Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
MANAGEMENTUL DE CAZ IN ASISTENTA SOCIALA

MANAGEMENTUL DE CAZ IN ASISTENTA SOCIALA


MANAGEMENTUL DE CAZ IN ASISTENTA SOCIALA

Termenul deja cunoscut la noi cu intelesul de autoritate in sensul de a conduce, isi gaseste utilitate dar si necesitate in activitatile si actiunile asistentei sociale.Daca odinioara managementul era asociat cu organizarea si functionarea institutionala, astazi il regasim ca metoda de lucru pentru gestionarea activitatilor.

NASW (1992:1) defineste managementul de caz in asistenta sociala "o metoda de a oferi servicii, prin care asistentii sociali profesionisti evalueaza nevoile clientului si ale familiei clientului in colaborare cu acesta, coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza si sustin clientul pentru a accesa servicii sociale care sa corespunda acestor nevoi."(Cojocaru ,Cojocaru,2008:24)Pentru Weil si Karls(1985:2) managementul de caz este definit ca "un set logic de pasi si un proces de interactiune in cadrul retelei de servicii prin care se asigura ca beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie intr-o forma de sprijin eficace, eficienta si la un cost acceptabil"(idem)

Nicoleta Neamtu (2001:13), facand apel la teorii contemporane, descrie managementul ca "proces prin care se realizeaza lucrurile" , printr-o serie de activitati relationate intre ele , concentrate asupra realizarii scopurilor si indeplinite prin intermediul oamenilor si a resurselor organizationale(Certo:1989)

In asistenta sociala romaneasca, doar pentru managementul de caz privind protectia copilului aflat in dificultate managementul de caz este definit prin Ordinul nr.288/2006, in mod restrans ca "metoda de coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii sau institutii publice private".

Pentru managementul de caz privind protectia copilului aflat in dificultate exista standarde si norme metodologice de implementare a acestora , care sa asigure o monitorizare standardizata a cazurilor.Standardizarea se refera la:

stabilirea cu exactitate a conditiilor pentru utilizarea metodei,

responsabilitatile partilor implicate,

respectarea etapelor managementului de caz,

utilizarea unor tehnici si instrumente tip ,

perioadele de evaluare si de realizare a rapoartelor precum si a planurilor de servicii (PS) precum si a planului individualizat de protectie(PIP,PIS)

monitorizarea si postmonitorizarea

Intr-un sens mai larg, conform Standardului 1/Ord.288/2006,managementul de caz este o" metoda de lucru obligatorie utilizata in domeniul protectiei copilului si reprezinta ansamblul de tehnici, proceduri si instrumente de lucru care asigura coordonarea tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii/institutii publice si private".

Obiectivul utilizarii acestei metode consta in asigurarea unei interventii multidisciplinare si interinstitutionale, organizata, riguroasa, eficienta si coerenta pentru copil, familie, reprezentant legal si alte persoane importante pentru copil.

Pentru utilizarea corecta a managementului de caz furnizorul impreuna cu coordonatorii serviciilor vor stabili criteriile de eligibilitate(de admitere)pentru accesul clientilor la serviciile propuse dar si metodologiile si procedurile de lucru pentru fiecare tip de serviciu.

Tipologie

Definitiile managementului de caz in asistenta sociala sunt dependente de tipul de interventie si de coordonarea acesteia , de implicarea si raspunsurile beneficiarilor dar si de modelul promovat de asistenta sociala.

In functie de strategia folosita in utilizarea resurselor pentru realizarea obiectivelor putem evidentia patru forme ale managementului de caz inspirate de modelul analizei SWOT(Cojocaru, 2005:165-170):

1)managementul de caz centrat pe resurse- se refera la utilizarea resurselor beneficiarului dar si a resurselor serviciilor sociale.Acest tip de management vizeaza suplimentarea resurselor lipsa a beneficiarului;

2)managementul de caz centrat pe rezultate - are in vedere atingerea obiectivelor stabilite prin activarea celei mai importante resurse a beneficiarului.Consta in stimularea si motivarea beneficiarului sau reducerea / indepartarea barierelor care ar putea impiedica atingerea obiectivelor;

3)managementul de caz centrat pe problema - se refera la analiza problemei, la identificarea punctelor slabe ale problemei clientului , a disfunctionalitatilor si a barierelor in rezolvarea situatiei sale;

4)managementul de caz apreciativ - este un management centrat pe utilizarea punctelor forte si a oportunitatilor clientului.(Cojocaru,Cojocaru,2008)

Functiile managementului

Principalele functii ale managementului sunt : (Nemtu,N., coord Neamtu, 2003:369-371)

Planificarea, prin intermediul careia sunt stabilite scopurile organizatiei , metodele de lucru pentru realizarea acestora.Este un proces critic deoarece toate celelalte functii depind de ea.In cadrul planificarii se realizeaza o serie de actiuni:colectarea datelor, identificarea resurselor, evaluare,stabilirea scopurilor, politici si standarde de lucru, proceduri de lucru, planuri de actiune, de activitate.

Planificarea poate fi: strategica(politicile si scopurile pe termen lung) si operationala(planurile pe termen scurt si interventia conform planului strategic);

Organizarea, presupune abilitati pentru colectarea resurselor, stabilirea echipei, a responsabilitatilor acestora, relatiile si autoritatea pentru fiecare pozitie in parte;

Coordonarea, se refera la orientarea resurselor umane dar si la coordonarea activitatilor acestora;

Dirijarea, este procesul de dirijare, ghidare, indrumare a activitatilor membrilor organizatiei spre realizarea scopurilor .Pe langa aceste activitati dirijarea mai presupune rezolvarea problemelor pentru luarea deciziilor, rezolvarea conflictelor, conducerea pozitiva , monitorizarea progresului.

Evaluarea , se refera atat la performantele personalului angajat prin tehnici specifice cat si a serviciilor oferite beneficiarilor.

Evaluarea serviciilor sociale se realizeaza prin:

-comisii si organizatii care evalueaza standardele profesionale si calitatea serviciilor, utilizarea resurselor dar si evaluarea riscului proceselor de ingrijire.

Daca managementul clasic se caracteriza prin eficacitate si eficienta, pentru managementul serviciilor sociale care lucreaza cu valori umane, in acord cu respectarea drepturilor omului, se impune calitatea serviciilor si nu cantitatea acestora.

Acest aspect a determinat aparitia unor noi concepte asociate managementului:

a)Managementul calitatii (Quality Management-QM)

b))Managementul calitatii totale(TQM)

Cristina D. Bodi descrie cele doua tipuri de management (coord.Muntean, Sagebiel,2007:42-49):

Managementul calitatii(QM) sau quality management este o disciplina noua apreciata in cele mai dezvoltate tari ale lumii.

Primele standarde referitoare la calitate sunt publicate de ISO (Organizatia Internationala de Standardizare) cu sediul la Geneva, incepand cu anii 1980.

Incepand cu primele standarde ISO 8402/1994 pana la cele din 2000 cu ISO 9000, managementul calitatii este definit ca "ansamblul activitatilor functiei generale de management, ce determina politica in domeniul calitatii, obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza prin mijloace ca planificarea , controlul, asigurarea si imbunatatirea calitatii, in cadrul sistemului calitatii"(Butu, Mihai, Mihailescu Pintia,2000:273)

Pentru beneficiar calitatea inseamna:

Timpul si atentia acordata de catre profesionisti in ceea ce priveste furnizarea serviciilor, momentul dar si durata acestora;

Stabilitatea serviciilor, conform contractului stabilit;

Deferenta - atitudinea personalului fata de beneficiar;

Finalitatea- obtinerea rezultatelor asteptate de beneficiar.

Criteriile de baza pentru acordarea unor servicii calitative, sunt corelate cu drepturile omului dar si cu principiile etice ale muncii asistentului social.Acestea se refera la: respect si simpatie pentru beneficiar, nondiscriminare, promptitudine, angajarea de personal calificat precum si capacitatea acestuia de a utiliza deprinderile de comunicare indreptate in special spre atentie/ascultare activa si claritatea informatiilor.

Functiile managementului calitatii serviciilor sociale sunt corelate cu functiile managementului clasic dar accentul cade pe calitatea indeplinirii scopurilor si obiectivelor.

Pentru a putea realiza aceste functii, este necesar ca serviciul social sa functioneze dupa cateva principii ce vizeaza standardele calitatii in asistenta sociala.Aceste standarde ale serviciului trebuie sa fie vizibile si cunoscute atat de profesionisti cat si de beneficiari.

Managementul calitatii totale (TQM) , dezvoltat de Dr.W.E.Deming, este"bazat pe participarea tuturor membrilor organizatiei, prin care se urmareste asigurarea succesului pe termen lung, prin satisfacerea clientului si obtinerea de avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate" (Butu, Mihai, Mihailescu Pintia,2000:283)

Principiile de baza ale TQM au in vedere orientarea pe client, calitatea serviciilor, imbunatatirea continua, viziunea sistematica si argumentarea cu date.

In asistenta sociala , pentru oferirea de servicii de calitate exista modelul celor sapte etape, utilizat ca instrument al calitatii.

Modelul celor sapte etape

Etape:

1.Crearea unui climat prietenos, prin prezentarea personala si a serviciului , prin utilizarea corecta a deprinderilor de comunicare;

2.Obtinerea de informatii necesare prin ascultare si intrebari, pentru a clarifica situatia/problema clientului(sa nu fie necesara o alta intalnire pentru completarea datelor pe care am omis sa le obtinem);

3.Verificarea pentru intelegerea completa, atat din partea asistentului social cat si a clientului.Trebuie sa ne asiguram ca beneficiarul a inteles explicatiile asistentului social dar si ca problema lui a fost bine inteleasa de profesionist.


4.Propunerea unui plan de actiune, se refera la explicatii legate de ceea ce urmeaza sa intreprindem precum si procedurile de lucru.Se exploreaza impreuna cu clientul alternativele si se explica abordarile sugerate;

5.Obtinerea unui acord asupra a ceea ce trebuie sa se faca :cine?unde?cand?cum? Se refera la o intelegere detaliata , importanta acestui acord pentru a preveni actiunile negative ale clientului.

6.Asigurarea asistentei asupra careia s-a convenit, prin respectarea contractului si explicarea situatiilor nou aparute sau a celor neasteptate.Daca beneficiarii se declara toleranti fata de intarzierea indeplinirii sarcinilor care le-au fost atribuite, nu vor manifesta toleranta fata de intarzieri ale serviciului si se vor putea simti "parasiti".

7.Monitorizarea in vederea asigurarii de rezultate, prin asigurarea de-a lungul interventiei ca beneficiarul a primit sprijinul asteptat.

Etapele managementului de caz

Managementul de caz in asistenta sociala este utilizat pentru toate categoriile de beneficiari, dar principiile managementului calitatii si cele ale calitatii totale au fost definite in Romania prin standarde obligatorii doar pentru domeniul protectiei drepturilor copilului .

Managementul de caz este un proces care implica parcurgerea unor etape interdependente, care sunt aceleasi pentru fiecare caz in parte(standard 2/ord.288/2006)

Etapele managementului de caz sunt:

1.Identificarea, evaluarea initiala si preluarea cazurilor;

2.Evaluarea detaliata a situatiei beneficiarului;

3.Planificarea serviciilor si interventiilor;

4.Furnizarea serviciilor si interventiilor;

5. Monitorizarea si reevaluarea periodica;

6.Inchiderea cazului.

Desi aceste etape sunt aceleasi pentru o anumita categorie de beneficiari , activitatile desfasurate sunt supuse principiilor individualizarii si personalizarii.

OBS:Pentru a concretiza managementul de caz pe o anumita categorie de beneficiari, o sa propunem o analiza pe domeniul protectiei drepturilor copilului aflat in dificultate.Aceasta alegere este justificata prin faptul ca pentru celelalte categorii de beneficiari veti parcurge managementul de caz la disciplinele aferente.

Luind in considerare etapele managementului de caz si problematica copilului in dificultate , facem cateva precizari referitoare la acestea pentru care se va folosi suportul legislativ :Ordin 286/2006 ,privind aprobarea Normelor metodologice pentru intocmirea Planului de Servicii precum si a Planului individualizat de protectie;Ordin 288/2006, referitor la Standardele minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului .

1.Identificarea, evaluarea initiala si preluarea cazurilor;

Evaluarea initiala are rolul de a confirma sau infirma , in cel mai scurt timp, existenta unui caz.Este realizata de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS) din cadrul primariilor sau de serviciul de Serviciul de Evidenta Intrari-Iesiri(SEI) din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala pentru Protectia Copilului(DGASPC).

In cazul in care copilul se afla in risc de separare de familia sa, evaluarea initiala se va face diferentiat(vezi sectiunea Planificarea serviciilor si interventiilor).

Evaluarea initiala se refera la;

Confirmarea /infirmarea cazului;

Cine?,cand?,cum? Se realizeaza avaluarea;

Instrumente de evaluare, documente;

Factori de decizie;

Termene;

Relatii intre institutii/servicii;

Responsabili.

Identificarea cazurilor se realizeaza prin:

a)solicitare directa din partea beneficiarului(copil/familie/reprezentant legal);

b)referire din partea unei institutii publice sau private;

c)semnalare/sesizare scrisa sau telefonica din partea altor persoane decat ele din familie/reprezentant legal;

d)autosesizare. 

Pentru situatiile de urgenta , evaluarea initiala se realizeaza de catre echipa mobila de interventie din cadrul telefonului copilului de la DGASPC,sau de catre persoanele cu atributii in asistenta sociala de la nivelul SPAS.Echipele mobile trebuie sa aiba in componenta obligatoriu un asistent social/ psiholog si un lucrator al politiei.

Pentru identificarea, inregistrarea si evaluarea initiala a cazurilor , furnizorul de servicii trebuie sa elaboreze proceduri in acord cu legislatia in vigoare.Aceste proceduri sunt necesare si pentru preluarea si repartizarea cazurilor precum si de desemnarea responsabililor de caz(RC)(vezi sectiunea Responsabilii de caz).

Evaluarea initiala a copilului se realizeaza in maxim 72 ore de la sesizare , iar in regim de urgenta in maxim o ora.

Raportul de evaluare initiala, este intocmit in maxim 24 ore de la efectuarea evaluarii si este inaintat sefului ierarhic pentru confirmare sau infirmare a cazului.

Cazul confirmat este inregistrat la SEI /Primarie si raportat directorului cu atributii in domeniul protectiei copilului care desemneaza un Manager de caz (MC) sau un Responsabil de caz(RC)-vezi sectiunea Manager de caz.Responsabil de caz.

Pentru cazurile infirmate si inregistrate la DGASPC se fac referiri catre alte institutii pe baza unor adrese scrise si telefonice.

Continurul raportului de evaluare precum si decizia de confirmare/infirmare va fi transmisa in maxim trei zile clientilor, consemnandu-se acest lucru.

2.Evaluarea detaliata/complexa

Prin utilizarea detaliata/complexa in cadrul managementului de caz clientul beneficiaza de o evaluare comprehensiva si multidimensionala a nevoilor sale speciale si individuale.

Acest tip de evaluare se realizeaza de Mangerul de caz(MC) / responsabilul de caz(RC)impreuna cu o echipa multidisciplinara din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa(SEC).In procesul evaluarii sunt implicati atat profesionistii cat si beneficiarii.Informatiile necesare evaluarii detaliate sunt obtinute de la beneficiari, familiile acestora, persoane apropiate/implicate, institutii prin intermediul vizitelor/intalnirilor.Aceste informatii sunt consemnate in rapoarte de vizita/intalnire care se refera la :

Sinteza discutiilor,

Data

Locul

Scopul vizitei.

Rapoartele sunt prezentate in termen de trei zile sefului ierarhic de la data efectuarii vizitelor.Evaluarea detaliata finala apare in raportul de evaluare intocmit pe baza rapoartelor tuturor specialistilor implicati in evaluare, in 24 de ore de la ultima evaluare.Acesta este transmis in termen de trei zile sefului ierarhic spre avizare, familiei/beneficiarului si membrilor echipei.

3.Planificarea serviciilor si interventiilor

O etapa a managementului de caz o reprezinta planificarea serviciilor si a interventiilor.Pentru protectia copilului planificarea serviciilor si a interventiilor se concretizeaza prin realizarea Planurilor de Servicii(PS), a Planurilor Individuale de Protectie(PIP) si a Planurilor de Interventie Specifica(PIS).

Planurile de interventie sunt instrumente de planificare , organizare si structurare a activitatii cu scopul de a produce schimbari in situatia beneficiarului(Cojocaru,Cojocaru,2008)

Planificarea este un proces si nu un rezultat final al activitatii profesionistului.

Planul de interventie reprezinta un consens al negocierii asteptarilor si actiunilor dintre beneficiar si profesionisti.Este importanta participarea beneficiarului la realizarea planurilor pentru responsabilizarea si motivarea acestora in luarea deciziilor.

Planul de interventie reprezinta "un ghid , un instrument flexibil , util atat beneficiarului, cat si specialistului implicat , fiind supus unui proces periodic de revizuire si completare, in functie de progresele inregistrate, pe baza reevaluarilor stabilite chiar in cadrul acestuia"(idem,2008:30).

Planul de Servicii(PS), reprezinta o etapa a managementului de caz si se realizeaza pe baza evaluarii initiale a beneficirului.PS cuprinde informatii despre prestatiile, serviciile si tipurile de interventii atribuite beneficiarului si este intocmit de responsabilul de caz prevenire(RC)care a instrumentat/preluat cazul in maxim 30 zile de la inregistrarea cazului.Acestia au obligatia de a completa Fisa de monitorizare a copilului ce precede planul de servicii si care se centralizeaza, semestrial de catre SEI.

Planul de servicii se intocmeste pe baza Normelor Metodologice stabilite prin Ord.286/2006, Anexa nr.2, si a Standardelor minime obligatorii din Ordinul 288/2006 din domeniul protectiei drepturilor copilului, in scopul prevenirii separarii copilului de parinti.

Prestatiile si serviciile cuprinse in PS se adreseaza atat copilului cat si familiei, reprezentantului legal, sau persoanelor fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament.

Prestatiile pot fi in bani sau in natura si se refera la alocatii pentru copii, alocatiile familiale(complementare si monoparentale), venitul minim garantat, alte ajutoare speciale(transport la scoala, centru de zi, tratament etc.).Aceste prestatii sunt acordate de primarii , directii de dialog si solidaritate sociala, Organism Privat Acreditat(OPA), institutii publice si centrale etc.

Planul Individualizat de Protectie(PIP) este documentul prin care se planifica masura speciala de protectie pentru copilul separat de familia sa, precum si a prestatiilor , serviciilor si interventiilor.

Realizarea PIP incepe in urmatoarele situatii:

a)Dupa ce cazul a fost referit din partea SPAS / persoanelor cu atributii in asistenta sociala a consiliilor locale;

b)dupa ce directorul DGASPC a dispus plasamentul in regim de urgenta. 

Pentru protectia copilului in dificultate, PIP poate avea ca finalitate :

a)reintegrarea familiala a copilului;

b)adoptia;

c)integrarea socio-profesionala;

PIP este un rezultat al evaluarii detaliate a copilului si cuprinde planurile de interventie valabile pentru perioada cat copilul este scos din familie.Acesta este realizat de managerul de caz impreuna cu echipa multidisciplinara(vezi sectiunea Echipa multidisciplinara).

Managerul de caz si echipa multidisciplinara realizeaza PIP impreuna cu beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia in maxim 30 de zile de la inregistrarea cazului si este prezentat Comisiei pentru Protectia Copilului/instantei judecatoresti.

PIP poate fi revizuit trimestrial cand copilul este reevaluat sau mai des , cand apar modificari in situatia beneficiarului.

Planul Individual de Protectie este realizat ca si PS conform Normelor Metodologice ale Ord.288/2006,Anexa nr.1, si cuprinde urmatoarele sectiuni:

date despre identitatea copilului ;

date despre monitorizarea cazului;

profesionistii si institutiile responsabile;

prestatii;

servicii pentru copil;

servicii pentru familie;

servicii pentru persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;

Programele de Interventie Specifica(PIS), reprezinta activitatile realizate pe un domeniu particular de interventie ce au in vedere urmatoarele aspecte:

nevoi de sanatate;

nevoi de ingrijire si securitate;

nevoi fizice si emotionale;

nevoi educationale formale si informale;

nevoi de petrecere a timpului liber;

nevoi de socializare;

dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;

mentinerea legaturii cu familia;

reintegrarea in familie.

Programele de interventie specifica trebuie sa contina obiective pe termen scurt, mediu si lung, activitati corespunzatoare acestor obiective , care pot fi periodice, de rutina sau ocazionate de anumite proceduri/evenimente, durata activitatilor, personalul de specialitate responsabil, alte persoane implicate, modalitatile de monitorizare, evaluare/reevaluare.Acestea vin in completarea PS respectiv PIP pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Indiferent de planul utilizat , pentru elaborarea obiectivelor este nevoie de clarificarea acestora.Obiectivele pot fi ;

a)de implementare - se refera la activitatile desfasurate de profesionisti pe parcursul interventiei pentru atingerea obiectivelor( nr. de sedinte, a vizitelor, valoarea prestatiilor);

b)de impact - se refera la situatia finala a beneficiarilor( presupune schimbarea statusului beneficiarului)(Cojocaru,Cojocaru,2008)

Planul de Recuperare pentru copiii cu dizabilitati, se realizeaza de catre Managerul de caz din cadrul SEC pentru copiii cu dizabilitati din familie dar si pentru cei care necesita orientare scolara si profesionala.Pentru copiii cu dizabilitati aflati in protectie speciala/ familie largita/familie substitutiva/servicii rezidentiale PIP contine Planul de Recuperare si este realizat tot de MC.

Planul de reabilitare/ reintegrare pentru copii abuzati, neglijati/exploatati, victime ale traficului, care raman in familie , este realizat de MC din Compartimentul de interventie in situatii de abuz, iar pentru cei care beneficiaza de o masura speciala de interventie, PIP contine si Planul de Reabilitare/Reintegrare.

4.Furnizarea serviciilor si interventiilor

Furnizorii de servicii pentru copiii aflati in dificultate sunt institutiile de asistenta sociala acreditate care utilizeaza metoda managementului de caz pentru toti copiii aflati in evidenta lor.

Prin furnizorii de servicii se asigura resursele umane, financiare, materiale necesare desfasurarii optime a managementului de caz.Impreuna cu coordonatorii serviciilor , furnizorii de servicii stabilesc criteriile de admitere a clientilor precum si metodologiile si procedurile de lucru caracteristic fiecarui tip de serviciu.

Tot furnizorii de servicii se asigura ca toate documentele utilizate in managementul de caz sunt evaluate periodic si, dupa caz sunt revizuite in functie de urmatorii factori:nevoile comunitatii, dinamica serviciilor, modificarilor legislative, propuneri facute de profesinistii domeniului.

Furnizorul de servicii asigura efectuarea demersurilor necesare pentru munca in echipa multidisciplinara dar si interinstitutionala, precum si a unor specialisti colaboratori.

Furnizarea prestatiilor, serviciilor si a interventiilor cuprinse in planurile de interventie pentru copil se face in baza contractului cu familia/reprezentantul legal, conform Ord.73/2005, privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale de catre furnizorii acreditati si beneficiarii de servicii sociale

Serviciile oferite de furnizorii de servicii sunt servicii primare care se refera la toate serviciile de prevenire si sunt asigurate de autoritatile publice locale si ONG, iar serviciile specializate sunt acele servicii destinate protectiei copilului si sunt asigurate de DGASPC si ONG.(Cojocaru, Cojocaru,2008)

Echipa multidisciplinara

Echipa multidisciplinara in asistenta sociala se refera la totalitatea profesionistilor implicati in managementul de caz al unui beneficiar.

Echipa multidisciplinara reuneste persoane care urmaresc un obiectiv comun , care isi aduc aportul prin competenta profesionala personala si colaboreaza pentru a ajunge la un rezultat stabilit"(Miley, O"Melia, DuBois,2006)

Cateva caracteristici ale membrilor unei echipe multidisciplinare:

cunoasterea interpersonala;

capacitatea de rezolvarea a conflictelor;

respectarea valorilor si a codului etic;

capacitati de autoorganizare.

Brill si Levin,(2002) puncteaza cateva etape care eficientizeaza munca in echipa:

- identificarea problemei si a limitelor acestora;

- stabilirea obiectivului echipei in scopul definirii problemei;

- stabilirea scopurilor;

- impartirea si atribuirea sarcinilor;

-evaluarea rezultatelor din prisma atingerii scopului si a realizarii obiectivelor(idem,2006:427)

Managerii de caz" ghideaza clientii prin labirintul retelelor de servicii, ajutandu-i sa beneficieze de resursele necesare"(ibidem,2006:416).

Ca sa fie eficienti managerii de caz trebuie:

sa cunoasca tipurile de resurse pe care le poate utiliza;

sa detina informatii sigure si corecte despre servicii si resurse;

sa detina abilitati de anticipare a unor situatii sau crize pe care le pot avea clientii;

sa poata crea si modifica resursele in functie de situatia clientului;

sa coordoneze resursele oferite de alti furnizori.

Managerul de caz(MC)/responsabilul de caz prevenire, pentru protectia copilului aflat in dificultate, asigura implicarea si conlucrarea unei echipe de specialisti multidisciplinara si/sau interinstitutionala pe tot parcursul managementului de caz.

Managerul de caz (MC) este profesionistul care asigura coordonarea activitatilor de asistenta sociala, avand drept scop elaborarea si implementarea:

PIP, pentru copiii separati de familie;

Planul de recuperare pentru copiii cu dizabilitati, orientare scolara si profesionala din familie ;PIP si Plan de recuperare pentru aceleasi categorii de copii dar care beneficiaza de o masura de protectie speciala;

Planul de reabilitare/ reintegrare pentru situatii de abuz, neglijare, exploatare, victime ale traficului pentru copiii care raman in familie ; PIP si planul de reabilitare pentru aceleasi categoriide beneficiari dar care beneficiaza de o masura de protectie speciala;

Managerul de caz este numit in scris de catre directorul adjunct al DGASPC si poate fi angajat al acesteia sau al unui OPA(Organism Privat Autorizat).

Poate fi manager de caz asistentul social cu studii de licenta care o experienta de cel putin doi ani in serviciile pentru protectia copilului, sau cu un an vechime si cursuri de pregatire in managementul de caz.

In desemnarea MC, directorul DGASPC ia in considerare urmatoarele aspecte:

Numarul de cazuri active;

Complexitatea cazuisticii;

Experienta;

Cunoasterea problematicii respective;

Relatia cu copilul si familia;

Colaborarea cu reteaua de servicii si institutii.

Atributiile Managerului de caz(MC) sunt, conform Stand. 10/Ord.288/2008:

a)Coordoneaza eforturile, demersurile si activitatile de asistenta sociala si protectie speciala

b)elaboreaza PIP/celelalte planuri prevazute in legislatie si alcatuieste echipa multidisciplinara si dupa caz interinstitutionala si organizeaza intalnirile cu echipa precum si cele individuale cu profesionistii implicati in rezolvarea cazului;

c)asigura colaborarea si implicarea activa a familiei/reprezentantului legal si a copilului si ii sprijina pe acestia in toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz(ex.organizarea de intalniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emotional, consiliere;

d)asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazului;

e)asigura respectarea etapelor managementului de caz;

f)intocmeste si reactualizeaza dosarul copilului;

g)coordoneaza metodologic responsabilii de caz prevenire;

h)comunica cu avizul superiorului ierarhic, la SEI, cazurile pentru care a fost luata decizia de inchidere.

Managerii de caz colaboreaza cu Responsabilii de caz din protectia speciala si din centrele maternale.

Responsabilii de caz din protectia speciala(RC) sunt profesionistii din cadrul serviciilor rezidentiale(cu exceptia centrelor maternale)care prin delegarea atributiilor de catre MC asigura coordonarea activitatilor legate de elaborarea si implementarea tuturor progaramelor de interventie specifica(PIS).Acestia colaboreaza cu responsabilii de PIS, angajati ai serviciilor aflate in protectia copilului(dezvoltarea deprinderilor, consiliere,etc) sau in alte domenii(sanatate, educatie).

Responsabilii de caz prevenire pot fi asistenti sociali cu diploma de licenta dar si absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat cu o experienta de munca de cel putin doi ani in servicii sociale

Responsabilii de caz din centrele maternale sunt profesionistii din cadrul acestor centre care prin delegarea atributiilor de catre MC asigura coordonarea activitatilor legate de elaborarea si implementarea programelor personalizate de interventie.

Atributiile responsabilului de caz prevenire sunt(idem,stand.10)

a)coordonarea eforturilor, demersurilor si activitatilor de prevenire a separarii copilului de familia sa;

b)elaboreaza PS;

c)asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazului;

d)asigura respectarea etapelor managementului de caz;

e)intocmeste si reactualizeaza dosarul copilului

De regula, MC isi deleaga o serie din responsabilitati catre responsabilii de caz din protectie speciala si din centrele maternale.Delegarea integrala a responsabilitatilor se realizeaza catre profesionisti care indeplinesc aceleasi conditii minime ca si profesionistul care deleaga.

Acestea sunt atributiile specificate pentru fiecare MC respectiv RC prin Ord.288/2006.Deoarece au existat mai multe confuzii in ceea ce priveste utilizarea acestor denumiri si de inconsecventele institutionale, DGASPC-urile opteaza pentru unui CMC(Compartimentul Managerilor de Caz).Pe de alta parte acestia opteaza pentru responsabili cu interventii specifice , angajati in serviciile oferite copiilor din familie sau care beneficiaza de o masura de protectie speciala, care asigura servicii pe arii specifice de competenta.

Intre responsabilii de interventie specifica si MC exista o relatie de cooperare, primii facand parte din echipa multidisciplinara.(Cojocaru,Cojocaru,2008)

5. Monitorizarea si reevaluarea periodica

O alta etapa a managementului de caz este monitorizarea si reevaluarea periodica.

Monitorizarea se realizeaza asupra interventiilor dar si asupra modurilor de realizarea a acestora(Cojocaru,Cojocaru,2008:33)

Monitorizarea interventiilor este procesul de evaluarea a gradului de implementare a planurilor elaborate dupa realizarea evaluarii detaliate, a coerentei si succesiunii activitatilor specialistilor care lucreaza la caz. Monitorizarea interventiilor specifice se realizeaza de catre managerul de caz prin intalniri cu echipa multidisciplinara , prin discutii individuale cu profesionistii implicati dar si prin intalniri cu beneficiarii sau alte persoane reprezentative.

In aceasta etapa a managementului de caz, pentru protectia copilului in dificultate, se are in vedere monitorizarea planului individual de protectie sau a celorlalte planuri prevazute in legislatie, dar si a progreselelor obtinute de beneficiar.

Monitorizarea interventiilor presupune realizarea unor rapoarte lunare din partea responsabililor interventiilor specifice:

rapoarte statistice(se refera la imaginea de ansamblu a activitatilor);

rapoarte narative(se refera la descrierea aspectelor particulare cu care s-au confruntat participantii).

Pentru monitorizare PIP, se are in vedere:

a)verificarea demararii serviciilor(in max.2 zile);

b)verificarea modului de furnizare a serviciilor, cel putin lunar;

c)raspuns imediat in orice situatie nou aparuta;

d)asigurarea fluxului de informatii catre toate persoanele implicate in rezolvarea cazului;

e)medierea relatiei pe toate planurile partilor implicate;

f)reevaluarea situatiei copilului si a modului de implementare a planului, cel putin o data la trei luni precum si revizuirea planului respectiv daca situatia impune;

g)inregistrarea informatiilor, progreselor , evolutiei cazului in dosarul beneficiarului;

h)modificarea contractului cu familia atunci cand se impune.

Pentru PIS, responsabilii de PIS au obligatia de a intocmi rapoarte de implementare lunar sau ori de cate ori este nevoie.Acestea sunt transmise in max trei zile de la intocmirea lor catre managerul de caz.

Managerul de caz/responsabilul de caz prevenire intocmeste raportul de reevaluare in maxim 24 de ore, de la data reevaluarii.Acesta este avizat de seful ierarhic superior si transmis in trei zile tuturor participantilor .

Pentru cazurile extrem de dificile se pot organiza conferinte de caz sau teleconferinte care sa includa membrii echipei multidisciplinare cu experti recunoscuti ai domeniului.

6.Monitorizarea postservicii si inchiderea cazului

Monitorizarea postservicii este perioada de mentinere a contactului cu beneficiarii pentru o anumita perioada de timp si de evaluare a situatiei lor fara insa a mai beneficia de servicii.Inchiderea cazului se realizeaza in general la atingerea scopului propus la inceputul interventiei, cand procesul de asistenta sociala nu mai este necesar, iar beneficiarul isi dobandeste capacitatea optima de autonomie.Pentru cazurile de prevenire monitorizarea serviciilor se realizeaza pentru o perioada de min trei luni, iar pentru procesul de adoptie de doi ani.Monitorizarea postservicii se realizeaza pe baza unui plan de monitorizare elaborat de managerul de caz/responsabil de caz prevenire.Acestia realizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie cate un raport de monitorizare postservicii.Inchiderea cazului se face prin decizia autoritatilor la recomandarea managerului de caz/responsabilului de caz avizata de seful ierarhic.La DGASP inchiderea cazului este inregistrata la SEI si in CMTIS.

Bibliografie

1. Bodi, Cristina ,Diana,(2003), Managementul calitatii serviciilor sociale, in Muntean Ana, Sagebiel, Julien,(coord), Practici in Asistenta Sociala, Polirom Iasi;

2. Butu, Mihai, Mihailescu Pintia,(2000:273),Managementul calitatii, in C.Vladescu (coord), Managementul serviciilor de sanatate, Expert, Bucuresti

3. Certo, S.C.,1989, Principle sof modern management: functions and system, Ed 4, Needham Heights, Mass, Allyn and Bacon;

4. Cojocaru S.,Cojocaru Daniela, 2008, Managementul de caz in protectia copilului, Editura Polirom;

5. Cojocaru,S., 2005, Metode apreciative in asistenta sociala.Ancheta, supervizarea si managementul de caz, Polirom, Iasi;

6. Miley,Krogsrud, Karla;O"Melia,M.,DuBois,Brenda,(2006), Practica asistentei sociale, Polirom, Iasi;

7. Muntean,Ana;Sagebiel, Juliane,(2007), Practici in Asistenta Sociala. Romania si Germania.,Polirom, Iasi;

8. Neamtu,G.,coord.,(2003), Tratat de Asistenta sociala, Polirom, Iasi;

9. Neamtu, Nicoleta (2003), Dimensiunea manageriala in Asistenta sociala, in Neamtu, G.(coord), Tratat de asistenta sociala, Polirom ,Iasi;

10. Neamtu , Nicoleta, 2001, Managementul serviciilor de asistenta sociala, Editura Motiv, Cluj Napoca;

11. National Associations of Social Workers, 1992, NASW Standards for Social Case Management .Washington DC, NASW,iunie 1992,in htpp:Jma10/ServiceDataDirectory;

***asistentasociala.ro

***avocat.net.ro

***Ordin 73/2005 privind aprobarea modelului contractuluipentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale acreditati cu beneficiarii;

***Ordin 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie.

***Ordin 288/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz pentru domeniul protectiei drepturilor copilului.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.