Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
O sansa la o viata mai buna, viitorul nostru incepe prin educatie "EQUAL PEOPLE "

O sansa la o viata mai buna, viitorul nostru incepe prin educatie "EQUAL PEOPLE "


Informatii proiect

Titlu proiect (500)

O sansa la o viata mai buna, viitorul nostru incepe prin educatie "EQUAL PEOPLE "DMI

AP 6 "Promovarea incluziunii sociale"

DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"

Descriere proiect 1

Obiectivul proiectului (3000)

Obiectivul general al proiectului este realizarea unui centru zonal " EQUAL PEOPLE " pentru consolidarea motivatiei, pentru formare si integrare sociala a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor, in grupuri mixte, in cadrul unor "organisme economice pilot", la standarde europene, orientat spre dezvoltarea structurilor economiei sociale si valorificarea fortei de munca, consilierea, promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii persoanelor slab calificate, antrenarea eficienta in activitati din domenii cu impact in functionalitatea organismelor economice, pentru cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca. Se urmareste ca prin "organismele economice pilot" sa sprijinim absorbtia si incluziunea viitorilor absolventi pe piata muncii. Proiectul este realizat pentru a sprijinii actiuni care au in vedere promovarea economiei sociale, dezvoltarea de retele integrate pentru servicii sociale, imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii, promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati pe piata muncii, precum si dezvoltarea si sustinerea initiativelor transnationale care pun accent pe o piata inclusiva a muncii.

"Organismele economice pilot" vor fi organizate dupa standardele reale si vor acoperi problematica functionala a acestora in contextul ciclului de viata al unui organism economic real, constand din abordarea sistematica a etapelor: infiintare si autorizare (e1), organizare (e2), derularea activitatii (e3), analiza / reorganizare (e4), dizolvare / radiere (e5). De asemenea se urmareste insusirea de catre cursanti a procedurilor specifice abordarii ciclului de viata in functie de strategiile de implementare eficiente ale acestuia, pentru diferitele forme de organizare pentru societati comerciale (srl, sa, snc etc), persoane fizice autorizate (pfa) si/sau organizatii non-profit (asociatii si fundatii) activand in diverse domenii de activitate (conform CAEN). Programele deconsiliere, formare si practica realizate de noi vor urmari cu consecventa parcurgerea intregului ciclu de viata a organismelor economice in cadrul a doua stagii, iar in stagiul final se vor finaliza cu lucrarile de diploma ale practicantilor, pe baza acordurilor cu institutiile sau tutorii care raspund de practicantii.

Activitatile eligibile ale proiectului (7000)

A.1. Activitati de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile

persoanelor supuse riscului de excluziune sociala sau excluse social si ale comunitatilor

defavorizate, care vor cuprinde interventii precum:

participarea la cursantilor la conferinte, seminarii, activitati de constientizare si interventii pilot, consiliere, desfasurate in Romania;

crearea de materiale suport pentru stagiile de formare si pregatire practica(fise de observare, caiete de practica, lucrarari, publicatii in domeniul economiei sociale,etc.);

achizitionarea de echipamente de protectie necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica in conditii adecvate de securitate;

evaluarea rezultatelor obtinute de cursanti in cadrul stagiilor de pregatire practica;

formarea personalului din intreprinderi care este desemnat a indeplini atributiile de mediatori, consilieri pentru pregatirea practica a cursantilor;

parteneriat pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica a cursantilor;

campanii de constientizare cu privire la oportunitatile oferite cursantilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica;

campanii de constientizare avand drept scop promovarea unui stil de viata sanatos, de prevenire a riscurilor privind sanatatea si securitatea la locul de munca pentru cursanti..

Pe parcursu derulari formarii si a stagilor de pregatire practica pentru cursanti, se pot acorda premii pentru ai sustine pana in momentul gasirii unui loc de munca sau pentru performante deosebite demonstrate pe parcursul sau la sfarsitul acestor, ca activitati complementare stagiului de practica. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc de solicitant si devin publice inaintea organizarii formarii si a stagiului de pregatire practica. Acestea pot include, de exemplu: rezultate exceptionale obtinute pe perioada formarii, premiul I obtinut la concursuri prin care sunt valorificate competentele dobandite pe perioada stagiului de practica sau la concursuri in care sunt prezentate idei de imbunatatire a economiei sociale. Premiile acordate pot fi: in cuantum maximum de 1850 lei/cursant/un stagiu de practica si de maximum 1850 lei/practicant/un concurs care sa cuprinda vizite la angajatori potentiali de pe teritoriul Uniunii Europene, relevanti pentru calificarea in care se formeaza.

A.2. Activitatile de organizare, implementare,integrare la un potential loc de munca,ocupare temporara sau formare la locul de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de formare si pregatire practica pentru cursantilor, prevazute ca obligatorii in planul de invatamant si economiei sociale, care vor cuprinde interventii precum:

participarea cursantilor la stagii de formare si pregatire practica inclusiv in sistemul serviciilor sociale( lucratori sociali, asistenti personali, asistente comunitare, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenti maternali, ingrijitori, personal din institutii rezidentiale)., desfasurate in Romania sau la partenerii transnationali implicati in proiect;

crearea de materiale suport pentru stagiile formare si pregatire practica a studentilor (fise de observare, caiete de practica, etc.);

achizitionarea de materiale suport (carti, reviste de specialitate, brosuri, etc.) pentru invatarea la locul de munca, in limita a 500 lei/cursant/stagiu de pregatire practica;

evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica;

dezvoltare si formarea personalului din intreprinderi cu rol de managerii ai intreprinderilor sociale si pentru specialisti implicasi in economia sociala pentru pregatirea practica a cursantilor;

campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, de prevenire a riscurilor privind sanatatea si securitatea la locul de munca pentru studenti.

parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru cursanti;

Schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, intre actori

regionali/locali, nationali si transnationali din domeniul economiei sociale;

campanii de constientizare cu privire la oportunitatile oferite cursantilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica;

A.3. Activitatile de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala, care vor cuprinde interventii precum:

elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a cursantilor;

activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in cadrul orelor din planul obligatoriu de formare, de catre alte persoane decat cele incadrate de sistemul de formare in acest scopul promovarii economiei;

activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant, care permit o decizie informata a cursantilor privind continuarea studiilor si a gasirii unui loc de munca;

activitati de dezvoltare si furnizare a programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare durabila si protectia mediului;

activitati de dezvoltare si imbunatatire a serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata comunitatii a persoanelor excluse social;

Initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea

activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor;

A.4. Monitorizarea incluziunii socio-economice a absolventilor cursurilor de formare, de invatamant preuniversitar, pe baza metodologiilor-cadru recomandate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si, respectiv, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar.

constituirea bazei de date cu informatii privind absolventii de invatamant profesional (scoala de arte si meserii, an de completare si liceu tehnologic);

realizarea anchetei de teren pe baza de chestionar in randul absolventilor;

colectarea si prelucrarea datelor privind incluziunea socio-economica a absolventilor;

realizarea raportul de analiza a incluziunii socio-economice a absolventilor;

valorificarea rezultatelor analizei valorificarea socio-economica a absolventilor.

A.5. Campanii de informare/constientizare/ mediatizare care vizeaza:

popularizarea oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev/student la acela de angajat;

constientizarea nevoii de formare si de pregatire practica la locul de munca in vederea adaptarii viitorilor absolventi de invatamant preuniversitar si superior la cerintele pietei muncii.

A.6. Activitatile inovatoare, interregionale pentru dezvoltarea economiei sociale,care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa, cuprinzand interventii, precum:

dezvoltarea si implementarea metodelor interactive de invatare firma de exercitiu/ intreprinderea simulata:

elaborarea de materiale-suport pentru informarea cu privire la firmele de exercitiu/ intreprinderile simulate;

organizarea si functionarea firmelor de exercitiu, in special pentru acele domenii de pregatire profesionala in care curriculum-ul obligatoriu nu prevede aceasta activitate;

Infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi si cooperative ale economiei sociale simulate;

participarea cursantiilor la activitati ale firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate organizate la nivel multi-regional, national si transnational;

parteneriate pentru promovarea firmelor de exercitiu si a intreprinderilor simulate;

campanii de promovare a metodelor de invatare firma de exercitiu/intreprinderea simulata.

Activitatile neeligibile care contribuie la indeplinirea obiectivului proiectului (2000)

. Impozite si taxe fiscale;

. Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;

. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

. Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second - hand;

. Achizitionarea de teren/cladiri;

. Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport

in numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;

. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;

. TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv  suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din

Regulamentul (CE) nr.1698/2005;

. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate  contului euro APDRP;

. Contributia in natura;

. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare

. Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;

. Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;

. Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire in conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006

Rezultate anticipate (5000)

Prin realizarea centrului regional de formare,incluziune si dezvoltare a economiei sociale a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor "EQUAL PEOPLE", la standarde europene, orientate spre formarea si practica a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor din regiunea Vest, in activitati reale simulate in "organisme economice pilot", folosind ca si tehnica de implementare a pregatirii practice ciclu de viata al organismului economic, controlat printr-un sistem informatic, se va urmari cuprinderea in stagiile formare si de practica de cate 4 pana la 7 luni a minim 1000 practicanti anual. Mai mult, antrenarea in cadrul ciclului de viata al organismului economic a cursantilor va permite o pregatire buna a acestora, atfel incat sa poate face fata la cerintele si exigentele unui loc de munca in profilul in care se formeaza in contextul sistemului educational si formativ pe care il urmeaza. Practicantii au la dispozitie circa 15 de programe de formare si practica. In viitor se va urmari includerea in cadrul pregatirii si a altor programe de formare si practica, definind pentru fiecare in parte un ciclu de viata al organismului economic.

In proiectul de fata ne propunem sa consiliem persoanele defavorizate in privinta alelegrii gasirii unei formari si a unei cariere, in trei ani, intr-un centru regional de practica "EQUQL PEOPLE" 3200 de persoane in doua cicluri (960 de femei,800 de copii proveniti din familii cu mai mult de 2 copii sau familii monoparentale, 1440 tineri care au varsta de 18 ani proveniti din centre de plasament), din care estimam ca vor fi cuprinsi in programele de formare si practica circa 70%, respectiv 2240 tinerii/femei. Domeniile de activitate pe care le abordam in cadrul programelor de pregatire practica sunt de o mare diversitate si acopera o paleta larga de formari care fac obiectul pregatirilor din invatamantul liceal si respectiv universitar/politehnic. Pornind de la premiza unei foarte bune instruiri, cu tutori de cea mai buna calitate, consideram ca circa 70% din grupul tinta abordat in trei ani, adica circa 1568 persoane, la finalizarea studiilor, vom putea sa le asiguram un loc de munca la compania noastra sau la o companie colaboratoare.

Analizand costurile totale eligibile ale proiectului si numarul de persoane participante la practica rezulta un cost mediu pe persoana consiliata de 5000,65 lei, un cost mediu formarea practica in doi ani pe practicant de 9000 lei, precum si un cost mediu pe persoana integrata pe piata muncii 8700,90 lei.

Contextul proiectului (5000)

Includerea grupurilor vulnerabile pe piata muncii, formarea si pregatirea practica a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor proveniti din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor, in sistemul socialsi educational din Romania, este deficitara, in sensul ca programele de formare si pregatire practica prin lucrari si proiecte realizate in sistemul educational nu corespund cerintelor actuale ale operatorilor economici. In prezent, includerea sociala si oferta de formare si practica la orice nivel de educatie este limitata fie de resursele financiare reduse, fie de lipsa resurselor umane competente, fie de incapacitatea incluziunii sociale, fie de incapacitatea de a mentine ritmul accelerat al pietei si de a stabili colaborari pe termen lung cu parteneri externi care sa garanteze calitatea si profesionalismul programelor si materialelor de training. Beneficiarii ofertei (tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor,) se afla in situatia de a parasi centrele de plasament/parasi timpuriu scoala fara a absolvi un profil/specializare, pentru nu au posibilitatea financiara si nu sunt motivati si consiliati in vederea orientarii deoarece centrele din care provin, institutiile de stat si particulare nu sunt dispuse pentru ai sprijinii, si, care nu ofera o includere sociala si o formare si o pregatire practica orientata spre cerintele pietei muncii actuale si promovare a unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si respectarea la nivel general a drepturilor omului.. De cele mai multe ori programele de formare si practica raspund partial sau nesatisfacator la cerintele calitative ale pietei. In ciuda acestor neajunsuri, piata muncii se extinde in permanenta si are o dinamica din ce in ce mai mare. Potentialul de includere, educatie, cercetare si dezvoltare exista, chiar daca este insuficient sustinut. Necesitatea unei formari si a unei instruiri practice orientate si competitive este extrem de mare.

In acest context, respectiv subliniind dezvoltarea social economica semnificativa a Regiunilor de Vest, in ansamblu, in ultimii 5 ani, exista o piata semnificativa neacoperita in acest moment de oferte de formare si practica corespunzatoare .

Compania noastra abordeaza unui centru regional de consiliere, formare si practica a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor proveniti din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor "EQUAL PEOPLE Prioritatile regionale privind dezvoltarea resurselor umane din regiunile de Vest, in conformitate cu analiza SWOT, conduc la concluzia ca dinamica pietei fortei de munca este determinata de dinamica regionala care este sustinuta de existenta unor centre de invatamant care trebuie sa fie sutinute de agentii economici privati pentru furnizarea de forta de munca competitiva si utila pentru activitatile pe care le deruleaza acestia.. Contextul proiectului:

Includerea grupurilor vulnerabile pe piata muncii, formarea si pregatirea practica a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor, in sistemul socialsi educational din Romania, este deficitara, in sensul ca programele de formare si pregatire practica prin lucrari si proiecte realizate in sistemul educational nu corespund cerintelor actuale ale operatorilor economici. In prezent, includerea sociala si oferta de formare si practica la orice nivel de educatie este limitata fie de resursele financiare reduse, fie de lipsa resurselor umane competente, fie de incapacitatea incluziunii sociale, fie de incapacitatea de a mentine ritmul accelerat al pietei si de a stabili colaborari pe termen lung cu parteneri externi care sa garanteze calitatea si profesionalismul programelor si materialelor de training. Beneficiarii ofertei (tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor,) se afla in situatia de a parasi centrele de plasament/parasi timpuriu scoala fara a absolvi un profil/specializare, pentru nu au posibilitatea financiara si nu sunt motivati si consiliati in vederea orientarii deoarece centrele din care provin, institutiile de stat si particulare nu sunt dispuse pentru ai sprijinii, si, care nu ofera o includere sociala si o formare si o pregatire practica orientata spre cerintele pietei muncii actuale si promovare a unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si respectarea la nivel general a drepturilor omului.. De cele mai multe ori programele de formare si practica raspund partial sau nesatisfacator la cerintele calitative ale pietei. In ciuda acestor neajunsuri, piata muncii se extinde in permanenta si are o dinamica din ce in ce mai mare. Potentialul de includere, educatie, cercetare si dezvoltare exista, chiar daca este insuficient sustinut. Necesitatea unei formari si a unei instruiri practice orientate si competitive este extrem de mare.

In acest context, respectiv subliniind dezvoltarea social economica semnificativa a Regiunilor de Vest, in ansamblu, in ultimii 5 ani, exista o piata semnificativa neacoperita in acest moment de oferte de formare si practica corespunzatoare .

Compania noastra abordeaza unui centru regional de consiliere, formare si practica a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor proveniti din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor "EQUAL PEOPLE Prioritatile regionale privind dezvoltarea resurselor umane din regiunile de Vest, in conformitate cu analiza SWOT, conduc la concluzia ca dinamica pietei fortei de munca este determinata de dinamica regionala care este sustinuta de existenta unor centre de invatamant care trebuie sa fie sutinute de agentii economici privati pentru furnizarea de forta de munca competitiva si utila pentru activitatile pe care le deruleaza acestia..

Proiectul propus, este un instrument care asigura orientarea si coordonarea prioritatilor politicilor de ocupare la care statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa se alinieze. Practicantii vor fi organizati in 60 de "organisme economice pilot", in centrul regional de formare si de practica, cu activitati diferite, cum ar fi: activitati de inchiriere si leasing; activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice; activitati de informare, publicitate si marketing; activitati de elaborare software; activitati de cercetare-dezvoltare; activitati de contabilitate; activitati ale agentilor si brokerilor; activitati in domeniul turistic; activitati de design si estetica; tabere de creatie artistica; activitati de ingrijire pentru copii; activitati de arhivare; activitati multimedia; activitati de intermediere; activitati comerciale etc.

Fiecare organism economic pilot va parcurge etapele ciclului de viata al unui organism economic. Implementarea etapelor ciclului de viata se va face de cei 28 de practicanti, cu diferite forme de instruire si diferite specializari care, pe baza unei organigrame de personal realizate in prealabil, sa permita o buna functionare a organismului economic simulat. Diversitatea punerii impreuna a mai multor practicanti pentru realizarea unui obiectiv comun va permite asimilarea de catre acestia de cunostinte profesionale serioase si diverse. Diversitatea cunostintelor va fi determinata de diversitatea colaborarilor.

Pentru rezolvarea unor activitati auxiliare in raport cu activitatea de baza a organismului economic pilot se va apela la celelalte organisme economice pilot specializate in activitatile respective. In acest mod, mare parte dintre practicantii din centrele pilot vor trebui sa colaboreze intre ei.

Fiecare dintre practicanti va parcurge 1-3 stagii de practica, in functie de nivelul de pregatire in care se afla in momentul cooptarii in cadrul centrului. Tinerii/femeile care isi continua studiile pot sa continue parcurgerea stagiilor de practica in centrele noastre.

Justificarea necesitatii implementarii proiectului (5000)

O analiza atenta a programelor de integrare a grupurilor vulnerabile,de formare si pregatire existente conduce la concluzia ca integrarea,formarea practica este foarte putin reprezentata atat la nivel national, cat si la nivelul regiunilor Vest, ceea ce ne indreptateste sa promovam o incluziune, formare practica pentru grupurile tinta evidentiate si definite mai sus. Mai mult, acesta formare se face in contextul necesitatilor existente pe actuala piata a muncii prin implementarea ciclului de viata al organismelor economice.

Argumentul de baza pentru promovarea programelor de facilitarea accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si respectarea la nivel general a drepturilor omului, pregatire practica pentru a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protectie a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor este determinat de urmatoarele probleme legate de integrarea grupurilor vulnerabile: (1) exista multi tineri care dupa implinirea varstei de 18 ani trebuie sa paraseasca centru de plasament , aflanduse intr-o situatie precara si o excludere sociala , tinerii care provin din familii care nu isi permit sa ii sustina pentru a putea continua stidiile sau sa isi faca o specializare, femei care pana in momentu de fata nu au avut un loc de munca si o pregatire , (2) cei care sunt incadrati in domeniul in care s-a facut pregatirea trebuie sa fie instruiti o perioada de catre angajatori pentru a putea sa faca fata sarcinilor pe care le au de indeplinit la un loc de munca; (3) exista o parte dintre absolventi care urmeaza o alta pregatire cu speranta ca vor beneficia de o formare mai buna, dar acestia in realitate nu corespundeau vocational domeniului pentru care s-a produs instruirea; (4) foarte multi dintre tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor nu participa la procesul de formare si instruire, ca urmare a faptului ca exista inca foarte multe abordari exclusiv teoretice a caror utilitate practica si lucrativa nu o intrevad sau chiar nu li se explica; (5) incapacitatea structurilor de educatie de a se adapta rapid la nevoile in continua modificare ale pietei de munca, structura de productie care a suferit o serie de modificari in ultimii ani, cu o rata de crestere in sectorul serviciilor, dar care nu va prezenta o scadere dramatica a sectorului primar fata de standardele europene etc.

Resurse alocate pentru implementarea proiectului (3500)

Activitatea centrului regional de formare,incluziune si dezvoltare a economiei sociale a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor "EQUAL PEOPLE" presupune utilarea corespunzatoare a unor spatii inchiriate/ achizitionate, in care sa se organizeze organismele economice pilot destinate formarii si instruirii practice, care vor fi utilate in conformitate cu standardele europene. Spatiile organizate pentru formarea si practica a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor pot fi partajate in comun de mai multe echipe de formare si practica in intervale de timp diferite. Astfel in centru regional de practica se vor asigura minimum 5 sali pentru activitati practice cu o capacitate de 14-28 persoane fiecare. Aceste sali vor fi partajate in compartimente ale organismului economic simulat.

Asigurarea dotarilor centrului de formare si practica va fi determinata de activitatile organismelor economice pilot care activeaza in centrele de practica regionale respective. Dotarile pot fi clasificate in dotari comune si respectiv dotari specifice. Dotarile comune vor conta in mobilier adecvat si dotari de comunicatie moderne. In fiecare centru de practica va fi realizata o solutie IBM BladeCenter cu 40 de terminale "thin client".

In centru regional de consiliere,formare si practica va functiona o echipa de 5-10 tutori care pregatesc programele de formare si practica si o echipa de cate 3 psihologi pentru consilierea si orientarea profesionala a practicantilor.

Pentru fiecare din activitatile organismelor economice pilot se vor asigura materialele necesare desfasurarii activitatilor.

In contextul activitatilor practice o parte dintre resursele centrului de practica vor fi realizate de catre practicanti, cum ar fi: materialele de promovare si desiminare a activitatilor centrelor de practica regionale, software-ul pentru gestiunea programelor de practica, intretinerea permanenta a site-ului centrelor de practica, crearea unei baze cu agenti economici interesati de angajarea absolventilor, organizarea targului absolventilor etc.

Se va realiza software-ul pentru gestiunea si desiminarea scolaritatii folosind tehnici WEB cu baze de date. Software-ul va avea o serie de utilitati, va fi folosit la contactarea firmelor in vederea organizarii schimburilor de informatii privitoare la dinamica de pe piata muncii, va fi utilizat la organizarea targului de forta de munca, in baza datelor de contact din baza de date vor fi trimise comunicatele, editiile lunare ale newsletter-ului electronic s.a.m.d.

Dimensiunea maxima a grupelor de practica dintr-un organism simultat va fi de maximum 28 persoane. Activitatea organismelor simulate se va derula conform unei planificari prealabile care se poate face atat in week-end cat si in vacantele practicantilor. Se va urmari ca aceasta activitate sa cuprinda mimimum 120 de ore de practica pe stagiu de practica anual.

Managementul proiectului (8000)

Pentru implementarea cu succes a proiectului de fata este necesara o organizare eficienta si echilibrata a sarcinilor ce deriva din derularea activitatilor pe care le-am prevazut. Persoanele implicate in managementul proiectului sunt:

Managerul de proiect, care coordoneaza toate activitatile proiectului si urmareste implementarea lor, prin managerii centrul regional de formare si practica (3), colaboreaza cu autoritatea contractanta, verifica permanent stadiul de implementare al proiectului, colaboreaza cu responsabilii juridici (avocati sau juristi) (3), precum si cu responsabilii financiari din centrul regional de formare si practica (3).

Asistent managerii de proiect pentru consiliere si selectie (3), care se ocupa de intreaga problematica legata de campaniile de recrutare a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor constand din: promovarea activitatilor centrului de formare si practica, organizarea activitatii de consiliere, desfasurarea procesului de selectie, intocmirea dosarului persoanelor selectate pentru includerea acestora in programele de practica. Acestia sunt psihologi cu experienta in domeniu, cu experienta teoretica si practica pe problematici dintre cele mai diverse, capabili sa organizeze si sa gestioneze corespunzator activitatile.

Asistent managerii de proiect pentru programele de formare si practica (3), care se ocupa de organizarea procesului de formare si practica constand din: selectia si formarea managerilor, organizarea procesului de elaborare a programelor de formare si practica conform ciclului de viata al organismelor economice si a documentatiilor specifice fiecarui nivel de pregatire practica, organizarea activitatii de pregatire practica in sensul formarii grupelor mixte de cursanti, a planificarii desfasurarii activitatilor, a organizarii "organismelor pilot", urmarirea modului in care se realizeaza activitatile si a modului in care se elaboreaza proiectele, pentru derularea efectiva a activitatilor si asimilarea buna de catre participanti a procedurilor.

Asistent managerii de proiect pentru orientarea si plasarea practicantilor (3), se ocupa de organizarea plasarii tinerilor/femeilor practicanti in specializari din invatamantul superior pentru care au vocatie si aspiratie si a tinerilor/femeilor in locuri de munca pentru care s-au pregatit sau pentru demararea unei afaceri proprii. Activitatea lor consta din: identificarea celor mai bune oportunitati pentru practicanti in sensul includerii lor atat in compania noastra cat si in alte companii/organizatii care doresc tineri cu experienta practica si cu competente in utilizarea procedurilor care se deruleaza efectiv intr-o organizatie reala, organizarea unui targ al absolventilor, organizarea asistentei pentru tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor in scopul consolidarii motivatiei pentru participarea la educatie si formare profesionala cat si in vederea integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Acestia sunt specialisti cu activitate in domeniul privat, cu calitati managerile pentru organizarea colaborarilor si cunoasc foarte bine fluxurile din sistemele informationale pentru pregatirea fortei de munca cat si in vederea integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Se vor realiza standarde de orientare, selectie, formare, practica si plasare a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusive din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor, iar la constatarea de vicii de procedura in desfasurarea activitatilor sau, in lipsa acestora, periodic, dar cel putin o data pe trimestru, managerul de proiect va efectua sau va desemna persoane autorizate sa efectueze un audit intern al procedurilor.

Metodologia de implementare (8000)

Medodologia de implementare a proiectului se bazeaza pe tehnici specifice proiectului de fata pe care le vom defini in continuare.

Pentru recrutarea persoanelor se i-au in vedere demersuri specifice fiecareia dintre categoriile grupului tinta, astfel:

GT1. Pentru recrutarea tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului se va derula o campanie de recrutare in centrele de plasament , incheindu-se intelegeri pentru formarea practica si incluziunea sociale a tinerilor , pornind de la ideea unei diversitati de profile de formare.

GT2. Recrutarea copiilor proveniti din familii cu mai mult de 2 copii sau familii monoparentale se va derula in scolii/universitatii incheindu-se intelegeri pentru formarea practica si incluziunea sociale a tinerilor , pornind de la ideea unei diversitati de profile de formare.

GT3. Pentru recrutarea femeilor se va derula o campanie de recrutare folosind informatiile de la Centrul de evidenta a populatiei, incheindu-se intelegeri pentru formarea practica si incluziunea sociale a tinerilor , pornind de la ideea unei diversitati de profile de formare.

GT4. Manageri,consilierii vor fi recrutati din randul persoanelor cu experienta in profesie, care sa poata sa transmita practicantilor din experienta lor, astfel incat rezultatele sa fie cele scontate.

Perioadei de recrutare ii urmeaza perioada de orientare si selectie, in contextul careia se aplicara teste vocationale pentru identificarea abilitatilor fiecarei persoane recrutate, constituirea unei fise individuale si realizarea grupelor mixte de practica.

Tehnica de pregatire practica prevazuta in cadrul proiectului se bazeaza pe ciclul de viata al organismelor economice. Definim ciclul de viata al organismului economic ca fiind format din totalitatea etapelor pe care le parcurge un organism economic, de-a lungul intregii existente, pe baza unei activitati concrete, pentru a se mentine in functiune si pentru a face fata permanenta dinamicii domeniului in care activeaza sau doreste sa activeze. Fiecare organism, parcurge de-a lungul existentei mai multe etape esentiale, respectiv: etc), si prin definirea clara a parametrilor activitatii pe care trebuie sa o desfasoare pe baza unui plan de afaceri si in contextul activitati a obtinerii tuturor autorizatiilor necesare derularii efective acesteia.


E2. Etapa derularii activitatii, in contextul careia isi se deruleaza efectiv activitatea conform planului de afaceri, orientata spre un anumit domeniu. Aceasta etapa presupune o abordare efectiva a activitatii conform planului de afaceri.

E3. Etapa analiza / reorganizare, urmeaza primelor doua etape care presupun efectiv "punerea in functiune" a afacerii. Se realizeaza o analiza permanenta a evolutiei activitatii si o confruntare permanenta cu planul de afaceri, si mai ales cu bugetul planificat.

E4. Etapa dizolvare / radiere presupune incetarea activitatii organismului economic din varii motive. In acest context sunt importante de asimilat procedurile in care se poate realiza aceasta etapa.

Etapele E1, E2, E3 pot sa suporte de-a lungul existentei unui organism mai multe cicluri, aceasta ciclicitate fiind determinata de dinamica economiei si a activitatilor care se manifesta la nivelul acesteia.

Tehnica de plasare a fortei de munca formate consta din abordarea succesiva a urmatoarelor etape:

P1. Identificarea necesitatilor actuale ale companiilor care opereaza in piata si necesitatile acestora. O parte dintre practicanti, care manifesta seriozitate vor fi incadrate chiar in compania noastra.

P2. Identificarea oportunitatilor de afaceri, pentru cei ce sunt pregatiti pentru a gestiona o afacere (proprie).

P3. Plasarea practicantilor se va face prin organizarea unui targ al absolventilor, la care sa fie invitati principalii actori de pe piata muncii s.a.m.d. Persoanele vor fi asistate in vederea obtinerii unui loc de munca pe masura rezultatelor pregatirii lor.

P4. Dupa plasare, se va urmari modul in care persoanele care au fost formate in cadrul proiectului " EQUAL PEOPLE" evolueaza pe piata muncii.

Graficul activitatilor proiectului

Activitatea

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A1.8

A1.9

Anul 1

A1.1: Asigurarea infrastructurii centrului zonal "" EQUAL PEOPLE" constand din spatii si dotari specifice programelor de formare si practica.

A1.2: Incheierea acordurilor cu institutiile si tutorii, persoanele in cauza (centre de plasament, parinti, femei) pentru realizarea programelor de formare si practica in concordanta cu programele de pregatire .

A1.3: Cooptarea, pe baza acordurilor, a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor ce constituie grupul tinta al programului de fata .

A1.4: Pregatirea programelor de formare si practica pentru "organisme economice pilot" prin respectarea programelor de pregatire a specifice institutiilor de invatamant din care provin practicantii .

A1.5: Organizarea activitatii centrului zonal de formare si practica .

A1.6: Elaborarea si realizarea materialelor suport pentru stagiile de practica in echipe mixte, care sa permita o simulare buna a unui organism economic.

A1.7: Consilierea si orientarea profesionala a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor de catre psihologi, prin folosirea de evaluari motivationale si vocationale.

A1.8: Formarea personalului din intreprindere desemnat pentru a indeplini activitatea de manager pentru practicantii din cadrul "organismelor economice pilot"

A1.9 Campanii de promovare si constientizare a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor pentru cooptarea acestora in stagiii de formare si practica.

Anul 2

Activitati

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6

A2.7

A2.1: Derularea stagiilor de forma si practica .

A2.2: Evaluarea rezultatelor obtinute de cursanti in cadrul stagiilor de formare si practica, prin proiecte realizate in grup, ca rezultat al derularii practicii in "organismele economice pilot" .

A2.3. Consilierea si orientarea/reorientarea profesionala a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor dupa parcurgerea stagiului anterior de formare si practica, pe baza optiunilor exprimate de catre acestia .

A2.4 Campanii de promovare si constientizare a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor pentru cooptarea acestora in stagiii de formare si practica .

A2.5: Evaluarea programelor de formare si practica derulate in stagiul anterior si elaborarea si realizarea noilor programe de formare si practica .

A2.6: Analiza modului de organizare a centrului zonal de practica si reorganizarea prin eliminarea deficientelor inregistrate in stagiul anterior .

A2.7: Analiza materialelor suport folosite si eliminarea deficientelor constatate.

Anul 3

Activitati

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A3.5

A3.6

A3.7

A3.8

A3.9

A3.10

A3.1 Campanii de promovare si constientizare a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor pentru cooptarea acestora in stagiii de formare si practica .

A3.2: Derularea stagiilor de formare si practica .

A3.3: Evaluarea rezultatelor obtinute de cursanti in cadrul stagiilor de formare si practica, prin proiecte de diploma/licenta, ca rezultat al derularii practicii in "organismele economice pilot" .

A3.4. Consilierea si orientarea/reorientarea profesionala a tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalzat de protective a copilului/copiilor provenite din familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv din familii monoparentale/persoane care au parasit timpuriu scoala /femeilor dupa parcurgerea stagiului anterior de formare si practica, pe baza optiunilor exprimate de catre acestia .

A3.5: Diseminarea rezultatelor prin includerea realizarilor in link-urile unui site propriu .

A.3.6: Identificarea de agenti economici interesati pentru absolventii pregatiti in cadrul programelor " EQUAL PEOPLE " .

A3.7: Crearea unei baze de date cu absolventii pregatiti .

A3.8: Formularea de recomandari inspre potentialii angajatori .

A3.9: Sprijinirea absolventilor in formularea si prezentarea ofertelor de munca inspre potentialii angajatori .

A3.10: Organizarea unui targ al absolventilor in vederea plasarii acestora la agentii economici interesati.

Date financiare

Pachetul de finantare a proiectului

Anul I

Anul II

Anul III

Total

Resurse umane

Participanti

Alte tipuri de costuri

Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

Total costuri directe (1+2+3)

Total cheltuieli generale de administratie

Valoarea eligibila a proiectului (5+6)

Din care activitati transnationale

Contributia solicitantului

Asistenta financiara nerambursabila solicitata (7-9)

Valoarea neeligibila a proiectului

Valoarea totala a proiectului (7+11)

Justificare si detaliere buget (7000)

Cheltuieli de pregatire totale pe cei 3 ani-901925/lei, s-au efectuat pregatirea unui proiect ethnic in valoare de 34,400lei,s-au efectuat 2 statistici,2 cercetari,2baze de date care au costat 6.450lei fiecare, au fost necesare 10 avize, o bucata costand 215lei, au avut loc 10 intalniri de pregatire cu partenerul pentru care s-a cheltuit 645lei pe intalnire,au fost necesare 10 deplasari pentru care s-a cheltuit 430lei pe deplasare,a fost necesara traducerea a 100 de pagini, traducerea unei pagini costand 43lei, au avut loc 5 intalniri de consultanta externa, fiecare costand 752,50lei.

Cheltuieli de personal totale pe cei 3 ani-260278,7lei, managerul de proiect are un contract pe 36 luni, avand salariul lunar de 4300lei, asistentul de proiect este angajat cu un contract de 36 luni, avand salariul lunar de 1720lei, managerul financiar are un contract pe 36 luni, avand salariul lunar de 2150lei,s-a incheiat un contract pe 36 luni cu expertul, care are salariul lunar de 2150lei.au fost angajate cadre didactice 10 pentru instruire cu un contract pe 30 de luni,cu un salaru de 1720lei/luna si 5 asistenti cu un salar de 10200lei/luna.

Cheltuieli de deplasare totale pe cei 3 ani-2494olei,s-au decontat 5000 de bilete de tren, valoarea unui bilet fiind de 12.9lei, s-au decontat 10000 de bilete pentru transportul local, valoarea unui bilet fiind de 8.6lei ,s-a decontat cazarea pentru 600 de persone pentru 30 de zile in valoare de 64,5lei, s-a decontat masa pentru 1000 de personae in valoare de 21,5lei/zi.

Cheltuieli cu servicii externe totale pe cei 3 ani-903000lei, au fost angajate 3 persoane pentru supravegherea tehnica, fiecare persoana avand salariul de 4300lei, s-au realizat 10 bucati de expertize tehnice si financiare, fiecare avand pretul de 2150lei,au avut loc 5 evenimente, in urma carora s-au cheltuit 8600lei pe eveniment, a fost necesara realizarea a 2000 bucati de materiale publicitare (flayere), o bucata avand pretul de 4,3lei, au fost realizata o pagina web in valoare de 4300lei.

Cheltuieli cu achizitia de echipamente totale pe cei 3 ani-3528,365lei, S-au achizitionat:  - 5 bucati video-proiectoare, pretul unitar fiind de 5160lei, 5 bucati suport video-proiector, pretul unitar fiind de 86lei, 10 bucati cablu video-proiector, pretul unitar fiind de 43lei, - 50 bucati corpuri de iluminat, pretul unitar fiind de 86lei , 40 bucati prize curent, pretul unitar fiind de 4.3lei, 60 bucati prize de retea, pretul unitar fiind de 4.3lei, 29 bucati ferestre, pretul unitar fiind de 2580lei,- 29 bucati jaluzele, pretul unitar fiind de 430lei, -100 bucati mese, pretul unitar fiind de 215lei, - 1 bucata masa de conferinta, pretul fiind de 860lei; 3 bucati birouri pentru managerii de proiect, pretul unitar fiind de 860lei, - 215 bucati scaune, pretul unitar fiind 86lei, 3 bucati scaune manager, pretul unitar fiind de 258lei, 3 bucati dulapuri pentru manager, pretul unitar fiind de 215lei, 6 bucati dulapuri tip raft, pretul unitar fiind de 430lei, - 10 bucati cuiere, pretul unitar fiind de 43lei, 7 bucati table scris, pretul unitar fiind de 43olei, 7 bucati flipchart-uri, pretul unitar fiind de 129lei, 4 bucati aviziere pluta, pretul unitar fiind de 107.5lei, 10 bucati cosuri gunoi, pretul unitar fiind de 21.5lei,10 bucati usi, pretul unitar fiind de 430lei, 4 bucati usi termopan, pretul unitar fiind de 860lei, 54 bucati calculatoare, pretul unitar fiind de 860lei, - 22 bucati laptop-uri, pretul unitar fiind de 1290lei, - 1 bucata PC-Server, pretul fiind de 8600lei, 1 bucata router, pretul fiind de 129lei,- 4 bucati switch-uri, pretul unitar fiind de 129lei, - 1 bucata xerox, pretul fiind 2150lei,5 bucati multifunctionale HP, pretul unitar fiind de 645lei, - 7 bucati capsatoare, pretul unitar fiind de 21.5lei, bucati perforatoare, pretul unitar fiind de 21.5lei, 7 bucati suporturi pix, pretul unitar fiind de 21.5lei , 200 bucati pixuri, pretul unitar fiind de 4.3lei, 500 bucati markere, pretul unitar fiind de 8.6lei, 500 bucati cutii foi A4, pretul unitar fiind de 8.6lei,); - 100 bucati cutii folie A4, pretul unitar fiind de 12,9lei, - 400 bucati bibliorafturi A4, pretul unitar fiind de 8.6lei,- 400 bucati role saci menajeri, pretul unitar fiind de 8.6lei, 300 bucati consumabile xerox, pretul unitar fiind de129lei, 60 bucati consumabile multifunctionale, pretul unitar fiind de 21.5lei, 30bucati hartie flipchart, pretul unitar fiind de 8.6lei, 500 m mocheta, pretul unitar fiind de 21.5lei, 100 l adeziv mocheta, pretul unitar fiind de 12.9lei - 100 l vopsea lavabila, pretul unitar fiind de 12.9lei, 100 m hartie abraziva, pretul unitar fiind de 43lei, 4 aparate aer conditionat, pretul unitar fiind de 1290lei, 500 m cablu retea, pretul unitar fiind de 8.6lei.

Cheltuieli de investitii totale pe cei 3 ani-1075000lei s-au cheltuit pentru renovarea a 500 mp a cladirii inchiriate si a infrastructurii acesteia, pretul unui mp fiind 215lei.

Costuri financiare totale pe cei 3 ani-3229300, pentru conturile bancare se cheltuiesc lunar 3440lei, s-au efectuat 3 taxe de consultanta juridica si 4 taxe notariale, fiecare costand 430lei, s-au incheiat prime de asigurare lunare pentru imobil si bunuri in valoare de 2150lei,sunt necesare expertize tehnice si financiare lunare, a 2150lei fiecare, pe parcursul unui an calendaristic se platesc lunar 3010lei pentru audit.

Cheltuieli administrative totale pe cei 3 ani-3870000lei ,se efectueaza plati lunare de 10750lei pentru cheltuielile administrative (apa, curent, internet, telefon, caldura).

Indicatori

Indicatori

OUTPUT

O1. Numarul de tinerilor/femeilor sprijiniti in includerea sociala si economica 1760

O2. Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera 1560

O3. Numar de participanti la formare si practica pentru o integrare sociala si economica 2240

O4. Numar de persoane care beneficiaza de consiliere/orientare-includere si dezvoltarea sociala 3200

O5. Numarul de studii, analize, rapoarte, strategi - includerea si dezvoltarea sociala si economica 20

O6. Numarul parteneriatelor incheiate pentru formare, schimb de experienta si bune practici- includerea si dezvoltarea sociala si economica. 30

INPUT

R1. Ponderea tinerilor/femeilor sprijiniti in includerea si dezvoltarea sociala si economica care au obtinut un loc de munca sau au participat activ la cursuri ulterioare 2240

R2. Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au gasit un loc de munca - includerea si dezvoltarea sociala 1568

R3. Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile - includerea si dezvoltarea sociala 592

R4. Parteneri transnationali implicati in proiect - includerea si dezvoltarea sociala

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.