Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Modificarea raportului de functie publicǎ

Modificarea raportului de functie publicǎ
Modificarea raportului de functie publicǎ

Modificarea raportului de serviciu poate fi definitǎ ca reprezentand trecerea functionarului public pe un alt post in aceeasi institutie sau alta, in mod temporar sau definitiv. Ea poate fi determinatǎ de organizarea mai bunǎ a serviciului public, de anumite necesitǎti social-economice precum si de interesele personale ale functionarului public[1].

Potrivit art. 87 din Legea nr.188/1999, republicatǎ, modificarea raportului de serviciu are loc prin:

delegare;

detasare;transfer;

mutarea in cadrul altui compartiment al autoritǎtii sau institutiei publice;

exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.

Delegare se dispune in interesal autoritǎtii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public, pe o perioadǎ de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an sau peste acest interval. Delegare pe o perioadǎ mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public. Mǎsura se poate dispune pe o perioadǎ de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an. Pe timpul delegǎrii, functionarul public isi pǎstreazǎ functia publicǎ si salariul, iar autoritatea sau institutia publicǎ care il deleagǎ este obligatǎ sǎ suporte costul integral al transportului, cazǎrii si al indemnizatiei de delegare. La incetarea delegǎrii functionarul public revine pe acelasi post.

Functionarul public poate refuza delegarea dacǎ se aflǎ in una dintre urmǎtoarele situatii:

graviditate;

isi creste singur copilul minor;

starea sǎnǎtǎtii, doveditǎ cu certificat medical, face contraindicatǎ delegarea.

Refuzul nejustificat al indeplinirii delegǎrii reprezintǎ o abatere disciplinarǎ, care, desi nenominalizatǎ expres in statut intre incǎlcǎrile de acest gen, justificǎ aplicarea unei sanctiuni disciplinare intrand in larga categorie a refuzului nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu.

Detasarea se dispune in interesul autoritǎtii sau institutiei publice in care urmeazǎ sǎ isi desfǎsoare activitatea functionarul public, pentru o perioadǎ de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sǎu scris. Aceasta se poate dispune doar dacǎ pregǎtirea profesionalǎ a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitǎtilor functiei publice pe care urmeazǎ sǎ fie detasat. Pe perioada detasǎrii functionarul public isi pǎstreazǎ functia publicǎ si salariul. Dacǎ salariul corespunzǎtor functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasǎrii in altǎ localitate autoritatea sau institutia publica beneficiarǎ este obligatǎ sǎ ii suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o datǎ pe lunǎ, al cazǎrii si al indemnizatiei de detasare.

Functionarul public poate refuza detasarea dacǎ se aflǎ in una dintre urmǎtoarele situatii:

graviditate;

isi creste singur copilul minor;

starea sǎnǎtǎtii, doveditǎ cu certificat medical, face contraindicatǎ detasarea;

detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigurǎ conditii corespunzǎtoare de cazare;

este singurul intretinǎtor de familie;

motive familiale temeinice justificǎ refuzul de a da curs detasǎrii.
Transferul, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc intre autoritǎtile sau institutiile publice dupǎ cum urmeazǎ:

in interesul serciciului;

la cererea functionarului public.

Transferul, conform Statutului , se poate face intr-o functie publicǎ pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevǎzute in fisa postului.

Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in altǎ localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egalǎ cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioarǎ celei in care se transferǎ, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu plǎtit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportǎ de autoritatea sau institutia publicǎ la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobǎrii transferului.

Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publicǎ echivalentǎ cu functia publicǎ detinutǎ de functionarul public. Transferul la cerere se face intr-o functie publicǎ echivalentǎ, in urma aprobǎrii cererii de transfer a functionarului public de cǎtre conducǎtorul autoritǎtii sau institutiei publice la care se solicitǎ transferul.

O altǎ modificare a raportului de serviciu, introdusǎ de Statut, o reprezintǎ mutarea in cadrul altui compartiment al autoritǎtii sau institutiei publice.

Mutarea poate fi definitivǎ si se dispune de conducǎtorul autoritǎtii sau institutei in cauzǎ pe o functie vacantǎ similarǎ.

Mutarea definitivǎ in cadrul altui compartiment poate avea loc in urmǎtoarele situatii:

cand se dispune de cǎtre conducǎtorul autoritǎtii sau institutiei publice in care isi desfǎsoarǎ activitatea functionarul public pe o functie vacantǎ de aceeasi categorie, clasǎ si grad profesional sau cu o repartizare a postului corespunzǎtor functiei publice detinute cu respectarea pregǎtirii profesionale a functionarului public si a salariului acestuia. In acest caz este necesar acordul scris al functionarului.

la solicitarea justificatǎ a functionarului public, cu aprobarea conducǎtorului unitǎtii sau institutiei publice, pe o functie publicǎ de aceeasi categorie, clasǎ si grad profesional si cu respectarea pregǎtirii profesionale a functionarului public.

Mutarea temporarǎ in cadrul altui compartiment se dispune motivat de catre acelasi conducǎtor in interesul autoritǎtii sau institutiei publice pe o perioadǎ de maximum 6 luni intr-un an, cu respectarea pregǎtirii profesionale si a salariului avut de functionarul public.

Tot o modificare o reprezintǎ si exercitarea temporarǎ a unei functii publice de conducere, vacantǎ in urma promovǎrii temporare a celui care indeplineste conditiile specifice necesare in acest scop si care inlocuieste titularul postului respectiv, suspendat din functie in conditiile legii. Acestǎ mǎsurǎ se dispune de cǎtre conducǎtorul autoritǎtii sau institutiei publice, pe o perioadǎ de maximum 6 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.Ioan Alexandru, Drept administrativ,Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005, pag.339Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Notiunea de administratie publica
NOTIUNEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA
ROLUL SI ATRIBUTIILE AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI
COMPETENTA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE
Mixul de marketing in administratia publica
Functia si functionarul public
EFECTELE ACTELOR ADMINISTRATIVE
SEMNIFICATIA ACTIVITATII DE CONTROL IN ADMINISTRATIA PUBLICATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu