Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE

SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE


SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE

a) Definirea sarcinilor administratiei.

Sarcinile administratiei publice definesc obiectivele pe care statul, respectiv autoritatile statului, trebuie sa le realizeze in cadrul activitatii executive pe care o desfasoara. Aceste obiective sunt determinate de necesitatea satisfacerii nevoilor sociale reale. Sarcina specifica privind dezvoltarea constructiilor de locuinte dintr-o unitate administrativ-teritoriala are ca obiectiv satisfacerea nevoilor locative ale cetatenilor din acea unitate.In vederea realizarii sarcinilor specifice, autoritatile administratiei publice exercita o serie de atributii legale, sau altfel spus, de o suma de drepturi si obli­gatii care-i confera autoritatea de a-si realiza obiectivele Intre sarcini si atributii exista o stransa legatura deoarece atributiile sunt conferite unei autoritati publice tocmai in scopul indeplinirii sarcinilor. Diferenta intre ele este uneori determinata si de categoria autoritatii publice; de pilda, pozitia ierarhica (supraordonata sau de subordonata), nivelul (local sau central), precum si sfera competentei materiale (generala sau speciala) a unei autoritati publice pot determina atributii diferite si un anumit volum de mijloace diferite, chiar daca au ca scop realizarea acelorasi sarcini.

b) Clasificarea sarcinilor administratiei:

Dupa natura lor distingem:

1. sarcini de conducere (organizare, indrumare si control), care se realizeaza prin actiuni de organizare a executarii si executarea in concret a legii, si consta in emiterea de acte normative sau norme, instructiuni, avize etc., in diverse domenii de interes national sau local.

sarcini privind prestarea serviciilor publice care vizeaza satisfacerea unor nevoi sociale

concrete ale unei colectivitati sau ale membrilor ei, realizate pe cale aplicativa, concreta, individuala, fie prin acte juridice (de pilda, organizarea de servicii publice, eliberarea de autorizatii necesare efectuarii diverselor activitati private, incheierea de contracte), ori fapte juridice materiale sau operatiuni administrative (de pilda, recensamantul populatiei, vaccinarea acesteia, scolarizarea obligatorie prin invatamantul general) etc.

Dupa sfera de cuprindere distingem:

1.Sarcini cu caracter general se grupeaza, la randul lor, in sarcini de conceptie si sarcini de directie.

a) Sarcinile de conceptie vizeaza obiectivele cu caracter general de politica administrativa incluzand sarcini de infor­mare, de prevedere, de planificare si de organizare.

- Sarcinile de informare vizeaza cunoasterea nevoilor sociale reale care impun o anumita conduita executiva consti­tuind baza informationala a viitoarelor decizii administrative. Informarea se realizeaza prin intermediul serviciilor de specia­litate ale unei autoritati (de informare, de studii, de sinteza etc.) si se intemeiaza pe diverse surse cum sunt solicitarile adresate executivului in scris sau oral (cereri, reclamatii sesizari, propuneri etc.), pe semnalarile din presa scrisa si audio-vizuala, pe constatarile oficiale concretizate in rapoarte si referate, pe comunicarile altor autoritati, anchete sociologice etc.

- Sarcinile de prevedere sau de prognoza vizeaza anticiparea evolutiei nevoilor sociale carora administratia va trebui sa le faca fata in viitor, cum ar fi, de pilda, evolutia demografica, gradul de ocupare al populatiei, fluctuatia fortei de munca, fenomenul navetismului si migratiei demografice, constructia de locuinte etc.

- Sarcinile de planificare se refera la alocarea mijloacelor materiale si financiare, precum si a resurselor umane necesare realizarii in acord cu sarcinile de prevedere. Ele tind sa concretizeze solutii in vederea realizarii obiectivelor.

- Sarcinile organizatorice releva rolul ordonator al administratiei, fiind numeroase si variante, vizand atat realizarea cadrului institutional, cat si de actiune, pentru infaptuirea sarcinilor ei specifice (de exemplu, institutionalizarea minorilor abandonati).

b) Sarcinile de directie ale administratiei pun in evidenta actiunea directoare sau actiunea de orientare a acesteia asiguradu-se unitatea de comanda si de actiune executiva la cele mai diferite nivele si structuri administrative, inclusiv realizarea controlului utilizarii mijloacelor si al executarii dispozitiilor.

2- Sarcinile specifice sau tehnice ale administratiei vizeaza obiective concrete, precis determinate, la nivelul fiecarei autoritati, iar dupa continutul lor constau in sarcini economice, educative si de instruire, de aparare, de reprezentare, iar dupa aria de cuprindere sunt nationale si locale.

-Constituie sarcini specifice de nivel national, de pilda sarcinile de reprezentare a statului in exterior prin autoritati ale administratiei publice de specialitate cum este Ministerul Afacerilor Externe, sau sarcini privind apararea nationala prin Ministerul Apararii Nationale.

-Sarcinile de gestiune la nivel national sau local sunt realizate prin intermediul institutiilor publice (invatamant, sanatate, cultura), al regiilor autonome (transportul feroviar, telecomunicatiile, distributia energiei electrice, termice, gazului metan) sau a societatilor comerciale cu capital privat sau mixt (alimentarea cu apa, transportul public de calatori, salubritatea etc).

Descrieti sarcinile ce revin administratiei pentru infiintarea unui serviciu de utilitate publica:

- de informare si planificare

- de organizare..

- de gestiune

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.