Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » referate » geografie
Aspecte generale de caracterizare socio-economica a judetului Tulcea

Aspecte generale de caracterizare socio-economica a judetului Tulcea
Aspecte generale de caracterizare socio-economica a judetului Tulcea

Determinantii starii de sanatate, ce actioneaza si asupra populatiei judetului Tulcea sunt distribuiti in 4 grupe, fiecare incluzand la randul lor determinanti directi si indirecti :

Macroeconomici

Factori de mediu

Factori socio-economici
4. Factori educationali

Populatia Romaniei si a judetului Tulcea:

Romania

Tulcea

Prezentarea judetului Tulcea

Particularitati geografice:

Suprafata judetului: 8499 km˛ din care Delta Dunarii 4.655 km˛

Populatia judetului: 252.485 locuitori, distribuita:

- urban - 124.036 - 49%

- rural - 128.449 - 51%

Structurarea pe localitati:

- 5 orase

- 46 comune

- 87 sate

Densitatea populatiei este de cca. 3 ori mai mica decat media pe tara, respectiv 29,9 locuitori / km˛ comparativ cu 94 locuitori / km˛ in Romania.

Posibilitatile de transport care includ si accesibilitatea la serviciile medicale si, in special, in zonele din Delta Dunarii sunt precare:

  • Lungimea cailor ferate este de 71 km cu o densitate a liniilor la 1000 kmp de 8 km fata de 47,7 km densitate pentru Romania;
  • Lungimea drumurilor publice este de 1.183 km din care modernizate 306 km. Densitatea drumurilor publice din judetul Tulcea este de 14‰, cea mai scazuta din tara, media acesteia fiind de 30,7‰;
  • Transportul pe calea fluviala de care este dependent un grup populational de cca. 15.000 de locuitori este si el deficitar, existand cate un vas de pasageri pe fiecare brat, de 3 ori pe saptamana ce transporta si produsele alimentare pentru populatia Deltei Dunarii in conditii improprii; din anul 2006 au fost date in folosinta 3 nave rapide care asigura cate o cursa pe yi pe fiecare din cele trei brate.

Lungimea totala a conductelor de canalizare pentru apele reziduale menajere si cele pluviale este de 109 km, aceasta situandu-ne pe ultimul loc dintre judetele tarii.

Fondul de locuinte in numar total a fost pentru judetul nostru de 91.362 cu o suprafata locuibila de 3.280.000 mp – revenind 12,5 mp / locuitor.

Populatia scolara din invatamantul de toate gradele in anul scolar 2003-2004 era de 44.669 copii scolarizati din care:

- urban - 26.339,

- rural - 13.808, reprezentand un grad de cuprindere a copiilor in procesul de scolarizare de 90%.

Populatia scolara din invatamantul de toate gradele in anul scolar 2004-2005 este de 43.135 copii scolarizati din care:

- urban - 26.117,

- rural - 17.728, reprezentand un grad de cuprindere a copiilor in procesul de scolarizare de 90%.

Populatia scolara din invatamantul de toate gradele in anul scolar 2005-2006 este de 42.360 copii scolarizati din care:

- urban - 24.773

- rural - 17.587, reprezentand un grad de cuprindere a copiilor in procesul de scolarizare de 90%.

Statistica populatiei judetului Tulcea

Populatia stabila pe municipii, orase, comune la 1 ianuarie 2005:

Nr. crt

Total

Judetul Tulcea

Mediul urban

Municipiul Tulcea

Oras Babadag

Oras Isaccea

Oras Macin

Oras Sulina

Mediul rural

Baia

Beidaud

Bestepe

C.A.Rosetti

Carcaliu

Casimcea

Ceamurlia de jos

Ceatalchioi

Cerna

Chilia Veche

Ciucurova

Crisan

Daeni

Dorobantu

Frecatei

Greci

Grindu

Hamcearca

Horia

I.C.Bratianu

Izvoarele

Jijila

Jurilovca

Luncavita

Mahmudia

Maliuc

Mihai Bravu

Mihail Kogalniceanu

Murighiol

Nalbant

Niculitel

Nufaru

Ostrov

Pardina

Peceneaga

Sarichioi

Sfintu Gheorghe

Slava Cercheza

Smardan

Somova

Stejaru

Topolog

Turcoaia

VacareniValea Nucarilor

Valea Teilor

Factorii de mediu si impactul asupra starii de sanatate

Apa pentru consum uman

In anul 2004 si 2005 DSP Tulcea a continuat supravegherea, inspectia si monitorizarea sistemelor de aprovizionare cu apa potabila in functie de sursa, de profunzime sau de suprafata, de mediu, urban sau rural conf. Legii 458 / 2002, Legii 311 / 2004, H.G 974 / 2004.

In ceea ce priveste structura de reglementare si monitorizare a apei pentru consum uman s-au adus modificari in sensul ca fiecare localitate ce furnizeaza apa potabila a fost obligata sa isi intocmeasca un PLAN DE CONFORMARE la care sa anexeze rezultatele analizelor de laborator chimic si microbiologic efectuate cu o anumita periodicitate, in functie de sursa de apa, numarul populatiei ce are acces la aceasta apa, gradul de asigurare a zonelor de protectie sanitara, calitatea apei evaluata statistic in ultimii 3 ani.

Populatia judetului Tulcea – stabila - la 1 iulie 2004 a fost de 253.419 din care in mediul urban - 124.061 iar in mediul rural 129.358, la 1 iulie 2005 aceasta fiind de 252.485: in mediul urban – 124.036; in rural – 128.449. Populatia urbana este repartizata in 5 orase, din care Babadag si Isaccea cu un numar de cca. 15500 de locuitori – consuma apa de profunzime ; Tulcea si Macin, cu un numar de 105.000 de locuitori consuma apa de suprafata si de profunzime iar Sulina, cu un numar de cca. 4700 de locuitori consuma apa de suprafata

Lungimea retelei de distributie a apei in cele 68 de localitati este 1026 de km, din care in mun. Tulcea si cele 4 orase (Macin, Babadag, Isaccea, Sulina) au o lungime a retelei de distributie de 452.

Din populatia totala, doar 80% beneficiaza de apa distribuita prin sistem centralizat.

In judetul Tulcea, locuitorii din mediul rural consuma apa potabila de mare profunzime care se inscrie in valorile stass-urilor in vigoare reprezentand aproximativ 35%; alta parte din populatie care consuma apa potabila de izvor sau de adancime medie reprezinta 25%;

10% din populatia rurala consuma apa direct din Dunare;

20% consuma apa de fantana sau de mica profunzime ce nu se inscrie in valorile stass-ului in vigoare;

10% din populatia rurala consuma apa uzinata prelucrata pe cele 4 trepte de tratare, conform schemei tehnologice clasice, dar nici aceasta apa nu se inscrie in termenii de potabilitate din punct de vedere microbiologic.

Aprovizionarea cu apa in mediul rural

Localitatile (sate si comune) in care alimentarea cu apa se face direct din canalele si bratele Dunarii sunt urmatoarele:

Baltenii de Jos

Ceatalchioi

Ilganii de Jos

Ilganii de Sus

Pardina

Partizani

Patlageanca

Periprava

Plaur

Salceni

Tudor Vladimirescu

Vulturu

Populatia din arealul Deltei Dunarii, cu o suprafata de 58.000 ha precum si cea din zonele limitrofe cuprinde un numar de 13.652 de locuitori repartizati intr-un oras, 8 comune si 16 sate.

Turismul, atat cel organizat cat si cel salbatic, aduce in aceste locuri cca. 50.000 de persoane cu un sejur, in medie de 2,5 zile.

Analiza starii de sanatate a populatiei judetului Tulcea

-anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003

Populatia judetului in anul 2003 a fost de 255.166 locuitori, din care 229.963 – asigurati; 253.932 cu 224.003 asigurati in anul 2004 si 252.485 cu 226.178 asigurati in anul 2005.

Indicatori demografici:

Cifre absolute

Indici

Nascuti vii

Decedati

Spor natural

Decese sub 1 an

Natalitate

Mortalitate generala

Spor

natural

Mortalitate infantila

- la 1.000 locuitori –

Indicatori

Mortalitatea infantila

Mortalitatea generala

Natalitate

Spor natural

Fertilitate

Indicii mortalitatii brute

- la 100.000 locuitori -

Indicatori

Boli aparat circulator

Tumori

Boli aparat respirator

Accidente

Boli aparat digestiv

* 2005-date provizorii

Morbiditatea generala

- la 1.000 locuitori -

Indicatori

An 2002

An 2003

An 2004

An 2005

Boli infectioase si parazitare

TumoriBoli aparat cardiovascular

Boli aparat respirator

Boli aparat digestiv

Leziuni traumatice si otraviri

* 2005-date provizorii

INCIDENTA CAZURILOR DE BOLI INFECTIOASE LA 100.000 DE LOCUITORI

COMPARATIV ANUL 2004-2005

NR.

crt.

DENUMIREA BOLII

FEBRA BUTONOASA

FEBRA RECURENTA

TOTAL HEPATITA ACUTA VIRALA

HEPATITA ACUTA VIRALA A

HEPATITA ACUTA VIRALA B

HEPATITA ACUTA VIRALA C

HEPATITA ACUTA VIRALA NON ABC

HEPATITA ACUTA VIRALA NEDETERMINATA

INFECTIE CU VIRUS WEST NILE

LEPTOSPIROZA

MALARIE

MENINGITA MENIGOCOCICA

SCARLATINA

BOALA DIAREICA ACUTA

DIZENTERIE

GRIPA

PAROTIDITA EPIDEMICA

TRICHINELOZA

TUSE CONVULSIVA

ANGINE CU STREPTOCOCI

ERIZIPEL

MENINGITE BACTERIENE

MENINGITE VIRALE

MONONUCLEOZA INFECTIOASA

RUBEOLA

SALMONELLOZE

SCABIE

TOXIINFECTII ALIMENTARE

VARICELA

FEBRA TIFOIDA

TETANOS

ANTRAX

RUJEOLA

In perioada octombrie – decembrie 2005 au evoluat 6 focare de gripa aviara in judetul Tulcea, in urmatoarele localitati:Comunitati izolate in judetul Tulcea:

Delta Dunarii

Delta propriu-zisa are o intindere de 4.655 km˛, este a 22-a delta pe glob ca marime, a 3-a din Europa, este o „gradina de delte”.

Chilia - de tip Mississippi

Sulina - de tip Tibru

Sf. Gheorghe - de tip Vistula

Cei aproximativ 15.000 de locuitori sunt organizati in 16 sate, 7 comune, si un oras. Datele statistice din ultimii ani arata o densitate de 4,23 locuitori pe km˛ (fata de media pe tara de 94 locuitori pe km˛).

Alimentarea cu apa potabila este asigurata in proportie de 52% din necesar, iar alimentarea cu energie electrica in proportie de 90%.

Asistenta medicala: 1 centru de sanatate, 7 dispensare rurale, 8 puncte sanitare, celelalte asezari rurale nu au organizate puncte sanitare.

Delta Dunarii se caracterizeaza prin conditii fizico-geografice specifice zonelor umede, 77% din suprafata fiind inundata; nivel ridicat al panzei freatice, zone mlastinoase intinse, acoperite cu ape stagnante, de mica adancime, posibilitati limitate de acces fac dificila asigurarea unor conditii optime de viata, in special iarna, inghetul provoaca mortalitati ridicate ale animalelor domestice si salbatice in timp ce anotimpurile bogate in precipitatii provoaca inundarea unor localitati.

Principalele activitati economice:

Pescuitul, piscicultura;

Cresterea animalelor;

Silvicultura;

Recoltarea ciupercilor, plantelor medicinale

Din punct de vedere al riscului epidemiologic, intre anii 1990 – 1996 ne-am confruntat anual cu epidemii de holera in delta; exista riscul bolilor telurice: antrax (2 epidemii), tetanos, botulism. In anul 2000 judetul nostru s-a confruntat cu o epizootie de antrax cu 67 de cazuri umane care a fost stopata prin masuri coerente.

O alta categorie o reprezinta bolile transmise prin insecte hematofage: tantari, capuse, tauni; leptospirozele apar in veri ploioase in urma baltirii apelor.

In delta traiesc 21 de etnii. Problemele legate de sanatate in aceasta zona deriva din fenomenul de imbatranire a populatiei: locuitorii cu varsta de peste 60 de ani reprezinta 22% din populatie (cu mult peste media pe tara de 16,5%).

Rata de natalitate dupa 1990 are o tendinta de continua scadere ajungand in anul 2000 la 10,2 / 1000 de nascuti vii.

Mortalitatea specifica pe cauze de deces indica aproape aceleasi procente cu media pe tara, pe primele locuri situandu-se bolile aparatului cardiovascular, tumorile si bolile aparatului respirator (mortalitatea generala pe delta a avut rata bruta pe anul 1999 cifra de 12 la mia de locuitori).

Mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv este de circa 3 ori mai mare decat media pe tara, respectiv 13% din totalul deceselor.

Sporul natural al populatiei din delta are o valoare reala, constant negativa, de 4 / 1000 locuitori, incepand din 1994.

Indicatorii de morbiditate specifica in ceea ce priveste bolile aparatului digestiv sunt si ei mai crescuti comparativ cu media pe tara.

Probleme de sanatate publica in Delta Dunarii

Particularitati geografice

Suprafata judetului: 8.498,75 km˛ din care Delta Dunarii 4.655 km˛.

Populatia judetului: 252.485 locuitori (la 1 ianuarie 2005), din care 15.000 in Delta Dunarii.

Densitatea populatiei :

Romania - 94 locuitori / km˛

Judetul Tulcea - 30,9 locuitori / km˛

Delta Dunarii – 4,23 locuitori / km˛

Populatia Deltei Dunarii:

An 2000

An 2001

An 2002

An 2003

An 2004

An 2005

Sulina

Sf. Gheorghe

Chilia Veche

C.A.Rosetti

Crisan

Maliuc

Pardina

Ceatalchioi

Mortalitatea specifica pe cauze de deces indica aproape aceleasi procente cu media pe tara, pe primele locuri situandu-se bolile aparatului cardiovascular, tumorile si bolile aparatului respirator (mortalitatea generala pe delta a avut rata bruta pe anul 1999 cifra de 12 / 1000 de locuitori).

Mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv este de circa 3 ori mai mare decat media pe tara, respectiv 13% din totalul deceselor.

Sporul natural al populatiei din delta are o valoare reala, constant negativa, de 4 la mia de locuitori, incepand din 1994.

Resurse materiale si umane

Sulina

Centru de Sanatate cu 30 de paturi, avand incadrare cu 2 medici specialisti

1 Cabinet particular – chirurgie

1 Cabinet stomatologie

1 Cabinet medicina de familie

1 Cabinet port – frontiera, avand incadrare cu 1 asistent (bugetat DSPJ Tulcea)

Nr.

crt

Localitatea

Populatie

Numar

Numar personal

angajat

CMI

Puncte de asistenta cu medicam.nte

Medici

Stomato-logi

Judet Tulcea
C.A Rosetti

Ceatalchioi

Chilia Veche

Crisan

Maliuc

Pardina

Sf. Gheorghe

1+1dr.

Sulina

1 dr.

* dr. - drogherie

Delta Dunarii beneficiaza de 2 programe :

Unul se refera la incadrarea de asistenti medicali, platiti de la bugetul de stat in toate comunele Deltei Dunarii:

- asistenta primara

- asistenta comunitara

- la acestia se adauga si asistentii din cabinetele medicale individuale platiti de medicii de familie.

Al 2-lea program se refera la punctele de asistenta cu medicamente infiintate la nivelul cabinetelor medicale individuale.
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Caracterul integrativ al geografiei
Complexitatea sistemului teritorial
GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA - GEOGRAFIA INDUSTRIEI, AGRICULTURII, TRANSPORTURILOR si TURISMULUI
Utilizarea analizei LFA in studiul sistemelor teritoriale
Particularitati in organizarea micro- si macrosistemelor teritoriale
SISTEMUL SOLAR - Rolul Soarelui in viata Pamantului
Culoarul Muresului intre Deva si Lipova
Metode simple de analiza a sistemelor teritoriale

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu