Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
ROLUL SI ATRIBUTIILE AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI

ROLUL SI ATRIBUTIILE AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ROLUL SI ATRIBUTIILE AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administratiei publice centrale, finantat de la bugetul de stat, functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei Publice avand ca scop crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial. Pentru realizarea obiectivului enuntat, Agentia Nationala a Functionarilor Publici are atributii, stabilite prin Legea nr.188/1999 modificata si completata si prin HGR nr.624/2003, in domeniul:

v     managementului functiei publice si al functionarului public

v     reglementarii functiei publicev     gestiunii de programe

v     reprezentarii

v     monitorizarii si controlului activitatii referitoare la functia publica si la functionarii publici

v     armonizarii legislative

Privind managementul functiei publice si al functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici:

elaboreaza politicile si strategiile in acest domeniu urmarind aplicarea lor,

fundamenteaza si elaboreaza programe,

elaboreaza studii, analize si prognoze privind dinamica si structura corpului functionarilor publici, corp al functionarilor publici pe care il gestioneaza,

organizeaza, gestioneaza si avizeaza concursurile pentru ocuparea functiilor publice vacante a caror evidenta o tine,

elaboreaza Planul de ocupare a functiilor publice,

criteriile de performanta profesionala pentru evaluarea performantelor profesionale,

se ocupa de toate aspectele formarii si perfectionarii functionarilor publici colaborand cu Institutul National de Administratie.

In domeniul reglementarii functiei publice:elaboreaza, analizeaza si avizeaza:

norme metodologice,

instructiuni,

proiecte de acte normative referitoare la functia publica,

reglementari comune

privind evaluarea, gradarea si clasificarea posturilor, sistemul unitar de salarizare si organizarea, utilizarea si prelucrarea informatiilor cuprinse in baza de date referitoare la functiile publice si functionarii publici.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici este institutia care:

o       reprezinta autoritatile administratiei publice centrale si locale in raporturile cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici,

o       colaboreaza cu ministerele si cu alte autoritati publice in indeplinirea atributiilor ce ii revin, cu institutii si organisme similare din tara si din strainatate in domeniul sau de activitate, conlucreaza cu organizatiile asociative ale functionarilor publici, din tara si din strainatate, precum si cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniul sau de activitate.

De asemenea, Agentia Nationala a Functionarilor Publici:

coordoneaza,

monitorizeaza,

controleaza

tot ceea ce tine de domeniul functiei publice si functionarului public si urmareste armonizarea legislatiei in acest domeniu prin adaptarea statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si prin elaborarea de proiecte de acte normative in spiritul reglementarilor Uniunii Europene si alte acte cu caracter international pe care Romania le-a ratificat.

SITUATII SOLICITATE DE (LA) ANFP :

o       ORICE MODIFICARE SURVENITA IN SITUATIA FUNCTIONARILOR PUBLICI SE VA COMUNICA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA PRODUCEREA EI

o       solicitarea avizului pentru exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante, pe o perioada de maxim 6 luni

o       actul administrativ prin care se constata, se aproba suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public

o       comunicarea functiilor publice temporar vacante ca urmare a suspendarii titularului, pe o perioada de cel putin o luna, in vederea redistribuirii functionarilor publici din corpul de rezerva, care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respectiveo       actul administrativ prin care se constata incetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui

o       solicitarea  la ANFP, de catre CAS, in perioada de preaviz pentru eliberarea din functia publica pentru motive neimputabile functionarului public in situatiile prevazute la art.90 alin.4 lit.a-c si e (Legea nr.188/1999 modificata si completata) a listei functiilor publice vacante

o       solicitarea avizului pentru organizarea concursurilor de ocupare a functiilor publice de sef serviciu, sef birou, functii publice de executie si functii publice specifice vacante

o       transmiterea datelor pesonale ale functionarilor publici si functiile publice vacante.

BAZA DE DATE PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI

Pentru a putea gestiona curent resursele umane si functiile publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza datelor transmise de autoritatile si institutiile publice, monitorizeaza baza de date a functionarilor publici.

Aplicatia "Evidenta functiei publice si a functionarilor publici" este elaborata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si transmisa spre folosire Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si prin aceasta caselor judetene de asigurari.

Crearea si administrarea bazei de date cuprinzand evidenta functiei publice si a functionarilor publici pe categorii, clase si grade. Evidentele functionarilor publici cuprind numai:

date referitoare la nume si prenume

domiciliul

data nasterii

functia publica ocupata

vechimea in alte functii publice

vechimea in alte functii ocupate anterior

studiile absolvite

titlurile didactice, stiintifice sau de orice alta natura detinuta

limbile straine pe care le cunosc si gradul de cunoastere al acestora

Pentru fiecare institutie publica evidenta cuprinde distinct:

v     numarul total de posturi aferente functiilor publice, stabilit din actul de infiintare si defalcarea acestora pe categorii, clase si grade precum in functie de natura competentei de executie si de conducere

v     numarul posturilor ocupate si al celor vacante, defalcate in functie de natura competentei

Orice modificare aparuta in evidenta functiilor publice trebuie comunicata Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de cel mult 10 zile de la data producerii ei.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Teoria administratiei ca stiinta
PROBLEME NOI ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC
SOLUTII DE INFORMATIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR
Statutul functionarului public al Comunitatilor Europene
Functia si functionarul public
Prefectul
Imaginea institutiei publice
SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu