Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » drept
Contencios Constitutional - Test grila

Contencios Constitutional - Test grilaContencios Constitutional - Test grila

anul IV zi, fr

MULTIPLE CHOICE

1. Exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata in mod direct de catre:
a.

Avocatul Poporului

b.

Procurorul general al Romaniei

c.

Ministrul Justitiei

ANS:  A

2. Punctele de vedere ale partenerilor Curtii Constitutionale in cadrul controlului anterior si al regulamentelor parlamentare sunt:

a.

nu sunt obligatorii de a fi cerute

b.

nu au valoare unor probe

c.

sunt consultative pentru decizia Curtii

ANS:  C

3. Presedintele Curtii Constitutionale

a.

este ales pentru un mandat de 3 ani

b.

este ales pentru un mandat de 9 ani

c.

nu poate fi reales

ANS:  A

4. Controlul de constitutionalitate:

a.

presupune o procedura gratuita

b.

atunci cand este anterior, poate fi si concret

c.

atunci cand este ulterior, nu poate fi si abstract

ANS:  A

5. De cate feluri este in prezent controlul constitutionalitatii legii in Romania?

a.

potrivit modelului american

b.

potrivit modelului european

c.

potrivit modelului parlamentar

ANS:  B

6. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate presupune:

a.

doua faze procesuale, una scrisa si una contencioasa

b.

o procedura oneroasa

c.

suspendarea exceptiei de drept comun

ANS:  C

7. Judecatorii se bucura:

a.

de impunitate

b.

de inaccesibilitate

c.

de iresponsabilitate pentru voturile si opiniile exprimate in exercitiul mandatului

ANS:  C

8. Precizati in care dintre urmatoarele categorii de acte juridice, nominalizate prin Constitutie, se incadreaza regulamentul parlamentar:

a.

lege

b.

hotarare

c.

motiune

ANS:  B

9. Controlul anterior de neconstitutionalitate este declansat cel mai des de:

a.

50 de deputati sau 25 de senatori

b.

Guvern

c.

Procurorul general al Romaniei

ANS:  A

10. Care din urmatoarele situatii reprezinta cauze de inadmisibilitate ale exceptiei de neconstitutionalitate:

a.

atacarea unei hotarari de guvern dupa aprobarea ei prin lege

b.

ridicare exceptiei de constitutionalitate cu privire la tratatele sau acordurile internationale controlate anterior promulgarii

c.

exceptia admisa nu poate fi reiterata

ANS:  C

11. Decizia de admiterii a sesizarii in cadrul controlului anterior de constitutionalitate a legii are ca efect:

a.

intreruperea procedurii de promulgare

b.

deschiderea procedurii de examinare a legii

c.

obligarea Parlamentului de a pune de acord prevederile legii cu cele ale Constitutiei in termen de cel mult 10 zile de la publicarea deciziei

ANS:  A

12. Verificarea constitutionalitatii legii de revizuire a Constitutiei presupune:

a.

sesizarea Curtii prin cerere semnata de 2/3 din parlamentari

b.

luarea deciziei cu majoritatea relativa a judecatorilor

c.

se face si cu privire la limitele revizuirii Constitutiei

ANS:  C

13. Prin invocarea exceptiei de neconstitutionalitate se naste:

a.

un raport triunghiular intre titularul exceptiei, instanta si judecatorul constitutional

b.

un raport intre titularul exceptiei si instanta

c.

un raport intre titularul exceptiei si judecatorul constitutional

ANS:  A

14. Controlul constitutionalitatii legii:

a.

este numai a priori

b.

este a priori si a posteriori

c.

abstract poate fi invocat si in cadrul unui proces

ANS:  B

15. Curtea Constitutionala a Romaniei este un organ:

a.

politic

b.

jurisdictional

c.

politico-jurisdictional

ANS:  C

16. In controlul de constitutionalitate a legii, instantele judecatoresti:

a.

sunt asociate exercitarii controlului

b.

exercita exclusiv controlul

c.

nu au nici un rol in exercitarea controlului

ANS:  A

17. Controlul de constitutionalitate se exercita din oficiu:

a.

in toate cazurile in care Curtea considera necesar acest lucru

b.

numai asupra proiectelor sau propunerilor legislative referitoare la legile constitutionale

c.

si asupra tratelor internationale

ANS:  B

18. Controlul preventiv:

a.

priveste si ordonantele simple Guvernului

b.

se refera exclusiv la constitutionalitatea externa a legii

c.

este un mijloc de protectie a opozitiei parlamentare

ANS:  C

19. Partenerii Curtii Constitutionale la controlul constitutionalitatii legii sunt:

a.

Presedintii Camerelor Parlamentului si Guvernul

b.

Presedintele Romaniei

c.

autoritatile administratiei publice

ANS:  C

20. Controlul de constitutionalitate:

a.

se exercita din oficiu in toate cazurile

b.

se exercita din oficiu numai asupra proiectelor de legi constitutionale

c.

se exercita din oficiu si asupra regulamentelor parlamentare

ANS:  B

21. Curtea Constitutionala:

a.

face parte din structura instantelor judecatoresti

b.

este in afara structurii celorlalte autoritati publice

c.

este subordonata Parlamentului

ANS:  B

22. Care din urmatoarele trasaturi caracterizeaza controlul de constitutionalitate pe calea exceptiei de neconstitutionaliate:

a.

control ulterior

b.

control posterior

c.

control concret

ANS:  C

23. Presedintele Curtii

a.

este ordonator de credite

b.

nu poate fi revocat de judecatori

c.

este reeligibil

ANS:  C

24. Controlul de constitutionalitate realizat de Curtea Constitutionala:

a.

priveste probleme de fapt si de drept

b.

poate privi si hotararile cu caracter normativ ale Guvernului

c.

se face, ca regula, in limitele sesizarii

ANS:  C

25. Judecatorii Curtii Constitutionale:

a.

pot fi actionari la o societate comerciala cu capital de stat

b.

pot sa se abtina de la vot atunci cand nu cunosc suficient de bine domeniul in care Curtea trebuie sa se pronunte

c.

pot fi realesi o singura data

ANS:  C

26. Reguli specifice independentei judecatorilor:

a.

judecatorii sunt reeligibili

b.

votul presedintelui este decisiv

c.

caracterul de demnitate publica a functiei

ANS:  C

27. Presedintele Curtii:

a.

este ales prin vot secret

b.

poate fi judecator raportor

c.

este ordonator principal de credite

ANS:  A

28. Reguli specifice controlului exercitat printr-un organ jurisdictional:

a.

deciziile au efecte inter partes litiganes

b.

deciziile sunt opozabile erga omens

c.

se realizeaza de catre instante specializate

ANS:  B

29. Actul prin care este sesizata Curtea, ca urmare a ridicarii unei exceptii de

neconstitutionalitate se numeste:

a.

apel

b.

adresa

c.

incheiere

ANS:  C

30. Declararea neconstitutionalitatii unui tratat international poate avea drept consecinte:

a.

modificarea Constitutiei fara a fi pusa ei in acord cu tratatul international

b.

renegocierea tratatului, daca acest lucru este posibil

c.

ratificarea fara rezerve, daca tratatul permite acest lucruANS:  B

31. Reguli specifice controlului exercitat printr-un organ specializat:

a.

autoritatea care efectueaza controlul are o competenta generala

b.

deciziile sale au efecte numai inter partes litigantes

c.

este independenta fata de alte autoritati

ANS:  C

32. Reguli specifice activitatii jurisdictionale a Curtii:

a.

cvorumul de lucru este de 6 judecatori

b.

cuprinde o singura faza, cu caracter deliberativ

c.

deciziile se iau intotdeauna cu votul a 5 judecatori

ANS:  A

33. Incetarea mandatului de judecator la Curte:

a.

poate fi colectiva sau individuala

b.

ca urmare a imposibilitatii exercitarii functiei mai mult de 4 luni

c.

la data excluderii ca urmare a unei condamnari penale

ANS:  C

34. Sanctiunea deciziei pronuntata in controlul de constitutionalitate al legii este:

a.

nulitatea legii neconstitutionale

b.

inaplicabilitatea legii neconstitutionale

c.

abrogarea legii neconstitutionale

ANS:  B

35. Mandatul de judecator la Curte:

a.

este reprezentativ

b.

este constitutional

c.

se bucura de legitimitate politica

ANS:  B

36. Curtea Constitutionala

a.

este subordonata Parlamentului

b.

face parte din puterea judecatoreasca

c.

garanteaza suprematia Constitutiei

ANS:  C

37. Reguli specifice numirii in functia de judecator la Curte:

a.

minim 18 ani vechime in munca

b.

numirea se poate face fara acordul prealabil al candidatului

c.

candidatul sa nu fi indeplinit un mandat de judecator constitutional

ANS:  C

38. Evolutia controlului de constitutionalitate in Romania:

a.

a fost impus pentru prima dat prin Constitutia din 1866

b.

autoritatea competenta sub Constitutia din 1923 era Curtii de Casatie, in sectiuni reunite

c.

in perioada comunista, controlul a fost realizat de Curtea Suprema

ANS:  B

39. Presedintele Curtii Constitutionale:

a.

nu poate fi reales

b.

este numit de Presedintele Romaniei

c.

este ales de plenul Curtii

ANS:  C

40. Garantii constitutionale ale independentei judecatorilor:

a.

incompatibilitatea cu orice alta functie publica sau privata, fara exceptii

b.

posibilitatea prelungirii mandatului pe durata starii de asediu sau de razboi

c.

interdictia de a face parte din partide politice

ANS:  C

41. Reguli specifice modelului European:

a.

a fost influentat de conceptia scolii normativiste a lui Hans Kelsen

b.

controlul este descentralizat

c.

efectele deciziilor nu sunt opozabile 'erga omes'.

ANS:  A

42. Reguli specifice procedurii de numire:

a.

judecatorii depun juramantul in fata presedintelui Curtii

b.

numirea de catre Presedintele Romaniei se face dupa procedura prevazuta de lege

c.

candidaturile se depun de catre grupurile parlamentare

ANS:  C

43. Mandatul de judecator la Curte:

a.

mandatul incepe de la data numirii in functie

b.

este unic

c.

este de 7 ani

ANS:  B

44. Judecatorii:

a.

sunt subordonati presedintelui Curtii

b.

se supun numai Constitutiei si legii

c.

se supun organelor politice care i-au numit

ANS:  B

45. Procedura Curtii Constitutionale:

a.

este de drept public

b.

nu se completeaza cu regulile procedurii civile in masura in care sunt compatibile cu natura controlului

c.

in domeniul penal se completeaza cu regulile procedurii penale.

ANS:  A

46. Regulamentele Camerelor Parlamentului pot fi atacate de catre:

a.

parlamentarii oricarei Camere

b.

Biroul permanent al Camerei unde se aplica regulamentul

c.

un grup parlamentar din Camera unde se aplica regulamentul

ANS:  C

47. Curtea Constitutionala are o natura politica datorita:.

a.

modului de numire a judecatorilor

b.

atributiilor sale

c.

componentei sale

ANS:  B

48. Reguli privind statutul Curtii Constitutionale:

a.

organizare si functionare sunt de natura legii organice a Curtii

b.

competenta si componenta sunt de natura regulamentului Curtii

c.

statutul Curtii se defineste prin raportare exclusiv la Constitutie

ANS:  A

49. Controlul se exercita de catre Curtea Constitutionala numai prin:

a.

complete de judecata formate din 3 judecatori cu recurs la un complet format din 5 judecatori

b.

complet de judecata format din minim 6 judecatori

c.

judecator raportor, cu aprobarea Presedintelui Curtii

ANS:  B

50. Reguli specifice raspunderii judecatorilor:

a.

sanctiunile disciplinare se aplica de catre presedintele Curtii

b.

raspunderea civila este diferita de cea de drept comun

c.

judecatorii Curtii nu raspund penal pentru voturile si opiniile exprimate in exercitiul mandatului

ANS:  C

51. Magistratii asistenti:

a.

sunt subordonati presedintelui Curtii

b.

nu pot participa la deliberari

c.

sunt numiti de catre Parlament

ANS:  A

52. Exceptia de neconstitutionalitate poate privi si o ordonanta:3

a.

inainte de a fi adoptata prin lege

b.

dupa adoptarea ei prin lege

c.

chiar daca emana de la alt organ de stat decat Guvernul

ANS:  A

53. Decizia pronuntata cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate:

a.

are efecte retroactive de la data emiterii legii declarata ca fiind neconstitutionala

b.

este obligatorie in procesul in care a fost invocata

c.

poate fi inlaturata in conditiile prevazute de legea organica a Curtii

ANS:  B

54. Controlul de constitutionalitate priveste:

a.

probleme de fapt si de drept

b.

nu presupune o procedura de drept public

c.

se face, ca regula, in limitele sesizarii

ANS:  C

55. O exceptie de neconstitutionalitate este inadmisibila daca:

a.

nu are caracter pertinent

b.

priveste o dispozitie legala adoptata cu incalcarea regulilor de tehnica legislativa

c.

priveste o dispozitie dintr-o lege ordinara contrara unei legi organice

ANS:  A

56. Sesizarea anterioara de neconstitutionalitate poate privi:

a.

legile inainte de promulgare sau dupa promulgare

b.

ordonantele de urgenta

c.

numai legile dupa adoptare si pana la promulgare

ANS:  B

57. Controlul se exercita de catre Curtea Constitutionala prin:

a.

plen

b.

completele de judecata formate din 3 judecatori, cu recurs la un complet format din 5 judecatori

c.

judecatorul raportor, cu aprobarea Presedintelui Curtii

ANS:  A

58. Sesizarea Curtii Constitutionala poate fi:

a.

orala

b.

numai scrisa si motivata

c.

direct in fata Curtii Constitutionale de catre partile dintr-un proces

ANS:  B

59. O exceptie de neconstitutionalitate respinsa poate fi reiterata:

a.

de catre alte parti pentru alte motive

b.

de catre aceleasi parti, dar pentru alte motive

c.

de catre alte parti, chiar si pentru aceleasi motive

ANS:  A

60. Exceptia de neconstitutionalitate intr-un proces civil este ridicata cel mai des de catre:

a.

parat

b.

reclamantc.

instanta, din oficiu

ANS:  A

61. Cauzele de inadmisibilitate:

a.

pot fi constatate din oficiu sau la cerere de catre instanta de judecata

b.

se constata numai de catre instanta de judecata si niciodata de Curtea Constitutionala

c.

partile pot renunta expres la invocarea lor

ANS:  A

62. Legile neconstitutionale:

a.

sunt cele contrare unei prevederi constitutionale invocate in sesizare

b.

sunt cele contrare unei prevederi constitutionale, chiar daca nu a fost invocata in sesizare

c.

sunt cele ce nu isi afla temeiul intr-un text constitutional expres

ANS:  A

63. Decizia prin care se declara neconstitutionalitatea in cadrul controlului anterior:

a.

este obligatorie pentru Parlament

b.

poate fi inlaturata cu o majoritate calificata de 2/3 din numarul total al parlamentarilor

c.

poate fi inlaturata de Presedintele Romaniei

ANS:  A

64. Decizia Curtii Constitutionale in cadrul controlului anterior este:

a.

obligatorie

b.

de recomandare

c.

poate fi inlaturata

ANS:  A

65. Termenul de 5 zile cat legea este la Secretarul General al Camerei este un termen:

a.

de decadere pentru sesizarea Curtii

b.

de protectie a dreptului de a sesiza Curtea

c.

inlauntrul caruia si Presedintele Romaniei poate sesiza Curtea

ANS:  C

66. Judecatorii:

a.

trebuie sa fie juristi

b.

sunt subordonati fata de autoritatile care i-au desemnat

c.

nu pot fi revocati de plenul Curtii

ANS:  A

67. Exceptia de neconstitutionalitate:

a.

poate fi invocata numai de instanta de judecata

b.

poate fi invocata de parti, de instanta, cat si de procuror

c.

nu poate fi inlaturata in nici un caz de catre instanta judecatoreasca

ANS:  B

68. Judecatorii Curtii Constitutionale sunt:

a.

alesi de Parlament

b.

numiti de Presedintele Romaniei

c.

alesi in mod egal de fiecare Camera a Parlamentului si de Presedintele Romaniei

ANS:  C

69. Decizia pronuntata in exceptia de neconstitutionalitate:

a.

poate fi inlaturata de Parlament

b.

este obligatorie numai in procesul in care a fost invocata

c.

este obligatorie erga omnes

ANS:  C

70. Sesizarea Curtii Constitutionale se face:

a.

de catre Avocatul Poporului, atat in cadrul controlului anterior, cat si a celui posterior

b.

de catre partile care au invocat exceptia in cazul controlului a priori

c.

de catre orice persoana care justifica un interes legitim in cazul atat al obiectiei cat si al exceptiei de neconstitutionalitate

ANS:  C

71. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta garantii juridice ale suprematiei Constitutiei?

a.

controlul special al aplicarii constitutiei

b.

deosebirile dintre constitutie si legi

c.

controlul constitutionalitatii legilor

ANS:  C

72. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului la sesizarea:

a.

Unui grup de minim 20 de parlamentari

b.

Unuia dintre parlamentarii independenti

c.

Unuia dintre presedintii celor doua camere

ANS:  C

73. Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?

a.

unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si observarii regulilor de tehnica legislativa

b.

controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe pe teoria constitutionalismului

c.

controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre

ANS:  C

74. Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutiei, constau in:

a.

Deosebiri de continut

b.

Deosebiri de putere juridica

c.

Pozitia supraordonata a Constitutiei in raport cu legea

ANS:  B

75. Deciziile de neconstitutionalitate:

a.

pot fi numai de neconstitutionalitate integrala

b.

pot fi si de neconstitutionalitate partiala

c.

nu pot fi interpretative

ANS:  B

76. Exceptia de neconstitutionalitate:

a.

este de ordine publica

b.

poate fi invocata doar la judecarea fondului

c.

poate fi invocata pentru a se ataca o hotarare de Guvern

ANS:  A

77. Care din urmatoarele situatii reprezinta cauze de inadmisibilitate ale exceptiei de neconstitutionalitate:

a.

invocarea exceptiei in fata unei instante de arbitraj comercial

b.

neindeplinirea obligatiei de motivare a exceptiei de neconstitutionalitate

c.

invocarea exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la o hotarare de Guvern

ANS:  C

78. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:

a.

exceptiile privesc o lege, o hotarare de Guvern ori o dispozitie dintr-o lege sau hotarare de Guvern

b.

solutionarea cauzei nu depinde de legea, ordonanta sau prevederea legala

c.

legea, ordonanta sau prevederea legala nu a fost constatata ca fiind neconstitutionala printr- o decizie anterioara a Curtii Constitutionale

ANS:  C

79. Controlul constitutionalitatii legilor este:

a.

activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia

b.

activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei

c.

o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate

ANS:  A

80. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:

a.

Presedintele Romaniei

b.

Primul Ministru

c.

Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii

ANS:  B

81. Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

a.

controlul realizat printr-un organ politic

b.

controlul exercitat pe cale de exceptie

c.

controlul realizat printr-un organ jurisdictional

ANS:  A

82. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:

a.

legile

b.

initiativele de revizuire a Constitutiei

c.

tratatele internationale

ANS:  B

83. Care dintre urmatoarele conditii sunt prevazute de Constitutia Romaniei si sunt obligatorii pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?

a.

sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania

b.

sa posede o inalta competenta profesionala

c.

sa aiba o vechime de cel putin 20 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior

ANS:  B

84. Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative:

a.

vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Senatului si de confirmare a rezultatelor sufragiului

b.

solutioneaza conflictele de natura constitutionala dintre autoritatile publice

c.

vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului fara a confirma rezultatele acestuia

ANS:  B

85. Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti de Constitutie:

a.

Presedintele Romaniei

b.

Adjunctii Avocatului Poporului

c.

Curtea de Apel Bucuresti

ANS:  A

86. Care din urmatoarele acte sunt supuse controlului de constitutionalitate la Curtea Constitutionala:

a.

legea, regulamentul parlamentar, iar prin exceptie de neconstitutionalitate si ordonanta Guvernului

b.

legea, ordonanta si hotararile normative ale Guvernului

c.

legea, hotararile normative ale Guvernului si celelalte acte ale administratiei centrale cu caracter normativ

ANS:  A

87. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la judecatorii Curtii Constitutionale este corecta?

a.

imunitatea judecatorilor priveste si raspunderea civila

b.

in unele cazuri, o persoana ar putea fi judecator pentru o perioada de 10 ani si 7 luni

c.

judecatorii isi pot prelungi mandatul in caz de razboi

ANS:  B

88. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

a.

criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international

b.

criteriul efectelor controluluic.

criteriul temporal

ANS:  C

89. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea:

a.

Avocatului Poporului

b.

A cel putin 50 de senatori

c.

A cel putin 50 de deputati

ANS:  C

90. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:

a.

Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului

b.

Avocatul Poporului

c.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

ANS:  A

91. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:

a.

garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat

b.

accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale

c.

permite exprimarea eficienta a coalitiei parlamentare majoritare

ANS:  A

92. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative:

a.

se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor de Guvern

b.

hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial

c.

da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

ANS:  B

93. Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

a.

controlul realizat dupa modelul american

b.

controlul realizat dupa modelul european

c.

controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un interes

ANS:  C

94. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?

a.

actele administrative

b.

acte normative cu forta juridica egala cu a legii

c.

actele organelor judecatoresti

ANS:  B

95. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:

a.

Hotararile Guvernului

b.

Tratatele si alte acorduri internationale

c.

Actele administrative ale Guvernului

ANS:  B

96. Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:

a.

vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea referendumului

b.

vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea presedintelui Romaniei

c.

se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

ANS:  C

97. Din suprematia legii in sistemul normativ rezulta o serie de consecinte, printre care enumeram:

a.

Consecinte privind interpretarea legii

b.

Controlul constitutionalitatii legilor

c.

Consecintele privind conformitatea cu legea a celorlalte acte normative emise de organele statului

ANS:  C

98. Care din urmatoarele sunt atributii ale Curtii Constitutionale?

a.

Curtea Constitutionala valideaza rezultatele alegerilor parlamentare

b.

Curtea Constitutionala realizeaza un control in fapt si in drept

c.

Natura juridica a Curtii este politico-jurisdictionala

ANS:  C

99. Care sunt rolurile referndumului?

a.

Curtea Constitutionala valideaza rezultatele referendumului local

b.

referendumul este o forma de exprimare a democratiei semi-directe

c.

Presedintele Romaniei este demis de popor prin referendum

ANS:  C

100. Referitor la controlul exercitat de Curtea Constitutionala:

a.

controlul ordonantelor simple ale Guvernului este un control concret

b.

controlul regulamentelor Parlamentului este un control preventiv

c.

controlul tratatelor internationale este un control concret

ANS:  A

101. Referitor la controlul exercitat de Curtea Constitutionala:

a.

controlul intern nu este subordonat celui extern

b.

controlul tratatelor internationale este ulterior si abstract

c.

controlul ordonantelor de urgenta este ulterior si concret

ANS:  C

102. Care sunt caracteristice legilor?

a.

legile organice nu au un domeniu constitutional

b.

ordonantele de urgenta pot fi emise in temeiul unei legi organice a Parlamentului

c.

controlul de constitutionalitate a legilor poate fi in acelasi timp preventiv si abstract

ANS:  C

103. Actele Guvernului:

a.

ca regula, exceptia de neconstitutionalitate a actelor Guvernului este ridicata de reclamantul dintr-un proces de drept comun

b.

ordonantele de urgenta pot fi emise in domeniul legilor organice

c.

hotararile Guvernului sunt atacate pentru neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala

ANS:  B

104. Referitor la controlul exercitat de Curtea Constitutionala:

a.

controlul extern prevaleaza asupra controlului intern (substantial)

b.

controlul intern prevaleaza controlului extern

c.

controlul intern si cel extern au aceeasi valoare

ANS:  A

105. Exceptia de neconstitutionalitate poate fi invocata de catre:

a.

partea care a invocat exceptia de neconstitutionalitate, putand oricand renunta la aceasta

b.

exceptia de neconstitutionalitate poate fi invocata de catre martori, experti, interpreti

c.

exceptia de neconstitutionalitate poate fi invocata de reprezentantii legali (tutorii, curatorii) in numele si in interesul reprezentatilor

ANS:  C

106. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate:

a.

cauzele de inadmisibilitate ale exceptiei de neconstitutionalitate au caracter imperativ si sunt de ordine publica

b.

actul prin care Curtea isi declanseaza procedura de control este insasi exceptia de neconstitutionalitate

c.

procesul de drept comun isi continua cursul pe perioada solutionarii exceptiei de catre Curte

ANS:  A

107. Contestatia privind constitutionalitatea unui partid politic:

a.

poate fi formulata de catre Guvern

b.

decizia prin care se declara neconstitutionalitatea unui partid politic poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie

c.

contestatia avand ca obiect constitutionalitatea unui partid politic poate fi formulata de presedintele uneia din Camerele Parlamentului, fara acordul plenului

ANS:  A

108. Referitor la suspendarea Presedintelui Romaniei:

a.

decizia Curtii cu privire la suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei este obligatorie pentru Parlament

b.

acesta poate fi demis cu votul majoritatii absolute a parlamentarilor celor doua Camere

c.

contenciosul electoral privind alegerile prezidentiale are loc numai in fata Curtii Constitutionale

ANS:  C

109. Curtea Constitutionala:

a.

nu poate modifica sau completa dispozitia legala supusa controlului

b.

in situatii expres prevazute de lege, se poate pronunta asupra modului de interpretare sau de aplicare a legii

c.

in toate cazurile, exercita controlul numai la sesizare

ANS:  A

110. Controlul preventiv:

a.

reprezinta un mijloc de aparare a minoritatii politice parlamentare in disputa sa cu majoritatea

b.

este admisibil si fata de o lege, tratat sau acord international in vigoare

c.

poate fi declansat ca urmare a unei exceptii de neconstitutionalitate

ANS:  A

111. Controlul ulterior:

a.

poate avea ca obiect constitutionalitatea regulamentelor parlamentare

b.

este limitat in timp

c.

poate fi declansat si de catre Avocatul Poporului

ANS:  A

112.

Mandatul judecatorilor inceteaza in urmatoarele cazuri:

a.

numai la expirarea acestuia

b.

la data demisiei

c.

doar in cazul excluderii de drept, ca urmare a unei condamnari penale

ANS:  B

113. Suspendarea mandatul judecatorilor intervine:

a.

la data demisiei;

b.

numai in caza de arestare a judecatorului, pana la achitare;

c.

ca urmare a aparitiei unei situatii de incompatibilitate.

ANS:  B

114.

Controlul exercitat prin referdum se caracterizeaza prin:

a.

frecventa relativa mica a cazurilor de neconstitutionalitate;

b.

rolul hotarator al partidelor politice;

c.

imposibilitatea de a ratidica o neconstitutionalitate.

ANS:  B

115. Modelul American:

a.

a fost impus pe cale pretoriana

b.

este rezultatul evolutiei modelului european

c.

este prevazut in Constitutia S.U.A.

ANS:  A

116.

Controlul jurisdictional realizat prin intermediul instantelor judecatoresti este intalnit in urmatoarele state:

a.

Japonia, Argentia, Australia

b.

SUA, Brazilia, Turcia

c.

Germania, Franta, Spania

ANS:  A
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Distrugerea
Caiet de practica drept
ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STATULUI – TERITORIUL SI POPULATIA
Campul penalitatii. Perspectiva durkheimiana asupra pedepsei
Dreptul proprietatii intelectuale - subiectii dreptului de autor
Raspunderea juridica – conceptul fundamental in materia raspunderii juridice
Actul juridic, izvor al obligatiilor
Prezumtia relativa de adevar a procesului – verbal contraventional
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu