Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
Sistemul de asigurare a calitatii

Sistemul de asigurare a calitatii


Sistemul de asigurare a calitatii

1. Sistemul calitatii

Sistemul calitatii este un ansamblu format din structura organizatorica, responsabilitatile, procedurile, procedeele si resursele necesare pentru aplicarea politicii calitatii.

In ultima perioada, o serie de ziare si reviste din strainatate, care studiaza conceptul de sistem al calitatii, au mentionat ca in unele firme programele de calitate sunt ineficace.

Sunt mentionate firme care nu au trecut testul calitatii si nu au realizat venituri semnificative in acest domeniu. Cauza principala consta insa din existenta in cadrul firmelor respective a trei bariere importante:comunicarea interna in cadrul firmei nesatisfacatoare;

sprijin partial din partea conducerii;

lipsa de perspective.

Aceste bariere analizate la nivelul firmei pot indica cauzele esecului intreprinderii in domeniul calitatii.

A.    Comunicarea interna nesatisfacatoare

In general, se utilizeaza forme de comunicare verbala: comunicarea intr-un singur sens si comunicarea in ambele sensuri. In primul caz, in general, 'emitatorul' transmite un ordin sau o directiva, 'receptorul neavand nici o posibilitate de a pune intrebari sau de a cere lamuriri. In cel de al doilea caz acest lucru este posibil, chiar devine obligatoriu.

Implementarea unui sistem al calitatii presupune un mod diplomatic de derulare a unei afaceri si nu o rezolvare rapida sau un capriciu autocratic. Pentru a reusi, este necesara participarea voluntara a tuturor membrilor societatii comerciale si comunicarea in ambele sensuri. Angajatilor trebuie sa li se permita sa puna intrebari si sa-si exprime parerile.

O actiune importanta este aceea de intocmire a unui plan de implementare a calitatii, cunoscut, acceptat si insusit de catre toti angajatii firmei. Astfel ei vor putea contribui efectiv la stabilirea si realizarea obiectivelor propuse.

B.    Sprijin partial din partea conducerii intreprinderii

Daca conducerea intreprinderii nu va sprijini si incuraja implementarea sistemului de asigurare a calitatii, atunci sigur nici simpli angajati nu o vor face. 'Calitate in tot ceea ce facem' trebuie sa se transforme dintr-un slogan intr-o realitate concreta. In cadrul tuturor activitatilor din cadrul firmei, la toate nivelurile ierarhice, pe primul loc trebuie sa se afle managementul calitatii si nu actiunile conduse de expresia: 'daca este timp pentru calitate, atunci'.

O alta problema pentru intreprindere este existenta sau absenta unor fonduri afectate implementarii sistemului calitatii. Expresia 'calitatea este gratis' a lui Philip B. Crosby nu trebuie preluata ad litteram. In realitate conducerile companiilor trebuie sa aloce sume importante de bani pentru a avea certitudinea ca informatia, educatia, modalitatile si timpul sunt disponibilizate pentru introducerea cu succes a sistemului de asigurare a calitatii.

Daca o intreprindere este stramtorata din punct de vedere financiar, ea trebuie sa isi revizuiasca lista cheltuielilor prioritare, fiind necesara stoparea cheltuielilor inutile. Din pacate primele sectoare in care conducerile intreprinderilor fac reduceri in acest caz sunt cele de instruire, deplasari, ore suplimentare, angajari (permanente sau temporare), aprovizionarea cu diverse articole a birourilor. Atentie insa, acestea sunt unele dintre domeniile in care se vor introduce schimbarile privind sistemul de asigurare a calitatii, ceea ce duce in viitor la aparitia unor greutati si probleme si mai mari.

Un alt aspect este acela legat de stimularea pozitiva sau negativa a personalului angajat. Sloganurile de tipul 'calitatea inainte de toate' sau 'clientul are intotdeauna dreptate' au devenit clisee in multe intreprinderi. De multe ori angajatii recepteaza implementarea sistemului de asigurare a calitatii, lucrand in echipa si rezolvand problemele aparute, dar la prima greseala, cand vor avea indrazneala sa faca acel lucru pentru care au fost pregatiti, sunt penalizati. Este o eroare grosolana sa-l 'ucizi pe mesagerul' care face o prezentare reala a situatiei conducerii firmei. Managerii intreprinderilor trebuie sa ofere, in multe situatii, angajatilor autoritatea de a rezolva pe loc nemultumirile clientilor prin luarea prompta a unor decizii care se impun. Prin acesta nu se pierde controlul asupra situatiei, deoarece managerul poate ridica oricand aceasta delegare de autoritate.

Activitatea de conducere si specializare a personalului nu este o activitate usoara si nu se produce instantaneu. Pentru a realiza o transformare treptata in directia dorita este necesar ca managerul sa cunoasca tot ceea ce se petrece in cadrul firmei, iar utilizarea corecta a metodelor de conducere bazate pe delegare si descentralizare vor evita aparitia anarhiei in cadrul organizatiei.

C.    Lipsa de obiective

Implementarea sistemului de asigurare a calitatii presupune intelegerea si acceptarea acestui concept de catre fiecare membru al intreprinderii.

Este necesara elaborarea unui program minutios care sa se adreseze nevoilor specifice ale intreprinderii in domeniul asigurarii calitatii si in care sunt specificate directiile principale de actiune pentru realizarea unei schimbari de durata.

Colectivul de conducere al unei societati comerciale are un rol hotarator in proiectarea si implementarea unui sistem adecvat de asigurare a calitatii, care trebuie sa cuprinda urmatoarele [Soare I, Colceru D.A. - 1994]:

a.     sa stabileasca politica privind calitatea si sa decida modul de aplicare a sistemului de asigurare a calitatii prin elaborarea unor decizii si impunerea nivelurilor de subordonare, care sa-si desfasoare activitatile pe baza de proceduri sau instructiuni scrise;

b.    sa precizeze explicit autoritatea si responsabilitatile privind calitatea si sa infiinteze compartimentul de calitate;

c.     sa asigure independenta persoanelor carora le-au fost delegate responsabilitati privind asigurarea calitatii;

d.    sa puna accent pe identificarea neconformitatilor si luarea de masuri de prevenire, remediere si sanctionare (dupa caz);

e.     sa ia masuri in vederea identificarii, difuzarii, colectarii si pastrarii corespunzatoare a tuturor documentelor referitoare la calitate;

f.      sa asigure resursele financiare, materiale si de personal, in baza unei analize obiective si planificate;

g.    sa utilizeze in domeniul calitatii un personal competent, cu experienta si sa asigure o perfectionare continua a acestuia;

h.    sa ceara sa fie informat de modul cum nivelurile ierarhice subordonate isi exercita atributiile privind calitatea;

i.      sa urmareasca eficienta sistemului aplicat si imbunatatirea continua a acestuia.

Responsabilitatile ce revin conducerii intreprinderii pot fi structurate astfel:

politica in domeniul calitatii;

organizarea firmei;

analize pe probleme de calitate;

relatiile cu beneficiarii.

Printre responsabilitatile privind politica in domeniul calitatii se pot enumera urmatoarele - [Soare I, Colceru D.A. - 1994] - :

precizarea obiectivelor generale legate de elementele determinante privind calitatea;

definitivarea necesarului de personal si numirea acestuia pentru compartimentul de calitate, stabilirea responsabilitatilor si autoritatii acestuia, cat si asigurarea libertatii organizatorice de a identifica si evalua problemele de calitate, de a initia si recomanda actiunile corective;

stabilirea unor criterii clare privind calificarea, experienta si competenta necesara pentru toate functiile importante ce pot afecta calitatea;

asigurarea cunoasterii si aplicarii politicii firmei privind calitatea la toate nivelurile ierarhice;

identificarea factorilor care afecteaza calitatea in relatiile cu beneficiarii sai si stabilirea masurilor necesare pentru utilizarea eficienta a resurselor intreprinderii;

precizarea mecanismului prin care se dispune evaluarea modului de functionare a sistemului de asigurare a calitatii aplicat si a eficientei acestuia;

Responsabilitatile conducerii intreprinderii, in domeniul organizarii firmei, constau in:

conceperea si punerea in functiune a unei structuri organizatorice adaptata obiectivelor prevazute prin politica calitatii;

subordonarea directa fata de conducerea firmei a personalului cu functii pe linia calitatii, asigurandu-i acestuia autoritate, libertate organizatorica si independenta fata de costuri si grafice de realizare a produselor si / sau serviciilor;

asigurarea efectuarii controlului prelucrarilor, livrarilor si / sau utilizarii unor produse defecte dupa ce au fost corectate si s-au identificat cauzele care le-au generat;

precizarea retelelor interne de comunicatii si a relatiilor dintre personalul cu functii pe linia calitatii si personalul din celelalte compartimente, precum si dintre acesta si furnizorii de produse sau servicii;

identificarea cerintelor interne privind verificarile, asigurarea resurselor adecvate si nominalizarea personalului competent pentru activitatile de verificare;

verificarea proiectarii si auditurilor de sistem, proces, produs trebuie sa fie efectuata de persoane independente fata de cele care poarta responsabilitatea directa efectuarii lor.

Responsabilitatile conducerii firmei referitoare la analize pe probleme de calitate cuprind:

efectuarea unor analize periodice asupra eficacitatii sistemului de asigurare a calitatii;

planificarea analizelor se va face astfel incat sa se poata examina eficacitatea tuturor functiilor sistemului pe o perioada de timp data, avand ca rezultat atat evidentierea neconformitatilor cat si actiunile corective necesare.

Responsabilitatile conducerii in relatiile cu beneficiarii cuprind doua aspecte importante:

intreprinderea trebuie sa obtina si sa mentina calitatea ceruta la un nivel al costurilor optim, prin utilizarea planificata si eficienta a resurselor umane, tehnologice, materiale, financiare, etc.

intreprinderea trebuie sa castige increderea beneficiarilor prin capabilitatea sa de a livra produse si / sau servicii de calitatea ceruta, care sa fie cel putin mentinuta constant.

Sistemul calitatii reprezinta, in concluzie, ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, proceduri, procedee si resurse, ce au ca obiectiv final aplicarea politicii calitatii. Sistemul calitatii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, proceduri, procedee si resurse, avand ca scop aplicarea politicii calitatii, deci a orientarilor si obiectivelor generale ale unui agent economic in ceea ce priveste calitatea, asa cum sunt ele exprimate de catre conducerea superioara a acestuia.

Aplicarea unui astfel de sistem al calitatii in cadrul intreprinderii asigura asa cum este ilustrat in Figura :


Fig. Componentele si avantajele sistemului calitatii

Produsele sau / si serviciile realizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa satisfaca un scop bine definit, o anume necesitate;

sa satisfaca cerintele beneficiarilor;

sa corespunda standardelor obligatorii si specificatiilor prevazute in documentatia tehnica;

sa se incadreze in cerintele actelor legislative si a altor cerinte ale intreprinderii;

sa se realizeze la un cost care sa permita obtinerea unui profit rezonabil;

sa se comercializeze la un pret accesibil si competitiv cu cel al unui produs similar existent pe piata.

Principale probleme rezolvate prin implementarea unui sistem al calitatii sunt:

asigurarea calitatii unor produse / servicii din faza de cercetare - proiectare a acestora, atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere al stabilirii responsabilitatilor ce trebuie sa revina personalului implicat in toate fazele de realizare a acestora;

corelarea optima calitate - costuri;

asigurarea din faza de conceptie a cerintelor tehnico-economice si calitative pretinse de beneficiari;

posibilitatea aplicarii diferentiate pe categorii de produse a exigentelor cerintelor de calitate, in functie de complexitatea, importanta si destinatia produselor, cerintelor diferentiate ale clientilor, analiza eficientei economice;

accentuarea activitatilor privind prevenirea defectelor in toate fazele de realizare a unui produs sau serviciu, obtinandu-se o reducere a actiunilor corective si, automat, o reducere a costurilor interne sau externe.

Practic, sistemul calitatii din cadrul unei intreprinderi, are rolul de a corela in mod unitar problemele de coordonare, conceptie, executie, evaluare si atestare a calitatii produselor / serviciilor in toate etapele ciclului de viata.


Fiecare furnizor de produse sau servicii, care afecteaza securitatea, sanatatea si protectia mediului, este obligat sa-si stabileasca un sistem de calitate adecvat obiectului sau de activitate, verificand daca proprii furnizori au realizat acest lucru. Toate produsele / serviciile, activitatile intreprinderii trebuie executate pe baza de proceduri / instructiuni scrise, aprobate si controlate, verificate in raport cu cerintele specificate.

In cadrul STAS ISO 9004 - 1994 sunt prezentate elementele sistemului calitatii mentionate si in Tabelul 5.3.. In conformitate cu aceste elemente, toate departamentele intreprinderii sunt implicate pentru atingerea performantelor de calitate ale produselor sau serviciilor realizate de catre firma respectiva.

Tabelul 5.3.

COMPONENTELE SISTEMULUI CALITATII

NR.

CRT

ELEMENTELE SISTEMULUI CALITATII

(conform STAS ISO 9004 - 1994)

Calitatea in marketing

Calitatea in specificatii si proiectare

Calitatea in aprovizionare

Calitatea in productie

Controlul pregatirii, programarii, lansarii si urmaririi productiei

Controlul tehnic de conformitate, verificari si incercari ale produsului

Controlul echipamentelor de masurare si incercare

Identificarea, analiza, gestionarea si rezolvarea produselor neconforme

Actiuni corective asupra cauzelor care au generat neconformitati

Manipulare si activitati ulterioare productiei

Documentatia si inregistrarile calitatii

Personalul

Securitatea si raspunderea juridica asupra produsului

Utilizarea metodelor statistice

In conformitate cu prevederile STAS ISO 9004 - 1994, capitolul 17 'Documentatia si inregistrarile calitatii', in cadrul conceperii si implementarii sistemului calitatii trebuie stabilite si respectate cateva mijloace de identificare, colectare, indexare, gestionare a documentelor si inregistrarilor referitoare la calitate.

2. Documentele necesare sistemului de asigurare a calitatii

Principalele documente ale sistemului de asigurare a calitatii, prezentate in Figura 5.3., sunt urmatoarele:

manualul calitatii;

procedurile elementelor sistemului de calitate;

manuale compartimentale;

documentatia tehnica de proiectare;

documentatia tehnica de executie;

specificatii, norme, regulamente, standarde nationale si / sau internationale;

instructiuni sau proceduri de lucru;

instructiuni sau proceduri de inspectie;

proceduri operationale;

proceduri de asigurare a calitatii;

inregistrari de calitate ce constau in: rapoarte de inspectie, date ale incercarilor, rapoarte de calificare, de validare, de audit, rapoarte / buletine de analiza a materialelor, rapoarte referitoare la costurile calitatii, date ale verificarilor metrologice (buletine), rapoarte referitoare la comportarea in exploatare a produselor.

Aceste documente urmaresc sa furnizeze certitudinea ca activitatile ce contribuie la realizarea calitatii produselor sau serviciilor vor fi indeplinite efectiv, planificat, eficient si controlat.

Documentele trebuie sa specifice responsabilitatile si autoritatile personalului implicat atat in producerea respectivelor produse sau servicii, cat si ale celui ce realizeaza audituri, controale, inspectii, verificari, astfel incat sa asigure ca:

a) sunt definite clar responsabilitatile generale si specifice in domeniul asigurarii calitatii, pentru produsele sau serviciile ce sunt obiectul de activitate a firmei;

b) sunt stabilite in mod concret responsabilitatile si autoritatile pentru fiecare activitate care contribuie la calitate, iar strategiile si obiectivele sunt suficiente pentru atingerea cerintelor de calitate propuse, cu eficienta dorita.


Fig.5.3. Piramida documentelor calitatii

Personalul ce isi desfasoara activitatea in domeniul asigurarii calitatii trebuie sa fie investit cu autoritatea necesara, avand libertate organizatorica privind:

identificarea si inregistrarea neconformitatilor;

initierea sau recomandarea unor solutii de rezolvare a produselor neconforme;

verificarea aplicarii solutiilor propuse;

prevenirea fabricarii, prelucrarii, repararii sau livrarii produselor sau serviciilor neconforme, pana cand nu au fost inlaturate deficientele si cauzele care le-au generat.

Masurile de control si coordonare ale diverselor activitati sunt astfel stabilite incat deciziile privind calitatea sa fie date la nivele de competenta corespunzatoare, sa fie aplicate de catre personal in sensul indicat, iar informatiile culese sa fie reale, concrete, adecvate si disponibile in locurile unde sunt necesare.

Documentul oficial elaborat de compartimentul de asigurare a calitatii, din cadrul functiunii de calitate a unei societati comerciale, care se refera la politica de calitate adoptata in cadrul firmei, fiind in stransa legatura cu sistemul calitatii se numeste manualul calitatii.

El este un document de baza in relatiile intreprinderii cu clientii sai si cu organismele acreditate sa certifice sistemele de calitate, proces, persoane, produse, facilitand informarea acestora asupra modului de tratare a cerintelor de asigurare a calitatii produselor si serviciilor oferite.

Prin intermediul manualului calitatii se realizeaza coordonarea si corelarea tuturor factorilor interni angrenati in asigurarea calitatii produselor sau serviciilor intreprinderii.

In principiu manualul calitatii pentru o intreprindere industriala contine:

1. Declaratia conducerii societatii comerciale, care exprima o decizie sau un angajament al directiunii, cu privire la politica de calitate adoptata in cadrul firmei. Se specifica obiectivul vizat de manualul de calitate, drept pentru care managerul general al societatii comerciale se angajeaza ca:

va indeplini politica de calitate stabilita;

va veghea sa fie respectate integral dispozitiile continute in manualul de calitate;

va asigura evolutia sistemului de gestiune a calitatii in cadrul firmei;

atunci cand va decide sa delege verificarea si evaluarea aplicarii dispozitiilor continute in manualul de calitate la o persoana, va explica aceasta delegare si va desemna angajatul respectiv.

2. Evidenta modificarilor manualului, specificandu-se data primei aparitii, datele editiilor succesive, numarul paginilor modificate (cu indicii corespunzatori diverselor editii).

3. Gestiunea manualului de calitate, prin intermediul careia se precizeaza dispozitiile luate cu privire la elaborarea, difuzarea, revizuirea si arhivarea manualului de calitate.

4. Obiectul si domeniul de aplicare a manualului de calitate, in cadrul acestui subcapitol descriindu-se dispozitiile generale luate in cadrul firmei pentru a obtine si a asigura calitatea pentru produsele si serviciile sale.

5. Definitii si prescurtari, apar pentru buna intelegere a termenilor specifici, abreviatilor sau simbolurilor utilizate in cadrul manualului.

6. Documente de referinta, cuprind toate legile, normele, reglementarile, instructiunile, care cuprind prevederi respectate la intocmirea manualului calitatii.

7. Politica de calitate si obiectivele generale ale intreprinderii in materie de calitate, este capitolul cel mai amplu si cuprinde intentiile, obiectivele si realizarile in calitate ale firmei:

stabilirea programului de asigurare a calitatii in cadrul societatii comerciale;

elaborarea si aplicarea documentelor sistemului calitatii;

stabilirea autoritatilor si responsabilitatilor pentru controlul si urmarirea aplicarii prevederilor documentelor sistemului calitatii;

libertatea activitatii personalului din compartimentele functiunii de calitate fata de planul de productie, graficele de executie si livrare, etc.;

luarea deciziilor privind calitatea, la un nivel corespunzator de conducere, competenta si autoritate;

reglementarea desfasurarii tuturor actiunilor pe baza de proceduri, instructiuni sau alte documente aprobate oficial.

8. Prezentarea si organizarea societatii comerciale. Prezentarea societatii comerciale va cuprinde informatii precise privind: forma juridica, capitalul social, domeniul de activitate, sediul social, directia generala, directii si servicii ale firmei, uzine de productie si / sau departamente speciale.

In cadrul descrierii organizarii societatii se va prezenta organigrama ierarhica si functionala, fluxul informational si decizional, prezentarea serviciilor, sectiilor, atelierelor, birourilor, etc., enumerand pentru fiecare dintre acestea atributiile si responsabilitatile legate de asigurarea calitatii.

9. Responsabilitati si autoritati in materie de calitate, se specifica - [Soare I, Colceru D.A. - 1994] - :

responsabilitatile managerului general;

responsabilitatile tuturor compartimentelor din cadrul functiunii de calitate;

responsabilitatile personalului din cadrul compartimentelor cu raspundere pe linia de asigurare a calitatii;

responsabilitatile persoanelor subordonate direct managerului general al intreprinderii;

responsabilitatile sefilor de compartimente functionale.

10. Prezentarea generala a modului de tratare a elementelor sistemului calitatii, cuprinde o prezentare succinta a procedurilor ce fac referire la descrierea componentelor sistemului calitatii aplicat in cadrul firmei, precum si listarea tuturor procedurilor de lucru utilizate pentru obtinerea calitatii produselor si serviciilor conform specificatiilor.

Orice agent economic care doreste sa implementeze un sistem de asigurare a calitatii adecvat trebuie sa respecte liniile directoare privind selectarea si utilizarea standardelor referitoare la sistemele calitatii, prezentate general in STAS ISO 9000 si exemplificate in STAS ISO 9001, STAS ISO 9002, STAS ISO 9003.

Sistemul ales trebuie corelat cu consideratiile economice si cerintele de siguranta, sanatate si protectia mediului.

3. Factorii fundamentali in estimarea categoriei de calitate

In vederea selectarii standardelor referitoare la sistemul de asigurare a calitatii, sunt propusi, in Tabelul 5.4. sase factori fundamentali si un sistem de acordare a punctajului - [Soare I, Colceru D.A. - 1994] ce serveste la estimarea preliminara a categoriei de calitate:

1. Complexitatea procesului de proiectare

Se refera in principal la definirea dificultatilor de elaborare a proiectului, putand include verificarea, controlul proiectului, analize, calcule de rezistenta sau analiza incercarilor.

2. Maturitatea proiectului

Defineste disponibilitatea unor proiecte verificate in practica fie prin incercari de performanta sau experienta in exploatare.

Se analizeaza capabilitatea producatorului, a furnizorilor acestuia si daca produsul este in fabricatia curenta.

3. Complexitatea procesului de fabricatie

Se defineste complexitatea executiei in functie de numarul diferitelor procese necesare si dificultatea atingerii si confirmarii caracteristicilor produselor sau serviciilor stabilite in documentatiile de executie, precum si stadiul tehnologic atins in acest domeniu de fabricatie.

4. Caracteristicile produselor sau serviciilor

Studiaza complexitatea intrinseca a produsului sau serviciului, numarul de caracteristici in limite foarte stranse conditionate reciproc, criticitatea acestora pentru functionarea produsului, numarul reperelor in miscare, cerintele de etanseitate, rezistenta mecanica, rezistenta la coroziune, abraziune, fluaj, etc..

5. Securitate

Se iau in considerare probabilitatile aparitiilor unor defectiuni si consecintele acestora asupra sanatatii si securitatii personalului de exploatare sau a populatiei.

6. Eficienta economica

Se determina costurile dependente de factorii enumerati mai sus, atat pentru furnizori cat si pentru beneficiari, ele fiind determinate de neconformitatile produsului sau serviciului.

Tabelul 5.4.

FACTORI DE EVALUARE FUNDAMENTALI AI ESTIMARII PRELIMINARE A SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITATII

FACTORI FUNDAMENTALI

TREPTE DE EVALUARE

PUNC-TAJ

Complexitatea

procesului de

proiectare

Efortul de proiectare este minim si simplu

Efortul de proiectare este semnificativ dar simplu

Efortul de proiectare este semnificativ si complex

Efortul de proiectare este mare sau complex

Efortul de proiectare este mare si complex

Maturitatea

proiectului

Exista un proiect verificat in practica

Proiectul se realizeaza prin combinare de elemente verificate in practica pentru aceeasi utilizare

Modificarea unui proiect verificat in practica pentru o alta utilizare

Reproiectarea unui produs existent pentru o utilizare diferita

Proiect nou, pe solutii noi, a unui produs complex

Caracteristicile

produsului

sau

serviciului

Produsul sau serviciul nu are caracteristici in limite foarte stranse sau conditionate reciproc

Produsul sau serviciul are cateva caracteristici in limite foarte stranse sau conditionate reciproc

Produsul sau serviciul are cateva caracteristici in limite foarte stranse si conditionate reciproc

Produsul sau serviciul are un numar semnificativ de caracteristici in limite foarte stranse si conditionate reciproc

Produsul sau serviciul are un numar mare de caracteristici in limite foarte stranse si conditionate reciproc

Complexitatea

executiei

Necesita cateva procese simple

Necesita un numar semnificativ de procese simple

Necesita cateva procese complexe

Necesita un numar semnificativ de procese complexe

Necesita un numar mare de procese complexe

Securitate

Nu conduce la riscuri pentru sanatatea si securitatea personalului de exploatare

Conduce la un risc limitat pentru sanatatea si securitatea personalului de exploatare

Conduce la un risc limitat pentru sanatatea si securitatea personalului de exploatare si / sau la un risc limitat pentru populatie

Conduce la un risc inacceptabil pentru sanatatea si securitatea personalului de exploatare si la un risc limitat pentru populatie

Conduce la un risc inacceptabil pentru sanatatea si securitatea personalului de exploatare si pentru populatie

Eficienta

economica

Conduce la dificultati in exploatare si / sau cheltuieli suplimentare neglijabile

Ingreuneaza exploatarea si conduce la cheltuieli suplimentare intr-o masura limitata

Ingreuneaza exploatarea si conduce la cheltuieli suplimentare intr-o masura semnificativa

Ingreuneaza exploatarea si conduce la cheltuieli suplimentare intr-o masura importanta

Conduce la nefunctionarea produsului si la cheltuieli suplimentare extrem de mari

Dupa evaluarea factorilor fundamentali si insumarea rezultatelor se stabileste, in functie de valoarea sumei obtinute categoria de asigurare a calitatii , pe baza Tabelului 5.5., stiind ca pentru categoria a-V-a cerintele de executie sunt in conformitate cu normele conventionale.

Cresterea eficientei activitatii legate de elaborarea documentelor sistemului de asigurare a calitatii presupune urmatoarele:

definitivarea organigramei intreprinderii

elaborarea deciziei privind numirea responsabililor in domeniul asigurarii calitatii la nivelul tuturor compartimentelor;

definitivarea atributiilor si activitatilor ce revin fiecarui compartiment in parte, pe baza schemei organizatorice si a obiectivelor intreprinderii;

stabilirea definitiva a structurii de personal avand in vedere indeplinirea activitatilor specifice si atributiile ce le revin;

elaborarea fiselor posturilor de catre sefii de compartimente in colaborare cu serviciul personal;

multiplicarea si difuzarea documentului 'Continutul manualului compartimental' la toate compartimentele intreprinderii;

determinarea listei de proceduri generale de lucru necesare pentru fiecare compartiment al intreprinderii;

determinarea listei de proceduri specifice de lucru necesare pentru fiecare compartiment al intreprinderii;

codificarea documentelor sistemului de asigurare a calitatii intr-un sistem unitar si inregistrarea lor;

analiza documentelor si propunerea de corectii, daca este cazul;

inaintarea spre avizarea sefului compartimentului de calitate si managerului general al intreprinderii;

difuzarea documentelor sistemului de asigurare a calitatii, reprezentantilor autorizati din fiecare compartiment;

elaborarea tuturor procedurilor elementelor sistemului de asigurare a calitatii ales, de catre compartimentul de asigurare a calitatii si a manualului calitatii intreprinderii;

avizarea tuturor documentelor sistemului calitatii de catre factorii in drept ai intreprinderii.

Dupa aprobarea documentelor sistemului de asigurare a calitatii de catre conducerea societatii comerciale, ele devin obligatorii pentru toate compartimentele si persoanele implicate in problemele de calitate, drept pentru care acestea trebuie sa fie cunoscute si respectate.

Tabelul 5.5.

STABILIREA CATEGORIEI DE ASIGURARE A CALITATII

SUMA

CATEGORIA DE ASIGURARE A CALITATII

CATEGORIA  I

CATEGORIA  II

CATEGORIA  III

7

CATEGORIA  IV

3

CATEGORIA  V

Pentru aplicarea acestor directive se parcurg urmatoarele etape:

arhivarea tuturor documentelor sistemului de asigurare a calitatii pentru fiecare compartiment;

informarea sefului de compartiment de existenta acestora de catre responsabilul asigurarii calitatii;

stabilirea de catre conducere a etapelor si a cadrului general de insusire a responsabilitatilor ce revin tuturor angajatilor firmei, a modului de testare a cunostintelor acestora;

planificarea de audituri de catre compartimentul de asigurare a calitatii, privind cunoasterea, aplicarea si respectarea cerintelor ce se regasesc in documentele sistemului de asigurare a calitatii;

stabilirea de masuri pentru personalul care nu cunoaste si nu respecta cerintele si responsabilitatile pe linie de asigurare a calitatii;

efectuarea de propuneri de corectie pe linia calitatii catre conducerea intreprinderii, de catre biroul de asigurare a calitatii, pentru imbunatatirea activitatilor.

Dupa definitivarea sistemului de asigurare a calitatii al intreprinderii, acesteia ii revine responsabilitatea de a asigura aplicarea permanenta si eficienta a cerintelor de asigurare a calitatii la specificul produselor si serviciilor sale.

Conducerea firmei va lua masuri de supraveghere si corectare prompta a deficientelor ce pot aparea precum si de informare a organelor de certificare asupra deficientelor majore ce pot aparea.

In vederea certificarii se intocmeste un dosar ce trebuie sa cuprinda: manualul calitatii, cererea catre organismul acreditat pentru certificare, copie dupa procedurile elementelor sistemului calitatii adoptat.

In urma evaluarii sistemului calitatii de catre organismul solicitat, aceste va elibera un certificat prin care va confirma ca sistemul de calitate satisface cerintele.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.