Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » familie » diverse
DOCUMENTE DE PREGATIRE A ACTIUNILOR DE INTERVENTIE

DOCUMENTE DE PREGATIRE A ACTIUNILOR DE INTERVENTIE
DOCUMENTE DE PREGATIRE A ACTIUNILOR DE INTERVENTIE

1. Fisa de recunoastere

Se elaboreaza pe formular tipizat, in urma executarii recunoasterii in teren, constituind baza intocmirii/actualizarii planului operativ de interventie si fisei operative.

Recunoasterea in teren reprezinta activitatea desfasurata individual sau in colectiv in scopul stabilirii si/sau actualizarii conceptiei de interventie la un obiectiv.

Pe timpul executarii recunoasterii in teren se stabilesc

A . Date generale

dispunerea obiectivului si a vecinatatii;
destinatia obiectivului si dupa caz caracteristicile procesului tehnologic;

B . Accesul catre si in obiectiv:

caile de acces existente catre obiectiv, itinerariile de baza si cele de rezerva, pentru deplasarea fortelor si mijloacelor;

caile de acces pentru autospeciale in incinta obiectivului, accesul la fatadele cladirilor, caile de acces care pot deveni inaccesibile pe durata situatiei de urgenta (radiatia calorica, blocata prin parcarea altor vehicule, etc.).

C . Identificarea traseelor tehnologice si a retelelor de utilitati energie electrica, gaze, apa, canalizare).

D . Evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor de protectie pentru personalul de interventie.

E . Identificarea surselor de alimentare cu apa, tipul, capacitatile si dispunerea acestora, distantele si debitele maxime ce se pot realiza pe reteaua interioara sau exterioara a obiectivului si vecinatatilor; posibilitatile de alimentare a autospecialelor de interventie; surse alternative de alimentare cu energie electrica a statiilor de pompare; limitarea accesului la sursele de alimentare cu apa; in comparatie cu necesarul determinat prn calcul;

F . Existenta, starea de functionare si capacitatea instalatiilor autonome de semnalizare si stingere a incendiilor;

G . Cantitatea si locul de depozitare a substantelor de interventie detinute in obiectiv;

H . Mijloacele si modul de organizare a primeii interventii;

Recunoasterile in teren se planifica in graficul anual, cu caracter orientativ si trimestrial prin planul de munca – cu caracter executor. Aceste recunoasteri se executa in timpul programului de lucru. Planificarea recunoasterilor in teren se va elabora pe baza evidentei nominale a obiectivelor din zona de competenta/responsabilitate si raionul de interventie, avandu-se in vedere importanta obiectivelor, fregventa si complexitatea situatiilor de urgenta produse.

Recunosterile in teren se vor executa, fara o planificare prealabila, la locurile unde urmeaza sa se desfasoare manifestari cu public numeros ori vizite ale unor demnitari romani si/sau straini in scopul intocmirii planurilor de actiune/masuri.

In vederea scurtarii timpului de raspuns si/sau actualizarii bazei de date privind sursele artificiale de alimentare cu apa, se pot constitui patrule formate din personalui operativ al subunitatilor de interventie.

Datele si informatiile provenite din verificarea surselor de apa vor fi aduse la cunostinta comandantului de subunitate, care va actualiza documentele operative de interventie.

2. Planul operativ de interventie

Planul operativ de interventie se intocmeste de catre serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta. Obiectivele pentru care se elaboreaza planuri operative de interventie se stabilesc de comandantul unitatii, pe baza propunerilor centrului operational si ale comandantilor de subunitati, in functie de importanta obiectivelor, complexitatea si frecventa situatiilor de urgenta produse.

Pentru elaborarea planului operativ de interventie se vor materializa grafic, utilizand Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite, aprobat prin ordin al ministrului si reprezentarile grafice utilizate in proiectarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si altor amenajari, precum si text concluziile rezultate din efectuarea recunoasterii in teren, astfel:

Date de identificare :

denumirea operatorului economic sau institutiei;

adresa sediului/punctului de lucru, numarul de telefon, fax;

domeniul de acivitate;

distanta fata de subunitate;

itinerariu de baza si de rezerva (schema );

colectivul de intocmit;

reactualizari (data, grad, nume, prenume si actualizarile).

Planul general al unitatii (la scara ), pe care se marcheaza:

riscurile la care se expune personalul de interventie (materializate prin etichete si placi de semnalizare);

caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acestora;

amplasarea si destinatia cladirilor;

retelele si sursele proprii de alimentare cu apa;rezervele de substante de interventie si mijloace de protectie a personalului, anexata la plan;

tabloul (vama principala ) de alimentare cu energie electrica, gaze si alte fluide combustibile;

retelele de canalizare;

vecinatati;

Informatii generale despre obiectiv :

date de contact ale personalului din conducerea operatorului economic/institutiei si a celui cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta;

organizarea primei interventii si dotarea cu mijloace de interventie;

numarul total de personal, pe schimburi ziua si noaptea;

materialele de constructii folosite: structura elementelor de constructii (pereti, acoperisuri, etc.);

numarul de cladiri, suprafata si inaltimea;

instalatii speciale de semnalizare, avertizare, detectare si stingere;

detailierea riscurilor si stabilirea masurilor de protectie a personalului de interventie, conform fisei de pericol;

rezervoare de combustibili.

Schita surselor exterioare de apa :

retele de alimentare cu apa – amplasarea, tipul hidrantilor si distanta fata de obiectiv;

alte surse artificiale sau naturale de apa – tipul si capacitatea acestora, distanta fata de obiectiv, pe traseul cel mai favorabil (scurt) de amplasare.

Schita detaliata a fiecarei cladiri sau platforme de depozitare, pe care se marcheaza ori se inscriu date privind destinatia spatiilor (incaperilor); suprafata construita si aria desfasurata; regimul de inaltime (numarul de niveluri); numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total; caile interioare de acces, evacuare si de interventie; natura materialelor si elementelor de constructii; instalatii, sisteme, dispozitivele si aparatele de prevenire si interventie in situatii de urgenta cu care este echipata. Actualizarea planului operativ de interventie se face atunci cand se constata modificari constructive sau de proces tehnologic in urma executarii recunoasterilor in teren.

3. Fisa operativa

Fisa operativa se elaboreaza de catre personalul operativ din cadrul subunitatilor de interventie. Conform H.G.1146 / I.G. din 28.10.2008 fisa operativa se intocmeste numai pentru localitati.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
DOCUMENTE DE PREGATIRE A ACTIUNILOR DE INTERVENTIE
ALOCAREA TRAFICULUI RUTIER
CHESTIONAR DE OPINIE
Stilul vietii
Metodele si tehnicile de studiu a documentelor
PRINCIPALELE REGULI SI NORME DE COMPORTAMENT ALE AGENTULUI DE PAZA
Proiect de absolvire - Ospatar(chelner), vanzator in unitatile de alimentatie - Clasificarea Veselei
DEZVOLTAREA MEZODERMULUI IN PRIMELE 72 DE ORE DE INCUBATIE

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu