Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
NOUA CLASIFICATIE A FUNCTIILOR PUBLICE - REINCADRAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI

NOUA CLASIFICATIE A FUNCTIILOR PUBLICE - REINCADRAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI


NOUA CLASIFICATIE A FUNCTIILOR PUBLICE - REINCADRAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI

Clasificatia functiilor publice, dupa modificarea si completarea Legii nr.188/1999 se prezinta astfel:

T    functii publice generale = ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor generale

T    functii publice specifice = ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, in vederea realizarii competentelor lor specificeT    functii publice din clasa I - studii superioare de lunga durata

expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor

T    functii publice din clasa II - studii superioare de scurta durata (numai functii publice de executie)

referent de specialitate

T    functii publice din clasa III - studii medii liceale (numai functii publice de executie)

referent

T    categoria inaltilor functionari publici (numiti prin comisie de concurs, formata din 5 personalitati, recunoscute ca specialisti in administratia publica, numita prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministerului administratiei publice)

T    categoria functionarilor publici de conducere

T    categoria functionarilor publici de executie

Functiile publice de executie cuprind urmatoarele grade profesionale:

superior - nivel maxim

principal

asistent

debutant

trecerea la acestea se face conform Ordinului nr.218/2003 astfel:

punctarea criteriilor obligatorii

  • 3 puncte - functia publica detinuta pana la reincadrare
  • 0,5 puncte - "bun" la evaluare; 1,5 - "foarte bun", "exceptional" ("corespunzator" pentru debutanti); calificativul de la ultima evaluare se ia in calcul la functionarii publici cu raporturi de serviciu suspendate
  • 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - nu mai mult de 3 puncte;

studii medii profil teoretic - 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime in munca.

absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care, la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior si s-au incadrat pe functia si categoria corespunzatoare studiilor absolvite, la clasa si gradul care sa asigure o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut (au beneficiat de prevederile art.9 alin.4 din Ordonanta de Urgenta nr. 192/2002) primesc 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime in munca, dar nu mai mult de 3 puncte.

studii medii industriale - 0 puncte (adresa CNAS nr.II/A/1093/04.08.2003 de inaintare a adresei ANFP nr.11115/25.07.2003)

  • maxim 2,5 puncte - complexitatea si importanta atributiilor prevazute in fisa postului si contributia la realizarea obiectivelor institutiei

reincadrarea in urmatoarele grade profesionale pe baza punctajului obtinut:

  • minim 7 puncte - "superior"
  • minim 5 puncte - "principal"
  • minim 4 puncte - "asistent"
  • functionarii publici ce isi desfasoara perioada de stagiu - "debutant"

Daca nr. functionari publici cu punctaje minime > nr. functionari publice stabilite si avizate pe grade profesionale se aplica criterii suplimentare:

programe / cursuri de formare profesionala, postuniversitare

doctorat in specialitatea functiei publice

vechimea in categoria, clasa si gradul functiei publice detinute

Daca nici dupa aplicarea criteriilor suplimentare nu se asigura departajarea, conducatorul institutiei aproba prin decizie criterii suplimentare speciale.

Personalul de conducere se reincadreaza daca punctajul la criteriile obligatorii este de cel putin 8 puncte. In situatia in care nr. functionari publici reincadrabili cu functii de conducere > nr. functii publice de conducere stabilite si avizate se elaboreaza regulamentul pentru sustinerea unui test profesional. Functionarii publici care dupa sustinerea testului profesioonal nu sunt reincadrabili pe functiile de conducere detinute se reincadreaza dupa metodologia prezentata pe functiile de executie.

Finalizarea procesului se face prin emiterea deciziilor individuale de reincadrare.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.