Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » marketing
MEDIUL DE MARKETING AL INTREPRINDERII

MEDIUL DE MARKETING AL INTREPRINDERII


MEDIUL DE MARKETING AL INTREPRINDERII

Cuprinde totalitatea factorilor de natura economica, politica, juridica, insitutionala, sociala, tehnologica, etc. care actioneaza asupra firmei precum si din totalitatea resurselor firmei care raspund acestei actiuni.

Mediul de MK cuprinde:

Mediul intern:a.      Variabile endogene :

resurse materiale

resurse financiare

resurse umane

resurse informationale

Mediul extern:

a.      Variabile exogene:

Factori de natura juridica

Factori naturali

Factori de natura economica

Factori de natura institutionala

Factori de natura culturala

Factori de natura politica

Factori de natura tehnologica

Factorii, in special cei externi sufera de-a lungul timpului anumite modificari. Intreprinderea se gaseste in 3 situatii:

1.mediu stabil-evolutia factorilor externi = lenta, intreprinderile putand sa se adapteze usor modificarilor din mediul extern

2. mediu instabil - evolutia factorilor externi = imprevizibila, modificarile suferite sunt mai mari, firma depune eforturi pentru adaptare

3. mediu turbulent - evolutii bruste ale fenomenelor de piata, intreprinderea face eforturi uriase pentru adaptare in unele situatii ajunge la faliment

Mediul intern:

Terenuri detinute de firma - au rol de suport fizic pentru amplasarea diferitelor cladiri; au rol de factor de productie

Cladiri - au rol de suport fizic pentru diverse masini, utilaje, echipamente; pot fi depozite de marfuri, cladiri administrative, hale etc.

Echipamente - formate din masini, utilaje, linii de productie, echipamente de birou; de performantele echipamentelor este strans legata productivitatea

Personalul intreprinderii - cea mai importanta resursa a unei firme. In studierea acestei resurse se au in vedere categorii socio-profesionale, gradul de instruire, de calificare, atitudinea personalului fata de conducerea firmei.

In studiul mediului intreprinderii se are in vedere volumul, structura, calitatea si disponibilitatea resurselor. Se are in vedere capacitatea de adaptare a resurselor la obiectivele firmei, precum si calitatea actului de conducere.

Mediul extern:

MICROMEDIUL

MACROMEDIUL

MICROMEDIUL - totalitatea factorilor cu actiune directa asupra firmei

MACROMEDIUL - factorii care influenteaza activitatea firmei in mod direct

Micromediul

a)     Furnizorii de marfuri

b)     Prestatorii de servicii

c)     Furnizori de forta de munca

d)     Clienti

e)     Concurenti

f)      Organismele publice

Macromediul

a)     Factori economici

b)     Factori demografici

c)     Factori naturali

d)     Factori tehnologici

e)     Factori juridici

f)      Factori culturali

g)     Factori institutionali

h)     Factori politici

A) Furnizorii de marfuri = pers. Juridice/ fizice care pun la dispozitia firmei diverse prod/serv pentru a-si deservi activitatea. Pun la dispozitie materii prime, materiale, etc

b) Prestatori de serv = pers jurid/fizice care presteaza diverse servicii in folosul unitatii analizate (comercianti, transportatorii unit.financiar bancare, firme de consulting)

c) Furnizorii de forta de munca = pun la dispozitia firmei forta de munca, personal (firme de plasament, diverse persoane individuale in cautarea unui loc de munca)

d) clienti = pers juridice/ fizice care beneficiaza de prod firmei (consumatori individuali, utilizatori industriali, institutii care cumpara prod de la firma respectiva, piete guvernamentale, piete internationale)

e) concurentii = pers fiz/juridice care comercializeaza si produc produse care satisfac aceleasi nevoi. Avem 2 categorii de concurenti: -concurenti directi =aceleasi materii prime, satisfac aceleasi nevoi; -concurenti indirecti = prod.au alte caracteristici, alta compozitie, dar satisfac aceleasi nevoi

f) organisme publice = diverse organisme cu care firma intra in contact direct, fie pentru informare, taxe, impozite (organisme financiare, vamale, mass media, organisme care tin de administratia locala)

a) Mediul economic = totalitatea elementelor care alcatuiesc viata econommica dintr-o tara (ramurile economice existente intr-o economie, gradul de dezvoltare al fortelor de productie, totalitatea indicatorilor macroeconomici - PIB, repartizarea fortelor de munca, a veniturilor dintr-o anumita tara, rata inflatiei, a somajului, cursul de schimb)

b) Mediul demografic = alcatuit din totalitatea persoanelor existente intr-o anumita zona geografica (nr.de persoane, impartirea acestora pe sexe, varsta, categorii socio-profesionale etc, gradul de instruire, nivelul de calificare)

c) Mediul tehnologic = la ce nivel tehnic si calitativ sunt produsele existente pe piata intr-o anumita zona geografica. (niv.chelt de cercet-dezv, procentul din PIB acordat cercet-dezv, ponderea prod noi, ponderea prod cu imbunatatiri, nivelul calitativ al produsului

d) Mediul cultural = totalitatea elem care alcatuiesc viata culturala intr-o anumita tara, alcatuirea sistemului de valori, limba vorbita, gradul de instruire existent, traditii, obiceiuri, credinte, nivelul de dezvoltare al artelor si al stiintelor)

e) Mediul politic = clasele sociale care formeaza o societate din partidele existente intr-o anumita societate, din nr partidelor care se afla la guvernare intr-o anumita perioada.

f) Mediul juridic = totalitatea actelor normative (legi, decrete, ordonante, hotarari) care guverneaza activitati economico-sociale a unei tari

g) Mediul institutional = totalitatea institutiilor dintr-o anumita tara ce asigura aplicarea actelor normative
h) Mediul natural = resurse naturale, asigura suportul fizic al desfasurarii activitatilor econ-sociale, dar sunt si factori de productie

Un marketer trebuie sa realizeze cel putin 4 activitati pentru supravegherea mediului de MK al firmei:

Observarea - cercetarea tuturor factorilor care au anumite influente asupra intreprinderii si depistarea factorilor care au influenta cea mai mare

Monitorizarea factorilor - factori cu influenta cea mai mare sunt supravegheati o lunga perioada de timp.

Prognozarea - previziunile evolutiei factorilor cu actiunea cea mai ridicata

Analiza posibiltatilor de adaptare a activitatilor firmei cu resursele sale la actiunea factorilor monitorizati

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.