarirea legaturilor familiale precum si sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilitatilor parentale.

Centrul ocroteste pe o perioada determinata si ofera consiliere cuplurilor mama-copil aflate in dificultate, avand o capacitate de 10 locuri.

Centrul de Ingrijire si Recuperare pentru Copii cu Nevoi Speciale "Ghiocel" (Phare)

La serviciile oferite de centru, au acces cu prioritate, copiii cu gradul I si II de handicap si copiii aflati intr-o situatie precara, incercandu-se in acest fel prevenirea abandonului, neglijarii si abuzarii acestora. Beneficiari ai centrului sunt si copiii pentru care s-a instituit in prezent o masura de protectie speciala si recuperare precum si cei care au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie. Centrul este destinat copiilor cu handicap neuro-motor(handicap grad I, II, III) avand varsta cuprinsa intre 03 si 18 ani. Capacitatea centrului este de 80 de locuri pentru recuperare si 16 pentru servicii de zi.

Casele de tip familial pentru copiii cu handicap sever: Iris, Magnolia si Orhideea (Phare)

Ocrotesc copii cu handicap sever cu varsta cuprinsa intre 03 si 18 ani pentru care ofera servicii de gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie si pregatirii in vederea integrarii sau reintegrarii familiale si integrarii sociale. Capacitatea este de 30 de locuri.

Adapostul de zi si noapte pentru copiii strazii "Morcoveata" (Banca Mondiala)

Raspunde nevoilor de natura materiala, familial afectiva si de relationare ale copiilor cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani, aflati in mediul stradal, in situatii de abandon familial si scolar. Capacitatea adapostului este de 18 locuri.

Centrul primire minori

Ocroteste pe o perioada determinata copii plasati in regim de urgenta cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani, oferind gazduire, ingrijire si sustinere emotionala in vederea prelucrarii traumei si a consecintelor acesteia si obtinerea schimbarilor necesare adaptarii la mediul de viata. Centrul dispune de 20 de locuri.

Centrul de Tineret Arad

Ocroteste tineri scolarizati aflati in dificultate, cu varste cuprinse intre 14 si 26 de ani, avand o capacitate de 32 de locuri. Serviciile oferite consta in gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

Centrul de recuperare si reabilitare copii cu handicap Arad

Ocroteste copii cu handicap psihomotor, cu varste cuprinse intre 0 si 18 ani. Pentru a forma si dezvolta deprinderile de autoservire, in centru se desfasoara activitati individualizate de abilitare/reabilitare ce au drept scop recuperarea sau compensarea handicapului in vederea reducerii limitarilor de activitate si cresterii participarii sociale.Programele specifice de interventie sunt adaptate nevoilor fiecarui copil in parte si in fucntie de gradul lor de maturitate.In functie de progresele copiilor, programele sunt revizuite si adaptate nivelului mental atins de copii.Capacitatea centrului este de 28 de locuri.

Centrul de Plasament nr. 4

Ocroteste copii cu deficienta de vedere (nevazatori si ambliopi),din judetul Arad si din tara, cu varste cuprinse intre 3 si 18 ani si ofera gazduire, ingrijire, educatie si consiliere pe perioada frecventarii cursurilor scolare.

Centrul de Plasament Siria

Ocroteste copii cu nevoi speciale, cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani si are o capacitate de 120 de locuri.

Complex de servicii sociale Ineu

Complexul de servicii sociale Ineu cuprinde: Casa Joannes, Casa Sfanta Elisabeta, Casa Nan si Casa de tip familial Bocsig, fiecare cu o capacitate de 10 locuri. In cadrul complexului mai functioneaza si Complexul de tineret Sicula, cu o capacitate de 18 locuri.

Centrul de Plasament Varadia de Mures

Ocroteste copii cu nevoi speciale si cu handicap sever, cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani si are o capacitate de 60 de locuri.

Compartimentul case de tip familial Santana

Compartimentul are in componenta un numar de 13 case de tip familial cu o capacitate de 130 de locuri si ocroteste copii aflati in dificultate, cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani.

Compartimentul case de tip familial Lipova

Compartimentul are in componenta un numar de 15 case de tip familial cu o capacitate de 140 de locuri si ocroteste copii aflati in dificultate, cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani.

  RESPONSABILI

Persoanele cheie responsabile pentru atingerea obiectivelor prevazute in prezenta strategie sunt :

t    Director D.G.A.S.P.C. Arad: Dr. Edita Iuhasz

t    Director executiv adjunct protectia copilului: Rodica Crainic

t    Director executiv adjunct economic: Claudia Pantea

t    Sef serviciu : Aurora Lupas

t    Sef serviciu: Elena Robotyin

t    Sef serviciu: Sorin Macavei

t    Sef serviciu: Crenguta Paveloiu

t    Sef serviciu: Agnes Palfy

t    Sef serviciu: Giorgiana Madaras

t    Sef serviciu: Erika Stark

t    Sef serviciu: Diana Petrica

Director executiv Director executiv adjunct

Dr. Edita Iuhasz protectia copilului si familiei

Rodica Crainic

Sef serviciu Intocmit

Madalina Serb Petronela Contras

Cristina Halgatina

STRATEGIA D.G.A.S.P.C. ARAD IN DOMENIUL PROTECTIEI

PERSOANELOR CU HANDICAP

SI PERSOANELOR VARSTNICE

1. REALIZARI PANA IN PREZENT

In conformitate cu prevederile Legii 343/2004 si Legii 272/2004, Consiliul Judetean Arad a fost obligat sa preia institutiile de asistenta sociala care se adreseaza persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice. Astfel, incepand cu data de 30.03.2005 respectiv 20.12.2005, Consiliul Judetean prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad a demarat procesul de preluare a acestor persoane. In acest sens au fost preluate persoanele cu handicap asistate in centrele din Arad, Tamand si Lipova conform Hotararii Consiliului Judetean Arad, numarul 82 din 30.03.2005 si intregul patrimoniu al Caminului pentru persoane varstnice Pecica, conform Protocolului incheiat intre Consiliul local Pecica si Consiliul Judetean Arad, numarul 1673 din 22.03.2005. Ulterior, conform Hotararii nr. 229 din 15.12.2005, institutia noastra a preluat intregul patrimoniu al Centrului de ingrijire si asistenta Tamand, iar din cadrul Centrului de ingrijire si asistenta Lipova am preluat mijloacele fixe, obiectele de inventar, resursele umane, dar nu si cladirea.

Numarul total al persoanelor cu handicap la sfarsitul anului 2005 era de -

Numarul total al persoanelor varstnice la sfarsitul anului 2005 era de

Prezentarea situatiei statistice a persoanelor cu handicap institutionalizate in centrele preluate de

catre D.G.A.S.P.C. Arad:

Centrul de Ingrijire si Asistenta Arad

Gradul I

Gradul II

Gradul III

TOTAL

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mintal

Neuropsihicic

Asociat

Sida

HIV

Boli rare

Social

TOTAL

Centrul de Ingrijire si Asistenta Pecica

Gradul I

Gradul II

Gradul III

Total

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mintal

Neuropsihici

Asociat

Sida

HIV

Boli rare

Social

TOTAL

Centrul de Ingrijire si Asistenta Lipova

Gradul I

Gradul II

Gradul III

Total

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Neuropsihic

Asociat

Sida

HIV

Boli rare

Social

TOTAL

Centrul de Ingrijire si Asistenta Tamand

Gradul I

Gradul II

Gradul III

Total

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Inalte

Medii

Scazute

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mintal

Neuropsihic

Asociat

Sida

HIV

Boli rare

Social

Total

Prezentarea situatiei statistice a persoanelor varstnice institutionalizate in centrele preluate de

catre D.G.A.S.P.C. Arad:

Centru / Camin

Total

Centrul de ingrijire si asistenta Lipova

Centrul de ingrijire si asistenta Tamand

Centrul Petris

Caminul pentru persoane varstnice Pecica

Realizari pe parcursul anului 2005:

1. Accesarea de fonduri nerambursabile pe programul PHARE/2003/005-551.01.04.01 privind reforma institutionala in sectorul protectiei persoanelor cu handicap in vederea:

Constituirii a doua locuinte protejate in Arad cu o capacitate de 20 de locuri, 10 locuri pe locuinta;

Crearii unui Centru de integrare prin terapie ocupationala pentru 20 de persoane cu abilitati medii si inalte.

