Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
PRECIZIA DRUMUIRII DE NIVELMENT

PRECIZIA DRUMUIRII DE NIVELMENT


PRECIZIA DRUMUIRII DE NIVELMENT

Drumuirea de nivelment reprezinta o inlantuire de nivelee:

Valorile a1, b1,, sunt afectate de erorile e1, e1', e2, e2',, care vor afecta si valorile Δz

Δz = a1 - b1 + a2 - b2 + + an - bn

Δz + eΔz = ( a1 + e1 ) - ( b1 + e1' ) +

eΔz = e1 - e1' + e2 - e2'

Eroarea eΔz nu are aplicatie practica deoarece erorile sunt accidentale, iar pentru eliminare se presupune ca se lucreaza cu aceeasi portee, acelasi aparat si se considera ca se cunoaste eroarea medie si erorile sunt egale intre ele:

e1 = e1' = e2 = e2' = = e

E = e e e e  E - eroarea diferentei de nivelE2 = e2 + e2 + e2 + + e2

E = e

D = 2n ∙ d

E = e

Eroarea este direct proportionala cu eroarea medie a mediei ( eroarea aparatului)

E = e E = e'

Eroarea diferentei de nivel este functie de :

instrument ( e' )

lungimea traseului ( D )

Aceasta relatie este valabila numai in cazul unor drumuiri cu portee egale . La portee inegale, odata cu cresterea inegalitatilor , cresc si erorile. Aceasta eroare mai este si in functie de lungimea porteelor d:

e = K ∙ d

E = K

Eroarea creste cu marimea porteelor: portee mici, precizie mare, dar randamentul este redus. Pentru corelarea erorii, a porteelor si a randamentului, lungimea optima a porteelor este de 50m.

RETELE DE TRIANGULATIE LOCALA

Triangulatia locala este o metoda de localizare a unei retele de sprijin pe suprafete mai mici de cateva sute de km2, in zone unde nu exista retele geodezice de stat, cand precizia asigurata de ea este neacceptabila. Prin aceasta metoda se determina coordonatele printr-o serie de triunghiuri a caror varfuri sunt puncte stationabile, iar distanta intre acestea este de 0,5 - 2 km.

Amplasarea triunghiurilor este conditionata de forma terenului putand aparea urmatoarele tipuri de retele:

Retea de triunghiuri cu punct central:

Patrulater cu ambele diagonale masurabile

Retea de lanturi de triunghiuri

Lanturi de patrulatere cu diagonalele masurabile

Lanturi de poligoane cu punct central

Rezolvarea acestor retele locale se face prin triangulatie, atunci cand se masoara toate unghiurile, se masoara 2 baze si un azimut. Daca se masoara prin unde, se rezolva prin triangulatie-trilateratie.

Cotele punctelor retelei se determina prin nivelment trigonometric, iar daca intereseaza si o precizie pe cote se face prin nivelment geometric.

Orice tip de triangulatie locala implica urmatoarele operatii:

a)     Operatii preliminarii :

cunoasterea terenului

recunoasterea punctelor si marcarea

proiectarea retelei

alegerea bazelor triangulatiei respective

b)     Masuratori:

unghiuri orizontale, cu precizie de 2-10 sec, prin metoda seriilor

unghiuri verticale , in ambele pozitii ale lunetei, la ambele capete ale retelei.

Toleranta pe tur de orizont: T = 6cc

n- nr de vize

sec - eroarea probabila de punctare

se face compensarea pe tur de orizont si se aduce la zero:

eroarea patratica :

e =

w - neainchiderea

n - nr de triunghiuri

masurarea bazelor se face pe cale directa, pe teren plan, orizontal

daca baza se masoara prin unde, dispare conditia de planeitate

se aplica corectiile

orientarea unei baze se face fata de meridianul magnetic, iar pentru lucrari de mare precizie se face fata de meridianul geografic si azimutul se determina prin observatii astronomice ( dupa steaua polara)

Calculul triangulatiei locale presupune compensarea unghiurilor, calculul laturilor, transmiterea orientarii si calculul coordonatelor.

Compensarea unghiurilor poate fi facuta prin metoda celor mai mici patrate pentru precizie ridicata, sau prin procedee empirice : Lehagre-Broniman. Se face in trei etape:

a)     unghiurilor = 200g

200g ε1

ε1 ≤ T1 = 40cc

compensarea se face in mod egal:

α1' = α1

aceasta operatie se face pentru fiecare triunghi al retelei

b)     ' = 400g

' = 400g ε2

ε2 ≤ T2 = 16cc

n - numarul de unghiuri la centru

ε2 se distribuie la numarul de unghiuri la centru si se repartizezeaza cu semn schimbat

i" = 400g

In urma acestei compensari se modifica conditia primei compensari, respectiv

α1' + 200g

pentru a se mentine prima conditie trebuie sa se corecteze α1' si 'cu din corectia aplicata lui

α1" = α1'

α1" + 200g

c)     Se pun de acord laturile cu unghiurile pentru ca sunt masuratori dispersate

P - reprezinta produsul lui α" si

Sα si S - reprezinta raportul

ε3 ≤ T3 = 8cc

daca ε3 > 0, ε3 + α" si

ε3 < 0 α" - ε3 si

200g

P ∙ sinα = P ∙ sin

Compensarea in patrulater

a)     Suma unghiurilor in patrulater este egala cu 400g

= 400g ε1

ε1 ≤ T1 = 36cc

= 400g

b)          Suma unghiurilor α si ale fiecarui triunghi trebuie sa fie egale cu suma unghiurilor α si din triunghiul opus

Daca se respecta conditia ε2 si ε2" ≤ T2 = 28cc neanchiderea se imparte la 4 (numarul de unghiuri) si se aplica unghiurilor respective.

Daca nu se respecta conditia, se reiau masuratorile.

c)      Este identica cu compensarea c de la poligonul cu punct central ε3 ≤ T3 = 14cc

Compensarea unghiurilor intr-un lant de triunghiuri

a)     Suma unghiurilor in fiecare triunghi este egala cu 200g

200g ε1' , ε1 ≤ T1 = 30cc

200g ε1"

Neinchiderea se repartizeaza cu semn schimbat

b)     Acordul pe azimutele geografice θ1 si θ2

Neinchiderea se aplica unghiurilor astfel incat transmitand θ sa se obtina pentru acelasi azimut θ2

ε2= (θ2 - θ1) - 200g + (

ε2 ≤ T2 = 20cc se aplica astfel incat:

θ1 + 200g - (

c)     Acordul laturilor

ε3 ≤ T3 = 6cc

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.