Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » referate » psihologie psihiatrie
Psihologie sociala aplicata

Psihologie sociala aplicata
DISCIPLINA:

PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA
Stiintele nu-si propun numai sa inteleaga si sa explice lumea ci si sa o schimbe. Psihologia sociala aplicata incearca sa foloseasca teoriile si principiile disciplinei pentru a rezolva probleme din lumea reala. In cuvantul sau catre Asociatia Americana de Psihologie din 1969, Miller a descris doua cai prin care psihologia poate avea impact in schimbarea sociala: una ar putea fi aplicarea directa a cunostintelor la problemele sociale, de exemplu utilizarea cunostintelor despre persuasiune pentru ai determina pe oameni sa conserve energia sau angajarea cercetarilor privind perceptia si memoria pentru a schimba procedurile din curtea cu juri in legatura cu depozitia martorilor oculari. Cealalta cale este de a aplica cunostintele metodologice avansate ale psihologiei sociale in evaluarea efectelor schimbarii sociale. Tot Oskamp este cel care sugera in 1986, sase domenii importante pentru viitorul psihologiei sociale aplicate. Aceste domenii sunt: afacerile internationale, environment-ul; mass-media si comunicarea, justitia, educatia, familia. Bineinteles ca toate aceste domenii continua sa fie importante si astazi dar lor li se adauga inca 3 arii majore: sanatatea, comportamentul organizational si psihologia consumatorului.

OBIECTIVELE CURSULUI 

 • Prezentarea modalitatilor de aplicare a metodelor, teoriilor si principiilor psihologiei sociale pentru intelegerea sau solutionarea problematicilor sociale
 • Evidentierea relatiilor dintre psihologia sociala si alte domenii ale psihologiei
 • Discutarea implicatiilor schimbarilor de paradigma din stiintele sociale
 • Prezentarea principalelor directii de cercetare si aplicatii ale psihologiei sociale

OBIECTIVELE SEMINARULUI 

 • Aplicarea a metodelor, teoriilor si principiilor psihologiei sociale la probleme sociale concrete
 • Evidentierea relatiilor dintre psihologia sociala si alte domenii ale psihologiei
 • Dezvoltarea abilitatilor academice
 • Dezvoltarea abilitatilor de comunicare, prezentare si lucru in echipa

METODE DE LUCRU 

 • Prelegerea, prezentarea, conversatia, problematizarea, studiul de caz, aplicatii

EVALUARE

Fiecare student va obtine nota finala pentru intreaga activitate din timpul semestrului astfel:

1.     Nota pentru activitatea din timpul seminarului….25%

2.     Nota la examenul de cunostinte din sesiune……….75%

Nota finala de la disciplina Psihologie sociala aplicata =

Nota 1 (activitate seminar) x 0,25 + Nota 2 (examenul de cunostinte din sesiune) x 0.75

Evaluarea seminarului

Fiecare student isi va alege, de la primul curs, o tema de seminar. Pentru acel seminar va realiza o prezentare de grup (4 membri). Nota va fi acordata pentru prezentarea in ansamblu, astfel toti membrii grupului vor avea aceeasi nota.

Prezentarea va urmari 3 aspecte:

 • Elemente introductive, teoretice (definirea conceptelor, teoriilor folosite in prezentare). Folosirea articolelor transmise de coordonatorul de seminar
 • Partea de cercetare: prezentarea unui articol de cercetare in domeniul temei seminarului (prezentarea scopului, obiectivelor, ipotezelor, metodei, rezultatelor, limitelor, concluziilor si discutiilor)
 • Partea aplicativa: prezentarea caracterului aplicativ (in diverse domenii de interventie a psihologului, evenimente cotidiene, relatii interpersonale)

Important:

Celor care prezinta li se vor pune intrebari referitoare la intreaga prezentare (nu doar cu referire la partea prezentata de fiecare)

Este obligatorie folosirea suportului vizual lizibil pentru facilitarea interactiunii cu cei din auditoriu

Prezentarea dureaza 30 de minute

Prezentarea va respecta cele trei aspecte mentionate mai sus

Vor fi evaluate:

 • Documentarea prezentarii (concordanta materialelor cu tema seminarului, folosirea de materiale din carti sau jurnale de specialitate)
 • Structurarea si claritatea prezentarii
 • Coerenta prezentarii
 • Raspunsurile la intrebarile adresate de evaluator sau auditoriu
 • Cunostintele de psihologie sociala cu aplicabilitate la tema respectiva

Examenul de cunostinte din sesiune si restante

Examenul din sesiune va fi in forma scrisa si urmareste verificarea cunostintelor dobandite la curs si la seminar.

La examenul de restanta, studentul va prezenta o lucrare scrisa care va fi realizata pe structura prezentarii. Lucrarea va fi realizata individual si predata in data examenului.

Daca studentul obtine nota de trecere in timpul semestrului la activitatea de seminar insa nu promoveaza examenul scris din sesiune, nota de la prezentarea de la seminar se recunoaste in sesiunile de restanta.

Atentie!

Vor fi acceptati in examen doar studentii care au participat la seminarii. Sunt acceptate maxim 3 absente din 7 seminarii! Studentii care nu au participat la minim 4 seminarii vor recupera seminariile in cursul anului universitar urmator, cu viitorul an III Psihologie.

Conf. univ. dr. Corina Ilin

Lect. univ. drd. Coralia Sulea

Timisoara,

octombrie 2008

TEMATICA CURSULUI

Nr.

Teme curs

Nr. ore

1.

Ce este psihologia sociala aplicata – curs introductiv

2.

Psihologia sociala aplicata si metodologie

3.

Psihologia sociala aplicata : environment

4.

Psihologia sociala aplicata: afaceri internationale

5.

Psihologia sociala aplicata: organizatii/leadership6.

Psihologia sociala aplicata: mass-media si comunicarea

7.

Psihologia sociala aplicata in domeniul judiciar

8.

Psihologia sociala aplicata in sport

9.

Psihologia sociala aplicata : Psihologia consumatorului

10.

Psihologia sociala aplicata in educatie

11.

Psihologie sociala clinica – aplicatii in domeniul sanatatii fizice

12.

Psihologia sociala aplicata in domeniul sanatatii mentale

13.

Psihologia sociala aplicata si procesele de grup

14.

Psihologia sociala aplicata: tendinte, viitor

Total

TEMATICA SEMINARULUI

Nr

Teme

Nr. ore

Seminar introductiv
Dimensiuni interpersonale si intergrupale in psihologia sociala
Psihologia sociala aplicata in organizatii

Rolul mass mediei in influentarea comportamentului social

Psihologia sociala aplicata in domeniul judiciar 

Psihologia sociala aplicata in domeniul sanatatii fizice 

Psihologia sociala aplicata in domeniul sanatatii mentaleTotal

Bibliografie obligatorie

 1. Blythe, J. (1994). Comportamentul consumatorului — Strategii si tactici, Atractia clientelei, Reactiile consumatorului, Bucuresti: Editura Teora
 2. Boncu, S. Ilin, C., Sulea, C., (2006), Manual de Psihologie sociala aplicata, Timisoara : Editura Universitatii de Vest
 3. Bogathy, Z. (2004). Manual de psihologia muncii si organizationala, Iasi : Editura Polirom
 4. Boncu, S. (2002). Psihologia influentei sociale, Iasi : Editura Polirom

Gavreliuc, A. (2002). O calatorie alaturi de „celalalt”. Studii de psihologie sociala,  Timisoara : Editura Universitatii de Vest

Ilin, C. (2002). Terorismul – aspecte si semnificatii, Revista de Psihologie Aplicata, 4

Neculau, A. (coord). (2003) Manual de psihologie sociala. Iasi: Editura Polirom

 1. Saegert, S., Evans, G. W, (2004). Mental Health Consequences of Low-Income Housing Niches, Revista de Psihologie Aplicata, Timisoara, Anul 6, Nr. 3-4, Editura Universitatii de Vest din Timisoara
 2. Monteil, J.M., (1997). Educatie si formare. Perspective psihosociale, Iasi : Editura Polirom
 3. Orford, J. (1998). Psihologia comunitatii. Teorie si practica, Bucuresti: Editura Oscar Print
 4. De Visscher, P., Neculau, A. (coord.) (2001). Dinamica Grupurilor – Texte de baza, Iasi : Editura Polirom
 5. Zlate, M. (2004). Leadership si management, Iasi: Editura Polirom.

Bibliografie optionala:

 1. Chelcea, S. (1998). Un secol de psihosociologie, Bucuresti : Editura INI
 2. Cosmovici A., Iacob, L. (1998). Psihologie scolara, Iasi : Editura Polirom
 3. Covey, S. R. (2001). Etica liderului eficient sau conducerea bazata pe principii, Bucuresti: Editura ALLFA
 4. Deutsch, M., Krauss, R. (1972). Les theories en psychologie sociale, Paris : Mouton
 5. Ferreol, G. (coord.) (2000). Identitatea, cetatenia si legaturile sociale, Iasi : Editura Polirom
 6. Forsyth, D. (1998). Group Dynamics, New York: Wadsworth Pub Co
 7. Goss, B., O Hair, D. (1998). Comunicating in interpersonal relationships, NY: Macmillan Publishing Company
 8. Görg, B. (1997). Managerii viitorului. Viitorul managerilor. Iasi: Institutul European.
 9. Iacob, L., Balan, B., Boncu, St. (1997). Comunicarea in campul social. Texte alese, Iasi: Tempus SJEP 9116/95
 10. Ionescu, Gh. Gh. (1997). Cultura afacerilor. Modelul american, Bucuresti: Editura Economica
 11. Ionescu, S. (1998). Paisprezece abordari in psihopatologie, Iasi: Editura Polirom
 12. Lawrence, R.J. (1987). Housing, Dwellings and Homes. Design theory, research and practice, Wiley, UK
 13. Lorenz, K. (1996). Cele opt pacate capitale ale omenirii civilizate, Bucuresti: Editura Humanitas
 14. Macsinga, I. (2000). Psihologia diferentiala si a personalitatii (Curs), Timisoara: Editura Universitatii de Vest din Timisoara
 15. Moscovici, S. (coord.) (1998). Psihologia sociala a relatiilor cu celalalt, Iasi: Editura Polirom
 16. Muresan, P. (1980). Invatarea sociala, Bucuresti: Editura Albatros
 17. Neculau, A., (coord.) (2000). Analiza si interventia in grupuri si organizatii, Iasi: Editura Polirom
 18. Neculau, A., Ferreol, G. (1996). Minoritari, marginali, exclusi, Iasi : Editura Polirom
 19. Perez, J.-A., Boncu, S. (1996). Influenta sociala, Texte alese, Iasi: Editura Universitatii „Al. I. Cuza” din Iasi.
 20. Proshansky, H., Seidenberg, B. (1965) Basic Studies in Social Psychology, New York : Holt, Rienhart and Winston
 21. Pugh, D. S., Hickson, D. J. (1989). Managementului Organizatiilor. Rezumate ale principalelor lucrari   aparute in acest domeniu. Editura CODECS, Bucuresti;
 22. Radoslav, R. (2000). Topos comportamental, armonizarea dintre spatiul urban si comportament uman. Timisoara: Editura Marineasa.
 23. Smith, Z. A. (1995). The Environmental Policy Paradox. New Jersey: Pretince – Hall, Inc.
 24. Radu, I., (coord.) (1994). Psihologia sociala, Cluj-Napoca: Editura EXE
 25. Rascanu, R. (2000). Introducere in psihologie aplicata, Bucuresti: Editura Ars Docendi,
 26. Robbins, S. P. (1998). Organizational Behavior. Concepts, Controversies, Applications, New Jersey: Prentice-Hall International, IOnc
 27. Rotariu, T., Ilut, P. (1997). Ancheta sociologica si sondajul de opinie, Iasi: Editura Polirom.

Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall,

Senkowska, E.(1997). Psihologie sociala experimentala, Iasi: Editura Universitatii “Al. I. Cuza”

Shaw, M., Costanzo, P. (1970) Theories of social psychology, New York: McGraw – Hill Book Company

Smith, B. (1998). PsychologyScience and understanding, New York: McGraw Hill

Stoica-Constantin, A., Neculau, A. (coord.), (1998). Psihosociologia rezolvarii conflictului, Iasi: Editura Polirom

Van der Heijden, A.J.J.M. (1999).O problema a tuturor, in Revista de Sinteza, Literatura universala, Stiintele omului, Dialogul culturilor - Secolul 20, Loc-Locuire-Poluare, 1-2-3 /pp.406 – 408

Zaborila, C. (2004). Conducerea in organizatii. In Z. Bogathy (Ed), Manual de psihologia muncii si organizationala, Iasi: Editura Polirom.

Zamfir, E.(1997) Psihologie sociala. Texte alese, Bucuresti: Editura Ankarom

Zlate, M.(coord.) (1997). Psihologia vietii cotidiene, Iasi : Editura Polirom

Resurse pentru articole

Revista de Psihologie Aplicata: Universitatea de Vest din Timisoara – Catedra de Psihologie

Revista de Psihologie Sociala: Buletinul laboratorului „Psihologia campului social” – Universitatea Al. I Cuza Iasi

Journal of Personality and Social Psychology

Journal of Organizational Behavior

https://search.epnet.com

www.scirus.com

www.sciencedirect.com

https://proquest.umi.com/login

Alte informatii

www.uvt.ro

www.socio.uvt.ro
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Personalitatea
Formele deficientei mentale
Stilurile de invatare ale elevilor deficienti de auz
Psihologia personalitatii test
Punctul de vedere topic (a doua topica freudiana)
APTITUDINILE SI IMPORTANTA LOR IN ACTIVITATEA SCOLARA
PERSONALITATEA UMANA
Simularea: tipuri de simulari, notiuni si definitii

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu