Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
PROIECTE DE DEZVOLTARE A ORGANIZATIEI PRIN INVESTITII

PROIECTE DE DEZVOLTARE A ORGANIZATIEI PRIN INVESTITIIPROIECTE DE DEZVOLTARE A ORGANIZATIEI PRIN INVESTITII

1. Investitiile, tipologia investitiilor

In sens larg, prin investitie se intelege

● „totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea de bunuri de capital”

● „Investitiile desemneaza operatia care consta in cresterea capitalului”● „Investitiile reprezinta o cheltuiala certa pentru un venit incert”

Din definitiile date investitiilor se desprind o serie de trasaturi comune

orice investitie presupune transpunerea in cheltuieli a unor disponibilitati banesti, indiferent daca efortul inseamna realizarea unor obiecte, bunuri concrete, echipamente sau dimpotriva, plasamente in actiuni, titluri si hartii de valoare;

orice investitie inseamna efort, sub multiple aspecte, dar in urma caruia se sconteaza efecte diverse, multiplicatoare, cel mai adesea sub forma sporului de profit, a carui realizare ramane incerta;

orice investitie implica dezafectarea temporara, dar certa, a unor resurse curente (materiale, financiare, de munca) al caror cost urmeaza a fi suplinit de efectele nete viitoare.

Tipologia investitiilor se poate prezenta dupa mai multe criterii. La modul general, investitiile se impart in[6]:

a)            investitii de inlocuire, destinate inlocuirii (reproductiei) bunurilor de capital scoase din functiune ca urmare a uzurii lor fizice, a caror sursa este amortizarea;

b)            investitii pentru dezvoltare, sau nete, destinate sporirii volumului capitalului tehnic real, adica formarii nete a capitalului, a caror sursa o formeaza venitul.

Criteriile de grupare a investitiilor organizatiilor sunt multiple. In scopul intelegerii clare a notiunii de investitii, acestea se pot grupa astfel: dupa natura lor, dupa riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei, dupa forma patrimoniala, dupa politica manageriala si dupa modul lor de realizare. Exista desigur in literatura de specialitate si alte tipuri de grupari.

a) Dupa natura lor investitiile sunt:

investitii tehnice: achizitia sau constructia unor active produc-tive, cum sunt cladiri, echipamente, mijloace de transport;

investitii financiare: cumpararea titlurilor de participatie la alte societati comerciale);

investitii sociale: cantina-restaurant, gradinita;

investitii umane: calificarea si specializarea personalului;

investitii comerciale: reclama, promovare.

b) Dupa riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei, investitiile sunt:

investitiile de inlocuire: destinate inlocuirii bunurilor de capital uzate fizic si/sau moral, cu risc scazut;

investitii pentru modernizare: destinate aducerii nivelului tehnic a echipamentului existent la un nivel tehnic-tehnologic actual, cu risc moderat;

investitii de dezvoltare: destinate sporirii volumului capita-lului tehnic, de extindere – sectii, fabrici, retea de distributie noi - cu risc mare;

investitii strategice: fuzionare cu alta societate comerciala, deschiderea unei filiale in strainatate, achizitia de pachete de actiuni, cu risc considerabil mare.

c) Dupa forma patrimoniala investitiile strategice sunt clasificate in:

investitii in bunuri corporale: terenuri, constructii, echipamente;

investitii in bunuri necorporale: know-how, marci comerciale;

investitii financiare: participatii la alte societati comerciale.

d) Dupa politica manageriala investitiile se grupeaza in:

investitii in interiorul organizatiei: achizitii de imobilizari necorporale si corporale, de stocuri suplimentare, cu scopul consolidarii si/sau extinderii activitatii;

investitii in exteriorul organizatiei, cu scopul diversificarii activitatii: plasamente de capital prin participatiuni la alte societati comerciale, valori mobiliare de plasament, portofoliu de investitii financiare;

investitii publice majore: investitii publice finantate total sau partial din bugetul de stat al caror cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii[7].

e) Dupa modul de realizare investitiile sunt:

investitiile directe (in bunuri fizice: cladiri, linii tehnologice si alte echipamente, brevete si licente etc.). Acestea la randul lor se grupeaza dupa modul de executie in:

achizitii directe, cumparate de pe piata;

in antrepriza, executate de o intreprindere specializata;

in regie, executate de intreprindere prin activitati anexe.

investitii indirecte (investitii de portofoliu: depozite bancare, obligatiuni guvernamentale, actiuni ordinare, bonuri de tezaur, aur, opere de arta etc.).

Investitiile internationale se axeaza in special pe natura financiara a investitiilor si incorporeaza elementul de „straneitate”. Acestea se refera la actiuni investitionale privind[8]:

cumparari de actiuni de pe o piata straina sau emise de o firma din alta tara;

cumparari de obligatiuni de pe o piata straina sau emise de o firma straina;

construirea (infiintarea) unei societati comerciale noi sau deschiderea unei filiale intr-o alta tara;

acordarea unui credit financiar unei organizatii dintr-o alta tara sau uneia straine ce opereaza pe propria piata;

preluarea (achizitia) unei firme straine sau fuzionarea cu o firma straina;

participarea cu capital investitional la constituirea unei societati mixte („joint venture”);

incheierea de contracte internationale de leasing sau franchizing.

2. Investitiile dupa politica manageriala

2.1. Investitiile din cadrul organizatiei

Investitiile in cadrul organizatiei reprezinta achizitii (sau constructii in antrepriza proprie) de proprietati imobiliare, bunuri mobile, investitii comerciale si investitii in resurse umane.

In statistica nationala in termenul de investitii se cuprind[9]:

constructii, ce reprezinta ansamblul lucrarilor prin care se realizeaza constructii noi, reconstruirea, dezvoltarea, moderni-zarea cladirilor cu destinatie industriala, agricola, etc. De asemenea, in constructii se cuprind lucrari de montaj ale utilitatilor tehnice si functionale cu intreg complexul de operatii prin care se realizeaza asamblarea pe santier a componentelor lor, precum si fixarea pe fundatii a acestora (inclusiv valoarea probelor si rodajelor mecanice la utilaje si linii tehnologice)

utilaje (cu si fara montaj), ce reprezinta masinile, echipamentele, liniile si instalatiile tehnologice care pot functiona numai dupa asigurarea lucrarilor de montaj, precum si cele care pot functiona independent; de asemenea sunt cuprinse mijloacele de transport;

lucrari geologice si de foraj, care reprezinta ansamblul lucrarilor pentru identificarea de noi rezerve de substante minerale utile, in stare solida si fluida, in cadrul perimetrelor aflate in exploatare, in structuri noi si in curs de cercetare; promovarea rezervelor de substante minerale utile in categorie superioara; precizarea unor caracteristici ale rezervelor de substante minerale utile in vederea incadrarii lor in grupa rezervelor de bilant, obtinerea datelor de proiectare a constructiilor energetice, hidrotehnice, industriale etc. Pentru determinarea structurii si compozitiei solului, a regimului apelor freatice, pentru terenurile unde urmeaza sa fie amplasate obiective de investitii; extragerea substantelor minerale utile in stare fluida (foraj de exploatare), cresterea factorului de recuperare si a ritmului de exploatare a titeiului prin injectarea de fluide in zacamant;

alte investitii, care reprezinta cheltuieli efectuate pentru cumpararea animalelor de munca, de productie si reproductie; plantatii de vii, pomi, impaduriri; achizitionarea de obiecte de inventar gospodaresc de natura mijloacelor fixe; plata studiilor de cercetare si proiectare pentru obiective de investitii, comisionul bancilor pentru operatiuni efectuate in legatura cu investitiile.

In categoria investitii sunt cuprinse si lucrarile de interventii Lucrarile de interventii sunt lucrarile la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau in: reparatii capitale, transformari, modificari, modernizari, consolidari, reabilitari termice, precum si lucrari de interventii pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, efectuate in scopul asigurarii cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor.

Investitiile organizatiilor pot fi analizate in functie de durata lor de functionare si de gradul lor de lichiditate, astfel: investitii in proprietati imobiliare, investitii in bunuri mobile, investitii comerciale si investitii in resurse umane.

2.1.1. Investitii in proprietati imobiliare si deprecierea

Proprietatea imobiliara reprezinta terenurile si toate lucrarile care sunt parte naturala a terenului (copacii si mineralele), ca si obiectele adaugate de oameni (cladirile si amenajarile). In constructii se includ instalatiile permanente ale cladirilor (conducte, sisteme de incalzire si cele de aer conditionat, cabluri electrice, lifturi si ascensoare)

Dreptul de proprietate reprezinta atat dreptul de a poseda, a folosi si de a culege fructele, cat si de a dispune asupra obiectului dreptului de proprietate imobiliara, incluzand dreptul de construire sau recon-struire pe un teren, de a-l inchiria, a-l exploata la suprafata si in subteran, de a-i modifica topografia, de a-l parcela si de a-l extinde in conformitate cu reglementarile legale.

Un amplasament poate avea cea mai buna utilizare fiind liber, iar combinatia existenta intre amplasament si constructii poate avea o alta buna utilizare. Constructiile existente pot avea o valoare egala cu marimea cu care ele contribuie la amplasament sau pot diminua valoarea cu o marime egala cu costul de indepartare a acestora de pe amplasament. Constructiile existente care nu conduc la cea mai buna utilizare a amplasamentului valoreaza mai putin decat costul de reconstructie sau de inlocuire. Constructia care constituie cea mai buna utilizare este cea care adauga cea mai mare valoare amplasamentului sau. O constructie la valoarea bruta isi transfera din valoare prin productie si reproductie isi diminueaza valoarea prin depreciere. Deprecierea (nu amortizarea) poate rezulta din cauze fizice, functionale si exterioare sau economice18.

Deprecierea sau deteriorarea fizica este evidentiata prin utilizare si uzura, putrezire, infestari, fisuri, mucegai, deteriorari si alte defecte structurale sau de invechire.

Deprecierea functionala poate fi cauzata de neadecvarea sau supradimensionarea cladirii, a stilului sau dotarilor.

Deprecierea externa sau economica este cauzata de factori din afara proprietatii cum ar fi : schimbarile in cerere-oferta, utilizarile generale ale proprietatilor din zona, standarde locale, finantarile si reglementarile locale.

2.1.2. Investitii in bunuri mobile

Obiectele din categoria bunurilor mobile pot fi corporale sau necorporale19.

Bunurile mobile corporale nu sunt anexate in permanenta proprietatii imobiliare si se caracterizeaza prin mobilitate. Din aceasta categorie fac parte:

- constructii specializate nepermanente;

- echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), fosta grupa 2 din clasificatia si duratele de functionare a mijloacelor fixe, conform HG 964/ 1998;

- aparate si instalatii de masurare, control si reglare (fosta grupa 3);

- mijloace de transport (fosta grupa 4);

- animale (parte din fosta grupa 5);

- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale (fosta grupa 6);

- stocurile;

- obiecte de colectie.

Prin HG 2139/2004 clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe s-a modificat incepand cu 1 ianuarie 2005, astfel ca mijloacele fixe se grupeaza in 3 grupe:

Grupa 1: constructii;

Grupa 2: instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Grupa 3: mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale.

Din categoria bunurilor mobile necorporale, caracterizate prin lipsa substantei fizice, fac parte:

proprietatile intelectuale: brevete de inventie, copyright, marca de fabrica sau de produs, brandul, know-how, secrete comerciale, franchise, contractul de leasing, costurile organizarii firmei/cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare-dezvoltare, good-will/fond comercial;

creantele;

valori mobiliare (actiuni, unitati de fond etc.).

In ceea ce priveste valorile mobiliare si creantele, acestea reprezinta investitii in afara organizatiei, care pot atrage venituri suplimentare (dividende) si cresteri de capital.

2.1.3. Investitii comerciale

Investitiile denumite generic „comerciale” constau in reclama si publicitate din ce in ce mai puternica. La inceputul decadei 1990-2000 firmele autohtone erau mai sceptice in privinta cheltuielilor pentru publicitate si pentru studii de piata, dar, urmand modelul firmelor cu capital strain sau a importatorilor, au intrat in competitia investitiilor in acest sector al marketingului. De asemenea, sustinerea brandului reclama investitii substantiale cu efect pe termen mediu in competitia pe piata.

2.1.4. Investitii in resurse umane

Cheltuielile cu pregatirea si instruirea resurselor umane nu au fost considerate investitii. Patrunderea conceptului de management strategic al resurselor umane si modelele practicate de firmele internationale reclama un program sustinut de training, dezvoltarea carierei, motivare, delegare, evaluare a performantelor si masurare a satisfactiei salariatilor. In contextul implementarii standardelor de calitate si a managementului total al calitatii pentru realizarea excelentei in calitate, personalul ocupa in cadrul organizatiei locul unui activ valoros. Investitiile in oameni aduc cresterea valorii unei organizatii si cresterea profitului pentru investitori ca orice investitie in mijloace de productie.

2.2. Investitiile din afara organizatiei

Investitiile din afara organizatiei[12] reprezinta investitii realizate de persoane juridice sau persoane fizice care nu sunt in cadrul organizatiei (noi actionari, institutii financiare, firme autohtone sau straine) cu scopul obtinerii de castiguri financiare, atat venituri (dividende), cat si sporirea capitalului. Investitiile din afara organizatiei au un rol pozitiv in marirea capitalului disponibil pentru investitii. Aceste investitii pot fi directe sau investitii de portofoliu.

Investitiile directe se constituie in resurse financiare dirijate spre o anumita localizare investitionala, care permit investitorului sa dezvolte operatiuni in firma tinta asupra carora obtine puterea de decizie si control.

Investitia de portofoliu reprezinta un plasament pur financiar, o investitie in titluri financiare tranzactionabile pe piata financiara. Investitiile de portofoliu pot fi: investitii active si investitii pasive[13].

Investitiile active sunt contracte de investitii financiare realizate de o societate de valori mobiliare prin care investitorul are posibilitatea sa faca o investitie de capital pe riscul si responsabili-tatea sa, luand decizia unde, cum si cand sa investeasca.

Investitiile pasive sau administrate sunt acele contracte de investitii financiare prin care investitorii dau dreptul de a lua decizii privind investitiile unor persoane sau institutii specializate si autorizate.

3. Sursele de finantare a investitiilor

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

4. Documentatia pentru proiecte de investitii

Un proiect de investitii trebuie sa cuprinda o documentatie tehnico-economica[14], care consta in: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, devizul general si devizul pe obiecte, sursele de finantare a investitiei, estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei, principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei si analiza cost-beneficiu.

4.1. Studiul de prefezabilitate

Studiul de prefezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pe baza de date tehnice si economice.

Continutul cadru al studiului de prefezabilitate este prezentat in caseta 1.

A. Piese scrise

Date generale: 1. denumirea obiectivului de investitii; 2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul); 3. titularul investitiei; 4. beneficiarul investitiei; elaboratorul studiului.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

1. necesitatea investitiei: a) scurta prezentare privind situatia existenta, din care sa rezulte necesitatea investitiei; b) tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc., care sa expliciteze situatia existenta si necesitatea investitiei; c) deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei; d) prognoze pe termen mediu si lung;

2. oportunitatea investitiei: a) incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale; b) actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz; c) acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea investitiei, dupa caz.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse: 1. scenarii propuse (minimum doua); 2. scenariul recomandat de catre elaborator; 3. avantajele scenariului recomandat.

Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie

Informatii despre terenul din amplasament: 1. situatia juridica privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat – definitiv si/sau temporar - de obiectivul de investitii;

2. suprafata estimata a terenului; 3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitii privind: a) zona seismica de calcul si perioada de colt; b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventionala; c) nivelul maxim al apelor freatice; 4. studiile topografice preliminare; datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul.

Costul estimativ al investitiei

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice: a) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie), dupa caz; b) cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica; c) cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaborarii studiului de prefezabilitate; d) cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).

2. Valoarea totala estimata a investitiei

Avize si acorduri de principiu, dupa caz

B. Piese desenate: 1. plan de amplasare in zona (1:2000 - 1:000); 2. plan general (1:2.000 - 1:500).

 


Caseta 1. Continut-cadru pentru studiu de prefezabilitate

4.2. Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii

indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii.

Continutul cadru al studiului de fezabilitate este prezentat in caseta 2.

A. Piese scrise

Date generale: 1. denumirea obiectivului de investitii; 2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);  3. titularul investitiei; 4. beneficiarul investitiei; elaboratorul studiului.Informatii generale privind proiectul

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

2. descrierea investitiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): scenarii propuse (minimum doua); scenariul recomandat de catre elaborator; avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

3. date tehnice ale investitiei: a) zona si amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat; c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national; studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari; alte studii de specialitate necesare, dupa caz; e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum: necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii; solutii tehnice de asigurare cu utilitati; g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

Costurile estimative ale investitiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Analiza cost-beneficiu

Sursele de finantare a investitiei

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Avize si acorduri de principiu

B. Piese desenate: 1. plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000); 2. plan general (1: 2000 - 1:500); 3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului; 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

 


Caseta 2. Continut-cadru pentru studiu de fezabilitate

4.3. Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii

Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii este documentatia tehnico-economica

similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si, dupa caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii la constructii existente.

Continutul cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii este prezentat in caseta 3.

A. Piese scrise

Date generale: 1. denumirea obiectivului de investitii; 2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul); 3. titularul investitiei; 4. beneficiarul investitiei; elaboratorul documentatiei.

Descrierea investitiei:

1. situatia existenta a obiectivului de investitii: starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii; valoarea de inventar a constructiei; actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic: prezentarea a cel putin doua optiuni; recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii.

Date tehnice ale investitiei:

1. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii

lucrarilor de baza;

2. descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile

consolidate/reabilitate/reparate;

3. consumuri de utilitati: a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare; b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

Durata de realizare si etapele principale: graficul de realizare a investitiei:

Costurile estimative ale investitiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Indicatori de apreciere a eficientei economice: analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.

Sursele de finantare a investitiei

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Avize si acorduri de principiu

B. Piese desenate: 1. plan de amplasare in zona (1: 25000-1:5000); 2. plan general (1: 2000-1:500); 3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de

coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului; 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

 


Caseta 3. Continut-cadru pentru documentatia de avizare pentru lucrari de interventii

Avizele si acordurile in toate cele trei documente se refera la:

 • avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
 • certificatul de urbanism;
 • avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan,
 • apa-canal, telecomunicatii etc.);
 • acordul de mediu;
 • alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

4.4. Devizul general si devizul pe obiective

Devizul general este un document care grupeaza cheltuielile cu realizarea obiectivului de investitii pe categorii de cheltuieli (tabloul 4). Devizul general[15] este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii lucrarilor de interventii la constructii si instalatii. Capitolele si subcapitolele de cheltuieli cu investitia se prezinti in caseta 3. Aceste cheltuileli sunt detaliate in Devizul pe obiective.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare fara TVA

TVA

mii lei

Valoare cu TVA

mii lei

euro

euro

mii lei

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii3.3 Proiectare si inginerie

3.4 Organizarea procedurilor de achiziŃie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje tehnologice

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

1 Organizare de santier

1.1. Lucrari de constructii

1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3 Cheltuieli diverse si neprevazute

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si testeTOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care C+M

 


Caseta 3. Devizul general al proiectului de investitii

Devizul general intocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii se actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, dar de regula in urmatoarele situatii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de fezabilitate;

b) la data solicitarii autorizatiei de construire;

c) la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru executia de lucrari;

d) dupa incheierea contractelor de achizitie, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie/lucrarilor de interventii;

e) la data intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau la bugetul local, atat pentru obiective de investitii noi, cat si in continuare.

Valoarea actualizata a obiectivelor de investitii se aproba de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale in vigoare.

4. Alte componente ale documentatiei

4.1. Durata de realizare si etapele principale

Durata de realizare si etapele principale se regaseste in graficul de realizare a investitiei.

Graficul GANTT este un instrument util de reflectare sintetica a etapelor principale de realizare a obiectivului de investitie. Un exemplu este prezentat in caseta 4.


Caseta 4. Exemplu de grafic GANTT

4.2. Costurile estimative ale investitiei

Costurile estimative ale investitiei cuprind: valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general si esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei. Costurile estimate ale investitiei, ca si proiectia veniturilor si cheltuielilor de operare, se bazeaza pe analiza mediului extern, pe cercetarea pietei furnizorilor si pe studii de marketing. Principalele aspecte sunt prezenate in capitolul 6.

4.3. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Un loc special in documentatia de elaborare a unui proiect de investitii il ocupa forta de munca nou angajata pentru realizarea si exploatarea obiectivului. Se estimeaza:

 • numarul de locuri de munca create in faza de executie;
 • numarul de locuri de munca create in faza de operare.

Subiectul este tratat in capitolul 7.

4.4. Analiza cost-beneficiu

Analiza cost-beneficiu este instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecintelor pozitive si negative ale investitiei (capitolul 8).

Analiza cost-beneficiu cuprinde:

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

2. analiza optiunilor[16];

3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economica[17], inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

analiza de senzitivitate ;

6. analiza de risc.

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Principalii indicatori tehnico-economici care trebuie sa se regaseasca in orice proiect de investitii si cu care se incheie un proiect (concluzii) sunt:

1. valoarea totala, inclusiv TVA (in preturi - luna, anul, 1 euro = .. lei), din care: constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei pe ani de realizare: anul I, anul II etc.

3. durata de realizare (luni);

4. capacitati (in unitati fizice si valorice);

alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz;

6. finantarea.

Strategii manageriale de proiectare

BIBLIOGRAFIE

Adrian V. G., Analiza de risc si de vulnerabilitate pentru infrastructurilor critice ale societatii informatice –societate a cunoasterii, Universitatea Politehnica Bucuresti, Romania, Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zürich, Switzerland.

Albaum et al, International Marketing and Export Management, Adison-wesley, Boston, 1989.

 1. Blair, B. G.,  Project Management 101: Strategies for Success.

https://www.managementconsultingnews.com/articles/blair_proj_mgmt.php

Caldwell, R., Project Design Handbook, CARE International, Atlanta, 2002.

Campanella M.L., The effects of globalization and turbulence on policy-making processes, in Reading international enterprise, edited by Drew J, Thomson Business Press & The open university, London, 1994, p.16-18.

 1. Cullen S.,  Risk Management, Hanscomb Faithful & Gould,

https://www.wbdg.org/project/riskmanage.php, Last updated: 09-25-2008.

 1. David, F Strategic Management, Columbus, Merrill Publishing Company, 1989.
 2. Doval E., Analiza strategica a mediului concurential, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003; editia a doua 2008.
 3. Doval E., Previziunea economica in managementul firmei, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003; editia a doua 2007.
 4. Doval E., Managementul investitiilor, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006; editia a doua 2008.
 5. Doval E., Managementul schimbarii organizationale in context international, Editura Infomarket, Brasov, 2006; editia a doua 2008.
 6. Flanagan R. and Norman G.,  Risk Management and Construction, Blackwell Publishers, August 1993.
 7. Gettlien M., Living With Art, 8th ed., New York, 2008.
 8. de Geus, Arie (not Arieu as previously quoted) Source: Reflections: The SoL Journal, Volume 8, Number 1, February 2007.
 9. Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998.
 10. Johansson J.K., Global Marketing. Foreign Entry. Local Marketing and Global Management, 2nd edition, McGrew, London, 2000.
 11. Lamb, Robert, Boyden Competitive strategic management, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.
 12. McCarthy S., How to write a competitive proposal for framework 7, Watermans Printer Ltd, Cork, Irland, 2007.
 13. Mocanu M., Schuster C., Managementul proiectelor. Cale spre cresterea competitivitatii, Editura ALL Black, Bucuresti, 2001.
 14. Pearce D., Atkinson G. si Mourato S., Analiza costuri-beneficii si mediu inconjurator: descoperiri recente. OCDE / Edward Elgar, Cheltenham, 200
 15. Porter, Competitive Advantage, Free Press NY, USA, 198

Robock S.H., Simmons K., International Business and Multinational Enterprises, Irwin, Homewood, Illinois, 1989.

Savescu V., Perfectionarea managementului investitiilor in institutiile publice Teza de doctorat, Biblioteca ASE, 2008.

 1. Schutte H., Ciarlante D., Consumer behavior in Asia, Macmillan Press, Ltd. London, 1998.
 2. Smith N., Managing Risk in Construction Projects, Blackwell Publishers, January 1998.
 3. Vose D. and Doughty H.A., Risk Analysis: A Quantitative Guide , New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., April 2000.
 4. Yip G., Total Global Strategy, Englewood Cliffs, NewJersey, Prentice-Hall, 199
 5. Comisia Europeana, Directia generala politica regionala, Dezvoltare tematica, impact, evaluare si actiuni inovatoare, Evaluare si aditionalitate, Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, Document de lucru nr. 4, 2006.
 6. Comisia Europeana, DG Politica Regionala, Orientari pentru parteneriate public-private de succes,
 7. Comisia Europeana, HEATCO – Dezvoltarea unor abordari europene armonizate pentru calculul preturilor si evaluarea proiectelor in domeniul transporturilor, proiect finantat prin cel de-al saselea program cadru, coordonat de Universitatea din Stuttgart, 2006.
 8. Commissariat Général du Plan, Révision du taux d’actualisation des investissements publics, 200
 9. European commission, Directorate General Regional Policy, Guide to cost-benefit analysis of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, 2008.
 10. Global risks 2007 – A Global Risk Network Report – a World Economic Report; in collaboration with City Group, Marsh and McLennan Companies, Swiss re; Wharton School Risk Center, 2007.
 11. Impact Assessment Guidelines, European Commission; SEC (2005) 791, June 200

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki

https://www.fonduristructurale.ro

 1. https://nord-vest.ro/
 2. https://www.epmbook.com/projdefwhy.htm
 3. https://heatco.ier.uni-stuttgart.de/
 4. https://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
 5. https://www.plan.gouv.fr/intranet/upload/actualite/Rapport
 6. https://www.railpag.com
 7. https://www.ebrd.com/pubs/econo/wp0092.pdf
 8. https://www.hm-treasury.gov.uk/economic_data_and_tools/greenbook/data_greenbook_index.cfm


Doval E., Managementul investitiilor, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007, p.

Dobrota, N., si colectiv, Dictionar de economie, Editura economica, Bucuresti, 1999, p.252.

Ananou, T., Investissement et capital, Seuil, Paris, 1997, p.8.

Massée, P. Le choix des investissements. Critères et méthodes, Dunod, Paris, 1964.

Cistelecan, L., M., Economia, eficienta si finantarea investitiilor,
Editura Economica, Bucuresti, 2002, p.17.

Dobrota, N., si colectiv, Dictionar de economie, 1997, p. .

HG nr.28/2008.

Munteanu, C., Valsan C., Investitii internationale, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1995, p. .

Anuarul statistic al Romaniei

HG 28/2008.

Standarde internationale de evaluare, editia a 6-a, IVSC, in limba romana prin grija ANEVAR, editie electronica, INVEL – Multimedia, Bucuresti, 2007.

Evaluarea proprietatii imobiliare, Ford Motor Company, Apprisal Institute, editia in limba romana, 2001

Evaluarea masinilor si echipamentelor, American Society of Appraisers, editia in limba romana, 2004

Detalii in Doval E., Managementul investitiilor, op.cit., 2007

Badea, D., G., Piata de capital si restructurarea economica, Editura Economica, Bucuresti, 2000, p. 145-146.

HG nr.28/2008

HG nr.28/2008

Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima), varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.

Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Comunicarea cu clientii
MANAGERI SI/SAU LIDERI
Sistemul de asigurare a calitatii
Consideratii generale privind asigurarea fiabilitatii
Modalitati de atragere a resurselor umane in procesul schimbarii sistemului informational
Managementul aprovizionarii si desfacerii: concept, continut, trasaturi
Elementele structurii organizatorice
ORGANIZAREA INTREPRINDERIITermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu