Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE - ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI LA NIVEL MICRO/MACRO ECONOMIC

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE - ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI LA NIVEL MICRO/MACRO ECONOMIC


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SIBIU

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE

ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI LA NIVEL MICRO/MACRO ECONOMICANALIZA RENTABILITATII ECONOMICO-FINANCIARE LA S.C."CASIOPEEA"S.A. LA DATA DE

1. Rolul analizei financiare in procesul de conducere la nivel microeconomic

Pentru a participa la fundamentarea si adoptarea unei noi decizii financiare trebuie investigate realizarile obtinute care, prin impactul exercitat asupra evolutiei viitoare a firmei, il forteaza pe manager sa procedeze la un nou efort de gandire capabil sa ii schimbe rationamentul. Inregistrarea unui decalaj nefavorabil intre realizarile si obiectivele propuse anterior printr-o strategie, poate fi un factor cu impact negativ asupra perspectivelor de evolutie a firmei si pune sub semnul intrebarii calitatea managementului financiar.

La evaluarea impactului pe care decalajul inregistrat il produce asupra evolutiei viitoare a intreprinderii, accentul cade pe analiza financiara care s-a integrat in mecanismul de conducere si a devenit un instrument extrem de util pentru practica in domeniu. Analiza financiara este axata cu precadere pe fluxurile financiare care se formeaza la nivelul unei intreprinderi, pe modul de gestionare si plasare a capitalurilor. Insa acest demers nu se rezuma doar la aplicarea mecanica a unor formule, ci la formarea unui veritabil "instinct financiar" al managerului care, prin deciziile luate, valorifica intregul potential al firmei si asigura functionarea eficienta a acesteia.

Analiza financiara este o activitate complexa, de diagnosticare a pozitiei (situatiei) financiare, precum si a starii de performanta financiara a intreprinderii, la sfarsitul exercitiului. Analiza financiara urmareste "sa evidentieze modalitatile de realizare a echilibrului financiar (pe termen scurt si pe termen lung), precum si treptele de acumulare baneasca, de rentabilitate ale activitatii intreprinderii". Pornind de la aceste preocupari concrete, analiza financiara recurge la instrumente de lucru specifice, prezentate in Tabelul nr. 1

Tabelul nr. 1 Instrumente utilizate pe forme ale analizei financiare

Nr. crt

Formele analizei financiare

Obiect al investigatiei

Instrumente utilizate

Analiza pozitiei (situatiei) financiare

Echilibrul financiar

Bilantul

Analiza starii de performanta financiara

Rentabilitatea

Contul de profit si pierdere

Din Tabelul nr. 1 se desprinde faptul ca analiza financiara se poate efectua, fie pe baza bilantului, fie pe baza contului de rezultate, modalitati pe care le vom dezvolta ulterior. Indiferent de formele sub care se desfasoara, analiza financiara porneste de la efectele obtinute (rezultatele procesului incheiat) si se indreapta catre eforturile depuse (elemente, factori); asadar, drumul pe care-l parcurge analiza reprezinta inversul evolutiei reale a fenomenului financiar.

2.Situatia contului de profit si pierdere a S.C."CASIOPEEA"S.A. la 31.12.2007

Venituri din exploatare 6.351.797 lei

Venituri financiare 43.902 lei

Venituri extraordinare -

VENITURI TOTALE 6.395.699 lei

Cheltuieli din exploatare 5.932.166 lei

Cheltuieli financiare 294.875 lei

Cheltuieli extraordinare -

CHELTUIELI TOTALE 6.227.041 lei

REZULTATUL BRUT -PROFIT 168.658 lei

REZULTARUL NET -PROFIT 141.673 lei

3.Capital social

La 31.12.2007 capitalul social subscris si varsat este de 4.519.211 lei cu 19.810 lei mai putin decat la 31.12.2006, diferenta rezultata in urma denominarii care a avut loc la data de 30.06.2006.

4.Situatia patrimoniului

Bilantul la data de 31.12.2007 are urmatoarea structura:

A Active imobilizate 10.503.965 lei

din care -imobilizari necorporale 8.226 lei

-imobilizari corporale 9.789.430 lei

-imobilizari financiare 706.309 lei

B Active circulante 2.504.147 lei

din care -stocuri 1.744.931 lei

-creante 719.299 lei


-investitii financiare pe termen scurt 50 lei

-casa si conturi la banci 39.867 lei

C Cheltuieli in avans 7.798 lei

D Datorii ce trebuie platite untr-un an 2.922.923 lei

E Active circulante nete -410.978 lei

F Total active minus datorii curente 9.244.541 lei

G Datorii ce trebuie platite intr-o perioada 316.353 lei

mai mare de un an

I Subventii pentru investitii 848.446 lei

J Capital subscris si varsat 4.519.211 lei

Rezerve din reevaluare 4.681.697 lei

Rezerve 541.412 lei

Rezultatul reportat 17.210 lei

Rezultatul exercitiului 141.673 lei

5.Indicatori economico financiari

Analiza financiara necesita culegerea si prelucrarea unui ansamblu de informatii care imbraca forma indicatorilor. Acestia devin un instrument de lucru indispensabil muncii de analiza financiara si, implicit, derularii actului decizional la nivel microeconomic. De aceea, in proiectarea si derularea activitatii financiare a intreprinderii, un accent aparte se pune tocmai pe sistemul de indicatori, precum si pe modalitatile concrete de utilizare si control al acestora.

Nivelurile indicatorilor, fie proiectate, fie realizate, devin din punctul de vedere al practicii manageriale, parametrii in cadrul carora se deruleaza activitatile si procesele financiare. Managerul financiar trebuie sa lucreze cu indicatori reprezentativi cu ajutorul carora poate sa controleze evolutia activitatii financiare si sa contribuie la dezvoltarea de ansamblu a intreprinderii. In consens cu aceasta, apare si necesitatea perfectionarii continue a tehnicilor de prelucrare a indicatorilor economico-financiari utilizati in procesul de fundamentare a deciziilor de corectare (reglare).

Se poate afirma ca sistemul de indicatori este "implicat" direct in exercitarea unor functii de stimulare, de cointeresare si de sporire a eficientei intreprinderii, motiv pentru care trebuie sa satisfaca doua cerinte de baza si anume:

sa corespunda principiilor si obiectivelor care se afla la baza actului conducerii;

sa se bazeze pe caracterul real al informatiei.

a) Rate financiare de analiza a capacitatii de plata

Majoritatea analistilor financiari considera ca prima preocupare a unui manager este de a vedea daca firma pe care o conduce poate sa isi onoreze obligatiile de plata cu scadenta in viitorul apropiat.

In acest scop se calculeaza doi indicatori:

n rata curenta (lichiditate curenta);

n rata rapida (lichiditate rapida).

Rata curenta, utila in analiza financiara pe termen scurt, indica in ce masura drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate la nevoie in bani lichizi.

Rata curenta (Rc), definita si ca lichiditate generala, se calculeaza raportand activele curente (circulante) la datoriile curente (pasive curente):


In categoria activelor curente se includ:

banii lichizi (disponibili in casierie sau la banca);

valori mobiliare foarte lichide (actiuni, obligatiuni, cecuri etc);

efectele comerciale de primit (datoriile clientilor catre firma);

stocurile

In categoria datorii curente se includ:

efectele comerciale de plata (datoriile firmei catre furnizori);

imprumuturile bancare pe termen scurt;

partea din creditul pe termen lung a carei scadenta este in limita intervalului de timp luat in calcul;

impozitele de plata;

alte cheltuieli (de regula cele cu salariile).

Ca regula generala, un nivel supraunitar al raportului ar semnala posibilitatea ca firma sa-si poata rambursa datoriile pe termen scurt pe baza valorificarii activelor pe termen scurt (printr-un ciclu normal de activitate finalizat prin incasarea contravalorii produselor finite sau a marfurilor). De aceea, indicatorul trebuie sa inregistreze valori mai ridicate de 2 -2,5.

Raportarea activelor circulante la pasivele cu scadenta sub un an, poate da o imagine usor alterata a capacitatii firmei de a nu intra intr-o stare critica, de multe ori stocurile de produse finite fiind greu vandabile.

Totusi, daca pasivele curente cresc mai repede decat activele curente, rata curenta scade, ceea ce inseamna aparitia unor probleme (intarzierea platii furnizorilor, intarzierea platii drepturilor salariale, acumularea de credite bancare). In aceasta situatie, se impune o analiza amanuntita a factorilor care au determinat scaderea lichiditatii si luarea unor masuri din timp, pentru a evita aparitia unor probleme negative in viitor, cum sunt:

cresterea si diversificarea portofoliului (numarului de clienti), cu impact asupra cresterii vanzarilor;

scaderea datoriilor fata de furnizori, de preferinta prin operatiuni de compensare;

plata la timp a datoriilor catre stat, pentru evitarea penalitatilor;

reducerea imprumuturilor bancare, cel putin pana la redresare;

recuperarea datoriilor de la debitori.

Rata curenta

0.86 <1 -nivel foarte scazut subunitar si inferior anului 2006

Un semnal de alarma in ceea ce priveste posibilitate S.C."CASIOPEEA"S.A. de a-si achita datoriile pe termen scurt

Rata rapida (lichiditatea rapida) contribuie la identificarea rapida a starii de lichiditate la nivelul intreprinderii. Rata rapida (Rr) se calculeaza prin scaderea valorii stocurilor din valoarea activelor curente si impartirea diferentei obtinute la valoarea pasivelor curente:


Relevanta acestui indicator, numit si "testul acid", este datorata neluarii in calcul a stocurilor care sunt cel mai putin lichide dintre toate activele circulante, se vand cel mai greu si de cele mai multe ori, sub valoarea lor reala. Or, firma trebuie sa se asigure ca poate face fata platilor scadente pe termen scurt (datoriilor curente) numai pe seama activelor usor transformabile in lichiditati. Din aceasta categorie fac parte activele de trezorerie si creantele care, in principiu, pot fi usor scontate. Ca valoare recomandata pentru acest indicator, se poate retine nivelul de 0,8.

Practica demonstreaza ca nici rata rapida nu ofera siguranta intreprinderii, deoarece simpla existenta a unor creante asupra unor clienti nu este suficienta pentru acoperirea datoriilor scadente. Fenomenul existentei creantelor asupra unor parteneri de afaceri litigiosi sau rau-platnici reprezinta o realitate a multor economii, inclusiv a tarii noastre. Din acest motiv, pentru a avea o imagine mai concludenta asupra riscurilor de neplata, se poate calcula si lichiditatea la vedere.

Rata rapida

In ambi ani valoare indicatorului este sub valoarea recomandata de 0.8 si in scadere

b) Rate financiare de analiza a finantarii prin credite (gradul de indatorare)

Masura in care creditele sunt utilizate pentru finantare are semnificatii multiple. Prin utilizarea rationala a creditului, se mentine controlul asupra intreprinderii si sunt procurate resursele necesare pentru derularea afacerii. Creditorii vor sa afle cu ce fonduri contribuie proprietarii firmei la afacere, pentru a sti cat de sigura este recuperarea creditului pe care il vor acorda. Interesul creditorilor este, asadar, sa isi recupereze fondurile imprumutate plus dobanda aferenta. Interesul proprietarilor firmei (actionarii) este ca prin utilizarea fondurilor din credite sa obtina un castig suficient de mare, pentru a plati datoriile si a ramane cu profit corespunzator.

Pentru a afla cat de mult se poate finanta o intreprindere prin credite, se recomanda utilizarea a doua rate:

a rata indatorarii;

a rata de acoperire a dobanzilor.

Rata indatorarii arata ce pondere detin datoriile in totalul activelor; altfel spus, rata indatorarii arata cat la suta din totalul fondurilor de care dispune firma provine din credite.

Rata indatorarii (Ri) se exprima astfel:

De obicei, creditorii prefera rate mici ale indatorarii, deoarece cu cat acest raport este mai mic, cu atat riscul unor eventuale pierderi in cazul unui faliment este mai mic. Proprietarii urmaresc de obicei o rata mai mare, pentru ca doresc sa-si dezvolte afacerea si in acest scop, au nevoie sa se imprumute. Totusi, o rata prea mare a indatorarii duce, de obicei, la aparitia unor actiuni speculative din partea proprietarilor afacerii. Deoarece fondurile pe care acestia le-au investit sunt putine si limitate, tentatia participarii la unele actiuni speculative este extrem de mare. Daca reusesc, speculatiile aduc mari castiguri actionarilor, insa, in caz de esec, cea mai mare parte din pierdere revine creditorilor.

Rata indatorarii

Rata indatorarii este in crestere ceea ce denota faptul ca proprietarii recurg tot mai mult la capital imprumutat.

Rata de acoperire a dobanzilor exprima masura in care veniturile pot scadea fara sa apara probleme financiare pentru firma (de tipul incapacitatii de a-si plati dobanzile anuale). Indicatorul este important, deoarece, in situatia in care firma nu isi mai poate onora obligatiile anuale de plata a dobanzilor, ea va fi actionata in justitie de catre creditori, acesta fiind totodata si primul pas catre faliment.

Rata de acoperire a dobanzilor (Rad) se determina prin raportarea valorii profiturilor firmei inainte de plata dobanzilor si impozitelor la valoarea cheltuielilor cu dobanda:


Analistii recomanda ca valoarea indicatorului sa nu scada sub 2, deoarece firma are o marja mica de siguranta in acoperirea cheltuielilor cu dobanzile; orice nou imprumut contractat poate crea dificultati firmei in viitor si de aceea nu mai trebuie sa se recurga la finantarea activitatii prin credite.

Rata de acoperire a dobanzilor

La nivelul anului 2007 rata de acoperire a dobanzilor a scazut sub pragul optim de 2 comparativ cu anul 2006 ceea ce pun S.C."CASIOPEEA"S.A. in incapacitatea de a-si achita dobanzile anuale

d) Rate financiare de analiza a eficientei echipei manageriale

Obtinerea profitului este motivatia oricarei afaceri si rezultatul unui ansamblu de decizii strategice si tactice ale managerilor. Pentru a masura eficienta cu care este condusa o afacere din punct de vedere al profitabilitatii, se folosesc trei indicatori:

a rata profitului;

a rentabilitatea investitiilor;

a rata rentabilitatii financiare.

Rata profitului arata profitul obtinut la o unitate monetara, cifra de afaceri si se calculeaza prin raportarea profitului net (dupa plata impozitelor) la cifra de afaceri, astfel:


unde: Rp = rata profitului

Obtinerea unei rate cat mai mari a profitului trebuie sa urmareasca orice manager de intreprindere. Rata profitului (de profitabilitate) arata care este rezultatul net al efectelor combinate ale lichiditatii, managementului activelor si managementului datoriilor.

2006

2007

Rata profitului

4.46

2.23

Rata profitului este la un nivel scazut si mai grav este ca raportat la situatia anului 2006 este in scadere

Rentabilitatea investitiilor masoara gradul de rentabilitate a intregului capital investit in firma si se calculeaza ca raport intre profitul net si valoarea totala a activelor, astfel:


unde: Ri = rentabilitatea investitiilor

Rentabilitatea investitiilor

La fel ca rata profitului si rentabilitatea investitiilor este in scadere si la un nivel scazut.

Rata rentabilitatii financiare masoara gradul de rentabilitate a investitiei facute de actionari. Aceasta rata este cea mai interesanta pentru actionarii unei firme, aratandu-se adevarata valoare a investitiei facute. Formula de calcul a ratei rentabilitatii financiare (Rf) este urmatoarea:


Rentabilitate financiare

Nivelul rentabilitatii financiare este scazut fapt pentru care actionarii ar trebui sa isi revizuiasca pozitia fata de investitia facuta.

In concluzie, scopul cuplului analiza financiara-diagnostic financiar este de a caracteriza intr-o maniera cat mai pertinenta si mai prudenta situatia intreprinderii, in scopul fundamentarii pe criterii de optim a deciziilor de constituire si utilizare a resurselor.

Managementul Financiar este una dintre cele mai importante atributii ale managerului din cadrul unei institutii. Intr-o companie pot fi desfasurate activitati de succes numai daca specialistii acesteia cunosc mai multe tehnici si strategii de finantare.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.