Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Modalitati de comunicare in cadrul primariei orasului targu neamt

Modalitati de comunicare in cadrul primariei orasului targu neamt
MODALITATI DE COMUNICARE IN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI TARGU NEAMT

In cadrul Primariei orasului Targu Neamt intalnim mai multe modalitati de comunicare

a)     comunicare orala;

b)     comunicare scrisa;

c)     comunicare nonverbala.

v    Comunicarea orala se realizeaza sub mai multe forme.Comunicarea fata in fata are loc in cadrul tuturor departamentelor intre functionari, de asemenea si intre functionari si cetateni.

In cadrul Compartimentului de Registratura Relatii cu Publicul, in decursul anului 2006 s-au inregistrat circa 20 solicitari zilnice - informatii furnizate sub forma verbala - referitoare la activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei orasului Targu Neamt, cu precadere in urmatoarele domenii de interes public :

hotarari ale Consiliului Local al orasului Targu Neamt; dispozitii cu caracter normativ

emise de Primar;

informatii diverse privind starea economica si sociala a orasului Targu Neamt (strategii

si programe privind dezvoltarea social-economica a orasului);

repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta;

informatii privind actele necesare in vederea acordarii unor drepturi;

modalitati de contestare a unor acte normative;

structura organizatorica a Primariei orasului Targu Neamt, statul de functii, atributiile

diferitelor servicii de specialitate, program de functionare si de audiente, datele de identificare a persoanelor din conducerea institutiei etc.;

informatii privind achizitiile publice;

acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei sau alte

domenii de activitate.

Toate aceste informatii au fost furnizate verbal solicitantilor, iar persoanele care au solicitat informatii din alte domenii de activitate, au fost directionate catre institutiile competente, potrivit legii.

Comunicarea interpersonala este foarte importanta in cadrul institutiei in special in Departamentul Resurse Umane in care are loc evaluarea performantei activitatii functionarilor.

Comunicarea manageriala in grup ajuta la definirea grupului, sprijina procesul de implementare a deciziilor.

O forma a comunicarii orale o reprezinta si intrunirile Consiliului Local Targu Neamt. La sedintele publice ale Consiliului Local al orasului Targu Neamt a putut participa orice persoana interesata, reprezentantii mass-media si reprezentantii oricaror asociatii civice, sindicale sau patronale care au manifestat interes pentru domeniile de interes public supuse dezbaterii. Astfel, s-a incercat sa se aplice regula transparentei, cu exceptia interventiei unor situatii exceptionale, cand actul normativ a fost adoptat in procedura de urgenta.

Anunturile referitoare la elaborarea actelor normative au fost afisate a sediul institutiei, publicate pe pagina proprie de Internet, au fost transmise catre mass-media locala in termenul legal.

In decursul anului 2006 au fost supuse dezbaterii publice 8 probleme de interes public.

Cetatenii nu au formulat in scris sugestii sau propuneri cu privire la imbunatatirea sau modificarea unor acte normative supuse dezbaterii in sedintele publice ale Consiliului Local al orasului Targu Neamt. De asemenea, nici o organizatie legal constituita sau o alta autoritate publica nu a solicitat in scris organizarea unor dezbateri publice ale proiectelor de acte normative.

Ca forme specifice ale adresarii orale intalnite in cadrul Primariei Targu Neamt se numara: prezentarea, briefingul, raportul de situatii si raportul final.

Una dintre cele mai utilizate modalitati ale comunicarii orale este cea prin telefon care are ca aspect distinctiv lipsa din mesaj a elementelor de natura nonverbala, generand o distanta psiholigica fata de interlocutor.

In ultima perioada s-au dezvoltat si canalele de comunicare cu lumea de afaceri oferind avantaje atat mediului public cat si celui privat (contribuabili, firme ptivate, cetateni, grupuri de interese).

Formele principale prin care se concretizeaza acest tip particular de comunicare sunt:

publicitatea – prin mass-media sau prin propriile materiale publicitare (comunicate de presa, conferinte de presa)

In cursul anului 2006, privind relatia cu mass-media locala, s-au constatat urmatoarele activitati : institutia a aparut de 39 de ori in presa, au fost organizate 5 conferinte de presa , numarul anunturilor publicate s-a ridicat la 34, pe cand cel al aparitiilor pe posturi radio si TV a fost in numar de 6.sponsorizarile – finantarea activitatilor culturale sau sportive;(de exemplu finatarea partiala de la bugetul local a Casei de Cultura” Ion Creanga” Targu Neamt, fonduri ce vor fi folosite pentru achizitionartea de lumini de scena, copiator, cd player etc.; 2 ianuarie 2008 primaria a organizat Parada obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou, Programul manifestarii: Parada mastilor si a formatiilor de uratori)

mecenatul – ajutor financiar sau logistic acordat artistilor, organizatiilor umanitare sau non-profit;

articole care prezinta organizatia in publicatiile de specialitate (compartimentul de relatii mass-media are ca responsabilitate elaborarea zilnica a “Revistei Presei” precum si conceperea, editarea si difuzarea publicatiei lunare a Primariei Targu Neamt). In cursul anului 2006 institutia a aparut de 39 de ori in presa, numarul anunturilor publicate s-a ridicat la 34.

organizarea de standuri la targuri si forumuri

organizarea de zile ale portilor deschise;(in fiecare an in perioada 6-9 septembrie se organizeaza zilele orasului Targu Neamt, perioada in care cetatenii pot obtine mai usor informatiile care ii privesc direct )

actiuni de consiliere si ajutorare a altor institutii, similare (dar care in mod real nu sunt concurentiale) prin detasarea temporara de personal. Un exemplu de astfel de comunicare ar fi corespondenta ce s-a purtat cu oficialitatile din orasele infratite cu Targu Neamt.

v    Comunicarea in scris

Comunicarea in scris se bazeaza pe conceperea si transmiterea mesajului. In cadrul Primariei Targul Neamt comunicarea scrisa apare sub forma corespondentei care se diferentiaza in functie de sursa ei de provenienta. Astfel se poate vorbi de corespondenta interna, in cazul documentelor emise de compartimentele din interiorul unei institutii si de corespondenta externa, reprezentata de documentele care sunt emise de compartimentele unei institutii catre

un destinatar din afara acesteia, ori de acele documente care provin din exterior de la alte persoane juridice sau fizice.

In decursul anului 2006, in scris, au fost adresate un nr. de 24 cereri pe suport de hartie, din care 20 au fost rezolvate favorabil, 4 fiind exceptate de la informatiile de interes public si in care s-au solicitat informatii privind :

  • utilizarea banilor publici, cheltuielile bugetare – 2 ;
  • modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice - 5 ;
  • acte normative, reglementari – 2
  • activitatea conducerii institutiei - 1
  • date statistice despre orasul Targu Neamt – 4
  • date despre activitatile sociale – 3
  • date imobile si contracte de vanzare-cumparare – 6
  • date stare civila – 1

Plangeri in instanta, formulate in conformitate cu dispozitiile Legii 52/2003 nu s-au inregistrat in cursul anului 2006.

Notele de informare reprezinta comunicatele in cadrul unei institutii pe orizontala sau pe verticala, caz in care se pot asimila rapoartelor. Exista posibilitatea folosirii notelor de informare si in exteriorul unei autoritati publice numai atunci cand ele au ca destinatar un for ierarhic superior.

Continutul lor consta in prezentarea unei singure situatii concrete sau a unei sinteze a operatiunilor sau faptelor administrative intreprinse. Continutul mai poate viza si sesizarea unor situatii materiale care afecteaza, determina sau sprijina desfasurarea curenta a activitatii. Tot in categoria notelor de informare intra si notele verbale, care prezinta aceeasi forma, insa continutul se refera la rezultatul unor convorbiri sau actiuni premergatoare contactelor oficiale ale unui decident. De exemplu seful Compartimentului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru informeaza primarul cu privire la propunerea unei firme private privind concesionarea unui spatiu din centrul orasului pentru amenajarea de spatii comerciale.Aceasta propunere va fi transmisa la randul ei catre Compartimentul de Investitii care va analiza situatia; nota privind legalitatea modului de utilizare a fondurilor publice la lucrarile de reparatii asfaltice efectuate in perioada iunie 2003-decembrie 2005.

Scrisoarea insotitoare de acte are o larga utilizare, atat in corespondenta interna, cat si in cea externa si este poate cea mai clasica forma de corespondenta; are un caracter intern cand insoteste lucrari redirectionate intre compartimentele aceleasi institutii sau in cazul transmiterii de la un compartiment la altul, in cadrul unei proceduri de avizare in etape: ea pastreaza forma unei adrese obisnuite, cu mentionarea, in formula de introducere a cauzelor care au determinat trimiterea de acte. Astfel se trimit acte:

- periodic (in cazul in care exista un act normativ din care reiese obligativitatea). Exemplu:. inaintarea la termene dinainte stabilite a situatiilor statistice, darile de seama etc). In acest caz formula de introducere este: ,, va inaintam (trimitem) alaturat”;

- la cererea unui organ ierarhic superior sau a unui alt organ al administratiei de stat( de exemplu prefectura Neamt efectueaza controale privind legalitatea actelor administrative emise de primar solicitand in acest scop anumite documente) au fost inregistrate 23.550 acte oficiale, cereri si corespondenta de la organele ierarhice superioare;

Procesul-verbal – este documentul prin care se consemneaza cu exactitate fapte, actiuni, discutii si hotarari ale unei adunari constituite, poate cuprinde solutii sau masuri. Exista mai multe tipuri:

- proces-verbal de constatare (pe formulare tipizate);

- proces-verbal de predare-primire a unei gestiuni;(este folosit cu precadere in Compartimetul de Registratura Relatii cu publicul cand se face aprovizionarea cu materiale necesare functionarii.)

- proces-verbal de consemnare a unei sedinte.(se intocmeste dupa fiecare sedinta a consiliului local consemnadu-se pe scurt din luarile de cuvant si concluziile pe puncte din ordinea de zi, mentiuni cu privire la hotararile luate);

Raportul - poate fi utilizat atat in exteriorul primariei pe cale ierarhica, de la nivel inferior spre nivelul superior, cat si in interiorul acesteia. Se prezinta sub forma scrisa si nu necesita in mod obligatoriu raspuns sau aprobare. Cerinta majora, pentru a se asigura eficienta rapoartelor, este de a le prezenta intr-o forma clara, cu continut edificator, bazat pe cunoasterea temeinica a problemei, cu concluzii convingatoare, argumentate.De exemplu, rapoartele misiunilor de audit intern intocmite in cursul anului 2006:

1. raport privind legalitatea angajarii si ordonantarii cheltuielilor pentru anul 2005;2. raport privind stabilirea si plata salariilor pentru anul 2005;

3. raport privind plata facturilor catre furnizorii sau prestatorii de servicii in anul 2005.

4. raport privind evidenta obligatiunilor fiscale, esalonari la plata datoriilor la bugetul

local, executare silita in anul 2005.

5. raport privind legalitatea initierii concesionarii, a aplicarii procedurilor de

concesionare, intocmirii contractelor de concesiune, modul de calcul si modul de

plata a redeventei in anul 2005;

6. raport privind verificarea modului de regularizare a taxei de autorizare pentru

autorizatiile de construire eliberate in anul 2004 a caror termen de executie expira

in anul 2006 (30 sep. 2006);

7. raport privind modul de utilizare a fondurilor publice in anul 2005 la lucrarile de

investitii..

Petitiile – reprezinta un element exclusiv al corespondentei externe si sunt cererile petentilor (persoane fizice sau juridice) adresate administratiei, pentru a face sau a nu face un anumit lucru, pentru a emite un act administrativ. De cele mai multe ori chiar si in cadrul primariei se face confuzie intre petitie si plangere. In timp ce petitia reprezinta o cerere adresata administratiei, plangerea reprezinta prezentarea unei situatii de fapt care lezeaza interesele unei persoane.

In Legea Administratiei Publice, se prevede obligatia administratiei de a raspunde in termen de 30 de zile la petitii, indiferent daca raspunsul este negativ sau afirmativ.

Petitiile primite la Primaria orasului Targu Neamt sunt primite si inregistrate la Serviciul Informare si Relatii Publice. Acestea sunt inregistrate in Registrul special si inaintate spre rezolvare la compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora (dupa ce primesc rezolutia conducerii). Serviciul desemnat sa se ocupe de petitii este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului . Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre Serviciul Informare si Relatii Publice, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor.

In anul 2006 au fost primite si inregistrate 30 petitii.

Subiectele petitiilor :

• solicitari de locuinte – 2

• probleme legate de aplicarea legilor fondului funciar si de reglementarea situatiei unor

imobile – 13

• probleme legate de reglementarea situatiei unor imobile, conform Legii 10/2001 – 3

• probleme edilitar- gospodaresti – 5

• probleme sociale – 3

• probleme materiale - 1

• tulburarea linistii publice - 3

Toate petitiile au fost trimise la petenti in termenele prevazute de lege.

Comunicarea publica reprezinta forma de comunicare ce insoteste activitatea primariei in vederea satisfacerii interesului general. Mesajele transmise cuprind informatii de utilitate publica. Prin comunicarea publica se urmareste sa se faca cunoscute cetatenilor modul de functionare si atributiile acestei institutii, legalitatea si oportunitatea deciziilor adoptate. Totodata, prin comunicarea publica se urmareste cunoasterea nevoilor si dorintelor populatiei pentru ca institutiile publice, prin rolul si atributiile pe care le detin, sa vina in intampinarea acestora, realizand astfel un interes general.

Comunicarii publice ii revine rolul de a convinge, ca prin politicile institutionale realizate, precum si prin deciziile publice adoptate, se urmareste un interes general, obtinandu-se astfel adeziunea cetatenilor.

Cetateanul trebuie sa fie informat cu privire la existenta si modul de functionare a serviciilor publice, trebuie ascultat cand isi exprima nemultumirea, trebuie sa-i fie luate in considerare dorintele si nevoile.

In cadrul primariei Targu Neamt, comunicarea publica are urmatoarele forme:

- punerea la dispozitia cetatenilor a informatiilor de interes local lista acestora fiind publicata pe site-ul primariei (www.primariatgneamt.ro

Compartimentul Informatica a asigurat buna desfasurare si conducerea computerizata a tuturor activitatilor prelucrabile pe calculator, propunand necesarul de echipamente si urmarind buna functionare a sistemului.

Site-ul web al Primariei realizat in anul 2005, in urma proiectului Phare RO 2002/000-586.03.02/NT745 a fost in permanenta actualizat cu noi informatii. Au fost completate date referitoare la evenimentele locale, informatii utile, organigrama pentru anul 2006, acte necesare, documente publice, formulare tipizate, declaratii de avere si de interese, licitatii, taxe si impozite locale, incasare electronica a taxelor si impozitelor, executia bugetara si bugetul local pe anul 2006, hotarari ale CL, rapoarte, proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice, etc.La adresele de e-mail ale institutiei au fost primite solicitari de la cetateni, la care acestia au primit raspuns in cel mai scurt timp posibil. In acelasi timp a fost realizata comunicarea intre primarie si alte institutii.

- prezentarea si promovarea serviciilor publice oferite de colectivitatile locale;

- promovarea institutiilor publice si a colectivitatilor teritoriale.

Pe langa informatiile pe care primaria le ofera din oficiu, ea mai elibereaza si anumite acte doveditoare (la cererea persoanelor fizice sau juridice, in scopul atestarii unor calitati sau al recunoasterii unor drepturi). Printre aceste acte se numara:

Adeverinta – este documentul emis de o unitate la cererea unei persoane fizice prin care se atesta un drept, un fapt, o situatie. Adeverinta se elibereaza pe baza unor acte, documente, registre etc., in care sunt consemnate elementele care fac obiectul adeverintei. De ex., adeverinta eliberata de circa financiara pe baza rolului financiar, prin care se atesta existenta sau inexistenta unui debit;in 2006, 920 adeverinte au fost eliberate beneficiarilor de ajutor social ;27 adeverinte eliberate pentru persoane care nu beneficiaza de ajutor social.

Certificatul - este un document eliberat de un organ de stat specializat, prin care se atesta drepturi sau fapte deosebite: certificat de casatorie, de nastere, de deces etc.Certificatele sunt documente tipizate, cu rubricatie specifica , pentru faptele care se atesta si care sunt extrase, in general, din register. De exemplu, in cadrul Compartimentului de Stare Civila, s-au eliberat 2020 certificate de stare civila in 2006.

In procesul comunicarii, relatia functionar public-cetateni constituie substanta a actului de administratie publica.Unitatile comunicationale, respectiv functionarul public (ca emitator) si cetateanul (ca receptor de mesaje) au obiective clare: emitatorul isi propune sa informeze, sa convinga, sa indrume, sa capteze interesul, sa fie eficient, iar receptorul se va stradui sa fie atent, sa inteleaga, sa retina.

Comunicarea cu cetatenii se realizeaza prin: expuneri, activitati de informare, dezbateri, sesiuni de comunicari, programe de investigare, activitati cu caracter cultural-educativ, participare la concursuri, publicatii proprii, afisiere, transmiterea prin forme scrise sau orale de informatii diverse spre si dinspre structurile de conducere si de specialitate ale institutiilor de administratie publica;in cadrul primarie Targu Neamt aceste activitati sunt realizate prin colaborarea a trei compartimente: Compartimentul Relatii Publice, Relatii Externe, Compartiment Registratura-Relatii cu publicul, Compartiment Relatii Mass-Media, Sport si Turism.

Liderii din administratia publica trebuie sa acorde o atentie deosebita antrenarii functionarilor publici in facilitarea comunicarii dintre acestia si cetateni. In acest sens, putem identifica urmatoarele sarcini:

diagnosticarea problemelor;

culegerea, verificarea si diseminarea informatiilor;

trasmiterea rezultatelor evaluarii informatiilor;

rezolvarea conflictelor.

Pentru realizarea acestor sarcini, pot fi avute in vedere urmatoarele cai de rezolvare:

ascultarea activa;

stimularea autoanalizarii problemelor;

controlul tonului vocii;

cultivarea intelegerii si tolerantei;

detensionarea atmosferei.

Parteneriatul interactiv functionar public-cetatean presupune circulatia informatiei in ambele sensuri. Dincolo de aspectele oficiale, institutionale, relatia functionar public-cetatean trebuie sa contina o anumita doza de informatii.

Comunicarea este absolut esentiala pentru organizare. Este evident ca fara comunicare nu poate fi organizare, caci atunci nu exista posibilitatea ca grupul sa influenteze comportamentul individului. Pe langa aceasta, disponibilitatea anumitor tehnici de comunicare va determina, in mare parte, modul in care functiile de luare a deciziilor pot si trebuie distribuite in institutie.

Din punct de vedere al legislatiei in vigoare, institutiilor publice le revine responsabilitatea informarii cetatenilor (informare exacta si simpla), a primirii lor in audienta si a consultarii acestora in problemele care-i privesc.Primaria Targu Neamt a stabilit un program de audiente.

In anul 2006, nr. audiente solicitate de cetateni Primarului a fost in numar de 952 in urmatoarele domenii:

Figura nr.5: Situatia audientelor pe anul 2006

fond locativ –113;

social– 422;

edilitar-gospodaresti – 104;

pamant – 186;

taxe si impozite-127

Totodata si secretarul a oferit audiente acestea fiind in numar de 84. Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Alcatuirea Colegiului si procedeul de investire
Functionarea Comisiei
Dosarul de presa
ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE IN TARA NOASTRA
Modificarea raportului de functie publicǎ
Parlamentul - Caracterizarea parlamentului
CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA
PROPRIETATEA PUBLICATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu