Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
Comisia nationala de agrement tehnic in constructii

Comisia nationala de agrement tehnic in constructiiCOMISIA NATIONALA DE AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. 4: “Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si pardoseli” din ICECON analizand documentatia privind solicitarea prelungirii valabilitatii agrementului tehnic nr 016-04/062-2000, prezentata de firma S.C. REXIMACO S.R.L. din Bucuresti si inregistrata cu nr. 3.02.011.016 din 07.02.2003, referitoare la “Procedeu pentru impermeabilizarea, protejarea si repararea betonului: XYPEX” realizat de firma XYPEX ® CHEMICHAL CORPORATION din Canada, elibereaza prezentul Agrement Tehnic nr. 016-04/223-2003, in conformitate cu documentele tehnice romanesti, europene si cu ghidul GAT nr.112/96, aferente domeniului de referinta, toate valabile la aceasta data.

1. Definirea succinta
1.1. Descriere succinta

Procedeul XYPEX cuprinde un sistem de lucrari specifice destinat elementelor din beton ale constructiilor noi sau existente (impermeabilizare, hidroizolare, protejare si reparare), in scopul sporirii rezistentei acestora la apa cu si fara presiune, precum si la agenti chimici si mecanici.

Procedeul XYPEX se bazeaza pe urmatoarele produse:

XYPEX CONCENTRATE XYPEX CONCENTRATE DRY –PAC.

-XYPEX CONCENTRATE DS1

-XYPEX CONCENTRATE DS2

-XYPEX MODIFIED

-XYPEX PATCH’N PLUG

-XYPEX ADMIX C 1000

Produsele de mai sus se prezinta sub forma de pulbere gri (sau alba in cazul XYPEX CONCENTRATE/ MODIFIED) pe baza de ciment Port-land, silice, substante chimice active.

-XYPEX FCM : produs bicomponent: componenta A, lichida pe baza de rasini acrilice si componenta B sub forma de pulbere gri pe baza de ciment Portland si aditivi speciali.

-RESTORA TOP 50 / 100/ 200  se pre-zinta sub forma de pulbere gri pe baza de ciment Portland modificat, silice, substante chimice active. RESTORA TOP 100 contine si fibre polipropilenice, iar RESTORA TOP 200 contine si fibre metalice.

1.2 Identificarea produselor

Produsele XYPEX (CONCEN-TRATE, MODIFIED, DS1, DS2, PATCH’N PLUG) si RESTORA TOP 50 / 100/ 200 sunt ambalate in pungi de plastic ambalate in containere metalice etanse, cu greutatea de 7, 14 si 25 kg.

XYPEX FCM –componenta A lichida este ambalata in bidoane de

10kg, iar componenta B pulverulenta in pungi de plastic ambalate in contai-

nere metalice etanse, cu greutatea de 25 kg.

XYPEX ADMIX C 1000 este ambalat in pungi de plastic ambalate in containere metalice etanse, cu greutatea de 25 kg.

Identificarea produselor se face dupa eticheta care insoteste amba-lajul, in care sunt mentionate:

-denumirea produsului;

-cantitate, culoarea;

-numele si sigla firmei producatoare;

-instructiuni de transport, manipulare si depozitare, traduse in limba ro-mana;

-data fabricatiei;

-numarul de lot;

-termen de valabilitate.

2. Agrementul tehnic

2.1 Domeniile de utilizare in constructii, acceptate

Produsele procedeului XYPEX se pot utiliza la :

Poduri, viaducte si alte lucrari de arta feroviare si rutiere;

Galerii, tuneluri de cale ferata, metrou si rutiere;

Lucrari de consolidare c.f. si ru-tiere;

Fundatii, subsoluri, parcari, depozite, subterane;

Rezervoare de apa potabila, industriala, pentru tratarea apei si pen-

tru colectarea apelor reziduale;

· Conducte si canale din beton, pentru transportul si colectarea apelor;

· Imbracaminti rutiere din beton, peroane, terase, pardoseli.

Produsele si procedurile cuprin-se in procedeul XYPEX pot fi combinate, pentru a rezolva orice situatie particulara specifica constructiilor din beton noi sau existente enumerate mai sus, astfel:

a) Hidroizolarea, protejarea si repa-rarea suprafetei betonului (proaspat turnat si decofrat sau din lucrari existente), la elemente de constructie supraterane si subterane in contact permanent cu apa sau nu, precum si pentru realizarea scafelor pardo-selilor ;

b) Hidroizolarea, protejarea, repa-rarea betonului si inchiderea rostu-rilor de contractie la elementele de

constructie, solicitate in medii intens corozive.

c) Impermeabilizarea/ etansarea rosturilor rigide, fisurilor de contractie sau golurilor (defectiuni sau goluri de traversare ale instalatiilor) la actiunea apelor (cu/fara presiune hidrostatica).

d) Impermeabilizarea, protejarea si repararea betonului la elementele din constructii solicitate intens, static, dinamic, la uzura si soc.

e) Impermeabilizarea, protejarea si repararea suprafetei betonului (proas-pat turnat si decofrat sau din lucrari existente), cu zone de segregari, fisuri, crapaturi.

Sinteza acestor situatii prezentate este realizata in tabelul 1.

In cadrul situatiilor prezentate la punctele a) e) produsele XYPEX se utilizeaza astfel:

XYPEX CONCENTRATE:

-pentru impermeabilizarea perma-nenta, in profunzime a elementelor de constructie noi si existente, supraterane si subterane aflate in contact permanent cu apa (cu sau fara presiune) sau in mod accidental; spatiile dintre cristale permit circulatia aerului, pastrandu-se permeabilitatea la vapori. Produsul inchide microfisuri, pori si capilare cu dimensiuni pana la max. 0,4 mm, in conditiile prepararii lui cu apa, in dozaje de 3 :1 sau 5 :3, conform indicatiilor de la pct. 2.2.4.

Observatie :

Prin amestecarea XYPEX CON-CENTRATE cu apa in proportie de 6:1 parti volumetrice se realizeaza mortarul XYPEX CONCENTRATE DRY –PAC, care se utilizeaza pentru inchiderea si impermeabilizarea rosturilor rigide sau remedierea defectelor aparute la elementele din beton, cum ar fi fisuri, segregari, etc.

-pentru protectia elementelor de constructie solicitate in medii intens corozive;

XYPEX MODIFIED:

-pentru impermeabilizarea elemen-telor din beton ce nu sunt in contact permanent cu apa sub presiune (cal-cane de cladiri, pereti de subsoluri, ziduri de sprijin etc.). Produsul inchide microfisuri, pori si capilare cu dimensiuni pana la max. 0,4 mm, in conditiile prepararii lui cu apa, in dozaje de 3 :1 sau 5 :3, conform indicatiilor de la pct. 2.2.4.

pentru impermeabilizarea elemente-lor din beton aflate in contact permanent cu apa sub presiune, ca si pentru protectia celor aflate in mediu cu agresivitate chimica, atunci cand este aplicat peste XYPEX CONCEN-TRATE ca cel de-al doilea strat.

XYPEX CONCENTRATE DS1, DS2 –pentru impermeabilizarea si protectia anticoroziva a suprafetelor orizontale ale constructiilor din beton; produsul este aplicat ca atare, sub forma de pulbere, pe betonul proaspat.

Observatie :

DS2 este destinat pentru tratarea suprafetelor din beton supuse la solicitari mari (compresiune, incovoiere, uzura si soc mecanic).

XYPEX FCM:

-pentru repararea betoanelor degradate, impermeabilizarea si protectia anticoroziva la cloruri, bioxid de carbon si bioxid de sulf ; produsul este aplicat dupa amestecarea celor doua componente conform indicatiilor de la pct. 2.2.4.

-produsul inchide goluri cu adancimea de pana la 5 mm fara alte reparatii

XYPEX PATCH’N PLUG:

-pentru reparatii chiar si in prezenta apei cu presiune, fiind un mortar cu priza rapida, fara contractie si cu mare aderenta la beton ;

-pentru inchiderea si impermea-bilizarea rosturilor rigide sau reme-dierea defectelor aparute la elemente-le din beton, cum ar fi fisuri, segre-gari ;

-produsul inchide goluri cu adancimea de pana la 15cm.

RESTORA-TOP 50:

pentru repararea suprafetelor orizontale din beton supuse unei exploatari usoare, avand deteriorari cu grosimi de max. 13mm (ex.: pardoseli interioare sau exterioare – inclusiv din parcari, dale prefabricate sau turnate pe loc, scari si trotuare), atunci cand este necesara o intarire rapida

RESTORA-TOP 100 si 200:

pentru repararea suprafetelor orizontale din beton, avand deteriorari cu grosimi de max. 25mm, atunci cand este necesara o intarire rapida, precum si realizarea unor rezistente mecanice deosebite, prevenirea aparitiei fisurilor din contractii.

XYPEX ADMIX C 1000:

ca aditiv pentru marirea imper-meabilitatii si protectiei anticorozive a betoanelor si mortarelor; in acest scop se adauga in proportii de 2%-3% din cantitatea de ciment.

OBSERVATIE:

Procedeul XYPEX permite aplicarea ulterioara a oricarui tip de finisaj, cu conditia respectarii indicatiilor producatorului din Manualul de utilizare a produselor XYPEX.

Tabel 1 Utilizarea procedeului XYPEX in situatiile prezentate la punctul 2.1

Denumire produs

a1)

b

c

d

e

XYPEX CONCENTRATE

X

X

X

X

XYPEX MODIFIED

X

X

X

X

XYPEX CONCENTRATE DS 1

X

XYPEX CONCENTRATE DS 2

X

X

XYPEX FCM

X

XYPEX PATCH’N PLUG

X

X

X

XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC

X

RESTORA TOP 50

X

RESTORA TOP 100

X

RESTORA TOP 200

X

1) In cazul hidroizolarii suprafetelor din beton la elemente de constructie neaflate in contact permanent cu apa, precum si pentru realizarea scafelor pardoselilor se utilizeaza doar produsul XYPEX MODIFIED.

2.2 Aprecierea asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

In conformitate cu datele conti-nute la punctul 3, tabelul 2, produsele care intra in componenta procedeului XYPEX au performante corespunza-toare domeniilor de utilizare pre-zentate la punctul 2.1 si celor sase cerinte esentiale ale Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, dupa cum urmeaza:

Rezistenta si stabilitate

Procedeul de impermeabilizare  «XYPEX » nu influenteaza aceasta cerinta.

Siguranta in exploatare

Procedeul de impermeabilizare  «XYPEX » nu influenteaza aceasta cerinta.

Siguranta la foc

Produsele care alcatuiesc procedeul XYPEX, puse in opera, se incadreaza in clasa de combustibilitate C0, conform STAS 11357-90.

Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului

Este indeplinita in conformitate cu legislatia in domeniu, produsele nefiind realizate din materiale toxice sau radioactive.

Elementele componente nu se afla pe lista noxelor cancerigene sau a sub-stantelor potential cancerigene pentru om, conform ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1957/1995.

Produsele au aprobarea Ministerului Sanatatii (Romania), Agentiei de Protectia Mediului EPA (SUA), Serviciului Federal de Sanatate (Elvetia), Ministerului Agriculturii (Canada).Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

Nu contribuie la izolatia termica, dar contribuie la izolatia hidrofuga prin faptul ca se realizeaza imper-meabilizarea betoanelor la apa cu presiune de pana 12 atmosfere, conform datelor din tabelul de la punctul 3. Procedeul XYPEX pastreaza permeabilitatea la vapori a betonului.

Protectia impotriva zgomotului

Procedeul de impermeabilizare  «XYPEX » nu influenteaza aceasta ce-rinta.

2.2.2 Durabilitatea si intretinerea

Produsele (nepuse in opera) sunt garantate de producator max. 12 luni de la data de fabricatie, daca sunt pastrate in ambalajele lor originale, nedesilgilate, depozitate in locuri uscate, ferite de inghet sau caldura excesiva.

Componentele procedeului XYPEX prin reactia de cristalizare creaza retele minerale care devin componente ale betonului tratat pe toata durata de viata a constructiei si deci produsele puse in opera au o durabilitate in timp egala cu aceea a duratei de viata a suportului pe care se aplica.

Prezenta apei in masa betonului, dupa perioade de timp lungi de la aplicarea procedeului, reactiveaza cristalizarea si repara fisurile aparute pe toata durata de viata a betonului.

Pentru pastrarea in timp a caracteristicilor fizico-mecanice, este necesara utilizarea fiecarui produs strict in domeniul lui de aplicare, conform Manualului de utilizare a procedeului XYPEX.

Produsele au caracteristici fizico-mecanice deosebite:

-rezistente mecanice foarte bune, aderente corespunzatoare domeniului de utilizare acceptat;

-rezistenta chimica la solutie de acid clorhidric 3%-5%, apa de canalizare, saruri de clor, soda caustica, ulei mineral, etilen glicol, sulfat de aluminiu 10-30%, azotat de amoniu 5%, sulfat de amoniu 3% etc;

-rezistenta la agentii atmosferici sau la factorii de mediu interior;

Tratamentele cu procedeul XY-PEX au efect permanent si permit aplicarea ulterioara a oricarui finisaj compatibil cu betonul. Procedeul este activ pe orice beton cu continut minim de 12% ciment, este eficient si usor de aplicat cu o pregatire prealabila a personalului de catre firma autorizata.

Intrucat tratamentul cu produse XYPEX actioneaza in structura supor-tului din beton, intretinerea lui este aceeasi cu intretinerea suportului pe care a fost aplicat.

2.2.3 Fabricatia si controlul

Modul de aplicare al procedeului este controlat prin Manualul de utiliza- re a produselor XYPEX elaborat de producator. Calitatea materialelor si punerea lor in opera trebuie sa fie conforme cu prevederile si prescriptiile

tehnice cuprinse in Manual.

Constanta calitatii produselor este realizata prin executarea unui control intern in laboratoarele proprii, atat pentru materiile prime si pentru respectarea parametrilor tehnologici cat si pentru produsele finale. Controlul materiilor prime se face la fiecare livrare a acestora, in ceea ce priveste densitatea, puritatea, etc., pentru fiecare lot de produse. Controlul se certifica prin eliberarea unor certificate de calitate pe loturi de fabricatie.

Certificarea conformitatii produ-selor se realizeaza de catre institute autorizate in acest domeniu: PACIFIC TESTING LABORATORIES - S.U.A.

Firma are implementat sistemul calitatii, in conformitate cu ISO 9001 :1994 (certificat nr. 1610/2000).

2.2.4 Punerea in opera

Punerea in opera a materialelor si tehnologia de executie se va face in ba-za proiectelor si caietelor de sarcini elaborate de organisme abilitate, ti-nand cont de Manualul de utilizare a produselor XYPEX.

a)      Pregatirea suporturilor

Conditia de baza pentru eficienta procedeului XYPEX este pregatirea suportului din beton.

Pentru realizarea conditiilor tehni-ce de aplicare a produselor XYPEX su-portul din beton trebuie sa indepli-neasca conditiile tehnice prevazute in Manualul de aplicare. Operatiunile de pregatire pot fi:

a.    – inlaturarea cu spitul si dalta a betonului degradat si alterat, a depunerilor de natura argiloasa, a stratului superficial din lapte de ciment, a fragmentelor dislocate sau desprinse din beton, pana se ajunge la betonul sanatos;

b.    – indepartarea petelor de produse petroliere si uleiuri prin degresare cu solventi organici si indepartarea betonului impregnat cu aceste produse;

c.    – spalarea zonelor de aplicare sau tratarea cu jet de apa de inalta presiune (100 - 200 bari), si/ sau amorsarea cu solutie de acid clorhidric si apa in proportie de 1: 5, pentru asigurarea unei suprafete curate si absorbante.

b)      Prepararea produselor

-prepararea produselor se face prin amestecare cu apa in proportiile indicate de producator, astfel :

• XYPEX CONCENTRATE/MODIFIED se amesteca cu apa in proportie de 3 :1 parti in volume (pulbere : apa) pentru aplicarea manuala si 5 :3 parti in volume (pulbere : apa) pentru aplicarea mecanizata ;

Prin amestecarea XYPEX CONCENTRATE si apa in proportie de 6:1 parti volumetrice se realizeaza produsul XYPEX CONCENTRATE DRY –PAC.

•XYPEX CONCENTRATE DS 1/DS2 :se aplica ca atare ;

•XYPEX PATCH’PLUG : se amesteca cu apa in proportie de 3,5 :1 parti in volume (pulbere : apa) ;

•XYPEX FCM : se amesteca componenta A cu componenta B in proportie de 1 :2,5 parti in volume;

•RESTORA TOP 50 : 22,7kg produs se amesteca cu 3,8litri apa ;

•RESTORA TOP 100/200 : 22,7kg produs se amesteca cu 1,5litri apa. 

c) Aplicarea produselor

Aplicarea produselor se face manual, cu pensula sau mecanizat, cu instalatia de aer comprimat.

Materialele utilizate, procedurile de aplicare, precum si modul de combi-nare al produselor trebuie sa fie con-forme cu particularitatile constructive, conditiile tehnice ale betonului, functia elementului de constructie si factorii de agresivitate care actioneaza asupra be-tonului respectiv, (a se vedea punctul 2.1).

Procedurile prezentate pot fi utilizate in domeniile in constructii acceptate, in baza proiectelor de executie si a caietelor de sarcini elaborate de institute de specialitate, tinand cont de prevederile Manualului de aplicare a produselor XYPEX, de normativele in vigoare si de reglementarile specifice domeniului.

Consumurile specifice de materiale sunt urmatoarele:

XYPEX CONCENTRATE: 0,85-1,0kg/m2;

XYPEX MODIFIED: 0,85kg/m2;

XYPEX CONCENTRATE DS1: 0,95kg/m2;

XYPEX CONCENTRATE DS1: 3,8kg/m2;

XYPEX FCM: 1,67 kg/m2/mm grosime;

RESTORA TOP 50: 1,69 kg/m2/mm grosime;

RESTORA TOP 100/200: 2,11 kg/m2/mm grosime;

XYPEX PATCH’PLUG: 1,5-2,0 kg/m2;

XYPEX ADMIX C 1000: 2-3% din cantitatea de ciment;

2.3 Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1 Conditii de conceptie

Procedeul ce face obiectul acestui agrement tehnic este conceput de firma XYPEX CHEMICAL CORPORATION din Canada pentru hidroizolarea si impermeabilizarea elementelor de constructii, conform domeniilor precizate la punctul 2.1 din agrement. Procedeul respecta exigentele legislatiei europene in domeniu, precum si cerintele esentiale ale Legii nr.10 din 1995 privind calitatea in constructii, prezentate la punctul 2.2.1 al agrementului tehnic

Aplicate, produsele initiaza o reactie catalitica cu betonul, care genereaza in porii, capilarele si microfisurile acestuia formatiuni cristaline fibroase insolubile, care ii confera impermeabilitate, precum si rezistente mecanice si chimice sporite.

Prezenta apei in masa betonului, dupa perioade de timp lungi de la aplicarea procedeului, reactiveaza cristalizarea si repara fisurile aparute pe toata durata de viata a betonului.

2.3.2 Conditii de fabricare

Calitatea constanta a produselor este asigurata si garantata de produ-cator prin controlul sau intern si extern, concretizat prin certificatele de calitate eliberate pe loturi de fabrica-tie, pe toata durata de valabilitate a acestui agrement.

2.3.3 Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insotite de declaratia de conformitate a furnizorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acestea, potrivit prevederilor standardului SR-EN 45014:93.

Fiecare livrare este insotita de certificatul de garantie si instructiuni de punere in opera, traduse in limba romana.

Pentru depozitarea de lunga sau scurta durata, producatorul va preciza conditiile de depozitare (temperatura, clasa de periculozitate, etc.).

2.3.4 Conditii de punere in opera

La punerea in opera a produ-selor ce alcatuiesc procedeul XYPEX, trebuie respectate indicatiile din Ma-nualul de utilizare a produselor XYPEX si reglementarile tehnice specifice :

-NE 012-1999-Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat;

-C 300-94: Normativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

-IM 006-96: Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zi-darie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Punerea in opera a produselor se face in conformitate cu instructiunile producatorului inscrise pe ambalaje, precum si in fisele tehnice care insotesc produsele.

Conditii de lucru

-conditii climatice:

- temperatura mediului ambiant:

+5 oC…….+30 oC.

Zonele tratate cu XYPEX vor fi protejate de actiunea directa a soarelui pentru a evita uscarea rapida a tratamentului proaspat aplicat. In conditii de ploaie se vor lua masuri pentru a evita contactul apei cu produsele XYPEX proaspat puse in opera;

-conditii privind starea suportului:

Produsele XYPEX se aplica pe beton proaspat dupa cca. 20 de ore de la turnare, iar pe betonul proaspat dupa udarea prealabila pana la saturare a betonului vechi. Aplicarea tratamentului XYPEX se face pe betonul intarit, indiferent de varsta acestuia.

Suportul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa nu fie degradat fizic (friabil sau cu fragmente din beton si agregate desprinse);

-sa nu prezinte urme de alterare chimica;

-sa nu prezinte segregari;

-sa fie curat, fara praf, fara urme de produse organice (petroliere si bitumi -

noase) sau alte impuritati.

Conditiile de executie sunt specifice pentru fiecare obiectiv si element de constructie. Acestea vor fi incluse in caietele de sarcini, tinand cont de Manualul de utilizare a produselor XYPEX.

Concluzii

Aprecierea globala

Utilizarea procedeului XYPEX, in domeniile de utilizare acceptate este apreciata favorabil, in conditiile specifice din Romania, daca se respecta prevederile prezentului agrement.

Conditii

Calitatea produselor si metoda de fabricare au fost examinate si gasite corespunzatoare domeniilor de utiliza-re si trebuie mentinute la acest standard pe toata durata de valabilitate a acestui agrement.

Acordand acest agrement Comisia Nationala de Agrement Tehnic in Con-structii nu se implica in prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau intretine produsele.

Orice recomandare relativ la fo-losirea in conditii de siguranta a aces-tor produse, care este continuta sau se refera la acest agrement tehnic, repre-

zinta cerinte minime necesare, la punerea lor in opera.

ICECON S.A. raspunde de exac-titatea datelor inscrise in agrementul tehnic si de incercarile sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu ii absolva pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform reglementarilor legale in vigoare.

Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produselor, procedeului sau echipamentului va fi realizata conform programului stabilit de catre ICECON S.A. care consta in verificarea comportarii la apa cu presiune a produselor, la un interval de 20 luni, de la data emiterii agrementului tehnic.

Actiunile cuprinse in program si modul lor de realizare vor respecta actele normative si reglementarile tehnice in vigoare.

ICECON S.A. (sau alt elaborator de agrement tehnic atestat de catre CNATC in cazul in care cel initial isi inceteaza activitatea), va informa Comisia Nationala de Agrement Tehnic in Constructii despre rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CNATC declansarea actiunii de suspendare a agrementului tehnic.

Suspendarea se declanseaza si in cazul constatarii prin controale, de catre organisme abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a conditiilor de fabricatie si utilizare ale produsului.

In cazul in care titularul de agrement tehnic nu se conformeaza acestor prevederi, se va declansa procedura de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate:

Prelungirea valabilitatii sau revi­zuirea agrementului tehnic trebuie so­licitata cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii. In cazul neprelungirii valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

Pentru grupa specializata nr. 4

Presedinte,

Dr.ing. Liana Manolache

Presedinte - Director General

Prof. Univ. Dr. ing. Dr.h.c.

Polidor BRATU

Membru al Academiei de

Stiinte Tehnice

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Sistemul XYPEX este utilizat in lume de peste 50 ani, iar in Romania a fost utilizat incepand cu anul 1995, la diverse lucrari de constructii de tipul bazinelor de apa potabila, bazinelor de colectare, barajelor, constructii din reteaua hoteliera, precum si o serie de constructii administrate de SNCFR, la lucrarile feroviare si rutiere (la Metrou si la lucrari de poduri rutiere).

Utilizarea procedeului pentru lucrari de reparare, protejare, impermeabilizare si de hidroizolare a betonului cu produse XYPEX, se face in baza proiectelor de executie si a caietelor de sarcini elaborate si avizate de institute abilitate, tinand cont de prevederile Manualului de aplicare a produselor XYPEX, de normativele in vigoare si de reglementarile specifice domeniului.

Criteriile de performanta ale procedeului de impermeabilizare XYPEX care face obiectul prezentului agrement tehnic, au fost verificate prin teste de laborator de catre specialistii ICECON, in conformitate cu normele europene in vigoare. Rezultatele au fost probate in practica, in perioada de valabilitate a agrementului anterior eliberat 2000-2003, la o serie de lucrari la care s-a utilizat procedeul, ca de exemplu :

-Hidroizolarea subsolului -Sediul BRD P-TA VICTORIEI-Bucuresti-;

-Tencuieli aditivate pentru etansare-Rezervoare de apa PORSCHE ROMANIA ;

-Hidroizolatii cale de rulare tramvai pod Ciurel ;

-Hidroizolare viaducte pe DN1 tronson Comarnic - Sinaia;

-Hidroizolare subsol S.C. Landover S.A ;

-Hidroizolare subsol MILLENIUM BUISINESS CENTER-Bucuresti;

-Hidroizolare subsol III Imobil R.A. LOCATO-Bucuresti

-Sediul ALFA BANK str. Pangrati nr.5.

-Hidroizolare subsol OPERA CENTER I si II

-Hidroizolare subsol IMOBIL SPATII COM., BIROURI P-TA BUZESTI

-Hidroizolare subsol BCR DOAMNEI, BCR TG MURES, BCR GHENCEA

-Hidroizolare subsol sediu GENERALI ASIGURARI

-Hidroizolaiie subsol KLM ROMANIA

Pentru verificarea comportarii in exploatare in Romania titularul agrementului tehnic are obligatia sa urmareasca, sa observe si sa analizeze pe perioada de vala-bilitate a agrementului tehnic, lucrari executate in acest timp in tara, rezultatele fiind consemnate in procese verbale, care vor fi predate elaboratorului agrementului tehnic, la prelungirea valabilitatii acestuia.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Sinteza rapoartelor de incercare initiale si actuale, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate in continuare in tabelul nr.2.

Sinteza rapoartelor de incercare

Tabel 1: Criteriile de performanta ale betonului clasa Bc 12/15 tratat prin procedeul XYPEX

Nr.

Criterii de

Metoda

U.M.

XYPEX

RESTORA

Nivel

Elabo-

rator

crt.

performantaincercare de

CONCENTRATE

MODIFIED

PATCH’N PLUG

DS1

DS2

ADMIX C 1000

FCM

TOP

de performanta

Rezistenta la compre-siune, dupa 28 zile:

STAS

1275-88

N/mm2

La toate epruvetele din beton Bc 12/15 tratate, rezistentele au crescut cu 25%

La epruvetele din beton Bc 12/15 cu 2,5%

aditiv , rezistentele nu s-au modificat

Nu se det.

RT 50:27

RT 100:45

RT 200:34

Cel putin egala cu cea a betonului initial 

ICECON S.A.

Rezistenta la intindere prin inco-voiere

STAS

N/mm2

La toate epruvetele din beton Bc 12/15 tratate, rezistentele au crescut cu 12,5%

Nu se det.

Nu se determina

Cel putin egala cu cea a betonului initial

ICECON S.A.

Rezistenta la tractiune

STAS

1275-88

N/mm2

Nu se determina

Nu se determina

Cel putin egala cu cea a betonului initial

ICECON S.A.

Rezistenta  chimica:

ENV 206

Rezista la:

-solutie de acid clorhidric 3%-5%, apa de canalizare, saruri de clor, soda caustica, ulei mineral, etilen glicol, sulfat de aluminiu 10-30%, azotat de amoniu 5%, sulfat de amoniu 5%

-medii cu pH=3….11 (contact permanent);

-medii cu pH=2 sau 12 (contact periodic)

Rc – sunt mai mari cu 13%-25%

Rezista la:

cloruri, bioxid de carbon, bioxid de sulf, carbonati, sulfati

Rezista la:

-clorura de sodiu

-Sa reziste fara degradari;

-Rezistenta la compresiune (Rc) sa nu se modifice dupa incercare.

ICECON S.A.

si

PACIFIC TESTING LABORATORIES - S.U.A.

Rezistenta la inghet-dez-ghetASTM C 672

STAS 3518-89

-Dupa 50 cicluri de inghet-dezghet (t= -30oC) nu s-au produs degradari sau modificari ale rezistentei la compresiune, fata de epruvetele martor

Sa reziste fara degradari; sa nu scada rezis-tenta la com-presiune sub cea a betonului initial

ICECON S.A.

Aderenta la suport din beton

STAS

N/mm2

nu se determina

ICECON S.A.

si

PACIFIC TESTING LABORATORIES - S.U.A.

Alungire

ISO/DIS

nu se determina

nu se determina

nenormat

ICECON S.A.

si

PACIFIC TESTING LABORATORIES - S.U.A.

Clasa de

combustibi-tate

(STAS 11371/91)

clasa

C0

C2

C2

Gradul de impermea-bilitate la apa

STAS 3519-76

mm

(la actiunea apei cu presiune de pana la 12 atm)

la actiunea apei cu presiune de pana la 7 atm :

-fara aditiv :100

-cu aditiv :1,5

la actiunea apei cu presiune de pana la 7 atm :

1,5

nu se determina

max. 20mm

ICECON S.A.

si

PACIFIC TESTING LABORATORIES - S.U.A.

Grupa specializata nr. 04 din ICECON SA isi insuseste rapoartele de incercare emise de laboratoarele firmei PACIFIC TESTING LABORATORIES - S.U.A..

4. Anexe

Extrase din procesul verbal nr. 223 din 7.04.2003 al sedintei de deliberare a grupei specializate nr.4 din ICECON S.A.

Grupa specializata nr.4 Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si pardoseli din ICECON S.A., alcatuita din:

-presedinte: Dr. Ing. Liana Manolache

-raportor: Ing David Laura

-membrii: Ing. Lucia Pop

Ing. Victoria Milea

Sing. Maria Grigore

Ing. Gabriel Ionescu

Ing. Ion Stavraca

analizand:

cererea de agrement tehnic nr 3.02.011.016 din 07.02.2003, prezentata de firma S.C. REXIMACO S.R.L. din Bucuresti, referitoare la prelungirea valabilitatii agrementului tehnic nr. 016-04/062-2000 privind Procedeul pentru impermeabilizarea, protejarea si repararea betonului: XYPEX” realizat de firma XYPEX ® CHEMICHAL CORPORATION din Canada, impreuna cu dosarul preliminar al solicitantului, care contine: AT 016-04/062-2000, lista de referinte privind aplicarea tehnologiei XYPEX scrisori de recomandare, acordul producatorului pentru S.C. REXIMACO S.R.L. ca unic reprezentant (distribuitor) in Romania certificatul sistemului de calitate al firmei

raport de incercare ICECON S.A.

proiectul de agrement tehnic

propune

-aprobarea eliberarii agrementului tehnic nr. 016-04/223-2003, pentru produsele solicitate, in domeniile de utilizare precizate la punctul 2.1 din agrement, cu termen de valabilitate 30.04.2006.

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitata cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. In cazul neprelungirii vala-bilitatii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-04/223-2003 continand XX file, face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Titulari de agrement tehnic

Raportorul grupei specializate nr. 4

Ing. Laura David

Membrii grupei specializate:

Ing. Lucia Pop

Ing. Victoria Milea

Sing. Maria Grigore

Ing. Gabriel Ionescu

Ing. Ion Stavraca ”
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
EXECUTIA, VERIFICARI SI PROBE ASUPRA INSTALATIILOR DE INCALZIRE PROIECTATE
Deformatiile betonului
RIGLA DE CADRU TRANSVERSAL
PROIECT - RESTAURAREA MOBILEI
Proiectarea unei fundatii de adancime sub un stalp de beton armat
SUPRALARGIREA CAII IN CURBA
CALCULUL PUTURILOR SI DRENURILOR
CAIET DE SARCINI GENERALE STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE (SLAM BITUMINOS)
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu