Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
ACTELE ADMINISTRATIVE SUSTRASE PARTIAL CONTROLULUI DE LEGALITATE AL INSTANTELOR JUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ACTELE ADMINISTRATIVE SUSTRASE PARTIAL CONTROLULUI DE LEGALITATE AL INSTANTELOR JUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV


ACTELE ADMINISTRATIVE SUSTRASE PARTIAL CONTROLULUI DE LEGALITATE AL INSTANTELOR JUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

&17. In aceasta categorie se incadreaza actele prevazute la articolul 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, respectiv actele administrative emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru inlaturarea consecintelor calamitatilor naturale, epidemiilor si epizootiilor, care pot fi atacate numai pentru exces de putere. Definirea excesului de putere o regasim in articolul 2 alin. (1) litera n), acesta semnificand exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Aceasta categorie de acte mai este evocata in doctrina si prin acte emise in situatii exceptionale, fiind vorba despre regimul starii de asediu si de urgenta, reglementat in prezent prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr.

Potrivit articolului 2 din OUG nr. 1/1999, cu modificarile care i s-au adus prin legea de aprobare, starea de asediu este definita ca reprezentand ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, militara, economica, sociala si de alta natura, aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ teritoriale, instituite pentru adaptarea capacitatii de aparare a tarii la pericole grave, actuale sau iminente, care ameninta suveranitatea, independenta, unitatea ori integritatea teritoriala a statului. Starea de urgenta este definita prin articolul 3 al aceluiasi act normativ ca fiind ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica, aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ teritoriale, care se instituie in urmatoarele situatii: a) existenta unor pericole grave, actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale; b) iminenta producerii ori producerea unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea, sau inlaturarea, dupa caz, a unor dezastre. Instituirea si mentinerea uneia din aceste doua masuri, potrivit articolului 31 din Ordonanta, nou introdus prin legea de aprobare, se poate face numai in masura in care este impusa de situatia existenta, dar si cu respectarea obligatiilor asumate de Romania potrivit dreptului international.Aceste prevederi din Legea organica a contenciosului administrativ si din Ordonanta de Urgenta privind regimul starii de asediu si al celei de urgenta, trebuie aplicate in consonanta cu prevederile articolului 53 din Constitutie care reglementeaza regimul restrangerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Dupa cum se sustine in literatura de specialitate, in lipsa unor dispozitii exprese in legea organica, se vor aplica, in solutionarea litigiilor care au ca obiect excesul de putere, direct textele constitutionale, in primul rand articolul 53. Astfel, instantele judecatoresti vor aprecia daca actul atacat respecta principiul proportionalitatii intre masura pe care o instituie si cauza care a determinat-o, daca el a fost necesar pentru inlaturarea urmarilor unei situatii exceptionale, daca nu este discriminatoriu si daca el era necesar, intr-o societate democratica.

Dat fiind specificul acestor acte, al conditiilor in care ele se emit, achiesam la opinia formulata in doctrina ca ele nu pot fi sa vizeze decat incalcarea unor drepturi sau libertati, nu si a unor interese legitime.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.