Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » geografie
HABITATELE DIN ROMANIA - Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)

HABITATELE DIN ROMANIA - Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)
HABITATELE DIN ROMANIA - Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)


Ca urmare a amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) si acceptate de catre Comisia Europeana, a recomandarilor Habitats Scientific Working Group (European Commission, DG Environment) si a discutiilor cu specialistii romani, au intervenit unele modificari in ceea ce priveste corelatia intre diferitele sisteme de clasificare a habitatelor, prezentate in lucrarea Habitatele din Romania (2005).


Modificarile survenite se refera la echivalarea tipurilor de habitate descrise in lucrare cu cele din alte sisteme de clasificare, asa cum apar in casetele de “Corespondenta” din descrierea fiecarui habitat si in Anexele 2 si 3.
Mentionam ca mai exista unele habitate pentru care nu s-a beneficiat de o informatie corespunzatoare pentru a fi descrise in lucrarea Habitatele din Romania (2005) si care, in baza unor cercetari mai detaliate in teren, pot sa fie echivalate unor coduri din Directiva Habitate (92/43/EEC), in versiunea EUR 27 a manualului de interpretare care este in curs de finalizare.


Autorii

Modificari in casetele de “Corespondenta”


Pagina

Codul habitatului

In loc de:

Se inlocuieste cu:

32

R1201

NATURA 2000: -PAL.HAB: 12 Sea inlets and costal features

NATURA 2000: 1240 Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.

PAL.HAB: 18.22213 Western Pontic low cliff communities

33

R1501

PAL.HAB: 15.55 Mediterranean salt marsh grass swards

PAL.HAB: 15.51 Mediterranean tall rush saltmarshes

34

R1502

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

34

R1503

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

35

R1504

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

36

R1505

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

36

R1506

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

36

R1507

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

38

R1508

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

39

R1509

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

39

R1510

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

40

R1511

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1310 Salicornia and other annuals colonising mud and sand

41

R1512

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

41

R1513

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

42

R1514

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

43

R1515

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1310 Salicornia and other annuals colonising mud and sand

43

R1516

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

44

R1517

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

46

R1519

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

47

R1520

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

48

R1521

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

48

R1522

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

49

R1523

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

49

R1524

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

50

R1525

NATURA 2000: 1340 * Inland salt meadows

NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

51

R1526

NATURA 2000: 1340 * Inland salt meadows

NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

52

R1527

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1310 Salicornia and other annuals colonising mud and sand

52

R1528

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 1310 Salicornia and other annuals colonising mud and sand

53

R1529

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

55

R1532

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

58

R1603

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 2130 *Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)

(modificarea nu mai este valabila in cazul acceptarii unui nou tip de habitat corespunzator codului  PAL. HAB. 16.22B Pontic fixed dunes).

59

R1604

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 2130 *Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)

(modificarea nu mai este valabila in cazul acceptarii unui nou tip de habitat corespunzator codului  PAL. HAB. 16.22B Pontic fixed dunes).

60

R1605

NATURA 2000: -


PAL.HAB: 16.1232 Pontic sand beach annual communities

NATURA 2000: 2110 Embryonic shifting dunes

PAL.HAB: 16.2113 Pontic embryonic dunes

61

R1606

CORINE: 16.25 Dune thichets


PAL.HAB: 16.25 Dune thichets

CORINE: 16.34 Dune-slack grasslands

PAL.HAB: 16.34 Dune-slack grasslands and heaths

62

R1607

PAL.HAB: 16.22B1 Western Pontic fixed dunes

EUNIS: B1.4B1 Western Pontic fixed dunes

PAL.HAB: 37.4 Mediterranean tall humid grasslands

EUNIS: -

62

R1608

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 2120 Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes)

63

R1609

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 2130 *Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)

(modificarea nu mai este valabila in cazul acceptarii unui nou tip de habitat corespunzator codului  PAL. HAB. 16.22B Pontic fixed dunes).

64

R1610

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 2130 *Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)

(modificarea nu mai este valabila in cazul acceptarii unui nou tip de habitat corespunzator codului  PAL. HAB. 16.22B Pontic fixed dunes).

64

R1611

NATURA 2000: -


PAL.HAB: 16.12334 Pontic sand beach Petasites communities


NATURA 2000: 1210 Annual vegetation of drift lines

PAL.HAB: 16.1233 Pontic sand beach perennial communities; 16.12334 Pontic sand beach Petasites communities

68

R2204

PAL.HAB: 22.35 Central Eurasian amphibious communities

PAL.HAB: 22.13 Eutrophic waterbodies

77

R2301

PAL.HAB: -

PAL.HAB: 23.113 Ponto-Pannonic salt lakes; 11.4122 Pontic marine tasselweed communities

84

R3106

NATURA 2000:-


PAL.HAB: 31.562 Sphagnetum mountain pine scrub

NATURA 2000: 91D0 * Bog woodland

PAL.HAB: 44.A3 Mountain pine bog woods

89

R3110

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 4080 Sub-Arctic Salix spp. scrub

92

R3113

PAL.HAB: 31.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub

PAL.HAB: 31.872 Shrubby clearings

93

R3114

PAL.HAB: -

PAL.HAB: 31.872 Shrubby clearings

94

R3115

NATURA 2000:-


NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths

95

R3116

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub

96

R3118

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub

99

R3120

PAL.HAB: 31.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub

PAL.HAB: 31.872 Shrubby clearings

102

R3123

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub

103

R3124

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub

104

R3125

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub

105

R3126

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub

106

R3127

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub

107

R3128

NATURA 2000: -
CORINE: 31.8B3 Greek sub-Mediterranean deciduous thickets


PAL.HAB: 31.8B33 Moesian Christ's thorn brush; 31.8B732 Thracian christ's thorn scrub

NATURA 2000:40C0* Ponto-Sarmatic deciduous thickets (p.)

40D0 Ponto-Sarmatic wooded steppes (p.)

CORINE: 31.8B South-eastern sub-mediterranean deciduous thickets (schibljak)

PAL.HAB: 93.2 Ponto-Sarmatic wooded steppes;  31.8B732 Thracian christ's thorn scrub

107

R3129

NATURA 2000: -
CORINE: 31.8B3 Greek sub-Mediterranean deciduous thickets


PAL.HAB: 31.8B3 Balkano-Hellenic deciduous thickets; 31.8B731 Western Pontic jasmine christ's thorn scrub

NATURA 2000: 40C0* Ponto-Sarmatic deciduous thickets (p.)

40D0 Ponto-Sarmatic wooded steppes (p.)

CORINE: 31.8B South-eastern sub-mediterranean deciduous thickets (schibljak)

PAL.HAB: 93.2 Ponto-Sarmatic wooded steppes;  31.8B731 Western Pontic jasmine christ's thorn scrub

110

R3132

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40C0 Ponto-Sarmatic deciduous thickets

111

R3133

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40C0 Ponto-Sarmatic deciduous thickets

117

R3406

NATURA 2000: -


EMERALD: 34.9 Continental steppes

NATURA 2000: 6290* Ponto-Sarmatic steppes

EMERALD: -

118

R3407

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 6290* Ponto-Sarmatic steppes

118

R3408

EMERALD: 34.9 Continental steppes

EMERALD: -

119

R3409

NATURA 2000: 62C0* Ponto-Sarmatic steppes


EMERALD: 34.9 Continental steppes

NATURA 2000: 6290* Ponto-Sarmatic steppes

EMERALD: -

120

R3410

NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland

121

R3411

NATURA 2000: -CORINE: 34.5 Mediterranian seric grasslands

NATURA 2000: 62A0 Eastern sub-mediteranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

CORINE: -

122

R3412

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)

123

R3413

NATURA 2000: 6240 * Sub-pannonic steppic grasslands

NATURA 2000: 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) ( * important orchid sites)

123

R3414

NATURA 2000: 6240 * Sub-pannonic steppic grasslands

PAL.HAB: 34.9211 Western Pontic thyme steppes

NATURA 2000: 6250* Pannonic loess steppic grasslands

PAL.HAB: 34.911 Pannonic loess steppes

127

R3418

PAL.HAB: 34.911 Pannonic loess steppes; 34.9211 Western Pontic thyme steppes

PAL.HAB: 34.911 Pannonic loess steppes

128

R3419

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 6290* Ponto-Sarmatic steppes

128

R3420

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 6290* Ponto-Sarmatic steppes

129

R3421

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 6290* Ponto-Sarmatic steppes

131

R3501

NATURA 2000: 6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)


CORINE: 34.5 Mediterranian seric grasslands

NATURA 2000: 62A0 Eastern sub-mediteranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

CORINE:-

132

R3502

NATURA 2000: 8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

NATURA 2000: 6110 * Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

132

R3503

PAL. HAB: 34.1 Middle European pioneer swards

PAL.HAB: 62.424 Nemoral low altitude siliceous cliffs

135

R3602

NATURA 2000: -

NATURA 2000:  6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

138

R3604

NATURA 2000: -

NATURA 2000:  6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

146

R3610

CORINE: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities

PAL. HAB: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards

EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities

CORINE:-


PAL. HAB: -


EUNIS: -

150

R3613

NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands


NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and

of the montane to alpine levels

151

R3614

NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands

NATURA 2000: 6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)

151

R3615

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

152

R3616

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands

156

R3618

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands

156

R3619

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands

165

R3708

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and

of the montane to alpine levels

172

R3716

NATURA 2000: 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis

NATURA 2000: 6440 Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii

174

R3801

EMERALD: !38.25 Continental meadows

PAL.HAB: 38.2333 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows

EUNIS: E2.2333 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows

EMERALD: -

PAL.HAB: 38.3 Mountain hay meadows

EUNIS:-

175

R3803

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis

176

R3804

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis

177

R4101

PAL.HAB: 41.1123 Dacian neutrophile beech fir forests

PAL.HAB: 41.1D212 Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forests

178

R4102

PAL.HAB: 42.1323 Dacian acidophile beech-fir forest

PAL.HAB: 42.1323 Dacian acidophile beech-fir forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9110 ii corespunde PAL.HAB 41.1121 Hercyno-Alpine montane woodrush beech forests, care se refera in special la Vestul si Centrul Europei)

182

R4105

PAL.HAB: 41.1D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest

PAL.HAB: 41.1D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9110 ii corespunde PAL.HAB: 41.1121 Hercyno-Alpine montane woodrush beech forests, care se refera in special la Vestul si Centrul Europei)

182

R4106

PAL.HAB: 41.1D11 Dacian woodrush-beech forest

PAL.HAB: 41.1D11 Dacian woodrush-beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9110 ii corespunde PAL.HAB 41.1121 Hercyno-Alpine montane woodrush beech forests, care se refera in special la Vestul si Centrul Europei)

183

R4107

PAL.HAB: 41.1D14 Dacian bilberry – beech forest

PAL.HAB: 41.1D14 Dacian bilberry – beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9110 ii corespunde PAL.HAB 41.1121 Hercyno-Alpine montane woodrush beech forests, care se refera in special la Vestul si Centrul Europei)

186

R4110

PAL.HAB: 41.1D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest

PAL.HAB: 41.1D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9110 ii corespunde PAL.HAB 41.1121 Hercyno-Alpine montane woodrush beech forests, care se refera in special la Vestul si Centrul Europei)

188

R4111

PAL.HAB: 41.1D41 Dacian Epipactis beech forest

PAL.HAB: 41.1D41 Dacian Epipactis beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9150 ii corespunde PAL.HAB 41.161 Middle European dry-slope limestone beech forests , care se refera in special la Europa Centrala)

189

R4112

PAL.HAB: 41.1D51 South Carpathian Aremonia beech forest

PAL.HAB: 41.1D51 South Carpathian Aremonia beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 91K0 ii corespunde PAL.HAB 41.1C2 Illyrian beech forests)

190

R4113

PAL.HAB: 41.1D53 South Carpathian Helleborus odorus beech forest

PAL.HAB: 41.1D53 South Carpathian Helleborus odorus beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 91K0 ii corespunde PAL.HAB 41.1C2 Illyrian beech forests)

191

R4114

PAL.HAB: 41.1D55 South Carpathian Ruscus beech forest

PAL.HAB: 41.1D55 South Carpathian Ruscus beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 91K0 ii corespunde PAL.HAB 41.1C2 Illyrian beech forests)

191

R4115

PAL.HAB: 41.4643 Dacian Geranium macrorrhizum beech forest

PAL.HAB: 41.4643 Dacian Geranium macrorrhizum beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 91K0 ii corespunde PAL.HAB 41.1C2 Illyrian beech forests)

192

R4116

PAL.HAB: 41.4641 Dacian Phyllitis beech ravine forest

PAL.HAB: 41.4641 Dacian Phyllitis beech ravine forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 91V0 ii corespunde PAL.HAB 41.1D2 East Carpathian neutrophile beech forests)

194

R4118

PAL.HAB: 41.1D224 Dacian Dentaria bulbifera beech forest


PAL.HAB: 41.1D224 Dacian Dentaria bulbifera beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9130 ii corespunde PAL.HAB 41.131 Medio-European collinar neutrophile beech forests)

195

R4119

NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forests (Symphyto- Fagion)

PAL.HAB: 41.1D221 Dacian Galium schultesii beech-hornbeam forest

NATURA 2000: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests

PAL.HAB: 41.1D22 Dacian hairy sedge beech-hornbeam forests (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9130 ii corespunde PAL.HAB 41.131 Medio-European collinar neutrophile beech forests)

196

R4120

NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forests (Symphyto- Fagion)

PAL.HAB: 41.1D61 Moldavian Tilia – Corydalis beech forest

NATURA 2000: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests

PAL.HAB: 41.1D222 Dacian Lathyrus hallersteinii beech-hornbeam forests (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9130 ii corespunde PAL.HAB 41.131 Medio-European collinar neutrophile beech forests)

197

R4121

PAL.HAB: 41.1D52 South Carpathian Corylus colurna beech forest

PAL.HAB: 41.1D52 South Carpathian Corylus colurna beech forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 91K0 ii corespunde PAL.HAB 41.1C2 Illyrian beech forests)

198

R4123

PAL.HAB: 41.2C14 Dacian Carex pilosa-oak-hornbeam forest

PAL.HAB: 41.266 Carpathian hairy sedge oak-hornbeam forests (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9170 ii corespunde PAL.HAB 41.261 Wood bedstraw oak-hornbeam forests si 41.262 Mixed lime-oak-hornbeam forests)

199

R4124

NATURA 2000: 91G0 Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus

NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests

202

R4127

PAL.HAB: 41.2C24  Dacic sesille oak – lime – hormbeam forest

PAL.HAB: 41.2A12 Illyrian neutrocline sessile oak-hornbeam forests

203

R4128

PAL.HAB:-

PAL.HAB: 41.2C1 Dacian oak-hornbeam forests

204

R4129

NATURA 2000:-

NATURA 2000: (fara corespondenta NATURA 2000 deoarece tipul PAL.HAB. 41.7A, care corespunde tipului NATURA 2000, 91I0 este gresit incadrat la paduri stepice euro-siberiene)

208

R4133

PAL.HAB: 41.7H152 Getic-pre-Carpathic Aremonia oak forest

PAL.HAB: 41.7696 Pre- Carpathian Quercus cerris – Q. petraea s.l. forest

209

R4134

NATURA 2000:-

NATURA 2000: 91DA Dobrogean oriental hornbeam-lime-oak forests

209

R4135

NATURA 2000: 91Z0 Moesian silver lime woods

NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests

210

R4136

NATURA 2000: 91Z0 Moesian silver lime woods

NATURA 2000: 91DA Dobrogean oriental hornbeam-lime-oak forests

211

R4137

NATURA 2000: 91Z0 Moesian silver lime woods

NATURA 2000: 91DA Dobrogean oriental hornbeam-lime-oak forests

212

R4138

NATURA 2000: 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinian betuli

PAL.HAB: 41.2C13 Dacian tatar maple oak-hornbeam forest

NATURA 2000: 91I0* Euro-Siberian steppic woods with Quercus sp.

PAL.HAB: 41.7A225 Sarmatic Acer tataricum-Q. robur-Q. petraea steppe woods

215

R4141

PAL.HAB: 41.57331 Pre-Carpathian chestnut-sessile oak forest

PAL.HAB: 41.57331 Pre-Carpathian chestnut-sessile oak forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9260 ii corespunde PAL.HAB 41.9 Chestnut woods)

215

R4142

NATURA 2000:-

NATURA 2000: 91I0* Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

216

R4143

NATURA 2000: 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinian betuli

NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests

217

R4144

PAL.HAB:-


EUNIS: 41.57143. Pre- Carpathic purple moorgrass – pedunculate oak forest

PAL.HAB: 41.57143 Pre- Carpathic purple moorgrass – pedunculate oak forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9160 ii corespunde PAL.HAB: 41.24 Sub-Atlantic stitchwort oak-hornbeam forests)

EUNIS:-

218

R4145

NATURA 2000:-
PAL.HAB: 41.57142 Pre- Carpathian quaking sedge – pedunculate oak forest

NATURA 2000: 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli

PAL.HAB: 41.57142 Pre- Carpathian quaking sedge – pedunculate oak forest (cu toate ca in NATURA 2000 tipului 9160 ii corespunde PAL.HAB: 41.24 Sub-Atlantic stitchwort oak-hornbeam forests)

219

R4147

NATURA 2000: 91Z0 Moesian silver lime woods

NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests

221

R4148

NATURA 2000: 9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains

NATURA 2000: 91I0* Euro-Siberian steppic woods with Quercus sp.

224

R4152

PAL.HAB: 41.2C322 Moesian Quercus cerris oak – hornbeam forest

PAL.HAB: 41.769 Getic sub-continental thermophilous oak woods

225

R4153

NATURA 2000: 9280 Quercus frainetto woods

NATURA 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

226

R4154

NATURA 2000: 9280 Quercus frainetto woods

NATURA 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

227

R4155

NATURA 2000: 9280 Quercus frainetto woods

NATURA 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

228

R4156

PAL.HAB: 41.76223 Pontic Acer tataricum – Quercus pedunculiflora – Q. cerris steppe woods

PAL.HAB: 41.7A223 Pontic Acer tataricum – Quercus pedunculiflora – Q. cerris steppe woods

229

R4157

PAL.HAB: 41.76221 Pontic Acer tataricum – Quercus pedunculiflora steppe woods

PAL.HAB: 41.7A221 Pontic Acer tataricum – Quercus pedunculiflora steppe woods

230

R4158

NATURA 2000: 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

NATURA 2000: 91DA Dobrogean oriental hornbeam-lime-oak forests

233

R4161

NATURA 2000: 91AA Eastern white oak woods


PAL.HAB: 41.73724 Moesian Galium dasypodium white oak woods

NATURA 2000: 91AA Eastern white oak woods; 40D0 Ponto-Sarmatic wooded steppes (p.)

PAL.HAB: 41.73724 Moesian Galium dasypodium white oak woods; 93.2 Ponto-Sarmatic wooded steppes

234

R4163

NATURA 2000:-

NATURA 2000: 91AA Eastern white oak woods

238

R4201

PAL.HAB: 42.21622 Carpathian subalpine Bruckenthalia spruce forest

PAL.HAB: 42.3532 Eastern Carpathian arolla forests

239

R4202

PAL.HAB: 42.21621 Carpathian subalpine Rhododendron spruce forest

PAL.HAB: 42.3532 Eastern Carpathian arolla forests


242

R4205

PAL.HAB: 42.21627 Carpathian Oxalis spruce forest

PAL.HAB: 42.2162 Eastern Carpathian subalpine spruce forests

244

R4207

PAL.HAB: 42.21627 Carpathian Hylocomium spruce forest

PAL.HAB: 42.226 Inner Carpathian spruce forests

245

R4208

PAL.HAB: 42.21628 Carpathian Luzula sylvatica spruce forest

PAL.HAB: 42.2162 Eastern Carpathian subalpine spruce forests

251

R4215

NATURA 2000: -PAL.HAB: 42.5C8 East Carpathian Sesleria Scots pine forest

NATURA 2000: 91Q0 Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests

PAL.HAB: 42.542 Carpathian relict calcicolous Scots pine forests; 42.5C8 East Carpathian Sesleria Scots pine forest

259

R4405

NATURA 2000: 91E0* Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

NATURA 2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries

263

R4409

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries

264

R4410

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries

265

R4411

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries

267

R4413

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 40A0 *Subcontinental peri-Pannonic scrub

268

R4414

NATURA 2000:-


PAL.HAB : -

NATURA 2000: 91D0 * Bog woodland

PAL.HAB : 44.A1 Sphagnum birch woods

276

R4420

PAL.HAB : 44.92(2)-1 Sphagnum willow scrub

PAL.HAB : 44.922 Sphagnum willow carrs

277

R4421

PAL.HAB: (44.921 Grey willow scrub)

PAL.HAB : 44.921 Grey willow carrs

278

R4422

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 92D0 Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)

297

R5403

NATURA 2000: 7240 * Alpine pioneer formations of Caricion bicoloris-atrofuscae

EMERALD: 54.4 Acidic fens

CORINE: 54.4 Acidic fens

PAL. HAB: 54.4261 Carpatian black-white-star sedge acidic fens

EUNIS: D2.22 Carex nigra, Carex canescens, Carex echinata fens

NATURA 2000: 7140 Transition mires and quaking bogs

EMERALD: !54.5 Transition mires

CORINE: 54.5 Transition mires

PAL.HAB: 54.512 Sphagnum slender-sedge swards

EUNIS: -

317

R6101

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 8110 Siliceous scree of the montane to snow levels

(Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani)

330

R6112

NATURA 2000: -
PAL.HAB: 61 Screes

NATURA 2000: 8120 Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)

PAL.HAB: 61.242 East Carpathian calcareous screes

335

R6202

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

337

R6204

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

339

R6206

NATURA 2000: -


PAL.HAB: 62 Inland cliffs and exposed rocks

NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

PAL.HAB: 62.153 Carpathian calcareous cliff heliophile communities

340

R6207

NATURA 2000: -PAL.HAB: 62 Inland cliffs and exposed rocks

NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

PAL.HAB: 62.153 Carpathian calcareous cliff heliophile communities

341

R6208

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

343

R6210

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

345

R6211

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

346

R6212

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

347

R6213

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

348

R6214

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

349

R6215

NATURA 2000: -


NATURA 2000: 8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

357

R6301

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

357

R6302

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

358

R6303

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

359

R6304

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

361

R6305

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

361

R6306

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

363

R6401

NATURA 2000: 6260 * Pannonic sand steppes

NATURA 2000: 2340 * Pannonic inland dunes

363

R6402

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 2340 * Pannonic inland dunes

364

R6403

NATURA 2000: -

NATURA 2000: 2340 * Pannonic inland dunes

365

R6404

PAL. HAB: 64.715 Pannonic dune closed grasslands; 34.A2112 Western Pontic sand pioneer forb swards

PAL.HAB:  34.A2112 Western Pontic sand pioneer forb swards

365

R6405

PAL. HAB: 64.715 Pannonic dune closed grasslands; 34.A2112 Western Pontic sand pioneer forb swards

PAL.HAB:  34.A2112 Western Pontic sand pioneer forb swards

371

R8706

PAL. HAB.-

PAL. HAB.: 87.2 Ruderal communities

372

R8707

PAL. HAB.-

PAL. HAB.: 87.2 Ruderal communities

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Lacul amara
Mineralogia zacamintelor metalifere
GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA - GEOGRAFIA INDUSTRIEI, AGRICULTURII, TRANSPORTURILOR si TURISMULUI
Culoarul Muresului intre Deva si Lipova
Campia Romana Centrala
LOCALITATEA VINATORI NEAMT
Buzias - cadrul natural, asezarea geografica si economie
Evaluarea unor indici hidro-meteorologici de ariditate si seceta in subcarpatii de la curbura si zonele periferice acestoraTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu