Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie
Statutul Asociatiei “E-TEAM ”

Statutul Asociatiei “E-TEAM ”Statutul Asociatiei “E-TEAM ”

CAPITOLUL I.

Art.1. Forma juridica.

Asociatia “E-TEAM” este o organizatie apolitica, non-guvernamentala si fara scop patrimonial, independenta, nelucrativa, ne-etnica si ne-confesionala , cu caracter stiintific si educativ care se constituie ca persoana juridica romana, functionand pe baza O.G. nr. 26/2000, completata modificata si aprobata prin Legea nr. 146/2005, in baza tuturor dispozitiilor legale in vigoare si a prezentului statut.
Asociatia “E-TEAM” isi rezerva dreptul de a intretine relatii de colaborare sau de afiliere cu alte organizatii, sindicate studentesti sau cu alte asociatii profesionale.

Asociatia “E-TEAM” este infiintata din initiativa unui numar de . membri fondatori:

.., cetatean roman, fiul lui .si ., nascut la data de . in , judetul .., cu domiciliul in .., identificat prin C.I. seria ., nr. ., CNP .

2. .., cetatean roman, fiul lui .si ., nascut la data de . in , judetul .., cu domiciliul in .., identificat prin C.I. seria ., nr. ., CNP .

3. .., cetatean roman, fiul lui .si ., nascut la data de . in , judetul .., cu domiciliul in .., identificat prin C.I. seria ., nr. ., CNP .

4. .., cetatean roman, fiul lui .si ., nascut la data de . in , judetul .., cu domiciliul in .., identificat prin C.I. seria ., nr. ., CNP .

.., cetatean roman, fiul lui .si ., nascut la data de . in , judetul .., cu domiciliul in .., identificat prin C.I. seria ., nr. ., CNP .

.., cetatean roman, fiul lui .si ., nascut la data de . in , judetul .., cu domiciliul in .., identificat prin C.I. seria ., nr. ., CNP .

.., cetatean roman, fiul lui .si ., nascut la data de . in , judetul .., cu domiciliul in .., identificat prin C.I. seria ., nr. ., CNP .

Poate deveni membru al Asociatiei “E-TEAM”, orice persoana care indeplineste conditiile stabilite de prezentul statut, a carei solicitare a fost aprobata de Consiliul Director si isi exprima in scris adeziunea fata de statutul Asociatiei.

Art.2.Denumirea asociatiei: Asociatia “E-team” .

Art.3. Sediul : Asociatia “E-team” are sediul in Iasi,

Sediul va putea fi schimbat la o alta adresa ca urmare a hotararii Adunarii Generale.

In raport de interesele sale, Asociatia va putea sa infiinteze filiale in Romania si in strainatate prin decizia Adunarii Generale, cu respectarea prevederilor prezentului statut si ale legislatiei in materie, cu indeplinirea formalitatilor legale.

Art.4. Durata asociatiei este nedeterminata in timp, incepand cu data inregistrarii acesteia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art. 5. Emblema. Asociatia va avea urmatoarea emblema:

e Team

Denumirea si emblema asociatiei vor fi inscrise pe toate documentele emise in format clasic sau electronic.

Asociatia “E-TEAM” are stampila, steag si insigna proprii.

CAPITOLUL. II. Scopul si obiectivele Asociatiei „E-team”

Art.5. Scopul Asociatiei il constituie desfasurarea de activitati in domeniul stiintific, instructiv-educativ si social.

Art.6. Obiectivele asociatiei:

  1. promovarea initiativei si a implicarii studentilor in activitati de formare si profesionalizare, activitati alternative si complementare sistemului formal de formare academica;
  2. promovarea implicarii studentilor in activitati de cercetare si in activitati de formare de competente profesionale, prin initiative si parteneriate la nivel national si international.
  3. promovarea si sustinerea studentilor cu rezultate deosebite in efortul lor de realizare academica si profesionala; cresterea vizibilitatii cercetarii studentesti si a studentilor competitivi;
  4. promovarea profesionalismului in activitatile de diagnostic si consiliere psihologica prin construirea si validarea de probe psihologice de evaluare psihologica individuala sau colectiva.
  5. promovarea, apararea si sprijinirea intereselor profesionale si sociale ale studentilor;

Pentru realizarea acestor obiective, Asociatia “E-team” isi propune sa realizeze urmatoarele activitati:

a)      organizare de activitati de cercetare si de formare a competentelor profesionale, activitati alternative si complementare sistemului formal de formare academica;

b)     lansare periodica a unor programe de construire si validare de probe psihologice de evaluare psihologica individuala sau colectiva

c)      organizare de activitati stiintifice pe plan intern si international;

d)     organizare de programe de promovare, aparare si sprijinire a valorilor academice;

e)      organizare de programe de colaborare/parteneriate cu alte organizatii, institutii si persoane independente din tara si strainatate care au obiective comune cu ale asociatiei si schimbul de informatii cu acestea;

f)       organizare de programe de promovare si sustinere a studentilor cu rezultate deosebite in efortul lor de realizare academica si profesionala

g)      atragere de sponsorizari si sustineri din partea persoanelor care isi manifesta aceasta dorinta.

h)     lansare de programe de promovare a imaginii Romaniei in lume prin intermediul activitatii stiinfice;

i)        punere in practica a unor programe de schimb intercultural;

j)       dezvoltarea de parteneriate cu firme si institutii;

k)     dezvoltare de programe de practica de specialitate pentru studentii Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei;

l)        realizare, editare si distribuire de materiale informative cu caracter stiintific, publicatii proprii sau de alta natura;

m)   facilitare a colaborarii intre cadre didactice si studenti, pe teme de formare profesionala si cercetare

n)     organizare de programe de promovare si organizarea de evenimente in vederea sustinerii activitatii stiintifice a studentilor si cadrelor universitare

o)      organizare de cursuri de vara

p)     organizarea de intalniri pentru membrii Asociatiei cu scopuri recreative

q)     oferire de consultanta in domeniul psihologiei

r)      implementare de servicii si de produse realizate de membrii asociatiei in organizatii sau institutii de stat sau private

CAPITOLUL. III. Membrii asociatiei

Art.7. Membrii asociatiei pot fi persoane fizice care doresc, pe baza de liber consimtamant, sa sprijine activitatea asociatiei.Primirea noilor membri trebuie sa aiba aprobarea Consiliului Director.

Asociatia “E-TEAM” se compune din:

-membrii fondatori

- membrii activi

-membrii de onoare

Membrii fondatori ai Asociatiei “E-team” sunt persoane fizice care au semnat actul de constituire al asociatiei si care, cunoscand statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui si participa cu fonduri sau alte contributii la constituirea patrimoniului si la realizarea scopului asociatiei. Membrii fondatori sunt membri de drept in Adunarea Generala a Asociatilor. Lista membrilor fondatori este prezentata in

Art.1.

Membrii activi sunt persoanele fizice si juridice, indiferent de nationalitate care sunt primite in asociatie dupa momentul constituirii acesteia. Pot deveni membri ai asociatiei persoanele fizice si juridice, care nu au semnat actul de constituire al asociatiei dar isi exprima in scris acordul cu prevederile statutului si a regulamentelor de ordine interioara, pe care se obliga sa-l respecte intocmai si care participa la actiunile organizate de catre aceasta in scopul realizarii obiectivelor propuse.Membrii de onoare ai asociatiei pot fi personalitati stiintifice si culturale din Romania si din strainatate, persoane care au adus servicii insemnate organizatiei care prin activitatea lor sprijina activitatea asociatiei sau ideile in baza carora actioneaza aceasta.

Calitatea de membru de onoare al asociatiei este acordata de Consiliul Director.
Membrii onorifici nu sunt inclusi in Adunarea Generala si nu au obligatia de a contribui la patrimoniul asociatiei.

Calitatea de membru se obtine dupa completarea unei cereri tip si dupa achitarea unei taxe de inscriere si a cotizatiei. Cotizatia va fi platita bianual, modul de plata fiind in numerar la casieria asociatiei, pentru care se va elibera chitanta sau prin varsarea sumelor in oricare din conturile bancare ale Asociatiei, foaia de vasrsamant urmand a fi trimisa la sediul asociatiei cu confirmare de primire ori prezentata la secretariatul asociatiei.

Calitatea de membru nu este transmisibila. Calitatea de membru nu confera niciun drept acestuia asupra patrimoniului Asociatiei.

Membrii persoane juridice vor fi reprezentati prin delegati, in baza delegatiei semnate de reprezentantul legal al acelei persoane juridice.

Fiecare membru al asociatiei primeste legitimatie de atestare a calitatii sale, vizata periodic, la intervalul de timp decis de Consiliul Director.

Art.8. Asociatia “E-TEAM” isi rezerva dreptul de a refuza oricarei persoane cererea de a deveni membru. Refuzarea calitatii de membru se va face in scris si nu va fi motivata.

Art.9. Drepturile membrilor asociatiei:

a) sa aleaga si sa fie alesi in functiile interne din structura asociatiei, in conditiile prezentului statut si a regulamentului de ordine interioara;

b) sa participe la adunarile generale ale asociatiei si la actiunile organizate de aceasta;

c) sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni in sprijinul realizarii obiectivelor propuse in prezentul statut;

d) sa isi exprime liber opiniile in interiorul asociatiei cu privire la activitatea asociatiei si a organelor de conducere a asociatiei;

e) sa primeasca la timp si corect toate informatiile pe care Asociatia “E-TEAM” le detine si care ii sunt folositoare pentru indeplinirea sarcinilor sale;

f) sa beneficieze de sprijin logistic din partea asociatiei in desfasurarea actiunilor care i-au fost incredintate de catre aceasta;

g) pot participa in numele asociatiei, pe baza unui mandat dat de Consiliul Director, la congrese, conferinte, seminarii, simpozioane, stagii de perfectionare etc., cu caracter national si international;

h) sa beneficieze de sprijin in cazul deplasarilor in tara si strainatate la congrese, conferinte, seminarii, simpozioane, stagii de perfectionare etc., daca astfel contribuie la dezvoltarea activitatii asociatiei, cu aprobarea Consiliului Director;

i) sa propuna masuri de imbunatatire a activitatii asociatiei

j) de a participa la sedintele Adunarii Generale;

k) de a solicita si primi sprijinul asociatiei in probleme ce tin de competenta sa;

l) de a se retrage din cadrul Asociatiei

n) sa faca parte din orice alta organizatie de tip ONG sau Fundatie cu statut juridic.

o) sa fie premiat pentru activitatea excelenta in asociatie;

p) sa poata utiliza probele la constructia carora au participat in mod direct

q) sa primeasca diploma care sa certifice proiectele in care a lucrat si competentele formate

r) sa primeasca recomandare pentru viitorul/viitoarele locuri de munca;

Art. 10. Obligatiile membrilor asociatiei:

a)      sa respecte prevederile prezentului statut;

b)      sa respecte prevederile regulementului de ordine interioara aprobat de Adunarea Generala a Asociatiei

c)      sa respecte hotararile luate de catre organele de conducere ale asociatiei, precum si statutul de organizare si functionare al asociatiei;

d)     sa promoveze si sa apere principiile generale ale asociatiei;

e)      sa desfasoare actiuni in sprijinul cresterii prestigiului asociatiei;

f)       sa participe la toate activitatile la care sunt convocati; in situatia in care nu se pot prezenta fizic, o vor face virtual prin intermediul internetului;

g)      sa nu desfasoare activitati, care prin natura lor ar cauza daune si ar leza scopurile si indeplinirea obiectivelor asociatiei;

h)      sa nu actioneze in numele grupului fara acordul Consiliului Director;

i)        nu denigreze Asociatia “E-TEAM” indiferent de forma in care este facuta denigrarea;

j)        sa achite cotizatia de membru, la termenele stabilite.

Alte obligatii sau responsabilitati ale Membrilor activi E-team, in completarea celor descrise mai sus vor fi detaliate in cadrul Regulamentului de Ordine Interioara, aprobat in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei, cu conditia ca aceste obligatii sau responsabilitati suplimentare sa nu intre in contradictie cu cele mentionate la punctele anterioare.

Art.11 Pierderea calitatii de membru se poate face prin:

- deces

        - retragere

- excludere

- dizolvarea asociatiei

    Retragerea are loc in baza cererii de retragere ca urmare a vointei liber exprimate de catre persoana in cauza.

    Excluderea se hotaraste de catre organele de conducere ale asociatiei in conformitate cu dispozitiile articolului 12 al prezentului statut.

    Pierderea calitatii de membru prin excludere atrage dupa sine pierderea dreptului de a redeveni membru al asociatiei.

Art.12. Sanctionarea membrilor asociatiei se face de catre Consiliul Director in urmatoarele cazuri:

a)      nerespectarea statutului asociatiei si a obligatiilor pe care le are in calitate de membru;

b)      nerespectarea hotararilor asociatiei;

c)      savarsirea unor fapte ilegale, nedemne si neloiale fata de asociatie, membrii acesteia sau societatea civila;

d)     activitatea unui membru care aduce atingere imaginii asociatiei, conduita negativa a acestuia, declaratii ce nu fac onoare asociatiei;

e)      nu participa timp de 2 ani la activitatile a asociatiei.

 Art.13. Sanctiunea se aplica in functie de gravitatea faptei. Sanctiunile ce pot fi aplicate sunt:

a) mustrarea;

b) suspendarea dreptului de vot din cadrul Adunarii Generale pe o perioada determinata;

c) excluderea.

CAPITOLUL. IV Patrimoniul asociatiei

Art.14. Patrimoniul Asociatiei este format din patrimoniul initial de 1000 RON in numerar depus intr-un cont bancar deschis pe numele Asociatiei si din:

- cotizatia membrilor;

- venituri rezultate din activitatile economice directe;

- subscriptii publice;

- dobanzi la sumele depuse in conturile bancare, care vor fi deschise atat in lei cat si in valuta;

- bunuri materiale sau valorice conferite cu titlu de donatie, legate, mostenire, sponsorizari sau puse la dispozitia asociatiei de persoane fizice sau juridice, cu caracter public sau privat, din tara sau din strainatate;

- subventii acordate de institutii guvernamentale, publice sau private;

- bunurile si veniturile castigate sau achizitionate direct de asociatie prin activitatile ce le va desfasura in timp;

- contributii ale membrilor asociatiei;

- cotizatii si taxe de inscriere, cuantumul fiind stabilit de Adunarea Generala;

- resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale sau internationale;

- alte venituri prevazute de lege, finantari interne si externe, editare si difuzare publicatii de specialitate, colecte.Patrimoniul constituit de asociatie ii apartine acesteia in totalitate.

Contributiile, donatiile si legatele vor fi inscrise intr-un registru separat.

Patrimoniul Asociatiei este indivizibil si netransmisibil. Se pot face aporturi in natura la patrimoniu. Numerarul se pastreaza in conturi deschise la banci de pe teritoriul Romaniei.

La sfarsitul fiecarui an calendaristic, numerarul existent in conturi, lei sau valuta, se reporteaza pentru anul viitor.

Din resursele sale financiare, asociatia va efectua investitii in bunuri mobile si imobile, va acorda ajutoare financiare, va constitui depozite bancare si in general va asigura conservarea si mentinerea patrimoniului sau.

Totodata asociatia va putea instraina bunuri mobile si imobile sau alte drepturi conform prezentului articol daca aceste actiuni sunt in interesul ei si poarta girul Consiliului Director.

Art.15. Patrimoniul initial al asociatiei poate fi marit prin modalitatile prevazute de lege, prin dobandirea de donatii, drepturi de autor, bunuri mobile si imobiliare, diferite fonduri de sponsorizare si fonduri obtinute din tara si strainatate, in lei sau valuta, de la persoane fizice sau juridice.


 Art.16. Mijloacele financiare, precum si patrimoniul asociatiei sunt folosite numai in scopul si pentru realizarea obiectului de activitate prevazut in statut.


Art.17. Consiliul Director intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art.18. Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se inchide la 31 decembrie, cu exceptia anului curent care incepe la data inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.


Art.19. Gestiunea asociatiei este tinuta permanent de personal calificat si este supusa controlului periodic al Comisiei de cenzori.

Operatiunile financiare ale asociatiei se vor face cu doua semnaturi, a Presedintelui si a unui membru al Consiliului Director.


Art.20. Fondurile asociatiei vor fi pastrate intr-un cont bancar propriu.

CAPITOLUL V. Organizarea si functionarea asociatiei. Organele de conducere

ART. 21. Asociatia isi va exercita drepturile si isi va asuma obligatiile prin organele sale de conducere, administratie si control, asa cum rezulta din prezentul statut.

Vointa Asociatiei ca persoana juridica se manifesta prin aceste organe ale sale. Asociatia va raspunde de toate faptele sale savarsite prin aceste organe in timpul exercitarii atributiilor lor.

Organele de directie, administratie si control ale Asociatiei sunt:

1. Adunarea Generala;

2. Consiliul Director;

3. Presedintele;

4. Cenzorul.

Art. 20. Organul suprem al Asociatiei este Adunarea Generala a membrilor fondatori si activi. Adunarea Generala este legal intrunita in prezenta a 1/2 din numarul acestor membri ai Asociatiei, convocati in prealabil. In cazul neprezentarii se convoaca o noua Adunare Generala, la interval cuprins intre 3 si 30 de zile, care se considera legal constituita, indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art. 22. Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare. Adunarea Generala ordinara are loc odata pe an, se anunta cu cel putin 30 de zile inainte de data sedintei prin orice mijloc care sa confirme primirea.

Adunarea Generala Extraordinara este convocata la propunerea Consiliului Director printr-o hotarare adoptata cu majoritate simpla sau din initiativa a 1/4 dintre membrii asociatiei prin lista de semnaturi.

Art. 23. Adunarea Generala are urmatoarea competenta:

- alege Consiliul Director si Cenzorul;

- modifica Statutul asociatiei, adopta si modifica Regulamentul de ordine interioara;

- ia hotarari cu majoritate calificata asupra problemelor formulate de Consiliul Director ce au aprobarea a 2/3 din membrii acestuia sau asupra problemelor formulate de catre minimum 1/3 dintre membrii asociatiei, inclusiv in privinta excluderii membrilor din asociatie;

- initiaza propuneri privind raporturile asociatiei cu organele administratiei de stat, cu alte persoane juridice sau persoane fizice;

- hotaraste, in mod accesoriu, cu majoritate calificata, infiintarea de filiale si societati comerciale;

- hotaraste cu 2/3 din numarul de membri prezenti, divizarea, fuzionarea, lichidarea asociatiei si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare. In acelasi mod se adopta si hotararile de afiliere, cooperare sau asociere cu alte asociatii, in plan national si international;

- analizeaza informarea si raportul privind activitatea desfasurata de Consiliul Director, stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei si ia hotarari asupra acestora, cu votul a 2/3 din membrii Asociatiei;

- aproba bugetul si bilantul contabil.

Art. 24. Consiliul Director este compus din membrii alesi dintre membrii fondatori sau ceilalti membri, alesi individual pe functii prin act constitutiv si statut sau prin vot secret cu ocazia intrunirii Adunarii Generale. Primul Consiliu Director numit prin act constitutiv si statut este compus din:

format din

  1. Presedinte : ?
  2. Vicepresedinte: ?
  3. Vicepresedinte: ?
  4. Secretar : ?
  5. Coordonatori de proiecte /programe E-team:?

Administrarea Asociatiei se va face de catre Consiliul Director.

Mandatul Consiliului Director este de 2 ani.

Consiliul Director se intruneste odata pe luna sau ori de cate ori este nevoie prin convocarea sa de catre presedinte sau vicepresedinti, iar in mod extraordinar la cererea a 1/4 din membrii sai.

Hotararile Consiliului Director se adopta pe baza majoritatii simple.

Art. 25. Consiliul Director are urmatoarele competente:

a)      urmareste punerea in practica a scopului si proiectelor Asociatiei;

b)      defineste si supune spre aprobare Adunarii Generale planul de dezvoltare al asociatiei, cautand modalitatile de obtinere a mijloacelor financiare si materiale;

c)      stabileste repartizarea bugetului pe activitati si controleaza executia financiara a acestuia cel putin de doua ori pe an;

d)     hotaraste in majoritate simpla schimbarea sediului social al Asociatiei;

e)      intocmeste, organizeaza si coordoneaza calendarul activitatilor Asociatiei;

f)       aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei angajeaza si instruieste personalul si colaboratorii;

g)      prezinta Adunarii Generale a Reprezentantilor raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

h)      indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala a Reprezentantilor;

i)        propune membri onorifici ai Asociatiei;

j)        elaboreaza Regulamentul de functionare si il supune aprobarii Adunarii Generale;

k)      identifica si atrage resurse materiale extrabugetare si/sau neguvernamentale, donatii, sponsorizari, finantari interne si externe etc. prin care sa se asigure baza materiala a Asociatiei;

l)        aproba cereri de aderare si decide excluderea unor membri ai Asociatiei;

m)    stabileste activitatile economice directe, cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul principal al Asociatiei, pe care aceasta urmeaza sa le desfasoare pentru realizarea de venituri;

n)      militeaza si contribuie la crearea si extinderea relatiilor de parteneriat cu autoritatile si institutiile locale, cu reprezentantii organizatiilor sau asociatiilor similare, dar si cu reprezentantii societatii civile din tara si strainatate;

o)      hotaraste efectuarea de imprumuturi, cumpararea, vanzarea, inchirierea, concesionarea de bunuri mobile sau imobile ale Asociatiei, precum si plasarea sumelor disponibile cat mai avantajos;

p)      aproba acordarea de premii in cadrul manifestarilor organizate de asociatie si stabileste cuantumul acestora;

q)      aproba conferirea de diplome si distinctii;

r)       aproba acordarea de stimulente materiale pentru membri Asociatiei care au un aport deosebit in activitatea sa;s)       indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea generala;

Atributiile Consiliului Director vor fi completate si prin Regulamentul de ordine interioara.

Consiliul Director are urmatoarele atributii :

1. este organul executiv al asociatiei;

2. aproba si urmareste derularea programelor asociatiei;

3. stabileste atributiile fiecarui membru;

4. incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.

5. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara si proiectul programelor asociatiei;

6. administreaza patrimoniul asociatiei;

7. aduce la indeplinire hotararile si recomandarile Adunarii Generale;

8. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

9. convoaca Adunarea Generala;

10. incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

11. intocmeste Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei;

12. infiinteaza comisii de specialitate pentru anumite activitati ale asociatiei;

13. aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;

14. avizeaza admiterea de noi membri.

Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art. 26. Sedintele Adunarii Generale cat si ale Consiliului Director se tin la sediul Asociatiei sau in alt loc stabilit prin convocator, in conditiile respectarii prevederilor statutare.

Cu aceasta ocazie se intocmesc procese-verbale care vor fi semnate de catre membrii asociati si ai Consiliului Director prezenti.

Art. 27. Presedintele Asociatiei reprezinta de drept Asociatia in raport cu persoanele juridice si fizice, are drept de semnatura sub stampila asociatiei si incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, angajand-o in mod valabil. Mandatul Presedintelui Asociatiei este de 7 ani.

Presedintele isi asuma conducerea curenta a Asociatiei si reprezentarea in relatiile cu tertii.

Presedintele va depune si va retrage banii din banca, va pastra evidenta veniturilor si cheltuielilor Asociatiei si va prezenta raportul financiar al Asociatiei la finele anului fiscal in cadrul sedintei Adunarii Generale.

Presedintele poate delega in scris indeplinirea atributiilor sale vicepresedintelui.

Presedintele este ales de catre membrii asociatiei prin vot secret cu ocazia intrunirii Adunarii Generale, iar modificarea actului constitutiv si a statutului privind noua componenta a Consiliului Director va fi efectuata in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor luata cu respectarea rezultatului alegerilor.

Art. 28. Atributiile presedintelui sunt:

- conducerea operativa a activitatii Asociatiei;

- incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei si pastreaza documentele Asociatiei;

- organizarea si coordonarea calendarului de activitati al asociatiei in conformitate cu deciziile Consiliulului Director;

- coordonarea bazelor de date ale Asociatiei.

- conduce si coordoneaza activitatea Consiliului Director al Asociatiei, fiind inlocuit in perioadele de absenta de vicepresedinte;

- semneaza actele financiar-bancare

- asigura indeplinirea hotararilor Adunarii Generale la termenele prevazute;

- reprezinta Asociatia in relatiile cu autoritatile publice, cu organizatiile economice, profesionale, in relatiile oficiale interne si internationale, cu mass media etc.;

- urmareste respectarea Statutului Asociatiei si a hotararilor Adunarii Generale;

- participa la sedintele de constituire a filialelor Asociatiei;

- vizeaza si semneaza actele si comunicatele oficiale ale Asociatiei. In lipsa avizului si semnaturii sale, actul sau comunicatul respectiv nu este valabil;

- convoaca Adunarea Generala si raspunde de intocmirea materialelor supuse aprobarii acesteia.

Atributiile presedintelui vor fi completate si cu alte atributii prin Regulamentul de ordine interioara al Asociatiei, in functie de activitatea desfasurata la momentul respectiv.

Art. 29. Secretarul Asociatiei, ales din membrii Consiliului Director, are urmatoarele atributii:

- are obligatia de a obtine acordul Presedintelui Asociatiei pentru implementarea activitatilor. Eventualele abateri atrag sanctiuni directe in conformitate cu regulamentul intern;

- organizeaza si actualizeaza baza de date a asociatiei;

- sub coordonarea Presedintelui, monitorizeaza resursele financiare ale Asociatiei si gestioneaza patrimoniul;

- realizeaza corespondenta cu membrii asociatiei si cu tertii in scopul indeplinirii functiunilor asociatiei;

- consemneaza discutiile si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;

- supravegheaza executarea deciziilor organelor de conducere ale Asociatiei;

- intocmeste actele cu caracter economic sau juridic necesare realizarii activitatilor asociatilor, la nevoie cu concursul unor specialisti angajati.

Secretarul numit de asociatii fondatori este.??, cetatean roman, fiu/fiica lui ., nascut/a la data de in localitatea.., identificata cu CI

Art. 30. Controlul economico-financiar al asociatiei va fi efectuat de catre Cenzor, propus de Consiliul Director si ales de Adunarea Generala. Cenzorul are urmatoarele atributii:

- verifica gestiunea Asociatiei de cel putin doua ori pe an si ori de cate ori considera necesar;

- controleaza si aduce la cunostinta Consiliului Director neregulile constatate in evidenta activitatii financiar-contabile;

- propune masuri si actiuni concrete de remediere si inlaturare a neregulilor;

- prezinta anual Adunarii Generale un raport privitor la activitatea desfasurata.

Cenzorul numit de asociatii fondatori este ?? cetatean roman, fiu/fiica lui ., nascut/a la data de in localitatea.., identificata cu CICNP

Consiliul Director are obligatia sa puna la dispozitia cenzorului orice documente sau informatii cerute de acesta in vedea controlarii activitatii financiare a asociatiei.

Art. 31. Activitatea financiar-contabila a Asociatiei va fi coordonata de catre un contabil angajat de catre Consiliul Director.

Art. 32. Filiale.

Asociatia poate deschide filiale in tara si in strainatate.

Filialele se organizeaza local sau zonal, in functie de concentrarea teritoriala si de cerintele asociatilor, in baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2000. Membrii filialelor aleg dintre ei, cu majoritate simpla, seful Filialei. Filiala este reprezentata in Adunarea Generala de seful Filialei si de un numar corespunzator de reprezentanti, alesi conform Regulamentului de functionare al Asociatiei. Seful Filialei raspunde direct in fata presedintelui asociatiei, pe baza statutului si regulamentelor interioare pe care asociatia le-a adoptat.

CAPITOLUL VI. Modificarea. Dizolvarea. Lichidarea Asociatiei

Art. 33. Modificarea statutului Asociatiei se va face in baza deciziei luate cu votul a 2/3 din membrii Adunarii Generale si consemnata in procesul verbal al sedintei.

Modificarea statutului va fi realizata prin act aditional intocmit conform legii.

Art. 34. Dizolvarea Asociatiei urmata de lichidarea patrimoniului sau se va face in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL VII. Dispozitii finale

Art. 35. Adunarea Generala de constituire a avut loc in ziua de

Se imputerniceste .., cetatean roman, fiu/fiica lui ., nascut/a la data de in localitatea.., identificata cu CICNP

pentru a indeplini procedura de infiintare a Asociatiei “E-TEAM ” si pentru a semna in numele si pentru asociatia in curs de constituire in fata reprezentantilor bancii, instantelor judecatoresti si organelor financiar-fiscale.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul statut, in limba romana, in 10 (zece) exemplare, la ..

Semnaturi membri fondatori,

_____ _______ ______ ________

_____ _______ ______ ________
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Teoria administratiei ca stiinta
Primarul
FUNCTIA PUBLICA IN ROMANIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE
STRUCTURI ADMINISTRATIVE PUBLICE CENTRALE ALE UNOR STATE DIN UNIUNEA EUROPEANA
FUNCTIONARUL PUBLIC IN TARI ALE UNIUNII EUROPENE
PROIECT DE PRACTICA - GUVERNUL ROMANIEI
ACTELE ADMINISTRATIVE SUSTRASE IN TOTALITATE CONTROLULUI DE LEGALITATE AL INSTANTELOR JUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ADMINISTRATIEI CENTRALE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu