Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
Principii in optimizarea nivelului calitatii

Principii in optimizarea nivelului calitatii


Principii in optimizarea nivelului calitatii

Pentru optimizarea nivelului calitatii se pot utiliza mai multe metode bazate pe criterii diferite:

a) optimizarea calitatii totale, a calitatii partiale, a calitatii tehnice si a componentelor acesteia;

b) optimizarea dupa criterii economice: beneficiu, eficienta economica, costuri cu calitatea la producator si la utilizator.

Orice echipament industrial se poate realiza in mai multe variante din punctul de vedere al nivelului calitatii, satisfacand in mod diferit cerintele impuse de producatori, de utilizatori si de economia nationala - Figura nr.3.3..
Fig. 3.3. Cerinte privind nivelul calitatii echipamentelor

Partenerii care creeaza, respectiv folosesc si confirma calitatea echipamentelor au tendinte contradictorii impuse de interesele firmelor pe care le reprezinta. Calitatea echipamentelor trebuie sa atinga un nivel optim determinat de obiectivele curente si de perspectiva.

In domeniul optimizarii calitatii criteriile cele mai frecvent utilizate sunt:

maximizarea venitului net sau a unor forme a acestuia (beneficiu, rezultate financiare);

maximizarea productiei nete;

minimizarea consumului total de resurse prin introducerea mentenantei total productive;

maximizarea eficientei economice;

minimizarea costului calitatii.

Aceste conditii de optimizare a costurilor privind calitatea echipamentelor la producator si la utilizator se pot exprima matematic astfel:

Ni opt (CNpi) = Ni opt (CNui) (3.6.)

CNpi = Cpai + Cci + Cpci  minim (lei/buc)  (3.7.)

CNui = Pli + Cmemi minim (lei/buc) (3.8.)

in care:

Ni opt (CNpi) = nivelul optim al costurilor calitatii echipamentelor la producator

Ni opt (CNui) = nivelul optim al costurilor calitatii echipamentelor la utilizator

CNpi = costul calitatii echipamentelor la producator

Cpai  = costul prevenirii defectelor si asigurarii calitatii

Cci  = costul controlului calitatii

Cpci = costul pierderilor (noncalitatii) datorita calitatii

CNui = costul calitatii echipamentelor la utilizator

Pli  = pretul de livrare a echipamentului

Cmemi  = costul montarii, exploatarii, mentenantei echipamentului

Se observa ca daca costul calitatii echipamentului la producator este alcatuit din: costul prevenirii defectelor si asigurarii calitatii, costul controlului calitatii, costul pierderilor (noncalitatii) datorita calitatii, pentru utilizator determinate sunt cele doua componente ale costului: pretul de livrare a echipamentului, costul montarii, exploatarii, mentenantei echipamentului. Ambele categorii de costuri stau la baza optimizarii, fiecare avand o structura complexa care se expliciteaza in continuare:

A. Costul calitatii productiei echipamentului la producator cuprinde:

a. Costul prevenirii defectelor si asigurarii calitatii (Cpai)

cheltuieli pentru reproiectarea constructiva si tehnologica a echipamentelor noi cu caracteristici superioare;

cheltuieli cu achizitionarea de echipamente, standuri si aparate pentru masurarea si controlul calitatii;

cheltuieli cu perfectionarea pregatirii profesionale a personalului de executie si control;

cheltuieli (o cota de aproximativ 30 din acestea) pentru proiectarea si executia S.D.V.- uri;

cheltuieli pentru dotarea cu utilaje de manipulare;

cheltuieli pentru mecanizarea si automatizarea unor operatii manuale in procesul de productie si control;

cheltuieli pentru ambalaje de protectie a echipamentelor finite, transport si depozitare (o cota de aproximativ 85 din acestea);

cheltuieli pentru depozitare echipamente finite (o cota de aproximativ 30 din acestea).

b. Costul controlului calitatii (Cci)

salarii si adaosuri la salarii ale personalului C.T.C.;

materiale si energie consumate pentru activitatea C.T.C.;

cheltuieli pentru verificarea periodica a aparatelor de masura si control;

cheltuieli pentru controlul periodic al echipamentelor finite in conditiile cerute de beneficiari, refacerea probelor tip.

c. Costul pierderilor (noncalitatii) datorita calitatii (Cpci)

valoarea rebuturilor;

cheltuieli cu echipamente remaniate;

cheltuieli cu echipamentele inlocuite in termenele de garantie si de service in aceasta perioada;

valoarea pierderilor din intarzieri in onorarea facturilor;

bonificatii si alte cheltuieli pentru stingerea reclamatiilor facute;

cheltuieli cu reparatii efectuate la echipamentele defecte de catre beneficiari;

B. Costul calitatii echipamentului la utilizatori se reflecta prin doua elemente:

a. Pretul de livrare a echipamentului (Pli)

b. Costul montarii, exploatarii, mentenantei echipamentului (Cmemi) inclusiv pierderile de productie datorate nefunctionarii echipamentului.

Optimul nivelului calitatii obtinut prin minimizarea costului acesteia se poate realiza pe doua cai: statistic si analitic, asa cum rezulta din Figura 3.4.:

Trebuie mentionat ca identificarea acestor componente ale costurilor se determina greu. Solutiile obtinute (zonele lui Niopt) reprezinta o informatie esentiala pentru activitatea organizatiei.

Calitatea influenteaza aspectele economice ale activitatii intreprinderii in doua moduri fundamentale:

1. Realizand o calitate superioara, firma isi poate asigura o participare mai mare pe piata, preturi mai ferme, un procentaj mai ridicat de oferte cu rezultate satisfacatoare si beneficii suplimentare cu efect asupra venitului. Acest efect confera calitatii valoare.

2. Obtinand echipamente de calitate, controlul acesteia, despagubirile ce trebuiesc platite pentru defectari au efect asupra costului.

Fig.3.4. Variatia costurilor cu calitatea echipamentului la producator (a) si la utilizator (b)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.