Evaluarea/reevaluarea persoanelor cu handicap institutionalizate din judetul Arad.

Pe parcursul anului 2005, in domeniul protectiei persoanelor varstnice si cu handicap, s-au realizat 173 de reevaluari si evaluarea a 12 cazuri noi.

Infiintarea unei comisii pentru evaluarea cererilor de internare si solutionare optima a acestora.

Infiintarea unei "Echipe mobile", in luna octombrie 2005, care sa identifice persoanele adulte din mediul stradal.

Principale obiective ale acestei echipe sunt:

o      Reducerea numarului de persoane adulte din mediul stradal;

o      Scaderea numarului de acte infractionale prin monitorizarea persoanelor si a activitatilor acestora;

o      Oferirea sansei de reabilitare intr-un mediu social educat in spiritul ajutorarii celuilalt.

2. OBSTACOLE CE POT IMPIEDICA REALIZAREA STRATEGIEI

     Modificarea legislatiei in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice;

     Implicarea insuficienta a comunitatilor locale, a serviciilor si institutiilor care ar putea contribui la reforma in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice;

     Mentalitatea existenta in randul populatiei cu privire la problematica persoanelor cu handicap;

     Insuficienta resurselor financiare, materiale, umane;

     Insuficienta pregatire profesionala a personalului implicat in protectia persoanelor varstnice si cu handicap;

     Lipsa personalului de specialitate din centre;

     Lipsa politicilor de protectie sociala care sa promoveze dezinstitutionalizarea, asigurand alte beneficii si servicii persoanelor asistate;

     Comunicarea deficitara intre institutiile implicate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;

     Rezistenta la schimbare a personalului inclus in planul de restructurare;

     Numarul relativ redus al organizatiilor nonguvernamentale din judet ce au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

     Lipsa legislatiei in domeniul protectiei persoanelor varstnice.

3. OPORTUNITATI

o      Facilitati oferite prin lege institutiilor sau organismelor private care angajeaza persoane cu nevoi speciale;

o      Diversificarea serviciilor oferite persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice prin accesarea de fonduri PHARE pentru crearea serviciilor alternative.

4. NEVOI PRIORITARE

t    Nevoia de personal specializat in munca cu persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

t    Nevoia de diversificare a serviciilor oferite persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;

t    Nevoia de prevenire a institutionalizarii persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;

t    Nevoia de reluare a legaturilor cu familia in vederea reintregrarii beneficiarilor in mediul familial si social;

t    Nevoia de restructurare a centrelor rezidentiale de tip clasic.

5. OBIECTIVE

t    Restructurarea celor patru centre rezidentiale de tip clasic din Lipova, Tamand, Petris si Pecica destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice asistate;

t    Reintegrarea profesionala a 30 de persoane asistate in Centrul social de urgenta Arad;

t    Cresterea calitatii serviciilor oferite de catre D.G.A.S.P.C. Arad, persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice prin implementarea standardelor de calitate in domeniu;

t    Dezvoltarea serviciilor subordonate D.G.A.S.P.C., destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, in functie de nevoile identificate;

t    Imbunatatirea managementului resurselor umane in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;

t    Imbunatatirea colaborarii cu comunitatile locale in vederea crearii de servicii sociale si dezvoltarea serviciilor pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

t    Promovarea parteneriatelor public-privat, public-public, privat-privat si incurajarea initiativelor private;

t    Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, prin realizarea de campanii de promovare a unei atitudini non-discriminative fata de aceste categorii de persoane.

6. RISCURI IN INDEPLINIREA OBIECTIVELOR

t     Depasirea termenelor stabilite prin prezenta strategie;

t     Imposibilitatea asigurarii resurselor materiale, financiare si umane suficiente pentru a putea aplica prevederile legislative in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;

t     Partenerii prevazuti in legislatie sa nu isi asume responsabilitatile ce le revin;

t     Rezistenta la schimbare din partea personalului si beneficiarilor inclusi in planul de restructurare;

t     Sanse reduse de angajare a persoanelor cu handicap;

t     Scaderea nivelului de trai in Romania;

t     Lipsa de interes a personalului calificat in domeniul de asistenta sociala, psihologie, kinetoterapie etc, fata de serviciile din mediul rural;

t     Renumeratia mica care faciliteaza migratia catre alte domenii de activitate.

7. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Obiectiv

     Restructurarea celor patru centre rezidentiale de tip clasic din Lipova, Tamand, Petris si Pecica destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice asistate.

Termen

Metodologie:

Accesarea de fonduri nerambursabile prin elaborarea unor proiecte pentru infiintarea de servicii alternative;

Prin elaborarea acestor proiecte se doreste:

v    Infiintarea a trei centre de integrare prin terapie ocupationala in colaborare cu organizatii nonguvernamentale si transferarea a 39 de beneficiari din Centru de ingrijire si asistenta Lipova in aceste centre;

v    Reamenajarea a doua cladiri din localitatea Cuvesdia puse la dispozitie de autoritatile locale din comuna Sistarovat in vederea crearii unui Centru de ingrijire si asistenta si transferarea in aceste centre a unei parti a beneficiarilor din Centrul de ingrijire si asistenta Lipova;

v    Renovarea Caminului pentru persoane varstnice Pecica si transformarea lui in Centru de integrare prin terapie ocupationala;

v    Dezvoltarea de servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap;

v    Formarea profesionala in vederea integrarii in munca a persoanelor cu handicap;

v    Formarea personalului implicat in protectia persoanei cu handicap;

v    Infiintarea unui Centru de integrare prin terapie ocupationala la Petris prin amenajarea unui bloc cu 8 apartamente aflat inca in stadiu de constructie;

v    Demararea procedurilor de obtinere a unor spatii necesare infiintarii unui Centru de ingrijire si asistenta si a unui Centru de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap in municipiul Arad.

Depunerea proiectelor si participarea acestora la programul de selectie;

Transformarea Centrului de ingrijire si asistenta Tamand in Camin pentru persoane varstnice.

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C, Serviciul Strategie, proiecte, programe, coordonare, relatii internationale, anti-saracie si prevenire a marginalizarii sociale, Serviciile destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice si Serviciul financiar-contabil.

Obiectiv

     Reintegrarea profesionala a 30 de persoane asistate in Centrul social de urgenta Arad;

Termen:

Metodologie:

Consiliere in vederea gasirii unui loc de munca si a unui spatiu locativ;

Identificarea si atragerea potentialilor angajatori;

Colaborarea cu Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca in vederea informarii beneficiarilor cu privire la locurile de munca disponibile.

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C. Arad, Compartimentul regim de urgenta, telefonul adultului.

Obiectiv

     Cresterea calitatii serviciilor oferite de catre D.G.A.S.P.C. Arad persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice prin implementarea standardelor de calitate in domeniu.

Termen:

Metodologie:

Participarea la cursuri de formare profesionala;

Organizarea si participarea la intruniri de lucru si seminarii privind noile reglementari legislative, tehnici de lucru etc, pentru intreg personalul;

Adaptarea spatiilor si a bazei tehnico-materiale conform noilor cerinte legislative;

Incurajarea voluntariatului cetatenilor si beneficiarilor.

Responsabili: Serviciile destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, Serviciul financiar-contabil, Serviciul resurse-umane.

Obiectiv

     Dezvoltarea serviciilor subordonate D.G.A.S.P.C., destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, in functie de nevoile identificate.

Termen:

Metodologie:

Activitati de prevenire a institutionalizarii;

Accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor oferite in cadrul Centrului social de urgenta;

Identificarea de organizatii nonguvernamentale si dezvoltarea de parteneriate si conventii de colaborare.

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C., Serviciile si compartimentele destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, Serviciul Strategie, proiecte, programe, coordonare, relatii internationale, anti-saracie si prevenire a marginalizarii sociale.

Obiectiv

     Imbunatatirea managementului resurselor umane in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice.

Termen:

Metodologie:

Reconversia personalului existent;

Formarea initiala si continua a personalului in vederea dobandirii de cunostinte si deprinderi necesare desfasurarii unor bune practici, cresterii calitatii vietii si respectarii drepturilor si interesului superior al acestei categorii de persoane.

Responsabili: Serviciile destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, Serviciul financiar-contabil, Serviciul resurse-umane.

Obiectiv

     Imbunatatirea colaborarii cu comunitatile locale in vederea crearii de servicii sociale si dezvoltarea serviciilor alternative pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice.

Termen:

Metodologie:

Acordarea de consultanta si sprijin in vederea infiintarii de servicii alternative conform normelor legislative actuale;

Organizarea de seminarii pe teme legislative;

Distribuirea de materiale informative.

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C., Serviciul Strategie, proiecte, programe, coordonare, relatii internationale, anti-saracie si prevenire a marginalizarii sociale, Serviciile destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice.

Obiectiv

     Promovarea parteneriatelor public-privat, public-public, privat-privat si incurajarea initiativelor private.

Termen:

Metodologie:

Acordarea de consultanta si sprijin in vederea infiintarii de servicii alternative conform normelor legislative actuale;

Identificarea organizatiilor nonguvernamentale din judetul Arad care desfasoara activitati in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;

Acordarea de asistenta si sprijin acestor organizatii in vederea acreditarii si licentierii;

Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile care au ca obiect de activitate protectia persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice;

Organizarea de seminarii pe teme legislative;

Distribuirea de materiale informative;

Semnarea de contracte si conventii de colaborare.

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C. Arad, Serviciul Strategie, proiecte, programe, coordonare, relatii internationale, anti-saracie si prevenire a marginalizarii sociale, Serviciile destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice.

Obiectiv

     Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, prin realizarea de campanii de promovare a unei atitudini non-discriminative fata de aceste categorii de persoane.

Termen:

Metodologie:

Implicarea institutiilor de invatamant si a consiliilor locale in organizarea campaniilor de sensibilizare;

Prezentarea serviciilor oferite de catre D.G.A.S.P.C. Arad in reteaua internet;

Oferirea de informatii privind serviciile oferite de catre D.G.A.S.P.C. Arad in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, prin intermediul pliantelor, afiselor, revistelor;

Organizarea lunara a conferintelor de presa;

Acordarea de interviuri;

Transmiterea de comunicate de presa cu ocazia fiecarui eveniment important organizat de catre D.G.A.S.P.C. Arad in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si persoanelor vartsnice.

Responsabili: Conducerea D.G.A.S.P.C., Serviciile destinate persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice, Compartimentul difuzare informatii de interes public.

  8. RESPONSABILI

Persoanele cheie responsabile pentru atingerea obiectivelor prevazute in prezenta strategie sunt:

t    Director D.G.A.S.P.C. : Dr. Edita Iuhasz

t    Director executiv adjunct asistenta sociala adulti: Dana Sandu

t    Director executiv adjunct economic: Claudia Pantea

t    Sef serviciu : Dorin Batran

t    Coordonator Compartiment de ingrijire de tip familial pentru adulti: Anca Bulboaca

t    Coordonator Compartiment regim de urgenta, telefonul adultului: Jolea Toca

Profilul centrelor de tip rezidential pentru persoanele cu handicap

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ARAD

Centrul de ingrijire si asistenta Arad este o institutie rezidentiala de tip vechi, care asigura gazduire, ingrijire, recuperare, reabilitare, asistenta medicala, reinsertie sociala si profesionala, precum si consiliere persoanelor varstnice adulte si cu handicap din judetul Arad.

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA TAMAND

Centrul de Ingrijire si asistenta Tamand este o institutie rezidentiala de tip vechi si este situat la o distanta de 8 km de orasul Ineu.

D.G.A.S.P.C Arad a accesat fonduri nerambursabile pe Programul PHARE/2003/005-551.01.04.01, privind reforma institutionala in sectorul protectiei persoanelor cu handicap, prin care intentioneaza sa dezvolte un Centru de integrare prin terapie ocupationala (CITO) pentru 20 de persoane cu abilitati medii si inalte. Prin infiintarea acestui serviciu, se va realiza restructurarea si implicit diminuarea capacitatii Centrului de ingrijire si asistenta Tamand. Aceasta restructurare va duce in viitor la inchiderea definitiva a acestui centru rezidential de tip vechi. Serviciul a carui infiintare si functionare se intentioneaza prin proiectul amintit, va fi astfel structurat si va oferi servicii conform celor mai noi standarde de calitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap adoptate la nivel national. Persoanele cu handicap, care vor beneficia de acest serviciu, vor avea sansa de a primi ingrijire calificata si ajutor in vederea recuperarii sau ameliorarii afectiunii si astfel va creste nivelul calitatii vietii si gradul de autonomie pentru aceasta categorie de persoane. Totodata, se doreste modificarea denumirii Centrului de ingrijire si asistenta Tamand in Caminul pentru persoane varstnice Tamand.

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA LIPOVA

Centrul de ingrijire si asistenta Lipova este o institutie rezidentiala de tip vechi, care gazduieste persoane varstnice si cu handicap din orasul Lipova, din judet, dar si din alte judete ale tarii.Ca urmare a solicitarii retrocedarii cladirii catre Ordinul Franciscanilor, obtinuta prin sentinta judecatoreasca, suntem obligati sa parasim cladirea pana la 30. 04 2006, datorita costului prea mare al chiriei.

In cursul anului 2005 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad (D.G.A.S.P.C. Arad) a accesat fonduri nerambursabile pe Programul PHARE/2003/005-551.01.04.01, privind reforma institutionala in sectorul protectiei persoanelor cu handicap, prin care intentioneaza sa dezvolte doua Locuinte moderat protejate pentru 20 de persoane cu abilitati inalte. Prin infiintarea acestor servicii alternative, se va realiza restructurarea si implicit diminuarea capacitatii Centrului de ingrijire si asistenta Lipova. O parte din beneficiari vor fi transferati in Centrul de ingrijire si asistenta din Cuvesdia ( in situatia in care se vor accesa fonduri nerambursabile) si in trei Centre de integrare prin terapie ocupationala din Lipova, Halmagiu si Zabrani, toate puse la dispozitie de organizatii nonguvernamentale. Persoanele cu handicap vor beneficia de servicii conforme cu standardele de calitate in vigoare,crescandu-le in acest fel nivelul calitatii vietii si gradul de autonomie pentru aceasta categorie de persoane, realizandu-se in acelasi timp integrarea lor socio-profesionala.

CENTRUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PECICA

Caminul pentru persoane varstnice Pecica este o institutie rezidentiala de tip vechi, care se adreseaza atat persoanelor varstnice, cat si persoanelor cu handicap. In acest moment cladirea se afla in patrimoniul Consiliului Local Pecica si este administrata de catre Consiliul Judetean Arad prin D.G.A.S.P.C Arad. In viitor se doreste renovarea cladirii si transformarea lui in Centru de integrare prin terapie ocupationala.

Director executiv Director executiv adjunct

Dr. Edita Iuhasz Dana Sandu

Sef serviciu

Madalina Serb

Intocmit

Petronela Contras  Cristina Halgatina

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnului

METODE SI TEHNICI SPECIFICE ASISTENTEI SOCIALE
Parinte - mama prostituata
PROIECT "Caravana perfectionarii asistentilor sociali din mediul rural" STUDIU DE CAZ Primaria Comunei Mosna, judetul Iasi
EVIDENTE ALE STUDIILOR REFERITOARE LA PREVENIREA SI CONTROLUL COMPORTAMENTULUI INFRACTIONAL
STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD
Asistenta sociala si rolul ei
CAPACITATEA DE SIMBOLIZARE IN RELATIA TERAPEUTICA
ASISTENTA SOCIALA DIN ROMANIA IN SPATIUL COMUNITATII EUROPENE

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu