Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » informatica
Informatica - ce este informatica?

Informatica - ce este informatica?


Informatica - ce este informatica?

Ce este informatica?

Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul.

Academia Franceza (in 1966) defineste informatica ca fiind stiinta prelucrarii rationale, indeosebi prin masini automate, a informatiei, considerate ca support al cunostintelor umane si al comunicarilor in domeniile tehnicii, economice si sociale.

Ca domeniu distinct de activitate, informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem economico-social privind elaborarea de metode, tehnici, concepte, studii si sisteme pentru prelucrarea eficienta a informatiei in diverse domenii. In stadiul actual de maturizare a informaticii, aceasta trebuie sa urmareasca doua obiective majore: pe de o parte sa realizeze, prin metodele si tehnicile sale, sisteme informatice performante prin care sa se asigure accesul larg la informatie, iar pe de alta parte, sa asigure utilizarea eficienta a tuturor resurselor sistemelor de calcul. In acceptiunea curenta, informatica cuprinde toate activitatile legate de proiectarea si exploatarea sistemelor de prelucrare automata a informatiilor, in scopul cresterii eficientei activitatii umane.Informatia reprezinta o notiune generala care semnifica un mesaj, un semnal despre evenimente, fapte, stari obiective, in general despre forme de manifestare a mediului inconjurator. Informatia este deci o comunicare despre un anumit aspect al realitatii obiective; este o reflectare in planul gandirii umane a legaturilor de cauzalitate, privind aspecte din realitatea care ne inconjoara.

Cunostiintele reprezinta forma de reprezentare accesibila a informatiei prelucrate. Ea reprezinta suportul formal al informatiei care se concretizeaza in cifre, simboluri, coduri si alte semen.

Data este descrierea cifrica sau letrica a unor actiuni, fapte, procese, fenomene care privesc mediul intern sau extern al unei organizatii. Data este forma de reprezentare accesibila a informatiei prelucrate. Este suportul formal al informatiei care se concretizeaza in cifre, litere, simboluri, coduri si alte semne. Datele reprezinta obiectul prelucrarii pentru informatica. Se poate spune ca informatica prelucreaza informatii. Datele obtinute prin prelucrare pot reprezenta la randul lor informatii pentru o anumita categorie de utilizatori.

Comunicarea reprezinta forma de exprimare si transmitere a informatiei.

Procesul de informare este procesul de sesizare, intelegere si insusire a informatiilor dintr-un domeniu.

Cunostintele reprezinta o insumare a tuturor informatiilor dobandite dintr-un domeniu sau care se refera la un anumit obiect.

Circuitul informational este traiectul parcurs de date, informatii, decizii de la emitator la receptor.

Baza de date este o colectie de date de o anumita structura datata cu o descriere a structurii si a relatiilor dintre ele.

Ce este un sistem informational? Dar un sistem informatic?

Conceptul de sistem desemneaza un asamblu de elemente dependente intre ele, formand un tot organizat.

Notiunea de sistem economic desemneaza un asamblu de elemente interdependente, prin intermediul carora se realizeaza obiectul de activitate al unitatii economice. Un sistem economic are trei subsisteme:

subsistemul de conducere - format din asamblul de specialisti care, cu ajutorul unor metode si tehnici specifice, prognozeaza, planifica, deci, organizeaza, coordoneaza, urmaresc si controleaza functionarea sistemului condos, a intregului sistem complex, in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite

subsistemul condus - numit si sistem operational, reprezinta asamblul de resurse umane, materiale si financiare, precum si intregul asamblu organizatoric, tehnic si functional, care asigura realizarea efectiva a obiectelor stabilite prin deciziile transmise se sistemul de conducere

subsistemul informational - cuprinde asamblul informatiilor, fluxurilor si circuitelor informationale, precum si totalitatea mijloacelor, metodelor si tehnicilor, prin care se asigura prelucrarea informatiilor necesare sistemului de conducere si de decizie; e gestiunea tuturor informatiilor din cadrul sistemului economic

Flux informational se defineste ca ansamblul datelor, informatiilor, deciziilor referitoare la una sau mai multe activitati specifice vehiculate pe trasee prestabilite cu o anumita viteza, frecventa sip e anumiti suporti informationali.

Sistemul informational reprezinta ansamblul de fluxuri si circuite informationale, organizate intr-o conceptie unitara, care asigura legatura dintre sistemul decizional (sistem de conducere) si sistemul operational (sistem de executie).

Sistemul informatic cuprinde asamblul tuturor resurselor, metodelor si tehnicilor prin care se asigura prelucrarea automata a datelor. Sistemul informatic este o componenta a sistemului informational si anume, acea parte a acestuia care preia si rezolva sarcinile de culegere, prelucrare, transmirete si stocare a datelor, cu ajutorul sistemelor de calcul. Deci, sistemul informatic cuprinde asamblul tuturor resurselor, metodelor si tehnicilor, prin care se asigura prelucrarea automata a datelor.

Aceste resurse sunt:

asamblul de echipamente (HARDWARE)

asamblul de programe (SOFTWARE)

baze de date

asamblul personal si cadrul organizatoric

Procesele de prelucrare automata a datelor, in cadrul unui sistem informational, sunt supuse urmatoarelor operatii:

-culegere - consta in sesizarea la locurile unde sunt generate si transpunerea lor pe suporturi adecvate prelucrarii automate

-prelucrare - datele primare se transforma in date secundare, in urma parcurgerii unor succesiuni de operatii de cerintele utilizatorilor si de specificul echipamenteloor de calcul si a tehnologiei de prelucrare

-transmitere - datele primare se transmit de la sursele generatoare la sistemele de prelucrare automata si apoi rezultatele prelucrarilor

-stocare - datele sunt pastrate pe suporturi specifice, in scopul unor consultari sau prelucrari ulterioare

Sistemele informatice se pot clasifica dupa mai multe criterii:

a)     dupa domeniul activitatii si nivelul la care se realizeaza:

-S.I. pentru conducere, la nivelul agentilor economici individuali

-S.I. pentru conducere, la nivelul agentilor economici de grup

-S.I. pentru conducerea unitatilor administrativ-teritoriale

-S.I. generale, care vizeaza anumite activitati la nivelul economiei

nationale

b)     dupa gradul de structurare a colectiilor de date:

-S.I. care utilizeaza colectii de date sub forma de fisiere independente

-S.I. care utilizeaza colectii de date sub forma bazelor de date

-S.I. care utilizeaza baze de date in regim de teleprelucrare

-S.I. cu functionare in timp real

-S.I. orientate pe obiect

-S.I. distribuite

-S.I. integrate

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.