Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
DEFINITIE, TERMINOLOGIE, ACCEPTIUNI PENTRU DEFINIREA NOTIUNILOR: DREPT ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE, SISTEM ADMINISTRATIV

DEFINITIE, TERMINOLOGIE, ACCEPTIUNI PENTRU DEFINIREA NOTIUNILOR: DREPT ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE, SISTEM ADMINISTRATIV
DEFINITIE, TERMINOLOGIE, ACCEPTIUNI PENTRU DEFINIREA NOTIUNILOR: DREPT ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE, SISTEM ADMINISTRATIV

1.1. DEFINITIA, ROLUL SI LOCUL DREPTULUI ADMINISTRATIV IN SISTEMUL JURIDIC DIN ROMANIA

Dreptul administrativ:Reprezinta ramura de drept care cuprinde ansamblul normelor si institutiilor juridice ce reglementeaza sfera relatiilor sociale care i-au nastere in procesul de constituiere, organizare si functionare a administratiei publice (centrale si locale) prin care se realizeaza administratia de stat.

Obiectul juridic de reglementare

-Constituirea, organizarea si functionarea institutiilor administrative ale statului: centrale si locale;

-Derularea activitatilor prin care se infaptuieste administratia de stat inclusiv a activitatilor din sfera serviciilor publice;-Raporturile juridice create prin derularea activitatii de administratie publica de catre institutiile publice de administratie si organismele subordonate .

DREPTUL ADMINISTRATIV

IN SISTEMUL JURIDIC DIN ROMANIA

Domeniul public- cuprinde norme de drept care vizeaza si ocrotesc interesul general (public) al tuturor persoanelor fizice si juridice.

Ramuri de drept public:

Dreptul Constitutional;

Dreptul Administrativ;

Dreptul Financiar si fiscal;

Dreptul Penal;

Dreptul Procesual,

Dreptul International public

Caracteristiciale normei de drept public:

are caracter general si impersonal

este calificata prn calitatea specialaa uneia din parti: statul,

in raport cu Statul pot intra terte persoane fizice sau juridice concrete( cetateni, straini, apatrizi, institutii ale statului, Societati comerciale, Regii autonome etc.)

partile se afla pe pozitie de subordonare juridica, (determinata de pozitia superioara a statului in rapot cu calalt parte)

Sistemul juridic

din Romania  Domeniul privat: cuprinde norme de drept care vizeaza si ocrotesc interesul special

(privat) ale unor terte persoane fizice si juridice concrete sau determinate de lege.

Ramuri de drept privat:

Dreptul Civil (comun);

Dreptul Comercial;

Dreptul Familiei;

Dreptul Muncii;

Dreptul International privat.

Caracteristici ale normei de drept privat:

are caracter special si personal

partile raportului pot fi terte persoane fizice sau juridice concrete( cetateni, straini, apatrizi, institutii ale statului, Societati comerciale, Regii autonome etc.)

partile se afla pe pozitie de egalitate juridic.

NOTIUNEA DE ADMINISTRATIE

SI STRUCTURA ORGANIZATORICAA ADMINISTRATIEI DIN ROMANIA

Acceptiune social -administrativa:

activitate umana = actiunea de a administra, de a desfasura munca cu un continut administrativ;

mod de organizare a unor activitati, concretizata intr-o structura organizatorica specifica de natura administrativa;

institutie publica = profilata pe domenii de activitate de natura administrativa prin care deserveste interesul public, general.

gestionarea averii unei persoane (minor, interzis judecatoresc) de catre autoritati competente;

legalizarea averii unei persoane decedate, in vederea repartizarii bunurilor catre mostenitori.

Acceptiune juridica si administrativa:

sistemul de autoritati publice prin care se exercita functia executiva  a statului;

activitatea desfasurata in exercitarea unei functiei publice (Presedinte, Prim-ministru, Primar, Prefect, Consilier etc)

continutul principal al activitatii puterii executive a statului: de conducere, coordonare sau punere in executare a legilor pentru satisfacerea interesului public

activitatea unui agent economic/institutie publica

un compartiment (birou, serviciu, directie) dintr-o institutie publicaStructura administratiei publice in Romania


I. ADMINISTRATIA CENTRALA

Organele supreme ale administratiei publice:

o      Presedintele Romaniei ;o      Guvernul;

Organele centrale de specialitate:

o      ministere si alte organe subordonate Guvernului;

o      autoritati autonome.

Institutii centrale subordonate ministerelor sau autoritatilor autonome (inclusiv cele organizate ca regii sau societati comerciale).

II. ADMINISTRATIA DE STAT DIN TERITORIU:

Prefectul;

Comisia administrativa

Serviciile ministerelor si a celorlalte organe

III. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Autoritati comunale si orasenesti

o      Consiliul Local;

o      Primarul:

Consiliul Judetean - autoritate de coordonare a consiliilor comunale si orasenesti

1.3 NOTIUNEA DE SISTEM ADMINISTRATIV PUBLIC SI COMPONENTELE SALE

In acceptiunea teoriei sistemelor:

Sistemul administrativ apare ca un subsistem al mediului social, ce reprezinta, in acelasi sens, un sistem integrator, de mare complexitate.

In acceptiune constitutionala:

Sistemul administrativ al unui stat sau uniuni de state poate fi definit ca un ansamblu coerent de structuri, institutii si reglementari interdependente prin care se infaptuieste activitatea de administratie publica, ca proces real.

COMPONENTELE SISTEMULUI ADMINISTRATIV

Sistemul administrativ, prin prisma manifestarii si intaririi autonomiei, isi constituie bazele proprii de existenta si functionare cu urmatoarele componente:

1. Birocratie,

2.Tehnocratie,

3. Tehno-birocratie

BIROCRATIA ADMINISTRATIVA se poate defini ca fiind sistemul in care preponderenta in directia realizarii afacerilor publice, apartine serviciilor administrative, adica birourilor.

Birocratia presupune ca administratia sa inregistreze urmatoarele caracteristici:

a.      sa se transforme intr-o "lume ingradita", capabila sa reziste impulsurilor exterioare.

b.     sa devina astfel independenta de corpul electoral si de guvernanti care nu mai exercita asupra sa o influenta directa.

c.      functionarului public, din democratiile europene, maximizeaza securitatea profesionala si garanteaza autonomia acestuia;

d.     administratia se constituie ca o categorie sociala, o corporatie care are interese proprii.

e.      tinde sa devina un centru de putere, in masura sa dobandeasca forta politica si capacitate de decizie.

2). TEHNOCRATIA defineste sistemul in care preponderenta in directia realizarii afacerilor publice, apartine tehnicienilor.

Caracteristici ale sistemului administrativ tehnocrat

a)     administratia este formata din specialisti care detin fiecare cate o parte din informatiile necesare intregului ansamblu prin care se va realiza activitatea administrativa sau a serviciilor publice incluse.

b)     complexitatea problemelor, in special a serviciilor din administratie a dus la aparitia unei noi paturi sociale formata din ingineri, savanti, manageri, la o "casta a tehnologilor".

c)     aceste persoane iau anumite decizii in functie de considerentele de eficacitate tehnica, fara a face referiri la exigentele politice.

d)     spre deosebire de agentii dintr-o organizatie birocratica, tehnocratii nu se multumesc numai sa aplice regulile, ci au facultatea de a crea, de a impune noutatile.

e)     preponderenta tehnicienilor in cadrul sistemului administrativ dar si politic este consecinta unui fenomen general al societatii industriale, dominata de tehnocrati.3) TEHNO-BIROCRATIA este o alianta intre virtutiile de organizare ale birocratilor si competentele de ordin tehnic ale tehnocratilor.

Caracteristici ale sistemului administrativ tehno-birocratic:

a) tehnocratia si birocratia nu se suprapun ci interfereaza, interconditioneaza si se sprijina reciproc;

b) tehnocratia poate sa aduca birocratiei, forta si prestigiu si sa o puna in valoare prin imprimarea unui caracter dinamic, stiintific de actualitate;

c) birocratia constituie un punct de sprijin pentru tehnocratie prin experienta, traditie si continuitate;

d) tehnicienii care se bazeaza pe aparatul birocratic devin mult mai capabili si mai interesati de fenomenul administrativ;

d) puterea birocratilor devine mai mare si mai competenta daca se sprijina pe specializare si calificare tehnica.

e) tehno-birocratia reprezinta un model rational si optim de organizare a sistemului administrativ public, capabil sa atinga un inalt grad de eficienta si performanta, fiind bazat pe cunostinte tehnice, de specialitate ale tehnocratilor impletite cu experienta si competenta traditionala a birocratilor.

1.4. INTEGRAREA SISTEMULUI ADMINISTRATIV IN MEDIUL SOCIAL

Sistemul administrativ se afla in relatii de interconditionare cu mediul sau sistemul social de care este determinat si asupra caruia actioneaza.

In acceptiune generala, sistemul social este format din mai multe elemente distincte, asezate intr-o structura ierarhizata aflate in interactiune si interconditionare reciproca.

Componentele sistemului social:

sistemul politic -compus din ansamblul institutiilor si organizatiilor politice legal constituite;

sistemul biosocial - cuprinde ansamblul proceselor sociale care asigura in societate conditiile necesare cresterii demografice;

sistemul ecologic, cuprinde relatiile populatiei cu spatiul pe care il amenajeaza si in care traieste;

sistemul economic, reflecta modul de organizare a activitatilor de productie si de circulatie ,de schimburi de bunuri si servicii de la producator la consumator;

sistemul cultural, cuprinde ansamblul valorilor materiale si spirituale create de societatea omeneasca de-a lungul istoriei. Sunt incluse in acest sistem: obiceiurile, normele, institutiile si organizatiile prin care se propaga valorile culturale in societate.

Sistemul juridic - ansamblul de norme si institutii juridice instituite de autoritati competente cu scopul de asigura ordinea de drept in societate.

Sistemul administrativ- ansamblul institutiilor si organismelor prin care se realizeaza activitatea specifica a administratiei de stat inclusiv activitatea din sfera serviciilor publice.

Relatii specifice de interconditionare si relationare

Procesul de schimb si interactiunea dintre sistemul administrativ si mediul social exterior genereaza urmatoarele situatii concrete:

-sistemul administrativ se poate plasa intr-o situatie de dependenta fata de mediul social sprijinind si promovand valorile sociale

- sistemul administrativ tinde sa controleze si sa domine mediul, creandu-si un centru autonom de putere si propriile valori;

- mediul social furnizeaza administratiei publice mijloacele si resursele necesare indeplinirii misiunilor si evolutiei acesteia.

-sistemul administrativ prin obiectul de activitate, prin organizarea si functionare influenteaza la randul sau evolutia mediului social.

-sistemul administrativ poate fi deschis asupra mediului, prin schimbul unui ansamblu diversificat de informatii;

- sistemul administrativ tinde sa-si creeze propriul univers intern, limitandu-si densitatea comunicatiilor cu exteriorul;

Prin urmare, sistemul administrativ trebuie conceput ca parte integranta a sistemului social, aflata in interactiune permanenta si reciproca cu celelalte componente ale acestuia.

1.5. INTERACTIUNEA SI INTERRELATIILE SISTEMULUI ADMINISTRATIV CU SISTEMUL POLITIC

Procesul de interconditionare si interrelationare dintre sistemul administrativ si sistemul politic genereaza raporturi specifice care prezinta urmatoarele caracteristici:

politizarea administrativa- cel mai adesea se considera ca administratia publica este parte a sistemului politic;

autonomia administrativa - administratia publica dispune de o relativa autonomie fata de sistemul politic care o individualizeaza ca entitate sociala distincta;

legitimitate administrativa - sistemul administrativ apare ca fiind strans legat de puterea politica, care ii confera legimitate si, astfel, actiunea sa poarta pecetea autoritatii statului.

competenta administrativa - sistemul administrativ recurge la trasaturile specifice si la competentele sale pentru a se opune, fortei politice care tinde sa o controleze.

Influenta sistemului politic asupra sistemului administrativ1) Influenta ideologiilor si a sistemelor de valori politice

2) Influenta institutiilor politice

1) Influenta ideologiilor si a sistemelor de valori politice - este evidentiata prin fidelitate fata de regimul politic, cerinta care se presupune respectata de toti functionarii publici, indiferent de postul ocupat.

Se considera ca administratia nu este animata de o ideologie specifica, actiunea sa nu se legitimeaza prin ea insasi, ci toate acestea provin din sistemul de valori politic dominant in societate, care poate fi democrat, liberal, autoritar, socialist etc.

in tarile democrate, evolutia in plan administrativ se realizeaza concomitent cu cea a institutiilor politice, cu evidentierea democratizarii puterii politice, controlului autoritatilor statale prin drept, democratizarea vietii sociale cu punerea in prim plan a drepturilor si libertatilor fundamentale ale individului.

in regimurile autoritare sau fasciste, cultul personalitatii si vointa de renovare nationala sunt insotite de extinderea puterii institutiilor administratiei publice care se transforma intr-un instrument indispensabil de realizare a proiectelor partidului unic si/sau consolidarii puterii personale. Acest sistem, administrativ public si-a pus amprenta asupra ansamblului vietii economico-sociale, in tarile cu regimuri dictatoriale ( Germania hitlerista, Italia: regimul fascist a lui Mussolini sau regimul dictatorial al lui Franco, regimul dictatorial de tip comunist in tarile fostei URSS, R .S. Cehoslovaca, R.S.F. Iugoslavia, R.S.R., regimul dictatorial de tip democrat comunist din Cuba, Venezuela, China etc.)

2)Influenta institutiilor politice - decurge din actiunea institutiilor politice asupra sistemului administrativ in sensul ca tipul relatiilor de putere si conditiile de lupta politica influenteaza administratia si explica variantele posibile de organizare ale acesteia.

Situatia administratiei publice in interiorul unui sistem politic depinde de:

a) Regimul constitutional;

b) Structura statului;

c) Sistemul de partid.

a) Regimul constitutional influenteaza sistemul administrativ, dupa cum este vorba de un regim parlamentar sau de unul prezidential:

in regimurile parlamentare, Parlamentul are un drept de supraveghere extrem de redus, asupra functionarii administratiei.

in regimurile prezidentiale, administratia este supusa, de regula, unui control riguros si se afla in sfera de influenta a luptei pentru putere. Dependenta fata de institutia prezidentiala este pregnanta, mergand pana la a se practica sistemul nominalizarii pentru functiile publice.

b) Structura statului, care poate fi federala sau de tip unitar, exercita influente semnificative asupra sistemului administrativ:

federalismul antreneaza suprapunerea a doua administratii distincte, in care fiecare isi exercita competentele administrative in baza unui statut propriu de organizare si functionare si, in acelasi timp, transfera o parte din atributiile administrative in competenta administratiei federatiei, in limitele impuse de statutul de organizare si functionare al federatiei.

statele unitare, dimpotriva, asigura unitatea sistemului administrativ, dar nu interzic o structura diversificata a acestuia.

c) Sistemul de partid isi pune amprenta asupra functionarii sistemului administrativ, dupa cum exista regimul partidului unic, bipartidism sau multipartidism.:

in cazul prezentei unui singur partid la conducere, administratia este supusa si subordonata acestuia, atit in constituirea, organizarea si functionarea intregului sistem, inclusiv numirea functionarilor publici.

Bi/multipartidismul antreneaza existenta unei grupari politice dominante la un moment dat, care, venita la putere detine cvasimonopolul asupra posturilor de conducere, din administratie.

Verificare:

Precizati care este semnificatia notiunilor de drept administrativ, administratie si sistem administrativ.

Prezentati componentele sistemului administrativ.

Care sunt relatiile ce se stabilesc intre sistemul administrativ si sistemul social?

Influenta ideologiile si sistemului de valori politice in sistemul administrativ.

Cum influenteaza institutiile politice sistemul administrativ?Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea personajelor negative din basmul
Dialogul- mijloc de caracterizare a personajelor - d-l goe, de i. l. caragiale

Tehnica si mecanica

Determinarea indicilor Micuum (rezistentei), a reactivitatii, umiditatii, si analizei granulometrice a cocsului
Principii de calcul al instalatiei de ungere
Rectificarea - Pietrele abrazive - Masini de rectificat

Economie

Studiul comportamentului de cumparare de apa minerala in randul populatiei din bucuresti
Piata si politica financiara - Definirea si continutul pietei financiare
Bursele de valori

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiINTERCOMUNICAREA CU CETATENII
TRANSPARENTA DECIZIONALA
SISTEMUL ADMINISTRATIV PUBLIC CENTRAL IN STATE CU REGIM SEMIPRESIDENTIAL Unitate de analiza: Republica Franceza
GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILA A TAXELOR SI IMPOZITELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Statutul functionarului public al Comunitatilor Europene
Functia si functionarul public
RELATIILE CU PUBLICUL
CONDITIILE ACTIUNII IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV IN BAZA LEGII NR. 554/2004Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu