Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA

COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA


COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA

Colectarea si evacuarea apelor de suprafata din zona drumului se realizeaza prin proiectarea si executarea de dispozitive de colectare si evacuare a apelor sub forma de rigole sau santuri trapezoidale. Forma si dimensiunile dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor de suprafata se stabilesc in urma calculului de dimensionare.

Fig.16 - Forma santurilor

1. Dimensionarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor de suprafata

Sunt necesare doua categorii de calcule:

calcul hidrologic, in urma caruia rezulta debitul hidrologic;

calcul hidraulic, in urma caruia rezulta debitul hidraulic.

1.1. Calculul hidrologic

Consta in determinarea cantitatii apelor de suprafata colectata in bazinul de receptie aferent fiecarui dispozitiv in parte in functie de debitul maxim dat de apele de ploaie.

In calculul hidrologic ploile sunt caracterizate prin:

durata = timpul de la inceperea pana la incetarea ploii, t = 15min;

intensitate = grosimea stratului de apa cazuta in unitatea de timp pe o suprafata de 1 mp, ic = 100 x 1.8 = 180 l/s ha (conf. Tabel VIII-1 - Drumuri-Calcul si proiectare - prof. dr. ing. Stelian Dorobantu s.a.);

frecventa ploii f = 1 / 5;

Suprafata bazinului de receptie aferent rigolei se determina din planul de situatie. Pentru cazul de fata S = 42 000 mp = 4.2 ha

Debitul hidrologic : Qhg = m x S x ic x F

  • m = coeficient de reducere care tine seama de capacitatea de inmagazinare pe santuri si canale; Pentru t < 40min rezulta m = 0.8
  • S = suprafata bazinului de receptie, S = 4.2 ha;
  • ic = intensitatea de calcul, ic = 180 l/s ha
  • F = coeficient de scurgere (conf. tab. VIII.2- Drumuri-Calcul si proiectare - prof. dr. ing. Stelian Dorobantu s.a.); F = 0.20

Rezulta Qhg = 0.8 x 4.2 x 180 x 0.2 = 121 l/s1. Calculul hidraulic

Consta in determinarea capacitatii de scurgere a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor din precipitatii care depind de forma si marimea sectiunii transversale, de panta longitudinala, de rugozitatea fundului si a peretilor. Sectiunea transversala trebuie sa fie capabila sa evacueze intreaga cantitate de apa colectata in bazinul de receptie aferent: Qhc > Qhg

Debitul hidraulic Qhc = , in care :

  • = sectiunea efectiva de scurgere, in mp;
  • V = viteza medie admisibila in sectiune, in m/s.

Fig.17 - Calculul debitului hidraulic al rigolei

in care: - C = coeficient de viteza functie de rugozitate si raza hidraulica

- R = raza hidraulica; R = / P = 0.08 / 0.91 = 0.088

C =

- n=coeficient de rugozitate al sectiunii; n=0.16 pentru pereti din beton nesclivisit;

- i = panta hidraulica a santului; i=1%

Rezulta

Qhc = =0.08 x 1.7 = 0.136 m3/s = 136 l/s 136 > 121

Deci conditia de verificare Qhc Qhg este indeplinita.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.