Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » biologie
Rolul proteinelor membranare

Rolul proteinelor membranare


Rolul proteinelor membranare

Ca și in cazul lipidelor membranare, proteinele au atat rol structural, cat și rol

metabolic

rolului structural al proteinelor membranare - proteine transmembranare (aderine, integrine) au rol in stabilirea joncțiunilor dintre celule, la nivelul țesuturilor, cat și dintre acestea și matricea extracelulara (proteine și/sau glicoproteine ce structureaza diverse componente tisulare intre celule). Rolul acestora este de a menține celulele intr-o ordonare coerenta in structurarea țesuturilor, dar și de a permite acestora sa schimbe informații pentru o integrare eficienta.

rolurile metabolice ale proteinelor membranare se manifesta in ceea ce privește

schimburile de informații și substanțe dintre celule, sau dintre acestea și mediu.

Astfel, proteinele membranare pot fi receptori, transportori prin membrana (canale ionice, pompe ionice), sau transportori cu membrana (clatrina, caveolina: proteine ce structureaza invelișuri ale unor microdomenii din membrana pentru a permite invaginarea acestora și detașarea sub forma de vezicule, sau fuzionarea unor vezicule cu membrane celulara pentru a realiza procese denumite endocitoza, respectiv exocitoza;Proteinele membranare mai pot funcționa ca enzime (metaloproteinaze pentru componente de matrice extracelulara, fosfolipaze, kinaze, fosfataze), sau ca proteine implicate in semnalizare (proteine platforma, sau schela, proteine G).

In toate aceste funcții asimetria structurarii membranei este deosebit de importanta.

Astfel, receptorii, dar și proteinele de adeziune (aderinele și integrinele) prin asimetria lor

structurala permit interacțiunea prin ectodomenii cu liganzii specifici, iar prin endodomenii asigura transmiterea informației catre interiorul celulei și declanșarea unor procese celulare care se constituie in raspuns celular la semnalizarile receptate.

De remarcat ca in transducția semnalelor (la receptori, sau integrine) un rol important revine domeniului transmembranar, care, prin capacitatea de a suferi rearanjari conformaționale, asigura transmiterea informației purtate de ligand și transmise prin interacțiunea cu receptorul, dinafara celulei in citoplasma, unde este preluata, prelucrata și, de regula, amplificata de participanții la diversele procese de semnalizare.

In rezumat, proteinele membranare sporesc eterogenitatea și asimetria compoziționala ale membranelor și moduleaza proprietațile fluide ale acestora, adica accentueaza și modeleaza caracterisaticile induse de bistratul lipidic. Altfel spus, proteinele membranare coopereaza cu lipidele atat in structurarea membranei cat și in perfectarea funcționalitații acesteia, prin rolul lor metabolic, cel care asigura integrarea celulei cu mediul.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.