Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management
Propuneri de perfectionare a calculului si urmaririi costurilor de productie in intreprinderile constructoare de masini

Propuneri de perfectionare a calculului si urmaririi costurilor de productie in intreprinderile constructoare de masini
Propuneri de perfectionare a calculului si urmaririi costurilor de productie in intreprinderile constructoare de masini

1. Aplicarea metodei normative de calcul si urmarire a costurilor de productie
Pentru inlaturarea neajunsurilor existente datorita aplicarii metodei de calculatie pe comenzi, o masura importanta care poate fi luata de intreprindere se refera la folosirea metodei normative pentru calculul si urmarirea costurilor. Metoda actuala de calcul poate fi utilizata in continuare (in paralel), alaturi de metoda normativa in cadrul unui sistem unitar, astfel incat compartimentele de specialitate din intreprindere si conducerea acesteia sa poata lua cele mai adecvate decizii in domeniul costurilor de productie.

Lipsurile actualei metode de calcul si urmarire a costurilor au fost aratate anterior si in mare parte pot fi inlaturate prin aplicarea metodei normative, pentru care compartimentele de specialitate trebuie sa elaboreze urmatoarele grupe de lucrari:

determinarea costurilor si cheltuielilor normative de baza (sau de pornire);

actualizarea periodica prin recalcularea cheltuielilor si a costurilor normative de baza si obtinerea costurilor normative curente;

stabilirea, evidenta si analiza operativa a abaterilor cheltuielilor efective fata de cheltuielile normative curente;

determinarea costurilor efective ale productiei.

Avand in vedere avantajele acestei metode, se prezinta in continuare cateva posibilitati de aplicare a ei, cu exemple concrete. In aplicarea metodei intreprinderea trebuie sa urmareasca etapele prezentate in acest capitol.

1.1. Calculul costului normat complet

Costul normat se stabileste prin insumarea cheltuielilor normate directe pe fiecare produs (reper) si a cheltuielilor indirecte care se repartizeaza pe produs cu ajutorul cheilor de repartitie.

Pentru stabilirea costului normat pe produs se folosesc articolele de calculatie cunoscute.

In tabelele 8 si 9 sunt prezentate (cu titlu de exemplu), elementele necesare determinarii costului normativ la produsele fabricate.

Tabelul 8 Determinarea costului normativ la produsul: Presostat cu 2 microintrerupatoare

Nr. crt.

Denumirea cheltuielilor

Consumuri normate

Pret unitar

Val.

Cost normat

U.M.

pe

produs

Materii prime si materiale de baza

- otel comercial

kg

- otel inox

kg

- laminate aluminiu

kg

- laminate alama

kg

-pulbere C.M. S. P40

kg

- mase plastice

kg

- microintrcrupator

buc

2.

Materiale auxiliare

-chit

kg

- vopsea neagra

kg

- ulei special

kg

-praf adeziv

kg

-UNV

kg

- cutie de ambalaj din carton

buc

Energie electrica si combustibil

lei

S.D.V.-uri

lei

Salarii directe (impozite + C.A.S.)

lei

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

lei

C.C.S. (inclusiv C.I.F.U.)

lei

COST  SECTIE

lei

C.G.I.

lei

COST UZINA

lei

Cheltuieli de desfacere

lei

COST COMPLET DE PRODUCTIE

lei

Beneficiu

lei

Pret de productie

lei

Tabelul 9 Determinarea costului normativ la produsul: Manometru f60

Nr. crt.

Denumirea cheltuielilor

Consumuri normate

Pret unitar

Val.

Cost normat

U.M.

pe

produs

Materii prime si materiale de baza

- tub hordan

kg

- tabla mijlocie

kg

- oțel comercial

kg

- laminate alama

kg

- mase plastice

kg

Materiale auxiliare

- vopsea alba

kg

- ulei Mocbins

kg

- anhidrida cromica

kg

Cheltuieli cu transportul și aprovizionarea

lei

Energie electrica și combustibil

lei

Salarii directe

lei

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

lei

Cheltuieli generale ale secției

lei

COST SECȚIE

lei

Cheltuieli generale ale intreprinderii

lei

COST UZINA

leiBeneficiu

lei

Preț producție

lei

Determinarea costului normativ, asa cum s-a aratat, trebuie facuta inaintea inceperii anului de plan pentru toate produsele prevazute in programul de productie. Pentru acele produse care apar in cursul anului trebuie stabilite costuri normative inainte de lansarea lor in fabricatie. Dupa stabilirea costului normat intreprinderea poate face comparatie intre acesta si costul planificat.

1.2. Determinarea si analiza abaterilor

Stabilirea abaterilor de la cheltuielile normate are o mare importanta in cunatificarea cu exactitate a costului efectiv. Abaterile pot fi urmarite in functie de cauzele care le-au generat. Cunoscandu-se categoriile de abateri si dimensiunea lor, conducerea intreprinderii poate lua decizii fundamentate in directia reducerii costurilor sau pentru stabilirea preturilor de productie. In continuare se prezinta principalele categorii de abateri care pot interveni si modul lor de stabilire, cu exemplificari la anumite produse.

a) Determinarea si analiza abaterilor din modificari de norme si preturi la materii prime si la materiale directe

Pentru materii prime si materiale directe se poate folosi 'fisa limita de consum de materiale', in care sunt inscrise elementele necesare pentru stabilirea abaterilor de la normele de consum.

Pentru a scoate mai bine in relief aceste abateri se poate utiliza un formular ca cel prezentat in tabelul nr. 10.

Tabelul 10   Evidența modificarilor de norme la produsul.

Documentul

Reper, semifab, etc.

Den. mat. și oper.

Norma de consum

Data intrarii in vigoare

Tel.

Nr.

data

Veche

Modif.

Abateri

In mod asemanator se pot inregistra: si abaterile din modificari de preturi. Aceste documente trebuie transmise tuturor compartimentelor interesate.

In situatia actuala modificarile de norme si de preturi se inregistreaza direct pe documentatia tehnica folosita de intreprindere (exemplu: fisa tehnologica), care nu exista la toate compartimentele interesate in legatura cu evidenta abaterilor amintite.

In cadrul intreprinderii desi se cunosc modificarile de norme si preturi care apar la materiile prime si la materialele directe, acestea nu sunt reflectate in documente sintetice, pe baza carora sa se ia decizii corespunzatoare si cu ajutorul carora sa se asigure o informare corespunzatoare a tuturor celor interesati. Din aceasta cauza, prelucrarea si analiza acestor abateri se face cu dificultate.

La o serie de produse analizate apar anumite modificari de norme care nu inregistreaza undeva intr-un document separat.

Intreprinderea trebuie sa urmareasca si abaterile de la materialele normate provocate de anumite rebuturi, de folosirea necorespunzatoare a unor utilaje, de nerespectarea anumitor procese tehnologice si de folosirea unor materiale necorespunzatoare.

In acest sens sefii de ateliere trebuie sa intocmeasca situatii operative cu abaterile respective.

b) Determinarea si analiza abaterilor din modificari de norme si tarife de salarii directe

Modificarile de norme si tarife la manopera care intervin pot fi inregistrate in anumite situatii ca cele prezentate in tabelul 11 , unde s-au dat cateva exemple, folosind date din intreprindere.

Tabelul  11 Situatia modificarilor de norme si tarife la produsul:

Dispozitiv pentru rectificat

Nr.

crt

Denumirea operației

Denumirea

secției

Norma de timp (h)

Tariful (lei)

Veche

Noua

Dif.±

Vechi

Nou

Dif.±

Trasat pentru debitare

Atelier matrițerie

Debitat la ferastrau

Strunjit

Strunjit special

Frezat

Rectificat exterior

Rectificat interior

Rectificat profile

Pantograf

Gaurit asamblat

Ajustat montat

Probat

Finisat dupa proba

Pregatit SDV-uri

Tratament termic

TOTAL

Pe baza analizei datelor prezentate in tabelul 9 se poate determina economia de timp pe produs. Aceasta informatie oferita de documentul centralizator propus poate fi folosita pentru analize mai complexe la nivelul intreprinderii.

In scopul evidentierii cauzelor care au dus la abateri de la manopera, sectiile de productie pot utiliza situatii adecvate, din care sa reiasa si alte cauze care au provocat abateri, in afara modificarilor de norme sau tarife.

Folosind datele primite de la sectii si ateliere, compartimentele de specialitate pot intocmi centralizatoare cu abaterile de la cheltuielile directe in care sa se mentioneze si cauzele acestora. Se pot analiza astfel unele posibilitati de eliminare a diferitelor cauze, in afara celor prevazute, care duc la abateri ce nu avantajeaza firma.

c) Determinarea si analiza abaterilor de la cheltuielile indirecte
Datorita sistemului actual de evidentiere (inregistrare) a acestor cheltuieli, abaterile se pot stabili lunar, trimestrial si, deci, masurile care pot fi luate pe baza acestor abateri au si ele un caracter periodic. Pentru a stabili nivelul normat la aceste cheltuieli, fiecare sectie, atelier, compartiment trebuie sa primeasca o 'fisa plafon' pentru anumite cheltuieli indirecte asupra carora se poate organiza un control operativ.

Se poate utiliza sistemul de urmarire a abaterilor de la aceste cheltuieli dupa modelul celui prezentat la punctul b.

d) Stabilirea costului efectiv

Pentru determinarea costului efectiv se foloseste relatia: Cef = Cn ± A ± M, in care:

Cef = costul efectiv

Cn = costul normativ

A = abaterile de la normele curente, din diferite cauze

M = modificarile de norme

Pentru stabilirea costului efectiv intreprinderea poate folosi o situatie de tipul celei prezentate in tabelul nr. 12.

Folosind metoda expusa paralel cu metoda pe comenzi se pot face o serie de comparatii si in acelasi timp se informeaza operativ factorii interesati in domeniul costurilor. Creste operativitatea in raportarea cheltuielilor, se mareste gradul de raspundere a compartimentelor care participa direct la realizarea produselor si se asigura o rigurozitate mai mare in stabilirea si urmarirea costului la fiecare produs si la fiecare sectie.

Tabelul 12 Calculul costului efectiv pentru produsul

Nr. crt.

Denumirea cheltuielilor

U.M.

Costul normat

Modifocari de norme și tarife

Costul actualizat

Abateri

Costul efectiv unitar

Defalcarea abaterilor

Cant.

Preț

Val.

Cant.

Preț

Val.

Cant.

Preț

Val.

Cant.

Preț

Val.

Cant.

Preț

Val.

Materii prime și material directe

Materiale auxiliare

SDV-uri

Cheltuieli cu aproviz.

Salarii directe

Impozit și CAS

CIFU

Chelt. gen. ale secțiilor

Chelt. gen. ale intrep.

Chelt. de desfacere

TOTAL2. Repartizarea cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor din sectii dupa criterii mai exacte (riguroase

In cadrul intreprinderii nu se evidentiaza separat aceste cheltuieli pe fiecare produs. Ele sunt repartizate in costul unitar al produselor o data cu cheltuielile generale ale sectiei, folosindu-se un coeficient unic de repartizare. Deoarece se poate aplica fara dificultate procedeul repartizarii C.I.F.U. in functie de numarul de ore de functionare a utilajelor la diferite produse si de costul unei ore de functionare, consideram oportun si necesar ca intreprinderea sa utilizeze aceasta metoda.

Prin actuala modalitate de repartizare a C.I.F.U. se deformeaza costul unitar, deoarece la anumite produse la care unele utilaje nu au fost folosite se repartizeaza C.I.F.U. aferente acestora si se incarca artificial costul unitar.

Folosind date din cadrul intreprinderii, in tabelul nr. 13 se da un exemplu de calcul al C.I.F.U. in ideea generalizarii acestui procedeu la toate sectiile de productie.

Cunoscandu-se costul unei ore de functionare pe fiecare grupa de masini (utilaje) si timpul necesar pentru realizarea fiecarui produs, se poate repartiza direct pe produs cheltuiala cu intretinerea si functionarea utilajelor respective.

In tabelul nr. 15 sunt prezentate elemente care se refera la cateva produse din intreprindere.

Tabelul 13 Calculul cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor (exemplu)

Denumirea

masinii sau a

grupei de masini

Timpul

necesar

(ore-mas.)

Coef. de echiv.

Timpul nec. echivalent (ore-mas.)

C.l.F.U. (mii lci)

Costul unei

ore mas. echiv. (mii)

Costul unei ore mas. de funct. (mii)

Mașini de debitat

Masini de rabotat

Strunguri

Freze

Masini rectificat

Masini de trasat

Masini de gaurit

TOTAL

X

X

Explicatii: Timpul necesar pentru realizarea productiei se determina cu ajutorul datelor din tabelul nr. 13. Reiese ca au fost analizate anumite utilaje si, deci, cheltuielile cu intretinerea si functionarea nu reprezinta totalul acestora la nivelul atelierului. Acestea au fost colectate din documentele intreprinderii.

Pe baza datelor din tabelul nr. 13 si a timpului de prelucrare prezentat in tabelul nr. 15 pentru fiecare produs din grupa luata spre analiza se determina cheltuielile care revin pe produs cu intretinerea si functionarea utilajului.

Acestea sunt prezentate in tabelul nr. 14.

Reiese ca se pot stabili exact cheltuielile pentru fiecare utilaj, care pot fi repartizate pe produs in scopul stabilirii riguroase a costului unitar. Sistemul propus necesita calcule mai multe fata de situatia existenta insa permite calculul costului pe produs cu multa rigurozitate.

Tabelul 14 Cheltuieli cu intreținerea și funcționarea ce trebuie repartizate pe produs

Nr. crt.

Denumirea produsului

C.I.F.U. (mii lei) de la

Total pe produs

M. deb.

M. rab.

Strung

Freze

M. rectif.

M. trasat

M. gaurit

Dorn ptr. rectificat

Dispoz. ptr.

rectificat

Varf și rozeta de antrenare

Adaos cherner antrenare

Dorn ptr. Strunjit

Ștanța combinata

Ștanța gaurit

Alte comenzi

Suma ramasa nerepartizata asupra produselor se va repartiza pe comenzi in functie de numarul de ore lucrate de fiecare tip de utilaj.

3. Stabilirea mai exacta a amortizarii utilajelor direct productive pe fiecare produs la care acestea lucreaza

Dupa cum se stie, amortizarea elementelor de capital fix se repartizeaza pe produse folosindu-se criteriile cunoscute, adica cu ajutorul unor chei de repartizare.

In cadrul intreprinderii amortizarea se repartizeaza pe produs o data cu cheltuielile generale ale sectiei sau cu cheltuielile generale ale intreprinderii, folosindu-se o cheie unica de repartitie.

Acest mod de stabilire a cheltuielilor cu amortizarea pe produs prezinta unele dezavantaje, printre care:

se incarca costul unor produse cu amortizarea anumitor utilaje care nu au participat la realizarea produselor respective;

se deformeaza rentabilitatea anumitor produse;

folosindu-se o cheie unica de repartizare nu se stimuleaza diferentiat sectiile, atelierele si alte verigi de productie pentru utilizarea mai rationala a utilajelor in scopul reducerii amortizarii pe produs.

Repartizarea directa a amortizarii utilajelor productive pe produsele la care acestea lucreaza permite determinarea mai exacta a costului unitar si nu prezinta grad de dificultate ridicat.

Pentru aceasta trebuie parcurse urmatoarele etape:

a) determinarea cheltuielilor cu amortizarea pe ora de functionare a utilajelor.

Pentru aceasta trebuie sa se cunoasca urmatoarele date:

productia ce trebuie realizata din fiecare produs;

timpul de prelucrare pe fiecare produs la fiecare utilaj;

numarul de utilaje si timpul disponibil al acestora.

In tabelul nr. 15 se prezinta elemente cu ajutorul carora se poate stabili amortizarea orara.

Tabelul 15

Nr. crt.

Denumirea produsului

Prod.

planif

(buc)

Timp de prelucrare la:

Total pe produs (ore)

Total pe intreaga producție (ore)

M. deb.

M. rab.

Strung

Freze

M. rectif.

M. trasat.

M. gaurit

Dorn pt. rectificat

Dispoz. pt. rectificat

Varf și rozeta antrenare

Adaos cherner antrenare

Dorn pt. strunjit

Ștanța combinata

Ștanța de debitat și gaurit

Alte comenzi

ore

x

TOTAL

ore

x

Valoarea de inventar

lei

Fond de amortizare

lei

Norma de amortizare

Se pot stabili cheltuielile cu amortizarea pe ora de functionare (a) la fiecare utilaj si pe total, cu ajutorul formulei:

in care:

Fa = fondul de amortizare pe fiecare utilaj

Tn = timpul necesar pentru prelucrarea produselor.

In calcule s-a folosit timpul efectiv lucrat de utilajele analizate. La aceleasi rezultate se ajunge daca se determina amortizarea pe o ora timp disponibil si se corecteaza cu gradul de incarcare a utilajelor.

Stabilirea cheltuielilor cu amortizarea pe fiecare produs in functie de timpul de prelucrare se poate face cu ajutorul relatiei:in care:

a* = amortizarea pe fiecare produs

t pi = timpul de prelucrare la produsul respectiv cu utilajul 'i'

ai = amortizarea orara determinata la utilajul 'i'

Folosind rezultatele din tabelul nr. 15 se pot determina cheltuielile cu amortizarea pe fiecare produs, conform modelului din tabelul nr. 16.

Tabelul nr. 16 Cheltuieli cu amortizarea ce revin pe fiecare produs

Nr. crt.

Denumirea produsului

Amortizarea (lei) de la

Amortiz. pe produs

M. deb.

M. rab.

Strung

Freze

M. rectif.

M. trasat.

M. gaurit

Dorn pt. rectificat

Dispoz. pt. rectificat

Varf și rozeta antrenare

Adaos cherner antrenare

Dorn pt. strunjit

Ștanța combinata

Ștanța de debitat și gaurit

Solutiile propuse vor permite repartizarea amortizarii dupa modelul cheltuielilor directe.

Repartizarea amortizarii aferente capitalului fix care nu participa direct la realizarea produselor se poate face dupa procedeul actual.

4. Stabilirea nivelului cheltuielilor privind consumul de materii prime si materiale directe

Aceasta planificare poate fi abordata in legatura cu trei categorii de cheltuieli, dupa cum urmeaza.

Planificarea acestor cheltuieli se face pe baza consumurilor specifice la fiecare materie prima si pe produs, dupa metodologia cunoscuta. In cadrul intreprinderii nu exista insa o situatie centralizatoare a acestor cheltuieli care sa permita identificarea operativa a lor pe sectii, ateliere si produse.

In acest sens, consideram ca evidentele folosite de intreprindere permit intocmirea unei situatii (dupa modelul propus in tabelul 17), care sa cuprinda elemente utile.

Tabelul 17

Nr. crt.

Den. secție, atelier

Materiale folosite

Denumirea produselor

Den.

U.M.

Preț unit.

A

Consum materiale

B

Consum materiale

Cant.

Val.

Cant.

Val.

unit

total

unit

total

unit

total

unit

total

Secția montaj

Atelier montaj AMC-uri lungimi

Atelier montaj AMC –uri presiuni și temperatura

Atelier montaj aparatura de control activ

Situatia prezentata in tabelul 16 ar permite conducerii intreprinderii si factorilor interesati sa elaboreze analize mai complete in legatura cu cheltuielile materiale.

Din analiza succinta in legatura cu acest aspect reiese ca exista unele produse lansate in fabricatie pentru care nu sunt stabilite consumuri tehnologice. Acestea se stabilesc uneori dupa ce are loc incheierea comenzii, fapt care duce la o evaluare necorespunzatoare a efortului depus de fiecare veriga de productie si creeaza, in acelasi timp, posibilitatea formarii unor rezerve artificiale la nivelul acestora.

La nivelul sectiilor de productie se poate utiliza o situatie care sa prezinte in orice moment informatii centralizate despre consumurile de materii prime si materiale directe. In tabelul nr. 18 se prezinta principalele elemente ce trebuie cuprinse in aceasta situatie (exemplu).

Tabelul 18 Centralizator privind materiile prime si materialele directe

Nr. crt.

Denumirea materiei prime

U.M.

Pret unitar

Temei

legal pt.

pret

Costuri de

productie la prod. etalon

Costuri la prod. analizat

Consum spec.

Valoare

Consum spec.

Valoare

Otel comercial

Otel inox

Laminate aluminiu

Laminate alama

Diamant F 56

Aliaj MG 3

etc.

5. Planificarea cheltuielilor de transport-aprovizionare

Se face o planificare globala a acestor cheltuieli, incluzandu-se in cheltuielile generale ale intreprinderii.

Se constata ca nu se stabilesc cheltuieli de transport-aprovizionare pe grupe de materiale in functie de planul de aprovizionare.

Datorita acestui mod de evidentiere a cheltuielilor de transport aprovizionare, nu se poate face o repartizare riguroasa a lor pe produse.

Pentru atingerea acestui obiectiv consideram ca este indicat ca cheltuieli de transport-aprovizionare (din datele intreprinderii rezulta ca au o pondere insemnata in costul de productie) sa fie evidentiate separat, dupa modelul din tabelul nr. 19.

Evidentierea cheltuielilor de transport-aprovizionare dupa modelul din tabelul nr. 19 creeaza posibilitatea repartizarii acestora pe produse care intra in profilul intreprinderii si sunt trecute in planul de productie.

Tabelul 19 Cheltuieli de transport-aprovizionare pe anul

Nr. crt.

Denumirea cheltuielilor

Cheltuieli transport aprovizionare

Plan de aprovizionare cu materiale

Coef. de repartiz. a cheltuielilor de aprovizionare

Chelt. transport pe CF la mat.  de baza

Chelt. transport. rutier la mat. de baza

Chelt. de manipulare cu mijl. mecanice

Chelt. de manipulare cu mijl. Manuale

Chelt. aprov. pt. mat. de baza

Chelt. de transport aprov. pt. altemat.

TOTAL

Repartizarea acestor cheltuieli se poate face cu ajutorul unei chei de repartitie (k) calculata astfel:

in care:

Ct.a. = cheltuieli de transport-aprovizionare totale;

Mf = valoarea materialelor planificate la pret de facturare.

In anumite situatii, cand diferite materii prime au pondere ridicata in planul de aprovizionare al intreprinderii, aceasta cheie se poate determina pe grupe de materiale.

6. Planificarea cheltuielilor pentru activitatile auxiliare

Aceste cheltuieli se includ in cheltuielile comune ale sectoarelor de productie principale (prelucrari mecanice, montaj sectia de pile si raspile etc), in cheltuielile generale ale intreprinderii, in cheltuielile de desfacere si uneori in cheltuielile de aprovizionare.

Cheltuielile respective se urmaresc analitic de fiecare sectie auxiliara si sunt centralizate la nivelul intreprinderii. Pentru o repartizare mai corecta a acestor cheltuieli pe categoriile aratate se poate folosi de catre intreprindere un centralizator ca cel din tabelul 20.

Tabelul 20 Cheltuielile activitaților auxiliare

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Atelierul de intreținere și reparații

Centrala electrica și termica

Rc pt. Sscții de baza

Rk pt. Sscții de baza

Rc cladiri și spații product

Rk cladiri și spații product

Rc cladiri adminis.

Rk cladiri adminis.

Energie pt. Sscții de baza

Energie pt. Sector adm.

Materiale

Combustibil

Energie și apa

Amortizarea fondurilor fixe

Alte chelt. mat.

Total chelt. mat.

Fondul de salarizare

Etc.

7. Repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare și desfacere direct pe produs

Asa cum s-a aratat in acest capitol, cheltuielile de transport-aprovizionare se planifica global, acestea fiind incluse in cheltuielile generale ale intreprinderii. Pentru o repartizare mai corecta a acestor cheltuieli pe produse sau pe grupe de produse (materiale), acestea trebuie evidentiate si repartizate dupa sistemul prezentat in tabelul 7.

Cunoscandu-se cheltuielile de transport si aprovizionare pe fiecare produs se poate face un calcul normativ mai exact si se creeaza o baza pentru determinarea costurilor in anul viitor, in, conditiile stabilitatii nomenclaturii productiei si a furnizorilor de materii prime si materiale.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii
Declansarea schimbarilor in sistemul informational
Normele metodologice privind calculul indicatorilor de calitate
Indicatori de cuantificare a calitatii
Conceptul de management al schimbarii
Principii si metode in optimizarea calitatii
TEORIA STOCURILOR
Metode noi in analiza calitatii produselor si productiei si posibilitati de aplicare in cadrul firmelor romanesti
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu