Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Servicii sociale la nivel comunitar

Servicii sociale la nivel comunitar
Servicii sociale la nivel comunitar

Fiind un grup social cu risc ridicat de saracie, familia monoparentala este sprijinita de stat cu masuri speciale de sustinere cum ar fi: cresterea rolului familiei in societate, diminuarea numarului de familii sarace dezmembrate si monoparentale. Potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica in Romania sunt in jur de 500 de mii de familii monoparentale, ceea ce reprezinta aproximativ 7% din numarul total de familii. Acest tip de familie are ca sprijin alocatiile lunare de sustinere, masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale sustinute de Legea nr. 116/2002, scutirea sau diminuarea contributiilor datorate pentru serviciile acordate in crese, gradinite sau alte tipuri de servicii acordate in institutii de zi sau semirezidentiale, acordarea cu prioritate a serviciilor cantinei de ajutor social, accesul cu prioritate in centre de zi pentru copiii de varsta scolara si asigurarea de servicii de ingrijire de tip rezidential sau la domiciliu. De asemenea, mai au acces la servicii de informare si consiliere gratuita cu privire la drepturile de protectie si asistenta sociala, accesul la o locuinta corespunzatoare sau in regim de urgenta, acordarea de catre primar de ajutoare in bani sau in natura acestor familii care sunt in situatia de a fi evacuate din locuinte sau in alte situatii stabilite prin hotararea Consiliului Local, asigurarea cu prioritate de catre Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca a serviciilor de consiliere si mediere a muncii, accesul la un loc de munca adecvat. Si, in fine, pentru parintele singur care lucreaza in baza unui contract individual de munca sau in baza unui raport de serviciu posibilitatea stabilirii, cu acordul angajatului, a unui program individual de munca, in conditiile legii, care sa-i permita sa-si creasca in conditii cat mai bune copiii.Dreptul familiilor monoparentale la alocatia lunara de sustinere se face in baza dovezilor justificative cu privire la veniturile nete lunare care trebuie sa fie sub nivelurile calculate pe baza valorii cosului minim de consum lunar stabilit in conditiile legii, si se acorda pe baza de cerere adresata primarului din raza teritoriala a domiciliului solicitantului. Pentru a se stabili dreptul la aceasta alocatie se iau in calcul venitul net lunar al familiei monoparentale care cuprinde veniturile realizate in luna anterioara inregistrarii cererii, in cazul in care se supun impozitarii lunare, veniturile medii lunare realizate in anul precedent, venituri din drepturi de asigurari sociale de stat si din obligatiile legale de intretinere. Titularul alocatiei este obligat sa comunice orice schimbare cu privire la venituri si la numarul membrilor familiei in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Servicii socio-eductionale.

In Romania, serviciile de suport pentru familiile cu copii se refera la serviciile oferite prin institutiile de invatamant: crese, grsdinite, scoli [1] la care se adauga practicile curente alternative, private, cum ar fi antrenarea bunicilor in activitatile de ingrijire, in rezolvarea problemelor administrative-gospodaresti. Aceste servicii educationale vin in diminuarea problemelor financiare a familiei monoparentale ce permit parintelui exercitarea unei munci remunerate.

Tipuri de servicii prevazute de lege si oferite de institutii de stat sau / si private:

Servicii de zi prin Hotararea nr.1.438 din 2 septembrie 2004
pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionarea serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai. Din aceasta categorie fac parte:

centre de zi;

centre de consiliere si sprijin pentru parinti;

centre de asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa-si abandoneze copilul.[3]

Servicii de tip rezidential prin Ordinul nr.87 din 16 iulie 2004
al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal care au in vedere Centrele Maternale care ofera protectie psiho-sociala copilului alaturi de mama in vederea preveniri abandonului. Serviciile oferite de aceste institutii se regasesc in urmatoarele activitati de baza care au ca scop atingerea urmatoarelor obiective:

gazduirea (maxim 1 an);

acompanierea pluridisciplinara.[4]

Servicii de tip familial care au ca rol sa asigure, la domiciliul unei persoane sau familii, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai.

In Romania, serviciile publice pentru familie se rezuma la gradinitele ce asigura educarea copiilor si instruirea lor in insusirea limbilor straine si dobandirea unor abilitati in utilizarea calculatorului, dar aceste servicii sunt accesibile familiilor capabile sa suporte costurile ridicate. La acestea se adauga scolile care au infiintat servicii de supraveghere a elevilor dupa orele de curs, care functioneaza in regim de semi-internat, asigurand, contra-cost o masa calda si supraveghere la lectii. Tot in scoli s-au deschis cabinete de consiliere, in care profesorii, psihopedagogii, consilierii ofera atat elevilor, cat si parintilor acestora asistenta privind problemele ce apar in procesul de formare-educare, precum si orientare scolara si profesionala.

In concordanta cu noile masuri de protectie sociala a familiei monoparentale, vor fi avute in atentie: sustinerea sau diminuarea contributiei datorate pentru serviciile oferite de crese, gradinite si alte tipuri de servicii acordate in institutii de zi sau semirezidentiale, acordarea cu prioritate a seviciilor cantinei de ajutor social, accesul cu prioritate in centrele de zi pentru copii de varsta scolara si asigurarea serviciilor de ingrijire de tip rezidential la domiciliu.

Servicii socio-medicale.

Serviciile socio-medicale reprezinta un complex de activitati care se acorda in cadrul unui sistem social si medical integrat care au ca drept scop:[5]mentinerea autonomiei persoanei;

prevenirea agravarii si dependentei;

prevenirea malnutritiei, prin distribuirea gratuita a laptelui praf;

reducerea mortalitatii infantile;

asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre si post natala chiar daca nu au calitatea de persoana asigurata;

informarea parintilor la situatia de sanatate a copiilor, avantajele alaptarii etc.;

programe de ocrotire, educare si planning familial;

educatie sexuala pentru prevenirea bolilor cu transmisie sexuala.

Orice om respectiv copil are prevazut in drepturi, dreptul la asistenta medicala prin oferirea de servicii medicale specializate. Astfel, copii in timpul scolii beneficiaza de campanii de vaccinare impotriva bolilor contagioase, ca parte a programelor de preventie. In randul adultilor serviciile medicale la nivel medical se mai refera si la: asigurarile de sanatate, proiectele cu caracter preventiv prin informare, in vederea protejarii sanatatii, etc.

Servicii socio-financiare.

In Romania au fost organizate centre de asistenta sociala a familiei, ce aveau ca scop principal eliminarea cauzelor ce duceau familia sau individul in situatia de a solicita un ajutor. In 1943, printr-un decret de lege se infiinteaza Ministerul Muncii, Sanatatii si Ocrotirii Sociale care avea in alcatuirea sa o Directie a Ocrotirii Sociale cu trei servicii: Serviciul Ocrotirii Familiei, Serviciul Ocrotirii Mamei si Copilului, si Serviciul Asistentei Sociale. In 1941 functionau in capitala 23 de Centre de Asistenta a Familiei. [6]

In Romania zilelor noastre, conform unor acte normative specifice in sprijinul familiilor cu copii sunt prevazute o serie de prestatii sociale si financiare:

 • Alocatii familiale:
  1. alocatia de stat pentru copii conform Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata 2009
  2. alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala conform Ordonantei de Urgenta nr.105 din 24 octombrie 2003
  3. alocatia pentru copiii nou-nascuti conform Sesiuni 2 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata 2009, Art.25
 • Ajutoarele sociale (materiale) – prestatii in bani si / sau natura:

ajutorul social privind venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001;

masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece (noiembrie-martie) conform Legii nr. 416/2001 si Ordonantei nr. 55/24 iulie 2004 Publicata in Monitorul Oficial nr. 690 din 30 iulie 2004

 • Alte servicii socio-financiare:
  1. concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate conform Ordonantei de Urgenta nr.158 din 17 noiembrie 2005
  2. sustinerea familiei in vederea cresterii copilului conform Legii nr.7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 148/2005

Alocatia de stat pentru copii se acorda tuturor copiilor pana la varsta de 18 ani lunar, daca frecventeaza o forma de invatamant. Pentru copiii cu dizabilitati, alocatia este majorata cu 100%.

Alocatia de solidaritate [7] se acorda in comlementarea altor alocatii familiale, persoanelor neincadrate in munca, care nu indeplinesc conditiile de a beneficia de formele de protectie sociala acordate potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si integrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata, cu varsta de minimum 50 de ani femeile si 55 de ani barbatii, care fac dovada ca au solicitat agentiei pentru ocupare si formare profesionala teritoriale incadrarea in munca si care au venituri nete pe persoana care nu depasesc 50% din salariul minim brut pe tara; familiilor cu copii minori, atunci cand sustinatorul sau sustinatorii legali nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de formele de protectie sociala prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, fara venituri, care dovedesc ca au solicitat un loc de munca si nu au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea agentiei pentru ocupare si formare profesionala teritoriala; copiilor minori, orfani de ambii parinti sau abandonati, ramasi in gospodaria familiala sau aflati in institutii de asistenta sociala; persoanelor cu handicap gradul I sau II, al caror venit net pe persoana nu depaseste 50% din salariul minim brut pe tara; orfanilor proveniti din institutii de ocrotire, in varsta de peste 18 ani, fara venituri din munca, pana in momentul incadrarii in munca; pensionarilor ale caror pensii nu provin din contributii de asigurari sociale de stat, cu venituri medii lunare de persoana mai mici de 50% din salariul minim brut pe tara; minorilor de varsta scolara, proveniti din familii ale caror venituri pe fiecare membru de familie nu depasesc 50% din salariul minim brut pe tara, pe toata perioada studiilor.Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat[8] acorda ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, alocatia pentru copiii nou-nascuti, familiilor sau persoanelor singure, fara venituri sau cu venituri lunare nete pana la nivelul venitului minim garantat. Persoanele din familie apte de munca vor efectua lunar actiuni sau lucrari de interes local, la solicitarea primarului, fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena muncii.NEAMTU, G., (coord.) NEAMTU, C., (2001) Servicii oferite de asistenta sociala din scoala. Trata de asistenta sociala, Ed. Polirom, Iasi, p.836-853;

Se remarca sintagma “institutia bunicilor” in ZAMFIR, E., ZAMFIR, C.,(1999) Politici de suport pentru femei, Ed. Alternative, Bucuresti, p.293;

H.G. nr. 1.438 in Monitorul Oficial nr. 872/24 sept. 2004, p. 12;

Ordinul. Nr. 87/16 iulie 2004;

LEGE nr.273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adoptiei

MANOIU, F., EPUREANU, V., 1996, Asistenta sociala in Romania, Ed. ALL, Bucuresti, p.13;

Ordonantade Urgenta nr.118 din 30 iunie 1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

ASISTENTA SOCIALA A COPILULUI SI FAMILIEI
Familia in situatii de criza - Rezolvarea unei crize familiale
POLITICI SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI
METODE SI TEHNICI SPECIFICE ASISTENTEI SOCIALE
PEDAGOGIA SOCIALA, TEORII SI REPREZENTANTI DE SEAMA
Servicii sociale la nivel comunitar
Principii conform carora se realizeaza respectarea ai garantarea drepturilor copiilor
Asistarea copilului in sistemul de protectie a copiluluiTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu