Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale


SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

L 19/2000 (L pensiilor) modificata

-anterior : L 3/1977 care a functionat pana in 2000 (diferit de somaj, care a fost reglementat pt I data in ?)

L 3/77 : --beneficiari (asigurati)= numai salariatii in principiu (majoritatea oamenilor ce lucrau erau salariati: existau si cooperatii mestesugaresti etc, dar foarte rar)

--nu se prevedea luarea in considerare a perioadelor lucrate in alte tari.

--nici cetatenii straini, chiar daca lucrau in Romania, nu beneficiau de transferul drepturilor castigate

--contributia la pensii se platea in intregime de catre angajator si era diferentiata in functie de grupele de munca (conditiile de munca)--se platea contributia la pensia suplimentara (tot obligatorie, cu acelasi regim)

--cota de contributie se calcula la venitul salarial in intregime (azi exista un plafon iar daca vrei sa te asiguri pt intreg venitul exista sistemul privat de pensii)

--varsta standard de pensionare era 62 de ani pt barbati si 57 femei si salariatii se puteau pensiona la cerere la 60-65 barbati si 55 femei.

--vechimea necesara pt obtinerea unei pensii- 30 ani barbati si 25 de ani femei.

--baza de calcul pt cuantumul pensiei= veniturile salariale ale acelui salariat pe 5 ani consecutivi din ultimii 10 anteriori pensionarii la alegerea salariatului la media acestor venituri se aplica o cota procentuala diferentiata in functie de vechimea veniturilor si grupa de munca.

L 19/2000 : --reglementeaza un cerc mai larg de beneficiari - nu numai salariatii ci atat persoanele care au raporturi asimilate celor de munca, cat si persoanelor care nu au raporturi de munca. (functionarii, magistratii, demnitarii)=> orice persoana se poate asigura pe baza de contr de asigurare (asigurare facultativa).

--L instituie o alta baza de calcul si o alta formula de calcul - pt pensii se iau in considerare veniturile asigurate din tot stagiul de cotizare, nu o anumita perioada din acest stagiu.

--se reglementeaza noi drepturi de asigurari sociale (indemnizatia de maternitate, de incapacitate temporara de munca/ de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani etc.)

--a fost creata Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de asigurari sociale care e institutia ce administreaza fondul public de pensii (tot ce inseamna asigurari sociale cu exceptia somajului si sanatate; asistenta sociala se plateste tot de la buget pt ca nu se contribuie pt a se plati) --obiectivul L: a incercat sa asigure o echitate mai mare in stabilirea drepturilor de asigurari sociale + a incercat sa asigure o stabilitate financiara a sistemului prin faptul ca a instituit un fond separat administrat de o institutie autonoma, iar bugetul de stat garanteaza deficitul bugetului asigurarilor sociale (nu se intampla la fondurile private)

--sistem obligatoriu in continuare

Principiile L 19/ 2000

1. principiul unicitatii - statul organizeaza si garanteaza sistemul public/ de pensii bazat pe aceleasi norme de drept. => nu numai ca reglementeaza toate pensiile si alte drepturi de asigurari sociale care se platesc din acelasi fond, dar regimul juridic aplicabil este acelasi.

2. principiul egalitatii - consecinta a princ unicitatii, presupune un tratament nediscriminatoriu pt toti participantii la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, in ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de L.

3. principiul solidaritatii sociale - participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pt prevenirea, limitarea, inlaturarea riscurilor sociale prevazute de L.

4. principiul obligativitatii - persoanele fizice si juridice au conform L obligatia de a participa la sistemul public si beneficiaza de drepturi numai daca au contribuit.

5. principiul contributivitatii - fondul de asigurari sociale se constituie pe baza contributiei datorate de persoanele fizice si juridice in drepturile de asigurari sociale se cuvin in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite.

6. principiul repartitiei - fondurile de asigurari sociale realizate intr-un anumit moment se redistribuie pt plata obligatiilor ce revin sistemului public in momentul prestarii.

7. principiul autonomiei - presupune administrarea de sine-statatoare a sistemului public de pensii, prin Casa Nationala de Pensii; Romania a optat pt sistemul de organisme specializate pe categorii de riscuri (nu fiecare risc de o anumita institutie)

Beneficiarii (categoriile de persoane asigurate)

=persoanele fizice, cetateni romani/ straini/ apatrizi, pe perioada in care au conform L domiciliul/ resedinta in Romania.

-conform art 5 L 19/2000, in sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul L, urmatoarele categorii de persoane: --1. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca: functionarii publici

--2. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative, judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti. In prima categorie intra: parlamentarii, demnitarii, magistratii etc.

--3. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor de somaj (NU intra aici cei care primesc plati compensatorii din fondurile unitatii, pt ca nu intra in programul RICOP, in cazul carora platile se fac din fondul de somaj) --4. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic

echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care se afla in una din situatiile urmatoare:

-asociat unic, asociati comanditari sau actionari

-administratori, manageri care au incheiat contracte de administrare sau de management (contract de mandat)

-membrii asociatiilor familiale: persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente (L 507/ 2002: in ambele cazuri se obtine autorizatie emisa de primar)

-persoanele angajate in institutii internationale, daca nu sunt asigurati ai acestora

-alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

--5. persoanele care realizeaza prin cumul veniturile brute pe an calendaristic echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute si care se regasesc in 2 sau mai multe din situatiile mentionate anterior (la punctul 4)

Pt conventiile civile nu se platesc asigurari=>sunt venituri ocazionale, nu permanente

--6. asigurare facultativa- se pot asigura in sistemul public pe baza de contr de asigurare: - persoanele care nu se regasesc in nici una din situatiile mentionate mai sus - persoanele care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public -persoanele care nu se afla intr-o perioada asimilata stagiului de cotizatie -persoanele care nu sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.