Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » geografie
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI VASLUI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI VASLUI


STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI VASLUI

Municipiul VASLUI a fost atestat documentar pentru prima data in anul 1423. Orasul a inregistrat o dezvoltare continua pana in 1968 cand devine resedinta a judetului. Vaslui-ul este remarcabil prin tezaurele arheologice, valorile etnografice si de arta populara, locurile istorice monumentele care atesta existenta milenara a romanilor in aceasta zona. Din anul 1999 municipiul Vaslui este infratit cu orasul Quarrata din Italia.

Asezare geografica

Municipiul Vaslui, in ansamblul tarii noastre, are o asezare deosebit de favorabila, fiind situat in partea central-rasariteana a Moldovei, pe coordonatele 27s44' longitudine estica si 46s39' latitudine nordica.

Resedinta judetului cu acelasi nume, municipiul Vaslui, aflat in centrul acestuia, este asezat pe interfluviul dintre raul Vaslui si paraul Delea, in zona de varsare a acestora in raul Barlad. In jurul municipiului, situat in podisul Barladului, se impun cateva inaltimi impadurite sau cultivate cu Viile Plaiului (262 m) la S, Dealul Gheorghitoaiei (196 m) la V si Dealul Fara Nume (248 m) la NE. Altitudinea minima (192 m) se inregistreaza in zona de confluenta a Vasluiului cu Barladul, iar cea maxima (180 m) in partea nord-vestica a municipiului.Municipiul Vaslui se afla la o distanta de 357 km de capitala tarii, Bucuresti, la 68 km de Iasi si 52 km de Barlad, oras care face parte din acelasi judet. Prin intermediul caii ferate are legaturi directe cu Bucuresti, Brasov, Galati, Mangalia, Iasi si alte orase importante din tara, chiar si din Republica Moldova, cum ar fi orasul Ungheni.

Caile de comunicatie rutiere din teritoriu sunt in prezent asigurate de:

DE 580 care face legatura intre Bucuresti-Albita-Chisinau

DN 24 care face legatura intre Bucuresti si Iasi

DN 2F care leaga Vaslui-ul de Bacau (83 km)

DN 15D care face legatura intre Vaslui si Roman (80 km)

Infrastructura tehnica majora a orasului este slab dezvoltata. Gradul redus de modernitate al retelei de cai de comunicatii constituie disfunctionalitatea majora in desfasurarea normala a circulatiei si a legaturilor interzonale si interjudetene.

Telefonie

Telefonie fixa - prin intermediul a 14.980 linii instalate persoanele fizice si juridice au incheiat contracte cu ROMTELECOM. La nicelul orasului functioneaza un numar de 4 centrale telefonice. Din 1996 s-a pus in functiune o centrala digitala cu 790 de abonati iar in anul 1998 o a doua centrala digitala "Alcatel" cu 13.000 linii. Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul municipiului este acoperit de antenele a 4 companii (CONNEX, ORANGE, COSMOROM, ZAPP) Cu toate acestea in anul 1998 exista un grad de telefonizare de doar 18,47%.

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica este asigurata din reteaua nationala, prin 3 statii de transformare.

Conditii climatice

Clima orasului se incadreaza in caracteristicile climei temperat-continentale cu perioade lungi de curenti atmosferici alternand cu perioade ploioase. Regimul termic masurat pe o perioada de o suta de ani (1896-1998), pune in evidenta urmatoarele:

- temperatura medie anuala de 9,4s apropindu-se de media pe tara care este de 9,5s;

- trecerea de la anotimpul rece la cel cald si invers se face brusc;

- exista mari diferente de temperatura intre luna martie si luna mai (12,5s-13,2s);

- numarul mare de zile cu inghet (120), ca si cel cu temperaturi superioare de 30s (70);

in ultimii ani temperaturile maxime depasesc chiar 35s.

Din puct de vedere climatic, teritoriul municipiului este dominat in marea majoritate a anului de anotimpuri secetoase, cu o valoare medie a precipitatiilor in jur de 500 mm/m2, una dintre cele mai reduse valori medii pe tara.

Alimentarea cu apa potabila si salubrizarea

Reteaua hidrografica este reprezentata prin ape subterane si de suprafata care nu satisfac cerintele orasului. Apele subterane sunt repartizate neuniform si se caracterizeaza prin debite mici. Panza de apa freatica este la 10-15 m. In timpul verii si al iernii apele raurilor scad. Toate aceste fluctuatii fac ca deficitul de apa, pentru oras, sa fie acoperit prin alimentarea din lacurile de acumulare din punctele Puscas si Solesti, respectiv din Prut. Sistemul de alimentare cu apa potabila a municipiului nu este deloc multimitor, existand in prezent mult zone si cartiere din oras care nu sunt conectate la reteaua publica de alimentare cu apa (cartierele Delea, Moara Greci, Rediu, I.Creanga, Libertatii). Echiparea cu retele de distributie a apei potabile in mediul urban este in Vaslui de 87 %. Canalizarea menajera acopera o suprafata mai redusa decat sistemul de alimentare cu apa potabila. In zonele lipsite de canalizare menajera sunt construite solutii locale de evacuare a apelor uzate.

In cartierele de locuit cu locuinte colective deseurile menajere sunt colectate in containere de 4 mc, amplasate in locuri special amenajate. Aceste containere se afla in proprietatea SC GOSCOM S.A si sunt inchiriate de asociatiile de proprietari. Locuitorii caselor particulare colecteaza deseurile menajere in propriul recipient. Transportul deseurilor menajere la rampa oraseneasca este asigurat de catre firma de specialitate. Programul transportului: din cartiere cu locuinte colective - la intervale de 2 zile, iar de la gospodarii particulare o data pe saptamana.

Deseurile rezultate din activitatile comerciale si de birou sunt transportate, de asemenea, de catre firma de specialitate la rampa oraseneasca, pe baza de contract. Curatirea si stropirea cailor de acces, golirea cosurilor stradale, strangerea cadavrelor animaliere cad in sarcina SC GOSCOM S.A., in baza contractului incheiat cu Primaria Vaslui. Curatirea Pietelor Talcioc si Obor, a periferiei municipiului, a parcurilor este asigurata de catre Penitenciarul Vaslui si de catre persoanele asistate social de catre Primarie. Intretinerea parcurilor si a zonelor verzi aflate pe teritoriul municipiului este asigurata de "Serviciul intretinere a parcurilor si zonelor verzi" din cadrul Primariei. Deseurile rezultate din activitatea de constructii, demolari, pamant excavat, sunt transportate la rampa oraseneasca si sunt folosite ca strat de acoperire. La rampa oraseneasca nu se depoziteaza reziduuri toxice. Deseurile spitalicesti sunt incinerate la crematoriul propriu al Spitalului Judetean. Aici sunt primite si deseurile de acest gen de la dispensarele aflate pe teritoriul municipiului. De valorificarea deseurilor reciclabile pe teritoriul municipiului Vaslui se ocupa SC REMAT SA. Aceasta unitate primeste de la persoane fizice si juridice urmatoarele deseuri reciclabile: hartie, mase plastice, fier, acumulatori . In momentul de fata nu mai preiau sticle, textile, uleiuri si vopsele, anvelope uzate.

Deseurile menajere si cele asimilate cu acestea sunt depozitate la rampa oraseneasca de deseuri. Acesta este un depozit neamenajat, ocupa o suprafata de cca. 2 ha si se afla in proprietatea Primariei municipale, fiind administrat de SC GOSCOM SA.

Resursele pedologice

In structura solurilor cea mai mare parte este reprezentata de cernoziomuri. Acestea au favorizat dezvoltarea culturilor agricole si cresterea animalelor. Se poate observa ca regiunile defrisate si folosite nerational au contribuit in mare masura la degradare unor importante suprafete agricole.

Vegetatia

Padurile ocupa o suprafata de aproximativ 8000 ha. Acestea sunt grupate in doua masive principale: unul la Chitoc-Lipovat-Oprisita (cca. 6000 ha) si altul la Balteni- Maraseni (cca.1500 ha). Pasunile si fanetele naturale au o suprafata de 1000 ha si se situeaza pe vaile principale ale raurilor si pe versantii afectati de fenomenele geomorfologice.

Factorii de mediu

Calitatea apei

Apele interioare alcatuiesc ecosisteme mai mult sau mai putin izolate, avand conditii chimice si biologice variate. Fiind relativ mici, ele sunt mai puternic influentate de factorii geoclimatici, sunt deci mai putin stabile. Fiecare reprezinta o individualitate cu evolutie proprie. Sunt alimentate de izvoare si de ape meteorice. Biotopul lor este variabil, alcatuit din substratul argilos pe care se afla pietre, pietris, prundis, nisip si mal. Variatia aceasta a biotopului determina o variatie corespunzatoare a biocenozei. Curgerea este turbulenta si favorizeaza procesul de amestec al substantelor chimice din apa si usureaza schimbul de gaze intre aer si apa, indeosebi difuzarea oxigenului atmosferic pana in straturile de fund.

Raurile au aproape aceeasi lungime si adancime si, bineinteles, pante similare si poseda, deci, caracteristici biologice asemanatoare. Raurile cele mai importante sunt: Barlad si Vasluiet. Aceste rauri au afluenti mici si regim de scurgere foarte variabil, atat din punct de vedere al pantei, cat si al influentelor sezoniere. In general, sunt rauri domoale din zona de deal cu panta lina spre varsare, maluri joase, care permit apei in cazul viiturilor sa se reverse in albia majora si chiar in lunca. In urma lucrarilor de amenajari hidrotehnice, multe meandre au fost inlaturate si astfel, s-a micsorat timpul necesar desfasurarii in bune conditii a autoepurarii.

Raul Barlad are o orientare N-S, spre est se margineste cu Dealurile Falciului iar spre vest cu Podisul Barladului si Colinele Tutovei. Caracteristic acestui rau este impartirea pe tronsoane sub aspectul categoriei diferite de calitate a apelor. Din loc in loc, la distante variabile, patul albiei este acoperit pe o lungime de 12-16 m de un strat mai compact sau mai razlet de pietre si pietris, unde se creaza conditii deosebite de restul raului. Aceste conditii sunt: o aerare mai buna, un suport stabil si adecvat pentru unele macro si micro nevertebrate si chiar pentru plante, o viteza de curgere mai rapida. Spre deosebire de aceste puncte razlete, dar foarte importante din punct de vedere al autoepurarii, distantele dintre aceste puncte, adica tronsoanele au conditii fizico-chimice mai putin favorabile instalarii unor biocenoze diversificate si eficiente. Pe aceste tronsoane patul albiei este acoperit doar de nisip si foarte mult mal. Viteza de curgere este mult mai mica, aerarea slaba si biocenozele instalate cam uniform.

Afluent al Barladului, raul Vasluiet are un curs domol, panta este lina si nivelul apei variaza dupa sezon. Acest rau a suferit amenajari hidrotehnice de indepartare a meandrelor si prin constructia barajului de la Solesti. Influenta apelor din acumularea Solesti se resimte numai pana in amonte de orasul Vaslui, pentru ca de acolo impurificarea este asa de mare incat restul raului pana la varsare in Barlad este degradat. Malurile sunt joase, pe alocuri inierbate si din loc in loc palcuri razlete de salcii pitice.

Calitatea aerului

Principalele surse generatoare de emisii in atmosfera se grupeaza pe urmatoarele activitati:

Arderi in energie si industria de transformare

Instalatii de ardere neindustriale

Arderi in industria de prelucrare

Procese de productie

Extractia si distributia combustibililor fosili si a energiei geotermale

Utilizarea solventilor a altor produse

Transport rutier

Alte surse mobile si utilaje

Tratarea si depozitarea deseurilor

Agricultura.

Poluantii ce produc efecte pe termen lung: CO2, CH4, freonii permit radiatiei solare sa strabata, sa ajunga pe pamant, dar nu mai permit reintoarcerea energiei termice in spatiul cosmic. Dintre gazele mentionate CO2 are ponderea cea mai mare, fiind emis din procesele de ardere din industrie, din consumul casnic, de la motoarele autovehiculelor, etc.

Activitatea

Emisii de poluanti (kg/an)

CO2

CH4

30,25X106

900,7X106

19,68X106

120,6X106

7,15X106

2,14X106

Total*

273,1X109

2,26X109

*) Totalul emisiilor pe activitati cuprinde si poluantii rezultati din urmatoarele surse: consum casnic, incalzire rezidentiala, utilizarea particulara a solventilor, curatirea uscata, trafic rutier.

Scaderea concentratiei de O3 stratosferic este semnalizata de cresterea frecventei cancerului de piele, a bolilor de ochi, de inmultirea tumorilor letale, de faptul ca si masele plastice imbatranesc mult mai repede. Principalii vinovati sunt: freonii utilizati pentru presurizarea substantelor lichide in butelii metalice, ca agenti frigorifici la prepararea metalelor plastice expandate.

Unitatile Frigoreb SRL Vaslui, Artic Vaslui au aparate de recuperare freoni si sunt atestate de ICPIAF Cluj, iar reciclarea freonului se face de catre societatea Comfort Ex SRL Iasi. In anul 2001, precipitatiile au avut un caracter neutru si usor alcalin, inregistrandu-se valori ale pH-ului cuprinse intre 6,67 si 8,12 la toate statiile meteo din judet, predominand ploile cu un continut total ionic redus. Acest fapt demonstreaza ca zona este afectata de transportul de praf (inregistrandu-se mereu depasiri la pulberile sedimentabile) sau de transportul de NH3 (amoniac) provenit din surse antropice (inregistrandu-se depasiri la acest indicator mai ales in timpul verii).

Atmosfera serveste drept colector nu numai a poluantilor organici, ci si a metalelor cum sunt plumbul (Pb), mercurul (Hg) si cadmiul (Cd). S-a inregistrat o crestere a emisiilor de metale grele, in special cele toxice in 2001 comparativ cu 2000:

Anul

Plumb

Mercur

Cadmiu

2113 t

0.0176 t

0.018 t

1532.5 t

0.318 t

1.861 t

Municipiul Vaslui face parte din reteaua de supraveghere prin care I.P.M. Vaslui urmareste emisiile de poluanti in atmosfera, efectuand masuratori privind poluantii gazosi (SO2, NO2 si NH3), pulberi (in suspensie si sedimentabile) si metale (Pb).

Evolutia poluantilor gazosi (NO2, SO2 si NH3) se prezinta astfel:

Localitatea

NO2 (concentratii medii - mg/mc)


CMA

Vaslui

Localitate

SO2 (concentratii medii - mg/mc)

CMA

Vaslui

Localitatea

NH3 (concentratii medii - mg/mc)

CMA

Vaslui

Evolutia pulberilor in suspensie si sedimentabile se prezinta astfel:

Localitatea

Pulberi in suspensie (concentratii medii - mg/mc)

CMA

Vaslui

Localitatea

Pulberi sedimentabile (concentratii medii - tone/kmp)

CMA

Vaslui

In limita posibilitatilor si a organizarii in teritoriu a sistemului de monitorizare a calitatii aerului, precum si prin volumul si calitatea datelor transmise si prelucrate pentru realizarea inventarului anual de emisii, s-a constatat:

Reducerea emisiei in atmosfera a gazelor cu efect de sera cu 49% la CO2, cu 12% la CH4 si, respectiv a substantelor acidifiante cu 42% la SO2 si 51% la NH3 fata de anul 2000, datorita trecerii centralelor termice de la utilizarea combustibililor lichizi la utilizarea gazului metan, incetarea activitatii unor ferme agrozootehnice de pe teritoriul municipiului, intreruperea activitatii unor unitati industriale;

Cresterea emisiilor anuale de metale grele a fost de 18 ori la mercur si de 103 ori la cadmiu fata de anul 2000, datorita intensificarii traficului rutier si cresterii cantitatilor de deseuri spitalicesti incinerate;

Depasirea in mod constant a CMA la indicatorul pulberi sedimentabile in centrul urban monitorizat datorita intensificarii traficului rutier si a eroziunii solului;

Mentinerea in limitele admise a concentratiei poluantilor gazosi monitorizati, precum si a indicatorului pulberi in suspensie.

Populatia

De la o populatie de numai 17.960 locuitori in 1968, populatia a crescut la 22.250 in 1975, la 46.181 in 1980, la 74.615 in 1990, ca in 1996 sa ajunga la 80.041 locuitori. La recensamantul din martie 2002 numarul de locuitori era de 79.800. din care 39.053 barbati si 40.747 femei. Grupa de varsta 18-26 ani numara 52.667 persoane. Numarul somerilor la 31.08.2002 era de 3.727 persoane, la care se adauga 981 beneficiari ai ajutorului social. In raport cu dinamica populatiei, miscarea naturala si indeosebi natalitatea pune in evidenta particularitatile demografice ale orasului, inregistrandu-se variatii foarte mari.

Cultura

In municipiul Vaslui exista 54 unitati de invatamant, din care 26 gradinite, 17 scoli primare si gimnaziale, 5 licee si 3 scoli profesionale, cu un numar total de 23.890 elevi. Scolile dispun de 425 sali de clasa, 53 de laboratoare, 76 ateliere scoala si 7 internate.

Obiective in domeniul culturii:

Casa de Cultura Constantin Tanase"

Muzeul Judetean "Stefan cel Mare"

Biblioteca Judeteana "Nicolae Milescu Spatarul"

Cinematografele "Modern" si "Independenta"

Casa de Cultura Vaslui organizeaza:

Festivalul international al umorului "Constantin Tanase", desfasurat bienal din toamna anului 1970

stagiuni ale teatrului Victor Ion Popa Barlad

anual pentru valorificarea folclorului si a traditiilor populare locale "Hora din strabuni", "Joc si cantec vasluian"

Festivalul "Ritmurile Tineretii"

concursul "Constelatia necunoscuta" pentru promovarea tinerelor talente

Aceasta dispune si de o biblioteca cu un fond de carte cu caracter enciclopedic de 30.000 volume.

Prin dispozitia Consiliul Popular al judetului Vaslui in 1974, la 18 octombrie s-a infiintat Muzeul Judetean Vaslui, cu profil mixt istorie si etnografie, avand ca prim director pe prof. Constantin Popescu, muzeograf cu experienta si contributii importante in formarea altor institutii muzeale, cum ar fi: Bran, Fagaras, Rasnov.

Cu sprijinul Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste tot in acel an au fost incadrati ca muzeografi: Rica Popescu, Ionel Bauman si Ioan Mancas care sub indrumarea si supravegherea directorului general al muzeelor din Romania, Iulian Antonescu au realizat tematica pentru expozitia de baza a institutiei.

Muzeul judetean Vaslui s-a deschis in ziua de 27 septembrie 1975, in prezenta specialistilor din centrele universitare Iasi si Bucuresti, a directorilor muzeelor din Moldova si a autoritatilor locale si judetene, fiind apreciat in acel moment si dupa, ca cel mai tanar muzeu al tarii, aspect valabil si astazi, si cel mai bine realizat din punct de vedere tematic, stiintific si muzeotehnic.

Muzeul judetean a fost inaugurat cu prilejul implinirii a sase veacuri de la prima atestare documentare a localitatii. Bogatul material expus reda continuitatea neintrerupta a popularii acestor locuri, cele mai vechi apartinand neoliticului. Din epoca bronzului si a fierului s-au expus elemente care atesta nivelul inalt al civilizatiei localitatii, inainte de contactul cu lumea romana. Un loc deosebit in cadrul muzeului a fost acordat domniei lui Stefan cel Mare si Razboiului de Independenta. Sectia de etnografie prezinta exponate ce infatiseaza specificul ocupatiilor si portul traditional al acestei zone.

Sectii ale Muzeului judetean:

Sectia de istorie veche si arheologie

Sectia de istorie moderna si contemporana

Etnografie si arta populara

Sectia de istorie medievala

Sectia de cultura, civilizatie, personalitati si memoralistica

Arta romaneasca contemporana

In cadrul muzeului s-a amenajat salonul umoristului Constantin Tanase inaugurat in 1976 cu prilejul primei editii a "Festivalului Umorului". Aici se impun vizitatorului elemente biografice ale marelui actor, incepand cu primii ani de scoala si pana la desavarsirea actoriceasca. Camera de lucru a actorului se pastreaza cu intregul mobilier, colectia de tablouri si biblioteca care au apartinut acestuia. In cadrul expozitiei se detaseaza piese care oglindesc evolutia spectacolului de revista, precum si material ce reflecta festivalurile care se organizeaza in oras din 2 in 2 ani.

Realizari ale Bibliotecii Judetene "Nicolae Milescu Spatarul":

organizeaza Saloane si Targuri anuale de carte, cu participarea marilor edituri din tara

concerte lectii cu sprijinul Conservatorului "George Enescu" din Iasi

prelegeri de matematica, fizica, limba si literatura romana sustinute periodic de catre profesori de la Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi

lansari de carte

aniversari ale unor personalitati vasluiene.

Se mentioneaza faptulca fondul de carte al bibliotecii din Vaslui este gestionat prin sistem informatic.

Invatamant

Liceul "Mihail Kogalniceanu"

Colegiul economic "Anghel Rugina"

Grupul Scolar Industrial "Stefan Procopiu"

Liceul Teoretic "Emil Racovita"

Liceul Industrial "Ion Mincu"

Palatul Copiilor Vaslui (fost Palatul Mavrocordat)

Casa Corpului Didactic organizeaza si coordoneaza la nivelul judetului si al municipiilor intreaga activitate metodico-stiintifica a cadrelor didactice, actiunile de perfectionare si de modernizare a continutului invatamantului in spiritul cerintelor actuale (functioneaza in baza deciziei Consiliului Judetean Vaslui nr.32/

Se evidentiaza faptul ca, in viitor, dezvoltarea invatamantului si a educatiei va trebui sa se axeze mai mult pe cresterea calitatii si a performantelor, spre includerea elevilor, in numar cat mai mare, in invatamantul superior, si adecvarea nivelului de pregatire la cerintele care decurg din standardul de viata dorit. Baza materiala a sistemului de invatamant este relativ buna. Pe langa constructiile din ultimele doua decenii, o parte a scolilor au cladiri seculare. Datorita spatiului insuficient scolile generale functioneaza in doua schimburi. Instrumentarul si materialul didactic este preponderent invechit si uzat moral, iar dezvoltarea infrastructurala se bazeaza in mare masura pe donatii si finantari ocazionale, sporadice.

Ca urmare a schimbarii relatiilor socio-economice din ultimul deceniu, s-a impus initierea de noi forme de invatamant, care raspund cerintelor pietei fortei de munca si se incadreaza in tendinta mondiala de policalificare si de extindere a numarului anilor petrecuti in invatamant.

Liceele industriale din regimul trecut, suprapopulate cu elevi din mediul rural din apropiere, au fost restructurate si redimensionate, unele chiar reprofilate. In invatamantul profesional a crescut proportia domeniilor din sectorul tertiar, a serviciilor, in defavoarea domeniilor industriale.

Cursurile de calificare si invatamantul superior, absente aproape cu desavarsire pana in ultimii ani, s-au dezvoltat rapid, ca expresie a dorintei de invatare, calificare a populatiei municipiului si a parteneriatului activ dintre personalul didactic si intelectualitatea din structurile non-guvernamentale.

Astfel, functioneaza in prezent si se bucura de o larga apreciere cursurile de invatamant superior ale unor universitati, cu centre de consultanta in Vaslui, cum ar fi:

Fundatia Crestina "Dimitie Cantemir" Iasi

Universitatea "Petre Andrei" Iasi

Structura sistemului de invatamant se schimba ca urmare a transformarilor socio-economice, si trebuie sa tina pasul cu cerintele actuale. Cum municipiul s-a aliniat dezvoltarii de tipul economiei de piata, acceptand si costurile sociale aferente, si invatamantul va trebui sa se adapteze acestei directii de dezvoltare, sa ofere ce-i revine din perspectiva unei dezvoltari durabile. Sistemul de invatamant trebuie sa fie factorul primordial de mentinere a tineretului in municipiu si fauritorul ridicarii calitatii resurselor umane.

Sport

In partea de est a orasului, in zona joasa a raului Vasluiet, s-a construit o moderna baza sportiva formata din:

Sala polivalenta cu 1500 locuri

Stadion de fotbal, terenuri de handbal, tenis, un strand

Baza de agrement

In municipiul Vaslui isi desfasoara activitatea doua cluburi sportive: Clubul Sportiv Scolar, Clubul Sportiv Viitorul si trei asociatii sportive:

Sportul Municipal

Moldosin

Precizia

Sanatate

Spitalul Vechi construit in partea de SV a orasului, pe terasa raului Barlad, in anul 1852, de catre banul Dimitrie Draghici

Spitalul judetean Vaslui, construit in 1972, la iesirea din Vaslui spre Iasi, cuprinde aproape toate sectiile si are o capacitate de 1350 de paturi;

Policlinica Vaslui

Cinci dispensare medicale.

Una din cele mai mari realizari a avut loc in anul 1998 cand intregul municipiu a fost racordat la magistrala de gaze naturale.

Ziare, reviste, alte publicatii, posturi de radio si televiziune

"Adevarul" - apare din 1989- ziar politic, social si cultural independent al judetului Vaslui

"Monitorul de Vaslui"

"Obiectiv"

"Jurnalul vasluian" - 1993- saptamanal independent

"Curierul de Vaslui" - 1996- periodic al Primariei municipiului Vaslui

"Semnal" - 1999- ziar independent

Diverse publicatii ale scolilor generale si ale liceelor

Postul de radio "Unison Vaslui" care emite din 1994

Postul de televiziune "TVV

Postul "Antena RCS Vaslui" care are emisiuni zilnice.

Statuile Vaslui-ului

"Stefan cel Mare de la Vaslui" - realizata in bronz de Iftimie Barladeanu cu o inaltime de 5 m, dezvelita in 1972

"Nicolae Milescu Spatarul" - realizata de Vasile Condurache, se afla la biblioteca judeteana cu acelasi nume

"Victoria" - realizata in bronz de sculptorul Constantin Popovici

Bustul monumental in marmura Constantin Tanase, realizat de sculptorul Marcel Guguianu

"Monumentul Eroilor Neamului" din cimitirul Eternitatea construit in anul 1934 in cinstea eroilor de la Plevna care au luptat in Razboiul de Independenta

Monumentul "Eroilor vasluieni cazuti pentru intregirea neamului" din fata Casei Armatei-inchinat ostasilor cazuti in primul Razboi Mondial, realizat in 1925

Statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare -realizata in bronz de catre sculptorul Mircea Stefanescu in 1975. Aceasta este amplasata in satul Bacauani, comuna Munteni de Jos, la 10 km de orasul Vaslui in locul istoric Podul Inalt si aminteste de victoria din 10 ianuarie 1475, care a uimit Europa intreaga, obtinuta de Stefan impotriva lui Soliman Pasa si a armatei sale de 120.000 de osteni.

De asemenea, in Vaslui au fost amplasate mai multe busturi ale unor personalitati din cultura si literatura romana: Mihai Eminescu, Mihail Kogalniceanu, Emil Racovita, Ion Creanga, Alecu Russo, etc.

Cladirile vechi care pastreaza aspectul orasului de alta data sunt incluse in lista monumentelor si ansamblurilor de arhitectura anexate. Marea majoritate a monumentelor si caselor memoriale se afla intr-o stare de intretinere mediocra si necesita lucrari de consolidare, restaurare.

Biserici

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Uspenia)

Biserica "Cuvioasa Paraschiva"

Biserica "Sf. Nicolae"

Biserica cu "Hramul Sfanta Treime"

Biserica Romano-Catolica

Biserica "Sf. Ioan", ctitoria lui Stefan cel Mare, monument de certa valoare istorica si arhitectonica. Aceasta a fost inaltata in perioada aprilie-septembrie 1490, cinstind memoria eroilor care s-au jertfit in batalia de la Podul Inalt. Realizata in stil clasic romanesc, monumentul reprezinta cel mai frumos obiectiv istoric si de arta al municipiului (pe unul din peretii bisericii se afla portretul lui Stefan cel Mare). Nu departe de aceasta biserica se afla Curtea Domneasca scoasa la zi in 1958.

Tipografii si edituri

- S.C. Odeon S.R.L 1993

- S.C. Adevarul S.A 1991

Situatia economica

Evolutia situatiei economice a orasului este legata de evolutia economiei nationale, care se afla intr-o situatie dificila, datorita neaplicarii la timp a reformelor economice si prelungirii stadiului de trecere la economia de piata. Buna functionare a economiei de piata este determinata de agentii economici privati si de initiativele acestora. De aceea este foarte important sa se sprijine initiativele private, sa se incurajeze cresterea numarului agentilor economici, precum si oamenii care doresc sa-si dezvolte o afacere.

Camera de Comert si Industrie Vaslui desfasoara o activitate puternica, materializata prin organizarea cursurilor de perfectionare, a expozitiilor specializate pe anumite domenii de activitate, intermedieri de posibilitati de afaceri cu parteneri straini. Cele mai puternice banci si organizatii financiare pe plan national au sucursale deschise in oras, asigurand un mediu favorabil pentru dezvoltarea agentilor economici (BCR, BRD, Bancpost, etc)

Agricultura

Agricultura, prin aplicarea Legii fondului funciar, are ca sector preponderent atat in cadrul productiei cat si al proprietatii pe cel al producatorilor particulari care se confrunta cu mari probleme legate de accesul la tehnologiile avansate de exploatare a pamantului, la piata de capital si de valorificare a produselor vegetale si animale. Dintre sectoarele agriculturii care inregistreaza un declin accentuat este zootehnia. La toate speciile de animale, inregistrandu-se reduceri semnificative a efectivelor de animale. Pomicultura se remarca prin suprafetele intinse de livezi, calitatea si varietatea pomilor fructiferi.

Industrie

S.C Hitrom S.A. Vaslui ( articole materiale plastice pentru constructii, elemente beton pentru constructii, produse din minerale nemetalice)

S.C. Movas S.A. Vaslui (mobila)

S.C. Mobilserco S.A. (mobilier din lemn si produse stratificate din lemn)

S.C. Avicola S.A. (crestere pasari)

S.C. Avicom S.A. (crestere pasari pentru carne si oua)

S.C. Cyprinus S.A. (piscicultura si comercializarea productiei obtinute)

S.C. Feeres S.R.L. (producere, prelucrare si conservare carne de porc si de vita)

S.C. Muntenita S.A. (furnizor de paine si alte produse de panificatie si patiserie)

S.C. Ulvas S.A. (fabricare uleiuri si grasimi vegetale)

S.C. Vascar S.A. (productie, prelucrare si conservare carne, comercializare en-gross si en-detail)

S.C. Ilvas S.A. (produse lactate si branzeturi, inghetata si comercializarea lor in magazine proprii sau comercianti)

S.C. Pancarprod S.A. (articole de imbracaminte si articole din tricotaje)

S.C Vero-prod S.R.L. (tesaturi, prosoape artizanale)

S.C Harmatric S.R.L. (articole de lenjerie de corp,lucrari de invelitori, sarpante si alte lucrari de constructii)

Fabrica de caramizi S.R.L. (caramizi, tigle si alte produse pentru constructii)

S.C. Selvarom S.R.L. (prelucrarea bruta a lemnului, comertul cu ridicata a materalului lemnos si de constructii)

S.C. Mecanica S.A. (constructii metalice si parti componente, turnare metale neferoase, producere piese si accesorii pentru autovehicule)

S.C. Vascovin S.A. (bauturi alcoolice distilate, vinuri din struguri si comercializarea acestora)

S.C. Badotherm S.A. (echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale)

S.C Moldosin S.A. (fabricare fire si fibre sintetice si artificiale)

S.C Confectii S.A. Vaslui (obiecte de imbracaminte)

S.C Varotex S.A. (metraje pentru tricouri, articole lenjerie de corp)

Servicii

S.C. Ager Service S.R.L. (intretinere si reparatii autovehicule)

S.C. Pacioli S.R.L. (contabilitate revizie contabila si consultanta in domeniul fiscal)

S.C. Metro-H S.R.L. (productia, prelucrarea si conservarea carnii de pasare, activitate hoteliera)

S.C. Iosub S.R.L. (scoala de soferi)

S.C. Terminator Protex (intarire ordine publica si protectia avutului obstesc)

S.C. Elco S.A. (executare lucrari de instalatii electrice)

Comert

S.C. Moldova S.A. (marfuri alimentare)

S.C Hermes S.A. (marfuri industriale)

S.C. Peco S.A. (vanzare cu amanuntul carburanti pentru autovehicule si comert cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi si gazosi)

S.C. Remat S.A. (recuperarea materialelor refolosibile si comertul cu ridicata al deseurilor)

S.C. Telegimondo S.R.L. (comert cu ridicata de aparate electrocasnice, reparatii de articole de uz gospodaresc

Transport, turism

S.C. Tabos S.R.L. (transport de marfa pe baza de comenzi)

S.C Rotrans S.A. Vaslui (transport terestru de calatori pe baza de grafic, asigura transportul de calatori in interiorul orasului)

O.T.T. Vaslui

B.T.T. Vaslui

S.C. Racova S.A. (activitate hoteliera si restaurante, comert cu amanuntul, inchiriere mijloace de transport, campinguri)

In municipiul Vaslui exista 2 hoteluri de 3 stele: Hotel Racova si Hotel Metro H, care pe langa activitatea hoteliera presteaza si alte activitati, cum ar fi in domeniul comertului, producerii, prelucrarii si conservarii carnii de pasare, etc. De asemenea, la iesirea din Vaslui spre Iasi, la 4 km nord de oras exista Motelul Moara Grecilor iar la iesirea din Vaslui spre Barlad un alt motel. De la Motelul Moara Grecilor, dupa alti 10 km se ajunge in localitatea Solesti unde se poate vizita Casa Rosseti-Solescu, in care s-a nascut Elena Cuza. Nu departe de aici, spre nord, se gaseste locul istoric "Movila lui Burcel". La distanta ceva mai mare, prin localitatea Codaiesti, se ajunge in localitatea Emil Racovita, unde se afla casa memoriala a intemeietorului biospeologiei si a celui care a fost primul roman ce a ajuns in Antarctica. Un alt obiectiv turistic se afla la 7 km de oras in localitatea Chitoc, numit Tabara Poiana Caprioarei. Aici de-a lungul anului au loc numeroase intalniri ale oamenilor de afaceri din zona, tabere de vara cu specific educational la care participa elevi din tara si din strainatate, simpozioane culturale si seminarii de afaceri.

Institutii sociale

Municipiul Vaslui, fiind si resedinta de judet, gazduieste mai multe institutii care se ocupa cu,sau si cu problemele sociale ale populatiei. Una din aceste institutii de o importanta majora este Primaria prin Biroul Social si Autoritate Tutelara. Ajutoare acordate prin Primaria municipala Vaslui:

ajutor social;

cantina de ajutor social;

indemnizatie de nastere;

ajutor incalzire;

ajutor pentru persoanele handicapate;

transport gratuit pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi;

transport subventionat pentru elevi.

Penitenciarul din Vaslui deserveste judetul Vaslui. Problema cea mai mare a institutiei o constituie supraaglomerarea in comparatie cu normele europene ale activitatilor socio-educative, ca urmare a lipsei de spatiu si de personal specializat.

Analizand sistemul social se accentueaza rolul central in regiune al municipiului Vaslui si din punct de vedere al retelei de ajutor social si putem afirma ca institutiile sociale au o activitate extinsa si aceasta este benefica populatiei.

Puncte tari:

Majoritatea gospodariilor sunt racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apa, respectiv canalizare. In zonele lipsite de acestea, exista solutii locale (apa din fantana,etc.)

Racordarea municipiului la magistrala de gaze naturale

Marea majoritate a locuintelor se afla in proprietatea locuitorilor

Numar mare de monumente si ansambluri de arhitectura cu importanta istorica

Terenuri agricole in proprietate privata

Exista o baza sportiva cu terenuri de sport diverse

Retea extinsa de institutii financiar-bancare

Legaturi directe ale orasului pe calea ferata cu importante municipii resedinta de judet

Intra in categoria oraselor cu acoperire in orice retea de telefonie mobila existenta in tara

Activitate diversa a Casei de Cultura concretizata in organizarea spectacolelor specifice zonei si orasului

Gestionarea prin sistem baza de date a fondului de carte al bibliotecii

Existenta unor filiale ale institutiilor de invatamant superior privat

Diversitatea mijloacelor de informare in masa

Industria alimentara si usoara dezvoltata (producerea,prelucrarea si conservarea strugurilor si a fructelor; producerea, prelucrarea si conservarea carnii)

Locul turistic Poiana Caprioarei unde se organizeaza diferite simpozioane, intalniri ale oamenilor de afaceri din zona si tabere cu profil educational ale elevilor

Existenta a doua hoteluri de trei stele si a doua moteluri

Puncte slabe:

Reteaua de alimentare cu apa potabila si de canalizare nu deserveste intreaga populatie a orasului

Randamentul scazut a statiei de epurare

Reteaua stradala este incompleta, insuficienta, latimile carosabile sunt necorespunzatoare, trotuarele necesita lucrari de reparatii

Din cartierele de locuit lipsesc terenurile de joaca, iar cele existente prezinta o stare necorespunzatoare

Suprafata spatiilor verzi ale parcurilor este sub necesarul corespunzator populatiei orasului si neuniform repartizata in cadrul intravilanului

Valoarea estetica a unor zone verzi nu este corespunzatoare

Nu este organizata colectarea selectiva a deseurilor

Lipsa initiativelor in domeniul agriculturii, a aptitudinii de asociere in domeniul productiei, si al valorificarii produselor agricole

Infrastructura rutiera necorespunzatoare

Cresterea numarului somerilor neinregistrati

Numarul mare de personal didactic necalificat la materia limba si literatura straina

Degradarea salilor de sport si a terenurilor de sport din unitatile de invatamant

Lipsa bazelor de agrement si a terenurilor de sport

Rata inalta a somajului si a mortalitatii infantile

Calitatea vietii nesatisfacatoare cu consecinte nefavorabile asupra conditiilor de viata si munca ale populatiei

Slaba reprezentare a comertului in teritoriu

Grad redus de asigurare a populatiei cu locuinte de calitate (atat in ceea ce priveste suprafata locuibila cat si al echipari acestora cu instalatii de apa si canal)

Grad redus de modernitate al strazilor

Iluminatul public deficitar

Insuficienta mijloacelor de colectare si valorificare a deseurilor menajere

Zona cu probleme de mediu in care exista industrii poluante care nu dispun de mijloace de protectie si reducere a noxelor

Existenta unei singure societati care ofera servicii publice de salubrizare

Instrumentar si material didactic invechit

Grad scazut de telefonizare

Canalizare menajera existenta pe o suprafata mai redusa decat a sistemului de alimentare cu apa potabila

Oportunitati:

Orasul se afla la distanta relativ mica fata de Capitala

Solul cernoziom care favorizeaza practicarea pe arii extinse a agriculturii

Reducerea emisiilor in atmosfera a gazelor cu efect de sera

Situarea strategica a orasului in centrul judetului cu acelasi nume

Padurile si viile de pe inaltimile ce inconjoara municipiul

Cadrul natural cu diverse forme de relief cu potential turistic si de recreere

Important centru de productie industriala, existand numeroase spatii de productie

Multitudinea tezaurelor arheologice, valorilor etnografice si de arta populara, locurilor si monumentelor istorice cu valoare turistica si culturala

Infratirea cu orasul Quarrata din Italia concretizata in efectuarea de schimburi de experienta in domeniul economic si social

Existenta unor cursuri de calificare-recalificare realizate de "Agentia locala de formare si ocupare profesionala"

Perspectiva de dezvoltare a industriei usoare datorita structurii populatiei preponderent feminina

Oportunitatea dezvoltarii turismului prin posibilitatile de cazare (hoteluri, moteluri)

Oportunitatea promovarii valorilor cultural-traditionale locale prin organizarea Festivalului internatonal al umorului "Constantin Tanase"

Pericole:

Pericolul cresterii nivelului de trai scazut al populatiei prin existenta fortei de munca ieftine

Incapacitatea economiei locale de a se adapta noilor schimbari economico-sociale

Riscul depasirii pragului maxim admis al poluarii

Lipsa interesului autoritatilor locale pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila

Pericolul emigrarii populatiei datorita distantei relativ mici fata de Capitala si alte centre urbanistice

Volumul scazut al precipitatiilor (una dintre cele mai scazute valori medii pe tara)

Riscul cresterii nemultumirii cetatenilor in ce priveste activitatea desfasurata de autoritatile locale

Riscul deteriorarii monumentelor cu valoare istorica care necesita lucrari de restaurare

Pericolul imbolnavirii populatiei datorita retelei de alimentare cu apa potabila deficitara

Riscul aparitiei izolarii unor localitati limitrofe datorata lipsei retelei de telefonie fixa

Riscul lasarii in paragina a terenurilor cu potential agricol datorita lipsei banilor si a utilajelor specifice ale proprietarilor

Pericolul cresterii numarului accidentelor in randul copiilor din cauza lipsei terenurile de joaca


Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.