Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare

Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare


Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare

Modul de calcul al taxei pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/dsfiintare, a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executarii lucrarilor de constructii se face in conformitate cu prevederile art. 267 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Prin exceptie, pentru autorizarea executarii unor constructii, nu este necesara achitarea taxei de autorizare. Astfel, in cazul lucrarilor de consolidare a constructiilor pentru reducerea riscului seismic, potrivit art. 16 din Legea nr. 20/2004 republicata privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile Legii nr. 50/1991, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare a constructiilor cu destinatie de locuinta din proprietate, precum si de taxa privind timbrul arhitectului.De asemenea, potrivit Legii nr. 407/2005, sunt scutite de plata taxelor pentru eliberarea certificatului de urbanism, a avizelor si a autorizatiei de construire, precum si inceperea lucrarilor, unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice.

O alta dispozitie legala care instituie scutirea de la plata taxei de autorizare, este cea prevazuta prin art. 44 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, in sensul careia proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei de autorizare a interventiilor executate, in conformitate cu dispozitiile acestei legi, asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit.

Potrivit art. 45 din acelasi act normativ, proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice beneficiaza de reducerea cu 50 de procente a taxelor de autorizare pentru lucrarile pe care le finanteaza si care sunt necesare pentru pastrarea integritatii fizice si cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentatii de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata pentru zona protectiei respectiva, sau prin avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniu national judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.