Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
MANAGEMENTUL FUNCTIUNII FINANCIAR CONTABILE IN CADRUL FIRMEI S.C. FORAS S.RL.

MANAGEMENTUL FUNCTIUNII FINANCIAR CONTABILE IN CADRUL FIRMEI S.C. FORAS S.RL.


Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Management Financiar Contabil

Specializarea : Management Financiar

Forma de invatamant:ID

An: II

MANAGEMENTUL

FUNCTIUNII FINANCIAR CONTABILEIN CADRUL FIRMEI

S.C. FORAS S.RL

MANAGEMENTUL FUNCTIUNII FINANCIAR-CONTABILE

CUPRINS

Cap.I.Prezentarea

Obiective

1.2. Principalele activitati.

1.3.Structura organizatorica si functionala

1.4. Fisa de post- MANAGER FINANCIAR

CAP.II. MANAGEMENTUL ECHILIBRULUI FINANCIAR

.1. Instrumente utilizate in managementul echilibrului financiar

CAP.III STUDIU DE CAZ. CONCLUZII

Bibliografie

CAP.I.PREZENTAREA ENTITATII ECONOMICE.

1.1.Denumire, functii, obiective

Societatea FORAS SRL a luat fiinta in anul 2004. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J40/17841/2004. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare RO 16911814

In prezent isi desfasoara activitatea de prestari servicii in Str. Borsa 30-32 BUCURESTI indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

SC FORAS SRL, persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

Aportul asociatului unic la capitalului social nu este purtator de dobanda.

Partile sociale sunt egale ca valoare si indivizibile, coferind asociatului unic dreptul de a si primi dividentele.

Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de catre sociatul unic, cu drepturi si puteri depline.

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent 40 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Necesarul de personal, angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

Societatea se dizolva prin hotararea asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment, micsorarea capitalului sub limita legala, pierderea unei jumatati din capitalul social, fuziunea sau dizolvarea societatii comercial sau depasirea duratei de fuctionare prevazuta in actul constitutiv.

Lichidarea se face de unul sau mai multi lichidatori numiti de asociatul unic, sau de catre acesta.

Din momentul intrarii in fuctiune a lichidatorilor, mandatul adminitratorului inceteaza, acesta nemaiputand intreprinde noi actiuni in numele societatii.

1.2. Principalele activitati.

Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Corespondenta cu CAEN rev.1

Corespondenta cu ISIC 4

Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separat in oricare din domeniile aratate in actul constitutiv al societatii, societatea urmand a desfasura toate activitatile conexe necesare realizarii obiectivului de activitate propus in conformitate cu reglementarile legale existente.

Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania cat si in strainatate, precumsi in zone libere, in lei sau in valuata, cu respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare.

1.3.Structura organizatorica si functional

ORGANIGRAMA


FISA DE POST: MANAGER FINANCIAR

DENUMIREA POSTULUI: MANAGER FINANCIAR

RELATII IERARHICE: se subordoneaza economistului

RELATII DE COLABORARE: cu personalul de executie al firmei

RELATII DE REPREZENTARE: reprezinta firma fata de persoanele cu care intra in contact in interes de serviciu.


ACTIVITATI PRINCIPALE:

ASIGURA EVIDENTA CONTABILA A STOCURILOR, RELATIILOR CU TERTII, A TREZORERIEI SI EVIDENTA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

INTOCMESTE SI VERIFICA SITUATIILE SI RAPOARTELE FINANCIAR-CONTABILE

ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente):

Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor

Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni

Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont

Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa

Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor

Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni

Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR)

Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora

Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei

Intocmeste balante de verificare pentru clienti

Intocmeste liste de avansuri din trezorerie

RESPONSABILITATILE POSTULUI:

Legat de activitatile specifice, raspunde de:

operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans

operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia

verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei

incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli

Legat de disciplina muncii, raspunde de:

Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate

Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma

Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei

Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau

Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei

Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

AUTORITATEA POSTULUI

Are acces la date financiare ale firmei

Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma

SPECIFICATIILE POSTULUI

NIVEL DE STUDII medii economice

CURSURI DE PREGATIRE cursuri de Finante-Contabilitate finalizate cu atestat

EXPERIENTA

IN SPECIALITATE: min. 3 ani

PE POST: 1 an

CUNOSTINTE NECESARE

Contabilitate romaneasca

Utilizare programe de contabilitate

Operare MS Office (Excel, Word )

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE

de calcul

de comunicare

de planificare si organizare a activitatilor specifice

CERINTE PENTRU EXERCITARE:

inteligenta

atentie concentrata

initiativa

placere pentru lucrul cu cifre

putere de concentrare

rezistenta la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE

rigoare,

exactitate,

conformism,

corectitudine,

spirit practic,

amabilitate,

perseverenta.

CAP.II. MANAGEMENTUL ECHILIBRULUI FINANCIAR

In forma cea mai simpla, echilibrul financiar poate fi inteles ca exprimand starea de egalitate si corelatiile dintre posibilitatea (sursele) de formare ale resurselor financiare si necesarul de resurse financiare pentru desfasurarea ciclurilor de exploatare, finantare si investitional. Daca ne gandim la utilizarea capitalurilor, echilibrul financiar poate fi definit ca fiind egalitatea intre capitalurile avansate in circuit si capitalurile apte de a fi rambursate. Pentru managementul echilibrului financiar s-au conturat doua mari grupe de metode:

metode traditionale (statice) bazate pe studiul bilantului;

metode moderne (dinamice) bazate pe studiul fluxurilor financiare.

.1. Instrumente utilizate in managementul echilibrului financiar

Analiza statica furnizeaza raspunsuri cu privire la cel putin trei aspecte importante pentru aprecierea conditiilor echilibrului financiar:

structura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si evolutia lor in timp;

corelatia intre lichiditatile cumulate ale firmei si scadentele pe care ea le poate anticipa la o anumita data;

gradul de adecvare al compozitiei resurselor colectate de firma la utilizarile pe care le finanteaza.

Suportul analizei statice il constituie bilantul deoarece permite formularea unui diagnostic privind conditiile echilibrului financiar si al solvabilitatii si evidentiaza structura financiara a firmei.

a. Bilantul financiar

Bilantul contabil reglementat nu realizeaza o structurare perfecta din punctul de vedere al lichiditatii activelor, respectiv al exigibilitatii datoriilor si capitalurilor proprii. Ca urmare, in managementul echilibrului financiar apare necesitatea elaborarii bilantului financiar. Pe baza acestuia, profesionistii incearca, in primul rand, structurarea elementelor de activ in ordinea descrescatoare a lichiditatii, si a elementelor de datorii si capitaluri proprii in ordine descrescatoare a gradului de exigibilitate, luand in considerare si informatiile din anexele la bilantul contabil. Un aspect esential pe care managementul financiar trebuie sa il aiba in vedere in abordarea financiara a bilantului contabil (tabelul 2.1. 1) vizeaza respectarea unor reguli de evaluare si retratare. Partile bilantului financiar reflecta echilibrul financiar pe termen scurt sau pe termen lung.

Tabelul 2.1.1

Modelul bilantului financiar

ACTIV (UTILIZARI)

PASIV (RESURSE)

I. Active reale nete cu lichiditate mai mare de 1 an (nevoi permanente)

Active imobilizate nete;

Active circulante;

Conturi de regularizare si asimilate.

I. Pasive reale cu exigibilitate mai mare de 1 an (capitaluri permanente)

Capitaluri proprii;

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

Conturi de regularizare si asimilate.

II. Active reale nete cu lichiditate mai mica de 1an (nevoi temporare)

Stocuri si productie in curs de executie;

Creante;

Investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci.

II. Pasive reale cu exigibilitate mai mica de 1 an (resurse temporare)

Datorii financiare;

Datorii de exploatare;

Datorii in afara exploatarii;

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Pentru a se asigura o stare de echilibru perfect ar trebui ca activele si pasivele sa fie perfect corelate din punct de vedere al maturitatilor, respectiv: active cu lichiditate peste un an = pasive cu exigibilitate peste un an; active cu lichiditate sub un an (cu exceptia celor de trezorerie) = pasive cu exigibilitate sub un an (cu exceptia celor de trezorerie); active de trezorerie = pasive de trezorerie. O astfel de gestiune ar presupune ca toate scadentele platilor si incasarilor sa fie perfect corelate, respectiv sa se poata asigura zilnic un echilibru perfect intre incasari si plati. In practica, aceasta situatie este, in general, imposibil de atins. Prin analiza pe baza bilantului financiar, managementul activitatii financiar-contabile isi propune, inainte de toate, evidentierea acestei stari de echilibru (tabelul 2.1.

Tabelul 2.1.

Evidentierea starii de echilibru financiar pe baza bilantului financiar

Denumirea indicatorului

Caracteristica si zona de relevanta

A. Fondul de rulment (FR)

a. Fondul de rulment net sau permanent (FRN)

Poate fi determinat fie ca diferenta intre capitalurile permanente si nevoile permanente (in valoare neta sau bruta) pentru etajul superior, si ca diferenta intre activul circulant net (cu lichiditate mai mica de un an) si datoriile mai mici de un an si pasivele de trezorerie, pentru etajul inferior. O valoare pozitiva releva o stare de echilibru pe termen lung, fiind considerat ca un fond de rezerva din care se poate finanta deficitul existent intre alocarile si resursele de finantat pe termen scurt. O valoare negativa a indicatorului releva o stare de dezechilibru pe termen lung ceea ce va face necesar apelul la capitaluri pe termen scurt pentru acoperirea deficitului. Managementul activitatii financiar-contabile trebuie sa tina cont in interpretarea indicatorului de durata ciclului de fabricatie: firmele cu ciclu lung de fabricatie ar trebui sa inregistreze un fond de rulment pozitiv semnificativ, in timp ce acelea cu cicluri relativ scurte pot accepta valori reduse ale indicatorului.

b. Fond de rulment propriu (FRP)

Releva gradul de libertate in adoptarea deciziilor privind dezvoltarea firmei, respectiv excedentul de capitaluri proprii (inclusiv provizioanele pentru riscuri si cheltuieli) fata de activele reale nete cu lichiditate mai mare de un an (capitaluri proprii - active imobilizate nete). O valoare pozitiva indica faptul ca activele reale nete cu lichiditate mai mare de un an vor fi in intregime finantate de capitalurile proprii, chiar si dupa rambursarea imprumuturilor pe termen lung. O valoare negativa nu inseamna obligatoriu un dezechilibru, ci trebuie sa traga un semnal de alarma pentru viitor.

c. Fond de rulment imprumutat (FRI)

Este dat de valoarea negativa dintre fondul de rulment permanent si fondul de rulment propriu

B. Necesarul de fond de rulment (NFR) este diferenta dintre activele circulante (mai putin disponibilitatile banesti) si datoriile curente, sau diferenta dintre nevoile temporare (exclusiv disponibilitatile) si resursele temporare (exclusiv creditele de trezorerie), fiind expresia realizarii echilibrului financiar pe termen scurt, dintre necesarul si resursele curente. O valoare pozitiva semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibil de mobilizat. O valoare negativa semnifica existenta unor resurse temporare mai mari decat nevoile temporare, situatie ce poate fi apreciata favorabila numai daca este rezultatul accelerari vitezei de rotatie a activelor circulante si al angajarii de datorii cu scadente mai mari.

C. Trezoreria neta (TN). Permite determinarea echilibrului financiar intre fondul de rulment net si necesarul de fond de rulment (TN = FRN - NFR), sau ca diferenta intre activele de trezorerie si pasivele de trezorerie. O valoare pozitiva reflecta un excedent de trezorerie, ceea ce semnifica faptul ca firma dispune de lichiditati care ii permit atat rambursarea datoriilor, acordarea de imprumuturi tertilor si/sau efectuarea de plasamente pe piata financiar-monetara. O valoare negativa arata ca firma are o trezorerie negativa, fiind nevoita sa apeleze la imprumuturi si credite bancare pentru finantarea in intregime a fondului de rulment. Obiectivul unui manager nu este obtinerea unei trezorerii pozitive cat mai mari, aceasta antrenand costuri de oportunitate ale nevalorificarii capitalurilor disponibile. O trezorerie neta pozitiva certifica o stare de optim din punct de vedere al echilibrului financiar numai in masura in care se situeaza la niveluri rezonabile.

b. Bilantul functional

In conceptia functionala, firma este definita ca o entitate economica si financiara asigurand, in raport cu dezvoltarea sa, anumite functii sintetizate astfel: functia de consum, functia de productie, functia de repartitie, functia de investire, functia de dezinvestire, functia de finantare. In abordarea functionala a bilantului contabil, managementul financiar are in vedere finalitatea bilantului de a raspunde unei analizei dinamice, permitand investigarea activitatii pe cicluri de operatiuni (de investitii, de exploatare si de finantare) si luand in considerare rolul fiecaruia in functionarea intreprinderi. Raspunzand altor criterii de judecata asupra situatiei firmei, prezentarea functionala a bilantului evidentiaza aspectele financiare structurale si legaturile cu gestiunea previzionala, adaptandu-se mai bine cerintelor manageriale (tabelul 2.1.

Tabelul 2.1.

Structura bilantului functional

ACTIVE - UTILIZARI

PASIVE - RESURSE

I.       Active stabile (aciclice) (AS)

Imobilizari necorporale (IN);

Imobilizari corporale (IC);

Imobilizari financiare (IF).

I. Resurse stabile (aciclice) (RS)

Capitaluri proprii (CP);

Amortizari si provizioane pentru deprecieri (APD);

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (PRC);

Datorii financiare (DF);

II. Active circulante (ciclice) (AC)

Active circulante de exploatare (ACE);

Active circulante in afara exploatarii (ACAE);

Active de trezorerie (AT);

II. Pasive circulante (ciclice) (PC)

Datorii de exploatare (DE);

Datorii in afara exploatarii (DAE);

Pasive de trezorerie (PT);

In general, activele in afara exploatarii sunt reprezentate de activele redundante, pe care firma le detine ca rezultat al investitiilor realizate in scopul fructificarii surplusului de resurse disponibile pentru desfasurarea activitatii sale. In categoria resurselor in afara exploatarii se pot include elemente precum: impozitele de plata (in situatia in care acestea au ca obiect un activ din afara exploatarii), dividendele de plata, sumele datorate societatilor din cadrul grupului, sumele datorate privind interesele de participare etc. Trasaturile caracteristice echilibrului functional sunt evidentiate de structura bilantului functional, fiind puse in evidenta trei niveluri ale acestuia (tabelul 2.1.4

Tabelul 2.1.

Evidentierea starii de echilibru financiar pe baza bilantului functional

Denumirea indicatorului

Caracteristica si zona de relevanta

A. Fondul de rulment net global (FRNG)

Se stabileste ca diferenta intre resursele stabile si activele stabile, sau ca diferenta intre capitalurile permanente si activul imobilizat net, ori pe baza relatiei: FRNG = (ACE + ACAE + AT) - (DE + DAE + CT). Daca fondul de rulment net global este superior nevoilor angajate de exploatare, firma va dispune de lichiditati, in caz contrar ea fiind nevoita sa angajeze credite pe termen scurt pentru finantarea nevoilor de exploatare. Pentru aprecierea fondului de rulment net global se recomanda ca acesta sa fie analizat in corelatie cu specificul sectorului de activitate. Astfel, pentru firmele cu un ciclu de productie de 3-6 luni, FRNG trebuie sa finanteze circa 40% din activul circulant. Pentru firmele care se incadreaza in termene de productie normale, FRNG trebuie sa reprezinte circa 10% din cifra de afaceri sau 20% din activul circulant. De asemenea, in analiza financiara pentru aprecierea FRNG se recomanda utilizarea urmatoarelor rate: rata de finantare a cifrei de afaceri, rata de finantare a activelor circulante, rata de acoperire a necesarului de fond de rulment total.

B. Necesarul de fond de rulment total (NFRT)

Reprezinta suma necesara finantarii decalajelor in timp intre fluxurile reale si fluxurile de trezorerie legate de ciclul de exploatare, fiind determinat ca diferenta intre utilizarile circulante si pasivele circulante. Necesarul de fond de rulment total are doua componente: necesarul de fond de rulment pentru exploatare (NFRE) si necesarul de fond de rulment in afara exploatarii (NFRAE). Necesarul de fond de rulment pentru exploatare indica marimea capitalurilor imobilizate in ciclul de exploatare, pe care firma trebuie sa le detina pentru finantarea stocurilor si decalajelor temporare intre plata achizitiilor si a cheltuielilor generale si incasarea vanzarilor, fiind stabilit conform relatiei: NFRE = ACE - DE. O valoare pozitiva poate constitui o situatie normala in cazul in care se situeaza la niveluri rezonabile, concordante cu specificul domeniului de activitate. Poate fi interpretata ca o stare anormala in cazul in care reprezinta efectul existentei unor stocuri anormal de ridicate, a existentei unor clienti litigiosi sau a unor datorii de exploatare anormal de reduse (ca urmare a unei politici defectuoase in ceea ce priveste termenele de plata prea apropiate). O valoare negativa poate constitui o stare extrem de favorizanta in cazul in care este efectul unui ciclu de fabricatie optim si a unei politici a termenelor de plata a furnizorilor, comparativ cu cele de incasare a clientilor, avantajoase pentru firma. poate fi efectul unei restrangeri a volumului de activitate, manifestata prin diminuarea stocurilor si creantelor, concomitent cu existenta unor restante de plata a datoriilor de exploatare. Necesarul de fond de rulment in afara exploatarii este diferenta dintre activele si pasivele legate de ciclurile de investitii, de finantare si de repartitie a rezultatului firmei, calculat pe baza relatiei: NFRAE = ACAE - DAE. El se poate constitui, dupa caz, fie intr-un consumator de resurse de finantare (daca inregistreaza o valoare pozitiva), fie intr-un mijloc de finantare a activitatii de exploatare (daca inregistreaza o valoare negativa).

C. Trezoreria neta (TN)

Ca expresie cea mai concludenta a desfasurarii unei activitati eficiente, trezoreria neta se stabileste ca diferenta intre activele de trezorerie si pasivele de trezorerie sau, ca diferenta intre fondul de rulment net global si necesarul de fond de rulment. O trezorerie pozitiva semnifica faptul ca firma constituie plasamente financiare lichide fata de partenerii financiari pentru o suma care depaseste pe cea a resurselor pe termen scurt obtinute de la partenerii financiari. In acest caz, situatia exprima o trezorerie suficienta deoarece firma dispune de lichiditati care sa-i permita rambursarea datoriilor curente. O trezorerie negativa semnifica faptul ca firma este dependenta de resursele sale financiare curente, situatie care evidentiaza faptul ca lichiditatile sunt insuficiente pentru a permite rambursarea datoriilor curente.

Functie de nivelul si semnul inregistrat pentru indicatorii prezentati, in managementul activitatii financiar-contabile se pot face o serie de aprecieri cu privire la echilibrul financiar al firmei:

echilibrul financiar stabil, intalnit in situatia in care firma dispune de un fond de rulment pozitiv, necesarul de fond de rulment are de asemenea valoare pozitiva insa inferioara fondului de rulment, trezoreria fiind pozitiva (pentru a fi considerat un echilibru financiar sanatos este necesar ca acesta sa fie relativ stabil, adica sa se mentina mai multi ani);

echilibrul financiar clasic (relativ stabil) este intalnit in cazul in care firma utilizeaza credite pe termen scurt pentru finantarea activelor circulante (are un fond de rulment pozitiv insa insuficient pentru finantarea necesarului de fond de rulment, pentru acoperirea caruia trebuie sa apeleze la trezoreria negativa). Prezenta creditelor pe termen scurt nu reprezinta neaparat o situatie dramatica, decat atunci cand nivelul acestora va atinge proportii inacceptabile. In general, gravitatea situatiei se realizeaza relativ tarziu, dar managerii au totusi la dispozitie cateva alternative pentru diminuarea creditelor pe termen scurt: pe de o parte, pot apela la cresterea fondului de rulment prin majorarea capitalurilor proprii, prin contractarea unui imprumut pe termen lung, prin reducerea imobilizarilor, iar pe de alta parte pot decide reducerea necesarului de fond de rulment prin diminuarea stocurilor si a creantelor;

dezechilibrul financiar este intalnit in cazul in care resursele permanente sunt insuficiente pentru finantarea activelor imobilizate, firma utilizand in acest scop si credite pe termen scurt (fond de rulment negativ, necesar de fond de rulment pozitiv, trezorerie negativa). Firma prezinta un grad ridicat de risc financiar datorita dependentei totale a acesteia fata de banci. Masurile care se impun se refera la cresterea fondului de rulment si reducerea necesarului de fond de rulment. Trebuie remarcat ca aceasta situatie nu este intotdeauna negativa. Spre exemplu, in cazul in care firma tocmai a efectuat investitii masive ce nu au putut fi acoperite doar pe seama capitalurilor permanente, este normal ca ea sa apeleze la credite pe termen scurt.

CAP. III.STUDIU DE CAZ.CONCLUZII.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2008

- lei-

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rand

2007

2008

A

B

C

I.

VENITURI OPERATIONALE

01

1.

Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+735+736+

+739+745+746+750+751)

02

10.500

11.000

Venituri din activitati economice

(ct.701+702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709)

03

24.000

24.000

Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala

(ct.770+771+772+773+774+776+778+

779)

04

5.000

3.500

Alte venituri operationale

(ct.714+719+721+722+781)

05

2.500

1.500

TOTAL VENITURI OPERATIONALE

06

42.000

40.000

II.

CHELTUIELI OPERATIONALE

07

Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor

(ct.641+642+645+646+647)

08

5.000

6.000

Subventii si transferuri

(ct.670+671+672+673+674+676+677+

679)

09

-

1.000

Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti

(ct.601+602+603+606+607+608+609+

610+611+612+613+614+622+623+624+

626+627+628+629)

10

1.500

2.000

Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane

(ct.681+682+689)

11

500

500

Alte cheltuieli operationale

(ct.635+654+658)

12

-

-

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE

13

7.000

9.500

III.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

14

- EXCEDENT

15

35.000

30.500

- DEFICIT

16

IV.

VENITURI FINANCIARE

(ct.763+764+765+766+767+768+769+

17

50.000

55.000

V.

CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.663+664+665+666+667+668+669+

686)

18

25.000

35.000

VI.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

19

- EXCEDENT

20

25.000

20.000

- DEFICIT

21

VII.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA

22

- EXCEDENT

23

60.000

55.000

- DEFICIT

24

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790+791)

25

2.000

2.000

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.690+691)

26

500

500

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

EXTRAORDINARA

27

- EXCEDENT

28

1.500

1.500

- DEFICIT

29

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI

30

- EXCEDENT

31

86.500

86.500

- DEFICIT

32

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

INDICATORI

Prevederi 2009 TOTAL,din care

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

VENITURI TOTALE , din care


Venituri din prestari servicii

Venituri din vanzarea marfurilor

Alte venituri de exploatare

Venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE ,din care

Cheltuieli cu personalul , din care

- Salarii si indemnizatii

- Chelt.cu asig.si prot.sociala

Cheltuieli cu deplasarile

Cheltuieli cu tichetele de masa

Cheltuieli cu impozite si taxe

Cheltuieli protocol

Cheltuieli reclama si publicitate

Cheltuieli priv.amortizarea

Cheltuieli cu energia si apa

Cheltuieli cu materii prime ,materiale

Cheltuieli cu prestari servciii

Cheltuieli cu chiriile

Chelt.cu repar.si intretinerea

Cheltuieli cu combustibilul

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu dobanzile

Cheltuieli financiare

EXCEDENT

BALANTA DE VERIFICARE LA 28 FEBRUARIE 2009

SC FORAS SRL

LA 28.02.2009

BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Simb

DENUMIREA

SOLD INITIAL

RULAJ LUNA CURENTA

TOTAL

SOLD FINAL

cont

SUME

CONTURILOR

D

C

D

C

D

C

D

C

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

REZULTAT REPORTAT 2007

REZULTAT REPORTAT 2008

PROFIT SI PIERDERE

CH. DE CONSTITUIRE

MIJ. DE TRANSPORT

APARATURA DE BIROU

AMORTIZARE CH. DE CONST.

AMORTIZARE MIJ. DE TRANSP.

MATERII PRIME

PIESE DE SCHIMB

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

OB. DE INV.

PROD. FINITE

FURNIZORI DE MAT. MF.

FURNIZORI PTR. NEVOILE FIRMEI

EFECTE DE PLATIT

FURNIZORI DE IMOB.

FURNIZORI DEBITORI

CLIENTI

EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI

CLIENTI CREDITORI

PERSONAL REMUNERATI DATORATE

CONTRIB. UNIT LA SIG SOC

CONTRIB. PERSONAL LA ASIG SOC

CONTRIB. UNIT. LA ASIG. DE SAN.

CONTRIB. PERSONAL LA ASIG. DE SAN.

CONTRIB. ASIG ACC.DE MUNCA SI BOLI

CONTRIB. PTR. CONCEDII SI INDEMNIZATII

CONTRIB. UNIT. LA FD. DE SOMAJ

CONTRIB. PERSONAL LA FD,.DE SOMAJ

FOND GARANTARE SALARII

IMPOZIT PE PROFIT

TVA DE PALTA

TVA DE RECUPERAT

TVS DEDUCTIBILA

TVS COLECTATA

IMPOZIT PE SALARII

COMISION CAMERA DE MUNCA

ASOCIATI CT. CURENTE

CONTURI LA BANCI IN LEI-BRD

CONTURI LA BANCI IN LEI-GARANTI

CASA IN LEI

AVANSURI DE TREZORERIE

VIRAMENTE INTERNE

CH. CU MATERIILE PRIME

CH. CU COMB.

CH. PIESE DE SCHIMB

CH. CU ALTE MAT.

CH. CU OB. DE INV.

CH. CU MAT. NESTOCATE

CH. ENERGIE SI APA

CH. CU INTRETINEREA SI REP.

CH. CU PRIMELE DE ASIG.

CH. CU COM. SI ONORARIILE

CH. DE PROTOCOL

CH. CU RECLAMA SI PUBLICITATEA

CH. CU TRANSP. DE BUNURI SI PERS.

CH. CU DEPLASARILE

CH. DE TELECOM.

CH. CU SERV. BANCARE

ALTE CH. CU SERV. EX. DE TERTI

CH. CU ALTE IMPOZ. TAXE

CH. COM. ITM

CH. CU SAL. PERSONALULUI

CH. UNITATII CU ASIG. SOC.

CH. UNIT. CU AJ. DE SOMAJ

CH. UNIT. CU ASIG. DE SAN.

DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI

CH. CU TVA NEDEDUCTIBIL

ALTE CH. DE EXPL-NEDEDUCTIBILE

CH. DE EXP. PRIVIND IMOB.

CH. IMP PROFIT

VENITURI DIN VANZAREA PROD. FIN.

VENITURI DIN LUCR. EX. SI SERV. PREST.

VARIATIA STOCURI

ALTE VENITURI DIN EXPL.

VENITURI DIN DOBANZI

VENITURI DIN SCONTURI OBT

TOTAL

SITUATIA CONTULUI 401.2 FURNIZORI PENTRU NEVOILE FIRMEI

Nr. Crt.

Data

Factura

Furnizor

de plata

Suma

Total

1

08.11.2008

125

SOTEC

6.66

6.66

2

05.12.2008

1263

CONDORUL

0.57

0.61

3

23.12.2008

11056

BITECO

240.38

240.38

4

7.01.2009

1088

VISPO

998.40

998.4

5

10.01.2009

3931

COCO

3.61

3.61

6

15.01.2009

1253

PROFILCO

3232.23

3232.23

7

18.01.2009

2568

RIPO

678.32

678.32

8

25.01.2009

3569

SOTO

1828.48

1828.48

TOTAL

6988.65

6988.69

SITUATIA CONTULUI 409.2 FURNIZORI-DEBITORI PENTRU NEVOILE FIRMEI

Nr. Crt.

Data

Factura

Client de incasat

Suma

Total

1

11.02.2008

143

TRIMINA

1680.00

1680.00

2

TOTAL

1680.00

SITUATIA

CONTULUI 419

CLIENTI CREDITORI

Nr. Crt.

Data

Factura

Client de incasat

Suma

Total

1

27.11.08

109

BETA

27644.25

27644.25

2

14.02.2009

118

BETA

8595.00

8595.00

TOTAL

36239.25

SITUATIA CONTULUI 411 CLIENTI

Nr. Crt.

Data

Factura

Client de incasat

Suma

Total

1

11.02.2009

2143

SPACE

100.00

100.00

2

20.02.2009

3356

DOEL

1587.92

1587.92

TOTAL

1687.92

Nr.

crt

Explicatii

Conturi debitoare

Conturi creditoare

Suma

1

Se inregistreaza salarii

641

421

4020.00

2

CAS 20.8%

645.1

431.1

836.00

3

Cheltuieli cu somajul 0.5%

645.2

437.1

20.00

4

Cheltuieli cu sanatatea 5.2%

645.3

431.3

209.00

5

Cheltuieli cu contributia ptr. Accidente de munca, boli profesionale 0.325%

6451

4315

13.00

6

Comision Camera de Munca 0.75%

635.2

447.02

30.00

7

Contributia ptr plata concediilor medicale 0.85%

6453

4316

34.00

8

Comison ptr. Plata creantelor salariale 0.25%

6452

4373

10.00

9

Retineri din salarii

421

%

1029.00

CAS 10.5%

431.2

424.00

SOMAJ 0.5%

437.2

22.00

IMPOZIT 16%

444

360.00

SANATATE 5.5%

431.4

223.00

Nr.

crt

Explicatii

Conturi debitoare

Conturi creditoare

Suma

1

Se inregistreaza incasari prin casa

5311

581

21500.00

2

Se inregistreaza plati prin casa

%

5311

19502.81

401.1

10914.66

421

821.00

401.2

5582.16

404

2184.99

3

Se inregistreaza facturi clienti

411

%

23550.84

4427

3760.21

704

11195.63

419

8595.00

4

Se inregistreaza incasari BANCA BRD BUCURESTI

5121.1

%

7881.35

766

0.03

411

7881.32

5

Se inregistreaza plati prin BRD

%

5121.1

8042.14

627

107.51

431.5

8.00

431.1

300.00

431.2

374.00

431.6

16.00

437.3

2.00

444

285.00

431.4

216.00

437.2

21.00

437.1

23.00

431.3

93.00

447.02

30.00

581

6500.00

4423

66.63

6

Se inregistreaza incasari prin GARANTI BANK BUCURESTI

5121.2

411

16866.02

7

Se inregistreaza plati prin GARANTI

%

5121.2

16277.5

627

77.50

581

15000.00

401.2

1200.00

BIBLIOGRAFIE:

***Ipate,Dragos, Elementele fundamentale ale managementului organizat, Editura universitara Bucuresti, 2008;

***Nicolescu, Ovidiu, Sisteme, metode si tehnici managerial ale organizatiei, Economica, Bucuresti, 2000;

***Petrescu, Ion, Bazele practicii managerial, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti , 2005;

***Popescu, I. Dumitru, Managementul modern al organizatiei, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti , 2005;

***Stefanescu, Roxana, Managementul operational al productiei, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti , 2005;

*** Aurelian-Virgil Baluta, - Contabilitate si gestiune fiscala, Editura Fundatiei Romania de

Maine, Bucuresti, 2007;

***Bondrea, A. si colab., Ghid privind metodologia de elaborare si sustinere a licentei in domeniul economic, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001.

***Calin O., Carstea Gh., Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, Editura Genicod, Bucuresti, 2007

*** Cecilia Ionescu - Contabilitate - Baze si Proceduri, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007;

*** Luminita Ionescu, Liana Gadau - Contabilitatea institutiilor publice, teste grila si aplicatii practice, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007;

*** Luminita Ionescu - Contabilitatea aprofundata a societatilor comerciale, Ed. a III-a revizuita si adaugita, Editura FRM, Bucuresti, 2007;

*** Luminita Ionescu, Lucian Ilincuta, Floarea Georgescu- Contabilitatea aprofundata a

societatilor comerciale, teste grila si aplicatii practice, Editura FRM, Bucuresti 2008;

***Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si contabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti, 2004

***Codul Fiscal al Romaniei, versiunea actualizata la data de 2009 ce cuprinde modificarile aduse de: Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004; Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 06 februarie 2004; Codul de Procedura Fiscala din 2004; H.G. nr. 977/2004; O.G. nr. 94/2004; Legea nr. 507/2004; H.G. nr. 783/2004; O.G. nr. 83/2004; Legea nr. 494/2004; O.U.G. nr. 123/2004; O.U.G. nr. 138/2004; Legea nr. 96/2005; O.U.G. nr. 24/2005; O.U.G. nr. 30/2005; O.U.G. nr. 45/2005; Legea nr. 164/2005; Legea nr. 163/2005; Legea nr. 210/2005; Legea nr. 247/2005; Decizia Curtii Constitutionale nr. 568/2005; H.G. nr. 797/2005; O.U.G. nr. 203/2005; O.U.G. nr. 21/2006; O.U.G. nr. 33/2006; Legea nr. 317/2006; O.G. nr. 43/2006; H.G. nr. 1514/2006; Legea nr. 343/2006; Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 07 septembrie 2006; O.U.G. nr. 110/2006; O.U.G. nr. 22/2007; H.G. nr. 667/2007; O.U.G. nr. 106/2007 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 18 octombrie 2007

***Hotararea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.103 din 12 februarie 2007

***Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005

***Legea finantelor publice nr. 500/ 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597/2002, modificata prin Legea nr. 314/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506/2003

***Noile reglementari contabile conforme cu directivele europene (editia a III-a - actualizat 17 ianuarie 2008), Producator Best Publishing, Bucuresti, 2009

***O.G. nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799/2003.

***O.M.F.P. nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1080 bis din 30 noiembrie 2005

***O.M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1174/13.12.2004

***O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37/2003

***O.M.F.P. nr. 1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 07 ianuarie 2005

***O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

***O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1176/27.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare

***O.M.F.P. nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, publicat in ***Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1056 din 30 decembrie 2006

***Ordinul ministerului economiei si finantelor nr. 2374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 14 ianuarie 2008

***Reglementari contabile 2009, Editura Con Fisc, Bucuresti, 2009

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.