Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » informatica
Notiunea de sistem informatic

Notiunea de sistem informatic


Notiunea de sistem informatic

Pasul 1. Definiția noțiunii de sistem informatic

Elementul revolutionar al mutatiilor care au determinat saltul calitativ al sistemelor informationale este axat pe dezvoltarea si perfectionarea mijloacelor tehnice si a procedurilor de prelucrare a informatiilor in scopul automatizarii prelucrarii datelor. Automatizarea prelucrarii datelor cu ajutorul calculatorului electronic prezinta saltul calitativ major de automatizare a unor parti ale sistemului informational.

Aparitia calculatoarelor electronice si constituirea informaticii ca stiinta, reprezinta al treilea moment important in istoria informationala a omenirii, dupa limbaj si tipar. Calculatorul electronic a produs o revolutie in societatea umana in ansamblul ei, cu implicatii deosebite in sfera informationala (prin modificarea activitatii intelectuale a omului), cu preponderenta in activitatea de conducere (management).Dezvoltarea echipamentelor de calcul si indeosebi a calculatoarelor a contribuit la perfectionarea modelelor economice, ceea ce a facut posibila aparitia sistemelor informatice si de conducere. Astfel, informatica se integreaza organic in activitatea economica si sociala, iar domeniile de utilizare a acestora se diversifica in ritm rapid, prin includerea unor noi activitati umane.

Tinand cont de cele spuse mai inainte se poate afirma ca partea automatizata cu ajutorul calculatorului, din cadrul sistemului informational al unui sistem se numeste sistem informatic (prima data aceste sisteme erau cunoscute sub denumirea de sisteme de prelucrare automata a datelor, SPAD).

O definiție unic acceptata data sistemului informatic nu exista, deoarece componentele unui astfel de sistem au evoluat pe parcursul anilor (hardware, software, personal de specialitate etc.), iar domeniile de aplicabilitate sunt foarte diverse.

Definiție: sistemul informatic este format dintr-un set finit de metode, tehnici, procedee, modele, strategii, instrumente, sisteme de tehnica de calcul, sisteme de comunicatie de date, personal specializat in informatica, sisteme organizatorice, restrictii si facilitati legislative in materie, utilizate pentru generarea, transmiterea, prelucrarea algoritmica, difuzarea si interpretarea rezultatelor in vederea indeplinirii functiilor organismului si a atributelor sistemului de gestiune (monitorizarea, reglarea, coordonarea, controlul). Toate aceste elemente au rolul de a asigura o functionare optima si o reglare de tip conexiune inversa (feed-back) a intregului sistem aferent unui organism, in conditii de eficienta economica si rentabilitate financiara acceptabile.

Sistemul informatic poate avea caracter informational-decizional sau numai strict informational, dupa cum este sau nu orientat spre rezolvarea, alaturi de problemele pur informationale, si a celor decizionale.

Pasul 2. Relațiile dintre sistemul informațional și sistemul informatic

Din definitia sistemului informatic rezulta ca intre acesta si sistemul informational, caruia ii este subordonat, exista anumite raporturi, care in principal se refera la:

existenta unui raport de compozitie, sau apartenenta prin care sistemul informatic este o parte a sistemului informational;

orice sistem informatic exista numai in cadrul unui sistem informational care-l cuprinde si-l subordoneaza functional, utilizandu-l ca infrastructura sa tehnica;

sistemul informatic poarta amprenta organismului pe care il reprezinta.

Figura 1.6. - Sructura unui sistem informatic

Sistemul informatic primeste datele de la sistemul operant si, prin intermediul unei baze de proceduri asociate, asigura prelucrarea multipla a acestora, in conformitate cu un sistem procedural bazat pe algoritmi de prelucrare si de calcul, in vederea obtinerii unor date de iesire sub forma de rapoarte, indicatori sintetici, grafice, alte iesiri sub forma mixta si / sau iesiri catre alte sisteme informatice.

In mod practic, sistemul informatic foloseste colectii de date organizate sub forma de:

t     baze de date gestionate prin sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD);

t     baze de tabele gestionate prin sisteme de tip LOTUS sau derivate din acestea (EXCEL, QUATTRO).

Pasul 3. Intrarile, prelucrarile și ieșirile unui sistem informatic

Intrarile sunt asigurate prin operatiunile externe generate de activitatea desfasurata la nivelul sistemului (subsistemului) operant, operatii ce genereaza un flux de date care vor determina operatii de actualizare asupra bazelor de date. Deci, intrarea unui sistem informatic este informația care se inregistreaza, sub forma datelor de intrare, in sistemul informatic respectiv, cu scopul de a fi prelucrata. Intrarile unui sistem informatic reprezinta totalitatea datelor introduse in sistem cu scopul de a fi prelucrate, in conformitate cu regulile funcționale și / sau organizatorice specifice sistemului economic care-l utilizeaza și cu legislația in vigoare.

Prelucrarile unui sistem informatic reprezinta totalitatea operațiilor efectuate asupra datelor inregistrate in si respectiv pentru obținerea informațiilor necesare funcționarii unui sistem economic.

Ieșirile unui sistem informatic reprezinta totalitatea rezultatelor prelucrarilor efectuate asupra datelor inregistrate in si respectiv, prin interpretarea carora se pot obține informațiile care fundamenteaza deciziile manageriale pe toate nivelele organizatorice ale sistemului economic care il utilizeaza. Reiese faptul ca iesirile sunt obtinute ca urmare a prelucrarii datelor de intrare, fiind concretizate in urmatoarele tipuri de rapoarte:

t     rapoarte - liste - situatii: contin indicatori sintetici si / sau analitici sub forma tabelara, obtinuti prin diferite procese de prelucrare aplicate asupra colectiilor de date, fiind necesare luari de decizii cu caracter tactic, strategic si operativ;

t     indicatori sintetici: contin elemente sintetice / analitice cu un grad maxim de prelucrare si reprezentative, afisabile pe ecran, si sunt folosite pentru informarea si luarea operativa a deciziilor de catre manageri sau personalul de specialitate;

t     grafice: arata tendinta unor fenomene sau procese pe o perioada de timp sau ponderea unor elemente intr-un asemenea fenomen;

t     mixte: se prezinta sun forma unor documente elaborate pentru factorii de decizie si contin text explicativ, repoarte, indicatori sintetici si grafice, inclusiv combinatii ale acestor tipuri de iesiri;


t     iesiri catre alte sisteme informatice: sunt utilizate pentru transmiterea on-line de date intre diverse organisme, fiind necesare informarii reciproce sau raportarii cu privire la fenomene si procesele actuale, trecute si / sau viitoare

Pasul 4. Obiectivele și subsistemele unui sistem informatic

Principalele obiective ale unui sistem informatic sunt:

cunoasterea starii sistemului;

cuantificarea rezultatelor sistemului;

cresterea operativitatii in activitatea manageriala a sistemului;

utilizarea eficienta a resurselor sistemului.

Fiecare organism (societate, intreprindere, firma) are de indeplinit mai multe atributii pentru a-si atinge scopul pentru care a fost creat (pentru care, de fapt, functioneaza). Pentru ca un sistem informatic sa fie integrat unui organism el trebuie sa fie atasat in mod intim tuturor functiunilor automatizabile din cadrul acestuia. Deci fiecarei functiuni a organismului, ii va corespunde un subsistem informatic, care toate impreuna vor alcatui sistemul informatic al acestuia.

Inca de la inceputul utilizarii tehnicii de calcul in prelucrarea datelor la nivelul unei organizatii s-a impus necesitatea ca sistemul informatic sa fie impartit in mai multe subsisteme. Partea sistemului informatic asociata unei functiuni se numeste subsistem si este caracterizata de un ansamblu de operatiuni similare care realizeaza obiectivele sistemului pentru partea automatizata din functiunea respectiva.

Imparțirea pe subsisteme a fost determinata de o serie de factori precum:

tipul de productie si ramura din care face parte intreprinderea;

gradul de complexitate al sistemului informatic;

experienta si numarul membrilor echipei de proiectare;

conditiile existente in intreprindere si caracteristicile sistemului informational existent;

gradul de utilizare al echipamentelor;

situatia codificarii si calitatea documentatiei;

gradul de pregatire al documentatiei de proiectare si tehnologice etc.

Astfel s-au constituit "subsisteme" pe:

functiunile intreprinderii (productie, comercial, financiar-contabil, personal etc.);

pe grupuri de activitati de conducere (planificare si urmarire, gestiunea stocurilor, programarea, lansarea si urmarirea fabricatiei, gestiunea livrarilor etc.);

subsistemul care contine modelele pentru pregatirea deciziilor;

subsistemul care asigura gestiunea bazei de date etc.

Modul de constituire al subsistemelor a fost in general influentat de gindirea "realizarii de aplicatii", care a premers gindirii sistemice; care considera ca impartirea pe subsisteme trebuie subordonata in principal necesitatilor implementarii sistemului informatic, sau mai corect al diferitelor parti ale sistemului informatic si, deasemenea, trebuie avut in vedere in mod consecvent caracterul cibernetic al oricarui subsistem al sistemului informatic (structurat ca sistem cibernetic).

Deoarece in cadrul oricarui ansamblu de operatiuni se pot regrupa subansambluri de operatiuni de acelasi tip, tot asa in cadrul unui subsistem se pot decupa subsisteme, denumite si aplicatii, tratate pe calculator ca lucrari independente. Aplicatia, sau subsistemul, sta in raport cu subsistemul cum sta partea fata de intreg.

Pasul 5. Arhitectura unui sistem informatic

Pornind de la definiția sistemului informatic (sistemul informatic este format dintr-un set finit de metode, tehnici, procedee, modele, strategii, instrumente, sisteme de tehnica de calcul, sisteme de comunicatie de date, personal specializat in informatica, sisteme organizatorice, restrictii si facilitati legislative in materie, utilizate pentru generarea, transmiterea, prelucrarea algoritmica, difuzarea si interpretarea rezultatelor in vederea indeplinirii functiilor organismului si a atributelor sistemului de gestiune), se poate defini arhitectura unui sistem informatic, care este alcatuit din urmatoarele componente:

t     sistemul de tehnica de calcul este acel sistem care permite realizarea anumitor activitati, avand la baza prelucrarea informatiei, alcatuit din doua subsisteme principale: hardware si software, este deci alcatuit din calculatoarele, impreuna cu produsele software utilizate, care sunt puse la dispoziția utilizatorilor sistemului informatic;

t     sistemul de comunicație de date este reprezentat de ansamblul de mijloace tehnice interdependente care asigura transferul informațiilor intre doua sisteme de calcul oarecare, aflate la o anumita distanța unul fața de altul. Un sistem de comunicație leaga intre ele doua sau mai multe calculatoare cu scopul de a asigura transferul de date intre ele, prin intermediul unei rețele de calculatoare. In funcție de tipul rețelei de calculatoare (rețea locala, metropolitana, de arie intinsa etc.) aceste sisteme de comunicație sunt mai mult sau mai pușin complexe. Datorita faptului ca in ultimii ani Internet-ul a inceput sa fie utilizat ca suport pentru afacerile firmelor dezvoltarea acestor sisteme de comunicație capata o amploare din ce in ce mai mare.

t     personalul specializat in informatica și utilizatorii, sau sistemul de resurse umane, este format din mulțimea de persoane cu pregatire diferite care interacționeaza cu sistemul informatic in vederea indeplinirii funcțiilor acestuia. In funcție de sarcinile și / sau funcțiile pe care le ocupa fiecare persoana in raport cu sistemul informatic de dezvoltat, sau utilizat, raport care este stabilit in funcție de nivelul de pregatire a fiecarei persoane in parte, aceasta va face parte dintr-o anumita categorie de personal: personal de specialitate și personalul de exploatare.

t     sistemul organizatoric reprezinta totalitatea metodelor și tehnicilor organizatorice utilizate in vederea atingerii funcției sistemului informatic.

Sistemele informatice depind in mod esential de resursele software care ajuta utilizatorii sa lucreze cu echipamentul hardware si sa acceseze retelele de calculatoare. Astfel software-ul asigura introducerea, prelucrare, iesirea, datelor precum si controlul sistemelor informatice.

Rezumat

Informatia reprezinta cantitatea de noutate adusa de un mesaj din lumea reala inconjuratoare), fiind elementul cel mai dinamic al sistemelor informaționale, respectiv informatice, cel care da viata acestor sisteme.

Pentru a caracteriza notiunea de sistem este necesar sa se puna in evidenta urmatoarele cinci caracteristici (care reies din definitia de mai sus a sistemului):

multimea de elemente;

relatiile (endogene) intre elemente sistemului;

relatiile cu mediul inconjurator (exogene), intrarile si iesirile in/si din sistem;

caracterul variabil in timp al elementelor si relatiilor;

scopul, finalitatea sistemului.

Notiunea de sistem cibernetic a aparut ca o necesitate de a privi un anumit sistem izolat din punct de vedere informational. Aceasta presupune ca in acest sistem cantitatea de informatie este finita, ca orice intrare de informatie din mediu in sistem (intrare informationala) si orice iesire de informatie din sistem in mediu (iesire informationala) sunt controlabile sau observabile.

Sistemul informational reprezinta ansamblul informatiilor, surselor si nivelurilor consumatoare, canalelor de circulatie, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor din cadrul sistemului caruia ii este atasat, sau mai poate fi definit ca un set finit de concepte, metode, tehnici, procedee, modele, instrumente si procese utilizate pentru prelucrarea informatiilor si a interactiunilor provenite de la sistemul operant, in vederea transformarii lor in date ce pot fi furnizate sistemului de conducere, in conditii de eficienta economica acceptabila, intr-un context operational controlabil, in limitele cadrului legal al domeniului supus analizei, in scopul realizarii functiilor organismului respectiv si a atributelor conducerii acestuia.

Prin sistem informatic se intelege ansamblul de componente hardware/software, proceduri si oameni reunite si organizate pentru a prelucra date, in vederea indeplinirii anumitor sarcini si realizarii unor performante masurabile prin criterii stabilite". Sistemul informatic se poate prezenta sub forma unei "cutii negre", caracterizata de intrari, iesiri, reguli, proceduri, mijloace si metode.

Concluzii

Informatia este o data plina de scop si de inteles. Toate datele care intra in sistem sunt analizate, triate si numai o parte dintre ele vor alcatui informatiile necesare luarii unei decizii.

Notiunea de sistem cibernetic a aparut ca o necesitate de a privi un anumit sistem izolat din punct de vedere informational. Orice activitate specifica, sau organism specific, are un sistem informational specific.

Cele mai importante subsisteme, din cadrul unui sistem al unei organizații, sunt:

subsistemul de resurse umane;

subsistemul de productie;

subsistemul financiar -contabil;

subsistemul de marketing.

Intrarile unui sistem informatic pot fi obținute prin:

Introducerea datelor din documente (tastatura, scanare).

Transfer electronic de date (rețea locala, rețea de arie intinsa).

Ieșirile reprezinta:

Datele de pe documentele intocmite de sistem.

Datele exportate catre alte sisteme informatice.

Recomandari bibliografice

[Andronie

M. Andronie, Analiza și proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundației Romania de Maine, București, 2007

[Davidescu, 1998]

N. D. Davidescu, Sisteme informatice financiar-bancare. Concepte fundamentale. Modelare prin metoda MERISE, vol. I, Editura ALL BECK, Bucuresti, 1998

[Vatui, 2000

M. Vatui, Metode de analiza orientata obiect a sistemelor informationale - Teza de doctorat, A.S.E. Bucuresti, 2000

[Virlan&alt.

G. Virlan, C. M. Podoleanu, C. Zamfir, Elemente de informatica aplicata, Editura Didactica și Pedagogica, R.A., București, 2006

Teste de autoevaluare

Prin data se ințelege:

a.         un mesaj despre anumite lucruri sau evenimente care au avut, au, sau vor avea loc

b.         orice mesaj care mareste gradul de cunoastere al unei fiinte umane in raport cu mediul inconjurator

c.         orice mesaj primit de un receptor, sub o anumita forma

Relatiile din cadrul unui sistem pot fi:

a.         endogene si exogene

b.         endogene si dinamice

c.         exogene si statice

Relatiile care exista intre subsistemele sistemului informational sunt de:

a.         apartenenta

b.         substitutie

c.         interdependenta

Cele doua subsistemele ale sistemului informational sunt:

a.         sistemul cibernetic si sistemul informatic

b.         sistemul conducator al procesului informational si procesul informational

c.         sistemul de culegere a informatiilor si sistemul de prelucrare a informatiilor

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.