Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Diagnosticul economico-financiar

Diagnosticul economico-financiarDIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR

1. Informatii cu caracter general

a) Denumirea, statutul juridic al organizatiei, respectiv forma de proprietate, sediul, durata

a)1. DENUMIREA SICIETAȚII

Denumirea este de ” Arcelormittal Roman” S.R.L., societate cu raspundere limitata, cu un capital social de 240000 milioane leiIn toate actele, facturile, anunțurile și publicațiile ce emana de la societate, denumirea de ” Arcelormittal Roman” va fi urmata de cuvintele ”SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA” sau de inițialelel ”S.R.L.”, de capitalul social și de numarul de inregistrare din registrul comerțului.

a)2. FORMA JURIDICA

S.C. ” Arcelormittal Roman” S.R.L. este o persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspunder elimitata.

a)3. DURATA SOCIETAȚII

Societatea este constituita pe o durata nelimitata.

a)4. SEDIUL SOCIETAȚII

Unitatea este amplasata in partea de N-V a orasului Roman la o departare de aproximativ 5 km de oras pe teritoriul comunei suburbane Cordun.

Prin hotararea Comitetului de Direcție, ratificata de Adunarea Generala a asociaților, sediul societații poate fi transmis la o alta adresa din Roman sau din țara.

Adunarea Generala a asociaților, poate inființa filiale, agenții, sucursale, depozite la alte adrese din țara și in strainatate, putandu-le transfera sau suprima, dupa necesitați.

b) Obiectul de activitate

Societatea are ca activitați:

Achiziționarea și desfacerea de utilaje de mici și mari dimensiuni mecanizate, scule, dispozitive și accesorii, pe baza de comision en gross și en detaill;

Producerea urmatoarelor  sortimente de tevi: tevi constructii, conducte, temperaturi scazute, cazane, extractii, conducte filetate si burlane. Se produc atat tevi  aliate cat si otel carbon.

Executare lucrari in construcții civile, industriale și agricole, execuție in lucrari de instalații in construcții (electrice, termice, sanitare și de gaze, ș.a.) pe baza de comision;

Activitate de import-export; tranzacții comerciale și activitate de intermediere, depozitare, reexort, pe baza de comision, en gross și en detaill, la prețul cu ridicata și cu amanuntul;

Producerea de tevi fara sudura, a tevilor filetate si a mufelor conform procedurilor TUV CERT si poate sa execute control nedestructiv pentru tevi cu diametru cuprins intre 20-500 mm, electromagnetic cu ultrasunete, lichide penetrante, particole magnetice, controale fizico-chimice, analize chimice si metalografice executate pe echipamente moderne in vederea analizarii rapide a otelului;

Publicitate, consulting in construcți pe baza de comision;

c) Structura capitalului social și parțile sociale

Capitalul social este de 3.000.000 lei, și este repartizat astfel:

MIHAI CEZAR – deține 20 de parți sociale, fiind imparțit astfel, de la 1-20 de parți sociale.

Fiecare parte sociala este de 60.000 lei.

PARȚILE SOCIALE:

Parțile sociale nu pot repartizate prin titluri negociabile. Titlurile fiecarui asociat rezulta din statutul societații precum și din actele uterioare care modifica capitalul social legal constituite. Parțile sociale reprezentate de certificare eliberate asociatilor sub semnatura Președintelui societații. Fiecare certificat va cuprinde mențiuni:

Denumirea și sediul societații;

Data constituirii societații, numarul de la Ministerul Finațelor Publice și numarul și data MonitoruluiOficial al Romaniei;

Capitalul social, numarul de ordine și varsamintele efectuate;

Denumirea (numele și prenumele), sediul social sau domiciliul asociaților.

Societatea va ține evidența parților sociale intr-un registru numerotat, sigilat și parafat de Ministerul Finanțelor Publice pe care il pastreaza la sediul social. Parțile sociale sunt indivizibile fața de societate care nu recunoaște decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

Coproprietarii, prin moștenire sau alt mod legal ai unei parți sociale individuale, sunt delegati sa fie reprezentați in societate ca proprietar unic.

Titularii dreptului de uzufruct sau nuda proprietate asupra unei parți sociale sunt delegați sa-și desemneze un reprezentant unic. In caz de conflict, societatea va considera ca, uzufructul reprezinta in mod valabl nudul proprietar pentru orice hotarari ce urmeaza a fi luate.

Fiecare parte sociala este in valoare de 60.000 de lei.

1.d) Prezentarea firmei care constituie obiectul auditului

Arcelormittal Roman a fost contruita in baza deciziei Ministerului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice nr 1763/19 iulie 1951. Initial s-a propus si aprobat in urma Hotararii Consiliului de Ministri , Ministerului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice, in temeiul Decretului nr. 426/1949, 430/1946, 126/1950 si 30/1951 pentru infiintarea si organizarea Ministerului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice, ca noul combinat siderurgic aprobat prin HCM nr. 454/1951 sa produca fonta, otel, laminate si cocs, avand ca functii auxiliare fabrica de produse refractare, centrala termoelectrica, etc

Conform procesului verbal incheiat intre partea romana si cea sovietica , reiese ca intre 30 iulie 1957 si 16 decembrie 1957, timp de aproape 6 luni s-a efectuat rodajul laminorului 16” iar la data de 17 decembrie 1957 s-a laminat prima teava , data ce a consumat punerea in functiune a intreprinderii.

Unitatea este amplasata in partea de N-V a orasului Roman la o departare de aproximativ 5 km de oras pe teritoriul comunei suburbane Cordun. In 1957 prin Ordinul nr 1250/29.05.1957 Ministerul Industriei Grele avand in vedere decretul nr.257/56 privind atribuirea si schimbarea denumirii intreprinderilor, ordona schimbarea denumirii in Fabrica de tevi Roman.

Oficiul de Stat pentru Investitii ii acorda cu nr.5797, dreptul de marca de fabrica, de comert si servicii efigia PETRO_TUB inscrisa intr-un camp triunghiular. Dupa 1958 si-a schimbat denumirea in Petro-tub, apoi a fost cumparata de grupul Mittal si s-a mumit mai intai Ispat Petrotub apoi Mittal Roman si in urma fuziunii dintre Arcelor cu Mittal se numeste Arcelormittal Roman.

Unitatea este autorizata de API conform ISO 9001/2000, grupul de autorizatie TUV , atesta conformitatea sistemuilui de management al calitatii pentru producerea de tevi fara sudutra , a tevilor filetate si a mufelor conform procedurilor TUV CERTsi poate sa execute control nedestructiv pentru tevi cu diametru cuprins intre 20-500 mm, electromagnetic cu ultrasunete, lichide penetrante , particole magnetice , controale fizico-chimice, analize chimice si metalografice executate pe echipamente moderne in vederea analizarii rapide a otelului.

Astazi intreprinderea cuprinde urmatoarele srectii: laminorul 16”, 2 laminoare de 6”, Atelier de tratament termic, Atelier de filetat burlane, laminor de 20”si produce urmatoarele  sortimente de tevi : tevi constructii, conducte, temperaturi scazute, cazane, extractii, conducte filetate si burlane. Se produc atat tevi  aliate cat si otel carbon.

Produsele intreprinderii sunt comercilizate in tara si in strainatate conform planului de vanzari aprobat de conducerea Arcelormittal cea mai mare destinatie avand-o India,

Cifra de afaceri previzionata pentru 2008 este 240000milioane lei.

Perspectivele unitatii sunt legate de programul de investitii intocmit pe baza studiului de strategie care cuprinde ca obiective modernizarea tuturor sectiilor de productie , in primul rand a laminorului de 16 si 20” ,,investitii legate de protejarea mediului, investitii privind securitatea personalului si investitii legate de inbunatatirea tehnicii de calcul si implementarea unui sistem de calcul integrat.

Se pune accent pe corectitudinea introducerii si prelucrarii datelor si corectitudinea situatiilor si rapoartelor prezentate . Unitatea are incheiat un contract cu firma Deloitte pentru auditarea situatiilor financiar contabile , are un compartiment de Audit Intern si de Control Financiar Preventiv.

10101-Sectia Laminor 16”

Laminorul STIEFFEL  de 16” a fost pus in functiune la data de 17 Decembrie 1957, avand o capacitate de 300.000 tone de tevi/an in gama dimensionala 406 mm, avand in gama dimensionala tevi conducte si burlane de tubaj.Ulterior gama de produse s-a diversificat, in prezent laminorul producand si tevi pentru constructii, cazane si temperaturi scazute.

Fabricarea tevilor fara sudura presupune o succesiune de operatii tehnologice, si anume: pregatirea materiei prime, incalzirea semifabricatelor, perforarea ebosei, alungirea ebosei perforate, finisarea la cald a tevilor, racirea tevilor pe paturile de racire si apoi finisarea la rece.Fiecare operatie se executa pe un utilaj sau o instalatie specifica, astfel incat linia de laminare este formata dintr-o succesiune de utilaje si instalatii tehnologice.Fabricarea tevilor se realizeaza integral controlat, in baza planurilor de calitate si procedurilor aplicabile indicate de acesta.

Principalele echipamente tehnologice sunt:

Cuptor cu vatra rotativa (CVR) pentru incalzirea taglelor

Laminor perforator 

Laminor DUO 

Laminor netezitor 

Laminor calibror 

Pat de racire

Masina de indreptat

Instalatie de control nedistructiv electromagnetic - tip AMF TUBOSCOPE-MAS 220

Grupuri de retezat si sanfrenat

Instalatie de control cu pulberi magnetice fluorescente tip

CONTROMAG (pentru capetele tevii) metoda magnetizarii indirecte 

Prese de probat hidrostatic

Instalatie de lacuire

Etapele procesului tehnologic sunt

Receptia si controlul materiei prime:

Tevile se fabrica din lingouri sau tagle turnate continuu, semifabricate laminate sau forjate de diferite forme in functie de procedeul tehnologic de fabricatie si din diferite marci de oteluri, in functie de conditiile de exploatare a tevilor si a pieselor executate din tevi.

Materia prima pentru fabricarea tevilor pe laminoarele automate STIEFFEL este constituita din tagle rotunde, laminate sau obtinute prin turnare continua, dimensiunile acestora fiind determinate de dimensiunile tevii finite.Taglele se achizitioneaza numai de la furnizori evaluati prin audit sau prin analiza datelor statistice din livrari anterioare.modul professional si planificat in care se executa procesul de receptie asigura garantia promovarii in fabricatie numai a materiilor prime conforme.Pentru mai mult de 50% din material prima achizitionata, Mittal Steel Roman, prin echipele de controlori desemnate, face verificarea calitativa la sediul furnizorului, inainte de expedierea loturilor de tagle contractate.

Taglele pentru tevi comandate in baza contractelor de aprovizionare ajung in Mittal Steel Roman incarcate in vagoane de cale ferata care sunt dirijate catre locul de descarcare din depozitul de tagle.Este convocata Comisia de receptie formata din reprezentanti ai Directiei Achizitii si ai Serviciului CTC.

Dupa verificarea sigiliilor si marcajelor de mijloacele de transport, se verifica documentele insotitoare ale materiei prime si anume: certificatele de calitate, avizele de expeditie si scrisorile de trasura.

Taglele se descarca din vagoane si se aseaza pe paturile de control special amenajate in depozitul de tagle.Se verifica marcajele de identificare a taglelor si concordanta intre acestea si cele indicate in certificatele de calitate, standarde, contracte sau comenzi.Se efectueaza controlul vizual al suprafetei taglelor pentru depistarea si remanierea eventualelor defecte.Starea suprafetei semifabricatelor reprezinta un factor de baza care determina calitatea tevii finite, prin urmare semifabricatele trebuie sa corespunda cerintelor de calitate impuse.Indepartarea defectelor se face cu dalti pneumatice sau prin slefuire cu polizoare.In cazul fabricarii tevilor destinate unor conditii de exploatare speciale, taglele se strunjesc sau se polizeaza pe toata suprafata si sunt apoi controlate nedistructiv cu pulbere magnetica uscata pentru depistarea si indepartarea micilor imperfectiuni.

In acelasi timp se efectueaza controlul dimensional al taglelor, urmarindu-se ca acestea sa corespunda prevederilor normelor de executie.Totae masuratorile se executa cu instrumente verificate metrologic avand o precizie de masurare corespunzatoare.

Compozitia chimica se verifica prin sondaj cu ajutorul unui spectrometru portabil ARC-MET 900.

Toate controalele, verificarile si masuratorile sunt effectuate in conformitate cu prevederile continute in procedurile de control aplicabile.

Dupa efectuarea receptiei, produsele conforme sunt depozitate in spatii special amenajate pe dimensiuni si calitati de otel, astfel incat sa permita accesul persoanelor care manipuleaza si controleaza, precum si a utilajelor de manipulare.

Daca materia prima nu corespunde prevederilor contractuale si standardelor de fabricatie, aceasta se depoziteaza separat in spatii special amenajate pentru produsele neconforme, care sunt identificate in mod corespunzator, pastrandu-se in custodie pana la solutionarea reclamatiei. Pentru aceste produse se intocmesc Rapoarte de Neconformitate si se anunta furnizorul de refuzul produsului in termen de 24 de ore de la efectuarea receptiei.

Produsele furnizate de client si acceptate la receptie se depoziteaza separate de restul produselor aprovizionate, in zone identificate prin etichetare.

In final concluziile Comisiei se inscriu intr-un Proces Verbal de Receptie.

2. Informatii financiare

a)    Evolutia cifrei de afaceri pe ultimii 6 ani;

Nr.crt.

Indicatori

An 2003

An 2004

An 2005

An 2006

An 2007

An 2008

Cifra de afaceri (rd. 02 la 05)

Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

Valoarea productiei anuale realizate vanduta si incasata

Gaz metan (6041+6045)

Energie electrica (6051+60540)

Total energie si gaz

Cost efectiv de productie (345+348)

Pondere energie si gaz in cost

ultima 678637758

Completat pt 2008

COLECTAREA CHELTUIELILOR

Metoda de calculatie este metoda pe faze, o faza de calculatie corespunde unei linii tehnologice complete de laminare a tevilor. Fazele tehnologice sunt stabilite pe structuri organizatorice si tehnologice distincte, iar costul produsului finit rezulta din insumarea costurilor fazelor parcurse in peocesul de fabricatie.

Calculatia costurilor se face pe sectii si in cadrul lor pe produse, cheltuielile fiind grupate pe articole de calculatie in functie de modul in care cheltuielile de exploatare din contabilitatea financiarase atribuie diferitilor purtatori de costuri prin colectare sau repartizare si anume:

Materii prime

Materiale auxiliare

Combustibil

Energie

Materiale recuperabile (se scad)

Rebut material definitiv (se scade)

Salarii directe

Cheltuieli sociale (CAS, asigurari de sanatate etc.)

Total costuri directe ale sectiei (1+2+3+4+5+6+7+8)

Cheltuieli indirecte ale sectiei

Cost sectie (9+10)

Cheltuieli administrativ gospodaresti

Cost uzina (11+12)

Cheltuieli desfacere

Cost complet (13+14)

Costurile directe sunt evidentiate in contabilitatea de gestiune cu ajutorul contului 92100 „Cheltuielile activitatii de baza” dezvoltat in analitic pe sectiiiar costurile indirecte ale sectiei in contul 92320 „Cheltuielile indirecte ale activitatii de baza”

Pentru intocmirea calculatiilor sunt necesare mai multe situatii:

Situatia miscarii productiei intocmita de contabilii de sectie si avizata de seful sectiei si care contine date in legatura cu:

-intrarile de tagla conform fiselor limita de consum sau de semifabricate conform jurnalelor de productie;

-stocul de productie neterminata de la inceputul si sfarsitul lunii;

Productia marfa fabricata si livrarile de semifabricate conform centralizatorului notelor de predare a productiei marfa si semifabricate intocmit de catre Oficiul de Calcul cu sortimentele de produse fabricate pe diametre si grosimi de perete, cantitatile de deseuri rezultate ca urmare a desfasurarii procesului tehnologic (capete, span, tunder), cantitatile de rebut material si tehnologic obtinute.

Situatiile cu consumurile de gaz metan, energie electrica, aer, abur tehnologic si netehnologic, apa industriala si potabila, calculul rebuturilor definitive, centralizatorul cheltuielilor din contabilitatea financiara unde cheltuielile sunt evidentiate dupa natura lor (urmand a fi preluate in contabilitatea de gestiune functie de destinatia lor pe sectii si ateliere, conform jurnalelor de materiale, salarii, prestatii, casa, banca etc.).

La articolul de calculatie „materii prime” se va inregistra contravaloarea taglei rotunde, patrate sau poligonale evaluata la pret de inregistrare (pret factura+cota de transport-aprovizionare) sau contravaloarea semifabricatului pentru sectiile care lucreaza cu semifabricat influentate cu cresterea sau descresterea materiei prime de pe stoc. Repartizarea materiei prime pe sortimentul de tevi fabricate se face avand la baza datele din miscarea productiei unde, corespunzator cantitatilor de tevi fabricate se evidentiaza  cantitatea de tagla consumata pe diametre si feluri de oteluri.Fisele limita cu cantitatile de tagla consumata sunt prelucrate la Oficiul de calcul si inregistrate in contabilitatea financiara in contul 601, iar in contabilitatea de gestiune pe sectiile consumatoare.

Materialele auxiliare cuprind consumurile cu sculele de laminare, cilindri laminare, carbid, oxigen, lac, whitespirt si alte materiale consumabile care se pot localiza pe produs. In contabilitatea financiara, aceste cheltuieli apar in debitul contului 6021. Repartizarea materialelor auxiliare pe produse se face folosind drept criteriu de repartizare manopera directa.

Combustibilul este evidentiat in contabilitatea financiara in contul 604, iar in contabilitatea de gestiune este repartizat pe sectii prin ponderarea cantitatii respective din situatia consumurilor pe sectii intocmita de Sectia Mecano-Energetic cu pretul de facturare. Repartizarea gazului metan pe sortimente se face fie dupa cantitatea fabricata , fie dupa tagla consumata pe sortimente (mai justa ar fi repartizarea dupa cantitatea echivalenta, dar este mai dificil de determinat).

Materialele recuperabile reprezinta contravaloarea cantitatilor de deseu, rezultate din procesul de productie si valorificate, repartizate pe sortimente avand ca baza de repartizare criteriul cantitativ.

Rebuturile se localizeaza pe sectii si produse conform notelor de rebut calculate valoric (la cost de sectie antecalculat).

Salariile directe sunt evidentiate in contabilitatea financiara in contul 641, iar in contabilitatea de gestiune sunt localizate pe sectii, pe formatiile de lucru, repartizarea facandu-se de catre sectie dupa cantitatea de fabricata in metri liniari echivalenti.

Cheltuielile sociale (CAS, somaj) se determina prin aplicarea procentului aferent asupra salariilor brute sau veniturilor brute dupa caz.

Cheltuielile indirecte ale activitatii de baza (regie sectie) sunt urmarite cu ajutorul contului 923.20 „Cheltuieli indirecte ale activitatii de baza” si cuprind:

-costul materialelor, pieselor de schimb din afara si din productie proprie pentru intretinerea curenta a utilajelor si pentru reparatiile curente si capitale efctuate de sectii;

-costul reparatiilor curente si capitale efectuate de terti si decontate conform facturilor emise de acestia si situatiilor de lucrari anexa acceptate de sectia beneficiara si Serviciul Mecano-Energetic;

-contravaloarea salariilor si cheltuielilor sociale aferente muncitorilor din echipele de intretinere si reparatii ale sectiei si maistrilor, personalului TESA de la nivelul sectiei;

-impozitul pe cladiri;

-amortizarea mijloacelor fixe ale sectiei inclusa in costrui conform gradului de utilizare a capacitatilor de productie;

-contravaloarea utilitatilor: energie, abur, apa industriala si potabila decontate la nivelul costului efectiv repartizate pe sectii conform situatiilor intocmite de Serviciul Mecano-Energetic;

-contravaloarea reparatiilor efectuate de Sectia Mecano-Energetic decontate la cost efectiv;

-contravaloarea serviciilor efectuate de Atelierul Metrologie decontate la cost efectiv;

-contravalaorea serviciilor efectuate de CTC-Laboratoare.

Repartizarea pe produse se face in raport cu manopera directa pornind de la premisa ca aceste cheltuieli reflecta cel mai bine gradul de prelucrare a produselor. Cheltuielile de regie ale sectiei ar trebui sa ramana constante pentru anumite niveluri de activitate in cadrul unui interval de timp determinat, iar costul unitar al acestui articol ar trebui sa descreasca odata cu sporirea volumului de productie realizata, dar acestea se modifica si in functie de complexitatea productiei realizate.

Insumarea materiilor prime, materialelor auxiliare, combustibilului, energiei, salariilor directe, cheltuielilor sociale, diminuate cu contravaloarea deseurilor si rebuturilor materiale definitive si a regiei de sectie formeaza costul la nivel de sectie. Daca la acestea adaugam cheltuielile generale de administrare si cele de desfacere se obtine costul complet al produselor.

In cheltuielile administrativ-gospodaresti se includ: cheltuielile serviciilor functionale urmarite in contabilitatea de gestiune cu ajutorul contului 92400 „ Cheltuieli generale de administratie” codificate ca sectii si ateliere (Administrativ, Servicii functionale-proiectare, financiar, contabilitate, investitii, desfacere etc., Serviciul IT, Achizitii-Servicii) si cuprind: cheltuieli cu furnituri de birou, salarii si cheltuieli sociale pentru personalul TESA, echipament de protectie, ambalaje, reparatii efectuate de terti la cladiri si mijloace fixe de interes general, studii de fezabilitate, protocol, reclama, publicitate, transport materiale efectuat de terti, deplasari, detasari, speze bancare si comisioane, dobanzi la credite, contravaloarea impozitului pe cladiri si amortizarea mijloacelor fixe de interes general.

In cadrul cheltuielilor generale de administratie s-au delimitat cheltuilelile activitatilor social-culturale (cheltuieli functionare cantina, dispensar, sindicat, contravaloare reducere 50% bilete de tratament si odihna, ajutoare materiale cfm.CCM, etc.) colectate in  contabilitatea de gestiune cu ajutorul contului 92800 „Cheltuieli cu actiuni sociale.

Colectarea cheltuielilor administrativ gospodaresati se face

la nivel de firma si se repartizeaza pe produse in functie costul efectiv de sectie al produselor.

Cheltuielile financiare si extraordinare se evidentiaza in gestiune in contul  927 „Cheltuieli financiare” si nu se repartizeaza pe produse.

Cheltuielile de desfacere evidentiate in contul 925 „Cheltuieli de desfacere” cuprind cheltuielile legate de transportul tevilor de la ArcelorMittal Roman S.A. in port (pentru productia exportata), cheltuieli de incarcare-descarcare, transport, manipulare, amarare in port, cheltuieli cu materiale necesare ambalarii tevilor (cherestea, sarma, protectoare pentru tevi filetate, etichete etc.).si se repartizeaza pe produse dupa cantitatea fabricata.

Din totalul costurilor colectate pana la nivel de sectie, se scade contravaloarea costului semifabricatului livrat in sectiile prelucratoare la al caror cost complet se va adauga

b)   CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

RON

Denumirea indicatorului

Nr. rand

Exercitiul financiar

Row

A

B

1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02 la 04 )

Productia vanduta ( ct. 701+702+703+704+705+706+708 )

Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707 )

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul(ct 766)

2. Variatia stocurilor ( ct. 711 )

Sold C

Sold D

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata ( ct. 721+722 )

4. Alte venituri din exploatare ( ct. 758+7417 )

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL ( rd. 01+06-07+08+09 )

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile ( ct.601+602-7412 )

Alte cheltuieli materiale ( ct. 603+604+606+608 )

b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa ) ( ct. 605-7413 )

c) Cheltuieli privind marfurile ( ct. 607 )

6. Cheltuieli cu personalul ( rd.16+17)

a) Salarii si indemnizatii ( ct. 641+642-7414 )

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 645-7415 )

7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ( rd. 19-20 )

a.1) Cheltuieli ( ct. 6811+6813 )

a.2) Venituri ( ct. 7813 )

b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd. 22-23)

b.1) Cheltuieli ( ct. 654+6814 )

b.2) Venituri ( ct. 754+7814 )

8. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 25 la 28 )

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416 )

8.2. Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate ( ct. 635 )

8.3. Cheltuieli cu despagubiri , donatii si activele cedate ( ct. 658 )

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul ( ct. 666 )

Ajustari privind provizioanele ( rd. 30-31 )

-Cheltuieli ( ct. 6812 )

-Venituri ( ct. 7812 )

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL ( rd. 11 la 15+18+21+24+29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

Profit ( rd. 10-32 )

Pierdere ( rd. 32-10 )

9. Venituri din interese de participare ( ct. 7611+7613 )

-din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate ( ct. 7613 )

-din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

11. Venituri din dobanzi ( ct. 766 )

-din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Alte venituri financiare ( ct. 762+764+765+767+768 )

VENITURI FINANCIARE-TOTAL ( rd. 35+37+39+41 )

12. Ajustari de valore privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante ( rd. 44-45 )

-Cheltuieli ( ct. 686 )

-Venituri ( ct. 786 )

13. Cheltuieli privind dobanzile ( ct. 666-7418 )

-din care , cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate

Alte cheltuieli financiare ( ct. 663+664+665+667+668 )

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL ( rd. 43+46+48 )

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

Profit ( rd. 42-49 )

Pierdere ( rd. 49-42 )

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

Profit ( rd. 10+42-32-49 )

Pierdere ( rd. 32+49-10-42 )

15. Venituri extraordinare ( ct. 771 )

16. Cheltuieli extraordinare ( ct. 671 )

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

Profit ( rd. 54-55 )

Pierdere ( rd. 55-54 )

VENITURI TOTALE ( rd. 10+42+54 )

CHELTUIELI TOTALE ( rd. 32+49+55 )

PROFITUL SAU PIERDEREA  BRUTA:

Profit ( rd. 58-59 )

Pierdere ( rd. 59-58 )

18. IMPOZITUL PE PROFIT ( ct. 691 )

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus ( ct. 698 )

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

Profit(rd.60-61-62-63)

Pierdere(rd.61+62+63-60)

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 DECEMBRIE 2008

c)    REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a inregistat la sfarsitul exercitiului financiar 2008 un profit in valoare bruta de 32463962 lei, din care se scade impozitul pe profit in valoare de 6168153 lei, ramanand un proft net de 26295809 lei.

d)   SOLVABILITATEA

Societatea a inregistrat in ultimii doi ani o scadere a indicatorilor de lichiditate curenta si imediata de 0.21 respectiv 0.29 ceea ce indica o scadere a solvabilitatii datorata unei slabe supravegheri asupra lichiditatilor companiei.

e)    ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -

 

 

Indicatorul

Exercitiul

Exercitiul

precedent

curent

1. Cifra de afaceri neta

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate

3. Cheltuielile activitatii de baza

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de productie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1 - 2 )

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuielile generale de administratie

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare ( 6 - 7 - 8 + 9 )

f)     CREANTE SI DATORII

CREANTE

- RON -

 

Creante

Sold la

Termen de lichiditate

31 decembrie 2008

sub 1 an

peste 1 an

( col 2 + 3 )

Total, din care

Furnizori-debitori

Clienti

Clienti incerti

Clienti - facturi de intocmit

Debitori diversi

Impozite platite in plus la bug. de stat

Decontari in curs de clarificare

Cheltuieli inregistrate in avans

DATORII

- RON -

 

 

Datorii

Sold la

Termen de lichiditate

31 decembrie 2008

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

( col 2 + 3 + 4 )

Total, din care

Credite bancare pe termen lung

Alte imprumuturi  - capital (principal) leasing financiar

Dobanzi aferente imprumuturilor - leasing financiar

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Clienti – creditori

Personal - salarii datorate

Asigurari sociale

Ajutor de somaj

Impozit pe profit

TVA de plata

Impozitul pe venituri de natura salariilor

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

Dividende de plata

Creditori diversi

Venituri inregistrate in avans

g)    PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministrului Finantelor nr. 306/2002 si in OG 70/2004.

h)   INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORUL

ACTIVE CURENTE  (SCADENTA < 1 AN)

LICHIDITATII

CURENTE

DATORII CURENTE  (SCADENTA < 1 AN)

INDICATORUL

ACTIVE CURENTE  (SCADENTA < 1 AN) - STOCURI

LICHIDITATII

IMEDIATE

DATORII CURENTE (SCADENTA < 1 AN)

2. INDICATORI DE RISC

INDICATORUL

CAPITAL IMPRUMUTAT (CREDITE PESTE 1 AN)

GRADULUI DE

-------- ----- ------ -------- ----- ------ --- x 100

INDATORARE

CAPITAL PROPRIU

INDICATORUL

PROFIT INAINTEA PLATII DOBANZII SI IMP/PROFIT

PRIVIND

ACOPERIREA DOBANZILOR

CHELTUIELI CU DOBANDA

3. INDICATORI DE ACTIVITATE

VITEZA DE ROTATIE

SOLD MEDIU CLIENTI

A DEBITELOR

-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------x 365

CLIENTI

CIFRA DE AFACERI

VITEZA DE ROTATIE

SOLD MEDIU FURNIZORI

A CREDITELOR

-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------x 365

FURNIZOR

CIFRA DE AFACERI

VITEZA DE ROTATIE

CIFRA DE AFACERI

A ACTIVELOR

IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE

VITEZA DE ROTATIE

CIFRA DE AFACERI

A ACTIVELOR

TOTALE

ACTIVE TOTALE

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

RENTABILITATEA

PROFIT INAINTEA PLATII DOBANZII SI IMP/PROFIT

CAPITALULUI

ANGAJAT

CAPITALUL ANGAJAT

MARJA

PROFIT BRUT DIN VANZARI

BRUTA

DIN VANZARI

CIFRA DE AFACERI

ANALIZA CONT DE PROFIT SI PIERDERE

cifra de afaceri medie lunara

productia vanduta medie lunara

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

diferenta fata de calcul impozit profit pt.total venituri/cheltuieli

la data de 31 MARTIE 2007

RON

RON

RON

fata de Sept 06

fata de Mart 07

 

Denumirea indicatorului

Nr. rand

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar

 

abatere

 

A

B

 

1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02 la 04 )


 

Productia vanduta ( ct. 701+702+703+704+705+706+708 )

 

Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707 )

 

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul(ct 766)

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ( ct. 7411 )

 

2. Variatia stocurilor ( ct. 711 )

 

Sold C

 

Sold D

 

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata ( ct. 721+722 )

 

4. Alte venituri din exploatare ( ct. 758+7417 )

 

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL ( rd. 01+06-07+08+09 )

 

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile ( ct.601+602-7412 )

 

Alte cheltuieli materiale ( ct. 603+604+606+608 )

 

b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa ) ( ct. 605-7413 )

 

c) Cheltuieli privind marfurile ( ct. 607 )

 

6. Cheltuieli cu personalul ( rd.16+17)

 

a) Salarii si indemnizatii ( ct. 641+642-7414 )

 

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 645-7415 )

 

7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ( rd. 19-20 )

 

a.1) Cheltuieli ( ct. 6811+6813 )

 

a.2) Venituri ( ct. 7813 )

 

b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd. 22-23)

 

b.1) Cheltuieli ( ct. 654+6814 )

 

b.2) Venituri ( ct. 754+7814 )

 

8. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 25 la 28 )

 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416 )

 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate ( ct. 635 )

 

8.3. Cheltuieli cu despagubiri , donatii si activele cedate ( ct. 658 )

 

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul ( ct. 666 )

 

Ajustari privind provizioanele ( rd. 30-31 )

 

-Cheltuieli ( ct. 6812 )

 

-Venituri ( ct. 7812 )

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL ( rd. 11 la 15+18+21+24+29)

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

Profit ( rd. 10-32 )

 

Pierdere ( rd. 32-10 )

 

9. Venituri din interese de participare ( ct. 7611+7613 )

 

-din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

 

10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate ( ct. 7613 )

 

-din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

 

11. Venituri din dobanzi ( ct. 766 )

 

-din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

 

Alte venituri financiare ( ct. 762+764+765+767+768 )

 

VENITURI FINANCIARE-TOTAL ( rd. 35+37+39+41 )

 

12. Ajustari de valore privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante ( rd. 44-45 )

 

-Cheltuieli ( ct. 686 )

 

-Venituri ( ct. 786 )

 

13. Cheltuieli privind dobanzile ( ct. 666-7418 )

 

-din care , cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate

 

Alte cheltuieli financiare ( ct. 663+664+665+667+668 )

 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL ( rd. 43+46+48 )

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

 

Profit ( rd. 42-49 )

 

Pierdere ( rd. 49-42 )

 

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

 

Profit ( rd. 10+42-32-49 )

 

Pierdere ( rd. 32+49-10-42 )

 

15. Venituri extraordinare ( ct. 771 )

 

16. Cheltuieli extraordinare ( ct. 671 )

 

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

 

Profit ( rd. 54-55 )

 

Pierdere ( rd. 55-54 )

 

VENITURI TOTALE ( rd. 10+42+54 )

 

CHELTUIELI TOTALE ( rd. 32+49+55 )

 

PROFITUL SAU PIERDEREA  BRUTA:

 

Profit ( rd. 58-59 )

 

Pierdere ( rd. 59-58 )

 

18. IMPOZITUL PE PROFIT ( ct. 691 )

 

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus ( ct. 698 )

 

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

 

Profit(rd.60-61-62-63)

 

Pierdere(rd.61+62+63-60)

 

 

Nerealizarea veniturilor in Sept 2007 fata de :

 

din exploatare

 

din financiare

 

TOTAL

 

 

Nerealizarea cheltuielilor in Sept 2007 fata de :

 

din exploatare

 

din financiare

 

TOTAL

 

 

ABATERE

REZULTAT

 

VENITURI

 

CHELTUIELI

 

Informatii cu privire la resursele umane

a)       Numarul de salariati pe categorii de calificare, varsta, gen;

Programul de recrutare si verificare a personalului se deruleaza in cazul societatii Arcelormittal Roman S.A. conform precizarilor din planul operational. Politica societatii de management a resurselor umane presupune programe de pregatire a angajatilor, mai ales in perioada de acomodare si verificare a persoanelor nou angajate.

Personalul angajat trebuie sa acumuleze experienta profesionala la locul de munca, sa absolve, pe parcursul anilor, mai multe cursuri de formare profesionala, iar cunostintele dobandite la fiecare dintre acestea sa fie dublate de practica. De asemenea spiritul de echipa, intiativa, spiritul organizatoric si disciplina la locul de munca sunt foarte importante pentru orice angajat. Societatea dispune de suficiente resurse umane in echipe competitive care sa aplice proceduri de operare corespunzatoare standardelor mondiale astfel incat sa faca fata concurentei existente si potentiale.

Categorii de personal

Anul

Efectiv

Structura

Efectiv

Structura

Efectiv

Structura

Muncitori

productivi

Direct

Indirect

Total muncitori

Efectiv

Total personal TESA

Efectiv

Personal de conducere

Efectiv

Total personal

Efectiv

Numarul de salariați pe categorii de sexe:

GENUL

ANUL

MASCULIN

FEMININ

b)       Evolutia si cauzele intrarilor si iesiri lor de salariatii in ultimii 3 ani

Dupa cum reiese din graficul de mai sus, numarul angajaților s-a menținut la aceleași cote pe intreg anul 2007. Din cauza noilor politici implementate in cadrul societații Arcelormittal Roman, in luna decembrie, datorate analizei efectualte la finele anului financiar 2007, s-a hotarat reducerea numarului angajaților cu aproximativ 300 de angajați. Disponibilizații au primit timp de 2 ani șomaj in valoare de 2.000 de lei pe luna, plus in prima luna de șomaj suma de 10.000 de RON.

In primele noua luni din 2008, compania controlata de grupul siderurgic indian a avut pierderi de 88,7 milioane lei. Evoluția numarului salariaților Societații Comerciale Arcelormittal Roman a ramas insa aceeași pe aproape intreg an financiar 2008. Exceptie a facut perioada August – Octombrie cand a trebuit onorat contractul semnat la inceputul anului 2008 cu Societatea Comerciala ElgSteel din Brescia – Italia. In perioada menționata, pentru a putea realiza producția propusa, s-au angajat sezonieri, ce au suplimentat numarul angajaților permanenți din Arcelormittal Roman. Acești sezonieri au fost platiți cu salarul minim pe economie in perioada respectiva.

Anul 2009 a fost un an foarte dificil pentru SC Arcelormittal Roman. Compania a inregistrat o cifra de afaceri de 298,8 milioane lei (70,6 milioane euro) in intervalul ianuarie - septembrie 2009, fata de 625,1 milioane lei in perioada similara din 2008. Producatorul de tevi din otel ArcelorMittal Tubular Products Roman (PTRO) si-a adancit pierderile cu 64% in primele noua luni din 2009, la 145,54 milioane lei (34,4 milioane euro), in conditiile in care afacerile s-au injumatatit fata de nivelul din perioada similara a anului trecut. Toți disponibilizații vor primi șomaj timp de 2 ani in valoarea ultimului salar avut ca angajați ai societații, plus, in prima luna de somaj, au primit suma de 25.000 de RON.

4. Descrierea activitatilor de aprovizionare si de desfacere

In vederea implementarii procesului de aprovizionare societatea a identificat furnizorii de materii prime, materiale, componente si a stabilit criteriile de evaluare a furnizorilor. In functie de rezultatele evaluarilor furnizorii au fost inclusi pe lista furnizorilor acceptati, sau s-a renuntat la unii furnizori care nu indeplineau cerintele stabilite. Au fost de asemenea stabilite:

• cerintele pentru aprobarea produselor cumparate;

• inspectiile de efectuat asupra produselor cumparate;

• conditiile de depozitare si pastrare a materialelor, identificarea materiilor prime si a materialelor.

Comenzile privind aprovizionarea sunt intocmite de Sef compartiment aprovizionare, in baza necesarului de materiale ce urmeaza a fi achizitionate si a “Listei furnizorilor acceptati in vigoare” aprobata de Directorul General.

Comenzile contin denumirea completa si definirea precisa a produsului de aprovizionat, insotita de precizarea documentelor tehnico/normative aplicabile (STAS, SF, ST, CS, NI etc.), conditii referitoare la calitatea si la asigurarea calitatii pentru produsele ce urmeaza a fi achizitionate.

Directorul Productie organizeaza si asigura activitatile de analiza interna a cererilor de oferta, a comenzilor clientilor, a  proiectelor de contracte si a actualizarilor acestora

Comenzile sunt primite si inregistrate. Directorul Productie intocmeste “Fisa de analiza interna cerere de oferta/comanda/contract”.

Toate inregistrarile si informatiile in baza carora sunt selectati furnizorii se pastreaza la Directorul General al S.C. Arcelormittal Roman.

Scopul diagnosticarii este evaluarea performantelor organizatiei in domeniul calitatii, tinand seama si de contextul sau economic, tehnic si social. Diagnosticare calitatii se realizeaza prin analiza tuturor proceselor desfasurate in organizatie, de care depinde respectarea cerintelor de fabricatie a produselor. Analiza trebuie sa evidentieze performantele organizatiei prin raportarea la rezultatele obtinute intr-o perioada de timp stabilita sau la performantele concurentilor, dar tinand seama de particularitatile organizatiei.

In general diagnosticarea calitatii unei organizatii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: informarea pentru cunoasterea preliminara a organizatiei, analiza situatiei existente, evaluarea costurilor, intocmirea raportului final al diagnosticarii.

Etapele implementarii SMQ
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Legatura dintre lantul logistic si valoarea adaugata
AUDITUL PERFORMANTEI - INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITATII
Managementul de risc - Restrictiile versus riscurile unui proiect
Nomenclatorul de materiale si echipamente tehnice
REFERAT MANAGEMENT - “Analiza Bugetului Comunei Floresti - CLUJ'
STILURI DE CONDUCERE SI TIPURI DE MANAGERI
Managementul aprovizionarii si desfacerii: concept, continut, trasaturi
SISTEME DE PRODUCTIE INDUSTRIALE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu