Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » legislatie » drept
Dreptul mediului intrebari si raspunsuri

Dreptul mediului intrebari si raspunsuri
DREPTUL MEDIULUI INTREBARI SI RASPUNSURI

1. In lumina OUG 195/2005, raspunderea juridica pentru prejudiciile cauzate mediului este o raspundere?
- are caracter obiectiv, independent de culpa; in cazul pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara.
- raspunderea poate fi si subiectiva pt prejudiciile cauzate speciilor protejate si habitatelor naturale, conform reglem specifice.

2. Reglementarea silvica actuala incadreaza padurile in doua grupe functionale. Grupa I cuprinde ?
In raport cu functiile pe care le indeplinesc, padurile se incadreaza in 2 grupe functionale:
- grupa I cuprinde paduri cu functii speciale de protectie a apelor, a solului, a climei si a obiectivelor de interes national, paduri pt recreere, paduri de ocrotire a genofondului si ecofondului, padurile declarate monumente ale naturii si rezervatii

3. Apele transfrontaliere, se afla sub protectie si un rol primordial l-a avut Conventia adoptata in 1992, la?
Helsinchi

4. Legea cadru care reglementeaza relatiile sociale referitoare la mediul inconjurator o constituie?
-OUG 195/2005
-legi speciale: legea apelor; legea privind economia vanatului si vanatoarea; legea de aprobare a Codului Silvic; legea privind pescuitul si piscicultura; legea petrolului; legea privind deseurile toxice si inflamabile, explozive, infectioase

5. Conform legii vanatul este?
- bun public de interes national

6. Deseurile se clasifica functie de gradul de utilizare in?
-refolosibile
-nefolosibile

9. Activitatea de protectie a mediului in asezarile omenesti se realizeaza pretutindeni, avand in vedere starea elementelor de mediu, dar si de factorii de mediu, toate acestea in raport cu starea sanatatii umane. Factori de mediu sunt?
-energie, zgomot, radiatii (factori de mediu).

10. Prin revizuirea Constitutiei, in categoria persoanelor fizice, ca subiecte ale raportului juridic de dreptul mediului inconjurator, pot fi?
-atat cetatenii romani, cat si straini, ori apatrizi sau cei cu dubla cetatenie

11. Criteriul care sta la baza clasificarii apelor in ape apartinand domeniului public si ape apartinand domeniului privat consta in?
-dupa criteriul formei de proprietate

12.Calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei o constituie?
-plangerea adresata judecatoriei in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, ce suspenda executarea pana la judecarea cauzei

13. Constructia raportului juridic in dreptul mediului inconjurator cuprinde trei elemente: subiectele sau partile, continutul si obiectul raportului juridic. Continutul raportului juridic desemneaza?
-dr subiective ale partilor
-obligatiile ce le revin

14. Cunoastem ca faptele de mediu sunt atat comisive cat si omisive si, in consecinta, forma de vinovatie care se gaseste in latura lor subiectiva poate fi?
-intentia si culpa sub toate modalitatile lor

15. Avand in vedere elementele naturale supuse ocrotirii Legii cadru nr. 82/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, Rezervatia Biosferei “ Delta Dunarii “ se compune din trei categorii de zone si anume: zone cu protectie integrala, zone tampon si zone economice. Dintre acestea, zonele tampon cuprind?
- suprafete de teren sau de ape care inconjoara zonele cu regim de protectie integrala

17. Dupa criteriul asezarii lor, apele se clasifica in?
-ape de suprafata
-ape subterane
18. Codul penal imparte faptele prevazute de legea penala ca infractiuni la mediu, dupa gravitatea lor, in ?
-crime si delicte

19. Conform legii romane, introducerea in tara a deseurilor de orice natura, in scopul eliminarii acestora, este interzisa. In scopul valorificarii deseurilor, insa, acestea pot fi introduse pe teritoriul Romaniei, cu aprobarea?
- Guvernului, in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la U. E., ratificat prin Legea 157/05.

20. Conform legislatiei noastre zona contigua a Romaniei la Marea Neagra este delimitata la ?
-24 mile marine masurate de la liniile de baza

22. Dintre principiile ce calauzesc dreptul mediului inconjurator pe plan intern, oferim cu titlu exmplificativ.
-principiul potrivit caruia protectia mediului constituie un obiectiv de interes major
-principiul precautiei in luarea deciziei
-principiul prevenirii reducerii si controlului integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici…….
-principiul prevenirii riscurilor ecologice si al producerii daunelor
-principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural
-principiul poluatorul plateste
-principiul inlaturarii cu prioritate a poluantilor ce pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor
-principiul crearii sistemului national de monitorizare integrala a mediului
-principiul utilizarii durabile a resurselor naturale
-principiul mentinerii ameliorarii calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate
-principiul participarii publicului la luarea deciziilor privind mediul
-principiul dezvoltarii colaborarii internationale pt asigurarea calitatii mediului.

23. Actuala lege preve ca latura obiectiva a infractiunilor de mediu consta in ?
- actiunea sau inactiunea prin care se incalca anumite dispozitii legale create pt a garanta mentinerea unei calitati corespunzatoare a mediului…

24. Bine cunoscut este ca potrivit legii, activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, transportul intern, eliminarea, introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor chimice periculoase sunt?
-supuse unui regim strict de gestionare
-toate aceste activitati sunt premise numai in baza autorizatiei de mediu

26. Daca o fapta din domeniul mediului intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni din Codul penal si ale unei infractiuni din Legea speciala , se aplica?
-dispozitiile din Legea speciala, fara a aplica regula concursului de legi in timp

27. Conform legii in ce consta politica nationala de protectie a atmosferei ?
-introducere de tehnici, tehnologii adecvate pi retinerea poluarii la sursa
-gestionarea resursei de aer, in sensul reducerii emisiilor de poluanti.
-gestionarea resursei de aer in sensul asigurarii sanatatii umane
-modernizarea, perfectionarea sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului

28. Clasificati raporturile juridice din domeniul dreptului mediului.
-raporturi juridice privind conservarea si protectia componentelor naturale ale mediului
-raporturi juridice privind protectia factorilor creati prin activitatea umana

31. Clasificarea rap juridice din domeniul dr mediului inconjurator se face in 2 mari categorii si anume: rap juridice privind conservarea si protectia componentelor naturale ale mediului inconjurator si rap juridice privind protectia factorilor creati prin activitate umana. Din cea dintai categorie distingem?
-protectia atmosferei
-protectia apei
-protectia solului si subsolului
-protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii
-protectia padurilor si a altor forme de vegetatie, a faunei terestre si acvatice, a rezervatiilor si monumentelor naturii, a populatiei si mediului33. Cu privire la modul cum sunt administrate, in literatura juridica, apele se impart in?
-ape internationale
-ape teritoriale
-ape nationale

37. Clasificarea iradierii se face in: iradiere naturala si iradiere artificiala. Din a doua categorie face parte?
-iradiere medicala, profesionala, in cazul personalului medical, al lucrarilor din industria nucleara si din cercetare

39. Constituie unul dintre principiile ce calauzesc dreptul mediului inconjurator pe plan intern, cel al prevenirii riscurilor ecologice si al producerii daunelor. Relativ la acest principiu, legiuitorul a consacrat notiunea de risc ecologic potential, prin care se intelege?
Probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare.

40. Conform legii raportul juridic din domeniul dreptului mediului inconjurator are anumite caracteristici, in care sens oferim cu titlu exemplificativ, faptul ca?
-e un raport juridic intre oameni
-e un raport recunoscut, reglementat si aprobat de lege
-depinde in esenta sa de relatiile productie si sociale ale oranduirii in care s-a format

41. Conform legi functiile dreptului mediului inconjurator, desi nu sunt prevazute, ope legis, se desprind din constructia juridica a reglementarii. Astfel, reprezinta functie a dreptului mediului inconjurator?
-asigurarea unui mediu ambient curat, sanatos, prosper, prin protectia si dezvoltarea sa corespunzatoare
-promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile pe termen lung
-organizarea si institutionalizarea actiunilor sociale in scopul ocrotirii ai ameliorarii factorilor naturali si antropici
-promovarea cooperarii internationale in vederea solutionarii problemelor de protectie a mediului

43. Cu privire la plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in lumina prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aceasta se adreseaza judecatoriei in a carei raza teritoriala?
- in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

45. Codul silvic considera paduri care sunt cuprinse in fondul forestier national, terenurile acoperite cu vegetatie forestiera cu o suprafata?
- de cel putin 0,25 ha, acoperite cu arbori;

46. Raspunderea juridica in dreptul mediului inconjurator poate fi?
-civila, penala , contraventionala

47. Care este articolul din Legea fundamentala a Romaniei ce se refera la “ dreptul la mediu sanatos “ ?
-art. 35

50. Codul penal imparte faptele prevazute de legea penala ca infractiuni, dupa gravitatea lor, in ?
-crime si delicte

51. Urmatoarele principii calauzesc dreptul mediului pe plan intern.
-principiul potrivit caruia protectia mediului constituie un obiectiv de interes major
-principiul precautiei in luarea deciziei
-principiul prevenirii reducerii si controlului integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici…….
-principiul prevenirii riscurilor ecologice si al producerii daunelor
-principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural
-principiul poluatorul plateste
-principiul inlaturarii cu prioritate a poluantilor ce pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor
-principiul crearii sistemului national de monitorizare integrala a mediului
-principiul utilizarii durabile a resurselor naturale
-principiul mentinerii ameliorarii calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate
-principiul participarii publicului la luarea deciziilor privind mediul
-principiul dezvoltarii colaborarii internationale pt asigurarea calitatii mediului.

52. Din lege rezulta ca raporturile juridice privind protectia factorilor de mediu creati prin activitatea umana privesc?
-protectia asezarilor umane
-mentinerea echilibrului ecologic in agricultura
-regimul produselor si substantelor toxice si al deseurilor de orice fel
-poluarea radioactive si protectia impotriva radiatiilor

53. Dupa cum se exprima legiuitorul sistemul de monitorizare integrata a mediului cuprinde?
-controlul poluarii de emisie,
-evaluarea si controlul eficientei globale a masurilor de protectie a mediului,
-retelele destinate supravegherii emisiilor de aer, atmosfera,
-cursuri receptoare de apa,

55. Conventia de la Geneva din 1979, referitor la poluarea transfrontaliera pe distante lungi cuprinde principiul?
-pt protejarea omului si a mediului, partile sa limiteze si sa reduca treptat, sa previna poluarea transfrontaliera pe distante lungi
-schimb de informatii, consultatii si activitati de cercetare pt combaterea dejectiilor de poluanti atmosferici tinand seama de eforturile facute pe plan national si international
-acordarea, la cerere, a unor consultatii la intervale scurte, intre partile care sunt supuse unui risc semnificativ, de catre partea sub jurisdictia caruia se afla obiectivul

56. Apele in raport de modul de administrare sunt?
-ape internationale
-ape teritoriale
-ape nationale

59. Dreptul la actiunea civila in domeniul protectiei mediului apartine?
-oricarei pers fizice in temeiul dr fundamental la un mediu sanatos
-statului, in calitate de titular al mediului
-unitatile administrative teritoriale carora li s-au produs jurisdictii
-Ministerului Public
-organizatiilor nonguvernamentale

62. Pescuitul in apele de munte se face in baza? (Legea 107/1996)
-numai pe baza de autorizatie emisa potrivit legii

63. Atmosfera este protejata prin politica nationala care consta in ?
-introducere tehnici si tehnologii adecvate pt retinerea poluarilor la sursa
-gestionarea resursei de aer in sensul reducerii emisiilor de poluanti
-gestionarea resursei de aer in sensul asigurarii sanatatii umane
-modernizarea si perfectionarea sistemului national de evaluare, gestionare integrata a calitatii aerului

65. Din pct de vdr al regimului de ocrotire, conservare si utilizare legea instituie arie protejata?
-zonele umede de importanta internationala

66. Deseurilor pot fi introduse in Romania, in scopul valorificarii, cu aprobarea?OUG 195/2005)
-Guvernului, in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
-Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se realiza in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu.

68. Din punct de vedere legal, obiectul raportului juridic de drept al mediului poate fi?
-un bun, o actiune sau in actiune
-conduita pe care trebuie sa o aiba fata de componentele naturale ori artificiale ale mediului inconjurator

75. Produsele lemnoase ale padurilor se recolteaza pe baza de ?
-autorizatie de recoltare si caiet de sarcini eliberate de unitatile silvice
78. Dreptul mediului pe plan extern este calauzit de unul din urmatoarele principii fundamentale?
-principiul sic utere tuo;
-informarii si cooperari intre state;
-bunei vecinatati;
-notificari si consultari;
-protejarii dr individuale la un mediu sanatos;
-protejarii patrimoniului comun; prevenirii poluarii;
-interzicerii poluarii;
-nediscriminarii, prevazute de Conventia Nordica 1974;
-poluatorul plateste

79. Cu privire la dreptul la un mediu sanatos, legiuitorul constitutional prevede?
-Statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic.
-Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept
-Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurator.

87. Pasunatul in padurile care fac parte din fondul forestier al statului este interzis pe ? Legea 407/2006
-in toate padurile

88. Apele dupa asezarea lor se clasifica in ? Legea 107/1996
-de suprafata
-subterane

94. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat in cazul pluralitatii de autori este ? OUG 195/2005)
-in mod solidar, obiectiv

105. Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa e incheiata in 1979 la?
BONN

111. Aria naturala protejata este zona terestra aviatica sau subterana avand perimetrul legal stabilit si?
-si avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita;

112. Latura obiectiva a infractiunilor de mediu consta intr-o? OUG 195/2005)
-actiune sau inactiune prin care se incalca anumite dispozitii legale create pt a garanta mentinerea unui mediu sanantos

116. Prin poluarea apei intelegem orice alterare a acesteia peste o limita stabilita de lege ? Legea 107/1997)
-orice alterare fizica, chimica, biologica sau bacteorologica a acesteia peste o limita admisibila de lege, inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate produsa direct sau indirect de activitati umane

117. Actualele zonele economice sunt formate din teritoriul ramas dupa delimitarea zonelor de protectie integrala si de tampon.
DA

118. Dr la actiunea civila in domeniul protectiei mediului inconjurator revine numai Ministerului Public?
NU

119. Constitutia Romaniei in forma revizuita, aprobata prin Referendumul National din 18- 19.10.2003 nu prevede expres garantarea dr la un mediu sanatos ci contine doar prevederi care fac trimitere la acest drept?
Nu e adevarat

122. Carta Europeana a apei proclamata de Consiliul Europei in 1968 a formulat un principiu devenit fundamental?
-poluatorul plateste

124. Instituirea regimului de arie naturala protejata, pentru parcuri naturale, arii speciale de conservare, rezervatii stiintifice, etc., se face prin? OUG 195/2005)
-Autoritatea publica centrala pt protectia mediului stabileste lista siturilor de interes comunitar si a ariilor de protectie speciala avifaunistica, pe care o transmite Comisiei Europene la data aderarii, impreuna cu Formularele standard Natura 2000, completate pentru fiecare sit in parte
-Formularul Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pt protectia mediului, in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
-Siturile de interes comunitar se declara prin ordin al autoritatii publice centrale pt protectia mediului, iar dupa recunoasterea statutului lor de catre Comisia Europeana devin arii speciale de conservare si se declara prin hotarare a Guvernului

127. Apele maritime interioare sunt suprafetele de ape situate intre tarmul marii si liniile de baza ale celui mai mare flux. Legea 107/1996
NU

128. Produsele secundare ale padurilor rezulta? Legea
-din taieri de ingrijire a arborilor tineri

135. Contraventiile la regimul protectiei mediului sunt cuprinse in OUG 195/2005 si in alte legi speciale?
DA

141. Actiunea sau inactiunea de incalcare a dispozitiilor legale, create pentru a garanta mentinerea unei calitati corespunzatoare a mediului reprezinta latura subiectiva a infractiunilor de mediu?
NU, e latura obiectiva

143. Autotritatile Administratiei Publice Locale si, dupa caz, persoanele fizice si juridice, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, au obligatia? OUG 195/2005
-sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel

147. Arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare sau cu amenda penala.
Constituie infractiuni - se pedepsesc cu inchisoare dela 3 luni la 1 an sau cu amenda penala

148. Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor de mediu, inclusiv mijloacele de transport se confisca?
-legea nu prevede

149. Bilantul de mediu se realizeaza de persoanele fizice sau juridice independente de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii, fara atestare din partea autoritatii competente pentru protectia mediului. OUG 195/2005
bilant de mediu - lucrare elaborata de pers fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu, si care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului;

150. Din lege rezulta ca avizele de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului sunt? OUG 195/2005
a)avizul de mediu pentru planuri si programe
b)avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu
c)avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice
d)aviz Natura 2000

151. Autorizatia de mediu este valabila? OUG 195/2005
Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani.
Prin exceptie cele emise cu program pt conformare sau cu plan de actiuni sunt valabile pe toata perioada derularii programului/planului.

152. Un strat de sol gros de 3 cm se formeaza in?
-300-1000 ani


153. Legea 205/2004 este?
-legea pt protectia animalelor

154. Potrivit legii activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, transportul intern, eliminarea etc. a substantelor si a preparatelor chimice periculoase?
-sunt permise numai in baza autorizatiei de mediu

155. Conform angajamentelor strategia nationala pentru protectia atmosferei este structurata in 2 perioade de timp. Care sunt acestea?
-2004-2006 si 2007-2013

157. Notiunea de “deseuri periculoase” este definita de Conventia de la?
Conventia de la Basel din 1989

158. Prin semnarea si ratificarea Conventiei ONU asupra Schimbarilor Climatice si a protocolului de la Kyoto, Romania si-a asumat angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu?
-8%

160. Comitetul national pt combaterea secetei, a degradarii terenurilor si a desertificarii a fost infiintat prin?
-H.G.424/2004

161. Din lege rezulta ca principiul “poluatorul plateste” isi gaseste aplicarea?
-in materia productiei si transportului de material chimic, in Codul silvic, in exploatarea surselor petroliere

162. Regimul juridic al vanatorii si al protectiei fondului cinegetic este cuprins in legea nr?
Legea nr. 407/2006

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
IZVOARELE DERIVATE ALE DREPTULUI COMUNITAR
Drept international privat
Scopul si functiile pedepsei penale
Carta drepturilor fundamentale
Pirateria
Etapele ascultarii invinuitului sau inculpatului
Cetatenia si capacitatea naturala de a exercita drepturi si de a indeplini indatoririle de cetatean
REGIMURI POLITICE, DREPT COMPARAT

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu