Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie
RASPUNDEREA FUNCTIONARULUI PUBLIC

RASPUNDEREA FUNCTIONARULUI PUBLICRASPUNDEREA FUNCTIONARULUI PUBLIC

Pentru a avea un corp al functionarilor publici stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor si institutiilor publice, toti cei ce fac parte din acest corp trebuie sa dea dovada de profesionalism, impartialitate, sa se conformeze legii si indatoririlor de serviciu si sa nu prejudicieze prin faptele sale nici o persoana sau prestigiul corpului functionarilor publici.

Functionarii publici trebuie sa respecte:

normele de conduita profesionala si civica

atributiile ce le revin prin functia detinuta si cele delegate

dispozitiile primite de la superiorii ierarhici

secretul de stat, de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele, cu exceptia celor de interes public

termenele stabilite pentru lucrarile repartizate

regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor

Functionarilor publici le este interzis:

sa-si exprime sau sa-si manifeste public convingerile si preferintele politice

sa favorizeze vreun partid politic si sa participe la activitati politice in timpul programului de lucru

sa solicite sau sa accepte daruri sau alte avantaje, in considerarea functiei lor publice

sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii

De asemenea, functionarii publici au obligatia:

sa completeze declaratia de avere la numirea in functie publica si la incetarea raportului de serviciu, precum si actualizarea ei pana la data de 31 decembrie 1 fiecarui an, in situatia dobandirii unor bunuri de natura celor prevazute in declaratie,  

sa urmeze forme de perfectionare profesionala minim 7 zile pe an cumulate, iar cei care urmeaza programe de formare specializata in administratia publica, cu o durata mai mare de 90 de zile, finantate din bugetul de stat / local, sunt obligate sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica, cel putin cinci ani de la terminarea programelor.

Dispozitiile primite de la superiorii ierarhici pot fi refuzate de functionarii publici, in scris si motivate, daca le considera ilegale. Dispozitia primita in scris este obligatoriu indeplinita de functionarii publici, cu exceptia celei vadit ilegala.

Personalul de conducere din corpul functionarilor publici are obligativitatea sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului pentru continua imbunatatire a activitatii si cresterea calitatii serviciilor publice.

Obligativitatea cunoasterii si respectarii atributiilor, sarcinilor si raspunderilor de catre fiecare functionar public se reflecta in cunoasterea si respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare prin care se stabilesc atributiile, sarcinile si raspunderile fiecarui compartiment, legaturile dintre compartimente si tipul acestora, sistemul informational si organigrama, si a Regulamentului de Ordine Interioara. Prevederile ROF si ROI trebuie aduse obligatoriu la cunostinta functionarilor publici atat la numirea in functie cat si ori de cate ori intervin modificari si completari in cadrul lor, de catre o persoana special desemnata in acest sens de la Serviciul Resurse Umane.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
INTERCOMUNICAREA CU CETATENII
CARACTERISTICILE SISTEMULUI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici
GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILA A TAXELOR SI IMPOZITELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
EXCEPTIILE DE LA CONTROLUL DE LEGALITATE EXERCITAT DE INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
NOTIUNEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA
Autoritatile administratiei publice locale si organizarea administrativa
JURISDICTIA ADMINISTRATIVA SI ACTUL ADMINISTRATIV JURISDICTIONAL
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu