Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Ocrotirea minorilor prin acte normative interne si internationale

Ocrotirea minorilor prin acte normative interne si internationale


Ocrotirea minorilor prin acte normative interne si internationale

Doua treimi din populatia Romaniei inca mai considera ca ,, bataia e rupta din rai".Potrivit unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cazurile de violenta in scoli ne plaseaza pe locul doi in lume la acest capitol, informeaza Organizatia Salvati Copii.

La initiativa acestei organizatii, in 2006, Parlamentul Romaniei a consacrat ziua de 5 iunie ca ,,ziua impotriva violentei asupra copilului", zi a carei semnificatie nu este cunoscuta nici astazi, 3 ani mai tarziu, de catre multi dintre parinti. Un studiu realizat de Organizatia Salvati Copii arata ca 30% dintre parinti nu cunosc existenta prevederilor legale ce interzic pedeapsa fizica si tratamentele umilitoare aplicate minorilor si aproape 20% dintre specialisti nu cunosc sau cunosc intr-o foarte mica masura aceste prevederi.

Aceste cifre ingrijoratoare releva o lipsa acuta de interes atat din partea parintilor, cat si a intregii societati romanesti.Bineinteles ca putem ,,invinovati" mass-media pentru nepromovarea legislatiei care protejeaza minorii, insa, realitatea este ca propria noastra ignoranta este vinovata pentru lacunele culturii noastre cu privire la cresterea si educarea copiilor.Cu toate ca, poate insuficienta, Romania are o legislatie pentru ocrotirea minorilor. Incepand cu legea suprema a tarii, Constitutia si pana la Conventii internationale pe care Romania le-a ratificat, intalnim prevederi cu privire la ocrotirea minorilor.

In articolul 32, statul garanteaza dreptul la invatatura. Alineatul 4 statueaza clar gratuitatea invatamantului de stat, acordand burse sociale de studii copiilor si tinerilor proveniti din familii defavorizate, si celor institutionalizati. Articolul 49 este ,,dedicat" ,,Protectiei copiilor si a tinerilor"; alineatul 1 precizeaza ca, ,,copii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si asistenta in realizarea drepturilor lor"; alineatul 2 face referire la unele forme de ajutor ,,statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protectie sociala a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege"; in alineatul 3 statul interzice ,,exploatarea minorilor,folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in primejdie viata ori dezvoltarea normala";alineatul 4 indica varsta pana la care un copil nu poate fi angajat ca salariat ,,minorii sub varsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati". Ultimul alineat precizeaza ca ,,autoritatile publice au obligatia sa contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii".

In Codul Familiei se consacra un intreg capitol ocrotirii minorilor. Astfel, in Titlul III, Ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane, Capitolul I este dedicat ocrotirii minorului.Sectiunea I a acestui capitol prevede drepturile si indatoririle parintilor fata de copii si minori; Sectiunea a II-a cuprinde prevederi legate de tutela minorului.Dispozitii privitoare la minori intalnim si in urmatoarele capitole, respectiv in Capitolul II, Interdictia (articolele 142,143,147 si 150) si in Capitolul IV, Autoritatea tutelara. Tot in legislatia interna gasim Legea nr. 272 din 2004 privind protectia si promovarea si drepturile copilului, in cuprinsul careia gasim dispozitii cu privire la drepturile copilului (Capitolul II), Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai (Capitolul III), Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in caz de conflict armat (Capitolul IV), Protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal (Capitolul V), Protectia copilului impotriva exploatarii (Capitolul VI), Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului (Capitolul VII), Organisme private (Capitolul VIII) , Licentierea si inspectia serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai (Capitolul IX), Finantarea sistemului de protectie a copilului (Capitolul X), Reguli speciale de procedura (Capitolul XI), Raspundere si sanctiuni (Capitolul XII).

Legea nr. 108 din 2 iunie 1998, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate este un alt exemplu de act normativ roman menit sa protejeze minorii.

Prin legea nr. 678 din 2001, privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, ,,recrutarea, transportatrea, transferarea, gazduirea sau primirea unei persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani, in scopul exploatarii acestuia, constituie infractiunea de trafic de minori."(articolul 13, alineatul 1;articolul 18, alineatul 1). Aceste dispozitii se completeaza cu unele dispozitii din Ordinul comun nr. 123-429/2004 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptiei al Ministerului Administratiei si Internelor, cu cele prevazute in Hotararea de Guvern nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii,, Hotararea de Guvern nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii copiilor prin munca si, nu in ultimul rand, cu prevederile cuprinse in Hotararea de Guvern nr. 1504/2004 privind aprobarea planului de actiune pentru prevenirea si combaterea abuzului sexual asupra copilului si a exploatarii sexuale a copiilor in scopuri comerciale.

Trecand de la legislatia interna la cea internationala, putem observa ca, drepturile copilului s-au incercat a fi protejate prin conventii consacrate exclusiv acestui domeniu.Cateva exemple ar fi: Declaratia universala a drepturilor omului, Conventia cu privire la drepturile copilului, Protocolul facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vanzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, Protocolul facultative cu privire la implicarea copiilor in conflicte armate la Conventia privind drepturile copilului.

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat si proclamat Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care statueaza, in articolul 1 ca ,,toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi". Dispozitii privitoare la drepturi ale copiilor intalnim si in articolul 3, articolul 7, articolul 25 alineatul2, articolul 26. Prin Legea nr. 18/1990, partlamentul romaniei ratifica Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. In articolul 1 ni se explica termenul de copil ,,in sensul prezentei conventii, prin copil se intelege orice fiinta umana sub varsta de 18 ani, exceptand cazurile in care legea aplicabila copilului stabileste limita majoratului sub aceasta varsta".prin aceasta Conventie se urmareste aplicarea unei legislatii privind minorii, comuna in tarile semnatare. Sunt statuate in acesta Conventie dreptul la viata (articolul 6),la nume, la cetatenie(articolul 7), nediscriminarea (articolul 2), libertatea de exprimare (articolul 13), de gandire, de constiinta si de religie a copilului (articolul 14), dreptul la educatie (articolul 28);de asemenea, intalnim dispozitii cu privire la asistenta sociala (articolul 26), obtinerea statului de refugiat (articolul 22), ,,dreptul copilului de a fi protejat impotriva exploatarii economice si de a nu fi constrans la vreo munca ce comporta vreun risc potential sau care este susceptibila sa ii compromita educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale"(articolul 32, alineatul 1)

Pe 6 septembrie 2000, la New York, s-a semnat Protocolul Facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vanzarea de copii, prostitutia copiilor, si pornografia infantila. Articolul 1 prevede ideea de baza a acestui protocol, aceea ca ,,statele parti vor interzice vanzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, in conformitate cu dispozitiile prezentului protocol". In articolul 2 sunt definite expresiile ,,vanzarea de copii" , ,,prostitutia copiilor"2, ,,pornografia infantila"3.

Prin Legea nr. 567 din 19 octombrie 2001, Romania a ratificat Protocolul facultative cu privire la implicarea copiilor in conflicte armate la Conventia privind drepturile copilului. Luand act ca in Conventia privind drepturile copilului, in articolul 1, copilul este definit ca fiind ,,orice fiinta umana sub 18 ani", in articolul 1 al Protocolului se precizeaza ca ,,statele parti vor lua toate masurile posibile pentru a veghea ca membri fortelor armate, care nu au implinit varsta de 18 ani, sa nu participe direct la ostilitati". Prin acest protocol se urmareste neinrolarea minorilor (copii sub 18 ani), iar in cazul statelor care permit inrolarea voluntara sa se dea unele garantii minime(articolul 3, alineatul 3). Constitutia Romaniei

,,Organismele private care pot desfasura activitti in domeniul protectiei drepturiloe copilului si a protectiei speciale a acestuia sunt persoane juridice de drept privat,fara scop patrimonial constituite si acreditate in coditiile legii"

,,vanzarea de copii este considerat orice act sau tranzactie prin care un copil este transferat de orice persoana sau grup de persoane catre o alta persoana ori catre un alt grup contra cost sau contra oricaror alte avantaje materiale" 2,,prostitutia copiilor reprezinta folosirea copiilor pentru activitati sexuale contra cost sau contra oricaror avantaje materiale" ,, pornografia infantila inseamna orice reprezentare, prin orice mijloace, a copiilor angajati intr-o activitate sexuala exlicita, reala ori simulata, sau orice alta expunere a organelor sexuale ale copiilor, in principal in scopuri sexuale"

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.