Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Fidejusiunea (Cautiunea Personala)

Fidejusiunea (Cautiunea Personala)
Fidejusiunea (Cautiunea Personala)

Fideiusiunea = un contract prin care o persoana numita fidejusor se oblige fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pt care garanteaza, daca acesta nu o va executa.

Categorii de fideiusiune :

conventionala - pe baza acordului de vointa

legala - printr-o dispozitie a legii debitorul este obligat sa aduca un fidejusor pt garantarea executarii obligatiilor ce-i revinjudecatoreasca - intr-o cauza litigioasa, instanta dispune aducerea unui fidejusor care sa garanteze executarea obligatiei unei persoane

Caracterele juridice ale Fideiusiunii :

Caracter ACCESORIU - fata de obligatia principala a debitorului :

va urma soarta obligatiei principale, cat priveste cauzele de validitate, dar si cele de stingere

Exceptie - caz in care obligatia principala este anulabila si fidejusiunea subzista - cauza de minoritate - desi s-a instituit o garantare a obligatiei anulabile, in vrtutea exceptiei personale a debitorului, ea subzista

fidejusiunea nu poate intrece ca intindere obligatia debitorului  si nici nu poate fi facuta in conditii mai oneroase - daca este contractata in conditii mai oneroase atunci va fi valabila numai daca este valabila obligatia principala

fidejusiunea nedeterminata a unei obligatii principale se intinde si la accesoriile acesteia (dobanzi spre ex.)

Contractul de fidejusiune este CONSENSUAL - este valabil incheiat prin simplul acord de vointa intre parti

fidejusiunea trebuie sa fie expresa si in limitele in care s-a contractat

Contractul de fidejusiune este UNILATERAL - da nastere la o sg obligatie - cea a fidejusorului fata de debitor, cu privire la garantarea obligatiei

Contractul de fidejusiune este unul cu TITLU GATUIT - fidejusorul nu urmareste sa obtina de la debitor o contraprestatie

Conditiile cerute fidejusorului:

sa aiba capacitatea de a contracta

sa fie solvabil - regula este ca, daca nu este solvabil, se aduce alt fidejusor; exceptia este in cazul in care s-a stabilit deja prin conventie persoana fidejusorului

sa fie din raza teritoriala a tribunalului judetean in care se executa obligatia

Obiectul fidejusiunii - orice obligatie, inclusiv intuitu personae, obligatii existente si viitoare

Efectele Fidejusiunii :

Raporturile intre Creditor si Fidejusor:

principiu - in caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul poate cere fidejusorului sa execute obligatia pentru care a garantat, fara a trece la urmarirea prealabila a debitorului principal

fidejusorul poate sa-i opuna creditorului:

Beneficiul de discutiune = facultatea acordata de lege fidejusorului de a cere creditorului sa urmareasca mai intai bunurile debitorului si dupa aceea, daca nu va fi indestulat, sa-l urmareasca pe el

Conditii pt admisibilitatea B. Dis.:

(a)    invocarea acestuia inainte de a se trece la fondul procesului privind urmarirea fidejusorului

(b)   fidejusorul sa indice bunurile urmaribile ale debitorului si sa avanseze cheltuielile necesare urmaririi lor

(c)    bunurile urmarite sa se afle in raza teritoriala a tribunalului judetean (nu se iau in considerare bunurile ipotecate sau care nu mai sunt in posesia debitorului)

Nu se poate cere B. Dis. in urm situatii :

(a)  fidejusorul a renuntat la acest beneficiu ori a fost obligat solidar cu debitorul principal

(b)  in cazul fidejusiunii judecatorestiBeneficiul de Diviziune = o facultate recunoscuta de lege fidejusorului , in ipoteza in care exista > fidejusori care garanteaza pt 1 creditor comun

principiu - fiecare fidejusor poate raspunde pentru intreaga datorie, principiu care poate fi inlaturat prin invocarea B. Div., cerandu-se ca urmarirea sa se divida pe ceilalti fidejusori

nu se poate invoca B. Div. in cazul in fidejusorul a renuntat la el sau daca prin conventie s-a prevazut solidaritatea fata de fidejusori

Exceptiile personale ce decurg din insusi contractul de fidejusiune (nevaliditatea lui, clauzele cu privire la termen, conditii, intinderea garantiei)

Raporturile dintre Fidejusor si Debitorul Principal :

odata platita datoria de catre fidejusor, acesta se poate intoarce impotriva debitorului principal chiar si in situatia in care l-a garantat fara stiinta lui (pe temeiul subrogatiei legale, institutiei mandatului, gestiunii intereselor altei persoane)

daca fidejusorul ce a platit creditorului garantase mai multor debitori obligati solidari - art. 1671 C. Civ. - fidejusorul are drept de regres impotriva fiecaruia din ei pentru intreaga datorie

Art. 1672 C. Civ. - fidejusorul poate pierde dreptul de regres impotriva debitorului principal :

daca fidejusorul a efectuat plata si nu a anuntat debitorul, astfel ca si acesta a platit (atunci fidejusorul va putea cere plata inapoi de la creditor)

daca fidejusorul a efectuat plata fara stirea debitorului si fara sa fi fost urmarit, in cazul in care debitorul avea mijloacele necesare stingerii ei

Raporturile dintre Fidejusori :

>cofidejusori si un singur debitor, daca un singur fidejusor face plata catre creditor, el va putea sa se regreseze impotriva codebitorilor (actiune in regres divizibila) in anumite situatii:

(a)    fidejusorul platitor a fost urmarit in judecata pt a plati

(b)   debitorul era insolvabil

(c)    cand debitorul se indatorase sa-l elibereze de garantie intr-un anumit termen care a expirat

(d)   cand datoria principala a ajuns la scadenta

Stingerea fidejusiunii

pe cale indirecta (dupa stingerea obligatiei principale)

NU se stinge fidejusiunea cand plata este facuta de un tert care se subroga in drepturile creditorului platit

directa - independent de stingerea obigatiei principale:

remiterea de fidejusiune - creditorul renunta la garantie

confuziunea patrim dintre creditor si fidejusor

prin confuziunea patrim debitorului cu cel al fidejusorului, Nu se stinge fidejusiunea

compensatia opusa de catre fidejusor creditorului

- se stinge fidejusiunea in cazul in care, din culpa creditorului, fidejusorul nu va mai putea beneficia, in urma efectuarii platii, privilegiile si ipotecile de care beneficia creditorulPolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Modalitatile dreptului de proprietate
Raspunderea administrativ-patrimoniala
Alte sanctiuni de drept penal pentru minori
EXPLICATII COMPLEMENTARE
RAPORTUL DINTRE DREPTUL INTERNATIONAL AL MUNCII SI DREPTUL INTERN
Cetatenia europeana
FORMA ACTULUI JURIDIC
COMUNITATEA EUROPEANA A ENERGIEI ATOMICE (EURATOM)Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu