Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Introducere in dreptul civil

Introducere in dreptul civil


Introducere in dreptul civil

Notiune

Obiectul dreptului comercial

Izvoarele dreptului comercialNorma juridica

Dreptul civil este un ansamblu sau o ramura a dreptului unitar roman care reglementeaza relatiile (raporturile) patrimoniale si personal nepatrimoniale dintre subiectele de drept, perosane fizice sau persoane juridice aflate pe pozitii de egalitate.

Ex. de bun patrimonial (poate fi evaluat in bani): imobile, utilaje, autoturisme.

Ex. de bun nepatrimonial: dreptul la nume, dreptul la domiciliu, dreptul la studii.

Obiectul dreptului civil il reprezinta studiul acestor relati patrimoniale si nepatrimoniale.

In sens strict prin izvor se intelege norma juridica aplicata tuturor cetatenilor unei comunitati.

Notiunea de lege are o acceptiune generala, atribuind calitatea de lege fundamentala Constitutiei Romaniei in vigoare din anul 1991, revizuita in 2003.

Un alt izvor este Codul civil, in vigoare de la 1 decembrie 1865 dupa modelul Codului francez de la 1804.

Legile se caracterizeaza prin aceea ca in comparatie cu Codul Civil si cel Comercial, au un obiect determinat in ceea ce priveste reglementarile pe care le contin.

Clasificare

Legi organice

Legi ordinare

Legile sunt propuse de : Parlament, Senat, Camera deputatiilor.

Alte izvoare: ordonantele, hotararile de guver, decretele, legile speciale.

Alte legi civile ca si izvor de drept:

Codul familiei

Alte legi speciale :

Lg. 31/1990 - Lg. Societ.  comerciale

Lg. 1/2005 - Legea cooperativelor

Lg. 26/1990 - Legra Reg. Comertului

Lg. 15/1990 - Lg. de reorganizare a societatiilor

Alte izvoare de drept civil

Cutuma (obiceiul) este o regula de conduita cristalizata in timp, repetata, respectata si are caracter obligatoriu.

Cutuma sub forma de datini (obiceiuri, traditii, practici religioase) a constituit principala, modalitate de ordonare a relatiilor sociale in comuna primitiva pentru asigurarea existentei si securitatii colectivitatii.

Practica judiciara (jurisprudenta)

Jurisprudenta reprezinta un ansamblu al hotararilor judecatoresti date intr-o anumita problema, dar care nu este admisa in sistemul nostru de drept ca izvor.

Doctrina este literatura de specialitate, rod al preocuparilor teoreticienilor in materia dreptului.

Norma juridica se defineste ca fiind o regula de conduita generala, impersonala si obligatorie care poate fi indeplita la nevoie prin forta coercitiva (de constrangere) a statului.

Norma juridica are un caracter general, ea prescrie, impune, prevede o conduita tipica de comportament si se adreseaza tuturor persoanelor din societate.

Norma juridica are caracter impersonal in sensul ca nu se adreseaza direct unei persoane.

Norma juridica are un caracter obligatoriu  ea putatand fi impusa subiectelor de drept prin constrangere.

Normele pot fi cuprinse in: legi, decrete, ordonante ale guvernului de urgenta, alte acte normative (deciziile administratiilor locale).

Actiunea in timp a normei juridice - dreptul nu este static. De la o perioada la alta statul este interesat in reglementarea in chip diferit a anumitor raporturi sociale.

Intrarea unei legi in vigoare

Intrarea unei legi in vigoare marcheaza momentul din care legea devine aplicabila. Legea intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea I sau la o data ulterioara prevazuta in textul legii. Daca nu este mentionata in textul legii data intrarii in vigoare, legea intra automat in 3 zile de la publicare.

Art. 78 din Constitutia Romaniei prevede ca "legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la data bublicarii ei sau la data expres prevazuta de textul legii"

Abrogarea poate fi :

Expresa - directa, cu transmitere directa

Tacita - la mimentul aparitiei unei legi noi legea veche nu isi mai gaseste rolul si aplicabilitatea

Numai un act normativ cu forta juridica egala sau superioara poate abroga tacit dispozitiile vechiului act normativ.

Principii:

Principiul neretroactivitatii - legile nu se aplica niciodata retroactiv (doar in cazul dreptului penal)

Principiul aplicarii imediate a legii noi

Principiul ultraactivitatii

In domeniul dreptului privat legea este supusa:

a.      Dreptului intern

b.     Dreptului international privat

ACTIUNEA NORMEI IN SPATIU. ACTIUNEA NORMEI JURIDICE ASUPRA PERSOANEI

Trei categorii de aplicare:

Legi cu vocatie generala de aplicare (persoana fizica, persoana juridica).

Ex.: Decretul 31/1954 privind persoana fizica si persoana juridica.

Legi cu vocatie de aplicare doar asupra persoanei fizice.

Ex.: Codul familiei, OG 41/2003, privitoare la schimbarea numelui pe cale administrativa.

Legi cu vocatie de aplicare doar asupra persoanei juridice.

Ex.: Lg. 31/1990, Lg.1/2005, Lg. 26/1990.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.