Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » referate » management
Evolutie si caracterizare ale sistemelor de asigurare a calitatii

Evolutie si caracterizare ale sistemelor de asigurare a calitatii
Evolutie si caracterizare ale sistemelor de asigurare a calitatii

Controlul calitatii produselor si productiei este un factor esential al oricarui sistem de organizare si conducere al unei intreprinderi. Calitatea se realizeaza in procesul de productie, iar controlul influenteaza prin caracterul sau preventiv rezultatele acestuia in directia perfectionarii sale.

Controlul calitatii si fiabilitatii presupune verificarea prin examinare, masurare, incercare, analiza etc., a conformitatii unui produs cu prescriptiile impuse.

Initial controlul se rezuma la verificarea principalelor operatii pe fluxul de fabricatie si la controlul produsului finit. In prezent, controlul de calitate trebuie sa aiba un rol activ, sa intervina la timp si in mod eficient in desfasurarea normala a procesului de productie, fiind un factor dinamic in realizarea calitatii.
In Figura 5.1. se prezinta principalele etape in organizarea controlului calitatii. Serviciul specializat C.T.C. avea ca si obiective:

existenta conformitatii fabricatiei fata de desenele si prescriptiile tehnologice;

asigurarea calitatii produselor livrate (conformitate fata de prevederile contractuale);

Controlul statistic isi propune:

fundamentarea stiintifica a deciziilor privind acceptarea sau refuzul produselor livrate si continuarea, corectarea sau intreruperea procesului de productie;

reducerea costurilor privind controlul.

Controlul total al calitatii are ca obiective principale:

cresterea nivelului calitativ al produselor;

perfectionarea activitatii de proiectare - conceptie;

optimizarea organizarii fabricatiei;

gestiunea calitatii;

CONTROLUL TOTAL AL CALITATII

 
cresterea raspunderii personalului din cadrul intreprinderii privind calitatea produselor si productiei;


1920 1940 1960 1980 ANUL

Fig.5.1. Evolutia sistemelor de organizare a controlului calitatii

In 1931, W. Shewhart, initiatorul introducerii metodelor statistice in controlul calitatii produselor, a definit trei etape importante ale unui program de organizare a controlului calitatii:

definirea misiunii produsului;

efectuarea de lucrari in procesul de fabricatie conforme cu specificatiile;

verificarea produselor finite inainte de livrare.

Ritmurile ridicate ale productiei moderne, complexitatea crescanda a produselor au determinat modificari in sarcinile si obiectivele controlului. Aceste aspecte au impus, pentru a se putea lua decizii corecte privind desfasurarea si calitatea proceselor de fabricatie, acceptarea, remedierea sau respingerea produsului, un control de calitate bazat pe criterii stiintifice.

Controlul de calitate trebuie sa fie prezent in toate etapele procesului de productie, atat in etapele de conceptie constructiva si tehnologica, in etapa de fabricatie, cat si in etapa de asigurare a service-ului si intretinerii la beneficiari.

Un rol deosebit in asigurarea calitatii il au studiile de marketing, prognozele si alte activitati de identificare a necesitatilor consumatorilor.

Deosebit de importanta este minimizarea timpului de raspuns prin care se semnaleaza abaterile ce pot aparea fata de calitatea prescrisa si se permit corectiile care trebuie aduse sistemului calitatii.

Controlul tehnic al calitatii influenteaza activ intregul proces de productie, prin aplicarea unor masuri corective in toate compartimentele firmei, ce au ca rezultat final imbunatatirea nivelului calitatii produselor si productiei.

Existenta unui sistem de control al calitatii bine organizat, dotat cu personal inalt calificat, aparate de masura si control si verificatoare moderne, nu scuteste de raspundere factorii de conducere, conceptie si executie pentru asigurarea si implementarea unui sistem de asigurarea calitatii, ci creeaza toate conditiile necesare pentru realizarea acestui obiectiv.

Controlul calitatii poate fi clasificat dupa mai multe criterii. Alegerea unuia sau a altui tip de control depinde de o multitudine de factori: obiectul de activitate a firmei, gradul de specializare a productiei, volumul si tipul productiei, numarul de angajati, marimea firmei, etc. Totusi, alegerea controlului total prezinta o serie de dezavantaje (cei patru 'n'):

neeconomic, costisitor deoarece implica un numar mare controlori, de mijloace de masurare, verificatoare si standuri de proba;

neaplicabil in cazul controlului distructiv;

nefiabil, deoarece apar oboseala, rutina si chiar plictiseala la nivelul controlorilor, care efectueaza de sute sau mii de ori aceeasi operatie, ducand la acceptarea unor produse neconforme sau neacceptarea unor produse conforme;

nestimulativ pentru executanti, care stiu ca produsele realizate de ei sunt controlate bucata cu bucata.

Similar, in cazul definirii sistemului de asigurare a calitatii optim pentru o societate comerciala, este necesara o evaluare a gradului de implementare a acestuia in cadrul firmei, prezentat in normele ISO 9000. Punctul de plecare in evaluarea calitatii este satisfacerea cerintelor clientului, specificate in contracte sau norme.

Sistemul de asigurare a calitatii presupune indeplinirea unor sarcini in domeniul marketingului, al cercetarii - dezvoltarii, pregatirii fabricatiei, aprovizionarii, fabricatiei, transportului, depozitarii, distributiei, serviciilor post vanzare. El are drept principale componente:

structura organizatorica (resurse umane si tehnice, autoritati, responsabilitati);

documentatii (proceduri, manual al calitatii, planuri de calitate);

auditul calitatii;

costurile calitatii;

analiza si evaluarea calitatii;

instruirea in domeniul asigurarii calitatii.

Utilizand analiza diagnostic se poate determina modul de constituire si functionare a sistemului de asigurare a calitatii pentru fiecare intreprindere in parte, principalele verigi ale procesului, atributiile si autoritatea exercitata de functia de calitate in cadrul firmei respective, dar si rezultatele obtinute, reflectate in calitatea fabricatiei, comportarea produselor post vanzare sau costurile calitatii.

In functie de specificul intreprinderii , in Tabelul 5.1. se propun mai multe criterii de evaluare si mai multe directii de analiza, putandu-se cuantifica rezultatele analizei diagnostic si obtine in final situarea societatii pe un anumit nivel din punctul de vedere al sistemului de asigurare a calitatii conform Tabelului 5.2..

Pentru fiecare directie de analiza se acorda un punctaj corespunzator unei scale de apreciere de la 1 la 5 (1 cazul cel mai defavorabil, 5 cazul cel mai favorabil), se face media pe criteriu analizat, se inmulteste cu coeficientul de importanta al criteriului respectiv (K), iar rezultatul se imparte la valoarea constanta 21 (suma coeficientilor de importanta a criteriilor).In final, apeland la TABELUL 5.2. se identifica nivelul ce corespunde respectivei intreprinderi din punctul de vedere al sistemului de asigurare a calitatii si se iau masuri dupa caz de imbunatatire sau mentinere a situatiei existente.

Valorile din paranteza mentionate in Tabelul 5.1. reprezinta un exemplu practic si corespund situatiei existente in cadrul unei societatii comerciale.

Tabelul 5.1.

CRITERII DE EVALUARE, DIRECTII SI FACTORI DE ANALIZA AI GRADULUI DE IMPLEMENTARE AL S. A. C.

CRITERII DE EVALUARE

DIRECTII SI FACTORI DE ANALIZA

Sistemul de

conducere

a calitatii

K = 5

(Media = 4,25 )

Structura sistemului si functionalitatea lui; (4)

Procedurile aplicate; (5)

Sistemul de auditare interna; (4)

Structura sistemului informational in domeniul inregistrarii si prelucrarii datelor privind calitatea; (4)

Rapoartele periodice privind nivelul calitatii; (4)

Autoritatea

personalului

desemnat sa

asigurare

calitatea

K = 4

(Media = 4,11)

Organizarea sistemului calitatii; (5)

Dotarea tehnica a sistemului calitatii; (4)

Competenta aparatului de conducere a sistemului de asigurare a calitatii; (4)

Competenta aparatului operational a sistemului de asigurare a calitatii; (3)

Rolul si contributia conducerii firmei in implementarea si aplicarea sistemului de asigurare a calitatii; (5)

Mentalitatea dominanta a personalului intreprinderii; (4)

Reactiile de raspuns la toate nivelurile de conducere privind inregistrarile de calitate; (4)

Asigurarea caracterului preventiv al verificarilor de calitate; (4)

Autoritatea personala a angajatilor ce raspund de implemen-tarea si aplicarea sistemului de asigurare a calitatii in cadrul intreprinderii; (4)

Costurile

calitatii

K = 3

(Media = 4)

Evolutia in timp a diferitelor categorii de costuri (costul prevenirii defectelor si asigurarii calitatii, costul controlului calitatii, costul pierderilor datorate noncalitatii; (3)

Evol. cauzelor si provenientelor costurilor cu noncalitatea; (3)

Evolutia raportului dintre totalul costurilor privind calitatea si cifra de afaceri; (5)

Raportul dintre costurile actiunilor cu caracter preventiv ale functiunii calitate si cele provocate de noncalitate; (5)

Comportarea

produselor in

exploatare

K = 3

(Media = 4,33)

Indicatorii de fiabilitate si fiabilitatea propriu-zisa; (4)

Procedurile utilizate pentru cresterea fiabilitatii; (5)

Inregistrarea si rezolvarea reclamatiilor primite de la beneficiari; (4)

CRITERII DE EVALUARE

DIRECTII SI FACTORI DE ANALIZA

Calitatea

conceptiei si

a proiectarii

K = 3

(Media = 4)

Procedurile de identificare a necesitatilor clientilor; (3)

Calitatea cercetarii de marketing; (4)

Calificarea interna si certificarea externa a produselor; (4)

Prevederi contractuale si concordanta cu proiectul realiz;(5)

Calitatea

fabricatiei

K = 2

(Media = 4,66)

Organizare sistem de verificare a calitatii fabricatiei; (5)

Procedurile privind responsabilitatile organelor de control si modul de inregistrare a neconformitatilor si a trasabilitatii produselor; (4)Modalitatile de prescriere a metodelor de verificare; (4)

Testarea produselor finite; (5)

Capabilitatea fabricatiei; (5)

Planul operational de imbunatatire a calitatii fabricatiei; (5)

Calitatea

aprovizionarii

K = 1

(Media = 3,66)

Organizarea receptiei materialelor de la furnizori; (5)

Nivelul calitatii prestatiilor diferitilor furnizori; (3)

Dinamica defectiunilor determinate de calitatea materialelor achizitionate de la diversi furnizori; (3)

Tabelul 5.2.

EVALUAREA NIVELULUI UNEI INTREPRINDERI DIN PUNCTUL DE VEDERE A SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITATII

NIVEL

EVALUAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITATII

Calitatea este la un nivel critic, neexistand nici o posibilitate de redresare rapida si nici o sansa de competitivitate pe piata libera. Redresarea este posibila, dar implica masuri pe termen lung.

Nivelul calitatii se afla sub cerintele minimale de competitivitate. Sunt necesare masuri imediate de redresare, aplicabile pe termen mediu.

Calitatea se afla la un nivel minim de acceptabilitate. Prin actiuni in directiile indicate de analiza diagnostic se poate ajunge, in termen mediu sau scurt, la un nivel de calitate care sa asigure conditii minimale de competitivitate.

Din punctul de vedere al calitatii, intreprinderea se afla la un nivel bun. Prin continuarea actiunilor incepute se poate ajunge in termen scurt la o situatie foarte buna.

Nivelul calitatii este ridicat. Este necesara mentinerea si continuarea activitatii in acest domeniu.

Pentru a determina nivelul ce corespunde societatii comerciale din punctul de vedere al sistemului de asigurare a calitatii se inlocuiesc valorile obtinandu-se:

( S KI x MI  ) / 21 = ( 5 x 4,25 + 4 x 4,11 + 3 x 4 + 3 x 4,33 + 3 x 4 + + 2 x 4,66 + 1 x 3,66 / 21 = 87,66 / 21 = 4,174

Comparand valoarea obtinuta cu Tabelul 5.2. putem concluziona ca societatea comerciala, din punctul de vedere al sistemului de asigurare a calitatii, se afla la un nivel bun si prin continuarea actiunilor incepute poate ajunge in termen scurt la o situatie foarte buna.

Dezvoltarea tehnologica si cresterea complexitatii tehnice a echipamentelor, instalatiilor, masinilor si utilajelor, aparitia unor noi materii prime si materiale, a determinat aparitia formei moderne a controlului preventiv al calitatii, care cuprinde urmatoarele etape:

a.     controlul prototipurilor si al productiei pilot, practic certificarea calitatii activitatii de conceptie;

b.     controlul de receptie al materiilor prime, materialelor si componentelor unor produse in fabricatie, practic verificarea eficientei controlului de calitate al furnizorului;

c.      controlul asigurarii preciziei masinilor unelte, utilajelor, S.D.V.-urilor si A.M.C.-urilor si a respectarii tehnologiei de fabricatie pentru toate fazele pana la realizarea produsului;

d.     controlul fiabilitatii si a comportarii produsului la beneficiari;

e.      controlul mentenabilitatii, al calitatii reviziilor si reparatiilor pentru mentinerea in timp a indicatorilor si parametrilor calitativi initiali.

In cazul unor noi produse trebuie stabilit initial:

nivelul parametrilor si performantele de calitate;

conditiile de fiabilitate pentru produs, identificarea si indepartarea surselor care pot duce la functionarea necorespunzatoare a acestuia;

specificarea calitatii dorite.

Implementarea unui sistem modern de control total al calitatii noilor produse presupune urmatoarele faze - [Baron T., Isaic M.A. - 1988] - :

se stabilesc caracteristicile calitative ce trebuie controlate; analiza documentatiilor tehnice se concretizeaza in performante si cerinte de fiabilitate, precum si in evaluarea costurilor calitatii;

se analizeaza proiectul, pentru a verifica daca indeplineste conditiile de calitate, si tehnologia prescrisa din punct de vedere al asigurarii si controlului calitatii;

se stabileste tehnologia de control propriu-zisa, care cuprinde elaborarea planului de control, dotarea cu aparate si mijloace de control, instructajul controlorilor si se extinde asupra receptiei materiilor prime, controlul capacitatii utilajelor, sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor, mentinerea calitatii in procesul de fabricatie si incercarile asupra produselor finite inainte de livrare, asigurarea calitatii in timpul instalarii si service-ul;

se da acordul pentru lansarea productiei de serie, de catre compartimentul de control tehnic, numai dupa ce s-a verificat exigent ca noul produs, utilajele, sculele si tehnologia prescrisa au capacitatea de a indeplini cerintele beneficiarilor; se acorda atentie deosebita incercarilor de fiabilitate si mentenabilitate.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Sisteme de recompensare a echipei
Linii tehnologice automate de productie
Mediul largit in care functioneaza organizatia
Elaborarea planului si a programelor de aprovizionare materiala a unitatilor economice
Conceptul de intreprindere si intreprinzator
Etapele procesului de schimbare
Echilibrul intre costul calitatii si valoarea calitatii
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTITII

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu