Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

L 19/2000 (L pensiilor) modificata

-anterior : L 3/1977 care a functionat pana in 2000 (diferit de somaj, care a fost reglementat pt I data in ?)

L 3/77 : --beneficiari (asigurati)= numai salariatii in principiu (majoritatea oamenilor ce lucrau erau salariati: existau si cooperatii mestesugaresti etc, dar foarte rar)

--nu se prevedea luarea in considerare a perioadelor lucrate in alte tari.

--nici cetatenii straini, chiar daca lucrau in Romania, nu beneficiau de transferul drepturilor castigate

--contributia la pensii se platea in intregime de catre angajator si era diferentiata in functie de grupele de munca (conditiile de munca)--se platea contributia la pensia suplimentara (tot obligatorie, cu acelasi regim)

--cota de contributie se calcula la venitul salarial in intregime (azi exista un plafon iar daca vrei sa te asiguri pt intreg venitul exista sistemul privat de pensii)

--varsta standard de pensionare era 62 de ani pt barbati si 57 femei si salariatii se puteau pensiona la cerere la 60-65 barbati si 55 femei.

--vechimea necesara pt obtinerea unei pensii- 30 ani barbati si 25 de ani femei.

--baza de calcul pt cuantumul pensiei= veniturile salariale ale acelui salariat pe 5 ani consecutivi din ultimii 10 anteriori pensionarii la alegerea salariatului la media acestor venituri se aplica o cota procentuala diferentiata in functie de vechimea veniturilor si grupa de munca.

L 19/2000 : --reglementeaza un cerc mai larg de beneficiari - nu numai salariatii ci atat persoanele care au raporturi asimilate celor de munca, cat si persoanelor care nu au raporturi de munca. (functionarii, magistratii, demnitarii)=> orice persoana se poate asigura pe baza de contr de asigurare (asigurare facultativa).

--L instituie o alta baza de calcul si o alta formula de calcul - pt pensii se iau in considerare veniturile asigurate din tot stagiul de cotizare, nu o anumita perioada din acest stagiu.

--se reglementeaza noi drepturi de asigurari sociale (indemnizatia de maternitate, de incapacitate temporara de munca/ de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani etc.)

--a fost creata Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de asigurari sociale care e institutia ce administreaza fondul public de pensii (tot ce inseamna asigurari sociale cu exceptia somajului si sanatate; asistenta sociala se plateste tot de la buget pt ca nu se contribuie pt a se plati) --obiectivul L: a incercat sa asigure o echitate mai mare in stabilirea drepturilor de asigurari sociale + a incercat sa asigure o stabilitate financiara a sistemului prin faptul ca a instituit un fond separat administrat de o institutie autonoma, iar bugetul de stat garanteaza deficitul bugetului asigurarilor sociale (nu se intampla la fondurile private)

--sistem obligatoriu in continuare

Principiile L 19/ 2000

1. principiul unicitatii - statul organizeaza si garanteaza sistemul public/ de pensii bazat pe aceleasi norme de drept. => nu numai ca reglementeaza toate pensiile si alte drepturi de asigurari sociale care se platesc din acelasi fond, dar regimul juridic aplicabil este acelasi.

2. principiul egalitatii - consecinta a princ unicitatii, presupune un tratament nediscriminatoriu pt toti participantii la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, in ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de L.

3. principiul solidaritatii sociale - participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pt prevenirea, limitarea, inlaturarea riscurilor sociale prevazute de L.

4. principiul obligativitatii - persoanele fizice si juridice au conform L obligatia de a participa la sistemul public si beneficiaza de drepturi numai daca au contribuit.

5. principiul contributivitatii - fondul de asigurari sociale se constituie pe baza contributiei datorate de persoanele fizice si juridice in drepturile de asigurari sociale se cuvin in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite.6. principiul repartitiei - fondurile de asigurari sociale realizate intr-un anumit moment se redistribuie pt plata obligatiilor ce revin sistemului public in momentul prestarii.

7. principiul autonomiei - presupune administrarea de sine-statatoare a sistemului public de pensii, prin Casa Nationala de Pensii; Romania a optat pt sistemul de organisme specializate pe categorii de riscuri (nu fiecare risc de o anumita institutie)

Beneficiarii (categoriile de persoane asigurate)

=persoanele fizice, cetateni romani/ straini/ apatrizi, pe perioada in care au conform L domiciliul/ resedinta in Romania.

-conform art 5 L 19/2000, in sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul L, urmatoarele categorii de persoane: --1. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca: functionarii publici

--2. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative, judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti. In prima categorie intra: parlamentarii, demnitarii, magistratii etc.

--3. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor de somaj (NU intra aici cei care primesc plati compensatorii din fondurile unitatii, pt ca nu intra in programul RICOP, in cazul carora platile se fac din fondul de somaj) --4. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic

echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care se afla in una din situatiile urmatoare:

-asociat unic, asociati comanditari sau actionari

-administratori, manageri care au incheiat contracte de administrare sau de management (contract de mandat)

-membrii asociatiilor familiale: persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente (L 507/ 2002: in ambele cazuri se obtine autorizatie emisa de primar)

-persoanele angajate in institutii internationale, daca nu sunt asigurati ai acestora

-alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

--5. persoanele care realizeaza prin cumul veniturile brute pe an calendaristic echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute si care se regasesc in 2 sau mai multe din situatiile mentionate anterior (la punctul 4)

Pt conventiile civile nu se platesc asigurari=>sunt venituri ocazionale, nu permanente

--6. asigurare facultativa- se pot asigura in sistemul public pe baza de contr de asigurare: - persoanele care nu se regasesc in nici una din situatiile mentionate mai sus - persoanele care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public -persoanele care nu se afla intr-o perioada asimilata stagiului de cotizatie -persoanele care nu sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

PROBLEMATICA PERSOANELOR VARSTNICE DIN COMUNITATILE RURALE ALE MUNTILOR APUSENI
Copiii si nevoile lor
POLITICI SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI
PROTECTIA SOCIALA A PERSOANELOR VARSTNICE IN CENTRE DE TIP REZIDENTIAL
Ocrotirea sociala a copilului. Perspectiva istorica.
STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD
REINTEGRAREA SOCIALA A CONSUMATORULUI DE DROGURI
ROLUL ASISTENTEI SOCIALE IN CONSOLIDAREA NUCLEULUI FAMILIALTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu