Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
Relatia calitate - competitivitate

Relatia calitate - competitivitate


Relatia calitate - competitivitate..

q      Calitatea genereaza avantaje concurentiale

La nivelul anilor 1980 Japonia 46% din piata TV din Europa,

In anul 2000 Japonia ocupa 32% din piata europeana, si 26% din piata americana de automobile; Asemenea situatii au generat cateva efecte specifice:

q      Intensificarea concurentei prin crearea "UNIUNILOR ECONOMICE": (Uniunea Europeana, AELS, Tratatul Nord American de Comert Liber.)

q      Cresterea exigentei clientilor. Un model al dinamicii exigen'elor il reprezinta Modelul KANO (Fig. Nr 1.6.). El se impune ca un model multifactoril, care are in vedere cateva considerente:Necesitatile clientilor au o puternica tenta individuala

Necesitatile au pondere diferita in timp pentru acelasi client

Necesitatile clientilor se impart in 3 categorii distincte:

1-necesitati primare -(clientii le au dar le exprima foarte rar)

2-necesitati care vizeaza performanta - (sunt formulate in momentul in care clientul se intetreseaza de produs.)

3-necesitati de incantare (se prezinta clientilor numai pentru a le provoca incantarea clientilor).

O analiza a comportarii in timp a clientilor fata de aceste necesitati, evidentiaza faptul ca atitudinea lor se modifica astfel incat necesitatile trec dintr-o categorie de interes in alta , chiar la acelasi produs.

De asemenea aceeasi caracteristica poate fi privita diferit din punctul de vedere al cerintelor, pentru clienti diferiti.


Relatia calitate - competitivitate are are la baza doua elemente distincte, asa cum rezulta din figura. nr.1.7.

cerintele clientilor in diversificare in timp; ele depind de capacitatea de plata, de nivelul de eductie / cunoastere al clientilor, de obiectivele pe care clientii si le propun, de conditia lor sociala; finalitate evolutiei acestora se concretizeaza prin cresterea gradului de complexitate al produselor, prin multiplicarea functiunilor acestora. Acest element este generator de calitate specifica, concretizata prin produe/ servicii mai complexe, mai performante, mai ieftine daca este posibil..

raspunsul producatorilor la aceste cerinte, concretizat prin dezvoltarea gradului de complexitate a echipamentelor tehnologice, capabile sa asigure calitatea noilor produse/ servicii cerute de clienti; aceasta relatie dinamica in timp, mai are in vedere si aspectele specifice legate de competitivitatea pe segmentul de piata al producatorilor. Exemplu (tehnologiile specifice fabricarii microproce- sorului pe baza de siliciu); acest element asigura competitivitatea produsului, dar si a producatorului in piata.

O analiza in timp evidentiaza faptul ca cele doua elemente distincte se interconditioneaza in timp, generand aspecte noi atat din punct de vedere al cresterii nivelului calitatii, cat si din punctul de vedere al cresterii gradului de complexitate al echipamentelor implicate in proces.

Calitatea sistemelor de fabricare se refera la:

Calitatea specifica a procesului de fabricare in sine

Precizia componentelor necesare realizarii unui produs.

Calitatea / multitudinea serviciiloraferente unui produs.

Fiabilitatea componentelor din structura produsului sau aserviciului furnizat.

Scurtarea timpului de interventie in depistarea defectelor in functionarea unui produs.

Redondanta componentelor din structura produsului.

Nivelul de complexitate al procesului de mentenanta.

Asigurarea calitatii sistemelor de productie reclama patru conditii bine definite:

Scurtarea timpului necesar pentru cercetarea, conceptia, proiectarea produselor/ a serviciilor aferente, si pentru elaborarea proceselor de fabricare/ control.

Asigurarea unei responsabilitati depline privind realizarea intgrala a produsului sau a serviciului; producatorul principal va intocmi contracte distincte cu fiecare furnizor de materiale/ componente/ subansamble/ servicii, in vederea realizarii programelor initiale, conform temenelor finale impuse de clienti;

! Termenele de livrare si/ sau conditiile de calitate stabilite se vor respecta cu strictete

!! Se vor stabili sanctiunile ce se vor da/ modul lor de aplicare, in caz de nerespectare a termenelor stabilite de comun acord.!

!!! Pentru a se putea urmari mai usor termenele programelor initial stabilite, se practica:

MANAGEMENTUL PRIN PROIECT - daca produsul are un grad de complexitate ridicat, si are in structura numeroase componente (poduri, centrale electrice constructii deosebite, instalatii de forare, constructia de avioane, rachete si echipamente militare si de logistica complexe, programe aplicative de anvergura si complexitate deosebita). Fiecare participant la proiect raspunde de calitatea lucrarii sau a serviciului livrat, alaturi de coodonatorul de proiect.

MANAGENETUL PRIN EXCEPTIE, pentru productia cu grad de repetabilitate ridicat, la care programul de control se asigura prin operatii distincte, plasate in structura prcesului de fabricare.Controlul preventiv are un rol important, pentru a evita aparitia exceptiilor.

MANAGEMENTUL PRIN BUGETE , pentru produse scumpe, costisitoare, consumatoare de fonduri.Controlul calitatii proceselor este rezultatul unor procese de optimizare, in vedera asigurarii unui echilibru intre calitatea produsului cerut de client si costurile de fabricare impuse de o anumita calitate a proceselor tehnologice.

Abordarea de tehnologii performante, care presupun o precizie dimensionala deosebita, simularea prealabila a unor procese in vederea prevenirii unor efecte negative si reducerea costurilor de fabricare. (retasuri utilizate pentru analize chimice, paralelizarea operatiunilor in vederea reducerii timpilor de lucru, utilizarea metodelor de normare moderne cum ar fi MTM sau MOST)

Analiza continua a modului in care sistemul isi indeplineste functiunile pentru care a fost conceput; elaborarea unor scheme complexe de control si numaratoare inversa, in vederea acoperirii controlului atat in spatiu (numar de operatii, succesiunea logica a lor, structurile operatiilor de control), cat si in timp (duratele operatiilor de control, succesiunea lor in timp, utilizarea unor tehnici specifice de interpretare statistica a rezultatelor, cum ar fi programul programul CASQit 9000)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.