Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Aplicarea in timp, in spatiu si asupra persoanelor a reglementarilor contraventionale

Aplicarea in timp, in spatiu si asupra persoanelor a reglementarilor contraventionale
Aplicarea in timp, in spatiu si asupra persoanelor a reglementarilor contraventionale

A. Aplicarea in timp a reglementarilor contraventionale

Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra in vigoare, potrivit art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001:

- in termen de 30 de zile de la data publicarii sau, dupa caz, de la data aducerii lor la cunostinta publica, respectiv prin afisarea ori difuzarea prin mass-media (presa scrisa ori audiovizualul).

In acest fel se da expresie principiului constitutional potrivit caruia legea intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, sau la o data ulterioara prevazuta de ea, astfel incat nimeni sa nu mai poata invoca in apararea sa necunoasterea legii.

Totusi, reglementarile contraventionale pot prevedea:- un termen mai lung pentru intrarea lor in vigoare, mai ales daca sunt necesare anumite masuri deosebite in organizarea aplicarii noilor prevederi (art. 7 alin. 1 teza ultima) ;

- un termen mai scurt pentru intrarea in vigoare, in cazuri urgente, dar nu mai putin de 10 zile de la publicare (art. 4 alin. 2) ceea ce corespunde prevederilor constitutionale care consacra posibilitatea intrarii in vigoare a legii si la o data ulterioara prevazuta in textul ei (art. 78 alin. 2), evident alta decat cea a publicarii in Monitorul Oficial ;

- neindicarea nici unei date de intrare in vigoare a reglementarii atrage de drept producerea de efecte juridice numai dupa 30 de zile de la data publicarii.

In dreptul nostru cele mai numeroase reglementari contraventionale nu sunt cuprinse in acte exclusiv sanctionatorii, ci ele figureaza ca dispozitii subsidiare in cadrul unor reglementari avand ca obiect raporturi civile, financiare, comerciale, administrative, etc., in cadrul carora se stabilesc anumite raspunderi.

In acest caz aplicarea dispozitiilor generale si de principiu privind intrarea in vigoare a normelor contraventionale ridica unele probleme

Intr-adevar, cum in dreptul nostru opereaza principiul constitutional al intrarii in vigoare a actelor normative la 3 zile de la data publicarii lor, in ipoteza in care un act normativ, care contine in subsidiar si norme contraventionale, neprevazand o data expresa a intrarii sale in vigoare, ar trebui sa ajungem la concluzia ca, prin aplicarea prevederilor de baza in materie contraventionala, reglementarea ar intra in vigoare numai dupa 30 de zile de la publicare sub aspectul normelor contraventionale si la 3 zile de la publicare in privinta celorlalte dispozitii.

In situatia in care reglementarea cuprinde o data certa sau un interval de intrare in vigoare care poate fi egal sau mai mare de 10 zile, iar textele contraventionale nu fac nici o alta referire, in acest caz normele de sanctionare vor intra in vigoare la aceeasi data cu intreaga reglementare.

Dimpotriva, daca o asemenea reglementare prevede ca data certa a intrarii sale in vigoare un interval sub 10 zile de la publicare, dar numai pentru situatii de urgenta, atunci normele contraventionale dobandesc aplicabilitatea numai la expirarea acestui interval minim de 10 zile stabilit de legiuitor in materia abaterilor administrative, conform prevederilor imperative ale reglementarii cadru.

Cu alte cuvinte, nu se poate concepe , in lumina noilor prevederi, ca intreaga reglementare formeaza o entitate juridica unitara, iar in lumina principiilor normative, intrarea sa in vigoare ar avea loc in intregime la aceeasi data (3 zile de la publicare ori la o data expresa mai scurta de 10 zile).

Acest minim interval este acordat in beneficiul subiectelor de drept vizate sub aspectul incidentei prevederilor sanctionatorii, pentru cunoasterea reala si efectiva a noilor reglementari si familiarizarea cu continutul acestora a acelora care desfasoara activitati ori actiuni in cadrul carora ar putea comite fapte de genul abaterilor incriminate de lege.

Hotararile normative contraventionale ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alta forma de publicitate prevazuta de lege (art. 4 alin. 3 teza a II-a din Ordonanta, modificat prin Legea nr. 180/2002).Conform Legii administratie publice locale nr. 215/2001 hotararile normative ale consiliilor locale (art. 50 alin. 1) si acelor judetene (art. 110) devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica.

Pe de alta parte, aducerea la cunostinta publica a acestora se face in termen de 5 zile de la data comunicarii lor oficiale catre prefect (art. 50 alin. 2), - comunicare asigurata de catre secretarul consiliului in termen de cel mult 10 zile de la adoptare, daca legea nu prevede altfel (art. 85 alin. 1 lit. 4 si art. 120 alin. 6) - pentru ca prefectul sa le poata ataca in contencios administrativ, ca urmare a exercitarii controlului de legalitate, daca le considera ilegale, in termen de 30 de zile de la comunicare, avand obligativitatea indeplinirii procedurii administrative prealabile judecatii prin care se va solicita autoritatilor emitente, cu motivarea legala, sa-si reanalizeze actul in vederea modificarii sau revocarii sale. Conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 (art.7/5), el nu era obligat sa recurga la procedura administrativa prealabila judecatii, dar conform Ordonantei de Urgenta nr.179/2005 (art.26) si a Legii nr.181/2006 (art.26 modificat) de aprobare exista aceasta obligativitate de a cere reexaminarea actului cu cel putin 10 zile inainte de introducerea actiunii in contencios.

Un astfel de act ilegal va fi atacat de prefect in contencios administrativ (in conditiile Legii nr.554/2004) impiedecand intrarea lui in vigoare - intrucat actul este suspendat de drept - pe intreaga durata a litigiului dedus judecatii (art. 123/5 din Constitutie).

In privinta producerii in timp a efectelor reglementarilor contraventionale, in functie de prezenta sau absenta contraventionalizarii faptei sau a severitatii sanctiunii se impun mai multe precizari :

a) daca prin noul act fapta nu mai este considerata contraventie, ea nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savarsita inainte de data intrarii in vigoare a noului act (art. 12 alin. 1), iar daca s-a aplicat sanctiunea sub imperiul vechii reglementari, dar a intrat in vigoare cea noua, inainte de executarea sanctiunii, aceasta nu se mai executa;

b) daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai putin severa, comparativ cu cea din vechea reglementare, se va aplica cea mai usoara (art. 12 teza I-a), iar daca cea din urma se afla in curs de executare (de exemplu, amenda esalonata) executarea se va face numai pana la limita maxima a sanctiunii prevazute de noua reglementare;

c) daca noua reglementare contraventionalizeaza fapte care anterior nu erau considerate abateri, cele savarsite inainte de intrarea in vigoare a noului act normativ nu se sanctioneaza chiar daca au fost descoperite ulterior acestui moment, iar daca noul act prevede o sanctiune mai grava, contraventia savarsita anterior va fi sanctionata conform reglementarii in vigoare la data savarsirii ei (art. 12 alin. 2 teza a II-a), de regula pana la maximul prevazut de legea veche.

In acest fel, isi gaseste aplicarea principiului legii celei mai favorabile ("mitior lex") cunoscut si in dreptul penal.

In materia succesiunii legilor contraventionale poate opera, in general, principiul neretroactivitatii legilor, consacrat de Constitutie, dar cu toate acestea apreciem existenta posibilitatii legale de emitere a unor acte normative care sa retroactiveze sau dimpotriva sa ultraactiveze, in functie de caracterul lor favorabil ori sa supravietuiasca acte mai nefavorabile sau mai severe cum este cazul unor reglementari temporare in caz de situatii urgente in scopul unei cat mai depline protejari a intereselor sociale cele mai generale si dupa incetarea starii de urgenta (temporare).

B. Aplicarea in spatiu
Reglementarile contraventionale produc efecte in spatiu in functie de competenta teritoriala a autoritatii care le emit sau le adopta. In acest sens distingem urmatoarele situatii:

- reglementari care se aplica pe intreg teritoriul tarii, chiar in afara acestuia (pe nave, aeronave, platforme de foraj marin apartinand tarii noastre), in categoria carora se includ legile, ordonantele si hotararile de guvern, aplicabile tuturor faptelor contraventionale indiferent de locul unde s-a savarsit abaterea (ceea ce nu impiedeca autoritatile centrale sa reglementeze contraventii in zone teritoriale limitate ca, de exemplu, porturi, aeroporturi, puncte vamale, localitati si judete unde s-a instituit starea de necesitate, etc.);

- reglementari cu aplicabilitate teritoriala limitata in care se includ hotararile consiliilor locale si judetene competente sa adopte acte normative in raza lor administrativ - teritoriala de competenta.

Aplicarea in spatiu a normelor contraventionale este strans legata de determinarea competentei teritoriale a organelor ce stabilesc raspunderea administrativa.

In acest sens locul savarsirii faptei ilicite este hotarator in stabilirea competentei teritoriale a autoritatii constatatoare si sanctionatoare a abaterii, desi punerea in executare a sanctiunii poate sa revina si altor organe in functie de domiciliul sau sediul contravenientului, de locul unde are bunurile ori realizeaza veniturile susceptibile de confiscare, urmarire si executare.

C. Actiunea asupra persoanelor

Reglementarile contraventionale se aplica, in general, fara luarea in considerare a calitatii subiectului sanctionat intrucat acesta nu trebuie sa intruneasca anumite conditii speciale devenind subiect calificat: cetateni romani sau straini, persoane fizice sau juridice, majori si minori (de la 14 ani impliniti), civili sau militari, chiar si persoane care avand imunitate juridica sau impunitate penala (parlamentari, diplomati) nu raspund pentru infractiuni, dar suporta consecintele contraventiilor savarsite.

In anumite cazuri reglementarile au in vedere si calitatea autorului contraventiei care, de exemplu nu poate fi decat persoana fizica (in cazul abaterii sanctionate cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii), ori persoana avand anumite atributii de serviciu pe care le incalca (in materia protectiei muncii, prevenirii si stingerii incendiilor, a actelor de stare civila, etc.), situatii in care raspunderea administrativa imbraca anumite particularitati.R. Gheorghinescu, "Reguli de baza ale elaborarii si aplicarii reglementarilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor", in "Revista romana de drept", nr. 8/1973, p. 73

In sens contrar, sub imperiul Legii nr. 32/1968, R. Gheorghinescu, op. cit.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

EFECTELE ACTELOR ADMINISTRATIVE
Organele comunitare de jurisdictie. Rolul lor in mecanismul comunitar
Cetatenia si capacitatea naturala de a exercita drepturi si de a indeplini indatoririle de cetatean
EXPLICATII COMPLEMENTARE
Comunitatile Europene
Raporturile dintre dreptul comunitar si dreptul intern al statelor membre
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
ACTUL JURIDIC CIVILTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu