Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » referate » management
PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITATII - REABILITARE POLICLINICA STOMATOLOGICA

PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITATII - REABILITARE POLICLINICA STOMATOLOGICA
REABILITARE POLICLINICA STOMATOLOGICA CALEA BUCURESTI, CRAIOVA

AUTORITATEA CONTRACTANTA

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Certificat de agreere MDLPL nr. 218 / 27 12 2007
SCOP:

n      Precizeaza elementele de continut corespunzatoare din manualul de management al calitatii,mediului,securitatii si sanatatii in munca, procedurile aferente 20stemului de management al calitatii, mediului,securitatii si sanatatii in munca, procedurile pentru procesele MSIM , instructiunile de lucru , in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001,SR EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999.

n      Asigura programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii si instalatii in fiecare etapa de lucru precum si in conformitate cu Legea 10/1995, standardele si normativele tehnice in vigoare.

n      Asigura investitorul ca cerintele specifice ale proiectului sunt respectate in totalitatea lor.

Capitolul A. CUPRINSUL PLANULUI  CALITATII

Nr. capitol

Denumire capitol

Pagina

A.

Cuprins

Identificarea partilor contractante

Prezentarea lucrarii

Documentatia tehnica de referinta

Responsabilitati privind executarea lucrarilor

Programarea controlului calitatii lucrarilor executate

Lista documentatiei MSIM, formulare si inregistrari

Capitolul 1. IDENTIFICAREA PARTILOR CONTRACTANTE

 • Denumirea proiectului: ,, REABILITARE POLICLINICA STOMATOLOGICA CALEA BUCURESTI, CRAIOVA’’

Parti contractante:

Investitor: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Proiectant: S.C PROIECT S.A - CRAIOVA

Furnizor (executant): S.C. ZEUS S.A. PITESTI

Durata de executie: conform grafic de executie anexat la oferta.

Capitolul 2. PREZENTAREA LUCRARILOR

Descrierea sumara a lucrarilor  :

Pentru reabilitarea cladirii policlinicii stomatologice se propun urmatoarele lucrari:

demolarea scarilor si placii fisurate si refacerea lor;

executarea unui atic cu centura de beton armat si stalpisori din 2,0 in 2,0 m.

PARTER

punct de informare – amplasat cu zona acces;

hol acces si sala asteptare;

cabinete stomatologice;

grupuri sanitare, vestiare pentru barbati si pentru femei;

camera pentru sterilizare;

cabinet radiologie;

punct farmaceutic;

punct reanimare cu surse de oxigen;

centrala termica;

sala pentru compresoare.

ETAJ

laboratoare – dotate cu chiuveta cu apa calda si rece si sursa de gaz;

cabinete specializate;

sala asteptare;

2 birouri dotate cu grupuri sanitare;

camera compresoare;

spatii de depozitare;

camera materiale intretinere;

vestiar femei, vestiar barbati si grupuri sanitare pe sexe, pentru personal;

Finisaje interioare propuse:

1.Pardoseli

gresie portelanata rectificata, montata fara distantieri – in spatiile comune, holuri scara;

gresie normala, fara distantieri la grupurile sanitare;

covor trafic intens culoare maro inchis;

culoare orange in celelalte spatii: cabinete, sterilizare, cam pentru radiografii dentare, spatii administrative

2. Scara principala

- va fi placata cu granit GHIMBLI 1 cm grosime, culoare bej

3. Pereti

- zugraveli superlavabile culoare alb crem in majoritatea spatiilor. In cabinete in zona chiuvetei se va lipi covor PVC;

- faianta – montata fara distantieri la gr. sanitare

4. Plafoane

- se vor pune platforme din rigips care sa mascheze instalatii noi. Se vor folosi vopsele lavabile, albe.

5. Tamplaria interioara

- va fi din PVC – foi intregi, albe, la grupurile sanitare va fi tip Portador

Finisaje exterioare

1. Fatada

- tencuiala decorativa, culoare bej, maro – tip D38

- perete cortina din sticla cu geam clar colorat in masa (coniac)

- tamplaria de AL cu geam termopan va avea culoarea maro brun RAL 8025

2. Placaje din piatra naturala

- placaj piatra alb bej – scapitat tip Karina – pt cele doua corpuri la parter si scara exterioara;

- placaj granit maro inchis 1 cm grosime – BORDEAUX – pt atic copertina, pergola si parapet scara exterioara

- glafurile ferestrelor vor fi toate din travertin;

- intradosul copertina va fi placat cu lamele lemn stejar;

- treptele de la scara principala si rampa, podestul si jardinierele de la intrare vor fi placate cu travertin;

- soclu, exceptand volumele placate cu piatra naturala – va fi din mozaic brun (placaj uscat);

- la scara posterioara podestul si treptele vor fi placate cu gresie antiderapanta maro.

3. Terasa

- se vor pune si glafuri noi din tabla tip Lindab

- se va pune trotuar nou.

INSTALATII SANITARE

instalatii de alimentare cu apa rece;

instalatii de alimentare cu apa calda;

instalatii de canalizare menajera;

instalatii de canalizare pluviala

Alimentarea cu apa rece a grupurilor sanitare, a cabinetelor medicale si a laboratoarelor se va face din reteaua de incinta printr-un racord & 1½’’ pe care se vor monta 2 robinete de inchidere , 1 robinet de retinere, unul de golire si un contor general de apa rece.

Alimentarea cu apa calda a lavoarelor se va face de la un boiler cu capacitatea de 300l amplasat in CT.

Instalatia de apa rece si calda se va executa cu cond de polipropilena cu insertie de metal sau similar.

Instalatia de canalizare menajera, colecteaza apele uzate menajere de la grupurile sanitare, lavoarele din cabinetele stomatologice si laboratoare printr-o instalatie care se va executa cu tuburi de polipropilena pentru canalizare, evacuarea facandu-se la canalizarea existenta.

Instalatia de canalizare, apa rece, apa calda se va monta in canalele existente sub pardoseala pentru distributia de la parter si in plafonul fals de la parter pentru distributia de la etaj.

Instalatia de canalizare pluviala colecteaza apa de ploaie de pe terase prin intermediul receptorilor de terasa, si apoi prin coloanele din polipropilena pentru canalizare si o evacueaza la canalizarea exterioara existenta.

Pentru alimentarea centralizata cu aer comprimat a fiecarui scaun stomatologic si a fiecarei mese de lucru din laboratoarele pentru lucrari dentare, se va prevede o instalatie de aer comprimat alcatuita din cate un compresor de aer amplasat intr-o incapere de la parter, respectiv la etaj si o distributie de conducte din teava de cupru.

Capitolul 3. DOCUMENTATIA TEHNICA DE REFERINTA –  

CERINTE LEGALE SI DE REGLEMENTARE APLICABILE :

Legea nr. 10 / 18 ianuarie 1995 privind calitate in constructii ;

Legea nr. 50 / 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarilor lucrarilor de constructii ;

H.G. nr. 272 – 1994 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii ;

H.G. nr. 273 – 1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;

H.G. nr. 925 / 20 noiembrie 1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executarii lucrarilor si a constructiilor ;

H.G. nr. 766 / 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii ;

Anexa 1 – Regulament privind activitatea de metrologie in constructii ;

Anexa 2 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii ;

Anexa 3 – Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor ;

Anexa 4 – Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor ;

Anexa 5 – Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii.

Anexa 6 – Regulament privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii ;

Anexa 7 – Regulament privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii ;

C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

NP 010-97Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru scoli si licee

PC 001-97Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei

H.G. nr. 877 / 26 octombrie 1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor de a efectua incercari si analize de laborator numai prin laboratoare autorizate ;

Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 5/N/7 februarie 2000;

Regulament privind exercitarea controlului calitatii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor : Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 15/26 ianuarie 2001 ;

Nr.

Crt.

Denumire activitate

Relevanta pentru

Control lucrare

Normative, standarde,

specificatii tehnice aplicabile.

Instructiunea

aplicabila si

caiet sarcini

Terasamente

STAS 5091 – Terasamente. Prescriptii generale

STAS 1243 – Terenuri de fundare

STAS 9824 – Trasarea pe teren a constructiilor

C 169 – 88 – Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor la constructii civile si industriale.

TAS 6054 – 77 – Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet:

Caiet sarcini,

IL-02

Infrastructura de rezistenta,

Lucrari din beton si beton

armat

SR 11101/1-1993“ Macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei “

P100-1992 “ Normativ pentru proiectarea constructiilor amplasate in zone seismice “ revizuit in 1996.

STAS 10107/ 0-1990 “Normativ pentru calculul si alcatuirea elementelor din beton si beton armat “

- STAS 10107 / 2-1992 “Cod de proiectare pentru plansee curente cu placi si grinzi “

P10-1986 “Normativ pentru alcatuirea si calculul fundatiilor directe”

STAS 10101/ 2A-1991“Actiuni datorate procesului de exploatare”

STAS 10101 / 21-1992 “ Incarcari cu zapada”

STAS 10101 / 20-1992 “Incarcari din vant”

NE 012-1999 “Cod de practica pentru executarea

lucrarilor din beton si beton armat”

Caiet sarcini,

IL-01

Lucrari de zidarie

STAS 10109/1 – 82 Lucrari de zidarie;

STAS 1030 – 85 – Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli;

Normativ P2 – 85 – Normativ privind calculul si executarea structurilor de zidarie;

Normativ C12 – 82 – Instructiuni tehnice pentru prepararea mortarului.

C 14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrarile de  zidarie

Caiet sarcini,

IL 11

Izolatii termice la

constructii

C 107 / 0 – 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri.

C 203-91Instructiuni tehnice pentru proiectarea si

executia lucrarilor de imbunatatire a izolarii termice

si de remediere a situatiilor de condens la peretii

cladirilor existente.

Caiet sarcini,

IL-17

Hidroizolatii la constructii

C 112 – 1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrari de constructii.

Caiet sarcini,

IL-16

Tamplarie interioara si

exterioara:

STAS 8282 – 80 Ferestre metalice. Conditii tehnice

generale de calitate.

IL-12; IL 13;

IL-14;

Pardoseli si placaje

SR EN 159 : 1996 Placi si dale ceramice

SR EN 13748 – 1 : 2004Placi de mozaic pentru utilizari la interior

GT 037 / 0 – 1998Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile

GP 073 – 2002 Ghid pentru proiectarea si

executarea placajelor ceramice exterioare

aplicate cladirilor

C 223 – 1986 Normativ pentru executarea placajelor din placi de faianta si placi ceramice smaltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri

Caiet sarcini,

IL-18 ;IL-19

Tencuieli

NE 001 – 1996Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri.

C 18 – 1983 Normativ pentru executarea tencuielilor umede.

MP 007 – 1999Metodologie de investigare a zidariilor

Vechi ;

GE 045 – 2002Ghid privind executia lucrarilor de

stopare a igrasiei peretilor constructiilor cu membrane

izolatoare rigide

SR EN 998 – 2 : 2002Mortare pentru zidarie.

Caiet sarcini,

IL- 09

Zugraveli si vopsitorii

GP 041 – 2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor

peretilor si pardoselilor cladirilor civile ;

Caiet sarcini ,

IL- 21

Sarpante si terase

C 172-88Instructiuni tehnice pentru prinderea si

montajul tablelor metalice profilate la executarea

invelitorilor si peretilor

C 203-91Instructiuni tehnice pentru proiectarea si

executia lucrarilor de imbunatatire a izolarii termice

si de remediere a situatiilor de condens la peretii

cladirilor existente.

Caiet sarcini,

IL- 15

Instalatii sanitare

I 9 / 1994Normativului pentru proiectarea si executarea

instalatiilor sanitare ;

NP 086/2005 Normativului pentru proiectarea,

executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a

incendiilor –

GP 043-99Ghid pentru proiectarea, executia

si exploatarea sistemelor de alimentare cu

apa si canalizare, utilizAnd conducte din PVC,

polietilena si polipropilena

NP 003-96Normativ pentru proiectarea, executia si

exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice

cu tevi din polipropilena

Caiet sarcini

IL-24; IL- 22

Instalatii termice , ventilatii

si Centrale termice

I 5 – 1998Normativ pentru proiectarea si executarea

instalatiilor de ventilare si climatizare.

I 13 /2002 Normativ pentru proiectarea si executarea

instalatiilor de incalzire centrala

I 12 /1978 Normativ pentru efectuarea

incercarilor de presiune la conductele

tehnologice din hotel

I14/ 1976 Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate

STAS 6793 – 86Cosuri, canale de fum pentru focare

obisnuite,la constructii

SC 006 – 2001Solutii cadru pentru reabilitarea si

modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri

C 142 – 1985Normativ pentru executarea si

receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii

C 233-90Instructiuni tehnice pentru izolarea termica

cu produse textile netesute a conductelor si

aparatelor din instalatii termice

C 204-80: Normativul cadrul privind verificarea

calitatii lucrarilor de montaj a utilajelor si

instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii

PT-A1/2002 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

Caiet sarcini

IL-31; IL-33;

Lucrari exterioare de

apa-canal , racorduri

STAS 1478 / 1990 – Instalatii sanitare.

Alimentarea cu apa la constructii civile si

Industriale

I 22 – 1999Normativ pentru proiectarea si realizarea Conductelor de apa si canalizare realizate din

tuburi

din beton simplu

P 96 – 1996 Ghid pentru proiectarea si executarea

instalatiilor de canalizare a apelor meteorice din

cladiri civile, industriale si social – culturale.

GP 043-99Ghid pentru proiectarea, executia si

exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si

canalizare, utilizand conducte din PVC, polietilena

si polipropilena

Caiet sarcini

IL- 23

Sistematizare verticala:

terasamente

fundatii de balast

strat rutier stabilizat

santuri si rigole

CD 16-00Normativ privind conditiile de proiectare si

tehnologia de executie a lucrarilor de imbracaminti

asfaltice usoare

STAS 5091 – Terasamente. Prescriptii generale

Caiet sarcini

Instalatii electrice

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatilor de telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie, indicativ I 18/1-01 si I18/2-02;

Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului, indicativ I 20-2000;

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere aI cerintei de siguranta in exploatare indicativ CE 1 - 95;

Normativ de incercari si masurari Ia echipamente si instalatii electrice, indicativ
PE 116/ 94;

Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice. indicativ
PE 155 /92;

Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cladiri NP – 061 – 02.

Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice, indicativ
PE 120/94;

Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice. indicativ PE 143 / 94;

STAS 12604/87 – Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale;

- SR CEI 60364-17 Instalatii electrice ale cladirilor;

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107-95;

- Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatiile electrice, indicativ PE 119/90;

Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice, indicativ PE 155/92;

- 18/2-02 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri;

- I7/1998 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc;

I20/2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului

Retea de calculatoare conform : NSI/EIA/TIA –568

A / 1995, ISO/IEC 11801 si EN 50173.

Caiet sarcini ,

IL-26; IL-27;

IL-28

Capitolul 4. RESPONSABILITATI PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR

Functia

Numele si prenumele

Atestare nr./data

Din partea executantului:

n      Sef santier constructii:

Ing. BOBOC LAURENTIU

n      Responsabil protectia muncii

Insp. PREDA GHEORGHE

n      Responsabil CQ:

Ing.CICULESCU IULIANA

n      Responsabil tehnic cu executia:

Sing. NICOLAE ION

aut.05292/16.11.2000

Din partea investitorului:

n      Inspectori santier

Cap. 5 PROGRAMAREA CONTROLULUI CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE

Programul  pentru controlul calitatii lucrarilor pe activitati, stadii fizice, faze determinante, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 si normativele tehnice in vigoare intocmit de ofertant , urmand sa fie actualizat cu alte etape stabilite de Proiectant / Inspectia in constructii.

Pentru incercarile de laborator se apeleaza la laboratoare autorizate :

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

S.C. HIDRO ARGES S.A.

Nr

Crt.

Denumirea operatiei tehnologice

sau de control.

Inregistrare

Participanti

Numar si data incheierii documentului

B

E

P

I

Lucrari pregatitoare

Ordin de incepere al lucrarii

x

Predarea-primirea amplasament

PVPA

X

X

X

Receptia organizarii de santier

PVRC

x

x

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII la CLADIRI EXISTENTE

Interventii structurale

Receptia suprafetelor ( decopertare prin indepartarea tencuielii , curatirea prin frecare cu perii de sarma,adancire rosturi )

PVLA

x

x

x

Verificarea documentelor de calitate

ale materialelor

PVRC

x

x

Repararea tuturor defectelor ( reparatii locale, injectari, plombari

PVLA

x

x

Receptia placarii / camasuirii suprafetelor

PVLA

x

x

x

Receptia altor lucrari de consolidare

PVLA

x

x

x

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta –

PVFD

X

X

X

XReceptia lucrarilor de interventii structurale

PVLA

x

x

x

Tencuieli

Verificarea documentelor de calitate

ale materialelor

PVRC

x

x

Receptia suprafetelor (verificarea planeitatii si aspectului calitativ)

PVLA

x

x

x

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta –

PVFD

X

X

X

X

Placaje la pardoseli si pereti

Verificarea documentelor de calitate

ale materialelor

PVRC

X

X

Verificarea planeitatii si aspectului calitativ

PVRC

x

x

Receptia placarii

PVRC

Tamplarie si geamuri

Stabilirea starii de fapt

PVRC

X

X

X

Demolare tamplaria exitenta

PVRC

X

X

Verificarea documentelor de calitate

ale tamplariei noi

PVRC

x

X

Verificarea aspectului calitativ al montarii

PVRC

x

x

Receptia tamplariei int si ext

PVRC

Zugraveli si vopsitorii

Pregatire suprafete

PVRC

X

X

Verificarea documentelor de calitate

ale materialelor

PVRC

x

X

Verificarea aspectului calitativ

PVRC

x

x

Receptie zugraveli si vopsitorii

PVRC

X

X

X

Izolatii

Receptia suprafetelor (verificarea planeitatii si aspectului calitativ)

PVLA

x

x

x

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

X

X

X

Verificarea documentelor de calitate

ale materialelor

PVRC

x

X

Receptia calitativa a termoizolatiei

PVRC

x

X

Receptia calitativa a hidroizolatiei

PVRC

X

x

III. INSTALATII ELECTRICE

Predare amplasament.Coordonare cu traseele inst. existente

PVPA

X

X

X

Verificarea montarii tubulatura si conductori ingropat(aparent),cote, cod culori,sectiuni .

PVLA

X

X

Legaturi in doze, rezistenta de izolatie si continuitate circuite .

PVLA

X

X

Verificarea documentelor de calitate ale aparaturii , tablourilor si echipamentelor

Montaj aparate j.t. si corpuri de iluminat.

PVRC

X

X

Control tehnic al dispozitivelor de protectie la supracurenti si al legaturilor la centura de impamantare- buletine de verificare

Buletin Verificare

X

X

X

Verificarea amplasarii echipamentelor si carcasarea de protectie

PVRC

X

X

Probe functionare dupa punerea sub tensiune

PVP

X

X

X

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

X

X

X

Receptie la terminarea lucrarii

PVRT

X

X

X

IV. INSTALATII SANITARE

Coordonare cu traseele inst. existente

PVRC

X

X

Verificarea documentelor de calitate ale materialelor

PVRC

X

X

Montare obiecte sanitare, hidranti interiori, echipamente.

PVRC

X

X

Proba de presiune si etanseitate

PVP

X

X

X

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

X

X

X

Receptie la terminarea lucrarii

PVRT

X

X

X

V. INSTALATII de INCALZIRE

Coordonare cu traseele inst. existente

PVRC

X

X

Verificare certificate calitate materiale(inclusiv agrementari daca este cazul)-teava, fitinguri,armaturi, corpuri de incalzire., centrala termica

PVRC

X

X

Proba de presiune si etanseitate

PVP

X

X

X

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

XX

X

Proba la cald

PVP

X

X

Receptie la terminarea lucrarii

PVRTL

X

X

X

VI. LUCRARI EXTERIOARE APA-CANAL

Verificare cote sapatura si strat de nisip

PVRC

X

X

Verificarea livrarii tuturor pieselor de imbinare necesare si confirmara amplasamentelor

PVRC

X

X

Verificarea montarii conductelor din PEHD si a hidrantilor exteriori

PVRC

X

X

Probarea conductei

PVP

X

X

X

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

X

X

X

Receptie la terminarea lucrarii

PVRTL

X

X

X

VII. CENTRALA TERMICA

Predare amplasament , verificare conditii dimensionale si constructive ale incaperii.

PVPA

X

X

X

Identificare aparat . Verificare certificate calitate (inclusiv agrementari) pentru aparat, teava, fitinguri,armaturi.

PVRC

x

x

x

Verificare functionare racorduri :

 • electrice,
 • apa ,
 • gaze
 • cos fum .

PVRC

X

X

Montare / instalare aparat pe pozitie. Executare legaturi la instalatiile existente :

electricitate

apa

cos fum

gaze

PVRC

x

x

x

Verificari functionale:

 • Proba de etanseitate
 • Proba la cald
 • Proba de eficacitate
 • Protectii

Verificare etanseitate :

 • Circuit apa

PVP

x

x

x

x

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

X

X

X

Verificari la cald cu delegatul ISCIR pentru punerea in functiune.

PVP.

x

x

x

Receptie la terminarea lucrarii

PVRT

X

X

X

VIII RACORDURI APA - CANAL

Predare amplasament

Verificare cota sapatura si strat de nisip

PVLA

X

X

Verificare certificate calitate materiale(inclusiv agrementari daca este cazul)-

PVRC

X

X

Pozare conducte

PVLA

X

X

Montare hidranti si camine

PVLA

X

X

Verificari functionale:

 • Proba de etanseitate

Proba de presiune pentru racord apa

PVP

X

X

X

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

X

X

X

Receptie la terminarea lucrarii

PVRT

X

X

X

VIII. SISTEMATIZARE INCINTA

Trasare

PVT

X

X

Verificare certificate calitate materiale

PVRC

X

X

Peceptia lucrarilor ascunse

PVLA

X

X

X

Receptia alei pietonale

PVRC

X

X

Receptie trotuar in jurul cladirii

PVRC

X

X

Receptie spatiilor de joaca si terenurilor de sport

PVRC

X

X

Receptia spatiilor verzi

PVRC

X

X

Proces verbal de continuare al lucrarilor in faza determinanta

PVFD

X

X

X

X

Receptie la terminarea lucarilor de sistematizare

PVR

X

X

X

IX. RECEPTIE PRELIMINARA INVESTITIE

PVRP

X

X

X

Capitolul 6. LISTA DOCUMENTATIEI MSIM. FORMULARE SI INREGISTRARI APLICABILE

6.1.LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

CERINTE

SR EN

ISO 9001:

2001; ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999

DOCUMENTUL SIM

COD

Ed.

Rev

Data intrarii in vigoare

MANUALUL CALITATII

MSIM-01

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PS-01

CONTROLUL INREGISTRARILOR

PS-02

AUDIT INTERN

PS-03

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

PS-04

CONTROLUL NECONFORMITATILOR DE MEDIU SI SSM

PS-05

ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

PS-06Elaborarea documentelor

PP 01

Stabilirea si monitorizarea obiectivelor calitatii

PP 02

Analiza efectuata de management

PP 03

Instruire, constientizare, competenta

PP 04

Identificarea si analiza cerintelor clientilor

PP 05

Aprovizionare

PP 06

Proiectare - dezvoltare

PP 07

Controlul productiei

PP 08

Evaluare satisfactie clienti

PP 09

Controlul echipamentelor de masura si control

PP 10

Identificare su evaluare aspecte de mediu

PP 11

Elaborare PMM si monitorizare obiective de mediu

PP 12

Identificare, evaluare si control riscuri

PP 13

Elaborare PSSM si monitorizare obiective privind SSM

PP 14

Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns

PP 15

Masurare si monitorizare produs

PP 16

Identificare si acces la prevederi legale si alte cerinte, evaluarea conformarii cu legislatia

PP 17

Gestiune deseuri si ambalaje

PP 18

Gestiune substante toxice si periculoase

PP 19

Masurare si monitorizare emisii si mediul de lucru

PP 20

Executie instalatii electrice

PO 01

Executie bransament electric

PO 02

Executie vopsire stalpi

PO 03

Executie prize de pamant

PO 04

Defrisare culoar de siguranta

PO 05

Executie instaltii termice, sanitare

PO 06

Lucrari de fundatii directe la constr.

IL-01

Lucrari de terasamente la constructii

IL-02

Executarea si montarea tamplariei la constructii

IL-12

Executarea si montarea tamplariei de PVC la constructii

IL-13

Executarea si montarea geamurilor

IL-14

Executarea lucrarilor de hidroizolatii la cladiri

IL-16

Executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

IL-17

Executarea lucrarilor de pardoseli la constructii

IL-18

Executarea lucrarilor de placaje la constructii

IL-19

Executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii la constructii

IL-21

Alimentare cu apa de consum igienico-sanitar si de incendiu

IL-23

Executarea instalatiilor interioare de canalizare

IL-24

Instalatii de iluminat normal, de siguranta si iluminat exterior

IL-26

Instalatii electrice de forta

IL-27

Instalatii de protectie contra aparitiei tensiunilor accidentale

IL-28

Centrala termica independenta

IL-31

Executat instalatii de climatizare

IL-33

Executarea peretilor despartitori si placarea peretilor cu gips-carton

IL-35

Executat tavane false

IL-36

6.2. Inregistrari aplicabile

Denumire

Document

Continut document

P.V.P.A.

Proces verbal de preluare amplasament

P.V.R.C.

Proces verbal de receptie calitativa

P.V.R.T.L.

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

P.V.P

Proces verbal de probe

P.V.L.A.

Proces verbal de lucrari ascunse

P.V.F.D.

Proces verbal de receptie pe faza determinanta

P.V.R.P

Proces verbal de receptie preliminara

DE

Declaratie executant

BV

Buletin de verificare
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

PROBLEME GENERALE ALE ELABORARII PREVIZIUNILOR
ANALIZA DIAGNOSTIC
APLICAREA UNOR METODE SI TEHNICIDE MANAGEMENT
PROIECTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE SI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Sablon pentru realizarea proiectului la disciplina Managementul proiectelor
Depozite de date
Analiza rezultatelor intreprinderii
MANAGEMENTUL GRUPURILOR

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu