Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » arhitectura
Plan urbanistic de dezvoltare comuna al.i.cuza, judetul iasi

Plan urbanistic de dezvoltare comuna al.i.cuza, judetul iasi


PLAN URBANISTIC DE DEZVOLTARE COMUNA AL.I.CUZA, JUDETUL IASI

Necesitatea si oportunitatea elaborarii unui plan  urbanistic de dezvoltare pentru satele din comuna Al.I.Cuza, judetul Iasi, in afara motivatiilor generale expuse in Normativul cadru de continut pentru astfel de lucrari, este fundamentat pe mai multe categorii de considerente.

In prima categorie intra considerente de ordin general, impuse de evolutia societatii rurale din anul 1990 si pana in prezent, marile schimbari produse in structura de proprietate a terenurilor, a produselor agricole si industriale, a desfasurarii serviciilor, a privatizarii in general, necesitand, la nivelul comunelor, o sustinere corespunzatoare din partea documentatiilor de urbanism; aceasta cu atat mai mult cu cat in domeniul constructiilor se observa tendinte anarhice de dezvoltare, sustinute de false principii de democratie. Aceasta situatie este facilitata atat de incoerenta cadrului legal si normativ cat si de desfasurarea extrem de greoaie a procesului de elaborare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.In a doua categorie intra considerente specifice satelor din comuna Al.I.Cuza. Acestea sunt reprezentate de pozitia intre zonele de influenta a orasului Tg.Frumos si a municipiilor Pascani si Roman din judetul Neamt. Situarea la limita zonelor de influenta a determinat foarte multe modificari de structura in timp, cele mai importante fiind reprezentate de trecerea de la judetul Neamt la judetul Iasi si de arondarea satului Farcaseni la comuna Strunga. Aceste modificari ca si incertitudinea relatiilor in teritoriu au generat neglijarea cailor de comunicatii, facand ca directiile Pascani si Roman sa fie mai putin lesnicioase. O alta caracteristica este determinata de structura dupa religii a populatiei care are implicatii si in alte aspecte ale satelor comunei.

Metodologic, elaborarea planului urbanistic de dezvoltare pune o serie de probleme deosebit de dificile.

Prima categorie de probleme este reprezentata de neelaborarea lucrarilor de amenajare a teritoriului, si mai ales a planurilor de amenajare a teritoriului judetean si comunal. Prima lucrare trebuie sa furnizeze, pentru elaborarea planului urbanistis de dezvoltare a localitatilor din comuna Al.I.Cuza, rolul, functiile si gradul de marime al comunei,evaluarea mutatiilor in teritoriu si elementele de infrastructura de importanta judeteana, precum si dotarile cu caracter zonal. Planul de amenajare a teritoriului comunei trebuie sa stabileasca aceleasi elemente la nivelul localitatilor si a teritoriului comunei.

O alta abordare specifica este impusa de cerintele beneficiarului lucrarii de a primi, in cadrul unei etape preliminare, a intravilanului rectificat, care sa cuprinda atat lucarile existente in afara, cat si necesarul de constructii in urmatorii ani. Aceasta rectificare va avea la baza o prima organizare a teritoriului localitatilor, incluzand zonarea functionala si organizarea circulatiei.

Tema program propune urmatoarea metoda de abordare si elaborare a lucrarilor.

Prelucrarea elementelor necesare de la planul de amenajare a teritoriului judetului Iasi, inainte de finalizarea sa.

Prelucarea, intr-o faza comuna, a unor elemente de analiza economica si demografica din normativul cadru pentru planuri urbanistice generale si care nu pot sa fie realizate la nivel de localitate si elaborarea unui inlocuitor pentru PAT-ul de comuna, care sa rezolve in principiu rolul si functiile fiecarei localitati, gradul sau de marime, nivelul de dotare social- culturala si echipare tehnico- edilitara. Acestea vor fi completate cu elemente de rezolvare a infrastructurii, a conditiilor de mediu, a cadrului natural si a retelei de localitati din comuna.

In aceasta baza au fost elaborate cele 4 planuri urbanistice generale pentru localitatile: Al. I.Cuza, Kogalniceni, Scheia si Volintiresti.

Comuna Al.I.Cuza actualmente este alcatuita din patru sate: Al.I.Cuza,sat resedinta de comuna(727 locuitori), Kogalniceni(375 locuitori), Scheia(1306 locuitori), Volintiresti(481 locuitori).

Comuna, de marime mica ( teritoriul administrativ de 4950 ha, iar populatia de 2871 locuitori), este situata in partea de vest, sud-vest a judetului Iasi, la 70 km de centrul sau administrativ, municipiul Iasi, avand urmatoarele vecinatati:

La nord, comunele Helesteni si Strunga

La est, comuna Butea

La sud, comuna Mircesti

La vest, comunele Halaucesti si Mogosesti-Siret.

Localitatea Al.I.Cuza este o asezare noua dezvoltata dupa improprietarirea insurateilor din anul 1879, avand o trama stradala geometrica. Satul este asezat pe o terasa din stanga raului Siret si pe locul satului disparut Scheulet.

Satul Kogalniceni este asezat pe o terasa joasa in stanga raului Siret. Este o asezare noua din secolul XIX( anul 1874), cu o trama stradala geometrica.

Satul Scheia, fost targ domnesc, este atestat documentar in anul 1606, asezat pe o terasa din staga raului Siret, la confluenta cu paraul Mihailei. In vatra si marginile sale au fost descoperite fragmente ceramice din hallstatt, inceputul migratiilor(secolul IV), feudalismul dezvoltat si tarziu ( secolul XVIII).Acesta este un loc istoric aici dandu-se una din bataliile lui Stefan cel Mare cu turcii in anul 486. Satul are ca monument arhitectural casa Sturza- Scheianu(1810) cu adaugiri in 1835 cu anexe si mai exista un Monument al eroilor din Primul Razboi Mondial, ridicat in cimitir.

Satul Volintiresti este o localitate veche, atestat documentar din secolul XVI( 1503), asezat pe terasele joase din stanga vaii Siretului.

Comuna Al.I.Cuza se afla situata intre zonele de influenta a orasului Tg.Frumos si a municipiilor Pascani si Roman din judetul Neamt, dar relatiile cele mai intense sunt cu municipiul Pascani, aflat la 28 km distanta, avand urmatoarele functii:

Functia agricola prin trecerea in sistem privat, a inregistrat scaderi la toate profilele, ca urmare a lipsei mijloacelor de mecanizare, a faramitarii excesive a exploatatiilor agricole, a imposibilitatii asigurarii lucrarilor de intretinere la culturile intensive si a lipsei de mijloace financiare.

Functia de cazare a activelor cu locuri de munca in afara comunei, care nici inainte nu era foarte mare, din cauza pozitiei izolate in teritoriu, a starii cailor de comunicatii din comuna, si a distantelor fata de cele mai apropiate orase, ca si a potentialului redus a acestora, este in momentul de fata fara importanta.

Teritoriul comunei Al.I.Cuza este situat din punct de vedere geografic in partea de sud a Podisului Sucevei- subunitatile Podisul Dealul Mare si Culuarul Siretului- fiind dezvoltat in cadrul Luncii Siretului si a zonei de dealuri joase de pe stanga acestuia, zona denumita Saua Ruginoasa- Strunga.

Substratul geologic este format in principal din alternante de nisipuri argile, marne nisipoase de varsta sarmatiana medie, peste care se dispun depozite cuaternare, reprezentate prin argile si argile nisipoase aluvio-coluviale si deluviale, luturi leossoide aluviale, nisipuri si pietrisuri aluvionare.

Relieful comunei s-a format si a evoluat in stransa legatura cu evolutia raului Siret si a afluentilor sai in cadrul substratului geologic sarmatian, printr-o actiune de eroziune urmata de acumulari. Principalele forme de relief sunt reprezentate de interfluvii sculpturale si versanti deluviali, sesul si terasele Siretului.

Interfluviile se prezinta sub forma unor dealuri si coline cu altitudini de 250-300 m, cu platouri largi, plane sau usor inclinate la partile superioare, stabile si fara degradari, reprezentand terenuri foarte bune pentru agricultura si cai de comunicatie.

Versantii care marginesc aceste interfluvii au orientari si inclinari variate. Cei cu orientari spre nord, nord-vest avand caracter de coaste abrupte cu fenomene de eroziune si alunecari locale. Asa se prezinta versantul stang al paraului Mihailii si versantul stang al paraului Barcu, care necesita lucrari de imbunatatiri funciare.

Climatul comunei are un caracter temperat- continental de nuanta moderata in est si mai accentuata in vest.

Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 8 si 9 cu un maxim mediu in iulie intre 19-20 si chia peste 20 in sesul Siretului, si un minim mediu in ianuarie intre -3 si -4 si chiar sub -4 in sesul Siretului.

Precipitatiile medii anuale sunt cuprinde intre 500 si 550 mm/mp, cele mai mari cantitati inregistrandu-se in iunie(70-80mm7mp in medie) iar cele mai mici iarna si la inceputul primaverii(20-30 mm /mp in medie).

Vanturile cele mai frecvente sunt cele din nord, nord-vest si sud,sud-est, directiile lor fiind mult influentate de orientarea vaii largi a Siretului pe care masele de aer se canalizeaza, capatand totodata si viteze sporite.

Reteaua hidrografica din teritoriu este formata din raul Siret di afluentii sai: paraul Mihailii, paraul Dupa Fantana, paraul Barcu.

Apele subterane sunt cantonate in intercalatii permeabile ale substratului sarmatian, precum si in baza depozitelor cuaternare, fiind intalnite la adancimi variabile, 3-15m. Local, pe versanti apar izvoare, unele cu debite relativ bogate si calitati bune.

Solurile caracteristice din teritoriu sunt reprezentate in principal prin cernoziomuri levigate si de panta, si prin soluri aluviale si lacovisti.

Vegetatia naturala apartine pajistilor stepizate de silostepa si de lunga.

In concluzie, teritoriul comunei Al.I.Cuza dispune de un cadru natural variat, care ofera conditii si posibilitati de valorificare: terenuri bune pentru agricultura, cu soluri cernoziomice, resurse de nisip si pietris din albia Siretului.

Prezenta lucrare, in urma situatiei existente, stabileste prioritatile si reglementarile, tinand seama de servitutile de urbanism si a disfunctionalitatilor, precum si actiunile si masurile necesare a fi luate in utilizarea terenurilor si constructiilor, in cadrul localitatilor apartinad comunei Al.I.Cuza.

In cadrul intravilanelor localitatilor comunei distingem urmatoarele zone: zona centrala, unde sunt amplasate principalelle obiectice de interes public, exista numai in localitatile Al.I.Cuza si Scheia, in celelate localitati dotarile sunt dispersate in teritoriu.

Zona de locuinte exista in toate localitatile, fiind alcatuita din: curti-constructii-locuinte, cu suprafata terenului de maxim 1000mp/locuinta; terenuri libere, cultivate, si care in prezent sunt rezervate pentru dezvoltarea viitoare a constructiilor.

Pe teritoriul comunei exista unitatea industriala S.C. AGROCOM S.R.L. si unitati de prestari servicii( mori, prese ulei, balastiere).

Pe teritoriul comunei exista un parc pentru recreere cu suprafata de 0,41 ha, in zona caminului cultural din localitatea Al.I.Cuza si unul in localitatea Volintiresti cu o suprafata de 0,11 ha. Terenurile de sport sunt amplasate in curtile scolilor iar dotari turistice nu sunt.

In toate localitatile comunei exista:

Retele de comunicatii rutiere aflate in stare de viabilitate mediocra

Retele de alimentare cu energie electrica

Retea de telefonie


Televiziune prin cablu

Retea de internet prin fibra optica

Nu exista in nici o localitate a comunei retele centralizate de alimentare cu apa, gaze naturale, energie termica,canalizare.

Disfunctionalitatile majore ce se releva din documentare si din studiul situatiei existente a comunei Al.I.Cuza sunt de natura diferita, soio-economica, din care, prin implicatiile majore se pot enumera:

reducerea activitatii in unitatile agricole si de mica industrie;

fondul construit existent fomat din 50% cladiri in stare proasta, construite din materiale neadecvate, cu carente estetice;

lipsa unor dotari corespunzatoare sau insuficienta spatiilor destinate dotarilor existente, majoritatea acestora aflandu-se intr-o stare mediocra;

nu exista o zona centrala inchegata, unitatile de interes public fiind distribuite difuz in teritoriu exceptand satul Al.I.Cuza unde majoritatea dotarilor sunt amplasate in jurul primariei si bisericii;

in proportie de 50% caile de comunicatii sunt din pietris, in stare mediocra de viabilitate, cu intersectii neamenajate.

lipsa unor echipari edilitare minime in cazul retelelor de apa-canal;

lipsa unor zone de depozitare a deseurilor menajere bine amplasate si bine stabilite prin crearea unor zone de protectie;

lipsa spatiilor de agrement,de sport si de joaca pentru copii;

distrugerea sistemelor de irigatii si nefolosire lor, taierea necontrolata a patrimoniului silvic in trecut, lipsa unor lucrari hidrotehnice ceea ce a condus la inundarea unor locuinte, portiuni de drumuri si zone agricole, de catre raul Siret.

Pe parcursul elaborarii documentatiei, autoritatile locale ca reprezentanti ai populatiei, au solicitat:

marirea intravilanului si unele imbunatatiri ale acestuia;

atragerea de investitori pentru crearea de locuri de munca;

initiative corecte pentru dezvoltarea unor ramuri economice neagricole, care sa ocupe disponibilul de forta de munca(industrie mica, diverse mestesuguri, constructii de locuinte);

realizarea de lucrari tehnico-edilitare minimale( alimentare cu apa si canalizare, centralizate);

alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Al.I.Cuza si Scheia, existand posibilitati;

modernizarea drumurilor interioare localitatilor;

marirea gradului de confort a locuintelor;

dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potentualului existent al cadrului natural din comuna;

dotarea corespunzatoare a localitatilor prin construirea de noi dotari precum si modernizarea celor existente.

Evolutia posibila a comunei Al.I.Cuza este intr-o stransa legatura cu valorificarea potentialului economic al crearii unor noi locuri de munca, implicand atragerea fortei de munca si stabilirea acesteia in comuna.

Potentialul agricol al zonei, ca si tipul de proprietate asupra terenurilor, pot influenta dezvoltarea unor ramuri la nivelul industriilor mici prelucratoare de materii prime. In perspectiva anului 2010 principala ramura economica careia trebuie sa i se acorde o atentie deosebita, este mica industrie alaturi de serviciile catre populatie. O ramura care va ocupa o mica parte din forta de munca, va fi turismul, care are putine resurse potentiale oferite de natura, dar la acestea se vor putea adauga cele oferite de activitatea umana, prin crearea de spatii de alimentatie publica si cazare. Valea Siretului si padurea de lunca ofera conditii favorabile pentru turismul de tranzit, odihna.

In teritoriul comunei, problemele mediului inconjurator se refera in principal la urmatoarele aspecte negative, grupate dupa factorii naturali pe care ii afecteaza:

poluarea aerului datorita sistemelor de incalzire casnica;

poluarea apelor datorata in principal, lipsei unui sistem de canalizare si de epurare a apelor uzate, a platformelor de depozitare adeseurilor menajere, stc;

poluarea si degradarea solurilor.

A.LOCALITATEA AL.I.CUZA

Constructii administrative si pentru servicii publice:

o      primaria functineaza intr-un local propriu cu 6 incaperi, in care lucreaza 15 angajati, constrit din materiale durabile, acoperit cu tabla; cladirea se afla in stare tehnica buna si ocupa o suprafata de 0,175 ha;

o      politia cu locuinta sefului de post functioneaza intr-ul local propriu construit din materiale durabile, acoperit cu tabla; cladirea se afla in stare tehnica buna si ocupa o suprafata de 0,140 ha;

o      posta, functioneaza la parterul blocului cu 8 apartamente in 2 incaperi, impropii ca spatiu si functinalitate.

Constructii de cult:

o      Biserica ortodoxa cu hramul "Sf. Constantin si Elena", este o constructie realizata din piatra, pe un soclu inalt in stare tehnica foarte buna si ocupa o suprafata de 0,323 ha de teren.

Constructii pentru educatie si invatamant:

o      Gradinita, functioneaza in localul vechii scoli, construita din materiale durabile, acoperita cu tabla, in stare de functinare mediocra, iar terenul ocupat este de 0,114 ha.Gradinita este frecventata de 40 copii si deservita de 2 cadre didactice.

o      Scoala primara, clasele I-IV dispunand de 3 sali de clasa, o suprafata utila de 180mp si ocupand o suprafata de teren de 0,135 ha, este frecventata de 70 de elevi si deservita de 4 cadre didactice. Scoala este amplasata in zona centrala a localitatii, localul este construit din materiale durabile, acoperita cu tabla si este in stare mediocra de functionare.

Constructii pentru cultura :

o      Caminul cultural, amplasat in zona centrala a localitatii, este un local vechi, construit din materiale durabile, cu sala de spectacole si cinematograf, avand o capacitate de 200 de locuri. Tot aici se mai afla o sala de sedinte cu 30 de locuri si o suprafata de 15 mp. Cladirea ocupa o suprafata de teren de 0,046 ha. In jurul caminului cultural exista un spatiu verde amenajat in suprafata de 0,169 ha.

o      Biblioteca comunala este amenajata in corpul B al scolii, in 2 incaperi, avand aria utila de 26mp. Localul este construit din materiale durabile, dar necesita anumite imbunatatiri.

o      Comuna mai dispune si de 2 biblioteci scolare.

Constructii pentru sanatate:

o      Dispensarul veterinar functineaza la parterul blocului din centrul localitatii si este deservit de un medic veterinar;

o      Punctul de insamantari artificiale, este deservit de un operator.

Constructii comerciale

o      Magazin universal amplasat in zona centrala a localitatii.

o      In localitate mai functioneaza, dispersate in teritoriu, 5 magazine particulare cu profit mixt.

B.LOCALITATEA KOGALNICENI

Constructii pentru educatie si invatamant:

o      Gradinita functioneaza intr-o sala de clasa in incinta scolii si este frecventata de 15 copii si deservita de un cadru didactic.

o      Scoala primara, clasele I-IV, cu locuinta pentru cadru didactic, functioneaza intr-o sala de clasa, alte 4 sali de clasa fiind in conservare. Scoala este frecventata de 20 elevi si deservita de 2 cadre didactice.

Constructii comerciale:

In localiatate functioneaza 2 magazine mixte.

In localitate lipsesc dotarile pentru cult si cultura.

C.LOCALITATEA SCHEIA

Constructii financiar-bancare:

In localitatea Scheia functioneaza Cooperativa de Credit care deserveste locuitorii intregii comune.

Constructii de cult:

Biserica Ortodoxa

Biserica Romano-Catolica

Manastirea Congregatia Surorilor Divine

Casa de cult crestini dupa Evanghelie

Constructii pentru educatie si invatamant:

Gradinita functineaza in local prpriu si are 6 Sali de clasa.

Scoala Generala cu clasele I-VIII functioneaza in 2 corpuri. Detine: 8 sali de clasa, sala de sport si laborator de informatica. Scoala este in stare foarte buna de functionare deoarece a fost renovata recent.

Constructii pentru cultura:

Localitatea Scheia nu dispune de camin cultural

Biblioteca scolara

Constructii pentru sanatate:

Dispensarul uman in stare mediocra de functionare.

Cabinet stomatologic infiintat recent.

Farmacia infiintata in urma cu 2 ani.

Constructii comerciale:

In localitatea Scheia exista 4 magazine mixte si 5 baruri si o discoteca

Magazin pentru materiale de constructii

D. LOCALITATEA VOLINTIRESTI

Constructii de cult:

Biserica ortodoxa care deserveste si populatia din localitatea Kogalniceni

Constructii pentru educatie si invatamant:

Gradinita care functioneaza in 2 Sali de clasa

Scoala generala cu clasele I-IV

Constructii comerciale:

In localitate functioneaza 4 magazine mixte cu bar.

Localitatile comunei sunt alimentate cu apa individual din fantani.Nu exista un sistem centralizat de evacuare a apelor uzate. Casele dispun de closete uscate, majoritatea fiind gropi de pamant, unde se evacueaza apele uzate fecaloid-menajere. Locuitorii utilizeaza combustibil  solid( lemne, strujeni) care sunt arse in sobe cu randament scazut.

Solutiile propuse sunt agreate de conducerea primriei din comuna. Punctul de vedere al proiectului si al conducerii primariei este ca sa se acorde prioritate pentru alimentarea centralizata cu apa. In etapa a doua sa se actioneze pentru inlocuirea gropilor aferente closetelor uscate cu fose septice vidanjabile sau biodegradabile.

Alte planuri existente:

dezvoltarea zonelor rezidentiale in structura actuala

utilizarea eficienta asupra suprafetelor de pamant disponibile

realizarea unei trame a circulatiei rutiere

realizarea perdelelor de aliniament si protectie in lungul tramei stradale principale, precum si extinderea spatiilor verzi si de odihna, agrement si recreere

transformarea drumului comunal in drum judetean

primaria existenta va trebui extinsa si amenajata pentru a corespunde noilor functiuni, pentru a functiona si ca sediu al partidelor politice, sindicatelor, organizatiilor etc; arhitectura cladirii va fi impunatoare la nivelul functiunilor pe care le adaposteste

cladirea politiei va fi reamenajata

posta va functiona intr-o cladire noua

remiza PSI va putea functiona in incinta primariei

pentru constructiile de educatie se propune renovarea si amenajarea unor utilitati necesare igienei

caminul cultural este propus pentru reconstructie

renovarea dispensarului uman

construirea unui local pentru dispensarul veterinar

renovarea bisericilor

se propune construirea unui club cu sala de spectacole, cinematograf si biblioteca

schimbarea amplasamentelor constructiilor asezate pe terenuri necorespunzatoare din punct de vedere geotehnic

in intravilanul localitatilor comunei vor fi rezervate suprafete de teren pentru realizarea urmatoarelor dotari: parcuri, locuri de joaca pentru copii, terenuri pentru activitati sportive

comuna nu dispune de un cadru natural deosebit, care sa permita atragerea turistilor, beneficiind totusi ca puncte de atractie de valea Siretului si de un luciu de apa in partea sa estica, unde se va putea amenaja ca baza turistica pentru pescuit sportiv, natatie, canotaj, in suprafata de 2,0 ha.

amenajarea unor platforme de colectare a reziduurilor menajere dimensionate pentru o perioada de folosinta de 10 ani; acestea vor fi amenajate in trupuri separate, in extravilanul localitatilor, la distanta minima de 50 m de limita intravilanului

amenajarea unor puturi seci pentru inhumarea cadavrelor animale, realizate similar cu gropile pentru depozitarea deseurilor menajere, unde vor fi depuse cadavrele animalelor si vor fi acoperite cu un strat de pamant.

statii de epurare a apelor uzate

alimentarea cu apa si gaze naturale a comunei

Dezvoltarea urbanistica a localitatilor comunei A.I.Cuza depinde de dezvoltarea, organizarea si modernizarea economiei si in primul rand a agriculturii si industriei, alaturi de celelalte ramuri, creatoare de locuri de munca, avand ca rezultat cresterea venturilor populatiei si bugetului local.

In prezenta lucrare am facut un inventar a tuturor surselor potentiale, care pot ridica nivelul economiei comunei, si implicit imbunatatirea conditiilor de locuit si de desfasurare ale tuturor aspectelor vietii, in paralel cu o buna functionalitate a localitatilor.

Se impune acum, cand posibilitatile financiare ale populatiei si administratiei sunt precare, ca prin eforturi comune, sa se pastraze in primul rand cadrul natural, prin respectarea normelor de salubritate, sa se intretina patrimoniul construit valoros, pentru ca toate localitatile comunei sa devina sate de referinta.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.