Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » matematica
Proiect de lectie Matematica - Probleme care pot fi rezolvate prin metoda grafica (figurativa)

Proiect de lectie Matematica - Probleme care pot fi rezolvate prin metoda grafica (figurativa)Proiect de lectie

Data:

Clasa: a IV-a

Aria curriculara: Matematica

Disciplina: MatematicaSubiectul: Probleme care pot fi rezolvate prin metoda grafica (figurativa)

Tipul lectiei: Lectie de consolidare de priceperi si deprinderi.

Obiective de referinta:

sa inteleaga semnificatia operatiilor aritmetice: adunarea, scaderea, inmultirea si impartirea numerelor naturale in concentrul 0-1000

sa aplice in calcul, intelegand semnificatia lor, relatiile matematice ,,cu atat mai mic decat';

sa rezolve si sa compuna probleme;

sa manifeste interes pentru analiza si rezolvarea unei probleme practice;

sa-si dezvolte gandirea logica, memoria si atentia.

Obiective operationale:

Ol: Sa rezolve oral exercitii in care intervin cele patru operatii aritmetice.

O2: Sa formuleze probleme simple dupa scheme grafice date si apoi sa le rezolve.

O3: Sa rezolve probleme utilizand metoda grafica.

O4: Sa compuna probleme dupa o schema grafica data.

STRATEGIA DIDACTICA

a) Metode si procedee: Conversatia, exercitiul, problematizarea si munca independenta.

b) Material didactic: Plansa pentru calculul mintal, manualul, culegere de exercitii si probleme pentru clasele I-IV.

Etapele

Ob

Strategia

Strategia

Evaluare

lectiei

oper

invatatorului

elevului

Moment

Voi asigura conditiile

Elevii isi pregatesc

organizatoric

necesare bunei

caietele si cartile

desfasurari a

pentru lectie.

activitatii

2.Reactualizarea

Voi verifica tema

Elevii prezinta

Aprecieri

cunostintelor

frontal si selectiv.

caietele cu tema si

verbale

anterioare

Propun spre

raspund la intrebari

rezolvare:

Elevii scriu pe caiete

Evaluare

Ol

Sa se efectueze:

si rezolva cele doua

continua

l.(171+25):2=

exercitii

asupra

2.(125+13x4-53)=

operatiilor

Anuntarea

Anunt subiectul:

Elevii scriu titlul in

subiectului si a

Rezolvarea proble-

caietele lor.

obiectivelor

melor prin metoda

operationale

grafica

Prezint cateva

obiective

operationale

Scriu titlul pe tabla.

4.Consolidarea

Propun spre

Elevii raspund la

Aprobari/

priceperilor si

rezolvare:

intrebari si

dezaprobari

deprinderilor

l.Rezolvati oral:

efectueaza calculele

Aprecieri

Ol

corespunzatoare :

verbale

?x6=180

30x6=180

Aprecieri

asupra


modului de

2.Ionel si Dana au

Elevii repeta

intelegere a

acelasi numar de

problema si raspund.

schemei

mere. Ionel mananca

Elevii deseneaza

grafice

3 mere. Cine are mai

segmentele pe

multe mere si cu cate?

caiete

3. Doi elevi rezolva

Elevii repeta

Aprecieri

impreuna 24 de

problema si scriu

asupra

probleme. Cate

datele in caiete.

algoritmului

probleme rezolva

de rezolvare

fiecare daca primul

a problemei

rezolva cu 6 probleme

mai mult decat al

doilea

5.Obtinerea

Desenati schema

Elevii deseneaza

Aprecieri

performantei

O4

problemei:

schema si rezolva

asupra

Intr-un magazin sunt

problema:

desenarii

225kg de zahar si

2p+25kg=225kg

schemei s.i

sare. Stiind ca sunt cu

1p=lOOkg

rezolvarii

25 kg de sare mai

zahar 1 00 kg

problemei

mult, sa se afle cate

sare 125 kg

kilograme sunt din

Evaluare

fiecare sortiment.

individuala

asupra

rezolvarii

problemei

6.Evaluarea

Ii voi intreba pe elevi

Elevii raspund la

cunostintelor

care sunt etapele

intrebare

rezolvarii problemelor

prin metoda grafica

7.Asigurarea

Voi da tema pentru

Elevii isi noteaza

procesului de

acasa si indicatiile

tema si asculta

retentie

necesare

indicatiile primite.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Vectori proprii. Valori proprii. Definitii. Proprietati
Descrierea matematica a semnalelor continue deterministe
Coeficientul de corelatie pentru 2 variabile aleatoare
Marimile medii matematice
MODELAREA COMPORTARII IN FUNCTIONARE A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE CU AJUTORUL LANTURILOR MARKOV
SERII DE NUMERE REALE
Constructia unei baze ortonormate, pornind de la o baza data
Transformata z
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu