Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » geografie
Metode de ridicare in nivelment si reprezentarea reliefului

Metode de ridicare in nivelment si reprezentarea reliefului


METODE DE RIDICARE IN NIVELMENT SI REPREZENTAREA RELIEFULUIMetode de ridicare in nivelment si reprezentarea reliefului
Ridicǎrile nivelitice completeazǎ planimetria prin reprezentarea reliefului, mǎrind o imagine completǎ a suprafetelor de teren mǎsurate. Hǎrtile si planurile topografice cuprinzand si reprezentarea reliefului au cea mai largǎ utilizare in toate studiile si proiectele tehnico-ingineresti.Tema lucrǎrii

In vederea proiectǎrii unui canal, s-a executat ridicarea niveliticǎ a unei vǎi, prin metoda drumuirii de nivelment de mijloc sprijinitǎ pe repere cunoscute combinatǎ cu metoda profilelor transversale. Se cere calculul cotelor punctelor si redactarea planului de situatie cu curbe de nivel.


Datele problemei

1.Cotele reperelor de sprijin;

2.Distantele orizontale mǎsurate direct pe teren intre punctele drumuirii, precum si de la axa drumuirii panǎ la fiecare punct de pe profilele transversale;

3.Citirile pe mirǎ la firul nivelor, din fiecare statie de nivelment.


Lucrarea va cuprinde

1.Calculul diferentelor de nivel provizorii dintre punctele drumuirii;

2.Calculul erorii de inchidere pe diferenta de nivel cunoscutǎ si compensarea diferentelor de nivel;

3.Calculul cotelor punctelor drumuirii;

4.Calculul cotelor punctelor de pe profilele transversale;

5.Intocmirea profilului longitudinal al axei drumuirii, luandu-se scara lungimilor 1:1000 si scara inǎltimilor 1:100;

6.Intocmirea profilului transversal, corespunzǎtor punctului RN;Rezolvarea temei


Pentru ridicarea nivelitica a portiunii de vale, in care urmeaza a se proiecta un canal, s-a folosit drumuirea de nivelment geometric de mijloc, RNA-101-102-103-104-105-RNB, sprijinita pe reperele de cote cunoscute, RNA si RNB apartin retelei de nivelment geometric generala combinata cu profile transversale.


Pozitia in plan a punctelor este asigurata de coliniaritatea punctelor de pe axa drumuirii, de perpendicularitatea profilelor transversale si de distantele orizontale dintre punctele drumuirii ca si de distantele de la punctele drumuirii pana la fiecare punct de pe profile.

Marimile distantelor, masurate direct pe teren cu panglica de otel de 50m, si citirile pe mira fata, de firul nivelor, L0, in punctele inapoi si inainte si in punctele intermediare, sunt trecute in tabel

Operatiile de calcul se desfasoara in urmatoarea succesiune:


Calculul diferentelor de nivel provizorii dintre punctele drumuirii


Diferenta de nivel dintre douǎ puncte din teren se obtine fǎcandu-se diferenta dintre citirea pe mirǎ in punctul inapoi si citirea pe mirǎ in punctul inainte.

Diferenta de nivel dintre doua puncte de pe teren se obtine facindu-se diferenta dintre citirea pe mira in punctele inainte.


Dz1 = L0R3- L0125= 2343 - 1439 = 904 mm

Dz2 = L0125`- L0126= 2735 - 1149 = 1586 mm

Dz3 = L0126`- L0126= 1976 - 1499 = 477 mm

Dz4 = L0127`- L0128= 2006 - 1106 = 900 mm

Dz5 = L0128`- L0R6= 2527-1337 = 1190 mm


care se trec in formularul tip, in coloana7.


Calculul erorii de inchidere pe diferenta de nivel cunoscuta si compensarea diferentelor de nivel


Se face suma elgebrica a diferentelor de nivel provizorii:


ΣDZi = 904 + 1586 + 477 + 900 + 1190 = 5057 mm


si diferenta dintre cotele de sprijin, ale caror valori se iau din coloana 10.


DZR3R6= ZR6 - ZR3 = 170,409 - 165,343 = 5066 mm


Teoretic, ar trebui ca suma algebrica a diferentelor de nivel provizorii sa fie egala cu diferenta de nivel cunoscuta, calculata din diferentele cotelor reperelor. In practica, din cauza erorilor ce intrain diferentele de nivel provizorii. Diferenta algebrica dintre cele doua valori se numeste eroare de inchidere pe diferenta de nivel cunoscuta, eroare a carei marime trebuie sa se incadreza in toleranta data de instructiunile tehnice pentru fiecare nivelment sau gen de lucrari.


fz DZI DZR3R6 5057 - 5066 - 9 mm


La nivelmentul de ordinul IV toleranta este :

T = 20 mm km = 20 mm = 10,82 11 mm

unde D :

D = di = 55,61 + 67,12 + 56,38 + 68,53 + 45,13 = 292,77 m


Fiind indeplinita inegalitatea :


|fZ| T, respectiv 9 mm < 11 mm,

se trece la compensarea drumuirii,operatie ce consta in aplicarea unor corectii diferentelor de nivel provizorii, proportional cu lungimile niveleelor.

Corectia va fi egala si de semn contrar cu eroarea. Mai intai, se calculeaza corectia unitara(ce revine la un metru de niveleu) si apoi, corectiile ce revin fiecarei diferente de nivel provizorii(proportional cu distanta dintre punctele respective):


Cz = -fz = 9 mm

Czu = Cz (mm) / D (m) = 9 mm / 292,77 m = 0,031 mm/m


CDz1= Czu * d1 = 0,031 * 55,61 = 1,72 2 mm

CDz2= Czu * d2 = 0,031 * 67,12 = 2,08 2 mm

CDz3= Czu * d3 = 0,031 * 56,38 = 1,75 2 mm

CDz4= Czu * d4 = 0,031 * 68,53 = 2,12 2 mm

CDz5= Czu * d5 = 0,031 * 45,13 = 1,40 1 mm


Ca verificare, suma corectiilor partiale trebuie sa fie egala cu corectia totala:

ΣCDzi = CZ =2 +2 +2 +2 +1 = 9 mm

Marimile calculate ale corectiilor partiale se trec in coloana 7, sub diferentele de nivel provizoriu.


Diferentele de nivel compensate se obtin prin insumarea algebrica a diferentelor de nivel provizorii cu corectiile partiale, dupa formula:


Dz1c = Dz1 + CDz1 = 904 + 2= 906 mm

Dz2c = Dz2 + CDz2 = 1586 + 2 = 1588 mm

Dz3c = Dz3 + CDz3 = 477 + 2 = 479 mm

Dz4c = Dz4 + CDz4 = 900 + 2 = 902 mm

Dz5c = Dz5 + CDz5 = 1190 + 1 = 1191mm


Ca verificare trebuie sa aiba loc prima egalitate.


ΣDzic = DZR3R6 = 5066 mm


Diferentele de nivel se trec in coloana 8, pe linia respectiva.Calculul cotelor punctelor drumuiriiCotele punctelor drumuirii se calculeaza folosindu-se cota reperului de sprijin initial, ZR3, la care se adauga algebric, succesiv si cumulat, diferentele de nivel componente:

Z125 = ZR3 + Dz1c = 165,343 + 0,906 = 166,249 m

Z126 = Z125 + Dz2c = 166,249+ 1,588 = 167,837 m

Z127 = Z126 + Dz3c = 167,837 + 0, 479 = 168,316 m

Z128 = Z127 + Dz4c = 168,316 + 0,902 = 169,218 m

ZR6 = Z128 + Dz5c = 169,218 + 1,191 = 170,409 m


Drumuirea fiind compensata, cota reperului de sprijin final astfel calculata, trebuie sa fie egala cu cota lui initiala. Aceasta reprezinta o verificare a calculelor punctelor de drumuire. Valorile se trec in coloana10, in dreptul punctului respectiv.


Calculul cotelor punctelor de pe prifilele transversale


Punctele de pe profilele transversale sunt puncte caracteristice din punct de vedere nivelitic, adica punctele unde se produce o schimbare de panta a terenului. Pebaza cotelor acestor puncte, si a cotelor de drumuire, se face reprezentarea reliefului terenului pe planul topografic.

Cotele punctelor de pe profile se calculeaza in raport cu cota planului de viza din statia in care au fost masurate.

Calculul se desfasoara asfel:

se calculeaza cota planului de viza a nivelului din punctul de statie S1, folosindu-se cotele

cunoscute si citirile pe mira in aceste puncte:


Zpv(1) = ZR3 + L0R3 = 165,343 + 2,343 = 167,686 m


iar pentru control


Zpv(1) = Z125 + L0125 = 166,249 + 1,439 = 167,688 m


In calculul, cotele punctelor se iau de la punctul 4 al temei, citirile pe mira se iau dupa caz din coloana 4, 5 sau 6.

- cotele punctelor de pe profil se calculeaza scazindu-se din cota planului de viza, citirile pe mira din fiecare punct, luate din coloana 5.

Z539 = Zpv(1) - L0539 = 167,687 - 1,556 = 166,131 m

Z540 = Zpv(1) - L0540 = 167,687 - 1,600 = 166,087 m

Z541 = Zpv(1) - L0541 =167,687 - 1,804 = 165,883 m

Z542 = Zpv(1) - L0542 =167,687 - 1,091 = 166,596 m

Z543 = Zpv(1) - L0543 =167,687 - 0,105= 167,582 m

Z544 = Zpv(1) - L0544 =167,687 - 0,954= 166,733 m

Z545 = Zpv(1) - L0545 =167,687 - 0,979= 166,708 m

Z546 = Zpv(1) - L0546 =167,687 - 0,092 = 167,595 m

In acelasi mod, se calculeaza cotele celorlalte puncte de pe profile, in raport cu cotele planelor de viza ale statiilor din care au fost masurate.

Cotele planelor de viza se trec in coloana 9 iar cotele punctelor de pe profile in coloana 10.


Intocmirea profilului longitudinal al axei drumuirii, luindu-se scara lungimilor 1:1.000 si scara inaltimilor 1:100


Intocmirea profilului longitudinal al axei drumuirii se face asa cum s-a aratat la lucrarea nr.2, cu singura deosebire ca, in cazul de fata, elementele necesare intocmirii profilului, distante orizontale si cote, au fost obtinute prin masurari pe teren si calcule la birou si nu grafic, prin masurari pe harta ca in cazul precedent.

Pe scara lungimilor se fixeaza pozitia punctelor R3,125,,R6, cu distantele din teren reduse la scara 1:1000 si se completeaza indicatorul cu toate elementele cerute. Pe scara inaltimilor, se trec cotele de valori rotunde 165, 166, , 171 m, la scara 1 :100. Prin unirea varfurilor perpendicularelor, va rezulta profilul longitudinal.


Intocmirea profilului transversal, corespunzator punctului R 3, folosindu-se aceleasi scariModul de intocmire a profilului transversal R3 este acelasi ca in cazul profilului longitudinal. De data aceasta, se va avea in vedere ca in fiecare profil, ordinea punctelor sa fie aceeasi, asa cum au fost masurate pe teren. Pentru profilul transversal R3, primul punct va fi 539 si in continuare va urma 540, R3 , 541 si 542. Pentru fixarea punctelor pe scara lungimilor, deoarece distantele s-au masurat din axa la fiecare punct, se vor folosi lungimile :
d539-540= dR3-539 - dR3-540 = 80,12 - 40,53 = 39,59 m

d540-R3= dR3-540= 40,53 m

dR3-541= 34,17 m

d541-542= dR3-542 - dR3-541 = 80,55 - 34,17 = 46,38 m
Calculul drumuirii e nivelment geometric de mijloc


165,343

R3

125

539

540

541

542

543

544

545

546


126

547

548

549

550


127

551

5552

553

554


128

555

556

557

558


R6

559

560

561

562
Pct. statie

Pct.

vizat

Distante

intre pct.

Citiri pe mira

Dif. de nivel

Cota

Plan viza

cota

Nr. Pct.

Inapoi

Intermed.

inainte

Proviz.

Compens.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S1

R3


2343904

+2

906

167,

125

55,611439

166,249

539

80,12


1556


166,731

540

40,53


1600


166,087

541

34,17


1804


165,883

542

80,55


1091


166,596

543

85,63


0105


167,582

544

42,51


0954


166,733

545

35,33


0979


166,708

546

78,39


0092


167,595

S2

125


27351586

+2

1588

168,


126

67,121149

167,837

547

80,16


0588


168,397

548

43,65


0933


168,052

549

36,47


1067


167,918

550

77,15


0448


168,537

S3

126


1976477

+2

479

169,


127

56,381499

168,316

551

82,15


0711


169,103

552

40,09


1295


168,519

553

36,93


1251


168,563

554

80,16


0583


169,231

S4

127


2006900

+2

902

170,


128

68,531106

169,218

555

85,13


0119


170,204

556

38,43


0776


169,547

557

32,95


0520


169,803

558

78,61


0127


170,196

S5

128


25271190

+1

1191

171,


R6

45,137337

170,409

559

90,61


0782


170,963

560

40,05


1339


170,406

561

33,63


1352


170,393

562

76,71


1006


170,739

Politica de confidentialitate


creeaza.com logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.